Det dog lika många i terrorism förr

Det är enligt statistiken uppenbart att terrorism i Europa var vanligare förr än vad det är idag. Men frågan är om det är mer riktat mot civila idag än förr eller om det dör fler idag. Ingenting tyder på att Läs mer…

Advertisements

Separatister begår terroristdåd men muslimer arresteras

Rasism styr den europeiska antiterroristpolitiken. Den överväldigande majoriteten av de terroristdåd som begås i Västeuropa begås av separatister/nationalister. Det handlar som små separatistgrupper i Nordirland, Galicien, Baskien och Korsika. Detta framgår klart i Europols rapport om terrorism i EU under 2015. De Läs mer…

Voyager Fishing

Del 15 av 16 i serien Brittiska fiskeriföretag

Del 15 av 16 i serien Brittiska fiskeriföretagFamiljen McCullough i Newry i Nordirland äger Voyager Fishing Co Ltd och i styrelsen sitter Robert Nigel McCullough, Arnold McCullough och Iris Winifred McCullough. Voyager Fishing Co äger fiskebåten N 905 Voyager, en Läs mer…

Det går utför med terrorismen i Europa

Flertalet terroristbrott i Europa utförs av nationalistiska och separatistiska grupperingar som exempelvis de baskiska ETA och Taldes Y/SEGI, korsikanska FLNC och nordirländska Real IRA eller Continuity IRA. De flesta terroristdåd utförs också i dessa länder, dvs Spanien, Frankrike och Storbritannien. Läs mer…

Sverige är ingen måltavla för terror

SVD ställer frågan om varför Sverige är en måltavla för terror. Sanningen är att frågan är fel och svaret är enkelt. Sverige är ingen måltavla för terrorism eller ett land som egentligen har några terroristbrott. Såvida vi inte räknar sådana Läs mer…

Terrorismen i Europa är inte muslimskt inspirerad

När det gäller antalet terrordåd i Europa under 2010 så stod nationalister och separatister för de allra flesta enligt Europol, 160 stycken. Det handlar främst om korsikanska och baskiska organisationer i Frankrike, Spanien och Storbritannien. Muslimskt motiverade dåd är mycket Läs mer…

Storbritannien finns med i Europols rapporter och Ranstorps lögner

I en artikel om terrorism i Europa konstaterar DN att muslimskt motiverad terrorism är ovanlig. Samtidigt låter man Magnus Ranstorp återigen sprida falska uppgifter om att Storbritannien inte finns med i Europols rapporter. Storbritannien finns med i rapporterna, men inte Läs mer…