Låt forskning och inte ideologier styra kriminalpolitiken

Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ”tyckandena” är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut och vad kan göras för Läs hela inlägget

Inga enkla vägar ut ur brottslighet

Män med tung kriminell bakgrund ställs ofta inför problem när de försöker avsluta sin kriminella bana. En avhandling i kriminologi från Stockholms universitet som publicerades i våras visar att flera faktorer behöver samspela för att en person ska lyckas ta Läs hela inlägget

Det här med gängbildningar – nu och då, inte så stor skillnad

I dagens GP finns en sån där vanlig beskrivning av individerna i kriminella gäng som det brukar förekomma i samband med större rättegångar. Det handlar denna gång om en rättegång med anledning av gängstriderna i Bergsjön. Jag tänker på hur en Läs hela inlägget

Kriminalpolitik byggd på okunskap, nonchalans, fördomar och klassförakt

Vi har en justitieminister som saknar all form av juridisk utbildning. En minister som totalt nonchalerar forskning och föreslår lagar utifrån fördomar och förutfattade meningar. En minister som tror att i stort sett allt kan lösas med längre straff, medan verkligheten är att Läs hela inlägget

Dålig uppklarningsprocent knappast Beatrice Asks fel

Uppklarningsprocenten när det gäller brott är mycket dålig och går ner. Det beror inte på den dåliga kriminalpolitik som Beatrice Ask är företrädare för. Kriminalpolitik förresten, att ständigt och ensidigt kräva högre och hårdare straff är inte värt att kallas Läs hela inlägget

Minska de orimligt långa häktningstiderna!

Sverige har många gånger kritiserats av Europarådet, FN och Amnesty för omänskligt långa häktningstider och orimligt omfattande restriktioner. Senast var det Europarådets tortyrkommitté som år 2009 granskade förhållandena vid svenska häkten och kom med en rad rekommendationer. Jämfört med många andra Läs hela inlägget

Naivt och okunnigt om brott på SVD:s ledarsida

På Svenska Dagbladet har de osvikligt förmåga att rekrytera okunniga personer som ledarskribenter och krönikörer. Det senaste bottennappet är Fredrik Kärrholm som tror att det faktum att en person sitter i fängelse innebär minskad brottslighet. Naivt och okunnigt. Sannolikt också Läs hela inlägget

Vänsterpartiet går vilse i kriminalpolitiken

Moderaterna och den borgerliga regeringen har för vana att föra politik tvärs emot forskning och kunnande. Det gäller skolpolitiken såväl som kriminalpolitiken. På det senare området så pläderar moderaterna ständigt för hårdare straff och hårdare tag. Detta trots att alla Läs hela inlägget

Strukturella problem kan inte lösas med individuella lösningar – brottsligheten

Strukturella problem som hög arbetslöshet, brottslighet, hur livsmedelsproduktionen ser ut etc kan inte lösas tillfredsställande på individnivå. Ibland inte alls. Ändå är det vad borgerliga tyckare jämt föreslår. Inte bara sådana som anser att de är borgerliga själva utan även Läs hela inlägget

Bra med färre personer i fängelse

Sen lång tid tillbaka minskar den totala brottsligheten, i Sverige såväl som i resten av västvärlden. Vissa typer av anmälningar för brott ökar, i Sverige beror detta främst på ändrad lagstiftning och ökad anmälningsbenägenhet. Andra typer av brott minskar. Resultatet Läs hela inlägget

Straffrabatt för vittnande kriminella?

Införs så kallade kronvittnen (att man får lägre straff om man samarbetar med polisen) misstänker jag att det kan innebära en ökad korruption bland poliser, åklagare, domare och nämndemän. Anledningen till misstankarna är att rättsväsendet kommer att användas av de kriminella Läs hela inlägget

Varför går brottsligheten ner i New York?

Det beror i alla fall inte på nolltolerans och ansvarsfulla polischefer. För att lära av New York så måste vi också vet varför brottsligheten går ner i New York. Nu är inte New York ensamt om att ha en sjunkande Läs hela inlägget

Sverigedemokraternas marsch i opinionen

Järnrörsvideor och avslöjanden verkar inte hjälpa, Sverigedemokraterna fortsätter växa i opinionsundersökningarna och enligt FSI:s (Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier) nyss släppta undersökning blir SD det tredje största riksdagspartiet när 80- och 90-talisterna går till valbåset. Siffrorna är naturligtvis alarmerande. Samtidigt Läs hela inlägget

Riv Murarna!

Hur kan vi göra motstånd när röster höjs för fler fängelser och hårdare straff? När missbruk, fattigdom och psykisk ohälsa kriminaliseras? När massövervakning blir vardag? När krigs- och säkerhetsindustrin expanderar och murarna växer runtom och inom Europa? Den 9-11 november Läs hela inlägget

Ett tryggare Sverige och en effektivare brottsbekämpning

Del 5 av 5 i serien Ett tryggare Sverige

Del 5 av 5 i serien Ett tryggare SverigeEn effektivare polis samt en vettig och effektiv brottsbekämpning är viktigt. Det är en fråga som vänstern inte borde överlämna åt högerextrema, fascistiska och rasistiska krafter som exempelvis Sverigedemokraterna. Istället är kriminalpolitik, Läs hela inlägget

Ett tryggare Sverige – fotbollshuliganismen

Del 4 av 5 i serien Ett tryggare Sverige

Del 4 av 5 i serien Ett tryggare SverigeBekämpa huliganerna – inte idrotten skriver socialdemokraterna i sitt rättspolitiska program. Därefter övergår man till att beskriva huliganismen genom att fokusera på det land där huliganbekämpningen faktiskt inte gått speciellt bra, England: Läs hela inlägget