Håkan Boströms klassförakt

Håkan Boström är ledarskribent i Göteborgs-Posten. Han är en av mest reaktionära bland dem Häromdagen skrev han en replik till en debattartikel som kritiserat människor som lämnar ekorrhjulet och flyttar ut på landet för att leva enkelt. En slags hippieliv som leder till minskade skatteintäkter vilket var vad debattartikeln kritiserade. Det är ju formellt riktigt men det rör sig om mycket små grupper av människor så ur samhällsekonomiskt perspektiv är det ointressant.

Håkan Boström kritiserade det debattartikeln vilket ju är rimligt. Några samhällsmässiga konsekvenser av några medelklasshippies som flyttar ut till skogen är inte påvisbara (de flest av dem flyttar tillbaks till ekorrhjulet senare). De hotar inte välfärdsstaten. Så långt har alltså Håkan Boström rätt. Men han nöjer sig inte med detta.

Håkan Boström följer därefter upp med ett oförblommerat klassförakt. Det är inte medelklasstyperna som flyttar ut på landet som är problemet för den reaktionäre Boström. Istället är det arbetarklassmänniskor som är fattiga som är problemet. De fuskar så mycket att det är ett hot mot samhället menar han. De lever på bidrag och svartjobb. I verkligheten är detta också obetydligt. Håkan Boström hittar på och sprider fördomar och klassförakt.

De värsta gissningarna påstår att bidragsfusket kostar samhället 10 miljarder om året. Men det är en gissning och sannolikt inte sant på något visa. Mer trovärdiga beräkningar menar att det handlar om 100 miljoner kronor per år (Välfärdsbrottsutredningen, SOU 2017:37). Vilket är så lite att det är samhällsekonomiskt försumbart.

Svartarbete är troligen ett större problem. Skatteverket hävdar att det kostar omkring 60 miljarder per år (svarta löner uppskattas till 90 miljarder vilket ger cirka 60 miljarder i uteblivna skatter och avgifter). Den har uppskattats till samma summa i minst 15 år och inte speciellt trovärdig. Sannolikt är det en kraftigt överdriven siffra av flera skäl. I gissningen de gör räknas exempelvis sånt som att en som har elbehörighet hjälper en granne som i sin tur hjälper den förstnämnde med ett snickeriarbete såväl som när grannen hjälper dig med gräsklippning medräknat i svartarbetet. Att räkna så är naturligtvis dumheter.

En del av bidragsfusket och svartarbetet beror på den nyliberala politik som Boström är anhängare av, En del av detta är rutavdraget. Ett avdrag som leder till fusk, fiffel, usla löner och svartarbete. Byggfiffel på grund av avregleringar kostar uppskattningsvis 5 miljarder per år.

Överklassens och storföretagens vägran att betala skatt och vägran att bidra till välfärdsstaten kostar samhället stor summor. Detta är de så kallade skattesmitarna. Enligt trovärdiga beräkningar så mycket som 30-50 miljarder per år. Om det är något som hotar välfärdsstaten är det de rikas skattesmiteri och bidragen till de rika (rut, rot, ränteavdrag och reseavdrag). Om detta har Boström inget att säga.

Läs mer:

 

 

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!