Google
 

2007-10-19

Frågorna - Plan B

Frågorna i Kebnekaisegruppens och CINT:s undersökning. Jag har stuvat om ordningen i grupperna lite i förhållande till den ordning de redovisas i boken Plan B. Men grupperna är de samma som i boken.

De som ligger till grund för Fölster och kompanis påstående för att svenska folket "anpassar sig till systemet" och fuskar. Med andelen som svarat ja. Alla frågor i grupp 1 till 3 inleds med "Har du vid något tillfälle de senaste fem åren..." .

Frågorna i grupp 1.

...av kostnadskäl renoverat ditt boende själv istället för att anlita hantverkare? 56,40%
...skaffat dig boende genom att använda egna eller närståendes kontakter? 12,80%
...bott i andra hand utan giltigt andrahandskontrakt och/eller värdens vetskap? 4,30%

Inget av ovanstående beteenden kan på något sätt anses vara fel som jag ser det. När det gäller följande två påståenden vet jag inte om de ska anses vara fel eller inte:

...skaffat dig boende genom att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt/villa med prissänkning? 1%
...skaffat dig boende genom att byta in din bostadsrätt/villa mot en hyresrättoch därför gått ner i pris? 1%

Och följande tre frågor avser beteenden som jag anser vara felaktiga och två av dem är vad jag skulle kalla fusk (de två sista).

...hyrt ut ett boende utan tillstånd från din hyresvärd? 1,90%
...hyrt ut ett boende utan att skatta för de inkomster över 10 000 kronor som det gett dig? 2,30%
...skaffat dig ett boende genom att köpa hyresrätt svart eller lagt pengar emellan? 0,90%

37,5% har svarat att de inte gjort något av ovanstående.

Frågorna i grupp 2.

...tagit ut kompledigt istället för att sjukskriva dig för att slippa karensdag? 26,10%
...fått a-kassa trots att du kunnat arbeta? 2,40%

Ovanstående är ju inte på något sätt fusk. Den senare frågan är ju lite svår att förstå då alla som uppbär a-kassa måste vara i ett skick så att man kan arbeta. Annars står man inte till arbetsmarknadens förfogande och får ingen a-kassa. Nästa fråga gäller ett beteende som är en slags fusk. Men som jag ser det av inte speciellt allvarlig karaktär. Det kostar inte heller några allmäna medel, om du inte är offentliganställd förstås.

...använt arbetstid över en timme på en vecka för privata ärenden (surfat privat, semester på företagsresan, shoppat på arbetstid)? 36,80%

Sen till några beteenden som jag tycker är fusk (alla skulle kanske inte dela min uppfattning).

...fått sjukpenning trots att du kunnat arbeta? 2,10%
...planerat dina arbets- och arbetslöshetsperioder på ett sådant sätt att du kunnat få ut mer a-kassa än annars? 2,10%
...planerat dina sjukdomsperioder på ett sådant sätt så att du kunnat få ut mer sjukpenning än annars? 1,20%
...överdrivit eller hittat på symtom för att en läkare ska sjukskriva dig? 2%
...begärt VAB (ersättning för vård av barn) utan att ditt barn varit sjukt? 1,40%
...begärt VAB fast det är du själv som varit sjuk? 1,30%

När det gäller frågorna i grupp två har 49,10% svarat att de inte gjort något av det som det frågats om.

Frågorna i grupp 3.

Först den enda i gruppen som inte kan anses var fusk eller anpassning till några system.

...haft ett extra arbete (ej svartarbete) vid sidan av ditt ordinarie för att höja din levnadsstandard? 23,70%

Och sen till de sex frågor som definitivt är fusk.

..haft ett extra arbete svart (dvs utan att betala erforderlig skatt) vid sidan av det ordinarie för att höja din levnadsstandard? 10,50%
...i regel så arbetar jag svart (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 0,40%
...anlitat svart hantverkshjälp (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 17,30%
...anlitat svart städhjälp (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 4,80%
...anlitat svart fönsterputsare (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 2,40%
...anlitat svart barnpassning (dvs utan att betala erforderlig skatt)?? 2,10%

Noterbart att det enligt undersökningen är vanligare att anlita svarta tjänster i Stockholm än i övriga landet. Något som tyder på att det, i motsats till vad Fölster och kompani påstår i sin debattartikel, tycks vara vanligare att eliten gör detta.

I denna grupp av frågor har 56,10% svarat att inte gjort något av det som det frågas efter.

Frågorna i grupp 4.

Desa frågor är av annan än de tidigare. Den första frågan är: Vad gör du om du får en oväntad tandläkarkostand på 10 000 kronor.
På det svarar 63,50% att de betalar själv, 7,60% att de lånar av anhörig/bekant, 10,50% att de lånar från bank eller annan kreditgivare, 15,50% att de avstår från att gå till tandläkare och 2,90% svarar "på annat sätt".

Den andra frågan är: Har du vid något tillfälle de senaste fem åren skaffat dig eller någon anhörig eller bekant sjukvård/omsorg genom kontakter i stället för att gå den vanliga vägen?
Påd en frågan svarar 18,70% ja ochh 81,30% nej.

Den tredje och sista frågan är: Har du vid något tillfälle de senaste fem åren hjälpt till att vårda en eller bekant som är/varit så sjuk att hon eller han enligt din bedömning borde ha fått hjälp genom någon av landstingets vårdenheter?
Svaren på den frågan är 15% Ja och 85% nej.

Avslutning

Sammantaget menar Fölster, Bergström och de andra författarna i boken att undersökningen visar att systemen inte fungerar. Välfärden fungerar inte och därför bör den avskaffas och privatiseras tycker de. Jag ska utveckla detta mer i ett annat inlägg, men kan konstatera att undersökningen (om man överhuvudtaget kan använda dess data) visar att välfärden faktiskt fungerar. Liksom att en överväldigande del av den svenska befolkningen inte fuskar, inte har fuskat och förmodligen inte kommer att fuska. Och att de som fuskar mest med de saker som faktiskt är fusk och skattesmiteri är stockholmarna. Precis motsatsen till vad som påstås i debattartikeln i DN.

Visst finns det brister, men dessa kan åtgärdas genom att återställa välfärden till 70-talets nivå. Bort med karensdagen så försvinner fusk med VAB. Så slipper folk ta kompledigt när de egentligen är sjuka. Bättre för samhället och bättre för människorna. Höj arbetares löner och sänk elitens löner så utjämnas de olikheter som speglar sig i att eliten köper svarta tjänster och vård utomlands. Liksom att folk måste jobba dubbelt. Svartjobbet minskar liksom köp av svarta tjänster. Återställare är alltså den bäst medicinen för att råda bot på de problem (ändå relativt små) som de senaste 25 årens nedskärningar skapat.

Läs också:
Gänget som ljuger
Stefan Fölsters lögner
Lögnare - Magnus Andersson, CUF
Ja, uppenbarligen
Tror de på sig själva?

Intressant?
Media: DN, SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om EU (en annan fråga som har med social välfärd att göra) i bloggosfären: Aron Etzler, Peter Gustavsson, Lasses blogg . Det var de vanliga länkarna till vänsterbloggar. Nu också en annan blogg som skriver intressant om EU-omröstning, Bloggen Bent.

Etiketter: , , , ,

2007-10-17

Tror de på sig själva?

Svenskt Näringsliv har producerat en rapport om svenska folkets fusk. Det är en undersökning som uppenbarligen skräddarsytts för att få ett i förväg bestämt resultat. Och den presenteras i en av regeringsalliansens propagandamegafoner med den fantastiska rubriken att 95% procent av svenskarna kringgår systemet i ett försök att antyda att så stor andel fuskar. I den andra propagandamegafonen sägs det att 95% fuskar. Nån sån siffra finns inte i rapporten en gång.

Hur står det egentligen till med fusket hos den svenska befolkningen. Ja vi har säkert lite till mans handlat på betald arbetstid (hu så hemskt!), tjuvåkt i kollektivtrafiken etc. Men det är faktiskt bara 16% procent som säger att de fuskat på något sätt. Alla andra har uppgivit att de utnyttjat kontakter och liknande för att få vård snabbare eller få ett jobb etc. Och vad det är för fel med det förstår jag inte, på arbetsförmedlingar uppmanas vi att använda kontakter för att få jobb.

Ett typexempel på sånt är när jag fick en korsbandsskada i en fotbollsmatch. Jag blev sjukskriven från mitt jobb som reparatör. Arbetsgivaren vill ha mig i arbete så fort som möjligt och skickade mig till en privat läkare som skrev en remiss och vips blev jag undersökt på Sahlgrenska och fick snart en tid för operation. Jag fick en ortos (stavas det så) coch kunde börja jobba när jag fått den. Sen fick jag en operation efter tre månader istället för efter ett år. Jag gick alltså före i kön. Vad jag förstår var det äldre personer som drabbades och fick stå längre i kö pga av detta. Men för samhällsekonomin var det en vinst. Jag behövde inte utnyttja smahällets resurser utan kunde snabbt komma tillbaks i arbete.

Så när Svenskt Näringsliv, deras profeter och deras propgandamegafon säger att sånt kostar samhället pengar har de förmodligen helt fel. Det kan lika gärna spara pengar för samhället.

Och förresten så är det väl kanske trygghetsystemens dåliga status och dåliga funktion som gör att systemen behöver kringgås. Systemens nedmontering gör att de inte riktigt fungerar som det är tänkt och därför måste vanligt folk ta till diverse åtgärder för att ändå få nytta av de system vi betalat för i alla de år vi arbetat. Nedmonteringen av välfärden tvingar oss alltså till en mängd innovativa lösninagr. Vi är ju ett företagsamt och innovativt folk. Det kan inte Svenskt Näringsliv ändra på. Även om de skulle vilja.

Varför ska man inte lägga upp sin föräldraledighet på ett smart sätt? Vad är felet med det? Jag förstår inte? Att rika betalar för sjukvård utomlands. Menar verkligen Svenskt Näringsliv att det är fusk? Jag gillar inte de ojämlikheter i samhället som möjliggör för rika att få gräddfiler, helt klart. Men fusk? Att utnyttja systemen? Fölster och Bergström pratar i nattmössan.

Sen kan jag inte heller se varför man inte skulle få stämpla när man är i ett annat land, exempelvis Danmark. Vi lever ju i en integrerad europeisk arbetsmarknad. Och man kan väl inte vara förbjuden att resa bara för att man är arbetslös. För att hälsa på släktingar etc. Som ju mycket väl kan leva i andra länder. Man står ju till arbetsmarknadens förfogande ändå. Internet finns ju. Något som herrar Fölster och Bergstörm måste ha glömt bort.

Hela rapporten och debattartikeln i DN är ett sammelsurium av antydningar, förutfattade meningar, insinuationer, underliga och förvirrade slustatser samt ren falskhet. Inget att ta på allvar. Det är en politisk propagandaprodukt avsedd att dölja överhetens medvetna fuskande. Man påstrå också rent ut att eliten inte fuskar. Erafrnheten av den borgerliga regringen visar att detta påstående är hur fel som helst. Troligen är det väl snarare så att eliten fiuskar mest. Därför att det är eliten som har möjligheterna.

Sammantaget är rapporten alltså en falsk, felaktig och lögnaktig propgandaprodukt från Svensk Näringsliv.

Bloggat: Badlands Hyena, Opassande
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-10-11

Socialdemokratiskt självmål på gång?

Läser en artikel i DN som handlar om ett socialdemokratiskt rådslag om arbetslöshetspolitik. Där hördes tongångar om att sossarna borde anamma samma politik som alliansen. I många stycken reagerade dock de närvarande socialdemokraterna negativt på förslagen, även om jag upffatar det som om de signalerar att de är på väg åt det hållet. Något som understryks när jag också läser Jonas Morians bloggpost om det hela.

Vilket vore allvarligt. Den svenska befolkningen säger i opinionsundersökning efter opinonsundersökning nej till alliansens politik i arbetsmarknadsfrågor. Om sossarna mot befolkningens vilja skulle anamma samma politik om högerna och borgarpartierna så gör man en stor del av arbetarklassväljarna hemlösa. Ett enormt självmål av sossarna skulle det onekligen vara att på det sättet anamma en nyliberal politik gentemot sjuka och arbetslösa. Något som om det vill sig illa skulle gynna Sverigedemokraterna. Detta framförallt om vänsterpartiet inte gör en klar sväng åt vänster och börjar försvara arbetarklassens intressen istället för att diskutera regeringsplatser.

Inte heller tycker jag det verkar som om den aktuella politiken faktiskt fungerar när det gäller att få ner utanförskap. Arbetslöshet, javisst. Men tänk om folk försvinenr ut i intet som jag. Bort från systemen och statistiken. Tänk om det är det som gör att det ser ut som arbetslösheten går ner.

Bloggat: XX-bloggen, Esbati, Alliansfritt Sverige, Ilona Sz Waldau, Monica Green
Borgarmedia: SVD
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-10-09

Överklassens regering

Den regering vi har i Sverige är en regering som går överklassens ärenden. Det visar all tillgänglig statistik. Främst gynnar man dessutom männen i överklassen.

Trots en massa retorik och svammel om "det nya arbetarpartiet", "arbetslinjen" etc så innebär borgarregeringens politik ingen förbättring av arbetsmarknaden och ingen förbättring för arbetarklassen som helhet heller. Det skapas egentligen inga fler jobb verkar det som. I alla fall verkar det vara helt marginellt. Utanförskapet som det pratas så vitt och brett om består. Antalet människor som står utanför kommer att fortsätta vara högt. Lika högt som nu. Allt enligt Anders Borg, finansminister. Så kommer det fortsatt att vara, om inte borgarna verkligen tvingar igenom ett amerikanskt system. Något jag i och för sig tror är deras mål.

Det enda som verkar ha hänt med "utanförskapet" och "arbetslinjen" är att alla som "står utanför" dvs sjuka och arbetslösa, fått betala skattelättnader för de rika.

Fast å andra sidan tycks SVD:s ledarskribent Maria Abrahamsson anse att regeringen bär ansvaret för högkonjunkturen. Tror hon också att Fredrik Reinfeldt är Gud? Fantasier om att utanförskapet minskar har hon också. Rekryteringsproblem är problemet skriver hon dessutom. Det tror jag inte på. Om det fanns rekryteringsproblem så skulle väl såna som jag få jobb? Eller? Jag vill ha jobb, jag söker jobb. Men får inga jobb(annat än tillfälliga).

Men jag räknas ju inte heller de de som står utanför. Jag uppbär ingen a-kassa. Jag uppbär ingen ersättning från staten eller kommunen. Är inte registrerad i några system. Så antagligen finns jag inte. Frågan är hur många fler som är i min sits det finns? Och hur många alliansregeringens, överklassregeringens politik skapat?

Bloggat: Esbati, Peter Karlberg
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-20

Så gör vi det sämre för de fattigaste kvinnorna

På grund av publiceringsbekymmer (Det börjar bli dags att byta till wordpress) hamnade detta inlägg på bloggen Mullvaden istället.

Bloggat: Erik Laakso, Mullvaden, Esbati
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-07-06

Javisst ska vi värna vissa värden

Vi ska värna trygghet, anställningstrygghet och trygghet på andra sätt. Alla barn ska ha rätt till en skola av god kvalitet. Alla människor ska kunna arbeta. Bra daghem ska vi värna om. Bra för alla. Vi ska värna om solidaritet och gemenskap. Alla människors lika rättigheter. Mer demokrati som omfattar alla samhällets områden, även ekonomin och storföretagen. Värna om religionsfriheten - vilket kräver ett sekulärt samhälle. Värna om yttrandefriheten. Jämställdheten. Jämlikheten. Vi ska värna om välfärden. En välfärd för alla, inte bara för de rika. Det finns många värden att värna om. Liberalerna hjälper oss inte med detta.

Därför säger vi nej till liberalerna. De talar med kluven tunga eller ljuger rakt upp och ner.
Därför ska vi säga nej till privatskolor och privatdaghem. Det ökar segregationen, utanförskapet och otryggheten.
Därför säger vi nej till försämringar av arbetsrätten. Det ökar otryggheten, slår mot solidaritet och gemenskap.
Därför ska vi säga nej till arbetarfientliga rasistpartier. Framgångar för såna partier motverkar trygghet, solidaritet och gemenskap.
Därför säger vi nej till borgarregeringens bostadspolitik. Den ökar ojämlikheten, utanförskapet och segregationen.
Därför säger vi nej till försämringar i a-kassan. Det leder till ökad utslagning och segregation
Därför säger vi nej till borgarnas övervakningspolitik i namn av "kamp mot terrorn"
Därför säger vi nej till regeringens sjukvårdspolitik. Den försämrar för vanligt folk och skapar ojämlikhet.
Därför säger vi nej till den ruttna flyktingpolitiken. Den skapar otrygghet och utanförskap.

Liberalerna och borgarna är bara ute för att skapa en grundotrygghet bland arbetare och fattiga. De vill bara värna om "värdet" i att rika har det bra. Att de som redan har ska ha mer. Att borgarklassen ska gynnas. Det är de "värden" som liberalerna och borgarregeringen vill värna om.

Mer i borgarmedia: SVD, DN, AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Ideologisk attack på a-kassan

Borgarregeringen vill slå mot fackföreningarna. Det är det verkliga skälet bakom förändringarna i A-kassa. Själva systemet behövde ingen reformering. Det var/är självfinansierat och klarade sig bra. Men regeringen vill försvaga facket. Vågar inte gå till direktangrepp utan försöker via attacker på a-kassa komma åt facket.

Konsekvenserna blir allt tydligare. Folk med dålig ekonomi gå ur a-kassan. De fack som organiserar branscher där folk tjänar dåligt behöver då höja avgiften till a-kassan ytterligare och en ond cirkel är igång.

Borgarregeringens politik drabbar återigen de som har sämst resurser i samhället. Det handlar inte om att måna om folk, jo möjligtvis om de redan rika. Det handlar om att regeringen för en klasspolitik, en överklasspolitik som slår mot arbetare och fattiga. Som slår mot arbetares organisering. En borgarpolitik som slår mot gemenskap och solidaritet.

Mer i borgarmedia: SVD, SR, Sydsvenskan
Bloggat: Ett hjärta rött, Alliansfritt Sverige
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-04

Vad blev egentligen bättre med nya a-kassan?

Borgarregeringen minskade det statliga stödet till a-kassan med resultatet att många lämnade a-kassan. Detta har fått regeringen att lägga sitt förslag om obligatorisk a-kassa.

Vidare har kraven för att få a-kassa skärpts. Har man bara jobbat 6 månader de sista 12 månaderna så får man bara 50% a-kassa eller ännu lägre om jag förstått saken rätt. Detta innebär naturligtvis vissa ekonomiska problem för en del grupper.

De nya reglerna innebär att man måste var beredd att flytta. I mitt fall innebär den regeln att jag knappast kan få nån a-kassa. Jag har absolut ingen lust att flytta från min sambo för att arbeta i Stockholm. Att dagpendla Göteborg-Stockholm låter sig knappast göras. Alltså får jag skita i att försöka få ut a-kassa.

Jag misstänker att regeringen också trott att det skulle spara lite pengar om man minskade statsbidraget till a-kassan. Men det var fel. Det visar sig att statskassan förlorar på det hela.

Så vem tjänar på alla de nya reglerna för a-kassan. Staten - Nej, Den arbetslöse - Nej. I slutändan är det bara storföretagen som tjänar på det hela. Och det var/är väl antagligen regeringens mål med förändringarna.

En del dårar i det underliga partiet centern vill dock gå ännu längre med försämringarna för vanligt folk och arbetare.

Läs mer: Internationalen1, Internationalen2
Mer i borgarmedia: SVD1
Bloggat: Trotten, Alliansfritt Sverige
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , ,

2007-07-03

Grundotrygghet

Två centerpartister kommer med ett förment radikalt krav på DN:s debattsida. Det är det andra korkade utspelet från centern på kort tid. Eller kanske vi bör säga det tredje. Först hade vi ett korkat förslag om CSN, sen hade vi ökade reseavdrag, vilket med tanke på klimathotet och växthuseffekten framstår som oerhört ointelligent. Och nu har vi förslaget om förändrade trygghetssystem för medborgarna i Sverige.

Som jag ser det kommer det senaste idiotiska förslaget leda till följande situation. Arbetare, fattiga och utslagna i Sverige får en ekonomisk situation vid arbetslöshet och sjukdom som innebär att man inte kan försörja sig. De som har råd , borgarklassen (de rika) främst, men även de med starka fackföreningar (läs metallarbetare) kommer att skaffa privata försäkringar. Och drabbas inte av det nya systemet. Känns systemet igen? Javisst, det är så det fungerar i USA.

Avskaffad trygghet för fattiga och arbetare. Det är alltså helt kort vad centerns två företrädare föreslår i debattartikeln i DN. Men de kallar det för grundtrygghet. Hyckleri är vad det är. Grundotrygghet för vanligt folk är vad det kommer att innebära.

Borgarmedia: GP, DN1, SVD, DN2
Bloggat: Hanna Löfqvist, Badlands Hyena, Henrik Sjöholm, Pooma, Livet enligt mig
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-30

Obligatorisk a-kassa - vad vill egentligen borgarna?

Borgarregeringen fortsätter sin arbetarfientliga och fackföreningsfientliga politik. I tidningarna, i deras retorik framstår det ibland som om de är anhängare av den svenska modellen. Inget kan vara felaktigare.De är anhängare av den amerikanska modellen. De vill skapa ett samhälle där den enskilde arbetaren är helt utlämnad till sin arbetsgivare. Ett samhälle där arbetarnas kollektiva försvarsorganisationer, fackföreningarna försvagats och förminskats.

De har god hjälp i detta av socialdemokraterna som delvis förstört facket, gjort det odemokratiskt, byråkratiskt och delvis till en del av det socialdemokratiska partiet. En utveckling som med rätta fått många arbetare att vara missnöjda med facket.

Detta utnyttjar naturligtvis borgarregeringen i sin offensiv mot fackföreningarna. Första steget i försöken att minska det svenska fackets inflytande var borgarregeringens minskning av det statliga bidraget till a-kassorna. Något som tvingade a-kassorna att höja avgifterna. En åtgärd som regringen hoppades skulle leda till avhopp från facket. Vilket det också delvis gjorde. Men i många fall blev det bara avhopp från a-kassa, men inte från facket.

Nu kommer nästa steg. Bluffminister Sven-Otto Littorin föreslår nu en obligatorisk a-kassa som staten betalar. Och använder det faktum att många lämnat a-kassan som argument för detta. Alltså, först drar regeringen bort stora delar av den statliga finansieringen av a-kassan. Sen vill de införa en helt statlig a-kassa. Jag kan inte se nån ekonomisk vits med detta. Enbart en ideologisk. Man vill minska fackets roll i det svenska samhället. Först försämrar man villkoren för enkilda arbetare, sen utnyttjar man detta faktum. Jag kan bara se att det är ideologiska intressen som lett regeringen att agera som den gör.

Sammanlagt kommer den förda politiken leda till att facket förlorar en femtedel av medlemmarna. Det tror i alla fall Arbetslivsinstitutet. Det är i själva verket detta som är borgarregeringens mål med den förda politiken kring a-kassorna. Meningen är att försvaga facket.

Borgarmedia: E24_1, DN, SVD1, SVD2, SR, TV4, E24_2, E24_3
Läs mer: Dagens Arbete, Jonas Morian, Erik Laakso, Signerat Kjellberg, LO kommenterar, LO om den borgerliga regeringen, Socialistiska Partiet om facket, Luciano Astudillo
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , ,

2007-05-31

Invandring, attityder och rasism

En undersökning har idag presenterats av Intergrationsverket. Detta är ett viktigt faktum. Integrationsverket ska läggas ner. De har alltså intresse av att visa att de behövs. Därför beställer man en undersökning. Och icke-förvånande visar denna (enligt samma Integrationsverk) att främlingsfientligheten ökar.

Men det är ett problem med undersökningen. Man jämför med år 2005. År 2005 pågick i Sverige en stor kampanj för flyktingars rättigheter. Denna kampanj medförde att främlingsfientlighet och rasism i Sverige minskade. Had undersökningen tagit nåt år innan 2005 är det inte säkert att någon förändring alls hade kunnat påvisas.

Under väldigt lång tid har andelen presumtiva väljare på främlingsfientliga partier legat runt 25% i Sverige. Men antalet röster på såna partier har aldrig varit höga. Därför att sociala välfärdsfrågor alltid varit viktigare för fattiga väljare i Sverige. Och därför att de högerextrema partierna aldrig lyckats framställa sig som rumsrena. Undersökningen visar som jag ser det inget nytt och faktiskt inte heller nån avgörande förändring i svensk opinion. Den visar däremot på ett problem som funnits mycket länge.

Dessutom gör undersökningen ingen skillnad på flyktingar och invandrare (i alla fall inte i de redovisningar och artiklar som jag sett). Detta innebär att siffran på andelen som kan tänka sig att invandrare ska få åka hem när det inte finns tillräckligt med arbete blir väldigt konstig. Hur hade siffran blivit om frågan bara gällt flyktingar, eller bara gällt arbetskraftsinvandrare?

Man bör också uppmärksamma att omkring 80% av den svenska befolkningen inte har några rasistiska eller främlingsfientliga åsikter. En otrolig majoritet faktiskt. Helt unik i Europa vad jag vet.

Grunderna till problemet är att arbetarpartierna i Sverige övergett de social välfärdsfrågorna och arbetarklasspolitiken. Socialdemokraterna har med vänsterpartiets (oftast, men inte alltid) stöd lämnat över många välfärdsfrågor till marknadskrafterna. Det gör att politiken innehåll blir urvattnat och enbart kommer att handla om livsstilsfrågor, identitetspolitik. Vilket i sin tur fjärmar arbetarklassen från politiken. När politiken inte längre erbjuder möjligheter till ett bättre liv, varför bry sig? Att politiken lämnat välfärdsfrågorna innebär att partier som tar upp dessa frågor, oavsett vilka lösningar de presenterar kommer att få röster och ökat stöd. Om de lyckas framställa sig som rumsrena alltså.

Sverigedemokraterna är inte rumsrena och ska inte behandlas så. De ska behandlas som paria. De ska inte ha någon offentlighet. Men de frågor som människor upplever viktiga, sjukvård, arbete, bostäder etc måste diskuteras. Det viktigaste är inte vilken mat vi äter, vilken kultur vi konsumerar eller vad vi väljer att köpa för de pengar vi eventuellt får över. Det viktiga är om vi kan få ett jobb, skaffa en bostad, ha tillgång till billig och bra sjukvård osv.
  • För fler arbeten - återanställ alla som fått sluta inom offentlig sektor. Förkorta arbetstiden.
  • För fler bostäder - återinför en reglerad bostadmarknad med byggandfe av subventionerade hyresrätter.
  • För en billig och bra sjukvård för alla - stoppa privatiseringen
  • För en lika skola för alla - stoppa privatiseringen och återförstatliga skolan
  • För en bra miljö - satsa på kollektivtrafik
Sverigedemokraterna bekämpas bäst om vi driver dessa frågor i vår vardag och om politiken tar tillbaka dessa frågor från marknadskrafterna. Det är detta som krävs av arbetarpartierna i Sverige för att rasism ska kunna bekämpas. Detta måste göras så vi slipper en dansk eller norsk utveckling.

Tillbaks till en politik som gynnar alla arbetare och fattiga, en politik som gynnar undertryckta. Det är vad som krävs.

Intressant?
Källor och mer läsning: DN, Esbati, Astudillo, Robsten, SVD1, SVD2, FRP-koden1, FRP-koden2.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2007-04-26

Jag blir varm i hjärtat när jag ser mitt barnbarns kläder på tork

Har just varit ute i den göteborgska våren för att hänga en tvätt. På klädstrecket hängde mitt ena barnbarns kläder på tork. Kläder som hans mor hängt upp efter att ha tvättat dem för hand. Vårvärmen, småbarnskläderna (han är bara ett år), styvmorsviolerna som tittar upp ur backen gör mig varm och lycklig. Det är skönt att leva helt enkelt. Skönt att finnas till. Härligt. Gott.

Enda smolket i glädjebägaren är att jag inte tycks kunna få nåt jobb. Jag har sökt över 150 jobb. Jag är välutbildad inom en bransch som regelbundet hävdar att de inte kan få tag på folk att anställa. Frågan är då, varför anställer de inte mig? Är jag för gammal? För det kan väl inte vara mina politiska åsikter som hindrar arbetsgivarna? Det är frågan?

Söker jag jobb som kräver lägre kvalifikationer så får jag inte jobben av anledningen att jag är för högutbildad och söker jag jobb som jag är kvalificerad för, får jag inte jobb heller? Vad är problemet? Får man inte tycka vad man vill i Sverige? För då får man inget jobb?

Etiketter: , ,

2007-01-10

Minskar borgarna arbetslösheten?

Nej, det tror jag inte. Deras åtgärder är kosmetika som enbart kommer att dölja arbetslösheten. Dessutom leder förslagen till ett ojämlikar samhälle, ett samhälle där rika blir ännu rikare och där fattiga blir ännu fattigare och beroende av enskilda rika. Det är konsekvensen av "pigjobben", konsekvensen av sämre a-kassa, högre a-kasseavgifter och hårdare regler.

En sån som jag försvinner ur arbetslöshetsstatistiken. Detta eftersom jag inte längre kan få nån a-kassa (utstämplad), inte tänker flytta från min fru, dvs inte söka jobb på annan ort. Jag har alltså ingen som helst anledning att gå till arbetsförmedlngen. För dom hjälper ju inte mig att få jobb. Dom kontrollerar ju bara att jag följer diverse statliga byråkratregler som borgarna nu skärper ytterligare.

Inte heller är systemen anpassade till en sån som mig. Söker jag de jobb jag är utbildad för är jag för gammal eller så är min "kunskaper för gamla". Fick jag då studera för att uppdatera mina kunskaper samtidigt som jag stämplade? Nej sa min a-kassa. Kan jag ta studielån? Nej säger staten. Du är för gammal. Kan jag då få vidareutbildning betald av arbetsförmedlingen? Nej, eftersom jag har högskoleutbildning! Ett slags moment 22. Jag kan inte utbilda mig vidare då jag är för mycket utbildad och jag kan inte få ett jobb då jag är för lite utbildad. Men, jag kan väl söka andra sorters jobb? Visst kan jag det, men dom får jag inte då jag är "överkvalificerad". Så där håller det på. Jag har sökt en bra bit över 100 jobb under det senaste 1 1/2 året och inte en en intervju har jag fått. Borgarnas förändringar av systemet kommer inte att göra det bättre. Det kommer bara att gör arbetslösa fattigare, eller i mitt fall, trolla bort mig från arbetslöshetsstatistiken och placera mig helt utanför de sociala välfärdssystemen.

Anders_S

Etiketter: , ,