Förhöjt terrorhot – är det verkligen rimligt?

Säkerhetspolischef Anders Thornberg har beslutat att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradig skala där nivå fem är högsta hotnivån. Beslutet baserades Läs mer…

Advertisements

Bankirfirman GA Kyhlberger

Del 4 av 11 i serien Bankirfirmor

Del 4 av 11 i serien BankirfirmorGustaf Adolf (Gösta) Kyhlberger (1882-1926) var en bankir i Stockholm. Han var i sitt andra äktenskap gift med Inga Taube och därmed svåger till en annan bankir, Martin Aronowitsch. I sitt första äktenskap var Läs mer…

Bankirfirman Aronowitsch

Del 3 av 11 i serien Bankirfirmor

Del 3 av 11 i serien BankirfirmorBankirfirman Aronowitsch tycks till en början ha varit ett kommanditbolag, KB Lantmanna- och kreditkassan D. Aronowitsch & Co. Sannolik grundare var David Aronowitsch. 1906-09 lät KB D. Aronowitsch och Bankirfirman Öhman Jr uppföra en Läs mer…

Roliz och NBAMR

Del 28 av 29 i serien Ryska fiskeriföretag

Del 28 av 29 i serien Ryska fiskeriföretagJSC Roliz är ett företag som ingår i Fisheries Holding Karat (Karat Group). Något som innebär att Vitalij Orlov och sannolikt också Magnus Roth är delägare i företaget. Sannolikt är det via företaget Läs mer…

AB Emissionsinstitutet

Del 7 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 7 av 10 i serien EmissionsbolagFöretag grundat på initiativ av häradshövding Marcus Wallenberg år 1914. Denne hade redan tidigare startat förvaltning och emissionsbolag, AB Providentia (inte att förväxla med ett mer sentida Förvaltnings AB Providentia) år 1899 och AB Läs mer…

Ocean Trawlers – Roth

Del 13 av 16 i serien Svenska fiskeriföretag

Del 13 av 16 i serien Svenska fiskeriföretagOcean Trawlers Ltd är ett företag som hör hemma i Hong Kong och ägs av svenskar. I spetsen för företaget står Magnus Roth som också är en av huvudägarna i ägarbolaget Three Towns Läs mer…

Guerilleros – Median Empire MC

Del 32 av 34 i serien Gangstergäng

Del 32 av 34 i serien GangstergängMedian Empire MC grundades i Köln år 2011 som en utbrytning ur Mongols MC. Namnet hänvisar till det mediska riket som föregick det persiska riket. Någor som  klubben uttrycker på det för mc-klubbar gängse Läs mer…

Kriminella libanesiska klaner – myt eller fakta?

Del 5 av 6 i serien Invandrare och brottslighet

Del 5 av 6 i serien Invandrare och brottslighetI Tyskland är det ganska väldokumenterat, om än sannolikt överdrivet i media, att det finns ett antal kriminella grupperingar bland invandrade familjer från Libanon. Dessa familjer kallas ofta kurdiska och kallar sig Läs mer…

Länderna som inte finns och länderna som är speciella

Del 1 av 17 i serien Märkliga småländer

Del 1 av 17 i serien Märkliga småländerDet finns ett antal länder i världen som är lite speciella. Flera av dem finns i Europa. Åland är ett, Färöarna ett annat. Färöarna är inte med i EU fastän de samtidigt utgör Läs mer…

Ekman, del 2 – sill och järn

Del 24 av 29 i serien Göteborgs handelshus på 1700-talet

Del 24 av 29 i serien Göteborgs handelshus på 1700-taletPeter Ekman (III, 1740-1807) inträdde 1761 i fadern Peter Ekmans (II) handelsfirma som var fokuserad på trävaru- och järnhandel. Innan dess hade han varit praktikant på ett handelshus i Amsterdam och Läs mer…

Emden Company

Del 6 av 6 i serien 1700-talets kompanier

Del 6 av 6 i serien 1700-talets kompanierEmden Company var ett kortvarigt men mycket lönsamt Ostindisk kompani hemmahörande i Preussen, närmare bestämt i staden Emden vid den tyska nordsjökusten. Emden inklusive hela Ostfriesland annekterades av Preussen år 1744. Bolaget vars Läs mer…

Peter Ekman och sillen

Del 23 av 26 i serien Sill, sillfiske och sillperioder

Del 23 av 26 i serien Sill, sillfiske och sillperioderPeter Ekman (III, 1740-1807) inträdde 1761 i faderns (Peter Ekman (II)) handelsfirma som var fokuserad på trävaru- och järnhandel. Innan dess hade han varit praktikant på ett handelshus i Amsterdam och Läs mer…

Wohlfahrt – kopparslagare och grosshandlare

Del 2 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 2 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgCaspar Wohlfahrt (1640-1702) flyttade in till Göteborg kring år 1670 där han blev kopparslagare. Han var gift med Karin Sigfridsdotter och de fick sonen Bernhard Wohlfahrt (1673-1743). Sonen var Läs mer…

Sjöblad – amiraler och kapare

Del 8 av 9 i serien Kapare och pirater

Del 8 av 9 i serien Kapare och piraterErik Carlsson Sjöblad (1647-1725) startade sin sjömilitära karriär redan vid 15 års ålder, då han skrev in sig vid svenska amiralitetet som volontär. Två år senare tog tjänst i den engelska flottan Läs mer…

Knape från Onsala

Del 3 av 9 i serien Kapare och pirater

Del 3 av 9 i serien Kapare och piraterOlof Knape var en skeppare och redare från Onsala som ofta var i kompanjonskap med Anders Börjesson Gathe (1647-1710), far till den ryktbare Lars Gathe (adlad Gathenhielm) (1689-1718). Denne Olof Knape ska Läs mer…

Japon : une catastrophe naturelle, nucléaire, humaine et sociale

Danielle Sabai et Pierre Rousset Catastrophe naturelle Au point de rencontre entre quatre plaques tectoniques, l’archipel nippon est familier des catastrophes naturelles. Sans pouvoir prédire sa date, les sismologues japonais savaient qu’un tremblement de terre majeur menaçait la côte de Läs mer…