PalestinafrŒgan

 

FiB/Kulturfront Šr ute pŒ farliga vŠgar.

 

Fšr en tid sedan pŒgick en skarp ideologisk strid inom delar av den svenska Palestinaršrelsen. Flisorna yrde šver skribenten Israel Shamir och hans bok "Blommor i GalilŽen". UtŒt syntes det bara i Arbetaren, dŠr den palestinske aktivisten Ammar Makboul gick till frontalangrepp mot Shamir och det tema runt vilket hans produktion stŠndigt kretsar: judarna styr vŠrlden

(se nr 41-50/2004).

 

Shamirs frŠmsta vapendragare var en viss Lasse Wilhelmsson, som vid denna tid var ordfšrande fšr "NŠtverket Bojkotta Israel". Makbouls linje vann en snar seger; Wilhelmsson drevs bort frŒn sin post och tŒgade, med sin lilla Shamirbrigad efter sig, ut ur Palestinaršrelsen. Men han fann en retrŠttplats: ­organisationen FiB/Kulturfront.

 

Medan den israeliska armŽn nu dagligen slaktar Gazas civilbefolkning och behovet av verklig solidaritet Šr stšrre Šn nŒgonsin, pŒgŒr nu en gravt havererad debatt pŒ FiB/Kulturfronts nŠtforum om judar och sionism. Under rubriker som "Hur judarna skadar Palestina­ršrelsen" driver Anders PŸschel, profil i Malmšs maoistmiljš, tesen att alla judar ska ut. Judar som gŒr in i Palestinaršrelsen har nŠmligen, oavsett vad de sŠger, en enda agenda: sin egen grupps vinning. PŸschel brŠnnmŠrker sŒlunda Henry Ascher, vŠlkŠnd Palestinaaktivist sedan decennier - och jude - som "sionist".

 

In i debatten kastar sig Lasse Wilhelmsson, nu som ordfšrande fšr FiB/Kulturfront Stockholm Nordost. Han argumenterar fšr att alla som envisas med att identifiera sig sjŠlva som judar Šgnar sig Œt "sionistiskt beteende". Judar fšr Israelisk-Palestinsk Fred, dŠr dussintals veteranaktivister lagt ned Œr av sitt liv fšr Palestinas sak, Šr en skadlig "sionistisk organisation fšr judar". Men inte nog med det. Wilhelmsson polemiserar mot alla som tror att kapitalistiska oljeintressen driver imperialismen i Mellanšstern. Den verkliga motorn Šr, upplyser han, "merparten av alla judiska fšrsamlingar och judiska intresseorganisationer i vŠrlden". Mot dem ska kampen stŒ. Wilhelmsson avrundar med att hylla - vem? Ahmed Rami, den škŠnde hetsdšmde judehataren vars "faktaspŠckade" hemsida Wilhelmsson uppger sig ha "haft stor nytta av".

 

PŒ bokmŠssan i Gšteborg kunde samme Wilhelmsson iakttas som energisk kolportšr i den monter som FiB/Kulturfront delade med Alhambra, fšrlaget som gett ut Israel Shamir. FiB och Alhambra Šr nu de sŒtaste av allierade. Men i deras monter sŒgs Šven Dick Harrisson, Mikael Niemi, Henning Mankell och en rad andra svenska fšrfattare som lŒnar ut sin kulturella glans till Kulturfronten, lyckligt ovetande om vilken position den intar.

 

Andreas Malm DN 9/11 2006