En socialistisk kriminalpolitik

De viktigaste och bästa åtgärderna för att komma till rätta med gängbrottslighet och annan brottslighet är att rycka undan det som gör gängbrottsligheten till något som upplevs som ett alternativ till ett vanligt liv. Läs mer…

Advertisements

Inte svenska polisens förtjänst att flera ledande kriminella frihetsberövats

Antalet skjutningar ligger på en fortsatt hög nivå i Sverige. I verkligheten är det dock bara i Stockholm som antalet skjutningar ligger på en fortsatt hög nivå. I Malmö har antalet skjutningar minskat kraftigt och i Göteborg har de minskat sen 2013. Läs mer…

Bra av Per Brinkemo om kriminella släkter och klaner

I rapporten Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället som gavs ut förra året av Försvarshögskolan har Per Brinkemo skrivit ett kapitel som heter Kollektivistiska strukturer och sedvanerätt. Det är i mitt tycke det bästa kapitlet i rapporten medan Amir Rostamis kapitel är det sämsta då det blandar ihop helt olika miljöer och behandlar dem som likvärdiga. Läs mer…

Penningtvättsbolaget Worldexchange Stockholm

Worldexchange Stockholm AB är ett företag som drev eller driver ett växlingskontor på Sankt Paulsgatan i närheten av Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Företagets verksamhet startade 2011 efter godkännande från Finansinspektionen och därefter växte verksamheten snabbt: Kunderna strömmade till och Läs mer…

Bandidos-boss grundar säkerhetsföretag ihop med ex-polis

Bolaget Sture Tattoo AB som länge ägts av Bandidos-medlemmen Jeffrey Ong bytte år 2016 namn till All Time Solution AB. Verksamhetens inriktning förändrades också, från tatueringsverksamhet till säkerhetsföretag. I bolagsordningen uttrycks det så här: Bolaget skall bedriva säkerhetskonsultation, konflikthantering, riskhantering, Läs mer…

Polisforskaren som makthavare vill stoppa

Stefan Holgersson är polis. Aktiv polis. I tjänst. Han är också forskare. En kritisk forskare som visat på många saker som inte fungerar hos polisen. Detta har gjort honom mindre omtyckt bland makthavare inom polisen och han har aktivt motarbetats Läs mer…

Trygghet och otrygghet på Järvafältet

Folkets Husby har tillsammans med kriminologen Leandro Schclarek Mulinari och Sima Wolgast, universitetslektor vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet, gjort en undersökning om upplevd trygghet i Husby och andra stadsdelar på Järvafältet i Stockholm. Undersökningen är baserad på svar Läs mer…

Att fler döms för narkotikabrott beror på polisen

Om polisen vill öka den så kallade uppklarningsprocenten och framstå som bättre än de i verkligheten är så ökar de antalet personkontroller. Det resulterar i fler anmälda narkotikabrott. Detta är enbart ett resultatet av polisen arbete och har inget med Läs mer…

För få områdespoliser i utsatta områden

Trots stora resursförstärkningar har Polismyndigheten inte kunnat säkerställa minimibemanningen av områdespoliser i alla utsatta områden. Brist på viss utrustning och små möjligheter att dela information med socialtjänsten försvårar arbetet ytterligare, visar en rapport från Riksrevisionen som granskat polisens arbeta med Läs mer…

Avlyssning av kommunikationsnätverk har hjälpt polisen att lösa Gamlestadsmordet

Den 3 maj i år sköts en man ihjäl i Gamlestaden. Det ovanliga med detta mord är att sammanlagt 14 unga män häktats som misstänkta för mordet. De första greps snabbt efter mordet men det är ovanligt att polisen har så mycket bevis att de kan häkta 14 personer som misstänkta för inblandning i ett mord. Läs mer…

Klanrapporten är meningslös i förhållande till den grövre brottsligheten

Den så kallade klanrapporten pekar ut ett stort antal släkter/familjer som kriminella. Det hela har dock en mycket begränsad koppling till organiserad brottslighet och grov brottslighet. Endast ett fåtal av 36 utpekade släkter/familjer kan betraktas som basen för kriminella gäng Läs mer…

Franska polisen har betytt mer för svensk brottsbekämpning är Operation Rimfrost

Operation Rimfrost och liknande operationer eller projekt som den svenska polisen genomför med jämna mellanrum har i allmänhet ingen som helst effekt på allmänna brottsnivåer eller på den organiserade brottsligheten. Nåt som däremot haft en stor effekt på den organiserade Läs mer…

Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris

Insats Tickan  och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA) och de kommer att representera Sverige i den europeiska finalen i december. Tävlingen har i år haft temat Läs mer…

Vapen och knark beslagtogs i insatser mot gränsöverskridande brottslighet

Under fyra dagar i september genomförde Polismyndigheten och Tullverket utökade kontroller mot illegala vapen, sprängmedel, narkotika- och människosmuggling. I Sverige valde Polismyndigheten att förlänga insatsen till en hel vecka med extra fokus på illegala vapen. Sammanlagt beslagtogs 82 vapen, varav Läs mer…

Avkriminalisera eget bruk av narkotika samt innehav för eget bruk

Att avkriminalisera eget bruk och innehav av narkotika för eget bruk är en åtgärd som skulle få många positiva effekter. Det skulle frigöra resurser hos polisen och rättsväsendet som då kan sätta fler resurser på att utreda grövre brott såsom Läs mer…