De fruktansvärda förenklarna

För ungefär trettio år sen konstaterade nederländska Jordens Vänner, Milieudefensie, att det fanns tre typer av utsläpp som stod för den allra största andelen miljöförstöring – koldioxid, organiska halogenföreningar, och tungmetaller. Resten var ett mindre problem. Läs mer…

Advertisements

Kärnkraft är olönsamt och miljöfarligt

Kärnkraften i Sverige är olönsam. Det är därför kärnkraftsreaktorer stängs. Frö att driva de gamla kärnkraftverken vidare krävs så stora investeringar att det helt enkelt inte är värt det. Dessutom är avfallet från kärnkraften an allvarlig miljöfara i 100 000-tals år. Läs mer…

Ökad försäljning av svensk ekomat

Försäljningsvärdet av svenskproducerad ekologisk mat ökade med 2,6 procent, eller 133 miljoner kronor, under pandemiåret 2020. Det visar färsk försäljningsstatistik från analysföretaget Nielsen. Siffrorna presenteras av Ekologiska Lantbrukarna i rapporten Svenskt ekoindex 2020 kvartal 4. Läs mer…

Städernas träd viktiga för miljö och ekonomi

Hur mycket luftföroreningar tar våra stadsträd hand om? Hur mycket kol kan träd lagra och förhindra utsläpp av koldioxid? Kan samhället tjäna pengar på träd? Läs mer…

Covid-19 är varken den första eller den sista sjukdomen av sitt slag

Andreas Malm skriver i Aftonbladet att covid-19 bara är den första i en lång rad av zoonotiska sjukdomar, dvs sjukdomar som sprid från djur till människa, som kommer att spridas bland människor. En del kommer att vara värre och en del kommer att vara lindrigare. Så långt är det hela korrekt. Läs mer…

Solel och batterier kan kompensera för Sveriges svaga elnät

Under en tid har kyla och kraftiga obalanser i elsystemet orsakat effektbrist i landet, framförallt i södra Sverige. Precis som under en kort tid i somras är elnätet extremt hårt belastat. Solel och batterier kan dock användas för att kompensera för detta. Läs mer…

Tomas Kåberger skriver intressant i ETC om elproduktion och elmarknad

I två artiklar i ETC har Tomas Kåberger skrivit mycket intressant om elmarknaden. Han är mycket kunnig och det mesta är korrekt. Men i den andra av de två artiklarna påstår han en märklig sak, nämligen att solceller inte skulle ge nån el på vintern. Läs mer…

Regeringen vill ta fram vätgasstrategi

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas. Målet med strategin och åtgärdsförslagen är utveckla och tillvarata möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta för omställningen till fossilfrihet. Läs mer…

En socialistisk klimatpolitik

En socialistisk klimatpolitik måste som övergripande mål ha en målsättning som innebär att vi helt slutar använda fossila bränslen. I världsmåttstock så handlar det främst om fyra saker, sluta använda fossila bränslen för elproduktion och uppvärmning, sluta med fossildrivna bilar och minska bilismen, sluta flyga och minska användningen av fossila råvaror i stålindustri och cementindustri. Läs mer…

Kapitalismen, klimatindividualismen och nyliberalismen förhindrar en vettig klimatpolitik

I rapporten ”Klimatkeynesianism nu” presenteras en ny riktning för klimatpolitiken. Förutom att föreslå en rad reformer argumenterar rapporten för tre grundläggande klimatpolitiska förändringar: Klimatindividualismen måste brytas – omställningen måste bli en kollektiv angelägenhet En expansiv finanspolitik måste bedrivas för att Läs mer…

Miljörörelsen är ett problem för miljön och klimatet

Miljörörelsen i Sverige bromsar på många sätt en snabb utveckling mot ett klimatvänligt Sverige. Detta sker på många olika sätt. Ett är att bromsa och förhindra satsningar på järnvägar, elnätet, vindkraft, gruvor med mera. Detta sker bland annat genom att Läs mer…

Överklassen är Sveriges klimatbovar

Organisationen Oxfam har granskat utsläpp av växthusgaser i Sverige i förhållande till socio-ekonomisk status, dvs i förhållande till klass. 1 procent av Sveriges befolkning, den rikaste procenten stod för 6 procent av utsläppen under perioden 1990 och 2015. De rikaste Läs mer…

Svampsjukdom den viktigaste orsaken bakom minskande djurbestånd

Bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med drygt två tredjedelar sedan 1970-talet hävdade WWF. i sin Living Planet Report. Det stämmer om vi räknar ett genomsnitt på alla arter. Men räknas groddjuren i Sydamerika bort så finns det ingen minskning Läs mer…

Järnsvamp ska minska koldioxidutsläppen från stålverken

En nygammal teknik är det som ska minska koldioxidutsläppen (växthusgasutsläppen) från stålindustrin. Järnsvamptillverkning eller tillverkning av direktreducerat järn som de också säger. En gång i tiden fanns det flera järnsvampverk i Sverige men idag finns bara ett. I Höganäs. Där Läs mer…

Borgerliga medelklassjournalisters upprördhet över DN och Greta Thunberg

Dagens Nyheter (DN) ska låta Greta Thunberg vara chefredaktör för en dag. Detta har upprört en massa borgerliga och ibland också klimatförnekande debattörer och journalister till den mild grad att det för dem nästan tycks handla om världens undergång, mycket Läs mer…

Att antalet rapporterade naturkatastrofer ökat betyder inte att antalet ökat

Antalet rapporterade naturkatastrofer har ökat stadigt sen 1960. De störst ökningarna skedde under 1970- och 1990-talen. Åren 2000-2005 var det ingen ökning alls när det gäller rapporterade naturkatastrofer. Under hela perioden sen 1960 har det totala antalet dödade i naturkatastrofer Läs mer…