Åtal för inblandning i sprängningar i nordvästra Stockholm

En 22-årig man har åtalats för två fall av anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott för två sprängningar i januari i år. Ytterligare en person, en 24-åring, är åtalad misstänkt för försök till grov utpressning. Dessutom är ytterligare en man, en 29-åring som sitter häktad för mord i Spanien, misstänkt för inblandning men åtalet mot honom dröjer på grund av att han inte kunnat delges förundersökningen.

Sprängningarna ägde rum i Kista och Husby natten till den 21 januari i år. Närmare bestämt på Sorögatan och Tönsbergsgatan. Bakgrunden är grova utpressningsförsök riktade mot personer med kopplingar till adresserna.  Explosionerna skedde med bara några minuters mellanrum och orsakade vissa personskador och omfattande materiella skador på fastigheterna.

Båda personerna som nu åtalas misstänks för försök till grov utpressning. Den huvudmisstänkte 22-åringen är dessutom åtalad för två fall av anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Åklagaren menar att han har förmått andra att utföra sprängningarna. Han är sedan i maj häktad i Sverige. Den andra personen är inte frihetsberövad.

– Det här åtalet är resultatet av en omfattande polisutredning där olika delar av polisen varit inblandade. En utredningsgrupp ledd av Polisområde nord bestående av personal från polisområdet och Nationella operativa avdelningen har med bistånd av olika kompetenser inom många olika delar av Polismyndigheten arbetat systematiskt med utredningen under en längre period. Man behöver ge en sådan här utredning en väl tilltagen resurs för att få ett uppklarande, säger förundersökningsledare Carl Mellberg, i ett pressmeddelande.

– Direkt i samband med brottet fattades ett beslut om att händelsen skulle utredas inom ramen för en regional särskild händelse. Mycket resurser har lagts på spaning, internetinhämtning, telefonanalys, finansiell utredning och utredningsåtgärder utomlands i flera länder genom rättshjälp, säger Jacob Påhlman, utredningsledare på grova brott i polisområde Stockholm nord.

De som befann sig i de direkt drabbade lägenheterna utgörs av sju personer, varav två barn. Utöver dem finns ett 90-tal boenden som drabbats.

– Det här är brott som har drabbat en omfattande krets av människor och skapat ett stort materiellt och psykiskt lidande för många människor. De här brotten är omöjliga att värja sig emot. Många har vaknat av explosionerna som kom från ingenstans mitt i natten. Två explosioner så nära varandra har orsakat trauman hos många av de drabbade, säger kammaråklagare Carl Mellberg.

Orsaken till sprängningarna är en påstådd eller verklig skuld. 22-åringen som heter Mansour Jeng ska ha lånat ut pengar till en 34-åring som varit skriven på de aktuella adresserna. Meningen var att pengarna skulle investeras i vad som verkar ha varit ett pyramidspel. Men det kan lika gärna handla om spelskulder. De försvann förstås. 22-åringen ville ha tillbaka sina pengar och försökte innan sprängningarna kräva tillbaks dem på flera olika sätt. 34-åringen lämnade Sverige innan sprängningarna och kvar på de aktuella adresserna var bara släktingar till honom. Personerna som bombningen riktades mot har också kopplingar till förundersökningen om narkotikahärvan som avslöjades i Stockholms frihamn.

29-åringen i Spanien som heter Carl Rizk har varit delaktig i utpressning via internet och lyckades lokalisera 34-åringen i Egypten. Det hela sköttes inifrån häktet i Spanien. Även Mansour Jeng har varit misstänkt för mordet i Spanien och tidigare häktad men har släppts. Mordet i Spanien har enligt polisen ingen koppling till sprängningarna förutom att det rör sig om samma individer.

Den eller de som utfört själva sprängningarna har polisen inte kunnat identifiera.

Läs mer:

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!