Google
 

2007-10-31

Vakters våld

Våldet från vakter på krogar är en slags svensk inhemsk variant av problemen med privata säkerhetsföretag. De problem vi får med personal som inte är korrekt utbildade, folk som tar sig rättigheter de inte har osv är en avspegling av de större problemen med sådana företag som Blackwater i Irak.

Det blir ju ohållbart när ett vaktbolag, vars vakt anklagas för grov misshandel, försvårar polisutredning genom att hävda att övervakningskamerorna var ur funktion vid det aktuellamisshandelstillfället. Det är inte heller trovärdigt att ingen av kamerorna fungerade. Vaktbolaget tar till obehagliga och beklagliga metoder för att försöka skydda en anställd som gått långt över gränsen.

Det inträffade visar också på vilka problem vi kommer att stå inför om utländska privata säkerhetsstyrkor och säkerhetsföretag tillåts operera i Sverige, som EU bestämt. Det visar vilka problem vi kan få om säkerhetsområdet fortsätter privatiseras. När privata företag tar över polisens roll på många ställen och för många uppgifter minskar rättssäkerheten. Vi riskerar att få en mängd överegrepp av samma typ, eller värre, som vid krogen i Stockholm.

Inte för att polisen är utan fel och brister. Men där finns i alla fall en större kontroll från samhällets och demokratins sida över vilka som jobbar med brottsbekämpning, övervakning och kontroll. Vaktbolagens agerande i många fall visar att den demokratiska kontrollen och insynen begränsas starkt. Det ligger ju faktiskt inbyggt i det privata företagets struktur. Man kan neka insyn med hänvisning till konkurrensskäl och en massa annat. Därför är det inte bra att privata företag tillåts sköta vad som borde vara polisiär verksamhet.

Nu anser jag inte att just krogvakter måste vara poliser. Där kan vi säkert lösa problemen på annat sätt. Genom en större kontroll av de bolag som sköter verksamheten liksom en större komtroll av de som anställs i verksamheterna. Men utöver det tycker jag att privata företag inte ska sköta speciellt mycket. Vakthållning på gator och torg anser jag ska var polisens uppgift. Inte ne uppgift för privata säkerhetsföretag.

Det är ju inte heller första gången som en vakt misstänks för grova brott. En annan gång var det en SSU-ordförande som blev utsatt. Hon blev visserligen fälld och vakten friad. Men jag är överrtygad om att vakten i det fallet också var skyldig.

Istället för utökad privatisering av arbetet med säkerhet och ordning i Sverige behöver vi istället samla sådant arbete inom det offentligas ägo. Endast så kan vi få ordentlig kontroll och insyn i en verksamhet som är av största vikt för varje invånares trygghet och säkerhet. Att utlämna sådant till marknadskrafter och privatisering tycker inte jag är en bra idé.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-30

Ökande ungdomsvåld?

Nej, sjukhusen snackar skit. Muntliga uppgifter från några sjukhusdistrikt skapar ingen statistik och ingen sanning.

Sanningen är ganska säkert den som BRÅ redovisar i detta fall. Ungdomsvåldet ökar inte.

Läs mer:
Inte ungdomsvåld
Nyliberalismen, inte polisen
Inga belägg för att våldet i samhället ökar
Mattias Hagbergs artikel i Arena år 2002, "Den effektiva brottsmyten" och hans bok "Släpp fångarna loss"
Lars Henriksson, I ensamheten växer rädslan
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-10-29

Nyliberalismen - inte polisen

Det är inte polisen det är fel på. Det är inte polisens organisation det är fel på. Det är inte därför som viss brottslighet existerar. Det är inte tyngre beväpnign och specialstyrkor som behövs. Polsien kan nämligen inte lösaa problem som beror på utanförskap och social misär. Gangstergängen kan växa när sociala myndigheter inte kan hantera problemen. När det inte längre finns tillräckligt med pengar för att hantera sociala problem på ett humant och mänskligt sätt. När den nyliberala politiken innebär att folk får det så dåligt att kriminalitet kan vara en lösning eller så kan man låna pengar från gängen. Något som sen måste betalas tillbaks.

Nedskärningarna som alla regeringar sen mitten av 1980-talet ägnat sig åt får naturligtvis konsekvenser. En av dessa konsekvenser är de kriminella gängen. Där sociala myndigheter inte längre tar hand om folk går gängen in och gör det. När en arbetslös inte längre kan få pengar från a-kassa eller socialen, så finns de kriminella gängen där och kan ställa upp. Gängen får lätt att rekrytera . Sånt kan inte lösas med tyngre vapen, mer våld och förtryck. Det krävs ett annat mer mänskligt samhälle. Ett samhälle som inte är moderaternas, ett samhälle som inte är nyliberalt och ego-fixerat.

En som förstått är Åsa Linderborg i Aftonbladet:
Den som läser motionerna till stämman som avslutades i går kan enkelt konstatera att högerpartiets perspektiv är företagarens och att allt mänskligt är dem främmande. Inget konstigt med det. Men när media ”granskar” moderaterna är det med samma monokel. Stämman framstår som ett väckelsemöte där endast omvändelsen ges uppmärksamhet, alla beslut som ger kontinuitet åt den gamla övertygelsen förtigs. Att bibehålla arbetsrätten framställs som ett gigantiskt svek, i SVT:s nyheter får en företagare oemotsagd beklaga att hon inte bus bas kan ”göra sig av med” vissa anställda, som hon blivit lovad. Fackets representanter får inte uttala sig, då SVT inte vill beskyllas för vänsterjournalistik. Till skillnad från Svenskt Näringsliv anses nämligen LO vara en intresseorganisation, ett mal­ätet kamporgan. I själva verket behöver moderaterna inte tulla på arbetsrätten – attackerna mot facket är redan fullt tillräckliga och mycket smartare.
Hon beskriver väl medias roll som propagandaorgan för storföretagen och storföretagens organisationer, de omänskliga Moderaterna, lögnarna i Svenskt Näringsliv, Timbro etc. Den medlöparmedia och de moderater och nyliberaler som skapar det samhälle där de kriminella gängen kan växa.

Inte heller tror jag att en annan typ av brottslighet kan stoppas genom polisiära insatser. Även här är det sociala insatser som behövs. Grogrunden för de högerextrema tendenser och den fascistisering av samhället som den nyliberala politiken skapat är det som måste åtgärdas. De sociala trygghetssytemen måste återskapas i ett fungerande skick. Det är bara så vi kan bekämpa högerextremism och det våld som har klar anknytning dit. Det som i media ofta kallas ungdomsvåld, men borde kallas högerextremt våld.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-10-27

Islamofobi - högerextremism

Lena Sundström och Gustaf Fridolin har skrivit en bra artikel om islamofobi i Aftonbladet. Man påpekar samma sak i artikeln som jag gjort tidigare. Nämligen de främlingsfientliga partiernas betydelse för att islamofobi och våld uppstår. Närmare bestämt att framgångar för Sverigedemokraterna för med sig islamofobi, våld och hot.

"Det finns de som trott att framgångarna för ett parti som sverigedemokraterna skulle kunna verka lugnande gentemot de våldsamma rasistiska grupperingarna, att våldet varit en ”pysventil” i ett samhälle där vissa åsikter inte fått komma fram.

Vår granskning visar det motsatta. Det är i samma städer där sverigedemokraterna haft framgångar som också moskéer attackeras och muslimer hotas. Kampen mot islam, som SD-kuriren manar till, har börjat föras. Och även om man menade att bekämpa militant islamism är det vanliga muslimer som får bära bördan och utstå attackerna.

Att detta inte toppar medias rapportering kanske handlar om vår svårighet att hantera flera komplexa problem samtidigt. I spåren av islamistisk terror har vi lärt oss förstå att det är muslimer som är det stora hotet mot det öppna samhället och demokratin. Hotet från militant islamism bör inte förringas, men ska demokratin försvaras får inte rädslan för det tränga bort andra hot."

Slustasten av Fridolins och Sunströms resonemang är att problemet är högerextremismen. Det är den som måste bekämpas och diskuteras. Vägrar vi inse det faktum att det är högerextremismen som är ansvarig för många brott i Sverige, oavsett om det gäller s.k. ungdomsvåld som på Kungsholmen eller i Rödeby, eller islamofobiska brott av olika slag. Detta därför att den högerextrema ideologin, med dess fientlighet mot allt avvikande, för med sig att en del brott legitimeras.

De partier och organisationer som medverkar till att göra Sverigedemokraterna rumsrena, exempelvis genom att debattera direkt med dem, blir också medansvariga till att våld, islamofobi och andra typer av hat mot det "annorlunda" sprider sig i samhället.

Bidragande till den aktuella utvecklingen har också de regeringar som Sverige haft sen mitten av 1980-talet varit. De har fört en konsekvent nyliberal politik (lite långsammare i sossarnas fall, lite snabbare förändringar med högerregering) inriktad på försämringar för de som har de sämt. Sjuka, handikappade, arbetslösa. Även på det sättet skapar man grogrund för den typen av händelseförlopp vi sett i Rödeby. För en sån politik säger till folk att det avvikande är förkastligt, att det avvikande är nåt att se ner på. Vilket skapar främlingsfientlighet, grogrund för högerextrema partier och ett samhälle där egenintresset ska styra allt.

Inte heller blir situationen klarare då alla möjliga debattörer envisas med att påstå att det finns 400 000 muslimer i Sverige. Det är inte sant. Det finns cirka 500 000 människor från muslimska länder. De flesta av dessa kommer från Iran och Bosnien. Flertalet är inte troende. Många är ju faktiskt flyktingar från muslimskt styre. Sanningen är att det finns omkring 90 000 - 100 000 troende muslimer i Sverige. Det är det antal som uppges var medlemmar i olika muslimska församlingar.

Det är liksom lättare att diskutera om man har verkliga fakta klart för sig. Antalet troende muslimer motsvarar alltså antalet medlemmar i Pingstkyrkan. Kanske jobbigt många, men trots att både Pingstkyrkan och många muslimska organisationer är väl så reaktionära utgör de knappast nåt hot mot det svenska samhället.

Intressant?

Bloggat: Jinge1, Jinge2
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-10-18

Oanvändbara siffror

Siffrorna som BO redovisar och dagens tidningar publicerar säger faktiskt inte ett skit om hur utbrett våldet är bland barn och ungdomar.

Att 70% under 18 år känner någon som utsats för brott kan nämligen betyda väldigt olika saker.

Det kan vara så här. Av 100 personer så är det 70 stycken som känner någon som utsatts för brott. Dessa någon är 10 personer. Dvs varje person som uttsats för brott har 7 personer som kändner den. Troligen är det ännu färre personer som utsatts för brott. Men det kan ju vara så att alla 70 känner var sin olika person som utsatts för brott. Statistiskt sett alltså, men knappast i verkligheten. Men en siffra i undersökningen motsäger mitt resonemang. Eller gör den det?

60 % uppger också enligt undersökningen att de blivit utsatta för brott. Den siffran stämmer illa med de 70 procenten för de torde innbära att majoriteten av barn utsätter majoriteten av barn för brott. Eller ingår föräldrars misshandel, när någon av misstag förstör en sak etc i siffrorna? Även denna siffra blir alltså otolkbar och behöver vad jag förstår inte innebära att 60% utsatts för brott. Om det vore så att 60% utsatts för brott borde faktiskt 100% känna till någon som utsatts för brott.

De av Barnombudsmannen och tidningarna redovisade siffrorna stämmer inte inbördes och ger folk uppfattningen att brotten är vanligare än vad de är. Något som kan leda till att meningslösa, dyra och felaktiga åtgärder sätts in. Ingen gynnas av sån härrapportering. Inte de otrygga ungdomarna och barnen, inte brottsbekämparna. Det är oseriöst av BO och tidningarna att göra såna här rapporter. I alla fall att presentera dem på detta sätt. Man skapar mer otrygghet snarare än bättre åtgärder mot våld.

Speciellt är det oseriöst när alla stora undersökningar av brott bland ungdomar visar att brottsligheten går ner. Det görs en undersökning bland alla 15 -åringar i skolan regelbundet. Den senaste visar minskad brottslighet.

Om det handlar om hela livet så är siffrorna inte heller speciellt alarmerande. Även om de kan se så ut. För fråga vuxna. Jag är säker på att 100% procent känner någon som ustatts för brott. Och att 100% någon gång fått nåt förstört, stulet eller utsatts för hot, brott eller nåt sånt. Men de redovisade siffrorna stämmer fortfarande inte överens inbördes. Och typen av redovisning ger en alarmistisk och falsk bild av verkligheten.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter:

2007-10-14

Om våldet, igen

Under helgen dök det upp en artikel som har blivit väldigt ouppmärksammad i bloggosfären. Artikeln tog upp några av de saker som Svensson vanligtvis skriver om här på bloggen, nämligen ungdomars våld och brottsstatistik. Artikeln dök upp på SvDs hemsida och bekräftar det som vi länge vetat och talat om här på bloggen, nämligen att myten om brottsligheten och våldets ökning är just det, en myt.

Artikeln går att läsa här.

Texten är ovanligt sansad och jag ville uppmärksamma folk på den utan att kommentera den ytterligare. Kanske kommer Svensson göra det senare, men tills vidare får det här lilla inlägget duga. Ett sätt att säga: "Här har ni det, fakta. Det är inte bara vi på bloggen som påtalar dessa myter"

Tack för mig
-Z

Andra bloggar om: ,

Etiketter: ,

2007-10-09

Högextremister? Överklass?

Först några klargöranden med anledning av några kommentarer på mitt förra inlägg om ungdomsvåld.

1. Vuxna är ansvariga för hur unga blir. Det är vi som uppfostrar dem. Alltså har vi ett ansvar för att de inte ska bete sig hur som helst.
2. Samhället har ett ansvar för hur människorna som lever i det uppför sig. Det betyder att den ideologi, den livsfilosfoi som omfattas av eliten, regering, media etc påverkar alla människor i ett samhälle. Är ideologin individualism, en "tänk på dig själv - skit i andra"-ideologi kommer det att påverka hur människor och ungdomar beter sig. I negativ riktning som jag ser det.
3. Alla vuxna, också den borgerliga regeringen är ansvariga.
4. De aktuella ungdomarna är naturligtvis också själva ansvariga för sina handlingar.
5. Genom att skriva personliga påhopp, skvaller, skit och skräp i media hjälper skribenter och journalister till att skapa ett omänskligt samhälle.
6. Ett omänskligt samhälle skapar omänskliga människor.

Sen har det (om vi ska lita på tidningarna) framkommit ett antal obehagliga uppgifter om de som begick mordet i Stockholm. Minst en av dem är från den svenska eliten, från överklassen. Ja tydligen kallades hela den grupp som misshandlade killen till döds för "brats". Vilket är ett namn på överklassungdomar, inklusive sådana som gärna vill vara överklass. Ett visst mått av överklassarrogans har kanske spelat en roll i det inträffade kanske?

Vidare säger ryktena att några av de inblandade har kopplingar till fotbollshuliganism. Kanske ett inslag av våldsdyrkan finns med i bilden också?

Och hur är det med kopplingar till högerextremism och främlingsfientlighet. Sådant är ju flitigt förekommande bland fotbollshuliganer. Och den dödade killen hade ett namn som tyder på att en eller båda föräldrarna härstammar från ett annat land. Kanske har främlingsfientlighet också spelat en viss roll i dödsmisshandeln.

Jag vet inte om något av ovanstående tre påståenden/frågor om dödsmisshandeln har nån relevans i verkligheten. Men de måste nog ställas. Finns det främlingsfientliga motiv? Finns det kopplingar till fotbollshuliganism? Vilken roll har överklassarrogans spelat?

Läs också Opassandes mycket bra inlägg om ungdomar och våld.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN1, DN2, DN3, AB
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-10-07

Polisiär inkompetens

Polisen saknar uppenbarligen förmåga att ingripa mot uppenbara missförhålladen. Såsom långvarig mobbning och trakasserier mot en familj utanför Karlskrona. Något som nu resulterat i en tragedi. Familjen har flera gånger polisanmält de ungdomar som trakasserat den utvecklingstörde sonen i familjen och hela familjen. Man har t.o.m. gett polisen namn på mobbarna. Ändå har ingenting hänt.

Ja det är uppenbarligen inte bara polisen som är inkompetent i Karlskrona. Sociala myndigheter borde väl också ha reagerat. Liksom skolan. Men ingen verkar ha agerat till familjens skydd och försvar. En passivitet som nu lett till att en ung person är död och en annan är svårt skadad. Liksom att en familj blivit sönderslagen då fadern, som sköt ungdomarna, kommer att hamna i fängelse under lång tid.

Allt för att polisen och andra myndigheter uppvisat ett sällsynt stort mått av passivitet och inkompetens. Något som förmodligen också mobbarnas föräldrar kan anklagas för. I deras fall en passivitet som lett till den tragiska döden för ett av deras barn.

Polisens passivitet är desto mer upprörande eftersom man i andra sammanhang lägger sig i saker som man inte ska bry sig om. Med hjälp av övervåld och aggressivitet. Okej, övergreppen mot den fackliga organisationen skedde inte i Blekinge. Men det är knappst nån större skillnad på polisen i Blekinge och den i Stockholm. Ett stort mått av inkompetens tycks finnas på bägge ställena.

Borgarmedia: AB1
Bloggat: Jah Hollis
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-29

Om en dålig bok om extremism

Boken det handlar om är Magnus Sandelins "Extremister". Det handlar mer specifikt om ett av kapitlen i boken. Kapitlet om extremvänstern.

Det handlar i huvudska om AFa och koncentrear sig på brott som folk som anses tillhöra organisationen begått. Hurvida personerna faktiskt varit med i AFA eller inte har han inte kunnat belägga. Vissa av de beskrivna brotten har dock den autonoma rörelsen tagit avstånd från. Klart och tydligt.

I ett fall har han pratat med en före detta AFA-aktivist i Göteborg. En kvinna. Jag vet inte vem det är, har aldrig hört talas om personen. Men jag vet att hon definitivt ljuger för Sandelin. Eller så är hon mytoman. För hon kan omöjligen ha varit med vid kravallerna på Avenyn. Kravallerna vid Götaplatsen. För hennes historia om detta stämmer inte. Det fanns ingen demo som kom fram till Götaplatsen och urartade. Nån sån ägde aldrig rum i Göteborg 2001. Det gick helt enkelt inte till på det sättet. Hur det egentligen gick har klarlagts av polisen Mikael Oskarsson i hans doktorsavhandling, Lag eller ordning.

En demonstration som startade på Götaplatsen angreps av poliser en bit ner på Berzeeligatan. Om detta råder inga delade meningar bland de insatta. Däremot anser många poliser (men långt ifrån alla) att det fanns fog för polisens agerande. Vilket demonstranterna i fråga inte gör. Kvinnan i fråga ljuger också om AFA:s roll under hela toppmötet. AFA var hela tiden en del av den officiella ledningen i Göteborgsaktionen (en av tre nätverk som fanns under toppmötesdemonstrationerna). De behövde inte smyga sig in. Inte heller fanns det i någon av de tre stora demonstrationerna (då ingår inte demon från Götaplatsen på fredag morgon) folk som var beväpnade med påkar etc. Det var förbjudet i alla demonstrationer och det fanns gott om funktionärer som såg till att reglerna för demonstrationerna följdes.

Sandelin blir helt enkelt förd bakom ljuset när det gälelr den namngivna kvinnans upppenbart påhittade deltagande i kravallerna under Göteborg 2001. Hon fabricerar en historia som helt enkelt inte är sann. Och Sandelin, som uppenbart är dåligt insatt, har inte vett på att dubbelkolla hennes uppgifter.

Är resten av uppgifterna i kapitlet om vänstern lika dåligt kontrollerade och kollade så innebär det en mycket låg trovärdighet för uppgifterna i boken. Och har Snadelin verkligen korrekt skrivit av rättgånsgprotokoll etc? Eller har han fabulerat?

En sak som är sann är dock att AFA fortfarande ingår som medlem i Nätverket mot Rasism tillsammans med ett antal andra vänsterorganisationer. Göteborgs Nätverk mot Rasism som nämns i boken arrangerar varje år, den 9 november en demonstrationer till åminnelse av kristallnattens övergrepp mot judar i nazismens Tyskland. Denna demo ordnas ibland tillsammans med andra organisationer.

Sandelin gör också stort nummer av att han vill att AFA och andra autonoma organisationer ska isoleras av resten av vänstern. Jag tror att hans problem är att han inte vet hur vänstern fungerar. Han vet inte att folk lämnar organisationer, byter organisationer, är med i fler organisationer samtidigt, på ett sådant sätt att isolering i praktiken är meningslöst.

Dessutom anser jag personligen att det är bättre att ha AFA och andra med oss andra då det då blir lättare att påverka dem och att undvika onödigt våld. Jag tror att utvecklingen i Göteborg sen Göteborg 2001 (utan en enda sammanstötning mellan polis och vänsterdemonstranter) visar att detta är en korrekt linje och attityd. Där de autonoma blivit mer isolerade har våldet varit betydligt vanligare.

Och slutligen är Magnus Sandelin symptomatisk för all de journalister, politiker och nadra som tror de förstår vad som hände i Göteborg 2001. Detta utan att ha följt med i all den forskning och all den litteratur som kommit ut sen dess. De är kvar i den naiva synen att det var de "autonoma" som orsakade kravallerna. Ingen som är det minsta insatt anser idag att det gick till på det viset. Inte polisen, inte vi som noga utrett det hela. Ingen. Utom de oinsatta.

Han gör dessutom som många andra, blandar ihop äpplen och päron. Autonoma med stalinister. Osv.

Läs även mina tidigare inlägg om Sandelin och hans bok som tar upp lite andra aspekter:
Extremister
Högerextremt våld

Läs om AFA
Läs om Göteborg 2001
Recensioner i tidningarna av Sandelins bok:
DN, GP

Intressant?
Borgarmedia: SVT, SR
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-09-26

Det där med hårdare tag

I USA ökar antalet mördade för andra året i följd. De flesta mördas med skjutvapen.

I Sverige har antalet mördade inte ökat sen 1970-talet.

I USA har man haft dödstraff, långa fängelsestraff, hårda tag, nolltolerans osv.

I Sverige har vi huvudsak haft korta straff, vi har inget dödsstraff, huvudsakligen mjuka metoder i kriminalvården osv.

Numera höjs hela tiden röster för att vi i Sverige ska inför hårda tag för att "minska brottsligheten".

Det finns flera fel med det sättet att resonera:

1. Brottsligheten ökar inte.
2. Våldsbrottligheten ökar inte
3. Antalet mördade ökar inte

I USA är det omvänt. Ökande brottslighet. Slutsatsen kan bara bli en. Sverige har haft ett bättre system, en bättre politik. Varför ska vi ändra den? Varför ska vi införa en misslyckad amerikansk modell?

Istället borde väl USA ta efter Sverige. Förbjuda skjutvapen utan licens. Införa mildare straff och mjukare kriminalvård. Ta bort dödsstraffet. Så kanske det kan bli bättre där också.

Bloggat: Jinge
Borgarmedia: SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-18

Politiska brott i Sverige

Detta är antalet anmälda politiska brott i Sverige, fördelade på politisk miljö som begått dem. Flertalet av brotten är skadegörelse. Och högerextremistiska brott dominerar stort över brott begångna av vänstermänniskor. Dessa är numera dessutom så få att de inte längre redovisas.

Politisk_miljö
2001 2002 2003 200420052006
Nazism
1201 1161 12781266- 304
Autonoma
118 136 312 206--
Övrig_vänster
366 357 - ---

Anmärkning. Grunderna för statistiken har ändrats mellan 2004 och 2006. Den är mycket exaktare numer och siffrorna för tidigare år är därför överdrivna. Numera är det BRÅ som har ansvar för statistiken. Tidigare var det Säpo. Redovisningen numera gäller dessutom hatbrott och innefattar inte brott mellan vänster och höger. Ur den synpunkten är siffrorna numer för låga. Däremot innefttas inte islamofobiska brott i tidigare statistisk. Något som gör nuvarande siffror för höga i jämförelse. Men all statistik tyder på att brottsligheten är 3 till 10 gånger så hög bland högerextrema än bland vänsterextrema. Något att tänka på när man nu upprörs över att färg och sten kastatspolitiska lokaler i Göteborgsområdet. Och att vänsterextremas brottslighet i det stora hela är försumbar och får oförtjänt stor uppmärksamhet av borgarmedia.

Läs också:
Har det politiska våldet trappats upp?
Ett lika stort hot?
Hatbrotten ökar faktiskt inte
Högerextremt våld
Göteborg 2001

PS. För att undvika korkade kommentarer: Jag tcyker inte det är bra att angripa politiska lokaler på det sätt som skett i Göteborg och Kungsbacka. DS.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-08-31

Våldet minskar - inte övervakningens förtjänst

I motsats till vad de flesta i Sverige verkar tro ökar inte våldet i samhället. Inte heller brottsligheten. Men många tror det och har av borgerlig media bibringats den uppfattningen. Och som botemedel har många, både bland vanligt folk och i media pläderat för hårdare tag och ökad övervakning. Men ökad övervakning har ingen effekt på brottsligheten, något som Forskning och Framsteg tidigare skrivit om och som jag kommenterat, Övervakning förhindrar inga brott och Övervakning, våld och integritet.

Det har också publicerats en forskarraport om detta vilket idag nämns i en debattartikel i SVD.

Brottsligheten ökar inte och övervakning kan inte minska den. Det är dags att göra upp med de förutfattade meningarna.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-21

Sverigedemokraternas fejköverfall

Allt fler märkliga uppgifter kommar fram om "överfallet" på SD-aktivisten Michaela. Som kanske är mera känd som flickvännen till Kinnunen.

Var det överhuvudtaget ett överfall? Tejpade hon sig själv? I trappen eller i lägenheten? Och bara på kläderna. Hade hon armarna fria? Och kunde skrika och prata? Motsägelserna och underligheterna hopar sig.

Och vad säger nu alla (inklusive borgerliga bloggare) som genast började gorma om vänsterextremister, AFA, hot mot demokratin och våld? När det antingen är en intern uppgörelse (precis som jag från början misstänkte att det kunde vara) eller en helt fejkad händelse. Ja, nog kan man se det som ett hot mot demokratin. Ett hot som SD står för.

Var är media nu? Samma media som var så kåta på att peka ut vänstern. Varför skriver de inget om underligheterna med fallet (med undantag av Expressen då)?

Så nu, Petter, är vi i alla fall fyra stycken som tycker det hela är underligt!

Borgarmedia: EX,
Bloggat: Petter1, Jinge1, JJ, Jinge2, Petter2
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-16

Att gå över gränsen

Om detta är ett politiskt motiverat angrepp så har någon/några gått långt över gränsen för vad som är acceptabelt. Fysiska övergrepp på enskilda personer bland politiska motståndare är inte okej.

Om det inte är politiskt motiverat, vilket ännu så länge verkar var det troligaste, är det ytterst obehagligt för de drabbade förstås. Men skiljer sig därvidlag inte från andra brott. Fast en del högerbloggare har ju direkt antagit att det är vänstern. Utan minsta tillstymmelse på bevis att det skulle vara så.

Eftersom jag är ytterligt misstänksam mot Sverigedemokraterna så håller jag det inte heller för otroligt att det är en intern uppgörelse i partiet. Då har det naturligvis också politiska förtecken, men av ett annat slag. Högerextremister har ju använt våld förr för att göra upp internt. Och med tanke på de högerextremas flitiga förekomst i straffregister är väl det kanske inget att förvånas över.

Eller så är det bara en uppgörelse i kriminella kretsar. Ett vanligt brott.

Läs också om hur jag reagerat på påhoppen mot moderatpolitikern Göran Lindblad i Göteborg i denna tråd på socialism.nu. Observera att det i det fallet inte förekom något våld och att kampanjen innehöll en ganska rolig affisch.

Borgarmedia: GT, AB, DN1, SVD1, SVD2
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-08-04

Brott som knappt finns

Hatbrott är en typ av brott som inte ökar. En typ av brott som är mycket sällsynt. Det är därför korkat att det fokuseras så mycket på denna typ av brott. Bättre vore kanske om polisen brydde sig mer om de brott som är mycket vanligare och i större utsträckning förstör eller stör människors liv. Exempelvis övergrepp mot kvinnor.

I SVD pågår en debatt om denna fråga. Jag är som sagt överens om kritikernas synpunkter på hatbrott som en ovanlig och ganska obetydlig typ av brott. Visserligen allvarliga brott, men de kanske inte borde fokuseras så mycket som man gör. Däremot är jag inte överens om konsekvensen av fokuseringen på hatbrott. Jag tror i likhet med Sven Erik Alhem att det inte föreligger en risk för att människor ska bli mer olika inför lagen.

Olika inför lagen är vi ju redan. Invandrare, kvinnor och arbetare behandlas sämre i domstolarna än folk som exempelvis heter Svensson resp män eller överklass. Det förändras inte genom fokusering på hatbrott. Det förändras genom omorganisation av rättsväsendet (hur får jag gå in på en annan gång) och genom att ett annat samhälle skapas. Ett samhälle byggt på solidaritet, gemenskap, demokrati och trygghet.

Läs mer om brott
Bloggat: Guero, Hillevi Larsson
Andra bloggar om: , ,
Technorati: ,

Etiketter:

2007-07-24

Våldet! Ökar det verkligen?

Det är sommar. Återigen fylls tidningarna med diverse artiklar om våld. Våldet ökar. Det dödliga våldet ökar. Gatuvåldet ökar! Osv. Det mesta i artiklarna är osant. Det är bedrövligt att en sån journalist som den erfarne Peter Linné i Gp kan skriva sån smörja som han gjort om det dödliga våldet.

Våldet ökar inte. Antalet anmälda våldsfall ökar. Det är inte samma sak som att våldet ökar. Man vet att antalet falska anmälningar ökar (försäkringsbedrägier etc), attanmälningsbenägenheten ökar. Men det finns inga belägg för att den egentliga våldsbrottsligheten faktiskt ökar.

Ta det dödliga våldet som exempel. Det har inte ökat sen 1970-talet. Utom i anmälningstatistiken. Nuförtiden redovisar BRå omkring 250 fall va dödligt våld varje år. Men enligt en egen rapport som BRÅ gjort är antalet verkliga fall bara 100 per år. Enorma felaktigheter i statistiken alltså. Använder man statistiken som underlag för satsningar på olika typer av polisverksamhet så kommer man ofelbart att hamna fel. BRÅ själva skriver så här om sin statistik kring mord:
”De brott som anmäls till polisen och som polisen redovisar till BRÅ är en överskattning av det faktiska antalet fall av dödligt våld. Till exempel finns där fall som efter polisutredning visar sig vara exempelvis naturlig död, självmord eller olyckor. För att få en bra bild av det dödliga våldet måste man i stället göra specialstudier, där varje enskilt fall jämförs med Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Dessa specialstudier visar att under de senaste 30 åren har det i Sverige varje år i genomsnitt begåtts cirka 100 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Det dödliga våldet har således inte ökat sedan år 1975.”
Att som borgarmedia gör, hela tiden skriva om att våld ökar, trots att det inte är så, handlar om politisk propaganda. Det handlar om att skapa rädsla hos människor. Rädsla och otrygghet gör att människor får svårare att kämpa för förbättringar i samhället. Rädsla och otrygghet garanterar profiten för privata säkerhetsföretag. Rädsla och otrygghet gynnar framväxten av högerextrema populistpartier. Borgarmedias felaktiga och sneda rapportering bidrar till rädslan och otryggheten. Därför måste borgarmedias falska nyheter om våldsökning etc bekämpas.

Läs mer: BRÅ1, BRÅ2, BRÅ3.
Läs också: Ingen ökning av knvibrott, Hatbrotten ökar inte, Många fel i brottsstatistiken, Ingen ökning av narkotikabrotten, Ökar våldet i samhället?, Övervakning och våld
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-12

Övervakning förhindrar inga brott

Eller rättare sagt, det förhindrar inga grövre brott. Möjligtvis, möjligtvis kan det hjälpa till att få fast brottslingarna efteråt. Men inte ens det är vetenskapligt belagt. Det enda som man vet är att mindre brott som exempelvis klotter minskar genom övervakning. Därför är Ilmar Reepalus och Torkil Strandbergs förslag om mer övervakning ett slag i luften. Effekterna av fler övervakningskameror motiverar inte de inskränkningar i den personliga integriteten som det skulle innebära.

I Storbritannien har man övervakningskameror överallt. Brottsligheten där är högre än i Sverige och man lyckas inte förhindra terrordåd eller försök till terrordåd genom övervakningskameror. Att öka antalet övervakningskameror är alltså en meningslös åtgärd med allvarliga integritetskränkande effekter. Därför ska vi inte ha fler kameror som kan se allt vad vi gör. I fall där man gripit och fällt terrorister för planering av dåd, har kameror spelta i stort sett ingen roll, se SVD och DN.

Ilmar Reepalu uppreppar i artikeln samma falska argument som man hör överallt i media. Att brottsligheten ökar. Som jag sagt tidigare: Brottsligheten ökar inte. Statistiken är antalet anmälda brott och ökningen av dessa beror på ökad anmälningsbenägenhet, ändrad lagstiftning, falska anmälningar och ändrade arbetsmetoder hos polisen. Argumenten för ökad bevakning är alltså totalt felaktiga genom att de grundas på felaktiga premisser.

Att det finns ett brett folkligt stöd behöver inte vara ett argument, men kan naturligtvis vara det. Men inte i detta fall. Detta eftersom det folkliga stödet grundar sig på samma felaktiga premisser som Reepalu drar upp i sin artikel. Det är dessa felaktiga uppfattningar om en ökad brottslighet som behöver bekämpas. Inte en icke-existerande ökning av brottsligheten. Och det är dags att politiker och journalister lär sig tolka statistik.

Borgarmedia: DN
Läs också: Ingen ökning av knivbrott
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-11

Ingen ökning av knivbrott, däremot nya arbetsmetoder

Ibland blir man trött på rubriksättare. I SVD står det "Knivbrotten ökar kraftigt" som rubrik på en artikel. Läser man artikeln så är det dock klart att det är anmälningarna av knivbrott (innehav av kniv på allmän plats) som ökat och att detta beror på att polisen förändrat sina arbetsmetoder. Arbetsmetoderna har ändrats av lite olika skäl, men både de poliser som intervjuas och Leif GW Persson är överens om att det inte finns någon egentlig ökning av knivbrott.

Det är då skamligt att tidningen genom sin rubriksättning får det att verka så. Det är sådant som bidrar till den falska bild som folk i Sverige har av att brottsligheten ökar. Något som inte är sant. I själva verket har brottsligheten i Sverige inte ökat på 30 år. Det som ser ut som en ökning i officiell statistik beror i huvudsak på felaktiga anmälningar, förändrad lagstiftning (saker som förr inte var brott är numera brott) och ökad anmälningsbenägenhet.

Läs också: Hatbrotten ökar inte, Många fel i brottsstatistiken, Ingen ökning av narkotikabrotten, Ökar våldet i samhället?
Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-10

Idiotlagstiftning

Är det inte istället dags att de stora företagen förändrar sitt sätt att sälja och tänka. Det är ju där det egentliga problemet finns. Inte hos allmänheten som laddar ner. Förändrar sig inte bolagen kommer de att dö sotdöden ändå. Alldeles oavsett ny propaganda mot nedladdning och fildelning. Alldeles oavsett ny korkad lagstiftning som inte fungerar i praktiken. Som inte kommer att leda nån vart. Mer än möjligtvis till minskat förtroende för lagarna. Resultatet av den nya föreslagna lagstiftningen kan alltså bli motsatsen till den tänkta. Mer förakt för lagstiftningen och mer nerladdning.

Den nya lagstiftningen kommer också att skapa en hel del andra problem, vilket Piratbyrån beskriver så här:
- Det kan hända att oskyldiga drabbas. Vi har sett hur det ser ut i andra länder med liknande lagar. Där skickar upphovsrättsorganisationer ut brev till dem som fildelat och säger att de ska stämmas på pengar. De skriver "Nu ska vi stämma er och vi har bevis". Många blir rädda och betalar utan att det blir en rättslig process.
Bloggat: Jinge, Beta Alfa, Webbsnack
Borgarmedia: DN1, SVD1, IDG1, SVD2, SVD3, AB
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-06-30

Hatbrotten ökar faktiskt inte

Oavsett vad SVD eller en del andra bloggare verkar tro. Har själv läst undersökningen från BRÅ och eftersom de ändrat redovisningen i jämförelse med tidigare undersökningar från SÄPO så går det inte att dra några sådana slutsatser av undersökningen. Snarare tyder siffrorna på motsatsen. Så här skriver de själva:
Ja, de ökar på så vis att sedan föregående år har anmälningarna ökat med 11 procent. Men denna ökning kan ha många förklaringar. Dels finns det aspekter av övertagandet av produktionen från Säpo som sannolikt kan ge konsekvenser, såsom införandet av det islamofobiska motivet. Ytterligare en förklaring är att Brå varit mer inkluderande när det gäller allmänna kränkningar av homo- bisexuella och transpersoner, HBT-personer (dessa ingår som grupp om gärningspersonens motiv till sitt handlande är homofobiskt), än vad Säpo varit tidigare år. En av de största ökningarna (21 procent) har noterats för de homofobiska brotten. Dessutom har hatbrott också ett stort mörkertal, vilket påverkas av anmälningsbenägenheten hos de olika utsatta grupperna. Detta påverkas i sin tur bland annat av offrets förtroende för rättsväsendet och dennes språkkunskaper. I ljuset av detta går det ändå inte att utesluta att en faktisk ökning skett.
Tidigare fanns alltså inte islamofobiska brott med. Inte heller många av brotten riktade mot HBT-personer. Dessutom avspeglar inte anmälningar på något sätt brottsligheten i verkligheten. En liten förändring i mörkertalet kan få det att se ut som om brotten ökar. Öeveranmälninagr finns säkert, precis som med andra typer av brott. Sammantaget kan man inte utifrån BRÅ:s undersökning säga att hatbrotten ökar.

Om främlingsfientliga brott skriver BRÅ:
Ökningen kan delvis förklaras av skilda kodningsförfaranden mellan Brå och Säpo, men sannolikt även med en reell ökning av anmälda våldsbrott.
Jag ger faktiskt inte ett jota för BRÅ:s bedömning av sannolikhet. Faktum är att det inte finns ett enda bevis för en ökning av främlingsfientliga brott.

Sen kan vi också avfärda allt tjafs om att vänstern skulle vara anti-semitisk och begå den typen av brott, för enligt BRÅ ligegr det till så här:
Den enskilt vanligaste brottstypen vid antisemitiska hatbrott är hets mot folkgrupp. Det är mycket vanligt att denna brottstyp sammanfaller med uttryck för sympati med nationalsocialistiska eller högerextrema grupper och åsikter. I jämförelse med övriga hatbrottsmotiv är antisemitiska hatbrott i mycket högre grad ideologiskt motiverade.
BRÅ redovisar i sin rapport också siffror som visar att toleransen bland ungdomar i Sverige är mycket stor:
Resultaten visar att majoriteten av skolungdomarna har en övervägande positiv inställning till de olika minoriteterna, varierande mellan 66–72 procent. Mest intoleranta var ungdomarna mot muslimer (8 procent). Flickor och äldre visade sig överlag vara mer toleranta än pojkar och yngre, men åldersskillnaderna var förhållandevis små.
BRÅ redovisar en faktisk minskning av brott med främlingsfientliga motiv sedan 2004 liksom en minskning av antalet antisemitiska brott. Sammantaget visar detta att BRÅ inte har belägg för sitt påstående om sannolik ökning. När det gäller islamofobi och HBT-brott kan inte jämförelser göras då de som sagt endast i liten utstäckning fanns med i tidigare statistik.

Enligt BRÅ begicks det 2263 brott med främlingsfientliga motiv år 2004 och år 2006 begicks 2189 stycken. Brott med antisemitiskt motiv gick ner från 151 till 134 under samma period. Totalt utgjorde våldsbrotten bara 20% av det totala antalet brott med hatmotiv.

Det framgår också att brotten endast i begränsad utsträckning kan kopplas direkt till någon nazistisk organisation. Då oftast NSF.

När det gäller vänstern som helhet begås så få brott att BRÅ inte ens finner det mödan värt att de redovisas på det sätt som SÄPO gjort tidigare.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-27

Att det finns många fel i brottsstatistiken visste jag

Men idag lärde jag mig nåt nytt som jag faktiskt inte funderat så mycket på. Jag har faktiskt inte trott att man hade nåt att vinna på att falskeligen anmäla misshandel. Men tydligen finns det anledningar att göra det. I Metro står det att var tionde misshandelsbrott misstänks vara falskanmält. Det rör sig om en form av försäkringsbedrägeri helt enkelt. Nu är det väl antagligen inte så högt som det uppges i Metro. Men statistiken blir förvriden ändå.

Svensk brottsstatistik baseras på anmälda brott och det betyder att antalet brott överdrivs. Detta kan ses väldigt tydligt vad det gäller antalet mord i Sverige. Detta antal har stått still sen 1970-talet i verkligheten, men i brottsstatistiken ser det ut som om antalet mord ökat med 35% under den aktuella tiden. Så här skriver BRÅ själva om detta:
”De brott som anmäls till polisen och som polisen redovisar till BRÅ är en överskattning av det faktiska antalet fall av dödligt våld. Till exempel finns där fall som efter polisutredning visar sig vara exempelvis naturlig död, självmord eller olyckor. För att få en bra bild av det dödliga våldet måste man i stället göra specialstudier, där varje enskilt fall jämförs med Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Dessa specialstudier visar att under de senaste 30 åren har det i Sverige varje år i genomsnitt begåtts cirka 100 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Det dödliga våldet har således inte ökat sedan år 1975.”
För att statistiken ska stämma krävs dessutom att det inte sker några förändringar när det gäller benägenheten att anmäla. Så har skett. Benägenheten att anmäla våldsbrott har ökat och det ger en ökning i statistiken som inte motsvaras av en ökning av brotten i verkligheten.

Jag har tidigare skrivit flera inlägg om att brottsligheten i Sverige inte ökar, Fel debatt gynnar högerkrafter, Ökar våldet?, Inga belägg för att våldet ökar, Bevisar ingenting och Ingen ökning av narkotikabrotten. Det är inte alls så som det är populärt sägs; att våldet i samhället ökar. Att det ser så ut beror på en mängd felkällor i statistiken, ökad anmälningsbenägenhet och ändrad lagstiftning som gör att fler saker numera är brottsligt.

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: ,

2007-06-21

Ödesdigra misstag?

För mig verkar det som om polisledningen i Nyköping begått ett antal missatg. Något som tillsammans med en våldsam och hatisk person lett till att en polisman blivit dödad. Den lokala polisledningen visste på förhand att den person man skulle hämta var en farlig person, som hotat poliser och som tidigare mördat. Det verkar trots detts om om man inte använt någon form av insatsstyrka utan bara vanliga lokala poliser. Som dessutom verkar ha saknat skyddsväst (eller så har den dödade polisen blivit skjuten på väldigt nära håll). Polisens presstalesman i Södermanland säger i GP:
- Det är riktigt. Den här personen är känd av oss och betraktas som mycket instabil. Dessutom har han tydligt uttryckt ett hat mot just poliser, konstaterar Lars Franzell, presstalesman för polismyndigheten i Södermanland.
Polisfackets Jan Karlsen är upprörd över det inträffade och tycker att poliser borde erkännas som brottsofer. Detta är jag lite tveksam till. När man tar ett jobb som polis vet man ju att det kan vara farligt. Att man kan bli dödad eller allvarligt skada. Det är liksom en en del av själva arbetet, tyvärr. Men naturligtvis måste vi se allvarligt på när poliser blir mördade och hotade och inte bagatellisera våldet i samhället. En lokal facklig företrädare säger en sak i GP som förstärker mitt intryck av att den lokala polisledningen gjort ödesdigra misstag:
- Hur det har gått till vet jag inte. Man visste att den person som skulle gripas var av den kaliber att det behövdes en insatsstyrka med väpnad polis i skyddsutrustning, utbildade för uppgiften. Man visste att det kunde bli farligt, säger Skog till GP.
Ytterligare ett tragiskt dödsfall inom polisen, denna gång kanske delvis orsakat av misstag inom den lokala polisledningen. För skickade de dit poliser utan den personliga skyddsutrustning som behövs i såna här fall är det ett allvarligt misstag. Dessutom, att inte skicka dit de poliser som är specialutbildade för denna typ av ingripanden, verkar ju väldigt konstigt. Tyngre vapen som det ofta argumenteras för i samband med sånt här hade knappast hjälpt. När mannen till slut greps, så skedde det utan hjälp av grova vapen.

Mer i borgarmedia: GP1, GP2, SVD1, SVD2, SVD3, AB1, EX1, EX2
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-20

Vad är det för fel med den svenska polisen?

Kläderna som diskuteras i dagens tidningar är knappast det stora problemet. Det är andra saker som är mycket allvarligare.

Men en sak är säker vad det gäller kläderna. Polisen uppfattas som aggressivare i "sparkdräkterna"/overallerna. Detta spelar ju ingen roll när man ska ta hand om grova bankrånare etc. Men det spelar stor roll när de ska ingripa mot lokala fyllot Berra, eller mot småstökiga demonstranter. Normalt oförarglige Berra kan bli så rädd att han blir aggressiv, varpå risken ökar för polisen vid ingripandet. De småstökiga demonstranterna blir provocerade och mer stökiga, med flaskkastning och bråk som resultat. Kan man minska risken för att det ska gå så genom att ha kläder som uppfattas som mer behagliga så är det bra. Och polisen kanske slipper ha sina gula västar jämnt. Dessa har polisen av två anledninagr, att synas bättre och för att se mer avspända och lugna ut. Dvs sprida lugn omkring sig genom att se mindre aggressiva ut. Något som nya kläder kanske kan hjälpa till med ännu bättre.

Ett citat från SVD:
Undersökningar från bland annat USA stöder utredningens slutsatser. De visar tydligt att svarta eller mörka uniformer i konfliktladdade situationer kan uppfattas som aggressiva.
Men som sagt det finns större problem hos polisen, varav ett kanske avspeglar sig i polisers val av kläder. Det är den tilltagande militariseringen av polisen genom tyngre vapen, tuffare fordon och specialstyrkor som Nationella Insatsstyrkan. En anti-terroristpolis som faktiskt inte behövs då vi inte har nån terrorism i Sverige. Och aldrig har haft. Fyra terrordåd på 70-talet och fyra-fem stycken under andra världskriget. Det är allt. Knappast något som kan motivera en speciell anti-terroristpolis.

Vi har desautom en polisutbildning som tenderar att bli sämre på grund av olika politiska beslut. En redan dåligt utbildad polis blir allt sämre utbildad.

I borgarmedia: SVD, AB, EX, DN.
Läs om vad nationella insatsstyrkan kan användas till, Det är inte varje dag man hotas till livet. Läs också om hur man kan gå vidare med att göra riskdemonstrationer mindre problematiska, Dialog eller konfrontation på gatan?
Mer läsning om polisen.
Andra bloggar om: , ,
Technorati: , ,

Etiketter: , ,

2007-06-19

Vad är det för fel med husbilsägare?

Vi hade husbil i mer än 15 år. Åkte runt i hela Europa. Stod med bilen och sov på de mest underliga ställen. I områden som var ökända bland husbilsägare för rån etc. Inte en enda gång blev vi bestulna på något när vi var i bilen, när vi sov eller gjorde nåt annat. En gång fick vi inbrott när vi var på stranden och hade glömt att slå på billarmet.

När jag läser artiklarna i DN och GP om vägpirater blir jag mycket konfunderad. Hur kan man vara så korkad att man förvarar värdesaker och pengar framme i förarsätet. Det är ju hur enkelt som helst att ta sig in en husbil och därframme kan man inte höra inbrottstjuvarna om man ligger bak i bilen och sover. Inte ens om man ligger ovanför förarhytten kan man höra något. Det är ju urbota dumt att ha saker där framme. När vi var ute och åkte hade vi alltid pengar och värdesaker med oss i sängen. Tjuvarna skulle bli tvungna att krypa över oss och vända på madrassen för att kunna stjäla nånting. Definitivt säkrare än att ha grejerna i handskfacket eller nån annan stans framme i förarhytten.

Och larm då? Många moderna larm för husbilar kan man ha på när man är i bilen. Inbrott framme i förarhytten utlöser då garanterat larmet och hela parkeringsplatsen kommer att väckas av tjutet och blinket från husbilen. Varför har de tyska husbilsägarna inga bra larm? Man blir ju fundersam. Det är inte utan att man tycker att husbilsturisterna har sig själva att skyalla litegrann. Man kan skydda sig bättre än vad de tycks göra.

En annan grej som vi också haft nytta av på våra resor är att bara rasta och sova på ställen där det finns många långtradare. Dessa har ofta vakter som cirkulerar runt parkeringsplatsen och det är ett mycket bar skydd mot tjuvar. Man kan också organsiera vakthållninge själva som husbilsägare. Om man är många på samma ställe. Eller så väljer man platser långt ifrån allfarvägen, där det inte är så lätt att bli funnen av element med ont sinnet, när man ska sova. Vi har i stort sett aldrig behövt söka oss till campingplatser när vi varit ute med husbilen. Aldrig på grund av säkerhetskäl.

Övervakningskameror kan aldrig ersätta det man kan göra för att skydda sig själv. Och det är inte ens säkert att övervakningskameror är effektivt i längden. Så vad är det för fel med husbilsägare? Varför skyddar de inte själva på de självklara och enkla sätt som finns.

Mer om detta i media: GP, SVD, GT1, GT2, Bohusläningen.
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-05-29

Liberal bloggare om polisen

Med anledning av Polisförbundets debattartikel i DN och en annan artikel i SVD om registrering av brottslingar har bloggen Fildelning, frihet och feminism skrivit ett inlägg.

Bloggaren i fråga, Johanna Nylander tycks ha dålig koll på hur polisen fungerar. Om polisen inte får tillstånd för ett dataregister så har man register ändå. För register på papper får man ha hur mycket man vill, utan nån form av godkännande eller inte. Att man vill ha den här typen av register beror på att man tror att genom att kartlägga kontakter och nätverk kan man förebygga brott. På samma sätt arbetar Säpo när det gäller övervakning av vänsteraktivister och presumtiva islamistiska terrorister. Något som naturligtvis kan ifrågasättas. Både registren och om det hela fungerar.

I princip har hon alltså rätt när hon skriver:
"Dessutom så tror jag att polisen skulle få lite mer respekt om man sysslat med att bekämpa riktiga brott, och inte prioritera fildelare framför barnporrsförövare, eller övervakning framför utredningar av sexualbrott. Jag vet att det är en generalisering //, men om man från statligt och polisiärt håll börjar respektera medborgarna, så kommer medborgarna också respektera stat och polis."
Men problemet med övervakning och registrering kan inte lösas med mer individualism och förbud mot dataregister. Det krävs sociala åtgärder för att komma åt problemen med brottslighet och övervakning.

I övrigt i inlägget ägnar hon sig åt att kritisera Jan Karlsens debattinlägg utifrån hans resonemang auktoriteter (som jag också känner mig tveksam inför) och citerar ett antal passager från polisens inlägg i DN. Ett av dessa citat är:
"Ett modernt demokratiskt samhälle är en skör konstruktion i den meningen att det bygger på att en tillräckligt stor del av befolkningen frivilligt ser sig som en naturlig del av samhället som helhet."
Detta och andra citat kritiserar hon utifrån en individualistisk inställning till samhället och politiken och hävdar att ovanstående citat ifrågasätter demokratin. Det är obegripligt att hon kan få det till det. Det som polisförbundets ordförande är ute efter i artikeln är att det krävs en solidaritet från människor för att vi ska kunna behålla ett öppet samhälle med låg brottslighet. Detta kräver som jag ser det att politiken träder in på arenan och tar över de ekonomiska samhällsfrågorna från marknaden. Inte att vi skaffar auktoriteter som vi alla ska ska "lyda" elller "följa". En sån lösning kanske avhjälper problemen, men leder till ofrihet, fascism helt enkelt. Det är den lösning som kommer om inte politiken övertar initativet när det gäller samhällskeonomiska frågor. Det är den lösning som kommer om Johanna Nylanders borgerliga åsiktsfränder får fortsätta styra samhället.

Det krävs en politik för att gynna underordnade grupper, arbetarklassen, kvinnor, HBT, invandrare etc. Liberalism, marknadskrafter och identitetspolitik är det som har skapat och förvärrat olika sociala problem som kan leda till det Jan Karlsen oroar sig för i sin artikel (som går ut på att kräva bättre utbildning för polisen). Det största problemet med svensk polis är faktiskt den dåliga utbildning. Och bättre utbildning av polisen är följaktligen en god sak. Att som en följd av detta tro att bättre utbildad polis löser problemen är mig dock främmande.

En annan bloggare, Per Westberg, som verkar mer kunnig skriver att polisförbundets debattartikel förmodligen ingår som en del i de kommande löneförhandlingarna. Och därvidlag har han säkert rätt.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Endast sociala åtgärder kan minska brottslighet

Polisförbundet har låtit gör en undersökning av framtidens krav på poliser. Man konstaterar att det stora problemet inte är antalet poliser, inte heller utrustningen. Det stora problemet är utbildningen. Det är bra att polisens fackliga organisation, i motsats till politikerna i Sverige, inser att det är utbildningen det hänger på. I DN presenterar polisförbundets ordförande Jan Karlsen utredningen.

Där görs bedömingen att det ökande utanförskapet vi ser i Sverige hos olika grupper är det som kan bidra till en ökad kriminalitet av en sort som polisen med nuvarande utbildning har svårt att rå på.
"I dagens mångkulturella samhälle kan både invandrare och infödda uppleva utanförskap. Kanske för att det jobb man haft har försvunnit, kanske för att man inte lyckas få något av alla de jobb man sökt. Vilken anledningen än är så riskerar känslan av utanförskap att leda till att man blir ett lätt offer för alltifrån olika ungdomsgäng till extremistgrupper, antingen det är invandrarfientliga grupperingar eller till exempel extrem fundamentalism, men även för kriminella gäng som rekryterar ungdomar i marginalen."
Polisförbundet menar att samhället av olika anledningar får ökade klyftor och att detta i sin tur skapar en accelerande utveckling med ökade utanförskap, ökande klyftor osv. Detta kan då leda till olika typer av samhällen eller scenarier.
"Scenarierna, som vi har valt att kalla Folkhemmet, Bullerbyn, Klansamhället och Nattväktarstaten, pekar på att de trender vi ser redan i dag - minskad respekt för auktoriteter, ökade klyftor etc - kan få stor påverkan på hela samhällsbygget. Om klyftorna ökar kommer detta dessutom sannolikt att driva på den minskande respekten för auktoriteter."
För att problemen ska kunna hanteras menar Jan Karlsen och polisen fackliga organisation:
"Ska poliserna på ett professionellt sätt möta människor i utanförskap måste de ha en god förmåga att hantera olika kulturer och bakgrunder. Den alltmer avancerade ekonomiska, IT- och miljöbrottsligheten ställer också höga krav. Utvecklingen förutsätter en gedigen polisutbildning. Med en treårig högskoleutbildning som byggs på med kontinuerlig vidareutbildning finns det stora möjligheter för svensk polis att möta framtiden."
Det är vettigt. Istället för att satsa på grövre beväpning och fler poliser som borgerliga politiker verkar tycka föreslår Polisförbundet bättre utbildning. Något som jag håller med om och har berört i flera tidigare inlägg. Men det krävs mer. Snedrekrytering måste avhjälpas. Det är lättare att hantera folk med olika typer av utanförskap om det finns människor från den aktuella gruppen inom polisen. Från England och USA finns en mängd utredningar och praktiska exempel som visar på detta faktum. Fördomar, rasism, homofobi och andra fördomsfulla attityder som enligt undersökningar finns inom svensk polis måste arbetas bort. Olämpliga poliser måste omskolas eller så får de sluta som poliser.

Dessa saker kan förbättra polisen, men leder inte till nån egentlig minskning av brottsligheten eller förbättring av samhället. För att det ska ske krävs sociala satsningar, såsom socialt bostadbyggande, dvs suventionerat och planerat byggande av hyresrätter, en planering av byggandet för att motverka segregering. Vad som bland annat krävs är:
  • Att politiken tar över från marknaden när det gäller bostäder, då marknaden skapar bostadslöshet och segregation. Samt undermåliga hus, vilket vi sett i tidningar och TV de senaste dagarna.
  • Att arbetstiden förkortas och jobben delas så att arbetslösheten kan minskas. Detta kräver att politiken tar ansvar för arbetsmarknaden och att den inte lämnas åt olika marknadsfunktioner. Ty dessa skapar arbetslöshet, segregation och utanförskap.
  • Att privatiseringen av skolan stoppas och att skolan återförstatligas. Detta eftersom privata skolor skapar segregring, utanförskap och ökade klasskillnader.
  • Att sjukvårdsprivatiseringar stoppas. För dessa skapar i längden stora skillnader i hälsa mellan olika samhällsklasser vilket i sin tur leder till utanförskap och segregering.
Först om en rad sociala åtgärder vidtas kan en eventuell framtida ökning av brottslighet förhindras.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-05-27

Tyngre vapen till polisen är fel väg

Sen 1970-talet har det skett en upprustning av polisen i Sverige. Man har fått tyngre vapen, blivit mer militariserad osv. Detta är ingen bra utveckling. Den leder till ett hårdare samhälle med mer övervakning och en hårdare repression mot alla möjliga grupper av människor.

Piketen inrättades 1979 för att skapa en grupp som kund hantera den grövre typen av brottslighet. I praktiken har pikten istället ofta använts för att hantera demonstrationer och helt andra saker än grov brottslighet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket grov brottslighet i Sverige för att piketen ska ha full sysselsättning. Därför måste den användas i syften som de inte primärt är tränade för. Resultatet kunde vi se i Göteborg år 2001.

Strax efter att piketen skapades så skapades också den speciella svenska anti-terroriststyrkan, ONI eller Nationella Insatsstyrkan. Det fanns emellertid ingen terrorism i Sverige så man var tvungen att hitta nya arbetsuppgifter för den. Riksdagen (alla partier inklusive V och MP var överens) tog detta beslut och Nationella insatsstyrkan blev en slags tyngre beväpnad piketstyrka och används nu i huvudsak mot vanlig brottslighet.

Nu är det dags igen. Nu ska piketen få tyngre vapen, precis som när hela polisen fick ny ammunition häromåret. Ammunition som skapar stora utgångshål och därför lättare dödar. Hade polisen haft sådana kulor år 2001 i Göteborg hade minst en demonstrant dödats. Ytterligare två hade blivit av med benen. En av dem kanske hade dött. Den typen av ammunition innebär som jag ser det absolut ingen förbättring, utan bara att det blivit farligare för alla svenskar. Detsamma gäller om piketen skulle få ännu kraftfullare vapen.

Har då polisen allt tyngre beväpning sen 1970-talet minskat brottsligheten. Nej, inte alls. Brottsligheten har enligt officiell statistik legat stilla. Ingen minskning altså. Detta beror på att flertalet brott överhuvudtaget inte kan bekämpas med vapen. Det krävs snarare socialpolitik, förebyggande insatser och liknande för att få ner brottsligheten. Det är sådant som polisens och samhällets resurser borde satsas på. Inte på tyngre vapen och farligare ammunition.

I andra jämförbara länder som exempelvis Danmark finns ingen speciellt piketstyrka. Brottsligheten är inte markant grövre eller större där. Så istället kanske vi skulle lägga ner både piketen och Nationella insatsstyrkan. Det tror jag vore bättre för säkerheten i Sverige.

Källor: SVD.

Läs mer: Hur mycket frihet måste vi offra för att vara trygga?, I ensamheten växer rädslan.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-05-25

Persson erkänner - eller inte?

Enligt åklagaren och DN så har Göran Persson erkänt brott och han kommer därför att få strafföreläggande med böter. Detta kommenterar Jinge ironiskt som jag förstått rätt. Ironi på nätet är svårt och jag tror att många läser Jinge rakt upp och ner utan att uppfatta nån ironi. Men ironi är det väl?

Men enligt Svenska Dagbladet och advokat Tomas Nilsson så erkänner han inte alls. Han har inte ännu så länge heller accepterat ett strafföreläggande. Vilket i så fall betyder att ärendet hamnar i rätten. Fast i en annan artikel i samma tidning åker han dit. Enlig åklagaren alltså.

Efter att ha läst igenom alla artiklarna så verkar det klart att Göran Persson inte alls erkänner något brott, inte heller erkänner han oaktsamhet eller något uppsåt. Förvirrat var ordet. Åklagare och advokat säger olika saker. Men nog är det väl klart att Göran Persson begått ett arbetsmiljöbrott i alla fall? Eller? Han kanske inte ens har byggt ett lyxhus? Det är kanske nån annan, lik men inte densamme.

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

2007-05-22

Dåligt utbildad svensk polis blir ännu sämre

I Sverige har vi en polis med en väldigt sned rekrytering. Väldigt få poliser kommer från invandrarbakgrund. Detta får som konsekvens en massa rasistiska fördomar hos polisen som dessutom tillåts komma fram. Personer med invandrarbakgrund behandlas hårdare och sämre.

Nu ska utbildningen av den svenska polisen försämras ytterligare. Kursen i hatbrott (detta handlar mest om nazisters överfall på invandrare och homosexuella) och hedersvåld ska tas bort. Jag tror detta ytterligare förstärker fördomar och snedrekrytering hos polisen. Och kunskapen om brott mot HBT-personer och rasistiska brott (som redan är dålig) blir ännu sämre hos polisen. Detta är ett steg i fel riktning.

Under lång tid har, som jag upplever, den svenska polisledningen i främst Västra Götalands polisdistrikt och i Rikspolisstyrelsen försökt avhjälpa problem i den svenska poliskåren. Politikerna har rent generellt varit kallsinniga till detta och snarare motarbetat refomer inom polisen. Blan annat med sitt regelbundet återkommande tjat om "hårdare tag" och hårdare straff.

Exempelvis visade sig en mängd problem inom den svenska polisen i samband med kravallerna i Göteborg år 2001. Politikerna i Sverige har i stort sett inte försökt angripa ett enda av de problemen. Man har istället blundat och försökt låtsas att det som hände i Göteborg aldrig hände. Däremot har polisen själva försökt ta tag i detta. Med hyfsat resultat i vissa polisdisktrikt (Västra Götaland), mindre lyckat i andra (Stockholm) och inget resultat alls i resten av polisdistrikten som inte tagit i det hela på allvar. Sämst kanske läget är i Skåne.

Nu har politikerna beslutat sig för att försämra den svenska polisen ytterligare. Bedrövligt är ordet.

Läs mer: DN, Johan Hellström, Alliansfritt Sverige, Yrsa funderar

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

2007-05-21

Polisen kan inte lagen!

Eller är det journalisterna som inte kan den. En tillståndslös demonstration i Sverige är helt laglig och kan inte bestraffas om en inte innebär ett brott mot ordningslagen. För att den ska kunna vara ett brott mot ordningslagen krävs att det uppstår störningar av den allmänna ordningen. Något sådant uppstod inte i Karlskrona enligt polisen och därför är polisens varningar i tidningarna DN och Blekinge Läns Tidningar bara till för att skrämma folk. Som sådana är de ett ingrepp i den författningsenliga rättigheten att fritt få demonstrera och det är således polisens eventuella brott som borde undersökas.

Att det faktum att någon blivit omhändertagen enligt PL13 (man kan inte gripas med hjälp av den paragrafen) skulle innebär att de stört den allmänna ordningen som journalisten på Blekinge Läns Tidningar skriver är bara dumheter. Det sambandet finns inte. Enligt polisen skedde inga sådan omhändertaganden i samband med demonstrationer och därför kan det heller inte vara brott mot ordningslagen. Journalisten borde läsa på.

Läs mer: Dialog eller konfrontation

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

Strukturellt förtryck och den liberala rätten

Tempus Fugis missförstår hela resonemanget om strukturellt förtryck som jag hänvisar till i mitt inlägg, Liberala rättstraditioner. Med strukturellt förtryck menas att strukturer inte individer orsakar rättvisor. Sådant kan inte åtgärdas av ett liberalt rättssystem med sin inriktning på individualism. Det innebär inte att man fråntar individen ansvaret för sina handlingar, vilket Tempus Fugit behagar påstå. Det enda som det bevisar är att TF inte förstått nånting av resonemang kring strukturer.

Låt oss titta på rättssystemet och några av de följder vissa strukturella problem i samhället får.

Klasskillnader - leder till att arbetare straffas hårdare än överklass för samma brott.
Patriarkat - leder till att våldtagna kvinnor inte blir trodda i rätten.
Rasism - leder till att folk av icke-svenskt ursprung får hårdare straff.

Sammansättningen i rätten när det gäller nämndemän är oerhört skev. Nämndemännen är äldre, oftare män och mer sällan invandrare än vad som generellt gäller i samhället.

Detta beror på klassamhället, patriarkatet och rasismen, inte på individuella fel av enskilda personer som sitter i tingsrätten, hovrätten eller HD. Inte heller av individuella fel av poliser, åklagare och domare. De systematiska fel som begås i dessa hänseenden är för att man omedvetet styrs av sina egna fördomar som skapats avde strukturella skillnader mellan olika grupper som existerar i vår samhälle.

Ovanstående är inga kontroversiella påståenden. Alla har belagts i ett flertal undersökningar, bland annat i Diesens bok "likhet inför lagen". Läs mer i mitt tidigare inlägg Orättvis rättvisa.

Kan sådan här problem åtgärdas inom ramen för det liberala rättssystemet? Mitt svar är nej. Kan vi åtgärda dem med en förändring av rättssystemet och hur skulle ett sådant system se ut? Jag är tveksam till detta, Kielos verkar övertygad. Jag vet inte hur ett sådant system skulle kunna se ut, men kan kanske återkomma till detta senare.

Kan vi åtgärda såna här fel med strukturella åtgärder. Ja, det är min övertygelse att vi kan det. Avskaffa klassamhället, avskaffa patriarkatet osv är ju lösningar. Men som alla inser är det inte direkt några förbättringar här och nu. Och jag tycker inte vi ska vänta tills "paradiset" uppnåtts för att göra något. Vi kan angripa en del av dessa fel med strukturella åtgärder för att komma till rätta med snedrekrytering av nämndemän, poliser etc.

Läs också:
Klasskamp och feminism – oförenliga världar?
Identitetspolitik vs klasspolitik

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-05-16

Liberala rättstraditioner

En hel gäng skribenter går till angrepp mot Katrine Kielos resonemang i inlägget "The unhappy marriage between feminism and liberalism". Bland de som kritiserar henne finns hennes partikamrat Peter Karlberg, men även andra, exempelvis på bloggen Tempus Fugit.

Jag kan hålla med om delar i kritiken, men en sak jag inte förstår är försvaret av den "liberala rättstraditionen". Kielos kritik av den liberala rättstraditionen handlar om strukturer. Den liberala rättstraditionen med sin extrema fokusering på individualism klarar inte av att hantera strukturella former av förtryck på ett korrekt sätt. Det är om detta de viktiga delarna av Kielos inlägg handlar och där har hon rätt.

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

2007-05-09

Orättvis rättvisa

Det svenska rättsväsendet är en katastrof och innebär en systematisk orättvisa och ett systematiskt förtryck av utsatta grupper. Det gäller hela den repressiva apparaten och rättsväsendet, från dörrvakter längst ner, till poliser, åklagare, och högst upp domare, från tingsrätt via hovrätt ända upp till högsta domstolen.

Det finns en mängd problem, låt mig beröra några.


  1. Poliser och vakter ljuger rutinmässigt för att sätta dit folk. De bryr sig inte om huruvida folk är oskyldiga eller inte. Vakterna ljuger i allmänhet för att skydda sitt eget skinn, vilket poliserna gör ibland. Poliserna ljuger oftare för att det behövs för att någon skall dömas för brottet. Uppklarningsprocenten eller något sånt är väl det viktiga antagligen. Det finns en mängd artiklar i samband med Göteborgsrättegångarna som beskriver det här. Anna Sjödin-målet är ett annat typexempel på detta. Läs mer i Ordfront och i Aftonbladet.

  2. Vakter och poliser använder rutinmässigt övervåld och onödigt våld mot främst underordnade grupper. Det frodas ett förakt mot invandrare, kvinnor, ungdomar, vänsterfolk och fattiga bland vakter och poliser: Paradoxalt nog ofta trots att de ursprungligen kommer från någon av dessa grupper. Läs mer i min uppsats Dialog eller Konfrontation .

  3. Domare, och nämndemän sätter alltför stor tilltro till polisers och vakters vittnesmål. När dom borde vara opartiska och värdera alla människors vittnesmål lika gör de inte så. Om detta har jag tillsammans med andra skrivit i DN.

  4. Arbetarklass, kvinnor, ungdomar och andra underordnade grupper behandlas sämre och döms hårdare än överklassbrottslingar. Även om de är målsägare behandlas de sämre än andra målsägare. Katrine Kielos har beskrivit detta i en artikel i tidskriften Arena och på sin blogg. Ett problem i detta sammanhang är att domarna och nämndemännen är mycket äldre än de åtalade, de är nästan alltid män och har mycket svårt att förstå andra kulturella koder än de som de växt upp i, den övre medelklassens koder. Snedrekryteringen är enorm.

  5. Domare blir man genom att utses av de domare som redan finns. Detta utnämningssystem är ren korruption som jag ser det. Professor Dennis Töllborg har skrivit en hel del om detta.

  6. Man kan vara häktad på obestämd tid i Sverige. Något som för alla utlänningar som jag talat med anses vara det samma som tortyr. Och självklart är det tortyr., psykisk sådan, många blir helt nedbrutna och erkänner även sådant de inte är skyldiga till. Under häktningstiden får man ofta inte ha någon annan kontakt med yttervärlden än de poliser som man bli förhörd av. Åtskilliga exempel på detta finns i rättegångarna efter Göteborgskravallerna.

Så där kan jag säkert fortsätta, men jag tänker inte skriva mer om detta nu. Det räcker för att vi alla borde kräva en ny rättsordning i Sverige. Kielos ifrågasätter i sin artikel faktiskt hela den liberala rättsordningen baserad på individ och individualism. Hon menar att den är grunden till de många orättvisor som finns. Det håller jag med om. Men jag tror att det behövs ett helt annat samhälle innan vi kan förändra hela rättsordningen. Det behövs helt enkelt en revolution för att det ska vara möjligt. Men under tiden kan sånt som utnämningspolitiken och snedrekrytering rättas till hjälpligt. Det borde innebär vissa förbättringar i alla fall.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

Övervakning, våld och integritet

Tidskriften Forskning och Framsteg (FOF) tar i sitt senaste nummer upp vilka bieffekter kameraövervakning kan ha liksom dess aspekter vad det gäller integriteten för individen.

Speciellt intresserad är jag av de aspekter som tas upp i förhållande till att kameror fungerar gentemot våld. Förvånande nog visar det sig att det just mot våld verkar ha en väldigt liten, till och med ibland en negativ, effekt. Vilket kanske verkar underligt.

Enligt artikeln (du måste bli medlem för att kunna läsa den) i Forskning och Framsteg (FOF) beror den negativa effekten på att människor slutar engagera sig när de tror att andra människor ansvarar för att ingripa. Effekten vid kameraövervakning blir därmed att många låter bli att ingripa mot brott eller våld. I sådana fall blir alltså konsekvensen att kamerorna ökar våldet eller antalet brott. Detta borde leda till att man väldigt noga diskuterar införandet av kameraövervakning för att inte riskera att förvärra problem istället för att förbättra läget.

Ett annat fall där kameror verkar ha väldigt liten effekt, är på fulla människor. Berusade tycks inte alls bry sig om kameraövervakning, vilket betyder att brott som begås av berusade människor inte påverkas alls av övervakningskameror. Konsekvensen av detta i samband med resonemanget ovan är att kameror på platser där det är fulla personer som begår brott är ineffektiva och förmodligen kontraproduktiva.

Sammantaget innebär alltså kamerövervakning i väldigt många fall ingen inverkan på våld utan bara en ren inskränkning i människors integritet. Framförallt är det inte effektivt mot det som människor är mest rädda för, våldsbrott. Att därför sätta upp kameror för att öka människors trygghet är att sprida felaktiga och falska förhoppningar

Undersökningar från England visar dessutom att polisen blir mindre benägen att ingripa när det finns kameror som övervakar platsen. Detta för att de är rädda att bli anklagade för att använda för mycket våld.

För att balansera bilden något kan väl också sägas att övervakningskameror har effekt på många egendomsbrott, inbrott, bilstölder, stölder, rån. Dvs brott som i stor utsträckning är planerade. De fungerar också när det gäller hastighetsövervakning.

FOF visar i en annan artikel att Sverige är ett av de länder som har sämst skydd för den personliga integriteten. Endast diktaturer, odemokratiska länder samt USA och Storbritannien är sämre än Sverige. Så en förändrad och bättre lagstiftning för att skydda den enskildes integritet borde vara på sin plats i Sverige. Inte ytterligare försämringar på det sätt som föreslås av den nuvarande regeringen och som har föreslagits av tidigare regeringar.

Andra bloggar om: , ,

En debatt på Socialistiska Partiets hemsida
Intressant.se

Etiketter: , ,

2007-04-11

Fel debatt om brottslighet gynnar högerkrafter

Jan Guillou skrev nyligen i Aftonbladet en artikel om så kallat "hedersvåld". Något som i praktiken inte existerar i Sverige. I krönikan hävdar han att det gynnar Sverigedemokraterna när man gör "hedersvåldet" till en prioriterad fråga. Han har helt rätt. Påstås det att något som knappast finns är ett stort problem så skräms människor för just detta och tenderar då att välja de som klarast tar avstånd från de människor som begår de aktuella brotten. Detta trots att sådana brott inte finns i praktiken. Människor skräms alltså upp i onödan och det får negativa konsekvenser.

Samma sak när man påtsår att brottsligheten generellt ökar, eller att brottsligheten blir värre. Det är inte sant utan skrämmer bara upp folk i onödan, skrämmer folk för brott som knappt finns, för risker som är i stort sett obefintliga. Och gynnar krafter som hävdar att man måste ta i med hårdhandskarna mot den ökande brottsligheten (som alltså är en myt). Läs mina tidigare inlägg i frågan, Ökar våldet i samhället? och Ingen ökning av narkotikabrotten i Sverige . Läs också Mattias Hagbergs "Den effektiva brottsmyten" och Lars Henrikssons "I ensamheten växer rädslan"

Bloggat: LOKE, Selig.se,
Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

2007-04-03

Ingen ökning av narkotikabrotten i Sverige

Det är ytterst tveksamt om det finns en ökning av narkotikabrotten i Sverige som Björn Fries påstår i en artikel, Polisen låter kvantitet gå före kvalitet , av Kristofer Vedin i Flamman. Ökningen som finns beror ju huvudsakligen på att lagstiftningen ändrats. Sådant som tidigare var lagligt, innehav för eget bruk är ju numera brottsligt. Lite längre ner i artikeln konstateras också att de "ringa brotten" dvs eget bruk av narkotika (till övervägande delen hasch) är det som föklarar hela ökningen.

Dessutom är det så att om det ökat eller inte beror på vilket årtal som tas som utgångspunkt. Det kan enkelt visas genom följande siffror på anmälda narkotikabrott för vissa utvalda år enligt BRÅ:

1975 22018
1980 61997
1985 37562
1990 28015
1995 29125
2000 33193 (varav eget bruk 13944)
2005 60052 (varav eget bruk 26645)

Det är också lätt att se att ökningen i stort sett bara beror på att ett nytt brott tillkommit från 1998. Eget bruk var inte brottsligt innan 1988 och förekommer inte i statistiken innan 1998.

Även påståendet att tillgången till narkotika ökat kraftigt de senaste tjugo åren är vad jag förstår inte heller belagt i någon som helst forskning. Snarare är det väl så att narkotikabruk idag är mycket ovanligare än det var på 70-talet då hasch i praktiken var helt legalt.

Inte heller utgör ju antalet anmälda brott något bra tal på antalet verkliga brott. Det finns både mörkertal och felaktiga anmälningar som förvränger siffrorna.

Dessutom tillkommer ytterligare fakta som gör att man kan anta att narkotikabrotten faktiskt minskat. Undersökningar har visat att BRÅ:s statistik överskattar antalet brott. BRÅ har själva undersökt denna sak när det gäller brott med dödlig utgång och skriver så här på sin hemsida:

”De brott som anmäls till polisen och som polisen redovisar till BRÅ är en överskattning av det faktiska antalet fall av dödligt våld. Till exempel finns där fall som efter polisutredning visar sig vara exempelvis naturlig död, självmord eller olyckor. För att få en bra bild av det dödliga våldet måste man i stället göra specialstudier, där varje enskilt fall jämförs med Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Dessa specialstudier visar att under de senaste 30 åren har det i Sverige varje år i genomsnitt begåtts cirka 100 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Det dödliga våldet har således inte ökat sedan år 1975.”

Statistiken visar under de senaste 10 åren en ökning med 35% av brott med dödlig utgång. En statistik som BRÅ alltså själva säger är fel. I boken "Den svenska ungdomsbrottsligheten" från 2001 med Janne Flyghed och Felipe Estrada visas att samma systematiska fel finns för ungdomsbrott. Det finna anledning att även statistiken för andra typer av brott behäftas av samma fel (de flesta våldsbrott ökar enlig officiell statistik med 30-40% under perioden 1995-2005).

Jag tycker det är allvarligt att en vänstertidning som Flamman sprider uppenbarligt felektiga uppgifter om brottsligheten. Vad Flamman istället bör göra är att granska vilka som har intressen av att brottsligheten överdrivs och vilka som tjänar pengar på de falska uppfattningarna om en ökad och värre brottslighet i samhället.

Etiketter: , ,