Vad ville demonstranterna mot G 20 i Hamburg?

Det är en rå översättning av den plattform som låg till grund för den stora demonstrationen som genomfördes i Hamburg mot G 20-mötet. Den gemensamma demonstrationen under G20 mötet i Hamburg  stöddes av 174 organisationer. I Demonstrationen deltog 76000 människor. Läs mer…

Advertisements

EU-krisen kräver rättvis omställning

Motsättningarna mellan Nord- och Sydeuropa växer. Centrum i Nord vill se Syd som avsättnings- marknader för egen export, turistekonomier och leverantörer i lågbetalda sammansättnings-industrier. Också Östeuropa dras in i samma periferiekonomi. Tord Björk från Jordens Vänner visar hur marknadsliberalismen styr Europa Läs mer…

Borgerlig likgiltighet för demokratin

I två inlägg på Göteborgs-Postens ledarsida skriver Håkan Boström dels att ”En vänsterregering med svag förankring i det grekiska etablissemanget kan få svårt att hantera…” att ”den grekiska medelklassens besparingar devalveras”. Dels att ”Globaliseringen har dels begränsat möjligheten att driva Läs mer…

Hundra år av demokratiförakt

Göteborgs-Postens ledarsida utvecklas allt snabbare i blöjliberal högerreaktionär riktning. Och trots att det snart gått hundra år sedan arbetarrörelsen tvingade borgerligheten att inför hotet om revolution acceptera demokratin, så kvarstår deras förakt för tanken på majoritetstyre. Senast är det marknadsliberala Läs mer…

Gemensam front mot rasism och fascism

Del 3 av 7 i serien Rött Forum 2015

Del 3 av 7 i serien Rött Forum 2015Sverigedemokraternas stryptag på svensk politik är ingen blixt från klar himmel. Ökande klyftor, massarbetslöshet och raserade välfärdssystem har sitt pris. I en kapitalistisk världsordning som bygger på ojämlikhet och exploatering av billig Läs mer…

Ehrenberg slarvar vad det gäller nationalism

Nationalism kan vara påtvingat uppifrån, så långt har Johan Ehrenberg rätt. Men det är också nåt alldeles naturligt att människor känner samhörighet med varandra för att de pratar samma språk och/eller har samma kulturella sedvänjor och religion. Det är ingen Läs mer…

Syds fattiga avancerar utan ”folkkapitalism”

Boknytt Bangladesh i förändringens tid Bo Kramsjö Celanders förlag Syds fattiga avancerar utan ”folkkapitalism” Bangladesh är känt för två saker i världen – fattigdom och mikrolån. Å ena sidan ett bottenlöst bidragsslukande svart eländeshål av svält, lidande och naturkatastrofer. Å andra sidan Läs mer…

Global folkmakt

Boktips Anna-Lena Lodenius (red) Global respekt Premiss förlag Global folkmakt ”Global respekt” är en lättläst och heltäckande ”Grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter”. Jag saknar dock ett klarläggande av att så länge vi inte har global demokrati, så har vi Läs mer…

Okända jättar styr råvaruhandeln

Glencore, Vitol, Cargill, Trafigura, Wilmar, Noble Group. Tillhör du de som aldrig hört talas om namnen ovan. Då är du nog inte ensam. Som de flesta vet du kanske inte ens vad namnen står för. Ändå gömmer sig bakom de Läs mer…

Global grundkurs

Boknytt Världen – En inledning Göran Therborn Liber Global grundkurs Eftersom jag har sju år av samhälleliga, historiska och globala universitetspoäng är denna politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och etniska världsöversikt ”underkurs” för mig. Samtidigt kan jag garantera att den är Läs mer…

Global ekonomi – global demokrati

Boktips På spaning efter politiken Zygmunt Bauman Daidalos Global ekonomi – global demokrati Sociologiprofessorn Zygmunt Bauman är ett måste i samtidsdebatten. Det har lilla Göteborgsförlaget Daidalos förtjänstfullt insett. För ganska många år sedan gav de ut klassikern Auschwitz och det Läs mer…

Blodlös globalteori

Boktips Jämlikhet och mångfald Seyla Benhabib Daidalos ISBN: 9789171731999 Blodlös globalteori Marknaden översvämmas av böcker på temat globalisering, mångkultur och nationalstatsdemokratins kris. Många är tyvärr alltför akademiska, intellektuella, filosofiska, socialkonstruktivistiska, utvecklingsdeterministiska, anglosaxiska, individliberala, välmenande och kosmopolitiska. Som arab-amerikanska Yale-professorn Seyla Läs mer…

Självläkande samhälle

Bokklassiker Den stora omdaningen Karl Polanyi Arkiv förlag Självläkande samhälle Jag gillar Arnold Schwarzenegger i Terminatorfilmerna. Speciellt robotarna från framtiden som om de skjuts i bitar kan återsamla sig och uppstå hela på nytt. Jag kommer att tänka på det Läs mer…

Världsdemokrati

Boktips En värld Peter Singer Thales Världsdemokrati Med globaliseringen blir vi allt mer integrerade vad gäller miljö, ekonomi, arbete, rättsregler, kommunikation och kunskap om alla andra av våra planetgrannar i mänskligheten. På sikt kräver det någon form av demokratisk världsregering, Läs mer…

Statens dubbelspel

Boktips Saskia Sassen Territorium, makt och rättigheter Atlas Statens dubbelspel ”Territorium Makt Rättigheter – Sammansättningar från medeltiden till den globala tidsåldern” är en fakta- och diskussionstung 600-sidorstegelsten i globaliserings-diskussions-branschen. Mycket intressant politisk-ekonomisk historia med klass-analyser. Varnar välartikulerat för den nya Läs mer…

Ond globalisering

Boktips Globaliseringen och dess kritiker Joseph Stiglitz Leopard förlag ISBN: 9789173430340 Ond globalisering Alla som är det minsta intresserade av och bekymrade över samhällsutvecklingen och globaliseringen bör läsa denna suveräna bok. Man är ju van att vänstern och ”alternativglobalisterna” kritiserar Läs mer…

Bortom folkhushållet

Boktips En ny värld AER Red Peeter-Jaan Kask Bortom folkhushållet I min aningslöshet trodde jag att en debattbok utgiven av den politiska och fackliga arbetarrörelsens ekonomiska råd (AER) skulle ha folkbildningsambitioner. Tydligen inte för även jag som läst internationell politisk Läs mer…

Kosmopolitisk demokrati

Boknytt Den omstridda globaliseringen Held & McGrew Daidalos Kosmopolitisk demokrati Jättebra! Äntligen en KORT debattbok om globaliseringen (165 sidor). Som dessutom objektivt redogör för de många olika uppfattningar, värderingar och faktaanvändande som finns bland ”globalister” och ”skeptiker”. Hur ska vi Läs mer…