Google
 

2007-10-26

Moderaterna backar

Senaste opinionsundersökningen visar precis smma sak som alla gjort under en längre tid. Svenskarna vill inte ha nyliberal politik. Svenskarna vill inte ha en politik som riktas mot de fattigaste, mot de sjuka, mot de som befinner sig utanförskap.

Svenskarna vill inte ha en sån politik, vare sig det är sossarna som för den, eller borgarna. Alla regeringar med nyliberal politik kommer att fall i nästa val. Oavsett om det är borgerliga högerregeringar, som den nuvarande alliansen, eller regeringar med socialdemokratisk majoritet.

Det spelar i det sammanhanget ingen roll att Anders Borg fantiserar om ett "värderingskifte". Nåt sånt visar inte opinionsundersökningarna. Folk iSverige vill fortsatt ha en politik som bygger på solidaritet. Inte en politik som bygger på egoism, egenintresse, kortsiktighet och att man trampar på andra. Dvs folk vill inte ha den politik som den borgerliga regeringen står för.

Att man inte tänker röra den alltför dåliga arbetsrätt vi har i Sverige förbättrar nog inte läget. Jag tror att det bara är en taktisk åtgärd från moderaterna. Man vill inte reta upp stora grupper av löntagare.

Inte heller förstår man att man faktiskt redan gjort det. För i stort sett alla arbetare i Sverige känner någon ellr har en släkting som förlorat stort på den nuvarande regringens politik. eftersom alliansens regeringen består av folk utan insyn i vanligt folks, arbetares liv, inser man inte att den som är arbetare idag är utsliten i morgon. Att straffa den som inte längre kan arbeta på grund av att man arbeta så hårt tidigare i livet är inte något som svenska arbetare tycker är speciellt bra.

Om borgare och socialdemokrater har samma politik hjälper det inte att byta ut dem mot varandra varje val. Det behövs alltså nåt annat. En del människor tror att detta något är Sverigedemokraterna. För min del vet jag att detta något är att rösta längre åt vänster. Därför måste det skapas ett bredare och bättre alternativ på den kanten än det nuvarande vänsterpartiet.

Borgarmedia: SVD1, AB1, SVD2, AB2, SVD3,
Bloggat: Esbati, Kulturbloggen
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-14

Alliansen - ett sjunkande skepp

Alliansen får allt sämre opinionssiffror. Det hjälper inte med charmturnéer. Det hjälper inte att försöka upplysa ett folk som enligt borgarna inget begriper. För det är nämligen så i själva verket att det svenska folket begriper. Begriper att borgarregeringen, alliansen, är de rikas företrädare. Det svenska folket begriper. Begriper att solidaritet är viktigare än egoism. Gemensamt ansvar viktigare än att bara de starka kan klara sig.

Och just för att det svenak folket faktiskt begriper. Just för att den svenska arbetarklassen faktiskt har en viss klokskap. Just därför får borgarregeringen allt sämre opinionssiffror.

Och visst är det skönt att nymoralisterna i KD får under 4% i den senaste opinionsundersökningen. Fantastiskt skönt i själva verket. Vi behöver inget religiöst parti i riksdagen.

Alliansen är just nu ett sjunkande skepp. Och det är bara att glädjas. Fast ännu bättre vore om vi kunde tvinga dem att avgå direkt. Politisk strejk, kanske.

Borgarmedia: SVD, DN, Dagen, AB
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-11

Regeringens problem med opinionen

Regeringen verkar ha stora problem med opinionen. Valforskaren Sören Holmberg dömer redan nu ut deras chanser att vinna nästa val. Dvs valet 2010. Jinge manar att det inte hjälper med mutor i form av mer pengar till barnsjukvård. Det är naturligtvis ett korrekt konstaterande.

När en regering på ett regelmässigt sätt omfördelar pengar från fattiga till rika är det självklart att man förlorar stöd i den svenska befolkningens breda lager. För de flesta människor tillhör inte de rika, tillhör inte överklassen. Kosmetika, såsom charmturnéer förändrar inte sådnan faktum.

När regeringen förflyttar pengar från de sämst ställda till de rikaste är detta en del av vägen mot ett mer egoistiskt, mer omänskligt samhälle. Vägen mot ett samhälle där "ensam är strak" och reglen att man ska skita ia ndra och bara tänka på sig själv gäller. Det är en väg rakt in i helvetet. Rakt mot ett samhälle av amerikansk typ. Där våld och övergrepp är legio. Där sjuka, fattiga, arbetslösa får betala notan för de rikas konsumtion och slöseri.

Som tur vad vill svenska folket inte ha ett sådant samhälle. Utan i stället vill man ha ett samhälle med solidaritet och omtanke om de sämst ställda. Ett mänskligare samhälle. Därför är regeringens opinionssiffror usla. Därför kanske Sören Holmberg har rätt. Borgarna, alliansen förlorar nästa val.

Bloggat: Jag älskar Sverige
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-26

Alliansregeringen är sjuk

Om en vecka (5 oktober) har filmen Sicko av Michael Moore premiär i Sverige. En del människor har redan sett den. Det är en svidande uppgörelse med det amerikanske sjukvårdssystemet. Ett system som den svenska alliansregeringen uppenbarligen verkar ha som sin modell för framtiden.

En alliansregering som i takt med nedskärningar för de allra fattigaste blir alltmer impopulär. Med ett parti, krisdemokraterna, utanför riksdagen om opinionsundersökningen varit ett val. Och en ledning för oppositionen med 55,6 mot 39,2 . Tyvärr också en ökning för Sverigedemokraterna, ett annat bluffparti med fejköverfall och extremhögerideologi. Ett parti som i huvudsak står för borgerliga uppfattningar, parat med rasism.

Att regeringens popularitet sjunker ju mer de slaktar välfärden och låter de fattiga betala skattesänkningar för de rika visar att det finns ett stort mått av solidaritet i det svenska samhället. Det är positivt. Låt inte borgarna ta det ifrån oss. Vi har en sjuk regering och en frisk befolkning.

Läs mer: Gemensam Välfärd
Bloggat: Det progressiva USA, Jinge
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-31

Taskigt för alliansen

Alliansen har fortfarande ett dåligt stöd i opinionen. Speciellt verkar centerns fackföreningsfientlighet ha straffat sig genom minskade opinionssiffror. Det finns inga sensationella nyheter i den publicerade opinionsundersökningen, miljöpartiet fortsätter öka som ett slags radikalt borgerligt mitten/vänster-alternativ. Längst ut till höger har också SD:s siffror ökat något. Kanske som ett resultat av uppmärksamheten kring Kinnunen-gate.

Folk blir dock allt mer osäkra vilket på sikt kan gynna olika småpartier på ytterkanterna. Inte bra om det blir till ett stöd för Sverigedemokraterna. Desto bättre om det blir till stöd för oss i extremvänstern.

Sjölander kommenterar också opinionsundersökningen och Badlands Hyena har en som vanligt sanslös kommentar.

Läs mer om vänsterpolitik hos Socialistiska Partiet.

Andra bloggar om: , , , , , , ,
-----------------------------------------------------------------------------------
Pierre Gilly skriver bra om det jag så många gånger skrivit om. Våldet i Sverige ökar inte. Och om medias politiska propaganda. Tack för tipset till Ali Esbati. Och Jonas Morian kommenterar Johan Pehrson och yttrandefrihet.

Etiketter: ,

2007-08-19

Bekymmersamt

Sverigedemokraterna är fortfarande under 4%-spärren i opinionsundersökningarna. Men läskigt nära. Det är i högsta grad oroande. Även de konservativa kristdemokraterna ökar i den senaste opinionsmätningen från Sifo. Förhoppningsvis kommer de ändå att ramla ur riksdagen vid nästa val. I Svenska Dagbladet är man glada över opinionsundersökningen som visar en uppgång för regeringspartierna. Totalt sett behåller dock den samlade oppositionen, s, v och mp en betryggande majoritet i undersökningen.

Undersökningen är förmodligen gjord innan Kinnunen-affären och SD:s siffror kan nog påverkas av denna. Om det är en interna uppgörelse inom SD eller bland högerextremister så kommer deras siffror att falla som en sten. Det verkar ju dessutom vara det troliga scenariot i nuläget. Om det mot förmodan är en förvirrad vänsteranhängare som utfört överfallet kommer deras siffror att stiga i opinionsundersökningarna framöver.

Borgarmedia: SVD, AB
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , ,

2007-06-25

Rena politiska propagandan

Återigen en opinionsundersökning. Denna gång skriker rubrikerna ut att socialdemokraterna backar. Nyligen gick socialdemokraterna framåt i en undersökning och då var rubrikerna att Vänsterpartiet skulle hamna utanför riksdagen. Det är bara att konstatera - opinionsundersökningarna används som politisk propaganda. De beställs väl troligen i det syftet från början. Det är inga opinionsundersökningar. Det är delar av den borgerliga propagandan som försöker förminska dominansen för socialdemokraterna och deras stödpartier.

Ali Esbati skriver intressant om detta:
Fram till valet kommer det att kunna upp och ner massvis med gånger för enskilda partier. Sånt är föränderligt. Att DN är en kampanjtidning för borgarna är dock ett mycket stabilt faktum.

Analysmannen på DN börjar för övrigt jobba upp stilen igen. Det är en distinkt stil; att presentera det man vill ska hända, som något som, efter en ”analys”, bedöms kunna ske, underförstått måste ske.
Trots överläget i opinionen anser jag ändå att vänstern måste diskutera hur vi ska kämpa mot privatiseringar, försämringar för arbetare och fattiga etc. Att vänta på regeringsskifte löser ingenting. Socialdemokratena kommer om de vinner nästa val inte att återställa det som borgarregeringen förstört. Inte heller kommer socialdemokraterna att föra en politik som skiljer sig speciellt mycket från borgarregeringens. Även socialdemokraterna är för privatiseringar och har i regeringsställning försämrat en massa saker för vanligt folk.

Arbetare och vanligt folk i Sverige kan inte sätta sin lit till ett regeringsskifte. Vi måste börja kämpa för våra rättigheter. Det finns inget av de stora etablerade partierna som kommer att skapa förbättringar för arbetarklassen frivilligt.

Inte ens vänsterpartiet? Eller? Hur ser vänsterpartiet på stöd till en nyliberal socialdemokratisk regering? Är det viktigt att få sitta vid maktens taburetter? Eller säger man som danska Enhedslisten: Vi stöder bildandet av en socialdemokratisk regering, men kommer att rösta emot alla förslag till nedskärningar och försämringar för vanligt folk. Rösta mot alla förslag till privatiseringar och stöd till krig i främmande land. Ja, hur ställer sig vänsterpartiet?

Läs mer om regeringsfrågan
Borgarmedia: DN, SVD
Andra bloggar: Josefin Brink, Thomas Hartman, LOKE
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-17

Media -borgarregeringens propagandaministrar

Opinionsundersökningarna duggar tätt. Efter den mycket kommenterade undersökningen som placerade vänsterpartiet utanför riksdagen har det kommit ytterligare två, dels SCB:s, där vänsterpartiet hamnade på mer normala 5% och nu ytterligare en undersökning som presenteras i DN. I den är både vänsterpartiet och kristdemokraterna nära 4%-gränsen. Miljöpartiet uppvisar fortsatt goda siffror. SVD försöker nedvärdera SCB:s stora undersökning och framhäva den nya som bättre och adekvatare. I ett försök att påverka opinionen i borgerlig riktning får man förmoda. Enligt rececptet, framgång föder framgång , motgång resulterar i mer motgång.

Ett annat försök att titta på opinionen gör DN i en artikel om partiföreträdares synlighet i media. Precis som om synligheten i media skulle avspegla nån form av folklig opinion. Synligheten i media avspeglar ju snarast tidningarnas vilja att ge stöd till och uppmärksamma vissa politiska riktningar.

Alltså, media gynnar de borgerliga partierna på ett högst uppseendeväckande sätt. Det är en medveten handling från media att försöka styra opinionen i riktning bort från missnöje med borgarregeringen till stöd för densamma. Media utgör på så sätt en borgerlighetens och nyliberalismens propagandaapparat. Ett slags borgerlighetens propagandaministerium.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,