Håkan Boströms svinerier

Håkan Boström har idag skrivit en ledare i GP som i princip går ut på att barnen till IS-medlemmar är nazister. Underförstått innebär det enligt Boström att den svenska staten inte borde hjälpa barn som är svenska medborgare att komma till Sverige. Han menar att det är stötande för … Läs mer

Fiffelbankerna

Fler av de svenska bankerna berörs av pengatvätt, fiffel och skattesmiteri i deras baltiska dotterbolag. Det gäller bland annat den numera finska banken Nordea, Swedbank, SEB samt Danske Bank vars dominerande ägare/indirekta makthavare bor i Sverige, Ane Mærsk McKinney Uggla. När de … Läs mer