Google
 

2007-10-29

Nej till statlig opinionsbildning?

Bo Rothstein skiver idag en intressant debattartikel i SVD om statlig opinionsbildning. Han nämner att regeringen börjat se över de statliga institutioner som i stor utsträckning ägnar sig åt opinionsbildning och lobbying.

Det är bra att regeringen börjat se över detta. Men jag befarar att man kommer att styras av sina nyliberala skygglappar och lägga ner sånt som är bra, men spara sånt som är dåligt

En av de myndigheter som enbart ägnar sig åt lobbying och propaganda är Forum för Levande historia. En myndighet som faktiskt omedelbart borde läggas ner. Bo Rothstein pekar ut en annan myndighet, Glesbygdsverket. Och det verkar ju också vara en rimlig kandidat för nerläggning.

Rothstein skriver bland annat:

I denna modell av den representativa demokratin är det menin­gen att framför allt de politiska partierna (men även intresse­organisationer och medier) ska spela en central roll när det gäller att omvandla vad medborgarna vill åstadkomma till politiska prog­ram som man ­söker stöd för i allmänna val.

Folkviljan ska således inte kana­liseras genom utan konstrueras av de politiska partierna. Enligt denna princip innebär demokrati ungefär att staten ska göra som folket vill, såsom denna folkvilja artikulerats av de politiska par­tierna.

Genom utvecklingen av systemet med ideologiska statsapparater ställer man detta på huvudet och etablerar den motsatta principen – nämligen att demokrati är när ­folket gör som staten vill.

Det är en bra en beskrivning på hur den begränsade demokrati vi har i Sverige bör fungera och hur man från olika nyliberala regeringars sida delvis ändrat på detta. För mig är naturligtvis demokrati mycket mer än det som den parlamentariska demokratin i Sverige omfattar.

Sen håller jag inte med Rothstein i allt. Stat och regering måste ju ha rätt att utforma riktlinjer och annat på en mängd olika områden. Sådant kan ju ibland komma nära lobbying, men är definitivt ofta opinionsbildning. Vi väljer ju dessutom politikerna för att de ska ta beslut. Inte för att de ska sitta och vänta på folkopinionen i alla lägen. Även om jag kan tycka att de borde lyssna mer på vanligt folk och mindre på storföretagens lobbyister.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-11

Regeringens problem med opinionen

Regeringen verkar ha stora problem med opinionen. Valforskaren Sören Holmberg dömer redan nu ut deras chanser att vinna nästa val. Dvs valet 2010. Jinge manar att det inte hjälper med mutor i form av mer pengar till barnsjukvård. Det är naturligtvis ett korrekt konstaterande.

När en regering på ett regelmässigt sätt omfördelar pengar från fattiga till rika är det självklart att man förlorar stöd i den svenska befolkningens breda lager. För de flesta människor tillhör inte de rika, tillhör inte överklassen. Kosmetika, såsom charmturnéer förändrar inte sådnan faktum.

När regeringen förflyttar pengar från de sämst ställda till de rikaste är detta en del av vägen mot ett mer egoistiskt, mer omänskligt samhälle. Vägen mot ett samhälle där "ensam är strak" och reglen att man ska skita ia ndra och bara tänka på sig själv gäller. Det är en väg rakt in i helvetet. Rakt mot ett samhälle av amerikansk typ. Där våld och övergrepp är legio. Där sjuka, fattiga, arbetslösa får betala notan för de rikas konsumtion och slöseri.

Som tur vad vill svenska folket inte ha ett sådant samhälle. Utan i stället vill man ha ett samhälle med solidaritet och omtanke om de sämst ställda. Ett mänskligare samhälle. Därför är regeringens opinionssiffror usla. Därför kanske Sören Holmberg har rätt. Borgarna, alliansen förlorar nästa val.

Bloggat: Jag älskar Sverige
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-06-25

Rena politiska propagandan

Återigen en opinionsundersökning. Denna gång skriker rubrikerna ut att socialdemokraterna backar. Nyligen gick socialdemokraterna framåt i en undersökning och då var rubrikerna att Vänsterpartiet skulle hamna utanför riksdagen. Det är bara att konstatera - opinionsundersökningarna används som politisk propaganda. De beställs väl troligen i det syftet från början. Det är inga opinionsundersökningar. Det är delar av den borgerliga propagandan som försöker förminska dominansen för socialdemokraterna och deras stödpartier.

Ali Esbati skriver intressant om detta:
Fram till valet kommer det att kunna upp och ner massvis med gånger för enskilda partier. Sånt är föränderligt. Att DN är en kampanjtidning för borgarna är dock ett mycket stabilt faktum.

Analysmannen på DN börjar för övrigt jobba upp stilen igen. Det är en distinkt stil; att presentera det man vill ska hända, som något som, efter en ”analys”, bedöms kunna ske, underförstått måste ske.
Trots överläget i opinionen anser jag ändå att vänstern måste diskutera hur vi ska kämpa mot privatiseringar, försämringar för arbetare och fattiga etc. Att vänta på regeringsskifte löser ingenting. Socialdemokratena kommer om de vinner nästa val inte att återställa det som borgarregeringen förstört. Inte heller kommer socialdemokraterna att föra en politik som skiljer sig speciellt mycket från borgarregeringens. Även socialdemokraterna är för privatiseringar och har i regeringsställning försämrat en massa saker för vanligt folk.

Arbetare och vanligt folk i Sverige kan inte sätta sin lit till ett regeringsskifte. Vi måste börja kämpa för våra rättigheter. Det finns inget av de stora etablerade partierna som kommer att skapa förbättringar för arbetarklassen frivilligt.

Inte ens vänsterpartiet? Eller? Hur ser vänsterpartiet på stöd till en nyliberal socialdemokratisk regering? Är det viktigt att få sitta vid maktens taburetter? Eller säger man som danska Enhedslisten: Vi stöder bildandet av en socialdemokratisk regering, men kommer att rösta emot alla förslag till nedskärningar och försämringar för vanligt folk. Rösta mot alla förslag till privatiseringar och stöd till krig i främmande land. Ja, hur ställer sig vänsterpartiet?

Läs mer om regeringsfrågan
Borgarmedia: DN, SVD
Andra bloggar: Josefin Brink, Thomas Hartman, LOKE
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-17

Media -borgarregeringens propagandaministrar

Opinionsundersökningarna duggar tätt. Efter den mycket kommenterade undersökningen som placerade vänsterpartiet utanför riksdagen har det kommit ytterligare två, dels SCB:s, där vänsterpartiet hamnade på mer normala 5% och nu ytterligare en undersökning som presenteras i DN. I den är både vänsterpartiet och kristdemokraterna nära 4%-gränsen. Miljöpartiet uppvisar fortsatt goda siffror. SVD försöker nedvärdera SCB:s stora undersökning och framhäva den nya som bättre och adekvatare. I ett försök att påverka opinionen i borgerlig riktning får man förmoda. Enligt rececptet, framgång föder framgång , motgång resulterar i mer motgång.

Ett annat försök att titta på opinionen gör DN i en artikel om partiföreträdares synlighet i media. Precis som om synligheten i media skulle avspegla nån form av folklig opinion. Synligheten i media avspeglar ju snarast tidningarnas vilja att ge stöd till och uppmärksamma vissa politiska riktningar.

Alltså, media gynnar de borgerliga partierna på ett högst uppseendeväckande sätt. Det är en medveten handling från media att försöka styra opinionen i riktning bort från missnöje med borgarregeringen till stöd för densamma. Media utgör på så sätt en borgerlighetens och nyliberalismens propagandaapparat. Ett slags borgerlighetens propagandaministerium.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,