Järnsvamp ska minska koldioxidutsläppen från stålverken

En nygammal teknik är det som ska minska koldioxidutsläppen (växthusgasutsläppen) från stålindustrin. Järnsvamptillverkning eller tillverkning av direktreducerat järn som de också säger. En gång i tiden fanns det flera järnsvampverk i Sverige men idag finns bara ett. I Höganäs. Där Läs mer…

Advertisements

Borgerliga medelklassjournalisters upprördhet över DN och Greta Thunberg

Dagens Nyheter (DN) ska låta Greta Thunberg vara chefredaktör för en dag. Detta har upprört en massa borgerliga och ibland också klimatförnekande debattörer och journalister till den mild grad att det för dem nästan tycks handla om världens undergång, mycket Läs mer…

Att antalet rapporterade naturkatastrofer ökat betyder inte att antalet ökat

Antalet rapporterade naturkatastrofer har ökat stadigt sen 1960. De störst ökningarna skedde under 1970- och 1990-talen. Åren 2000-2005 var det ingen ökning alls när det gäller rapporterade naturkatastrofer. Under hela perioden sen 1960 har det totala antalet dödade i naturkatastrofer Läs mer…

Färre parkeringar ger fler bostäder

Det går att bygga upp emot 20 procent fler bostäder till en lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder som framställts genom ett samarbete mellan Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen. Det Läs mer…

Inte självklart att det är bra att Preemraff inte bygger ut

Preemraff har haft planer på att bygga ut raffinaderiet vid Brofjorden utanför Lysekil. Planerna på utbyggnaden har kritiserats mycket hårt av miljörörelser och klimataktivister. Nu har dock Preemraff beslutat att inte genomföra utbyggnaden vilket mottagits med jubel och som en Läs mer…

När insekter försvinner är det inte alltid vad det ser ut att vara

Jag gillar humlor. På min tomt i ett skogslandskap med ängar, blandskog, trädgårdar och lite längre bort betesmarker har jag sett i alla fall 17 olika arter av humlor (då har jag räknat alla jordhumlor som finns i södra Sverige Läs mer…

Kraftig minskning av växthusgasutsläppen redan innan covid-19

Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin minskade enligt SCB med 8,1 procent första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Detta var i huvudsak innan covid-19 fick landet i sitt grepp. Minskningen beror framförallt på minskningar av utsläppen från energibranschen, Läs mer…

Har IPCC fel om jordbrukets utsläpp av växthusgaser?

Per Frankelius, docent / universitetslektor på Linköpings universitet, menar i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Agronomy Journal att FN:s klimatpanels (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) beräkningar av växthusgasutsläppen från jordbruket är felaktiga och kraftig överskattar jordbrukets utsläpp. Lantbrukets Läs mer…

Vänsterpartiets dumheter om EU:s krisstöd och Ehrenbergs klokhet

Vänsterpartiet har varit kritiska till att de länder som drabbats hårt ekonomiskt av covid-19-krisen skulle få stöd. De har i praktiken gett stöd till den svenska regeringen nyliberala förslag om lån istället för bidrag till de länder som drabbats hårt Läs mer…

Drabbas verkligen svarta hårdare av klimatorättvisor?

Svarta drabbas hårdare av klimatorättvisor menar den US-amerikanska klimataktivisten Leah Thomas i en intervju i tidningen ETC: För Leah Thomas är det anmärkningsvärt att folk inte ser problemen i att rasifierade befolkningsgrupper i USA påverkas av miljöproblem i en högre Läs mer…

Supermiljöbloggen underblåser konspirationsteorier om 5G

Utan att ta ställning för konspirationsteorier så underblåser Elin Magndahl på Supermiljöbloggen de helt befängda konspirationsteorier som finns kring 5G genom att sprid helt obevisade och faktiskt oseriösa påståenden om att radiovågar skulle kunna ge cancer. Detta skriver Magndahl efter Läs mer…

Andreas Gustafsson i ETC gör en orimlig jämförelse mellan Sverige och Danmark

Andreas Gustafsson i ETC berömmer Danmark för att de ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 70%. Han menar att den klimatplan som syftar till detta ställer svenska politiker vid en skampåle då Sverige inte alls har liknande planer. Men Läs mer…

Utbyggnaden vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas enligt domstolsyttrande

Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Det framgår av det yttrande som domstolen idag har överlämnat till regeringen. En central fråga i målet är verksamhetens koldioxidutsläpp. Domstolen anser att den så kallade stoppregeln i Läs mer…

Europa, EU och kampen för ett bättre samhälle

Med anledningen av årsdagarna för Göteborg 2001 deltar jag idag i ett webbseminarium om vad som hänt sen Göteborg 2001 och kampen idag, EU och global omstart för fred, miljö och välfärd. Göteborgsaktionen som var den största organisationen bland de Läs mer…