Antalet mord i Sverige minskar

Antalet mord i Sverige har fram till för något år sen legat still på omkring 100 fall av dödligt våld per år. De senaste åren har det funnits en viss minskning och förra året var antalet fall av dödligt våld Läs mer…

Advertisements

Wallenbergs och den svenska skogsindustrin – Wifstavarf, Kopparfors …

Del 14 av 14 i serien Träbaroner

Del 14 av 14 i serien TräbaronerPer Hellzén var den drivande kraften bakom bildandet av Wifsta Skeppsvarfs Bolag 1798. Bolaget utgjordes av 100 lotter till ett nominellt belopp av 200 riksdaler. De flesta av de 36 bolagsägarna var Härnösandsbor, liksom Läs mer…

Handelsbanken och skogsindustrin

Del 13 av 14 i serien Träbaroner

Del 13 av 14 i serien TräbaronerHandelsbanken var en stor långivare till den växande skogsindustrin och fick genom övertagande av olika norrländska banker ytterligare inflytande. Ett av de första sågverksbolag som Handelsbanken tog över var Ulvviks sågverk som Handelsbankens nybildade Läs mer…

Mannerheim – Treschow – Kramfors

Del 12 av 14 i serien Träbaroner

Del 12 av 14 i serien TräbaronerTvå Härnösandsbor, köpmännen Erik Reselius och Johan Sellström, jämte några andra påbörjade år 1742 bygget av Kramfors första såg: Som byggmästare anlitades finländaren Christopher Kramm, som i sitt anställningskontrakt tillförsäkrade sig en andel i Läs mer…

Sahlberg och Qvist – Strömnäs och Nensjö

Del 7 av 14 i serien Träbaroner

Del 7 av 14 i serien TräbaronerStrömnäs AB bildades 1871 och byggde en ångsåg i Ådalen. Delägare var en rad lokala intressenter och skogsägare. Disponent blev N.D. Qvist (1835-1916). 1904 lämnade N.D. Qvist ledningen för företaget och efterträddes av svärsonen Läs mer…

Gjörud, Norberg och Hedberg – Forss och Björkå

Del 6 av 14 i serien Träbaroner

Del 6 av 14 i serien TräbaronerFram till 1895 ägdes sågverket i Köpmanholmen, anlagt 1864, (från 1877 ägt av Forss AB) av göteborgsintressen men från och med detta år tog ett lokalt konsortium över. Som disponent utsågs Gustaf Hedberg och Läs mer…

Fahlen – Ekman – Mannerfelt – Dynäs och Svanö

Del 4 av 14 i serien Träbaroner

Del 4 av 14 i serien Träbaroner1884 uppförde virkeshandlaren Johan Fahlén (1826-1907) i Härnösand, Dynäs sågverk. Dynäs AB grundades 1896 och 1900 övertogs ledningen av företaget av Hugo Fahlén (1865-1919), son till grundaren Johan Fahlén. Både Johan och Hugo Fahlén Läs mer…

Versteegh och Graningeverken

Del 2 av 14 i serien Träbaroner

Del 2 av 14 i serien TräbaronerTre bröder från Nederländerna kom till Sverige i slutet av 1800-talet och blev företagare i skogsindustrin. Arend N Versteegh (1849-1931) flyttade från Nederländerna till Sverige och bosatte sig i Härnösand 1875, där han på Läs mer…

Träbaronerna – Sundsvall och Härnösand

Del 1 av 14 i serien Träbaroner

Del 1 av 14 i serien TräbaronerI Norrland uppstod under 1800-talet en lokal företagar- och borgarklass med sågverken som bas. Det handlar om lokala handelsmän, redare och skogsägare som satsar på sågverksindustrin. Ofta med hjälp av lån från banker, göteborgska Läs mer…