Svensk fiskerinäring exporterar sin överkapacitet

Det menar Greenpeace i en ny rapport om det pelagiska svenska fisket. Införandet av individuella överförbara kvoter (ITQ) i det pelagiska svenska fisket har medfört en halvering av antalet båtar involverade i detta fiske och en mycket kraftig minskning av Läs hela inlägget

Det är klart att det borde finnas snabbtåg mellan Göteborg och Oslo

Från Göteborg tar det tre timmar till Stockholm, 4 timmar till Köpenhamn eller till Oslo. Det är 50 mil till Stockholm, 30 till Köpenhamn och 30 till Oslo. Det borde i själva verket gå att åka till Oslo eller Köpenhamn Läs hela inlägget

Det är väl bara att förbjuda fosfater som tillsatser i mat

Fosfor i mat kan vara farlig. Kan förkorta människors liv. Det har US-amerikanska forskare kommit fram till. Enligt media, enligt SVD. I verkligheten har de kommit fram till att risk för kortare liv samvarierar med fosforhalten i personen. Om det Läs hela inlägget

Göteborg kommer knappast att få linbanor

Inte som en del av kollektivtrafiksystemet i alla fall. Speciellt inte mellan Haga och Lindholmen/Lundbyvass. Ett av de ställen där älven är bredast och där marken är lägst, dvs svårast att får tillräcklig segelfri höjd för att fartygstrafiken ska kunna Läs hela inlägget

Ska markägare betala för infrastruktur?

När exempelvis en tunnelbanelinje byggs ut så ökar värdet på marken längs med linjen, speciellt runt stationerna. Det betyder att markägare som inte ens får en del av sin mark exploaterad för själva tunnelbanan kommer att tjäna på det hela. Läs hela inlägget

Dags för socialismen som alternativt produktionssätt

Från början en ledare från Internationalen. Något förkortad då det fanns skrivningar som var direkt kopplade till arrangemang i Stockholm som går under namnet Socialistiskt Forum och som redan gått av stapeln. Hela ledaren går att läsa på Internationalens ledarsida. Läs hela inlägget

Äganderätt bör ersättas av nyttjanderätt

Del 5 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

Del 5 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande Inte i alla sammanhang, men självklart när det gäller naturresurser, naturtillgångar och liknande som det finns en avgränsad och ofta begränsad tillgång till. Det finns ingen anledning att vara mot äganderätt Läs hela inlägget

Vatten – en gemensam resurs som inte ska vara privatägd

Del 4 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

Del 4 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande Färskvatten finns det en begränsad mängd av på jordklotet. Rent färskvatten, rent sötvatten. På vissa delar av jordklotet finns det mycket vatten. På andra lite. Vatten är därmed med nödvändighet en Läs hela inlägget

Skulle inte partiklar döda fler även utan dubbdäck?

Några forskare som skrivit en debattartikel i DN vill förbjuda dubbdäck för att partiklar dödar fler än vad som dör i trafiken. I våra storstäder alltså. Även om dubbdäcken ökar mängden partiklar kraftigt så kan inte forskarna hänvisa till ett Läs hela inlägget

Hur förvalta havens gemensamma resurser?

Del 3 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

Del 3 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande Fisk är precis som malmer och mineraler en gemensam, kollektiv, resurs. En resurs som alltså bör och ska ägas av alla tillsammans. För fisk i haven gäller att resursen inte heller Läs hela inlägget

Malm och mineral ska vara kollektiv egendom

Del 2 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

Del 2 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande Det svenska minerallagstiftningen av idag innebär att markägaren inte har rätt till det som finns under ytan, dvs malmer och mineraler. Det tycker jag är bra. Det innebär att malmer och Läs hela inlägget

Svenska fiskebåtar i bild – Rörö, Fiskebäck, Dakhla

Jag har själv tagit några bilder i Fiskebäck och på Rörö. Förra året. På fler svenskägda fiskebåtar, NC 330 Kristin, S 202 Nimber och GG 236 Glittvåg i Fiskebäck. GG 764 Astrid och GG 64 Astrid Marie på Rörö. S Läs hela inlägget

Genetisk aversion mot växter som mat?

Det tycks i alla fall vara vad några forskare vid Yaleuniversitetet menar när de säger att barn har en naturlig och sannolikt nedärvd och medfödd skepsis mot grönsaker: Efter att ha studerat dussintals småbarn kunde forskarna, doktor Annie E Wertz Läs hela inlägget

Kapitalkoncentration inom det svenska fisket

Inom det pelagiska svenska fisket har individuella överförbara kvoter (ITQ) införts. Det har lett till en minskning av antalet fartyg inom detta fiskerisegment från omkring 80 stycken till 38 stycken. En minskning med mer än 50%. Överkapaciteten har till stor Läs hela inlägget

Höjda avgifter för gruvbrytning är en bra idé

Det menar i all fall två experter, Jesper Roine och Daniel Spiro, på DN Debatt varav en kommer från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som idag ska presentera en rapport om svensk gruvnäring. De skriver bland annat: Vår viktigaste slutsats och Läs hela inlägget

Den mörka sidan av klädindustrin

Högt pris för klädkedjornas billiga kläder De globala klädföretagens affärsmodell och utnyttjande av låglöneländer ratas i ny film från svenska modeföretaget Tailor Store. Problemet är företagens jakt på stora vinster vilket leder till usla arbetsförhållanden och stora miljöproblem. – För Läs hela inlägget

Är Södra station i Stockholm felbyggd?

Ett tåg spårar ur. Sådant händer ibland. Denna gång är säkerligen bristande underhåll på grund av avreglering och privatisering en del av orsaken. Men även utan sånt så händer det att tåg spårar ur. I morse skedde det alltså på Läs hela inlägget

Bussar är inget alternativ till tunnelbana

Några forskare som uttalar sig i SVD tycker att det borde satsas på bussar istället för tunnelbana. Det är ekonomiskt lönsammare menar de. De resonerar rent företagsekonomiskt. Liten investering, pengarna snabbare tillbaks. Sådant är bara trams när det gäller infrastruktur Läs hela inlägget

Fiske ger fler läsare än science fiction

Förutom denna blogg där jag främst skriver om politik, brottslighet och ekonomi så driver jag två andra bloggar också, en som science-fiction, Anarres, och en om yrkesfiske, Njord. Den senare är nyare, men har fler läsare än SF-bloggen. Förklaringen till Läs hela inlägget

Stockholm: Utbyggnad av tunnelbanan och 78 000 bostäder

En överenskommelse har träffats mellan fyra kommuner, Stockholms landsting och staten om utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm med 9 stationer inklusive en medföljande möjlighet att bygga 78 000 nya bostäder. Hur det blir med det senare återstår väl att se Läs hela inlägget