Google
 

2007-10-30

Bostadsmarknadens krasch

Regeringen bestämmer att man ska ta bort subventionerna till bostadsbyggande. Med förutsägbart resultat. Inga hyreslägenher kommer i princip att byggas. Det är till och med så att redan planerade projekt ställts in. Därför att bolagen inte vill satsa på projekt där de kanske aldrig kan få igen pengarna. Eller där de måste sätta så höga hyror att ingen har råd att bo där. För de som har råd föredrar bostadsrätter och villor. Konsekvensen blir att det i första hand byggs villor, i andra hand bostadsrätter. För då får man igen investerade pengar snabbt.

Det är precis som jag tidigare skrivit. Regeringens bostadspolitik kommer att medföra att endast bostäder för rika byggs. De fattiga får väl bo i kåkstäder och på campingar. Intee heller toro jag att den nya fastighetsskatten kommer att hjälpa fattiga att kunna skaffa bostad. Den är väl snarast till för att gynna de rika och deras boende.

Det hela kan närmast liknas vid en kraschlandning orkestrerad av inkompetenta piloter.

Bloggat: Josefin Brink
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: ,

2007-10-16

Sänkt fastighetsskatt?

Ja, för de allra rikaste villaägarna blir fastighetskatten sänkt. Inte för de flesta däremot. Det har Villaägarnas riksförbund räknat ut. 220 000 villaägare får till och med höjd skatt i det nya systemet.

Borgarregeringens finansminister Anders Borg har alltså tidigare ljugit oss rakt i ansiktet när han sagt att skatten kommer att bli sänkt för alla. Återigen kanske man kan säga.

Det visar sig alltså när man räknar på utfallet av den nya fastighetsskatten att alliansregeringen gör som vanligt. Gynnar de rika på de fattigas bekostnad. Och främst gynnar man de rika i Stockholmsområdet.

Regeringen visar återigen vems regering det är. Elitens, överklassens, borgarklassens regering. Med devisen ta från de fattiga och ge till de rika.

Borgarmedia: DN
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-15

Det kallas kapitalism

Nej, Sjölander, det är inte rasism som är grunden till att gästarbetare har så dåliga bostadsförhållanden. Det är inbyggt i kapitalismen, i det kapitalistiska systemet. Det kapitalistiska systemet i Sverige.

Det finns bostadsbrist i Sveriges större städer. Det är där flertalet gästarbetare finns. En annan stor grupp av gästarbetare är bärplockare ocjh jordbruksarbetare. De arbetar långt ut på landet. Där finns inga bostäder. Det kostar pengar att fixa bostäder, därför försöker arbetsgivarna fixa så billiga som möjligt. Allt för att kunna öka profiten. Vinstmaximering kallas det. Det är inte rasism. Utan kapitalism.

Rasism kan möjligvis vara ett medel för att uppnå syftet med så hög profit som möjligt. Det är dock inte orsaken till de dåliga bostäderna. Och inte orsaken till att vi svenskar accepterar det. För jag tror inte vi accepterar inte taskiga bostäder. Men vi känner inte till hur det är. För att göra något åt hela situationen måste de berörda våga kämpa för bättre bostäder. Jag är säker på att de då skulle få stöd av den svenska befolkningen som ju i det läget skulle få kännedom om de dåliga förhållandena.

Emellertid krävs det för att uppnå en lösning på lång sikt, att kapitalismen som system bekämpas. Att vi inför ett bättre system. Men tills dess så måste vi alla bekämpa arbetsgivarnas utnyttjande av arbetskraften.

Det hela är heller inget nytt. Samma typ av reportage såg jag på 1970-talet. På 1980-talet. Förr i tiden erbjöds statarna liknande villkor på många ställen. Det är inget nytt. Det är inte rasism. Usla bostadsförhållanden är ett resultat av det kapitalistiska systemet.

Borgarmedia: DN, AB, SR
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-11

Marknadshyror - nej tack

Svensk Dagbladet gör sig något oväntat till försvarare av hyresrätter. Men argumentationen är helt uppåt väggarna. I själva verket är det så att marknadshyror skulle leda till ännu dyrare lägenheter. Fattiga skulle inte ha råd att hyra, eller bara kunna hyra i områden där värdarna slutar underhålla. Segregeringen i samhället skulle öka och förmodligen skulle antalet hyresrätter minska. Bostadsbristen skulle öka.

För taget tillsammans med att byggherrar vill få tillbaka investerade pengar snabbt, vilket innebär att bostadsrätter är att föredra för dem, så kommer det som SVD föreslår enbart att leda till färre hyresrätter och sämre möjligheter för de som tjänar lite att få tag på bostad. I själva verket är det lönsamt i en marknadsekonomi att ha brist på bostäder, så att man kan pressa upp hyrorna och priset för bostadsrätter. Ju högre pris för en bostadsrätt, ju snabbare får byggherrar och fastighetsägare tillbaka sina investeringar. Och ju mer pengar tjänar de.

Att låta det nuvarande systemet, som skapats av borgarregeringen bl.a. genom att ta bort subventioner till byggande, vara kvar kommer inte heller att leda till att fler bostäder byggs, eller att fler hyresrätter byggs. Problemet är bara att SVD:s "lösning" antagligen skulle göra problemen ännu värre.

Nej lösningen är i själva verket motsatsen till SVD:s recept. Dvs mer politisk kontroll av bostadsbyggandet. Subventioner till byggande av hyresrätter och skapande av fungerande bostadsköer i alla städer. Mindre marknad och mer politik alltså. Mer demokrati. Inte mindre.

Bloggat: Claes Krantz
Borgarmedia: DN1, SVD1, E24, EX
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter:

2007-09-30

Straffa de fattigaste!

Alliansen fortsätter på den inslagna vägen. De människor som har det sämst är de som ska betala de rikas ökade rikedom. I Stockhom slår man till med att försämra socialbidragsnormen.

Samtidigt har alliansens bostadpolitik lett till stor brist på bostäder. Nåt som kan utnyttjas av hyresvärdar som sätter rena fantasipriser när de hyr ut lägenheter till socialförvaltningen i Stockholm. Likadant är det i andra delar av Sverige.

Alliansen har en bostadspolitik som leder till färre bostäder, färre billiga bostäder och på sikt till att folks tvingas leva i husvagnar och kåkstäder.

Där alliansen styr lokalt har man också en socialpolitik som ihop med annat i alliansens politik (försämrade villkor för sjuka och arbetslösa) som kommer att leda till att folk hamnar i riktigt utanförskap. Folk ramlar ur de sociala systemen. Folk som då blir tvungna att tigga, leva på släktingar, jobba svart eller bli kriminella för att överleva.

Det är de alternativ som återstår när man inte längre kan få aktivitetsstöd, a-kassa eller sjukstöd och inte heller kan få ett jobb. Det finns sätt att komma till rätta med problemen. Men alliansens politik leder inte dit.

Alliansen fortsätter att straffa de fattigaste. Otrevligt. Obehagligt. Nästan fascistiskt.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-27

Fortsatt förvirring om fastighetsskatten

Alliansen har genom att komma med en mängd olika förslag kring fastighetskatten förvirrat de svenska medborgarna till den milda grad att folk nu är emot det mesta som borgarregeringen föreslår.

Även under valrörelsen förra året verkar det som om alliansen svårt förvirrat/vilselett väljarna. Något som Göran Hägglund, utan att lyckas speciellt bra, försöker förneka.

Reavinstbeskattningen som ska ersätta fastighetsskatten kritiseras av många av samma anledningar som gjorde att fastighetsskatten kritiserades. Sanningen är väl förmodligen att de som mest gynnats av borttagandet av fastighetsskatten, dvs de med allra störst hus, inte vill betala nån skatt alls.

Jag upplevde inte att den gamla fastighetskatten var mer än ett marginellt problem för enstaka människor i kustbandet (fast de flesta stora, värdefulla hus där ägs av rika storstadsbor). Något som inte motiverade en förändring som jag ser det. Alliansens alla olika förslag och oenighet får väl ses som ett utslag av svårigheter att hitta en lösning som gynnar de rikaste. För de bekymrar sig knappast om de i Sverige som har det lite mer knapert.

Inte heller upplever jag de nya förslagen om reavinstskatt som nåt större problem för den genomsnittlige svensken, vare sig han bor i villa, bostadsrätt eller på nåt annat sätt. Men som sagt, borgarpartiernas och borgarmedias problem är väl att det inte gynnar de rika så mycket som man skulle vilja att det gjorde.

Borgarmedia: SVD1, DN1,
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-16

Ökande bostadsbrist

Regeringens politik har lett till att det byggs allt färre lägenheter, allt färre bostäder . Detta samtidigt som efterfrågan ökar. Bostadsbristen som redan var stor, blir alltså bara större. Detta som en följd av minskade subventioner till byggande, favorisering av bostadsrätter framför hyresrätter, marknadshyra osv. De som kommer att bli utan bostad är de fattiga, de som har små tillgångar. För de rika finns det alltid bostäder att få tag på. Resultatet kan bli att vi inom ett antal år har kåkstäder av internationellt snitt även i Sverige.

För att råda bot på det hela behövs en ny social bostadspolitik som också tar hänsyn till klimatet och att vi ska kunna ha fungerande och effektiv kollektivtrafik. För att det ska vara möjligt krävs att de svenska städerna blir tätare. För i dag är de glesa, med Göteborg som det värsta exemplet. Av nordens 5 stadsområden med mer än 500 000 invånare har Göteborg den sämsta och den minsta utnyttjade kollektivtrafiken. Den grundläggande orsaken till detta är att staden är så glest bebyggd och att bilismen gynnats nåt oerhört.

Det krävs subventionerat byggande av hyreslägenheter för att en tätare, miljövänlig stad med tillräckligt med bostäder ska kunna bli verklighet. Borgarregeringen visar inga tendenser till att vara inne på något sådant. Så för att få det därhän får vi nog se till att byta regering.

Bloggat: Betongelit
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-08-13

Bostäder endast för rika?

Idag rapporterar tidningarna om att bostadspriserna fortsätter att stiga. Borgarregeringens politik har de konsekvenserna. Detta bl.a. för att:

1. Borttagandet av subventioner till bostadsbyggen leder till minskat byggande och färre bostäder på marknaden.
2. Färre bostäder på marknaden ger dyrare bostäder då efterfrågan är mycket stor
3. Ombildning till bostadsrätter från hyresrätter innebär att allt fler bostäder kräver pengainsatser. Detta gör också bostäder dyrare.
4. En grupp människor i Sverige har fått väldigt mycket mer pengar genom att borgarna sänkt skatten för rika (fastighetsskatten och förmögenhetsskatten). Dessa kan bjuda allt mer pengar för de få bostäder (i förhållande till behovet) som finns till salu.
5. Ovanstående förhållanden leder till att byggandet främst kommer att inriktas mot att huvudsakligen bygga bostäder för rika. En ond cirkel skapas.

Ett eventuellt avskaffande av hyresregleringen och införande av marknadshyra, vilket Mats Odell vill, kommer att förvärra situationen ytterligare. Då kommer även hyran för hyresrätter att bli väldigt dyr i många stadsdelar i främst de större städerna.

Det kommer att finnas tillräckligt med bostäder för de som är rika. Men inte många nog för att räcka till de som har sämst ekonomi. Vi kommer att få kåkstäder igen. Det är borgarregeringens fel. Med sin politik riktad mot arbetare och fattiga.

Borgarmedia: E24a, E24b, DN1, DN2
Bloggat: Sjölander
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter:

2007-07-19

Om en krönika i Metro

Min bror arkitekten uppmärksammade mig på en krönika i gårdagens Metro. En krönika av Boris Benulic, som brukar skriva högerextrema krönikor. Denna gång har Benulic skrivit om San Francisco och hur fackföreningarna tillsammans med bögarnas, de svartas och kinesernas organisationer lyckats stoppa rivningar i San Francisco. Ett fruktsamt samarbete som Benulic menar är det som lett till San Franciscos nuvarande dynamik och framåtanda. Tyvärr behäftas en i stort sett bra krönika med lite av Benulics vanliga antivänsterretorik och det ska jag bemöta tänkte jag.

Benulic menar att i Sverige där har vänstern inte agerat på samma sätt som i SF. Man har varit mot mångfald och för att människor ska pressas in i konformismens skal. Men jag håller inte med Benulic här. Jag anser att vänstern inte har det problemet eller agerat på det viset han påstår. Inte vänstern till vänster om sossarna alltså. Däremot har sossarna alltid dragits med det problemet. Även de borgerliga partierna i Sverige har den attityden som jag ser det. Ja, hela det svenska samhället präglas av att man inte ska avvika. Det har inget med vänstern att göra. Det är där som Benulic misstar sig. Helt enkelt för att han vet för lite om vänstern i Sverige.

Facket i Sverige har dessutom väldigt länge kontrollerats av sossarna. Inte av kommunisterna, vilka kontrollerade facket i San Francisco. Och det är knappast extremvänstern i Sverige (eller tidigare kommunisterna) som inte vill/ville samarbeta med invandrarorganisationer etc. Det är tvärtom, invandrarorganisationer, HBT-organisationer etc vill inte samarbeta med vänstern, då det kan kosta dem bidrag. Det är bäst att hålla sig väl med sossarna så man får sina pengar är en attityd jag stött på många gånger. Och sossarna var de som ville riva. Följaktligen inga allianser mot rivningar.

De gånger som gammal bebyggelse bevarats i Sverige är det framförallt på grund av vänstermänniskors kamp. Haga i Göteborg exempelvis. Inte på grund av kverulanter av Benulics typ som har som största mål i livet att klaga på en vänster som man inte har kunskap om.

Jag kommer också att tänka på historikern Håkan Blomqvist när jag läser Benulics krönika. Håkan berättade för mig en gång att en av anledningarna till Gnosjöandan, med alla småföretag etc, var att kommunister i Småland inte kunde få jobb på grund av svartlistning och därför tvingades starta egna företag. Samma dynamik som i San Francisco alltså. Men det vet nog Boris Benulic inget om.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-07-06

Javisst ska vi värna vissa värden

Vi ska värna trygghet, anställningstrygghet och trygghet på andra sätt. Alla barn ska ha rätt till en skola av god kvalitet. Alla människor ska kunna arbeta. Bra daghem ska vi värna om. Bra för alla. Vi ska värna om solidaritet och gemenskap. Alla människors lika rättigheter. Mer demokrati som omfattar alla samhällets områden, även ekonomin och storföretagen. Värna om religionsfriheten - vilket kräver ett sekulärt samhälle. Värna om yttrandefriheten. Jämställdheten. Jämlikheten. Vi ska värna om välfärden. En välfärd för alla, inte bara för de rika. Det finns många värden att värna om. Liberalerna hjälper oss inte med detta.

Därför säger vi nej till liberalerna. De talar med kluven tunga eller ljuger rakt upp och ner.
Därför ska vi säga nej till privatskolor och privatdaghem. Det ökar segregationen, utanförskapet och otryggheten.
Därför säger vi nej till försämringar av arbetsrätten. Det ökar otryggheten, slår mot solidaritet och gemenskap.
Därför ska vi säga nej till arbetarfientliga rasistpartier. Framgångar för såna partier motverkar trygghet, solidaritet och gemenskap.
Därför säger vi nej till borgarregeringens bostadspolitik. Den ökar ojämlikheten, utanförskapet och segregationen.
Därför säger vi nej till försämringar i a-kassan. Det leder till ökad utslagning och segregation
Därför säger vi nej till borgarnas övervakningspolitik i namn av "kamp mot terrorn"
Därför säger vi nej till regeringens sjukvårdspolitik. Den försämrar för vanligt folk och skapar ojämlikhet.
Därför säger vi nej till den ruttna flyktingpolitiken. Den skapar otrygghet och utanförskap.

Liberalerna och borgarna är bara ute för att skapa en grundotrygghet bland arbetare och fattiga. De vill bara värna om "värdet" i att rika har det bra. Att de som redan har ska ha mer. Att borgarklassen ska gynnas. Det är de "värden" som liberalerna och borgarregeringen vill värna om.

Mer i borgarmedia: SVD, DN, AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2007-07-04

Bostadssegregation och fräcka hus

En debattartikel i dagens SVD, Integrationens blinda fläck, tar upp brister i den nuvarande regeringens integrationspolitik. Jag tycker kritiken brister på många punkter och regeringens politik är betydligt svagare och sämre än vad artikelförfattaren anser.

Kärnan i artikelns kritik av regeringens politik är att det inte räcker med arbetsmarknadspolitik för att få bort utanförskap. Det behövs också åtgärder för att bli av med det segregerade boendet.

Men debattören misslyckas helt med att peka på vad borgarregeringen gjort för fel i bostadspolitiken. Istället tar han en rad utländska exempel på vad som kan göras. Men inget av det kan genomföras när man har en regering som tagit bort subventioner för bostadsbyggande, vill privatisera det mesta, förvandla till bostadsrätter och som vill ha marknadshyror. Kritiserar man inte dessa inslag i regeringens politik så blir kritiken meningslös. I själva verket är det så att den borgerliga regeringens politik leder till ökad segregation och sämre boende. Något som debattören inte tycks ha förstått.

Kommunerna å sin sida verkar mer intresserade av att bygga fräcka hus och "synas på kartan" än att ta itu med segregationsproblem. Så länge det är så ser jag ingen lösning på det segregerade boendet. Jag har inget emot fräcka hus och höghusområden a la Manhattan. Men de sakerna löser inte bostadsproblemen och segregationen. För mycket fokus på sådant gör att man glömmer bort de verkliga problemen på bostadsmarknaden. Problem som borgarregeringen förvärrar med den förda politiken.

Tidigare inlägg: Byggande och bostadspolitik, Bostadsbristens Göteborg, Endast sociala åtgärder kan minska brottslighet, Bygg fler bostäder för vanligt folk
Borgarmedia: SVD1, E24, SVD2, DN1, DN2, DN3, SVD3, DN4, DN5, SVD4
Bloggat: Jonas Morian, Bloggvänstern Stockholm, Bloggen Bent
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-29

Om 10 år finns det kåkstäder igen

För hundra år sen fanns det mycket slum i Sverige. Många kåkstäder i utkanten av våra städer. Ja, till och med för 60 år sen fanns det gott om slum i Sverige, t.om. rena kåkstäder fanns kvar, exempelvis Nilssons Berg i Göteborg. Vi är snart där igen om den borgerliga regeringen får fortsätta på den väg de slagit in på när det gäller bostadspolitiken.

Mycket av allmännyttan ska säljas ut. Det mesta ska göras om till bostadsrätter och nu ska hyrorna i hyresrätter chockhöjas, mest i attraktiva lägen. Vad blir följden av detta? Jo, ökad segregation, de rika tar över de centrala delarna av alla städer. Fattiga får flytta till förorterna, men där kommer det främst att finnas bostadsrätter. Vad återstår då? För den som inte har råd? För den som inte hör till de välbeställda? För den som inte hör till de grupper som borgarna värnar om?

Och hur står det till med den ansvarige ministern, Mats Odell. Ska inte han vara kristen? Men hans kristendom innebär väl inget annat än att bara de rika ska få komma till himlen. Fast den himlen tänker Mats Odell skapa här och nu. Odell har övertagit Guds-rollen.

De som är arbetare och fattiga ska trängas ut i det kalla helvetet istället. För ett kallt helvete lär arbetarklass och fattiga få bo i. Det lär ju bli gamla arbetsvagnar, taskiga husvagnar, kåkar av bräder och plast etc för alla som inte kan betala marknadshyror, har råd med bostadsrätt eller villa. Odell kommer att bli känd som slumministern. Mannen som återförde slummen till Sverige. Det är helt enkelt för jävligt.

Det är detta som återstår. Eftersom inga nya billiga hyreslägenheter kommer att byggas. Inga hyresrätter kommer att byggas alls. Det är inte lönsamt för byggbolagen att bygga bostäder för fattiga. Det krävs subventioner för det. Borgarregeringen har tagit bort alla subventioner till byggande. Alltså inga nybyggda billiga hyresrätter.

Snacket om att det till och med kan bli hyressänkningar i förorter är bara skitsnack. Det råder extrem brist på bostäder (det egentliga behovet i Göteborg är 10 000 till 30 000 nya bostäder omedelbart). Utan subventioner byggs inga nya hyresbostäder. Det betyder att de allra fattigaste också trängs ut från förorterna. Till gatan. Till kåkstäder. Till tomma industrilokaler.

Det är vad som kommer att hända om borgarregeringen får fortsätta. Mats Odell - slumministern.

Borgarmedia: DN, SVD, E24,
Bloggat: Jinge, Motvallsbloggen, Käringen mot Strömmen, Thomas Hartman
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-27

Göteborg, Göteborg

I Göteborg görs cirka 30% av arbetsresorna med kollektivtrafiken. I stockholm görs 60% av motsvarande resor med kollektiva färdmedel. Detta beror på flera saker. Kollektivtrafiken i Stockholm är snabbare och mer utbyggd. Bostadsområden i Göteborg ligger i större utsträckning där det inte finns någon effektiv (dvs spårbunden) kollektivtrafik

I Stockholm finns pendeltåg på alla järnvägslinjer som går ut från stan. Även på enkelspåriga sådana som Saltsjöbanan och Roslagsbanan. I Göteborg finns pendeltåg endast på två järnvägslinjer ut från stan . På de resterande tre finns det inte. En av dss har knappast utrymme för pendeltågstrafik utan utbyggnad, det är järnvägen i Götaälvdalen, den gamla Bergslagsbanan. Där pågår utbyggnad till dubbelspår. På de andra två, Bohusbanan och Borsåbanan (Kust till Kust), skulle pendeltågstrafik kunna startas nu. Om de hade modern tåglednings- och säkerhetsteknik. Det har Boråsbanan men inte Bohusbanan. På Bohusbanan kan trafik sättas igång så fort ombyggnaden till modern teknikstandard gjorts klar. Kapacitetsproblem på Göteborgs Central kan lösas genom att dessa pendeltåg tills vidare inte går dit. Det kräver dock en ny station i Gamlestaden. Något jag redan skrivit om tidigare. Jag har också skrivit om utbyggnad av spårvägstrafiken.

Ett annat sätt att öka kollektivtrafikåkandet i Göteborg är att förtäta staden. Göteborg är idag en mycket glest bebyggd stad. Det finns gott om centrala områden med bra kommunikationer som kan bebyggas med bostäder och kontor. Längs med Mölndalsvägen kan det byggas massor. Där finns gott om tomma tomter, dåligt utnyttjade gamla industriområden etc. Det ligger väldigt centralt. Det är för mig oförståeligt att inget byggs där. Runtomkring Backaplan kan mängder av bostäder bygas i ett precis likadant slags område som kring Mölndalsvägen. Mängder med tomma tomter osv i Kvillebäckens gamla industriområde. De delar av Frihamnen som ligegr nära Backaplan och spårvägen kan bebyggas omedelbart. Områdena är centrala med goda kommunikationer. Men ändå byggs ingenting. Det är knepigt. Ett tredje område med samma karaktär är området kring spårvagnshållplatsen Gamlestadstorg.

De flesta miljonprogramsområden i Göteborg kan också förtätas ordentligt då de flesta av dem har bra kollektiva transportmöjligheter. Detta gäller också vissa centrala områden av miljonprogramkaraktär som Guldheden och Nordostpassagen i Olivedal. Många förorter har också en för liten befolkning och servicen i dessa skulle må bra av en förtätning med fler bostäder och arbetsplatser. Exempelvis har både Hammarkullen och Bergsjön bra kommunikationer och något för liten befolkning. De kan alltså med fördel förtätas och byggas ut. Läs mer om stadsplanering.

Göteborg

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-05

Byggande och bostadspolitik

I Svenska Dagbladet läste jag en intressant artikel, Arkitektsmak väcker känslor. Den handlar om skillnaden mellan vad vanligt folk vill ha och vad arkitekter vill rita och bygga. I artikeln görs en åtskillnad mellan tycke och smak när det gäller själva husen.

Men det är inte främst utseendet på själva husen som är avgörande för om vanligt folk tycker om ett område. Något som artikeln faktiskt också talar om. Det är stadsplaneringen som är avgörande. En stad med riktiga gator, torg och blandad bebyggelse med bostäder, affärer och småindustrier tilltalar vanlig folk. Medan arkitekter fortfarande verkar vilja bygga monsterstadsdelar som Annedal, Nya Masthugget, Gårdsten eller Bergsjön. Stadsdelar som är monofunktionella, dvs är enbart bostadsområden. Såna områden tycker vanligt folk oftast inte om. (Jag har full förståelse för att många trivs även i dessa områden, är uppväxt i ett sånt, men jag tror alla skulle trivas bättre i Krokslätt, Gamlestaden eller Majorna) Vanligt folk tycker oftast bättre om Haga, Majorna, Jakriborg utanför Staffanstorp eller Tre Gudor i Viken norr om Helsingborg.

Många arkitekter verkar vilja konstruera hus med fula tomma platser runt om, som Världskulturmuseet och Universum vid Korsvägen i Göteborg. Hus som vänder fönstren mot baksidan och baksidan (som det ser ut) mot gatan. De flesta människor föredrar hus med småaffärer, butiker, restauranger etc i gatuplan med direktingång från gatan. Det kan vara funkishus lika gärna som jugendhus, utseendet är inte det viktiga, blandad funktion är det viktiga. Funkishuset på Kungsportsplatsen fungerar lika bra som de gamla husen på samma plats. Men Övre Johannebergs funkisområde funkar inte lika bra som Nedre Johannebergs tegelfastigheter eller Burås blandade villa- och hyreshusbebyggelse. Det beror inte på husens utseende, utan på stadsplaneringen, bristen på gator, torg och stadskänsla i Övre Johanneberg.

Läs mer: New Urbanism (bildspel, egentligen en Powerpoint-presentation), New urbanism - vadå? (kritik och ifrågasättande), Calimero- New Urbanism, Peter Elmlunds New Urbanism, Stadsplanering på undantag
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-04

Bostadsbristens Göteborg

En lokal socialdemokratisk politiker säger att det är flyktingmottagandet som orsakar segregationen och de dåliga förhållanden i Göteborgs förorter. Hon gör sig till tolk för samma uppfattningar som Sverigedemokraterna och ser inte att det är klassamhället som är orsaken till missförhållandena. Klassamhället och bristen på bostadspolitik.

Bristen på bostäder i Göteborg är ungefär 30 000 enligt en undersökning som gjordes för några år sen. Detta gör att folk får bo extremt trångbott, bo i källare, i lokaler avsedda för kontor, i gamla fabriker osv. Bristen på byggande av hyresrätter gör att bostadsproblemen bara kommer att öka. Hyresrätter byggs inte om bara marknadskrafter får råda. För att hyresrätter ska byggas krävs politiska beslut. Subventionerat byggande av bostäder krävs. En reglerad bostadsmarknad krävs för att bostadsbristen ska kunna avhjälpas. Med en ordentlig social bostadspolitik kan vi också åtgärda vissa saker som orsakas av den stora segregationen. Vi kan bestämma att hyresrätter ska byggas i områden där det huvudsakligen finns villor, och i centrala Göteborg. Att villaområden ska byggas där det huvudsakligen finns hyresrätter.

För att minska bostadsmisär krävs alltså en social bostadspolitik.

Artikelserie i Göteborgs-Posten: GP1, GP2, GP3.
Lite om bostadspolitik: DN.
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: ,

Etiketter: , , , ,

2007-05-29

Endast sociala åtgärder kan minska brottslighet

Polisförbundet har låtit gör en undersökning av framtidens krav på poliser. Man konstaterar att det stora problemet inte är antalet poliser, inte heller utrustningen. Det stora problemet är utbildningen. Det är bra att polisens fackliga organisation, i motsats till politikerna i Sverige, inser att det är utbildningen det hänger på. I DN presenterar polisförbundets ordförande Jan Karlsen utredningen.

Där görs bedömingen att det ökande utanförskapet vi ser i Sverige hos olika grupper är det som kan bidra till en ökad kriminalitet av en sort som polisen med nuvarande utbildning har svårt att rå på.
"I dagens mångkulturella samhälle kan både invandrare och infödda uppleva utanförskap. Kanske för att det jobb man haft har försvunnit, kanske för att man inte lyckas få något av alla de jobb man sökt. Vilken anledningen än är så riskerar känslan av utanförskap att leda till att man blir ett lätt offer för alltifrån olika ungdomsgäng till extremistgrupper, antingen det är invandrarfientliga grupperingar eller till exempel extrem fundamentalism, men även för kriminella gäng som rekryterar ungdomar i marginalen."
Polisförbundet menar att samhället av olika anledningar får ökade klyftor och att detta i sin tur skapar en accelerande utveckling med ökade utanförskap, ökande klyftor osv. Detta kan då leda till olika typer av samhällen eller scenarier.
"Scenarierna, som vi har valt att kalla Folkhemmet, Bullerbyn, Klansamhället och Nattväktarstaten, pekar på att de trender vi ser redan i dag - minskad respekt för auktoriteter, ökade klyftor etc - kan få stor påverkan på hela samhällsbygget. Om klyftorna ökar kommer detta dessutom sannolikt att driva på den minskande respekten för auktoriteter."
För att problemen ska kunna hanteras menar Jan Karlsen och polisen fackliga organisation:
"Ska poliserna på ett professionellt sätt möta människor i utanförskap måste de ha en god förmåga att hantera olika kulturer och bakgrunder. Den alltmer avancerade ekonomiska, IT- och miljöbrottsligheten ställer också höga krav. Utvecklingen förutsätter en gedigen polisutbildning. Med en treårig högskoleutbildning som byggs på med kontinuerlig vidareutbildning finns det stora möjligheter för svensk polis att möta framtiden."
Det är vettigt. Istället för att satsa på grövre beväpning och fler poliser som borgerliga politiker verkar tycka föreslår Polisförbundet bättre utbildning. Något som jag håller med om och har berört i flera tidigare inlägg. Men det krävs mer. Snedrekrytering måste avhjälpas. Det är lättare att hantera folk med olika typer av utanförskap om det finns människor från den aktuella gruppen inom polisen. Från England och USA finns en mängd utredningar och praktiska exempel som visar på detta faktum. Fördomar, rasism, homofobi och andra fördomsfulla attityder som enligt undersökningar finns inom svensk polis måste arbetas bort. Olämpliga poliser måste omskolas eller så får de sluta som poliser.

Dessa saker kan förbättra polisen, men leder inte till nån egentlig minskning av brottsligheten eller förbättring av samhället. För att det ska ske krävs sociala satsningar, såsom socialt bostadbyggande, dvs suventionerat och planerat byggande av hyresrätter, en planering av byggandet för att motverka segregering. Vad som bland annat krävs är:
  • Att politiken tar över från marknaden när det gäller bostäder, då marknaden skapar bostadslöshet och segregation. Samt undermåliga hus, vilket vi sett i tidningar och TV de senaste dagarna.
  • Att arbetstiden förkortas och jobben delas så att arbetslösheten kan minskas. Detta kräver att politiken tar ansvar för arbetsmarknaden och att den inte lämnas åt olika marknadsfunktioner. Ty dessa skapar arbetslöshet, segregation och utanförskap.
  • Att privatiseringen av skolan stoppas och att skolan återförstatligas. Detta eftersom privata skolor skapar segregring, utanförskap och ökade klasskillnader.
  • Att sjukvårdsprivatiseringar stoppas. För dessa skapar i längden stora skillnader i hälsa mellan olika samhällsklasser vilket i sin tur leder till utanförskap och segregering.
Först om en rad sociala åtgärder vidtas kan en eventuell framtida ökning av brottslighet förhindras.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-05-23

Nationalism - inget bra sätt att bekämpa Sverigedemokraterna

Petter Larsson skriver i en krönika i Göteborgs-Posten att retoriken när de borgerliga mainstream-partierna (inklusive sossarna) debatterar mot Sverigedemokraterna går käpprätt åt helvete när man tar till nationalistiska argument. Han menar att detta är förkastligt och felaktigt.
"Men det är att leka med elden. Problemet är att socialdemokratin därmed accepterar en av sd:s grundidéer: att det finns något (en hållning, ett antal värden, en essens) som är svenskt och att detta är bättre än det som är osvenskt. Så normaliseras fiendens språk och tankar.
Risken är att folk går på det - särskilt när det kommer från ett stort parti, som inte kan misstänkas för rasism.

Är det inte just den här typen av klimatpåverkan som är den stora faran med högerpopulismen? Sverigedemokraterna kommer sannolikt inte att bli något betydande parti i väljarsiffror under överskådlig tid - med några få lokala undantag. Men om de tillåts styra det offentliga samtalet, vad vi pratar om och hur vi gör det, så har de redan delvis vunnit."
Jag håller med. Att bekämpa Sverigedemokraterna med deras egna medel innebär ju att deras åsikter vinner, även om de som parti inte vinner.

I stället måste man bekämpa dem på annat sätt. Vi måste ta upp vardagsfrågorna, de sociala rättvisefrågorna och ge andra svar än Sverigedemokraternas papegojliknande upprepande av ett mantra.

Bostadsbrist och bostadssegregation med problem och förfall i en del arbetarklassområden beror på flera saker. Dessa är:

1. Borttagna bostadssubventioner vilket lett till minskat bostadsbyggande och bostadsbrist
2. Ombildning av allt fler hyresrätter till bostadsrätter vilket gör boendet dyrare
3. Arbetslöshet och utanförskap för arbetarklassen som gör folk fattigare vilket elder till ett alltmer segregerat boende

Detta åtgärdas med ett återinförande av bostadssubventioner och byggande av fler hyresrätter. Istället för mer marknad, som bara gynnar de rika, inför vi mer reglering, något som gynnar de fattiga, arbetarklassen. Detta leder till fler byggda hyresrätter och färre bostadsrätter. En politik för full sysselsättning måste återigen införas.

Arbetslöshet, utanförskap, marginalisering, våld slår hårdast mot arbetarklassen. Det finns ett samband mellan dess saker. Arbetslöshet skapar de tre senare. Sammantaget leder de till ökad segregering.

Åtgärdas med en politik för full sysselsättning. Börja med att återanställa 265 000 människor i offentlig sektor. Tidningen ETC tog fram ett förslag inför valet förra året. A-kassan återställs till 100%. Läs ett förslag med finansiering till detta. Att minska löneskillnader är ytterligare en åtgärd som minskar dessa problem. Det kan man gör genom att höja kvinnors löner och genom att höja offentliganställdas löner. Med minskade klyftor i samhället och minskad arbetslöshet minskar också våld och brott.

Arbetarklassen åker mer kollektivtrafik än andra. Att satsa på kollektivtrafiken innebär att man förbättrar för arbetarklassen. Dessutom förbättrar det miljön.

Sjukvården försämras och privatiseras. Privatiseringar leder till en dyrare sjukvård och en segregerad sjukvård. Arbetarklassen får då sämre sjukvård än de rika. Istället ska vi förbättra sjukvården genom att stoppa privatiseringar , göra tandvården fri och förbättra för äldre. Vad ytterligare privatiseringar kan leda till visar Michael Moore i sin senaste film Sicko. Han kritiserar också den svenska regeringen.

Privatiseringen av pensionerna missgynnar arbetarklassen. Pensionssystemet måste alltså förbättras.

De gemensamma egendomar (telefonnätet, järnvägar, busstrafik med mer) som olika borgerliga och socialdemokratiska regeringar försnillat leder till försämringar för de med sämst betalningförmåga, för de som tjänar minst, arbetarklassen. Ta tillbaka dessa egendomar.

Avregleringar har lett till dyrare priser i exempelvis elmarknaden. Inte heller någon annan stans kan man se nåt som gjort det bättre för arbetarklassen med avregleringar. Regleringar kan införas igen för att gynna arbetarklassen.

Den nuvarande borgerliga regeringen har gynnat de rika med diverse skattelättnader. Naturligtvis inför vi dessa skatter igen och minskar på det sätte klyftorna i samhället. Något som leder till minskat utansförskap, minskad segregering etc. När vi ändå håller på ser vi till att skatt på räntor , aktieutdelningar etc får samma reella procentsats som skatt på arbete. Bör leda till en höjning av det förstnämnda och en säkning av skatten på arbete. SItuationen för arbetarklassen förbättras.

För att minska segregeringen inför vi återigen en statlig skola och avslutar det för arbetarklassen farliga exprimentet med alltfler privatskolor (så kallade fristånde skolor).

Det går säkert att forstätta en stund till, men min poäng kanske kommer fram, vi bekämpar Sverigedemokraterna bäst genom att presentera bättre förslag på lösningar av olika problem. De lösningar vi inom vänstern presenterar på sociala problem måste gynna hela arbetarklassen.

Politiken måste utgå från arbetarklassens behov, inte utgå från diverse livstilsfrågor. För då lämnar vi fältet fritt för populister från höger. Vi i vänstern måste tala i ett underifrånperspektiv. Oxh kom ihåg, det är inte Sverigedemokraterna som främst bojkottas av det etablerade. Det är vänstern. Bojkotten mot oss från borgarmedia är klart större och effektivare än något som eventuellt drabbar SD. Det är vi inom vänstern som behandlas illa. Inte SD.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2007-05-16

Göteborg och klimathotet - vad kan göras?

Skrev tidigare en artikel om vad som borde göras med anledning av växthuseffekten. Nu vill jag konkretisera det hela och vad det skulle betyda i Göteborg.

De punkter jag tog upp var följande:

1. Ta bort reseavdragen
2. Inför biltullar (trängselavgifter) i alla större städer
3. Inga nya motorvägsbyggen i och kring storstäderna
4. Rejäl utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i storstäderna
5. Förtäta storstäderna

Konsekvenserna lokalt i Göteborg skulle bli:

1. Leder till ökad efterfrågan på kollektivtrafik för att pendla in och ut ur staden. Leder också till ökad efterfrågan på bostäder i närheten av arbetsplatserna och i centrala delar av Göteborg. För en ny bilistpolitik.

2. Samma som för ett, samt skapar ökad efterfrågan på kollektivtrafik i området innanför tullarna. Läs hur man kan göra detta i Göteborg och en internationell jämförelse. Pengarna som kommer in ska dock användas för att bygga ut kollektivtrafiken, inte till att bygga ut bilismen.

3. Samma som för två och ett. Stoppa alltså alla vansinnigheter med nya biltunnlar genom stan, Partihallsförbindelsen kan jag dock tänka mig att den byggs.

4. Löser de problem som uppstår som en följd av alternativ 1-3. Läs gärna mina tidigare artiklar om hur man löser detta i Göteborg. Det enda jag inte skrivit ordentligt om ännu är införande av expresslinjer på spårvägen. Jag återkommer i det ämnet.

För en bättre kollektivtrafik i Göteborg I
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg II
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg III
Kollektivtrafik är en rättighet!
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IV
Kollektivtrafiken i Göteborg - varför en massa problem?
Snabbare utbyggnad av pendeltågstrafiken i Göteborg behövs
Skippa fyrspårsutbyggnaden genom Lerum
I Stockholm satsar man på spårvagn (Läs gärna: DN1, DN2)
Privat finansiering?

5. Förbättrar utnyttjandegraden av kollektivtrafiken och gör det lättare att gå eller cykla till jobbet. Löser problem som uppstår i samband med alt. 1 -3. En föräandring av svensk stadsplanering krävs naturligtvis också. Läs mer i ämnet:

Bygg fler bostäder för vanligt folk!
För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg I
För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg II
Förtäta och fräscha upp längs med Mölndalsån

Förutom Mölndalsåns dalgång (Getebergsäng, Almedal, Elisedal, Krokslätt, Sörgården, Lackarebäck och Kallebäck) som jag berör i mitt ovanstående inlägg finns stora möjligheter till förtätning i Bruså, Fredriksdal, Mossen, Toltorpsdalen, Johanneberg, Guldheden, Stampen, Gamlestaden och på Gårda. Dessutom finns mindre möjligheter i Annedal, Änggården, Kommendantsängen, Olivedal och Masthugget. Om det ämnar jag återkomma.

Jag tycker också att man mycket väl kan bygga skyskrapor i Göteborg och att man kan avsätta området längs med Mölndalsvägen och Mölndalsån till den typen av byggen. En som inte håller med mig om detta är Kamrat Felix. Mölndals kommun är redan inne på den linjen. Och efetrsom man ska muddra Mölndalsån tycker jag man kan påbörja arbetena med en uppfräschning i samband med det.

Läs mer, GP1, Gp2, GP3, GP4, Aftonbladet, DN3.

Tack till min bror Albert för goda diskussioner och samtal om stadsplanering, bilism, bostadsbyggande.

Jag har placerat min blogg i Göteborg på bloggkartan.se

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , ,

2006-09-06

För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg II

Ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg kräver att det byggs där det finns en fungerande kollektivtrafik. Därför borde inget mer byggas på Norra Älvstranden, i Torslanda, Askim eller ute i Kärra. Inte förrän kollektivtrafiken dit byggts ut och gjorts effektiv och funktionell.

Istället ska det byggas bostäder längs med redan utbyggd kollektivtrafik. En del av detta bostadbyggande kan kompletteras med byggande av kontor och lokala resecentrum med bra bytesmöjligheter mellan olika typer av kollektivtrafik. Ett par områden av den sistnämnda typen är området längs med Mölndalsvägen och området runt Gamlestadstorg där det finns en väl utbyggd kollektivtrafik. Här kan nya pendeltågsstationer byggas vid Gamlestadstorg och Almedal-Elisedal kombinerat med utbyggnad av bostäder på de många tomma ytor som finns.

I Alelyckan kan ett nytt bostadområde byggas och en ny spårvagnshållplats skapas som också kan serva det lilla köpcentrum och industriområde som finns där. Överhuvudtaget bör man blanda olika typer av bebyggelse, bostäder, småindustri, kontor. Detta gör att områdena blir levande dygnet runt med människor i omlopp vilket gör att inbrott etc minskar och man känner sig tryggare. Även i Storås kan bostäder byggas.

På Hisingen bör bostäder byggas på Backaplan och i Kvillebäckens industriområde. Hänsyn bör då tas till att man ska bygga ut spårväg till Backa/Kärra, Tuve och norra Älvstranden. Likaså bör delar av Volvos gamla område i Lundby kunna bebyggas med bostäder.

Anders_S

Etiketter: , ,

2006-09-04

För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg I

Den första artikeln i en serie om bostadsbyggande i Göteborg. Bostadsbyggandet i Göteborg är allt annat än vettigt. I huvudsak byggs svindyra lägenheter för folk med pengar eller pyttesmå, men svindyra lägenheter, specifikt för studenter. Gamla hyreslägenheter i sådana områden där människor gärna vill bo omvandlas i allt snabbare takt till bostadsrätter.

När det byggs, byggs det i huvudsak i områden som saknar all form av vettig kollektivtrafik. Exempelvis Norra Älvstranden, Torslanda, Eklanda och Balltorp i Mölndal osv och senaste förslaget, i Kärra. På det sättet fungerar bostadsbyggandet som ett incitament för ökad bilism. Inte nog med att man måste ha massor av pengar för att kunna bo i de nya bostäderna, man behöver dessutom ännu mer pengar för att ha råd med bil och desutom kunna köra den varje dag. För annars kommer man ju inte till jobbet från de nya bostadsområdena.

Så här behöver det inte vara. Det är inte svårt ats kapa en vettig kollektivtrafik på Norra Älsvstranden, vilket bör göras innan det byggs mer. Detsamma gäller för Kärra och Torslanda. Ännu bättre är om utbyggnad av nya bostäder sker centralt i Göteborg eller i ytterområden där det redan finns en bra kollektivtrafik. Byggandet bör också vara ett socialt byggande där det byggs hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i även i attraktiva områden. Vid byggnation på Södra Älvstranden kan man exempelvis ge bostadssökande från miljonprogramsområdena förtur. Ytterligare en social dimension i bostadbyggandet alltså. En dimesnion som på sikt kanske kan minska den stora segregationen i Göteborg.

Anders_S

Etiketter: , ,

2006-09-02

Bygg fler bostäder för vanligt folk!

Bostadssituationen i Göteborg blir allt mer ohållbar. I takt med att fler och fler flyttar in p.g.a. jobb och utbildning minskar utbudet av bostäder. Politikerna genomför parallellt med den stora inflyttningen till regionen även utförsäljningar av allmännyttan och ombildningar av befintliga hyresrätter till bostadsrätter vilket ytterligare försvårar för ungdomar och vanliga människor att hitta någonstans att bo. Byggandet har visserligen ökat, men konkurrensen inom byggsektorn är dålig och det som byggs är ofta dyra bostadsrätter eller exklusiva hyreslägenheter som unga vuxna med vanliga inkomster inte har råd att bo i.

Rätten till en bostad borde vara självklar. Trots det står tusentals människor utan bostad i Sverige. Bostadssituationen har lett till att många unga tvingas förlita sig på otrygga korttidskontrakt, tvingas tacka nej till utbildning eller jobb för att man inte kan ordna boendet. Vågar man chansa och tacka ja till jobb är det många som måste leva i kappsäck och förlita sig på sina vänners goda vilja med en madrass på vardagsrumsgolvet.

• Bygg fler bostäder!
• Sälj inte ut – bygg ut allmännyttan!
• Inför inte marknadshyror!
• Inför kommunala eller regionala bostadsförmedlingar!

Anders_S

Etiketter: , ,