Google
 

2007-10-19

Pålitliga amerikanska säkerhetstjänster?

Det har visat sig att de som dömts för bombningen av ett PanAm-plan i Lockerbie med all sannolikhet är oskyldiga. De är dömda för att CIA pekat ut dem och betalat vittnen för att peka ut dem. Utpekandet av de libyska agenterna ledde också till amerikanska flygbombningar av Libyen med dödade som ett resultat.

Nu säger man att Libyen och den libyska säkerhetstjänsten är oskyldiga. Istället pekas palestinier, stödda av Syrien ut som skyldiga. Frågan är om vi kan tro på detta? Förmodligen inte! Allt som kommer från källor som kan var någon av de amerikanska säkerhetstjänsterna (det finns en massa såna) måste ifrågasättas. Frågan nu är kanske om huruvida USA förbereder bombningar av Syrien istället? Så att man så att säga till slut lyckas bomba rätt land? Förmodligen skulle dock det allra bästa för världen istället vara att USA själva jämnade Langley och valda delar av Washington DC längs med marken istället.

Och hur är det med amerikansk inblandning i bombdådet som riktats mot Benazir Bhutto? Militärregimen i Pakistan är ju nära allierad med USA. Ingen i världen kan gå säker från de tokiga amerikanska agenterna och spionerna.

Kanske är det också amerikanska underättelsekällor som fått Migrationsdomstolen att bestämma att det inte är nåt krig i Irak. Häromveckan sa ju samma underättelstjänster att man besegrat en fiende som förmodligen inte ens finns, i alla fall inte i Irak. Eftersom bägge påståendena är så uppenbart falska är det mer än troligt att de ursprungligen kommer från CIA, DIA eller nån annan av de amerikanska organisationerna för spioneri och åsiktsregistrering.

Men allt det här löser sig nog när vi får en krigshetsande president i EU. Som inte är folkvald och knappast skulle ha en chans att bli det.

Intressant?
Bloggat: hellman
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-09-24

Sjukhusspionen

Under den period som TV-serien Upp till kamp handlar om utspelade sig också affären med den s.k. sjukhusspionen. Här kommer sammanfatttningen från säkerhetstjänstkommissionens utredning:

Något samband mellan anställningen av ”sjukhusspionen” och IB har inte kunnat påvisats. Däremot torde kopplingen mellan Jan Lindqvist och den till IB på olika sätt knutne Leif Andersson ha varit besvärande nog. Särskilt det faktum att Leif Andersson endast någon månad innan Lindqvist avslöjades tillsammans med två andra socialdemokrater deltagit i en kurs i Elmérs regi, bör ha varit tillräckligt för att oroa personer inom både regeringen och SAP. Inte minst mot bakgrund av att partisekreteraren Sten Andersson och ordföranden i Göteborgs arbetarekommun, Sven Hulterström, vid något tillfälle anslutit sig till kurssällskapet. Under kursen hade också Leif Andersson till Ingvar Paues överlämnat en lista på namn han fått från säkerhetspolisen, antagligen genom Jan Lindqvist. Under 1970-talet hade också Andersson och flera andra socialdemokrater i Göteborg haft löpande kontakter med Birger Elmér och Ingvar Paues. Samtalet gällde då ofta extremvänsterns aktiviteter på arbetsplatserna.

Säkerhetspolisen låg aldrig bakom några krav på att en särskild kontaktman skulle anställas vid sjukvårdsförvaltningen. Ansvaret för detta är enbart Leif Anderssons och motiven är inte alldeles lätta att förstå. Emellertid torde Andersson ha ansett det viktigt för partiet att få in en duglig person i förvaltningen. Socialdemokraterna inom Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) var enligt Andersson ”väldigt passiva” inom sjukvårdsförvaltningen. Andersson medverkade därför till bildandet av en socialdemokratisk fackklubb där Jan Lindqvist omgående efter sin anställning kom att inta en framträdande position som sekreterare. Genom detta kom Andersson och Lindqvist att sammanträffa omkring en gång i månaden. Men det är också högst sannolikt att Andersson sett Lindqvist som lösningen på vad han ansåg vara påtagliga brister i säkerheten inom sjukvården. Flera av dem SÄKO talat med - personer som känner Andersson väl - har emellertid framhållit att man inte bör läsa in för mycket i detta; Andersson betraktas som ”gråsosse” och skulle, för vilken anställning som helst, alltid rekrytera en socialdemokrat.

För dem som gärna sett att IB låg bakom sjukhusspionen finns dock tröst. I början av 1974 hade Ingvar Paues frågat Leif Andersson om denne kunde sätta honom i samband med någon som hade goda kunskaper om extremvänsterns verksamhet i Göteborg. Andersson ordnade då så att Paues kom i kontakt med en socialdemokratisk ombudsman vid Eriksbergsvarvet, Bertil Levin. Det är ju numera känt att Birger Elmér och Ingvar Paues, i linje med vad JK Gullnäs kom fram till i sin utredning, faktiskt fortsatt med övervakning av svenska medborgare inom landet. Levin var en del av denna apparat. Hade det varit Levin och inte Lindqvist som avslöjats 1975 hade det blivit synnerligen problematiskt för regeringen, SAP och IB. Levin hade nämligen, till skillnad från Lindqvist, så vitt är känt ingen koppling till säkerhetspolisen.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-31

Våldet minskar - inte övervakningens förtjänst

I motsats till vad de flesta i Sverige verkar tro ökar inte våldet i samhället. Inte heller brottsligheten. Men många tror det och har av borgerlig media bibringats den uppfattningen. Och som botemedel har många, både bland vanligt folk och i media pläderat för hårdare tag och ökad övervakning. Men ökad övervakning har ingen effekt på brottsligheten, något som Forskning och Framsteg tidigare skrivit om och som jag kommenterat, Övervakning förhindrar inga brott och Övervakning, våld och integritet.

Det har också publicerats en forskarraport om detta vilket idag nämns i en debattartikel i SVD.

Brottsligheten ökar inte och övervakning kan inte minska den. Det är dags att göra upp med de förutfattade meningarna.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-07-28

Borgarna och övervakningen

Riksdagen har alltså beslutat att hemlighetsstämpla tsunamibanden. Motivationen är suspekt - att några få bitar har blivit offentliga och är tillgängliga är bara ett svepskäl för att kunna täcka över majoriteten. Samtidigt som rikets säkerhet är hotad av telefonkommunikation på regeringskansliet hotar inte övervakning av privatpersoner någons integritet. Samma sorts lagring av information. Hur går det ihop?

Det krävs knappast konspirationsteorier för att förstå att borgarna och högern ( och sossarnas agerande måste väl räknas dit ) gärna skyddar sina egna intressen samtidigt som de vill övervaka oss andra. Men bara de farliga, eller hur? Vi som inte har något att frukta behöver såklart inte oroa oss om att bli övervakade och få vår kommunikation lagrad.. Ja, om vi inte råkar vara aktiva inom vänstern då, för oss råder det uppenbarligen en annan agenda.

Också bra bloggat: Jinge

Andra bloggar om: ,

Etiketter: ,

2007-07-19

Säpo om terrorism

När personer från Säpo för ovanlighetens skull uttalar sig om terrorism blir det uttalande som går väl i linje med det jag själv skrivit om terrorismen i världen. Och man förkastar totalt alla s.k. experter vars åsikter okritiskt förmedlas i borgarmedia.

Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det faktum att jag och Säpo har liknande uppfattningar kring terrorism. Det känns onekligen lite skumt. Men det visar kanske på ett visst sinne för sunt förnuft från min sida (och från Säpos). Mina erfarenheter av Säpo är ju mycket blandade.

Dels är deras periodvisa övervakning av mig ibland uppseeendeväckande klantig (och varför ska de alls övervaka mig eller hindra mig från att få vissa jobb), dels skötte de sig bra under Göteborg 2001. Då var nämligen Säpo i konflikt med polisledningen i Göteborg. Säpos hotbildsbedömningar överensstämde mycket väl med de hotbilder som vi från olika demonstrationsledningar kunde se. På de två skolor som polisen stormade under Göteborg 2001 gjorde Säpo samma bedömning som oss aktivister, att det inte fanns någon/några allvarliga säkerhetsrisker.

Det senare får mig att tro att Säpo, bättre än den svenska militären (MUST/KSI) och amerikanska säkerhetstjänster, kan bedöma risker och hot i Sverige. Därför anser jag att Säpos artikel i DN kan tas på allvar och att den är betydligt bättre som underlag för att bedöma risker för terrorism i Sverige och terrorismens orsaker än vad puckade uttalanden från diverse "experter" är.

Speciellt intressant är ju när de två debattörerna från Säpo skriver:
Det framstår dock som närmast världsfrånvänt att påstå att dagens terroristhot - som ju inte bara drabbar Europa eller väst utan i stor utsträckning är ett säkerhetsproblem också i delar av Mellanöstern, Asien och Afrika - inte skulle ha med utrikespolitik eller med vissa västländers krigföring eller engagemang i muslimska länder att göra. I dagens globaliserade värld är det ett obestridligt faktum att händelser och processer som äger rum långt från vårt eget land påverkar också situationen här hemma. Att det finns en utbredd vrede mot väst i många muslimska länder, och att denna vrede utgör grogrund för tolerans eller till och med stöd för terrorism riktad mot väst eller mot regimer som uppfattas som korrumperade av väst, måste betraktas som ett faktum.

Situationen i Irak är i dag den enskilt största drivkraften bakom radikalisering av unga muslimer i Europa, för detta finns gott om belägg. Bombfynden i London visar att det de facto fortfarande finns ett hot från jihadorienterade terrorister riktat mot Europa, och att detta hot särskilt riktas mot vissa länder, t ex Storbritannien. Det brittiska engagemanget i Irak är en av de faktorer som påverkar den hotbild som landet har att hantera på hemmaplan. Det måste understrykas att denna hotbild är långtifrån Sveriges. På samma sätt spelar konflikten mellan palestinier och Israel en viktig roll för många muslimers förståelse för och uppfattning om väst. Att avfärda denna konflikts betydelse bidrar knappast till att öka förståelsen för den dynamik som skapar dagens säkerhetspolitiska verklighet, inklusive hotet om terrorism.
Ockupationen av Irak är det största problemet alltså. Den viktigaste orsaken till terrorism, med situationen i Palestina som en annan viktig faktor. Precis det som vi från vänstern länge hävdat och som förnekats av mängder med borgerliga liberala debattörer.

Borgarmedia: DN1, DN2
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-07-12

Övervakning förhindrar inga brott

Eller rättare sagt, det förhindrar inga grövre brott. Möjligtvis, möjligtvis kan det hjälpa till att få fast brottslingarna efteråt. Men inte ens det är vetenskapligt belagt. Det enda som man vet är att mindre brott som exempelvis klotter minskar genom övervakning. Därför är Ilmar Reepalus och Torkil Strandbergs förslag om mer övervakning ett slag i luften. Effekterna av fler övervakningskameror motiverar inte de inskränkningar i den personliga integriteten som det skulle innebära.

I Storbritannien har man övervakningskameror överallt. Brottsligheten där är högre än i Sverige och man lyckas inte förhindra terrordåd eller försök till terrordåd genom övervakningskameror. Att öka antalet övervakningskameror är alltså en meningslös åtgärd med allvarliga integritetskränkande effekter. Därför ska vi inte ha fler kameror som kan se allt vad vi gör. I fall där man gripit och fällt terrorister för planering av dåd, har kameror spelta i stort sett ingen roll, se SVD och DN.

Ilmar Reepalu uppreppar i artikeln samma falska argument som man hör överallt i media. Att brottsligheten ökar. Som jag sagt tidigare: Brottsligheten ökar inte. Statistiken är antalet anmälda brott och ökningen av dessa beror på ökad anmälningsbenägenhet, ändrad lagstiftning, falska anmälningar och ändrade arbetsmetoder hos polisen. Argumenten för ökad bevakning är alltså totalt felaktiga genom att de grundas på felaktiga premisser.

Att det finns ett brett folkligt stöd behöver inte vara ett argument, men kan naturligtvis vara det. Men inte i detta fall. Detta eftersom det folkliga stödet grundar sig på samma felaktiga premisser som Reepalu drar upp i sin artikel. Det är dessa felaktiga uppfattningar om en ökad brottslighet som behöver bekämpas. Inte en icke-existerande ökning av brottsligheten. Och det är dags att politiker och journalister lär sig tolka statistik.

Borgarmedia: DN
Läs också: Ingen ökning av knivbrott
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-06

Javisst ska vi värna vissa värden

Vi ska värna trygghet, anställningstrygghet och trygghet på andra sätt. Alla barn ska ha rätt till en skola av god kvalitet. Alla människor ska kunna arbeta. Bra daghem ska vi värna om. Bra för alla. Vi ska värna om solidaritet och gemenskap. Alla människors lika rättigheter. Mer demokrati som omfattar alla samhällets områden, även ekonomin och storföretagen. Värna om religionsfriheten - vilket kräver ett sekulärt samhälle. Värna om yttrandefriheten. Jämställdheten. Jämlikheten. Vi ska värna om välfärden. En välfärd för alla, inte bara för de rika. Det finns många värden att värna om. Liberalerna hjälper oss inte med detta.

Därför säger vi nej till liberalerna. De talar med kluven tunga eller ljuger rakt upp och ner.
Därför ska vi säga nej till privatskolor och privatdaghem. Det ökar segregationen, utanförskapet och otryggheten.
Därför säger vi nej till försämringar av arbetsrätten. Det ökar otryggheten, slår mot solidaritet och gemenskap.
Därför ska vi säga nej till arbetarfientliga rasistpartier. Framgångar för såna partier motverkar trygghet, solidaritet och gemenskap.
Därför säger vi nej till borgarregeringens bostadspolitik. Den ökar ojämlikheten, utanförskapet och segregationen.
Därför säger vi nej till försämringar i a-kassan. Det leder till ökad utslagning och segregation
Därför säger vi nej till borgarnas övervakningspolitik i namn av "kamp mot terrorn"
Därför säger vi nej till regeringens sjukvårdspolitik. Den försämrar för vanligt folk och skapar ojämlikhet.
Därför säger vi nej till den ruttna flyktingpolitiken. Den skapar otrygghet och utanförskap.

Liberalerna och borgarna är bara ute för att skapa en grundotrygghet bland arbetare och fattiga. De vill bara värna om "värdet" i att rika har det bra. Att de som redan har ska ha mer. Att borgarklassen ska gynnas. Det är de "värden" som liberalerna och borgarregeringen vill värna om.

Mer i borgarmedia: SVD, DN, AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2007-06-30

CIA, infiltratörer och provokatörer

Tord Björk på Kristianstadsbloggen skriver intressant om Varför CIA infiltrerade Sverige. Det med anledning av de artiklar som publicerats i svensk media, speciellt i Expressen, kring CIA och Sverige under den senaste veckan.

Det mest berömda fallet i Sverige gällande infiltratörer är naturligvis Gunnar Ekberg i Palestinarörelsen. Nu har vi också fått bekräftat att CIA infiltrerade rörelser i Sverige. Naturligtvis gör amerikanska säkerhetstjänster liksom de svenska SÄPO och MUST (inkl IB/KSI) det fortfarande.

Det hela har också undersökts av säkerhetstjänstkommissionen som skrivit ett antal rapporter, IB del 1, IB del 2, IB del 3 och om övervakningen av Palestinarörelsen inklusive det amerikanska spåret samt den s.k. sjukhusaffären. I Tyskland är det kanske mest uppseendeväckande fallet infiltrationen i NDP som ledde till att ledningen där inte kunde åtalas för flera mord och överfall på invandrare. En stor andel av den högsta ledningen där var i själva verket agenter för det tyska författningsskyddet (Säkerhetspolisen). Allt enligt boken Brunt!

Det är bara att konstatera att infiltration i politiska rörelser är legio från underrättelsetjänsters sida. Men naturligtvis är det hela mycket tveksamt ur demokratisk synpunkt.

Jag har kommenterat CIA tidigare, Det finns många underättelsetjänster. Polisprovokatörer har jag också berört.
Läs mer: Folket i Bild om IB, alla Säkerhetstjänstkommissionens rapporter inklusive det amerikanska spåret, 11-september-utredningen, The Local
Wikipedia: IB, SÄPO
Borgarmedia: EX1, EX2, EX3, Resumé, SVD1, SVD2, DN1, DN2,
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Technorati: , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-13

Det borgerliga övervakningssamhället

FRA ska få utökade möjligheter att övervaka människor. Det "handlar om att upptäcka hot mot vår yttre säkerhet" inte om att "övervaka svenska medborgare" säger försvarsminister Mikael Odenberg i SVD. Trovärdigt uttalande? Inte ett dugg. Det hela handlar ju om "kriget mot terrorn" och det vore ju konstigt om de paranoida underättelsetjänsterna och säkerhetstjänsterna inte misstänkte svenska medborgare för terrorism. Erfarenheten visar ju dessutom att övervakning som tillåts tenderar att sprida sig och att omfatta allt fler och allt mer.

När Odenberg säger att försvarsunderättelsearbetet riktar sig mot utlandet säger han det därför att den svenska lagstiftningen är sådan. Han måste säga det. Verkligheten är dock en helt annan. Det visades redan på 70-talet med den s.k. IB-affären. Militärens underättelse och säkerhetstjänst (MUST) övervakar och registrerar även svenska medborgare. Jag skriver i nutid då jag inte har minsta tvivel om att sådan verksamhet fortfarande förekommer via IB som numera heter Kontoret för särskild inhämtning (KSI). Dessutom är det så att utredningen som Johan Munck gjorde med anledning av 11 september, SOU 2003:12 föreslår sådana ändringar som innebär att den distinktion som finns mellan MUST och Säpo idag delvis försvinner. Det blir helt okej för militären att jobba inom Sverige och för Säpo att jobba utomlands om utredningens förslag genomförs. Jag har inga tvivel om att så kommer att ske. En del har redan genomförts, exempelvis möjlighten att använda militär mot störningar inom landets gränser. Man får helt enkelt större spelrum i bägge organisationerna. Något som säkerligen också kommer att påverka FRA:s verksamhet.

Thaher Pelaseyed, den nye vice ordföranden i Ung Vänster, har skrivit bra om detta på sin blogg, Sovjet närmare än någonsin. Några citat:
Propositionen "En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet" (2006/07:63) kommer att förändra Sverige. Den borgerliga regeringen ämnar att anspassa svensk underrättelseverksamhet till den nya världsordningen som man själv på många sätt bidragit och bidrar till att skapa. Orden "yttre hot" används som sig bör flitigt i sammanhang där medborgarens integritet och rättigheter kan komma att kränkas med hjälp av diffusa förevändingar.
//
Övervakningssamhället handlar inte om skydd av medborgare eller att avvärja "yttre hot". I grunden handlar FRA-förslaget om att övertyga den svenska befolkningen om existensen av ett "yttre" eller - varför inte - ett "inre" hot. För att skydda våra samhällen krävs - hävdar följdaktligen vår regering - hundratusentals övervakningskameror och omfattande signalspaning men också allt fler svenska soldater i fjärran länder, som med vapen i hand går före och framför amerikanska ockupationstrupper. Men samma regering tiger om att deras politik kommer vara den avgörande och bidragande orsaken till ett samhälle hotat av osäkerhet och rädsla.
Borgerliga kritiker av övervakningssamhället, som Federley, viker sig dock och lägger sig platta. Så var det med det försvaret av integritet och mänskliga rättigheter. Bara munväder och inget reellt. Det visar att man inte kan tro på de borgerliga när det gälelr integritetsfrågor. För när det verkligen gäller kommer de att sälja ut allt sådant. Tvärtemot vad borgarna säger är det alltså de som går i täten för övervakningssamhället. ID: Pelaseyed har skrivit en kort och kärnfull sågning av den falske Federley. Jonas Morian kommer med en slags byråkratkritik och byråkratförsvar av Federleys hållning. Men det måste man väl om man är trogen socialdemokrat.

Intressant?
Andra bloggkommentarer: Systrar, kamrater, Henrik Sjöholm, Alliansfritt Sverige
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , ,

2007-05-30

Google gillar inte FRA

Google spara på allt möjligt om internetanvändaren, men tycker inte de svenska myndigheterna ska spara på information om alla som kommunicerar till och från Sverige. Nättidningen Yelah.net har en artikel om Googles kritik mot den svenska regeringens övervakningsförslag.
– Vi har kontaktat svenska myndigheter för att ge vår syn på förslaget och vi har gjort det klart att vi aldrig kommer att placera några servrar innanför Sveriges gränser om förslaget går igenom, säger Peter Fleischer, integritetsexpert hos Google, till tidningen Internetworld.

Han jämför Sverige med diktaturer och säger att "[lag]förslaget är sprunget ur en tradition inledd av Saudiarabien och Kina och hör helt enkelt inte hemma i en västerländsk demokrati".
Google hotar med att inte investera i Sverige om regeringens förslag går igenom. Googles attityd ger mig dubbla känslor. Det är väl bar att de kritiserar den svenska regeringens överdrivna övervakning av svenska medborgare och andra. Å andra sidan så är jag inte helt positiv till företag som kör med utpressning. Inte heller till företag som själva övervakar vad vi sysslar med på nätet. Det är mycket dubbelmoral över det hela, över Googles agerande.

Läs mer: Metro, SVD1, SVD2, SVD3, DN

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

2007-05-29

Liberal bloggare om polisen

Med anledning av Polisförbundets debattartikel i DN och en annan artikel i SVD om registrering av brottslingar har bloggen Fildelning, frihet och feminism skrivit ett inlägg.

Bloggaren i fråga, Johanna Nylander tycks ha dålig koll på hur polisen fungerar. Om polisen inte får tillstånd för ett dataregister så har man register ändå. För register på papper får man ha hur mycket man vill, utan nån form av godkännande eller inte. Att man vill ha den här typen av register beror på att man tror att genom att kartlägga kontakter och nätverk kan man förebygga brott. På samma sätt arbetar Säpo när det gäller övervakning av vänsteraktivister och presumtiva islamistiska terrorister. Något som naturligtvis kan ifrågasättas. Både registren och om det hela fungerar.

I princip har hon alltså rätt när hon skriver:
"Dessutom så tror jag att polisen skulle få lite mer respekt om man sysslat med att bekämpa riktiga brott, och inte prioritera fildelare framför barnporrsförövare, eller övervakning framför utredningar av sexualbrott. Jag vet att det är en generalisering //, men om man från statligt och polisiärt håll börjar respektera medborgarna, så kommer medborgarna också respektera stat och polis."
Men problemet med övervakning och registrering kan inte lösas med mer individualism och förbud mot dataregister. Det krävs sociala åtgärder för att komma åt problemen med brottslighet och övervakning.

I övrigt i inlägget ägnar hon sig åt att kritisera Jan Karlsens debattinlägg utifrån hans resonemang auktoriteter (som jag också känner mig tveksam inför) och citerar ett antal passager från polisens inlägg i DN. Ett av dessa citat är:
"Ett modernt demokratiskt samhälle är en skör konstruktion i den meningen att det bygger på att en tillräckligt stor del av befolkningen frivilligt ser sig som en naturlig del av samhället som helhet."
Detta och andra citat kritiserar hon utifrån en individualistisk inställning till samhället och politiken och hävdar att ovanstående citat ifrågasätter demokratin. Det är obegripligt att hon kan få det till det. Det som polisförbundets ordförande är ute efter i artikeln är att det krävs en solidaritet från människor för att vi ska kunna behålla ett öppet samhälle med låg brottslighet. Detta kräver som jag ser det att politiken träder in på arenan och tar över de ekonomiska samhällsfrågorna från marknaden. Inte att vi skaffar auktoriteter som vi alla ska ska "lyda" elller "följa". En sån lösning kanske avhjälper problemen, men leder till ofrihet, fascism helt enkelt. Det är den lösning som kommer om inte politiken övertar initativet när det gäller samhällskeonomiska frågor. Det är den lösning som kommer om Johanna Nylanders borgerliga åsiktsfränder får fortsätta styra samhället.

Det krävs en politik för att gynna underordnade grupper, arbetarklassen, kvinnor, HBT, invandrare etc. Liberalism, marknadskrafter och identitetspolitik är det som har skapat och förvärrat olika sociala problem som kan leda till det Jan Karlsen oroar sig för i sin artikel (som går ut på att kräva bättre utbildning för polisen). Det största problemet med svensk polis är faktiskt den dåliga utbildning. Och bättre utbildning av polisen är följaktligen en god sak. Att som en följd av detta tro att bättre utbildad polis löser problemen är mig dock främmande.

En annan bloggare, Per Westberg, som verkar mer kunnig skriver att polisförbundets debattartikel förmodligen ingår som en del i de kommande löneförhandlingarna. Och därvidlag har han säkert rätt.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-05-09

Övervakning, våld och integritet

Tidskriften Forskning och Framsteg (FOF) tar i sitt senaste nummer upp vilka bieffekter kameraövervakning kan ha liksom dess aspekter vad det gäller integriteten för individen.

Speciellt intresserad är jag av de aspekter som tas upp i förhållande till att kameror fungerar gentemot våld. Förvånande nog visar det sig att det just mot våld verkar ha en väldigt liten, till och med ibland en negativ, effekt. Vilket kanske verkar underligt.

Enligt artikeln (du måste bli medlem för att kunna läsa den) i Forskning och Framsteg (FOF) beror den negativa effekten på att människor slutar engagera sig när de tror att andra människor ansvarar för att ingripa. Effekten vid kameraövervakning blir därmed att många låter bli att ingripa mot brott eller våld. I sådana fall blir alltså konsekvensen att kamerorna ökar våldet eller antalet brott. Detta borde leda till att man väldigt noga diskuterar införandet av kameraövervakning för att inte riskera att förvärra problem istället för att förbättra läget.

Ett annat fall där kameror verkar ha väldigt liten effekt, är på fulla människor. Berusade tycks inte alls bry sig om kameraövervakning, vilket betyder att brott som begås av berusade människor inte påverkas alls av övervakningskameror. Konsekvensen av detta i samband med resonemanget ovan är att kameror på platser där det är fulla personer som begår brott är ineffektiva och förmodligen kontraproduktiva.

Sammantaget innebär alltså kamerövervakning i väldigt många fall ingen inverkan på våld utan bara en ren inskränkning i människors integritet. Framförallt är det inte effektivt mot det som människor är mest rädda för, våldsbrott. Att därför sätta upp kameror för att öka människors trygghet är att sprida felaktiga och falska förhoppningar

Undersökningar från England visar dessutom att polisen blir mindre benägen att ingripa när det finns kameror som övervakar platsen. Detta för att de är rädda att bli anklagade för att använda för mycket våld.

För att balansera bilden något kan väl också sägas att övervakningskameror har effekt på många egendomsbrott, inbrott, bilstölder, stölder, rån. Dvs brott som i stor utsträckning är planerade. De fungerar också när det gäller hastighetsövervakning.

FOF visar i en annan artikel att Sverige är ett av de länder som har sämst skydd för den personliga integriteten. Endast diktaturer, odemokratiska länder samt USA och Storbritannien är sämre än Sverige. Så en förändrad och bättre lagstiftning för att skydda den enskildes integritet borde vara på sin plats i Sverige. Inte ytterligare försämringar på det sätt som föreslås av den nuvarande regeringen och som har föreslagits av tidigare regeringar.

Andra bloggar om: , ,

En debatt på Socialistiska Partiets hemsida
Intressant.se

Etiketter: , ,

2007-05-07

Kolla vem som övervakar dig med hjälp av Creeper

Kollade in på Jinges webb och fick se en intressant grej. Ett program som hjälper dig att övervaka övervakarna. En möjlighet att kolla vilka myndighetr som läser vad du skriver.

Det är en kille som heter Partik Wallström som lanserat Creeper. Han driver sajterna Gnuheter och Pawal-Datasvammel. Läs mer om Creeper där.

Om du vill lägga in Creeper på din egen sida kan du gå till Creepers hemsida. Där går också att se vilka myndigheter som läst vad.

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , , ,

2007-04-02

Säpo är som STASI, Sverige blir mer likt DDR

Säpo gör preci som sin tidigare östtyska motsvarighet, man värvar angivare överallt. Tidigare har man gått ut med inbjudan till diverse ungdomsorganisationer för att få dessa att ange folk. Ung Vänster avslöjade det hela, träffade Säpo ändå, för att sen ta avstånd från Säpos agerande. Hur gjorde de andra ungdomsförbunden? Om detta vet jag inget.

Säpo har också kontaktat fler personer i den anti-rasistiska rörelsen och bland de autonoma. Säpo har erbjudit folk pengar för att bli tjallare. Jag känner till 4 personer som blivit kontaktade men som enligt egen utsago sagt nej. Men förmodligen har Säpo lyckats skaffa betalda angivare inom dessa rörelser.

Även invandarföreningar vet jag att Säpo kontaktat. Det finns fall där dessa varit positiva till kontakter med Säpo.

Det senaste är att säkerhetspolisen samarbetar med bostadsföretag så att dessa ska ange misstänkta personer bland sina hyresgäster. Anställda i bostadsbolagen har ibland varit anställda av Säpo tidigare. Se bland annat följande artiklar i Dina Pengar, Säpo-samarbete okänt för politiker, Poliser chefer på kritiserat bostadsbolag, i GP, Samarbete okänt för politiker.

Det hela är naturligtvis bedrövligt och borde omedelbart upphöra. Snart är det väls om i DDR att 40% av befolkningen är angivare.

Etiketter: , , ,

2007-03-06

Utvisa inte Hassan Asad!

Ett upprop som startades av datateknikern Martin Björnsson:

Hassan Asad är en familjefar med dålig hälsa och hela sin familj i Sverige. Plötsligt har han på grund av "säkerhetsskäl" vägrats förlängning av sitt uppehållstillstånd och ska avvisas till Jordanien, där han riskerar tortyr. Utan att få veta vad han anklagas för, utan att kunna bemöta anklagelserna inför rätta eller nån annanstans.

Vi vill inte ha det på det här viset. Vi vill inte bli sittande med samma fadda smak av rättsövergrepp i munnen som när Ahmed Agiza och Muhammad Alzery utvisades till tortyr i Egypten. Tidigare utrikesminister Thomas Bodström frågar kritikerna - "hur ska vi göra i stället med personer som misstänks för terrorism? (GP 17/12)" Svaret är så enkelt att man måste ha en toppolitikers maktbaserade världsbild för att inte förstå det: vi ska inte utvisa någon utan att vare sig de eller vi får veta varför. Ska Hassan Asad, eller någon annan, utvisas på grund av terroranklagelser måste dessa anklagelser läggas fram så att en rättslig prövning kan ske.

Vi vill vara stolta över Sverige som ett rättssamhälle och en demokrati. Det första betyder att hos oss ska ingen ska drabbas av påföljder av påstådd brottslighet utan att ha fått en ärlig chans att försvara sig och blivit överbevisad, det är självklart. Det andra betyder att folkets åsikter ska räknas, och också att vi alla har ett visst ansvar att protestera när vi tycker att saker går fel till. Om vi inte får veta skälen till en utvisning saboterar vi demokratiprocessen och gör det omöjligt för människor att ta detta ansvar, skapa sig en åsikt i frågan och göra den känd för politikerna. Det får inte hända - inte ens i säkerhetsfrågor. Inte ens för att hålla bra kontakter med mäktiga främmande stater. Varje gång det händer urholkar vi vår demokrati.

Utvisningar av det här slaget urholkar också tron och hoppet på att det fortfarande kan finnas folkvalda politiker med ryggrad som vågar stå upp mot stormakterna när dessa har fel. De här dumheterna har fortgått länge nog nu. Ge oss möjlighet att känna oss stolta över att vara svenskar igen - ett folk som tänker själva och inte går med på vad dumheter som helst som ligger i tiden och har en klatchig slogan, som "Krig mot terrorismen".

Skriv under namninsamlingen

Etiketter: , , , ,

2007-02-05

Vissa saker vill Lars Danielsson inte prata om

Lars Danielsson pratar ibland om hur han inte hanterade Tsunami-katastrofen. Han slirar sig fram med olika lögner (som det ser ut i all fall). Men tänk om det inte är lögner. Han kanske satt nån annan stans än på regeringskansliet under annandagen. Han kanske satt hos Försvarsstaben. För han var ju förmodligen MUST:s man i den socialdemokratiska regeringen. Och på kansliet jobbar han ju kvar ännu och anser att han mycket väl kan tjäna den nya borgerliga regeringen. Denna är emellertid inte lika övertygad om Lars Danielssons förtjänster.

Han pratar gärna om hur han förföljts av media. Men käre Lars, om man inte ljuger så mycket (eller i alla fall inte avslöjar hela sanningen) får man nog finna sig i att media jagar på.

Om andra saker vill han inte prata alls. Sådana saker som att han gav MUST fria händer i Göteborg 2001. Fria händer att spana på svenskar (vilket är förbjudet enligt lag, fast det vill man ju ändra nu), att bistå amerikanerna med det de behövde etc. Det vill Lars Danielsson inte ens kommentera. Han vill inte kommentera varför han godkände falska hotbildsrapporter som producerats av amerikanska DIA. Han vill inte yppa en enda kommentar om detta, trots att amerikanska agenter pekat ut honom som den ansvarige i regeringen. Jag tycker det hela verkar skumt.

Anders_S

Etiketter: , ,

2007-01-31

Integriteten hotas - IB legaliseras

Under 70-talet rullade journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt på tidningen FIB/kulturfront upp en härva av olaglig underrättesleverksamhet och åsiktsregistrering i Sverige, den s.k. IB-affären. De inblandade i den olagliga verksamhet fick inga straff. Det fick däremot avslöjarna Guillou och Bratt. Det hela har också undersökts av säkerhetstjänstkommissionen som skrivit ett antal rapporter, IB del 1, IB del 2, IB del 3 och om övervakningen av Palestinarörelsen inklusive det amerikanska spåret samt den s.k. sjukhusaffären.

I mostats till vad många tror lades emellertid inte IB ner efter att det avslöjades. Istället döptes verksamheten om och den heter nu KSI, Kontoret för särskild inhämtning. Och man har fortsatt samma verksamhet som tidigare, som en del av MUST, Militärens underättelse och säkerhetstjänst. I alla förslag på ökad kontroll och integritetshotande åtgärder som lagts fram av Bodström och nu även av den borgerliga regeringen finns också förslag om att legalisera hela KSI:s verksamhet och att tillåta det som KSI än så länge gör olagligt. Istället för att stoppa olagligheter väljer borgarna alltså istället att legalisera verksamheten. Läs mer, Integriteten hotas, Klart för avlyssning, Säpo totalsågar underrättelseförslag

Anders_S

Etiketter: , ,

2006-11-10

Polisens nya taktik och nya kulor

MR-dagarna i Malmö 23-24 november

Demonstrationerna i Göteborg 2001 i samband med EU-toppmötet och president Bush besök har lett till att polisen infört en ny särskild taktik vid demonstrationer. Men vad syftar den till? Dialog eller effektivare våld? Svenska Röda korset har protesterat mot att polisen infört expanderande kulor, en ammunition som förbjöds på 1800-talet i krig på grund av överdrivet våld och onödigt lidande.

Medverkande: Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt, representant från Rikspolisstyrelsen, Olof Kleberg, Rikspolisstyrelsens etiska råd, Jörgen Johansson, riksdagsman, Christina Ulfsparre, Svenska Röda Korset och Anders Svensson som skrivit mycket om Göteborgsdemonstrationerna.

Plats: Malmö Högskola
Tid: Fredag 24 november klockan 11.00

Hela programmet

Läs mer: MR-dagarna

Etiketter: , , ,

2006-08-30

Nej till Bodströms STASI-Sverige!

Justitieminister Thomas Bodström har sedan några år tillbaka lyckats åsidosätta FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna med vänsterpartiets och miljöpartiets tysta samtycke. Med det har han blivit ett stort hot mot flera av våra demokratiska friheter.

SÄPO uppmanas idag till att skapa angivarnätverk, man raggar ungdomar som ska ange politiskt aktiva människor. Ungdomsförbunden uppmanas att ange ”misstänkta”. All kommunikation, e-post såväl som telefoni och webbsurfande vill Bodström registrera.

Enligt regeringen är det inte bara rimligt att vi inom en snar framtid ska börja tillåta hemlig avlyssning, utan också att polisen utan brottsmisstanke ska kunna genomföra husrannsakan och genomsöka medborgarnas datorer. Staten vet alltid vad du gör, ingen går att lita på. Det är ett sådant samhälle som Bodström vill ha. Ett storebrorssamhälle, ett 1984, något som mest liknar STASI:s DDR.

Bodströms terroristnoja innebär att IB-affärer och annat är glömt. Återigen planerar regeringen att avlyssna sina medborgare utan brottsmisstanke. Men denna gång med stöd av lagen.

Övervakning vid misstanke om brott, är väl tänkbart, men inte en slentrianmässig övervakning av samtliga medborgare.

Anders_S

Etiketter: , , ,

2006-08-25

Lars Danielsson - MUST:s man i regeringen

Lars Danielsson - ökänd för sin förvirring kring telefonsamtal i samband med tsunamikatastrofen har visat sig vara inblandad i fler fiaskon under de senaste åren. Han verkar bära ett visst ansvar för att Göteborgkravallerna år 2001 blev så allvarliga som de blev. Detta genom att förmedla falska hotbilder från MUST (Militärens underrättelse- och säkerhetstjänst). Hotbilder som MUST i sin tur fått från amerikanska underrättelsekällor. Läs mer i ett par intressanta artiklar i ETC, Fredsforskare: ”Regeringen bär ansvaret för kravallerna” och Hemligt säkerhetssamarbete mellan Sverige och USA orsakade Göteborgskravallerna. Läs också min tidigare kommentar, Amerikanska säkerhetsintressen orsak till Göteborgskravallerna? och Hans Abrahamssons debattartikel i Göteborgs-Posten, Felaktiga hotbilder låg bakom polisens agerande

Etiketter: , ,

2006-08-13

Amerikanska säkerhetsintressen orsak till Göteborgskravallerna?

Hans Abrahamsson menar i en debattartikel i GP att Felaktiga hotbilder låg bakom polisen agerande i Göteborg år 2001. Dessa hotbiilder levererades av den svenska militära underrättelsetjänsten och kom ursprungligen från någon av USA:s många olika underrättelsetjänster, förmodligen DIA (Defence Intelligence Agency).

Så här skrev jag i en artikel år 2002:
"Men vi saknar ännu tändmedel, själva spränghatten. Den skulle snart dyka upp i form av en amerikansk president. När det blev känt att han skulle komma fanns den ingrediens på plats som skulle förena förortsungdomarna, subkulturerna inne i stan och globaliseringskritikerna. Bush representerade det USA som tvingat många av förortsungdomarnas föräldrar på flykt, det USA som står för intolerans, kommersialism och annat som punkare, synthare med flera hatar, det USA som backar upp storföretagens makt i världen. Tändmedlet fanns nu på plats. Nu fattades bara gnistan. Den tändande gnistan och den kom polisen att stå för. Polisen med sin misstro och sin oförmåga att förstå de nya proteströrelserna och -yttringarna. med sin misstro mot svartklädda ungdomar och invandrare. Med sin tilltro till att våld är ett bra sätt att lösa problem. Med sin slagsida mot att utreda begångna brott istället för att förhindra brott innan de begås. Med sin beslutade linje att toppmötesdeltagarna inte skulle behöva se några demonstrationer eller protester. Med sin överdrivna rädsla för "Ya Basta/Vita Overallerna". Och med sin uttalade oro för att stora grupper förortsungdomar skulle komma in till stan. Ner i denna miljö dyker så Secret Service. De ser terrorister och vapen i varje buske. Följaktligen väljer polisen att slå till mot en skola. En skola där de farliga "Ya Basta" bor. En skola där det bor många underliga svartklädda. Och de väljer att slå till vid samma tidpunkt som Bush landar. Påhejade av Secret Service gäller det för polisen att inga demonstranter ska finnas i närheten av Bush. Nu är bomben tänd."

Hela artikeln finns också på webben, Göteborgshändelserna - vad hände egentligen och varför?

Hans Abrahamssom skriver i sin artikel bland annat:

"För att president Bush inte skulle utsattas för vare sig fysisk fara eller politisk förödmjukelse under sitt besök, försågs polisledningen med hotbilder som visade sig vara felaktiga. När röken skingrats efter de våldsamma konfrontationerna hittades vare sig vapen på Hvitfeldtska gymnasiet eller några av de 400 Ya Basta aktivister från Italien som påstods ha planerat att angripa presidentens hotell."

"Det militära underrättelsesamarbetet mellan USA och Sverige, som låg till grund för säkerheten under president Bush:s besök, hade inte bara sanktionerats av regeringskansliet. Genom sitt regleringsbrev till Försvarsmakten för år 2001 gav regeringen vår militära underrättelsetjänst (Must) i uppdrag att särskilt beakta de krav som följer på Sveriges ordförandeskap i EU."

"Problemet, som vi fick erfara här i Göteborg, är att militären många gånger saknar tillräcklig kunskap om de lokala förhållandena och därför inte kan kvalitetsgranska den underrättelse som de får ta del av. Då blir det lätt för olika aktörer att utnyttjas som en "nyttig idiot" och, utan att förstå det, sätta ett främmande lands säkerhetsintressen framför sitt egna lands."

Den svenska regeringen medverkade alltså till att sprida felaktig hotbildsinformation och gick helt i USA:s ledband. Konsekvensen blev att USA:s säkerhetsintressen sattes framför Sveriges egna.

Anders_S

Etiketter: , , , ,

2005-07-08

Leijonborg ser terrorister i varje buske

Leijonborg, Folkpartiets ledare tycks lida av nån sorts förföljelsemani. Han verkar helt övertygad om att Sverige är fullt av hemska terrorister. För att avhjälpa detta problem kräver han att den svenska militären ska kunna sättas in i fredstid mot terrorism.

Problemet med detta är att vi inte har nåt problem med terrorism i Sverige. Vi har aldrig haft det. Polisens nationella insatsstyrka bildades för att bekämpa terrorism. Den hade emellertid inget att göra så genom ett riksdagsbeslut utvidgades arbetsuppgifterna till att bekämpa vanliga demonstranter, att ingripa vid rån och en del annat. Insatsstyrkan är alltså redan den onödig, allt det dom gör görs bättre eller lika bra av den vanliga polisen.

Att till detta skapa en militär styrka som ska syssla med terroristbrott inbjuder bara till att man genom åtgärden utvidgar begereppet terroristbrott till att även omfatta demonstrationer som spårar ur. Demonstrationer som ofta spårar ur på grund av polisens klantiga agerande.

Nej, Leijonborgs förslag hör hemma i papperskorgen och var Leijonborg hör hemma nån stans kan ni säkert räkna ut.

Anders_S

Etiketter: ,