Google
 

2007-10-31

Vakters våld

Våldet från vakter på krogar är en slags svensk inhemsk variant av problemen med privata säkerhetsföretag. De problem vi får med personal som inte är korrekt utbildade, folk som tar sig rättigheter de inte har osv är en avspegling av de större problemen med sådana företag som Blackwater i Irak.

Det blir ju ohållbart när ett vaktbolag, vars vakt anklagas för grov misshandel, försvårar polisutredning genom att hävda att övervakningskamerorna var ur funktion vid det aktuellamisshandelstillfället. Det är inte heller trovärdigt att ingen av kamerorna fungerade. Vaktbolaget tar till obehagliga och beklagliga metoder för att försöka skydda en anställd som gått långt över gränsen.

Det inträffade visar också på vilka problem vi kommer att stå inför om utländska privata säkerhetsstyrkor och säkerhetsföretag tillåts operera i Sverige, som EU bestämt. Det visar vilka problem vi kan få om säkerhetsområdet fortsätter privatiseras. När privata företag tar över polisens roll på många ställen och för många uppgifter minskar rättssäkerheten. Vi riskerar att få en mängd överegrepp av samma typ, eller värre, som vid krogen i Stockholm.

Inte för att polisen är utan fel och brister. Men där finns i alla fall en större kontroll från samhällets och demokratins sida över vilka som jobbar med brottsbekämpning, övervakning och kontroll. Vaktbolagens agerande i många fall visar att den demokratiska kontrollen och insynen begränsas starkt. Det ligger ju faktiskt inbyggt i det privata företagets struktur. Man kan neka insyn med hänvisning till konkurrensskäl och en massa annat. Därför är det inte bra att privata företag tillåts sköta vad som borde vara polisiär verksamhet.

Nu anser jag inte att just krogvakter måste vara poliser. Där kan vi säkert lösa problemen på annat sätt. Genom en större kontroll av de bolag som sköter verksamheten liksom en större komtroll av de som anställs i verksamheterna. Men utöver det tycker jag att privata företag inte ska sköta speciellt mycket. Vakthållning på gator och torg anser jag ska var polisens uppgift. Inte ne uppgift för privata säkerhetsföretag.

Det är ju inte heller första gången som en vakt misstänks för grova brott. En annan gång var det en SSU-ordförande som blev utsatt. Hon blev visserligen fälld och vakten friad. Men jag är överrtygad om att vakten i det fallet också var skyldig.

Istället för utökad privatisering av arbetet med säkerhet och ordning i Sverige behöver vi istället samla sådant arbete inom det offentligas ägo. Endast så kan vi få ordentlig kontroll och insyn i en verksamhet som är av största vikt för varje invånares trygghet och säkerhet. Att utlämna sådant till marknadskrafter och privatisering tycker inte jag är en bra idé.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-29

Nyliberalismen - inte polisen

Det är inte polisen det är fel på. Det är inte polisens organisation det är fel på. Det är inte därför som viss brottslighet existerar. Det är inte tyngre beväpnign och specialstyrkor som behövs. Polsien kan nämligen inte lösaa problem som beror på utanförskap och social misär. Gangstergängen kan växa när sociala myndigheter inte kan hantera problemen. När det inte längre finns tillräckligt med pengar för att hantera sociala problem på ett humant och mänskligt sätt. När den nyliberala politiken innebär att folk får det så dåligt att kriminalitet kan vara en lösning eller så kan man låna pengar från gängen. Något som sen måste betalas tillbaks.

Nedskärningarna som alla regeringar sen mitten av 1980-talet ägnat sig åt får naturligtvis konsekvenser. En av dessa konsekvenser är de kriminella gängen. Där sociala myndigheter inte längre tar hand om folk går gängen in och gör det. När en arbetslös inte längre kan få pengar från a-kassa eller socialen, så finns de kriminella gängen där och kan ställa upp. Gängen får lätt att rekrytera . Sånt kan inte lösas med tyngre vapen, mer våld och förtryck. Det krävs ett annat mer mänskligt samhälle. Ett samhälle som inte är moderaternas, ett samhälle som inte är nyliberalt och ego-fixerat.

En som förstått är Åsa Linderborg i Aftonbladet:
Den som läser motionerna till stämman som avslutades i går kan enkelt konstatera att högerpartiets perspektiv är företagarens och att allt mänskligt är dem främmande. Inget konstigt med det. Men när media ”granskar” moderaterna är det med samma monokel. Stämman framstår som ett väckelsemöte där endast omvändelsen ges uppmärksamhet, alla beslut som ger kontinuitet åt den gamla övertygelsen förtigs. Att bibehålla arbetsrätten framställs som ett gigantiskt svek, i SVT:s nyheter får en företagare oemotsagd beklaga att hon inte bus bas kan ”göra sig av med” vissa anställda, som hon blivit lovad. Fackets representanter får inte uttala sig, då SVT inte vill beskyllas för vänsterjournalistik. Till skillnad från Svenskt Näringsliv anses nämligen LO vara en intresseorganisation, ett mal­ätet kamporgan. I själva verket behöver moderaterna inte tulla på arbetsrätten – attackerna mot facket är redan fullt tillräckliga och mycket smartare.
Hon beskriver väl medias roll som propagandaorgan för storföretagen och storföretagens organisationer, de omänskliga Moderaterna, lögnarna i Svenskt Näringsliv, Timbro etc. Den medlöparmedia och de moderater och nyliberaler som skapar det samhälle där de kriminella gängen kan växa.

Inte heller tror jag att en annan typ av brottslighet kan stoppas genom polisiära insatser. Även här är det sociala insatser som behövs. Grogrunden för de högerextrema tendenser och den fascistisering av samhället som den nyliberala politiken skapat är det som måste åtgärdas. De sociala trygghetssytemen måste återskapas i ett fungerande skick. Det är bara så vi kan bekämpa högerextremism och det våld som har klar anknytning dit. Det som i media ofta kallas ungdomsvåld, men borde kallas högerextremt våld.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-10-07

Polisiär inkompetens

Polisen saknar uppenbarligen förmåga att ingripa mot uppenbara missförhålladen. Såsom långvarig mobbning och trakasserier mot en familj utanför Karlskrona. Något som nu resulterat i en tragedi. Familjen har flera gånger polisanmält de ungdomar som trakasserat den utvecklingstörde sonen i familjen och hela familjen. Man har t.o.m. gett polisen namn på mobbarna. Ändå har ingenting hänt.

Ja det är uppenbarligen inte bara polisen som är inkompetent i Karlskrona. Sociala myndigheter borde väl också ha reagerat. Liksom skolan. Men ingen verkar ha agerat till familjens skydd och försvar. En passivitet som nu lett till att en ung person är död och en annan är svårt skadad. Liksom att en familj blivit sönderslagen då fadern, som sköt ungdomarna, kommer att hamna i fängelse under lång tid.

Allt för att polisen och andra myndigheter uppvisat ett sällsynt stort mått av passivitet och inkompetens. Något som förmodligen också mobbarnas föräldrar kan anklagas för. I deras fall en passivitet som lett till den tragiska döden för ett av deras barn.

Polisens passivitet är desto mer upprörande eftersom man i andra sammanhang lägger sig i saker som man inte ska bry sig om. Med hjälp av övervåld och aggressivitet. Okej, övergreppen mot den fackliga organisationen skedde inte i Blekinge. Men det är knappst nån större skillnad på polisen i Blekinge och den i Stockholm. Ett stort mått av inkompetens tycks finnas på bägge ställena.

Borgarmedia: AB1
Bloggat: Jah Hollis
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

Köpenhamn och polisvåld

De svenska tidningarna beskriver händelserna i Köpenhamn på lite olika sätt. Läs gärna Kaj Raving och Petter som behandlar hur de svenska tindingarna inte är neutrala och inte ger en opartisk bild av det inträffade.

Oroligheter och kravaller i samband med demonstrationer är en komplicerad historia som det ofta kan vara problematiskt att förstå. Det kan som i Göteborg 2001 finnas en mängd olika anledningar till att bråk uppstår. Eller som i Köpenhamn igår, en väldigt enkel och samstämmig förklaring. Något som svenska tidningar delvis missar. Undantaget är DN som verkar ha förstått sammanhangen denna gång. Att kravallerna orsakades av en ovanligt korkad och brutal polisinsats.

Det hela liknar övergreppen från polisens sida i Göteborg 2001 på många sätt. Folk tvingades sitta hur länge som helt med händerna ihopknutna med buntband. Precis på samma sätt som skedde i Göteborg 2001. Också antalet gripna handlar om samma typ av siffror som i Göteborg.

I det stora hela verkar det som om den danska polisen numera agerar mycket våldsammare och inte försöker lösa saker med förhandlingar. En förändring i taktiken verkar ha skett efter att polisledningen i Köpenhamn förändrats och efter att Danmark fått sin reaktionära regering. Det är alltså förmodligen en förändrad politisk agenda som lett till den allt våldsammare polisen i Köpenhamn.

Borgarmedia: AB, SVD, Politiken1, Politiken2, DN
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-06

Polisen ställer till det

Polisen i Stockholm är verkligen klantig. En egenskap de delar med polisen i Malmö där polisen också ingripit lika klantigt mot fackliga aktioner. I Göteborg brukar polisen agera betydligt smartare. När Västerorts LS av SAC ordnade en blockad mot en arbetsplats i Stockholm ingrep polisen på arbetsgivarens sida i en facklig konflikt. Problemet med det är att polisen förmodligen inte har rätt att ingripa i fackliga konflikter.

Å andra sidan kanske polisen har svårt att skilja en facklig konflikt ordnad av en syndikalistiska fackförening från en demo ordnad av någon autonom organisation. Men det förändrar inget i den principiella frågan. Polisen kan faktiskt kolla upp vad det är som händer innan man agerar och orsakar problem. Innan man agerar på ett eventuellt olagligt och definitivt olämpligt sätt i en facklig konflikt.

Dessutom kan ju en facklig organisation kontakta polisen innan en aktion genomförs, så att missförstånd undviks. Vill man kunna agera fackligt, utan problem från ordningsmaktens sida, kan det ju vara bra att ha en viss dialog. En dialog som i förväg kan förebygga missförstånd och problem. Jag förstår inte varför en fackförening inte skulle kunna göra så.

När polisen agerade mot blockaden så gjorde man det med uppenbart övervåld och onödigt användande av pepparspray. Vilket i sig är oacceptabelt. Polisen i Stockholm borde lära sig av sina kollegor i Göteborg och i första hand lösa olika saker med hjälp av förhandlingar. Något som kräver tålamod. Lösning medelst förhandling och dialog är alltid att föredra framför våld. Det borde polisen i Stockholm tänka på.

Borgarmedia: DN
Bloggat: Petter, Redundans
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-24

Rättsosäkert!

Hur avgör man vem som tillhör ett gäng? Hur vet man vem som är medlem i ett gäng? Om denne aldrig gjort nåt kriminellt, varför ska den då betraktas som brottsling? Personen är ju faktiskt inte brottsling bara för att hans/hennes kompisar är kriminella. Men rikspolischefen Stefan Strömberg tycker att medlemsskap i kriminella gäng ska vara brottsligt i sig.

De kriminella gängen utfärdar inga medlemskort, de utfärdar inget bevis på att någon är medlem. Konsekvensen är att polisen kan påstå vad som helst om en individ. Osäkerheten blir större. Det blir rättsosäkert. Vem som helst kan , utan att ha begått brott, anses vara kriminell. Ett sånt samhälle kan man inte ha.

Hur avgör man förresten om ett gäng är kriminellt? Genom att de har västar? Genom att det finns folk som är kriminella som är medlemmar? Samma godtycke blir det här alltså.

Däremot kan jag inte se nåt problem med en statlig polis (ett slags FBI). Inte fler problem än det finns idag alltså.

Vill man komma åt gängen är det sociala åtgärder som behövs. Och ju mer borgarregringen skär ner - ju mer gynnas de kriminella gängen. Kan du inte få hjälp av staten så kan du få det av nåt kriminellt gäng. Men vissa krav följer förstås med. Sånt är redan verklighet i enstaka bostadsområden i Göteborg. Det är sånt som kallas maffia. Mer nedskärningar eller hårdare tag kommer inte att göra det bättre.

Borgarmedia: DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-09-05

Terroristnojan

Det är rubriken på en recension i Aftonbladet av Jan Guillous senaste bok. Ira Mallik tycker boken är bra och skriver bl.a.:
I Fienden inom oss är villebrådet den kollaps som rättssamhället lidit sedan kriget mot terrorismen inleddes. Det går inte att ta miste på författarens njutning när han med hjälp av polisintendent Eva Johnsén-Tanguy och alteregoreportern Erik Ponti punkterar svensk terroristnoja, politisk dumhet och rättssystemets haveri.
Nu är väl terroristnoja inget specifikt svenskt. Det verkar var en vanlig åtkomma i Danmark också. När danska säkerhetspolisen PET griper 8 för terrorism visar sig bara två kunna häktas. De andra verkar helt oskyldiga. Och frågan är hur det står till med de återstående två. De kanske planerade ett värdetransportrån och inte ett terroristdåd. Vad vet vi?

Förra gången PET grep terrorister var det 25 stycken på en gång. Då släpptes alla utom en. Och rättegången som just nu äger rum i Odense mot fyra andra bygger helt på en polisinfiltratörs uppgifter. Och hur pålitliga såna är känner vi ju till från 70-talets Sverige då den välkände infiltratören Gunnar Ekberg själv var den ende i Palestinarörelsen som hotade med terroristdåd.

Frågan är om det inte även i Tyskland finns terroristnoja. Eller om vi kan lita mer på den mer terroristvana tyska polisen än på de nordiska klåparna i Säpo och PET.

Och hur är det egentligen med alla påstådda band till Al-Qaida? Finns organisationen överhuvudtaget utanför säkerhetstjänsternas fantasier?

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, en recension av Guillous bok i DN
Bloggat: Esbati
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-08-30

Borgare vill inskränka yttrandefriheten

Nej det är inte riksdagsmännens vilja till begränsningar av yttrandefriheten jag menar. Det handlar om de allianspartier som styr i kommunen Salem. För att slippa nazistdemonstrationen och den motdemonstration som oftast ordnas på orten i december varje år har de begärt att ordningslagen ska skrivas om så att den ska bli en större inskränkning i yttrandefriheten än vad den redan är.

Denna nyhet fick jag mig till livs i tidningen Internationalentryckfrihetens dag och jag undrar vad borgartidningarnas skribenter tycker om detta.

Det är i och för sig inte svårt att förstå att invånarna i Salem vill ha bort demonstrationerna från Rönninge då dessa den aktuella dagen i praktiken skapar en slags undantagstillstånd på orten. Det är ju inte roligt för folk som bord är att inte våga gå ut osv. Men att inskränka yttrandefriheten för att komma till rätta med detta är inte rätt väg att gå.

Det finns flera andra metoder som är betydligt bättre. En prövades med framgång i Göteborg på 90-talet för att slippa nazidemonstrationer på Gustav-Adolfsdagen. Den är enkel och helt fri från våld samt fri från bestående inskränkningar i yttrande och demonstrationsfriheten. Helt enkelt söker kommunen tillstånd för festligheter på alla platser i kommunen den aktuella dagen. Polisen beviljar detta.

Varpå alla andra tillståndsansökningar kan avslås med hänvisning till de redan beviljade. För att nazisterna inte ska kunna störa kommunens arrangemang kontrollerar sen polisen den enda tillfartsvägen och pendeltågstrafiken. Det gör man ju redan nu varje år för att få bort vänsteraktivister. Så det blir ju inte svårt att göra samma sak mot högerextremister. Efter några år på det viset så blir det inga mer försök från nassarna att ordna en marsch i Salem.

Men det är väl kanske så att politikerna i Salem är för fega för att göra så. De vill inte utsätta sig för några risker. Istället väljer de att försöka ändra lagen så att det blir permanenat inskränkningar i yttrandefriheten istället för den tillfälliga och begränsade som mitt förslag innebär. Och om politikern i Salem behöver nån som vågar agera så kan de anställa mig. Jag lovar att agera precis så som jag föreslagit ovan. Och jag vet att jag skulle få polisens stöd (och vänsterns förstås).

Bloggat om yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och tryckfrihet: Mullvaden, Jonas Morian
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-06

Stökigt i Lövgärdet?

Upplopp och bränder i Angered skriker tidningarna ut. Fel har de. Upplopp verkar det faktiskt inte ha funnits tillstymmelse till. Men det gäller att övertolka vad en polis sa. "Upploppsliknande stämning" sa han. Det betyder att det känns som när det är upplopp (Göteborg 2001) men att det inte är upplopp. Det känns bäst att förklara detta enkla faktum för våra journalister som ibland verkar mindre begåvade. Tyvärr.

Anlagda bränder var det dock ett antal. I Lövgärdet. Inte runtomkring i hela Angered. Inte i Angered Centrum. Inte i Rannebergen. Inte i Gårdsten, inte i Hammarkullen, inte i Hjällbo, inte i Linnarhult, inte i Eriksbo. Som sagt i Lövgärdet, inte i hela Angered. Man frågar sig vad syftet med tidningarnas skeva rapportering är. Att stigmatisera förorterna ännu mer? För det är vad resultatet blir.

Dessutom anser Brandkåren i Göteborg att inte ens alla bränder som tidningarna rapporterar om är anlagda. Media borde skämmas för sin skeva rapportering. Media och de aktuella journalisterna borde skämmas för sina fördomar. Och skottlossning. Bara rena spekulationer från media. Förmodligen inte sant. Polisen förnekar.

Och vi glömmer inte förra gången det var upplopp i Angered enligt tidningarna. Då var det bara en tidningsanka alltihop. Ingenting hade egentligen hänt. Det är förmodligen i stort sett samma sak denna gång.

GT är naturligtvis värst. Försöker skrämma upp folk. Letar upp en person som inte vågar gå ut. En person som tidigare skrämts upp av tidningarna. För faktum är, det är inte farligt i förorterna. Det är på Avenyn i centrum av Göteborg det är farligast, om än inte speciellt farligt.

Tro aldrig på medias rapportering från förorterna i Göteborg. Sönderslagna fönster och anlagda bränder är för jävligt. Men upplopp är det inte. 7 eller 10 personer skapar inget upplopp. För det är så många som polisen misstänker för de anlagda bränderna.

Borgarmedia: GP, DN, SVD, GT, AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-19

Säpo om terrorism

När personer från Säpo för ovanlighetens skull uttalar sig om terrorism blir det uttalande som går väl i linje med det jag själv skrivit om terrorismen i världen. Och man förkastar totalt alla s.k. experter vars åsikter okritiskt förmedlas i borgarmedia.

Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det faktum att jag och Säpo har liknande uppfattningar kring terrorism. Det känns onekligen lite skumt. Men det visar kanske på ett visst sinne för sunt förnuft från min sida (och från Säpos). Mina erfarenheter av Säpo är ju mycket blandade.

Dels är deras periodvisa övervakning av mig ibland uppseeendeväckande klantig (och varför ska de alls övervaka mig eller hindra mig från att få vissa jobb), dels skötte de sig bra under Göteborg 2001. Då var nämligen Säpo i konflikt med polisledningen i Göteborg. Säpos hotbildsbedömningar överensstämde mycket väl med de hotbilder som vi från olika demonstrationsledningar kunde se. På de två skolor som polisen stormade under Göteborg 2001 gjorde Säpo samma bedömning som oss aktivister, att det inte fanns någon/några allvarliga säkerhetsrisker.

Det senare får mig att tro att Säpo, bättre än den svenska militären (MUST/KSI) och amerikanska säkerhetstjänster, kan bedöma risker och hot i Sverige. Därför anser jag att Säpos artikel i DN kan tas på allvar och att den är betydligt bättre som underlag för att bedöma risker för terrorism i Sverige och terrorismens orsaker än vad puckade uttalanden från diverse "experter" är.

Speciellt intressant är ju när de två debattörerna från Säpo skriver:
Det framstår dock som närmast världsfrånvänt att påstå att dagens terroristhot - som ju inte bara drabbar Europa eller väst utan i stor utsträckning är ett säkerhetsproblem också i delar av Mellanöstern, Asien och Afrika - inte skulle ha med utrikespolitik eller med vissa västländers krigföring eller engagemang i muslimska länder att göra. I dagens globaliserade värld är det ett obestridligt faktum att händelser och processer som äger rum långt från vårt eget land påverkar också situationen här hemma. Att det finns en utbredd vrede mot väst i många muslimska länder, och att denna vrede utgör grogrund för tolerans eller till och med stöd för terrorism riktad mot väst eller mot regimer som uppfattas som korrumperade av väst, måste betraktas som ett faktum.

Situationen i Irak är i dag den enskilt största drivkraften bakom radikalisering av unga muslimer i Europa, för detta finns gott om belägg. Bombfynden i London visar att det de facto fortfarande finns ett hot från jihadorienterade terrorister riktat mot Europa, och att detta hot särskilt riktas mot vissa länder, t ex Storbritannien. Det brittiska engagemanget i Irak är en av de faktorer som påverkar den hotbild som landet har att hantera på hemmaplan. Det måste understrykas att denna hotbild är långtifrån Sveriges. På samma sätt spelar konflikten mellan palestinier och Israel en viktig roll för många muslimers förståelse för och uppfattning om väst. Att avfärda denna konflikts betydelse bidrar knappast till att öka förståelsen för den dynamik som skapar dagens säkerhetspolitiska verklighet, inklusive hotet om terrorism.
Ockupationen av Irak är det största problemet alltså. Den viktigaste orsaken till terrorism, med situationen i Palestina som en annan viktig faktor. Precis det som vi från vänstern länge hävdat och som förnekats av mängder med borgerliga liberala debattörer.

Borgarmedia: DN1, DN2
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-06-26

Idioter till journalister?

Eller är det rubriksättarna? Vem ska man skylla på? Att de aldrig lär sig.

Det finns inga olagliga demonstrationer. Det finns otillåtna demonstrationer. Det är demonstrationer som man inte sökt eller inte fått demonstrationstillstånd för. Vilket inte innebär att de är olagliga. De kan eventuellt bryta mot nån lag. Det är i så fall den som är ansvarig anordnare som kan bryta mot lagen. Inte demonstrationen som således inte är olaglig. Det där kan tyckas vara en hårfin skillnad, men det är så vi måste se det i ett demokratiskt och öppet samhälle.

Så finns det demonstrationer som polisen upplöst på plats. Det gör inte heller demonstrationen olaglig, för den finns inte mer. Även här är det den ansvarige anordnaren som är den som kan begå ett brott, som kan bryta mot nån lag. Inte demonstrationen som sådan. Är jag petig? Javisst! Men det är viktigt att vara korrekt i sådana här sammanhang

Om det begås olagliga handlingar i samband med en demonstration gör inte heller detta själva demonstrationen olaglig.

När ska journalisterna lära sig den lagstiftning de skriver om? När ska de lära sig att uttrycka sig korrekt? Eller är journalistkåren obildbar?

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , ,

2007-06-21

Ödesdigra misstag?

För mig verkar det som om polisledningen i Nyköping begått ett antal missatg. Något som tillsammans med en våldsam och hatisk person lett till att en polisman blivit dödad. Den lokala polisledningen visste på förhand att den person man skulle hämta var en farlig person, som hotat poliser och som tidigare mördat. Det verkar trots detts om om man inte använt någon form av insatsstyrka utan bara vanliga lokala poliser. Som dessutom verkar ha saknat skyddsväst (eller så har den dödade polisen blivit skjuten på väldigt nära håll). Polisens presstalesman i Södermanland säger i GP:
- Det är riktigt. Den här personen är känd av oss och betraktas som mycket instabil. Dessutom har han tydligt uttryckt ett hat mot just poliser, konstaterar Lars Franzell, presstalesman för polismyndigheten i Södermanland.
Polisfackets Jan Karlsen är upprörd över det inträffade och tycker att poliser borde erkännas som brottsofer. Detta är jag lite tveksam till. När man tar ett jobb som polis vet man ju att det kan vara farligt. Att man kan bli dödad eller allvarligt skada. Det är liksom en en del av själva arbetet, tyvärr. Men naturligtvis måste vi se allvarligt på när poliser blir mördade och hotade och inte bagatellisera våldet i samhället. En lokal facklig företrädare säger en sak i GP som förstärker mitt intryck av att den lokala polisledningen gjort ödesdigra misstag:
- Hur det har gått till vet jag inte. Man visste att den person som skulle gripas var av den kaliber att det behövdes en insatsstyrka med väpnad polis i skyddsutrustning, utbildade för uppgiften. Man visste att det kunde bli farligt, säger Skog till GP.
Ytterligare ett tragiskt dödsfall inom polisen, denna gång kanske delvis orsakat av misstag inom den lokala polisledningen. För skickade de dit poliser utan den personliga skyddsutrustning som behövs i såna här fall är det ett allvarligt misstag. Dessutom, att inte skicka dit de poliser som är specialutbildade för denna typ av ingripanden, verkar ju väldigt konstigt. Tyngre vapen som det ofta argumenteras för i samband med sånt här hade knappast hjälpt. När mannen till slut greps, så skedde det utan hjälp av grova vapen.

Mer i borgarmedia: GP1, GP2, SVD1, SVD2, SVD3, AB1, EX1, EX2
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-20

Vad är det för fel med den svenska polisen?

Kläderna som diskuteras i dagens tidningar är knappast det stora problemet. Det är andra saker som är mycket allvarligare.

Men en sak är säker vad det gäller kläderna. Polisen uppfattas som aggressivare i "sparkdräkterna"/overallerna. Detta spelar ju ingen roll när man ska ta hand om grova bankrånare etc. Men det spelar stor roll när de ska ingripa mot lokala fyllot Berra, eller mot småstökiga demonstranter. Normalt oförarglige Berra kan bli så rädd att han blir aggressiv, varpå risken ökar för polisen vid ingripandet. De småstökiga demonstranterna blir provocerade och mer stökiga, med flaskkastning och bråk som resultat. Kan man minska risken för att det ska gå så genom att ha kläder som uppfattas som mer behagliga så är det bra. Och polisen kanske slipper ha sina gula västar jämnt. Dessa har polisen av två anledninagr, att synas bättre och för att se mer avspända och lugna ut. Dvs sprida lugn omkring sig genom att se mindre aggressiva ut. Något som nya kläder kanske kan hjälpa till med ännu bättre.

Ett citat från SVD:
Undersökningar från bland annat USA stöder utredningens slutsatser. De visar tydligt att svarta eller mörka uniformer i konfliktladdade situationer kan uppfattas som aggressiva.
Men som sagt det finns större problem hos polisen, varav ett kanske avspeglar sig i polisers val av kläder. Det är den tilltagande militariseringen av polisen genom tyngre vapen, tuffare fordon och specialstyrkor som Nationella Insatsstyrkan. En anti-terroristpolis som faktiskt inte behövs då vi inte har nån terrorism i Sverige. Och aldrig har haft. Fyra terrordåd på 70-talet och fyra-fem stycken under andra världskriget. Det är allt. Knappast något som kan motivera en speciell anti-terroristpolis.

Vi har desautom en polisutbildning som tenderar att bli sämre på grund av olika politiska beslut. En redan dåligt utbildad polis blir allt sämre utbildad.

I borgarmedia: SVD, AB, EX, DN.
Läs om vad nationella insatsstyrkan kan användas till, Det är inte varje dag man hotas till livet. Läs också om hur man kan gå vidare med att göra riskdemonstrationer mindre problematiska, Dialog eller konfrontation på gatan?
Mer läsning om polisen.
Andra bloggar om: , ,
Technorati: , ,

Etiketter: , ,

2007-06-07

Polisprovokatörer startade bråken i Rostock?

I de pågående blockaderna mot G8-mötet i Rostock har vad som förmodligen är en polisprovokatör avslöjats. Det gör det mycket troligt att polisprovokatörer kan ha varit aktiva när de (visserligen små i förhållande till helheten) bråken startade i Rostock i lördags efter den stora demonstrationen. Efter det har i stort sett alla aktioner varit utan störningar från minoriteter bland demonstranterna. Idag avslöjades emellertid en polis bland demonstranterna. En polis i svarta kläder och luva som uppmanade till stenkastning.

Från ett antal toppmöten finns det bevis eller starka misstankar om polisprovokatörer. Från Barcelona finns det fotobevis och från Genua finns det polisvittnen som säger det. Även från flera andra möten finns misstankar om provokatörer. Däribland Quebec och Göteborg.

I Göteborg 2001 vet vi att det förmodligen var polisen som kallade till protestmötet på Järntorget på lördagskvällen. Väl där fanns ett antal svartklädda personer i folkmassan. Med mask och allt. Det finns fotobevis och vittnen på att detta var poliser. Vi har hela tiden utgått från att de var klädda så för atts mälta in. Men med tanke på händelsen i Rostock, kanske vi måste tänka om. De kanske var där för att provocera fram bråk. Och hur var det med skadegörelsen på Aveneyn. Vi vet att de flesta som deltog var ungdomar från Göteborg. Helt vanliga ungdomar. Att det också deltog svenska och tyska aktivister. Det har emellertid hela tiden funnits ett rykte. Det ryktet menar att sönderslagningen startades av polisprovokatörer när de slog sönder en busskur. Dessa rykten har aldrig gått att bekräfta. Men det som nu avslöjats i Rostock gör dessa rykten mer trovärdiga. Observera dock att jag inte påstår att provokatörer startade bråken ner på Berzeeligatan, där bråk startade innan händelserna på Avenyn.

Något som förstärker att det kan ha rört sig om provokatörer på Avenyn i Göteborg 2001 är att alla uniformerade poliser drogs bort från Avenyn precis när skadegörelsen och bråken startade. Polisen stationerades på Sten Sturegatan istället, något som starkt förundrade DN:s journalist i Göteborg år 2001. Frågan om eventuella provokatörer undersöktes inte av Göteborgskommittén med Ingvar Carlsson i spetsen.

Mer om blockader etc i borgarmedia: DN1, DN2, SVD.
Läs mer: Motkraft, Yelah, Internationalen, Flamman, Arbetaren, Min dagbok från Göteborg 2001.
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

Varför ska vi ha en nationaldag?

Det behövs inte som jag ser det. Vi kan istället fira midsommar på bredare basis, mer officiellt, precis så som Jinge och Göte Kildén skrivit. Så här skrev Göte Kildén när den s.k. nationaldagen var ny:
"Den helgdag som nu instiftats har i stället sina rötter i högerns försök att avvärja en folklig frihetskamp. Det är en dag då inget finns att fira. Därför blev denna dag också ett enda pinsamt politiskt pladask.

I SVT fick vi till livs att dagen firades dels därför att Gustav Vasa kröntes och etablerade en stark och enväldig svensk kungamakt, dels därför att denna enväldiga kungamakt beskars 1809.

Den mediala akrobatiken avslutades så på Skansens kullar med att vår nuvarande kung hyllade den tokiga anakronismen. I marginalerna kunde vi samtidigt se hur nazisterna i Rålambshovparken tågade fram bakom en vacker svensk fanborg samtidigt som Antifascistisk aktion i en akt av grotesk politisk piercing eller infantilism ropade att de ville skära pungen av kungen och se Sverige falla."
Som det nu är så är det patetiskt. Vi har en nationaldag som i stort sett ingen bryr sig om. Fotbollsmatchen igår var betydligt viktigare för folk, än nån påhittad nationaldag som vi inte har några känslor för. Lägg ner exprimentet med nationaldag. Det är det enda rätta. Låt oss satsa på den mycket långa traditionen av midsommarfirande.

De enda som verkligen försöker bry sig om nationaldagen är den patetiska samling av nazister som Jinge kommenterar och som Gudmundson skrivit en hyfsat bra ledare om i SVD. I slutklämmen är det dock lite oklart vad han menar, är vänstern på samma sida som Götblad, eller är det i mer traditionell Gudmundson-stil att vänstern och högern är på samma sida. Men varför försöker då vänstern få bort nazidemonstrationer från gatan? Lite oklart vad Gudmundson menar här som sagt. Att han menar att polisen skött sig är däremot klart och det verkar faktiskt vara fallet i de andra rapporter jag fått ta del av.

Enn Kokk skriver intressant om nationaldagen, han kommenterar Syrran. Bägge två kommenteras av Ali Esbati.
Mer från borgarmedia: SVD, DN
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-05

Därför ska du demonstrera mot nazism den 6 juni

Taget från Nätverket mot rasisms webbsajt:

Nazism och högerextremism kan inte tigas ihjäl. All erfarenhet visar att det är först när nazismen möter motstånd, när det blir jobbigt att vara nazist, som de trycks tillbaka.

För att de inte bara “yttrar idéer”, att med hot om våld eller våld kränka andra människors rätt att finnas till, utan för att de gör det i praktiken. Både när de marscherar och rör sig på stan till och från sina marscher.

För att högerextremism är ett politiskt hot mot majoriteten. De utmålar sig som att de står i opposition mot samhällseliten. Men det är en falsk folklighet då de sår splittring mellan oss. De enda som tjänar på det är just de som de säger sig vara emot, makthavarna och de rika. Högerextremisterna hjälper eliten att spela ut majoriteten av oss i den nedre delen av samhällspyramiden mot varandra. När vanligt folk slåss med varandra kan eliten sitta ostörd i toppen. Istället för att rikta vår vrede mot varandra så måste vi rikta vår vrede uppåt i samhället. Vi i arbetarklassen måste se vad vi har gemensamt. Att vi har mer gemensamt med våra grannar, skolkamrater och arbetskollegor, oavsett efternamn och hudfärg, än vad vi har med överklassen från till exempel Danderyd.

För att det bara är vanliga människor som kan stoppa högerextremismen. Polis, media, proffspolitiker och andra makthavare kan inte göra det på grund av att de är i toppen av samhällspyramiden. De säger att nazism bara handlar om att “yttra idéer” och påstår att alla som agerar mot nazism “bara är några som vill bråka”. Att det bara är ett ordningsproblem för polisen att lösa. Det måste bli ett slut på det. Man skall inte behöva känna sig som en brottsling för att man visar civilkurage och tar strid mot de som försöker att splittra oss vanliga människor från varandra.

Då polisen vägrar oss demonstrationstillstånd där nazisterna marscherar så uppmanar vi alla att, efter vår demonstration, på egen hand ta sig till nazisternas marschväg och med plakat i händerna stå efter vägen och visa vad vi tycker. Ta med egna plakat! Skrik åt dom! Häckla dom! Mer information kommer att delas ut på demonstrationen. Kom ihåg - nazist-marschen får aldrig bli ett normalt inslag i stadsbilden och det får aldrig bli “brottsligt” att agera mot nazism!Slut upp, och ryt till!

Nätverket mot rasism
www.nmr.nu

Samling vid Slussen, Stockholm, klockan 11.00

I borgarmedia: DN1, DN2, SVD,
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

Polisen i Stockholm bär sig åt som idioter

Idag går polismästaren i Stockholm, Carin Götblad ut och målar upp ett scenario om våldsamheter på nationaldagen i Stockholm. Om hon har till syfte att lugna ner stämningen och försöka undvika bråk är det helt otroligt korkat att gå ut på detta sätt. Man ska ligga lågt innan för att dämpa upphetsade stämningar. Inte bidra till upphetsade stämningar genom att sprida ett värstascenario.

Jag misstänker att Carin Götblad gör på detta vis, inte för att lugna ner, utan för att skapa acceptans för massarresteringar och våld från polisens sida. I skuggan av Rostock är jag orolig för att polisen i Stockholm planerar övergrepp och våld mot demonstranter. Därför tror jag hon går ut. Det är oansvarigt av polisen i Stockholm. Det är hänsynslöst mot de aktivister och poliser som lagt ner åratal av arbete på att minska antalet konfrontationer. Det är bedrövligt.

Utspelet är korkat och riskerar bidra till mer våld istället för nertrappning av våldet.

Andra bloggar om: , , ,
Technorati: , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-04

Rostock 2007 - Göteborg 2001

Borgarmedia skriver att våld präglade G8-demon den 2 juni i Rostock. Det är inte sant. Intressant är att de autonomas olika nyhetssajter också skriver samma saker. Om våld. Ingen av dem skriver om varför protesterna ägde rum. Ingen skriver om den kolossala demonstrationen med 80 000 människor. Borgarmedia och anarkistmedia koncentrerar sig på vad en extremt liten minoritet ägnade sig åt. Inte ens majoriteten autonoma/anarkister var inblandade i bråk. Endast en pytteliten del av Rostock berördes av kravaller. Ett inhägnat och avspärrat område i hamnen. Jag ska nu också skriva om bråken.

Borgarmedia jämför med Göteborg 2001. Men det är en falsk jämförelse. Det finns i stort sett inga likheter. Låt oss gå igenom en del saker. Göteborg kändes som krig. Kravallerna i Rostock kändes som onödig teater.

Hur startade bråk?
Göteborg - polisen begick övergrepp mot boende på en skola. (Hvitfeldtska)
Rostock - de autonoma blev provocerade av en nazist, sprängde knallskott, sköt raketer och smashade ett bankfönster. Polisen överreagerade och attackerade hårt.

Hur utvecklades det hela?

Göteborg - polisen angrep demonstrationer, fester, aktivister etc över i stort sett hela centrala och västra Göteborg, i tre dagar, med kulmen i den händelse jag beskriver i artikeln Det är inte varje dag man hotas till livet.
Rostock - autonoma och poliser slogs inom ett avgränsat område som om det var två gäng med fotbollshuliganer som gjorde upp. I större delen av centrala Rostock var det lugnt.

Kan man ha förståelse för varför det hände?

Göteborg - det är enkelt. Folk utsattes för övergrepp och reagerade på det. Överreagerade i vissa fall (förstörelsen på Avenyn som inte kan försvaras)
Rostock - nej inte som jag ser det. Det hela kändes som en slags teater där man redan i förväg bestämt att man skulle bråka med varandra. Mycket våldsam teater dock.

Hur många berördes?

Göteborg - de flesta demonstranter kom i någon form av närkontakt med våldet. Med polisens våld i första hand. Det fanns totalt omkring 40 000 aktivister av olika slag i Göteborg. Säkerligen kom över 50% av dessa i närkontakt med våld. Omkring 2000 - 3000 deltog på något sätt i våldsamheter. De flesta av dessa var göteborgare, lokalbefolkning alltså.
Rostock - de flesta demonstranter kom inte i närkontakt med nåt våld överhuvudtaget. Många fattade inte ens att det fanns våldsamheter. Av totalt 80 000 demonstranter uppskattar jag att kanske 10 000 kom i närkontakt med våld på något sätt. Jag själv befann mig mellan 50 och 200 meter från kravallerna när de startade och befann mig på det avståndet i ett par timmar utan att jag upplevde någon form av hot eller våld. Deltog i kravaller gjorde kanske 500 (en kompis hävdar att det var fler). Bland dem fanns det nog i stort sett inga lokala Rostockbor (några fanns säkert). Alla uppfattade dock den enorma polisnärvaron.

Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, SVD1, SVD2, SVD3, Aftonbladet
Autonomas media: Motkraft, Yelah
Intressant?
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-03

Okunniga bloggare

Oinitierade och okunniga bloggare sprider sina fördomar i bloggosfären. Ett antal bloggare spyr ut galla över vad som enligt dem hände i Rostock. Och hur bedrövliga arrangörerna är.

Gemensamt för dessa bloggar är några saker: Dom var inte i Rostock, dom har noll kunskap om hur det fungerar i demonstrationer (ex.vis om hur bra koll man som arrangör kan ha), noll kunskap om polisen, dom är lättlurade och godtrogna och går bara på pappa borgarmedias uppgifter. När pappa skäller på vänstern, gläfser de små eleverna med. Var är det självständiga tänkandet? Puuh.

Några bedrövliga bloggare: Gudmundson (som dessutom visar hur okunnig han är om vad som hände i Göteborg 2001), Erik Svansbo, Gustafsson i Säffle (citerar som han vill), Anti-oppositionen.
En som är bättre: Per Westberg (men han har noll koll på Göteborg 2001)
Ett par bra som motvikt: Jinge, Tomas Jonsson
En motvikt, men inte lika bra: Röda Raketer

Läs mer om Göteborg 2001, G8 Rostock
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

Kraftfull demonstration mot G8-mötet

I Rostock i går demonstrerade 80 000 männsikor mot det odemokratiska faktum att de 8 rikaste länderna i världen tagit på sig att fatta beslut om världens utveckling. Beslut som fattas utan någon som helt demokratisk förankring. Demonstrationen var fredlig, kraftfull och rolig. Helt lugn hela vägen.

När demon var slut blev cirka 500 personer inblandade i bråk med polisen på ett inhägnat område. En i det stora hela oväsentlig händelse, med 30 poliser till sjukhus och förmodligen mångdubbelt fler skadade demonstranter, som media rapporterat flitigt om.

I GP ljuger man om antalet demonstranter och om omfattningen av våldet. Det var 80 000 som sgat, inte 30 000. Demon var uppdelad i två delar. Den ena delen, i vilken de autonoma återfanns, hade 30 000 demonstranter. Det är denna siffra som borgarmedia rapporterar som det totala antalet. Den andra delen av tåget där bland annat Fjärde Internationalens grupper och medlemmar gick, innehöll omkring 50 000 personer. Denna har media helt glömt bort. De två delarna samlades på olika platser och gick var sin väg till samma mål.

Inte heller urartade det innan vi nått målet för demon. I stort sett allt bråk inträffade ju inom det avstängda och staketomgärdade område som var avslutningsmålet. Och det största bråket var på kvällen efter att de flesta gått därifrån.

Mer i borgarmedia: DN, SVD1, SVD2.

Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-01

Det är inte varje dag man hotas till livet.

Inte i Sverige. I Sverige brukar man känna sig trygg. Det kände jag mig inte när jag gick omkring i Göteborg under toppmötesdagarna förra året. I de stora demonstrationerna var jag trygg, vi var många och de våldsammaste typerna, dom i uniform, syntes inte till. Men hotad till livet blev jag bara en gång under dessa dagar, det var när toppmötet var över, vi skulle bara åka hem. Det var på lördagskvällen på Schillerska gymnasiet.

Och den som ytterst hotade mig, som skickade beväpnade män att hota mig till livet, det var en man jag träffade flera gånger under de aktuella dagarna, en man som jag satt i möten med. En man med järnansikte och kalla ögon, en av de obehagligaste människor jag mött i hela mitt liv. Denne man var kommenderingschef under de aktuella dagarna. På lördag morgon bad han om min hjälp, på lördag kväll belönade han mig för denna hjälp genom att skicka tungt beväpnade män för att hota mig till livet.

"Vaknar av ett brak och stirrar mot dörren. Där står militär med ett ett automatvapen riktat mot mig. Ovanpå vapnet finns en lampa monterad som lyser mig i ansiktet så jag inte ska kunna se klart. Han skriker att jag ska titta bort, han skriker att jag inte får ta något när jag famlar efter mina glasögon. Han skriker att jag inte får röra mig. Efter en liten stund säger han till mig att sätta händerna i nacken, att resa mig och gå sakta baklänges ut ur rummet. Mitt ena ben sover och jag tänker att om jag ramlar eller trampar snett kommer han att skjuta mig. När jag är framme i dörren tar han tag i mig och trycker ner mig på golvet.Samtidigt skriker han regelbundet att jag ska titta ner och ha händerna i nacken. Får ligga en stund på golvet, tunga skor går omkring, blir sen flyttad en bit.

Efter en kort stund igen kommer någon och befaller mig att resa mig samtidigt som han säger att jag ska titta i golvet. Det verkar som om de hela tiden agerar så att vi inte ska se vilka de är. Jag leds till en plats ovanför de stora trapporna i skolan där jag slängs ner på golvet igen. Ligger där en stund varefter jag hämtas av några som jag upplever vara vanliga poliser. Jag släpas ner för trappan och ut på gården där det redan ligger många människor uppradade på den blöta marken. Jag slängs ner i kanten av en rad och hamnar med magen bar i vätan. Hör hela tiden polisen skrika och gorma saker som "Visa ingen barmhärtighet med de svinen", "Jävla terrorister". De skriker också hela tiden åt folk att hålla käften, att ligga still och till utlänningarna diverse okvädningsord. Har ingen person på min vänstra sida, bara en på min högra. Jag hör dem säga att nu har vi hittat en till, nu har vi tagit totalt 78 stycken. Efter en stund går de runt och skriker en fråga om man är svensk. När de kommer till mig och jag svarar svensk rycks jag upp och förs iväg till en vägg där jag får stå med händerna mot väggen för att visiteras. De två poliser som sköter detta verkar ganska lugna. Får ta upp min leg själv ur plånboken. Frågar dem vad som händer med utlänningarna.

De säger att de som inte är svenska kommer att gripas och föras till häktet. Jag kräver att få bli gripen också för jag vill övervaka vad som sker med utlänningarna. Vi ska se vad vi kan ordna säger dom. Därefter förs jag iväg till en maskerad polisman med videokamera. På väg dit möter jag Annicka och vi hejar på varandra. Jag videofilmas och han som gör det säger hela tiden en massa förolämpningar och försöker provocera. Han frågar var mina glasögon är. Därefter förs jag ut på Karl Gustavsgatan och blir tillsagd att gå rakt söderut. Trots det svänger jag på Engelbrektsgatan för att ta mig till Lagerhuset. Passerar därvid en linje med kravallpoliser bakifrån. Ute på Viktoriagatan träffar jag två av Simons kompisar och ber att få låna en telefon av dem. Ringer hem till Simon ochsäger vad som hänt. Kompisarna säger att de under dagen tagits två gånger av polisen. Går vidare mot Lagerhuset, möter en fotograf från GP och i hörnet med Vasagatan några journalister."

Det är inte roligt att bli hotad till livet, det är en högst traumatisk upplevelse. När jag låg där på marken trodde jag att poliserna som gick omkring hela tiden hade vapnen uppe, hela tiden hade vapen riktade mot oss. Jag var rädd för mitt liv, det är den verkliga sanningen. Jag var utlämnad åt anonyma aggressiva människor som verkade ha tappat kontrollen. Det kändes som att vara förflyttad till Pinochets Chile, som om polisen infört ett lokalt undantagstillstånd i Göteborg. Där polisen kunde göra vad dom ville mot alla i svarta kläder, mot alla de upplevde som demonstranter eller aktivister. Det känns ännu, varje gång jag pratar om det går pulsen upp och jag blir svettig, varje gång jag ser en piketbuss från polisen blir jag nervös. Precis som alla av oss 78 från Schillerska har gjort eller borde göra har jag pratat med psykolog. Och jag har skrivit mängder för att bearbeta mina känslor kring det hela. Men en sak blir jag inte fri från, det är mannen med de kalla ögonen, mannen som bad mig om hjälp och sen skickade män med automatvapen mot mig som tack. Honom kommer jag aldrig att förlåta. Poliserna på plats, de blir nu åtalade och det är bra, det är rätt och riktigt. De ska straffas för det de gjort, för de övergrepp de begått. Dem har jag redan förlåtit. Men jag tycker inte han med de kalla ögonen ska slippa undan. Han borde också få sitt straff.

Anders Svensson

Det här skrev jag i Expressen i juni 2002. Ett år efter händelserna i fråga. De tre styckena i mitten är utdrag ur min dagbok som jag skrev under den aktuella tiden. När jag läser det här idag för att publicera det här på min blogg går min puls upp. Så obehagligt är det än. Jag publicerar det för att jag idag ska åka till Rostock för att demonstrera mot G8 och vill därför ge en bild hur det kan vara att bli utsatt för polisövergrepp.

Polis och militärkontroller är så obehagliga för mig fortfarande, att jag på Enhedslistens kongress, när de hade en "israelisk checkpoint" för at man skulle kunna komma in, vägrade gå igenom den. Jag blev otroligt störd (mer än jag trodde jag skulle bli) och det hela kändes mycket obehagligt. Jag ville inte utsätta mig för det i onödan och därför gick jag runt istället för igenom.

Läs mer om Göteborg 2001

Andra bloggar om: , , , , , ,
Technorati: , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-05-29

Liberal bloggare om polisen

Med anledning av Polisförbundets debattartikel i DN och en annan artikel i SVD om registrering av brottslingar har bloggen Fildelning, frihet och feminism skrivit ett inlägg.

Bloggaren i fråga, Johanna Nylander tycks ha dålig koll på hur polisen fungerar. Om polisen inte får tillstånd för ett dataregister så har man register ändå. För register på papper får man ha hur mycket man vill, utan nån form av godkännande eller inte. Att man vill ha den här typen av register beror på att man tror att genom att kartlägga kontakter och nätverk kan man förebygga brott. På samma sätt arbetar Säpo när det gäller övervakning av vänsteraktivister och presumtiva islamistiska terrorister. Något som naturligtvis kan ifrågasättas. Både registren och om det hela fungerar.

I princip har hon alltså rätt när hon skriver:
"Dessutom så tror jag att polisen skulle få lite mer respekt om man sysslat med att bekämpa riktiga brott, och inte prioritera fildelare framför barnporrsförövare, eller övervakning framför utredningar av sexualbrott. Jag vet att det är en generalisering //, men om man från statligt och polisiärt håll börjar respektera medborgarna, så kommer medborgarna också respektera stat och polis."
Men problemet med övervakning och registrering kan inte lösas med mer individualism och förbud mot dataregister. Det krävs sociala åtgärder för att komma åt problemen med brottslighet och övervakning.

I övrigt i inlägget ägnar hon sig åt att kritisera Jan Karlsens debattinlägg utifrån hans resonemang auktoriteter (som jag också känner mig tveksam inför) och citerar ett antal passager från polisens inlägg i DN. Ett av dessa citat är:
"Ett modernt demokratiskt samhälle är en skör konstruktion i den meningen att det bygger på att en tillräckligt stor del av befolkningen frivilligt ser sig som en naturlig del av samhället som helhet."
Detta och andra citat kritiserar hon utifrån en individualistisk inställning till samhället och politiken och hävdar att ovanstående citat ifrågasätter demokratin. Det är obegripligt att hon kan få det till det. Det som polisförbundets ordförande är ute efter i artikeln är att det krävs en solidaritet från människor för att vi ska kunna behålla ett öppet samhälle med låg brottslighet. Detta kräver som jag ser det att politiken träder in på arenan och tar över de ekonomiska samhällsfrågorna från marknaden. Inte att vi skaffar auktoriteter som vi alla ska ska "lyda" elller "följa". En sån lösning kanske avhjälper problemen, men leder till ofrihet, fascism helt enkelt. Det är den lösning som kommer om inte politiken övertar initativet när det gäller samhällskeonomiska frågor. Det är den lösning som kommer om Johanna Nylanders borgerliga åsiktsfränder får fortsätta styra samhället.

Det krävs en politik för att gynna underordnade grupper, arbetarklassen, kvinnor, HBT, invandrare etc. Liberalism, marknadskrafter och identitetspolitik är det som har skapat och förvärrat olika sociala problem som kan leda till det Jan Karlsen oroar sig för i sin artikel (som går ut på att kräva bättre utbildning för polisen). Det största problemet med svensk polis är faktiskt den dåliga utbildning. Och bättre utbildning av polisen är följaktligen en god sak. Att som en följd av detta tro att bättre utbildad polis löser problemen är mig dock främmande.

En annan bloggare, Per Westberg, som verkar mer kunnig skriver att polisförbundets debattartikel förmodligen ingår som en del i de kommande löneförhandlingarna. Och därvidlag har han säkert rätt.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Endast sociala åtgärder kan minska brottslighet

Polisförbundet har låtit gör en undersökning av framtidens krav på poliser. Man konstaterar att det stora problemet inte är antalet poliser, inte heller utrustningen. Det stora problemet är utbildningen. Det är bra att polisens fackliga organisation, i motsats till politikerna i Sverige, inser att det är utbildningen det hänger på. I DN presenterar polisförbundets ordförande Jan Karlsen utredningen.

Där görs bedömingen att det ökande utanförskapet vi ser i Sverige hos olika grupper är det som kan bidra till en ökad kriminalitet av en sort som polisen med nuvarande utbildning har svårt att rå på.
"I dagens mångkulturella samhälle kan både invandrare och infödda uppleva utanförskap. Kanske för att det jobb man haft har försvunnit, kanske för att man inte lyckas få något av alla de jobb man sökt. Vilken anledningen än är så riskerar känslan av utanförskap att leda till att man blir ett lätt offer för alltifrån olika ungdomsgäng till extremistgrupper, antingen det är invandrarfientliga grupperingar eller till exempel extrem fundamentalism, men även för kriminella gäng som rekryterar ungdomar i marginalen."
Polisförbundet menar att samhället av olika anledningar får ökade klyftor och att detta i sin tur skapar en accelerande utveckling med ökade utanförskap, ökande klyftor osv. Detta kan då leda till olika typer av samhällen eller scenarier.
"Scenarierna, som vi har valt att kalla Folkhemmet, Bullerbyn, Klansamhället och Nattväktarstaten, pekar på att de trender vi ser redan i dag - minskad respekt för auktoriteter, ökade klyftor etc - kan få stor påverkan på hela samhällsbygget. Om klyftorna ökar kommer detta dessutom sannolikt att driva på den minskande respekten för auktoriteter."
För att problemen ska kunna hanteras menar Jan Karlsen och polisen fackliga organisation:
"Ska poliserna på ett professionellt sätt möta människor i utanförskap måste de ha en god förmåga att hantera olika kulturer och bakgrunder. Den alltmer avancerade ekonomiska, IT- och miljöbrottsligheten ställer också höga krav. Utvecklingen förutsätter en gedigen polisutbildning. Med en treårig högskoleutbildning som byggs på med kontinuerlig vidareutbildning finns det stora möjligheter för svensk polis att möta framtiden."
Det är vettigt. Istället för att satsa på grövre beväpning och fler poliser som borgerliga politiker verkar tycka föreslår Polisförbundet bättre utbildning. Något som jag håller med om och har berört i flera tidigare inlägg. Men det krävs mer. Snedrekrytering måste avhjälpas. Det är lättare att hantera folk med olika typer av utanförskap om det finns människor från den aktuella gruppen inom polisen. Från England och USA finns en mängd utredningar och praktiska exempel som visar på detta faktum. Fördomar, rasism, homofobi och andra fördomsfulla attityder som enligt undersökningar finns inom svensk polis måste arbetas bort. Olämpliga poliser måste omskolas eller så får de sluta som poliser.

Dessa saker kan förbättra polisen, men leder inte till nån egentlig minskning av brottsligheten eller förbättring av samhället. För att det ska ske krävs sociala satsningar, såsom socialt bostadbyggande, dvs suventionerat och planerat byggande av hyresrätter, en planering av byggandet för att motverka segregering. Vad som bland annat krävs är:
  • Att politiken tar över från marknaden när det gäller bostäder, då marknaden skapar bostadslöshet och segregation. Samt undermåliga hus, vilket vi sett i tidningar och TV de senaste dagarna.
  • Att arbetstiden förkortas och jobben delas så att arbetslösheten kan minskas. Detta kräver att politiken tar ansvar för arbetsmarknaden och att den inte lämnas åt olika marknadsfunktioner. Ty dessa skapar arbetslöshet, segregation och utanförskap.
  • Att privatiseringen av skolan stoppas och att skolan återförstatligas. Detta eftersom privata skolor skapar segregring, utanförskap och ökade klasskillnader.
  • Att sjukvårdsprivatiseringar stoppas. För dessa skapar i längden stora skillnader i hälsa mellan olika samhällsklasser vilket i sin tur leder till utanförskap och segregering.
Först om en rad sociala åtgärder vidtas kan en eventuell framtida ökning av brottslighet förhindras.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-05-28

Nya övergrepp mot G8-demonstranter

Förutom att polisen i Tyskland genomfört razzior i föreningslokaler och hemma hos folk läser man nu mejl, brev och annat till aktivister. Något som definitivt är att gå över det lagligas gräns. Razziorna genomförs i förebyggande syfte och utan egentlig brottsmisstanke. Alltså ren förföljelse och trakasserier mot de som tänker protestera mot de rika ländernas rätt att bestämma i världen. Den tyska polisens framfart börjar likna den gamla östtyska Stasis metoder och verksamhet.

EU:s fria rörlighet har upphävts inför mötet. Så är det med den, en av de få grejer som vanligt folk tycker är bra med EU. Den upphävs så fort makthavarna så önskar. Ingen verklig frihet alltså.

Samtidigt rapporteras dock om vissa framgångar för demonstranterna, demonstrationsförbudet runt Heiligendamm har hävts i tysk domstol. Hävandet av förbudet gäller dock inte utrymmet som är innanför en gräns på 200 meter från det stora staket som tänger av toppmötesområdet.

Media ägnar sig under tiden åt att demonisera demonstranter. Nu senast en TT-artikel som fanns i Göteborgs-Posten. Där jämför demonstranterna som ska till Rostock med de betalda demonstranter som fascister och högerorgansiationer använder sig av i det forna Sovjet, I Ukraina och Ryssland. Alla sammanklumpas som "yrkesdemonstranter" och det spekuleras i våld. De som ska till Rostock kallas "globaliseringsmotståndare" vilket ju inte alls är fallet. Demonstrationerna hålls för att kräva global rättvisa i kontrast till att bara de rika har makt. Det finns inget motstånd mot globalisering i sig. Det handlar om hur globaliseringen ska se ut, om hur världen ska se ut.

Källor: DN1, DN2, DN3, SVD1, SVD2, GP.

Demonstrera i Rostock

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-05-27

Tyngre vapen till polisen är fel väg

Sen 1970-talet har det skett en upprustning av polisen i Sverige. Man har fått tyngre vapen, blivit mer militariserad osv. Detta är ingen bra utveckling. Den leder till ett hårdare samhälle med mer övervakning och en hårdare repression mot alla möjliga grupper av människor.

Piketen inrättades 1979 för att skapa en grupp som kund hantera den grövre typen av brottslighet. I praktiken har pikten istället ofta använts för att hantera demonstrationer och helt andra saker än grov brottslighet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket grov brottslighet i Sverige för att piketen ska ha full sysselsättning. Därför måste den användas i syften som de inte primärt är tränade för. Resultatet kunde vi se i Göteborg år 2001.

Strax efter att piketen skapades så skapades också den speciella svenska anti-terroriststyrkan, ONI eller Nationella Insatsstyrkan. Det fanns emellertid ingen terrorism i Sverige så man var tvungen att hitta nya arbetsuppgifter för den. Riksdagen (alla partier inklusive V och MP var överens) tog detta beslut och Nationella insatsstyrkan blev en slags tyngre beväpnad piketstyrka och används nu i huvudsak mot vanlig brottslighet.

Nu är det dags igen. Nu ska piketen få tyngre vapen, precis som när hela polisen fick ny ammunition häromåret. Ammunition som skapar stora utgångshål och därför lättare dödar. Hade polisen haft sådana kulor år 2001 i Göteborg hade minst en demonstrant dödats. Ytterligare två hade blivit av med benen. En av dem kanske hade dött. Den typen av ammunition innebär som jag ser det absolut ingen förbättring, utan bara att det blivit farligare för alla svenskar. Detsamma gäller om piketen skulle få ännu kraftfullare vapen.

Har då polisen allt tyngre beväpning sen 1970-talet minskat brottsligheten. Nej, inte alls. Brottsligheten har enligt officiell statistik legat stilla. Ingen minskning altså. Detta beror på att flertalet brott överhuvudtaget inte kan bekämpas med vapen. Det krävs snarare socialpolitik, förebyggande insatser och liknande för att få ner brottsligheten. Det är sådant som polisens och samhällets resurser borde satsas på. Inte på tyngre vapen och farligare ammunition.

I andra jämförbara länder som exempelvis Danmark finns ingen speciellt piketstyrka. Brottsligheten är inte markant grövre eller större där. Så istället kanske vi skulle lägga ner både piketen och Nationella insatsstyrkan. Det tror jag vore bättre för säkerheten i Sverige.

Källor: SVD.

Läs mer: Hur mycket frihet måste vi offra för att vara trygga?, I ensamheten växer rädslan.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-05-24

Polisen trakasserar aktivister

Polis och media i Tyskland gör nu sitt bästa för att jaga upp stämningen inför demonstrationerna mot G8-mötet om två veckor. Precis som svensk media inför Göteborg 2001. Polisen i Tyskland genomför razzior mot aktivister, arresterar och trakasserar folk. Precis som det skulle skapa en bättre stämning. Man inskränker rättigheten att demonstrera och stänger helt av jättestora områden. Något som fått politiker i tyska parlamentet att reagera och kritisera polisen.

Svenska media rapporterar okritiskt den tyska polisens verksamhet och bidrar därmed till att skapa ett "konfrontationsstämning". Man är dessutom helt oinformerad om vad som ska äga rum. Det verkar gälla även den forne aktivisten Mats Deland som skriver i Aftonbladet. 100 000 människor vänats till Rostcok, men inte samtidigt som G8-mötet. Då kommer det att röra sig om några 10 000-tal. De 100 000 väntas till demonstrationen den 2 juni. Vilket är helgen innan G8-mötet. Genom att föra ut felaktig information hjälper därmed journalisterna, även sådana som vänder siog mot den tyska polisens agerande, till att trissa upp stämningen.

Det finns anledning att tro att de danska politikernas och den danska polisens hårda attityd mot Ungdomshuset och Christiania denna vår faktiskt också är trakasserier med anledning av demonstrationerna och protesterna mot G8-mötet i Heiligendamm utanför Rostock. Inte nån huvudanledning, men som en anledning att göra angreppen på den alternativen just denna vår. Förutom att vara ett utslag av den danska regimens totala högervridning.

Demonstrera den 2 juni mot G8-mötet

Källor: Motkraft1, Aftonbladet, DN1, DN2, DN3, SVD

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , ,

2007-05-22

Dåligt utbildad svensk polis blir ännu sämre

I Sverige har vi en polis med en väldigt sned rekrytering. Väldigt få poliser kommer från invandrarbakgrund. Detta får som konsekvens en massa rasistiska fördomar hos polisen som dessutom tillåts komma fram. Personer med invandrarbakgrund behandlas hårdare och sämre.

Nu ska utbildningen av den svenska polisen försämras ytterligare. Kursen i hatbrott (detta handlar mest om nazisters överfall på invandrare och homosexuella) och hedersvåld ska tas bort. Jag tror detta ytterligare förstärker fördomar och snedrekrytering hos polisen. Och kunskapen om brott mot HBT-personer och rasistiska brott (som redan är dålig) blir ännu sämre hos polisen. Detta är ett steg i fel riktning.

Under lång tid har, som jag upplever, den svenska polisledningen i främst Västra Götalands polisdistrikt och i Rikspolisstyrelsen försökt avhjälpa problem i den svenska poliskåren. Politikerna har rent generellt varit kallsinniga till detta och snarare motarbetat refomer inom polisen. Blan annat med sitt regelbundet återkommande tjat om "hårdare tag" och hårdare straff.

Exempelvis visade sig en mängd problem inom den svenska polisen i samband med kravallerna i Göteborg år 2001. Politikerna i Sverige har i stort sett inte försökt angripa ett enda av de problemen. Man har istället blundat och försökt låtsas att det som hände i Göteborg aldrig hände. Däremot har polisen själva försökt ta tag i detta. Med hyfsat resultat i vissa polisdisktrikt (Västra Götaland), mindre lyckat i andra (Stockholm) och inget resultat alls i resten av polisdistrikten som inte tagit i det hela på allvar. Sämst kanske läget är i Skåne.

Nu har politikerna beslutat sig för att försämra den svenska polisen ytterligare. Bedrövligt är ordet.

Läs mer: DN, Johan Hellström, Alliansfritt Sverige, Yrsa funderar

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

2007-05-21

Polisen kan inte lagen!

Eller är det journalisterna som inte kan den. En tillståndslös demonstration i Sverige är helt laglig och kan inte bestraffas om en inte innebär ett brott mot ordningslagen. För att den ska kunna vara ett brott mot ordningslagen krävs att det uppstår störningar av den allmänna ordningen. Något sådant uppstod inte i Karlskrona enligt polisen och därför är polisens varningar i tidningarna DN och Blekinge Läns Tidningar bara till för att skrämma folk. Som sådana är de ett ingrepp i den författningsenliga rättigheten att fritt få demonstrera och det är således polisens eventuella brott som borde undersökas.

Att det faktum att någon blivit omhändertagen enligt PL13 (man kan inte gripas med hjälp av den paragrafen) skulle innebär att de stört den allmänna ordningen som journalisten på Blekinge Läns Tidningar skriver är bara dumheter. Det sambandet finns inte. Enligt polisen skedde inga sådan omhändertaganden i samband med demonstrationer och därför kan det heller inte vara brott mot ordningslagen. Journalisten borde läsa på.

Läs mer: Dialog eller konfrontation

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

Strukturellt förtryck och den liberala rätten

Tempus Fugis missförstår hela resonemanget om strukturellt förtryck som jag hänvisar till i mitt inlägg, Liberala rättstraditioner. Med strukturellt förtryck menas att strukturer inte individer orsakar rättvisor. Sådant kan inte åtgärdas av ett liberalt rättssystem med sin inriktning på individualism. Det innebär inte att man fråntar individen ansvaret för sina handlingar, vilket Tempus Fugit behagar påstå. Det enda som det bevisar är att TF inte förstått nånting av resonemang kring strukturer.

Låt oss titta på rättssystemet och några av de följder vissa strukturella problem i samhället får.

Klasskillnader - leder till att arbetare straffas hårdare än överklass för samma brott.
Patriarkat - leder till att våldtagna kvinnor inte blir trodda i rätten.
Rasism - leder till att folk av icke-svenskt ursprung får hårdare straff.

Sammansättningen i rätten när det gäller nämndemän är oerhört skev. Nämndemännen är äldre, oftare män och mer sällan invandrare än vad som generellt gäller i samhället.

Detta beror på klassamhället, patriarkatet och rasismen, inte på individuella fel av enskilda personer som sitter i tingsrätten, hovrätten eller HD. Inte heller av individuella fel av poliser, åklagare och domare. De systematiska fel som begås i dessa hänseenden är för att man omedvetet styrs av sina egna fördomar som skapats avde strukturella skillnader mellan olika grupper som existerar i vår samhälle.

Ovanstående är inga kontroversiella påståenden. Alla har belagts i ett flertal undersökningar, bland annat i Diesens bok "likhet inför lagen". Läs mer i mitt tidigare inlägg Orättvis rättvisa.

Kan sådan här problem åtgärdas inom ramen för det liberala rättssystemet? Mitt svar är nej. Kan vi åtgärda dem med en förändring av rättssystemet och hur skulle ett sådant system se ut? Jag är tveksam till detta, Kielos verkar övertygad. Jag vet inte hur ett sådant system skulle kunna se ut, men kan kanske återkomma till detta senare.

Kan vi åtgärda såna här fel med strukturella åtgärder. Ja, det är min övertygelse att vi kan det. Avskaffa klassamhället, avskaffa patriarkatet osv är ju lösningar. Men som alla inser är det inte direkt några förbättringar här och nu. Och jag tycker inte vi ska vänta tills "paradiset" uppnåtts för att göra något. Vi kan angripa en del av dessa fel med strukturella åtgärder för att komma till rätta med snedrekrytering av nämndemän, poliser etc.

Läs också:
Klasskamp och feminism – oförenliga världar?
Identitetspolitik vs klasspolitik

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-05-14

"Normalisering" fortsätter i Danmark

Efter att Ungdomshudet häromsistens ockuperades av polis, utrymdes och revs uppstod omfattande kravaller. Ungdomshusets invånare har sedan fortsatt att protestera på all möjliga sätt.

Men danska reaktionära politiker fortsätter på den inslagna vägen. Polisen gick idag in i Christiania för att utrymma och riva ett hus. Detta trots att det pågår ett rättsprocess, som inte är avslutad, kring huset. Politikerna i Danmark forstätter alltså på den påbörjade vägen från ett realtivt fritt och tolerant land till ett av Europas mest reaktionära, främlingsfientliga och ofria land. Det är helt enkelt skandalöst.

Även i Christiania har nu kravaller uppstått på grund av den danska polisens och de danska politikernas provocerande attityd.

Läs mer: DN, GP.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-05-09

Orättvis rättvisa

Det svenska rättsväsendet är en katastrof och innebär en systematisk orättvisa och ett systematiskt förtryck av utsatta grupper. Det gäller hela den repressiva apparaten och rättsväsendet, från dörrvakter längst ner, till poliser, åklagare, och högst upp domare, från tingsrätt via hovrätt ända upp till högsta domstolen.

Det finns en mängd problem, låt mig beröra några.


  1. Poliser och vakter ljuger rutinmässigt för att sätta dit folk. De bryr sig inte om huruvida folk är oskyldiga eller inte. Vakterna ljuger i allmänhet för att skydda sitt eget skinn, vilket poliserna gör ibland. Poliserna ljuger oftare för att det behövs för att någon skall dömas för brottet. Uppklarningsprocenten eller något sånt är väl det viktiga antagligen. Det finns en mängd artiklar i samband med Göteborgsrättegångarna som beskriver det här. Anna Sjödin-målet är ett annat typexempel på detta. Läs mer i Ordfront och i Aftonbladet.

  2. Vakter och poliser använder rutinmässigt övervåld och onödigt våld mot främst underordnade grupper. Det frodas ett förakt mot invandrare, kvinnor, ungdomar, vänsterfolk och fattiga bland vakter och poliser: Paradoxalt nog ofta trots att de ursprungligen kommer från någon av dessa grupper. Läs mer i min uppsats Dialog eller Konfrontation .

  3. Domare, och nämndemän sätter alltför stor tilltro till polisers och vakters vittnesmål. När dom borde vara opartiska och värdera alla människors vittnesmål lika gör de inte så. Om detta har jag tillsammans med andra skrivit i DN.

  4. Arbetarklass, kvinnor, ungdomar och andra underordnade grupper behandlas sämre och döms hårdare än överklassbrottslingar. Även om de är målsägare behandlas de sämre än andra målsägare. Katrine Kielos har beskrivit detta i en artikel i tidskriften Arena och på sin blogg. Ett problem i detta sammanhang är att domarna och nämndemännen är mycket äldre än de åtalade, de är nästan alltid män och har mycket svårt att förstå andra kulturella koder än de som de växt upp i, den övre medelklassens koder. Snedrekryteringen är enorm.

  5. Domare blir man genom att utses av de domare som redan finns. Detta utnämningssystem är ren korruption som jag ser det. Professor Dennis Töllborg har skrivit en hel del om detta.

  6. Man kan vara häktad på obestämd tid i Sverige. Något som för alla utlänningar som jag talat med anses vara det samma som tortyr. Och självklart är det tortyr., psykisk sådan, många blir helt nedbrutna och erkänner även sådant de inte är skyldiga till. Under häktningstiden får man ofta inte ha någon annan kontakt med yttervärlden än de poliser som man bli förhörd av. Åtskilliga exempel på detta finns i rättegångarna efter Göteborgskravallerna.

Så där kan jag säkert fortsätta, men jag tänker inte skriva mer om detta nu. Det räcker för att vi alla borde kräva en ny rättsordning i Sverige. Kielos ifrågasätter i sin artikel faktiskt hela den liberala rättsordningen baserad på individ och individualism. Hon menar att den är grunden till de många orättvisor som finns. Det håller jag med om. Men jag tror att det behövs ett helt annat samhälle innan vi kan förändra hela rättsordningen. Det behövs helt enkelt en revolution för att det ska vara möjligt. Men under tiden kan sånt som utnämningspolitiken och snedrekrytering rättas till hjälpligt. Det borde innebär vissa förbättringar i alla fall.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-05-02

Under vilken sten har Yrsa Stenius gömt sig de senaste åren?

Det är inte utan att man undrar när man läser hennes senaste krönika i Aftonbladet, Det är en chock att se polisbrutalitet, som handlar om polisens övergrepp och våldsamheter i Estland i samband med förflyttningen av statyn till minne av segern över nazisterna.

Var befann hon sig under 2001? Samma blod som hon sett på gatorna i Tallin kunde hon då fått se på gatorna i Göteborg. Samma övergrepp och övervåld från polisen ägde rum där. Var fanna Yrsa Stenius då? Var har hon varit de senaste årens första-maj? Inte i Stockholm i alla fall. För där har polisen åtskilliga gånger burit sig lika våldsamt åt som de estländska poliserna. Eller vid de årliga Salem-demonstrationerna där det ända fram till att de flyttades in till Stockholm förekom våldsmamma övergrepp från polisen. Eller var fanns hon när svenska polisen i Malmö angrep fackliga blockader?

Så här skriver Yrsa också: "Och det är ganska upprörande att se gripna unga män kastade framstupa på golvet i något häkte eller någon lagerlokal, oskadliggjorda med handfängsel runt handlederna sedan armarna vridits upp på ryggen.". Men vad snackar hon om, det är ju polisens normala arbetsmetoder i hela Norden. I Danmark såväl som i Sverige. Inget specifikt för Estland. I Göteborg 2001 var det fler som behandlades på det sättet än nu i Estland. Betydligt många fler.

Och var fanns Yrsa Stenius när polisen i Danmark begick dagliga övergrepp i samband med att Ungdomshuset i Köpenhamn revs? Tror hon att den danska polisen var "snällare" än den estniska.

Det är faktiskt bedrövligt att hon inte kan bli upprörd över sånt som händer härhemma. Men samtidigt är det självklart bra att hon blir upprörd över polisens brutalitet i Estland. I övrigt är hennes krönika dock riktigt bra.

Läs mer om Göteborg 2001 i min samling av dokument och artiklar.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-04-30

Estland igen

Ali Esbati har skrivit ett intressant inlägg på sin blogg, Inte bara statyer som förflyttas, om Estland och behandlingen av minoriteter. Där hänvisar han också till ett inlägg på bloggen Röda Raketer, I skydd av mörkret. Läs också en analyserande artikel i Stockholms Fria, Främling i sitt eget hemland, om strukturell diskriminering av estlandsryssarna, precis detsamma som jag hävdat i mina tidigare inlägg, Estland förtrycker minoritetsfolk och Det behövs en dialog i Estland och den debatt som förts med anledning av mina inlägg.

I ett annat inlägg på Röda Raketer hänvisas ockå till en opinionsundersökning som visar att esterna i gemen är klokare än vad många kommentarer på mina inlägg visat. Undersökningen visar att 49 procent av alla estländare var negativa till en flytt, mot 37 procent för. Mina påpekanden om överdrivet våld från den estniska polisens sida belyses också i en artikel på SVT:s hemsida, Estnisk polis anklagas för brutalitet. Något som det varit väldigt tyst om i svensk media.

En ledare i DN visar också på hur estlandsryssar diskrimineras och berör också Rysslands överdrivna rektion på Estlands tilltag. Ryssland försöker utnyttja en missnöjd befolkningsgrupp i sina egna intressen.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-04-29

Volontärer på 1-maj - ingen bra idé

Tidningen Arbetaren har publicerat en artikel om vilka insatser polisen planerar inför 1-maj i Stockholm, Polisen kallar in volontärer. Med volontärer menas i detta fall ett antal männsikor från olika föreningar som ska vara ute i demonstrationerna och se till att går lugnt till. Sen när skulle demonstrationerna på 1-maj inte gå lugnt till?

Det rör sig om samma typ av människor som brukar var med i "nattvandrarföreningar", "föräldrar på stan" etc. Alltså i stort sett människor som inte är politiskt aktiva på vänsterkanten (det kan naturligtvis finnas såna med också, men min erfarenhet är att de flesta inte är det). Dvs dessa personer har egentligen inga möjligheter att skapa ett förtroende bland unga vänsterdemonstranter.

Polisens huvudsakliga tanke med det hela är dock enligt artikeln att man ska undvika bråk i samband med en eventuell Reclaim-fest (någon sådan finns inte annonserad). Men om de civila volontärerna inte kan skapa förtroende bland unga demonstranter, vad kan de då göra för nytta? Ingen alls är mitt svar. Snarare tvärtom, de kommer att skapa upprördhet och missnöje. De kommer att betrakats som polisspioner och tjallare. Nej, jag tycker nog att polisen borde överlåta till demonstrationsarrangörerna själva att sköta ordningen i tågen och på fester. Risken är annars att mer problem skapas istället för det som polisen tänkt sig, mer lugn.

Speciellt misstänksam blir man ju när polisen svarar så här på frågan vad de ska göra om de observerar brott:
"– Det de då ska göra är att agera som varje medborgare, alltså att rapportera till polisen. Det där kan förstås bli ett dilemma. Det är inte det huvudsakliga syftet att de ska rapportera."

En sån inställning innebär ju faktiskt att polisen anser att de ska vara tjallare: jag tycker det verkar vettlöst och ansvarslöst. Man utsätter ju dessa frivilliga volontärer för fara då ju ingen ser positivt på tjallare. Det hela kan i själva verket totalt motverka sitt syfte och skapa mer oroligheter än det avhjälper.

Det enda som fungerar bra är att demonstranterna själva sköter allting. Det krävs förhandlare och medlare som har ungdomars och demonstranters förtroende för att sånt här ska fungera. Stockholmspolisens volontär uppfyller inte de kriterierna och det är en meningslös satsning som jag ser det. Läs mer om detta i min uppsats, Dialog eller konfrontation.

Dessutom, vilka är det som ska kontrollera poliserna? Det är ju denna grupp som oftast startar bråk genom provokativt eller odisciplinerat uppförande. Det är ofta polisen som står för det värsta våldet. Så borde inte det allra bästa vara att polisen hålls borta helt från demonstrationer och fester.

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , , , ,

2007-04-03

Ingen ökning av narkotikabrotten i Sverige

Det är ytterst tveksamt om det finns en ökning av narkotikabrotten i Sverige som Björn Fries påstår i en artikel, Polisen låter kvantitet gå före kvalitet , av Kristofer Vedin i Flamman. Ökningen som finns beror ju huvudsakligen på att lagstiftningen ändrats. Sådant som tidigare var lagligt, innehav för eget bruk är ju numera brottsligt. Lite längre ner i artikeln konstateras också att de "ringa brotten" dvs eget bruk av narkotika (till övervägande delen hasch) är det som föklarar hela ökningen.

Dessutom är det så att om det ökat eller inte beror på vilket årtal som tas som utgångspunkt. Det kan enkelt visas genom följande siffror på anmälda narkotikabrott för vissa utvalda år enligt BRÅ:

1975 22018
1980 61997
1985 37562
1990 28015
1995 29125
2000 33193 (varav eget bruk 13944)
2005 60052 (varav eget bruk 26645)

Det är också lätt att se att ökningen i stort sett bara beror på att ett nytt brott tillkommit från 1998. Eget bruk var inte brottsligt innan 1988 och förekommer inte i statistiken innan 1998.

Även påståendet att tillgången till narkotika ökat kraftigt de senaste tjugo åren är vad jag förstår inte heller belagt i någon som helst forskning. Snarare är det väl så att narkotikabruk idag är mycket ovanligare än det var på 70-talet då hasch i praktiken var helt legalt.

Inte heller utgör ju antalet anmälda brott något bra tal på antalet verkliga brott. Det finns både mörkertal och felaktiga anmälningar som förvränger siffrorna.

Dessutom tillkommer ytterligare fakta som gör att man kan anta att narkotikabrotten faktiskt minskat. Undersökningar har visat att BRÅ:s statistik överskattar antalet brott. BRÅ har själva undersökt denna sak när det gäller brott med dödlig utgång och skriver så här på sin hemsida:

”De brott som anmäls till polisen och som polisen redovisar till BRÅ är en överskattning av det faktiska antalet fall av dödligt våld. Till exempel finns där fall som efter polisutredning visar sig vara exempelvis naturlig död, självmord eller olyckor. För att få en bra bild av det dödliga våldet måste man i stället göra specialstudier, där varje enskilt fall jämförs med Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Dessa specialstudier visar att under de senaste 30 åren har det i Sverige varje år i genomsnitt begåtts cirka 100 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Det dödliga våldet har således inte ökat sedan år 1975.”

Statistiken visar under de senaste 10 åren en ökning med 35% av brott med dödlig utgång. En statistik som BRÅ alltså själva säger är fel. I boken "Den svenska ungdomsbrottsligheten" från 2001 med Janne Flyghed och Felipe Estrada visas att samma systematiska fel finns för ungdomsbrott. Det finna anledning att även statistiken för andra typer av brott behäftas av samma fel (de flesta våldsbrott ökar enlig officiell statistik med 30-40% under perioden 1995-2005).

Jag tycker det är allvarligt att en vänstertidning som Flamman sprider uppenbarligt felektiga uppgifter om brottsligheten. Vad Flamman istället bör göra är att granska vilka som har intressen av att brottsligheten överdrivs och vilka som tjänar pengar på de falska uppfattningarna om en ökad och värre brottslighet i samhället.

Etiketter: , ,

2007-04-02

Säpo är som STASI, Sverige blir mer likt DDR

Säpo gör preci som sin tidigare östtyska motsvarighet, man värvar angivare överallt. Tidigare har man gått ut med inbjudan till diverse ungdomsorganisationer för att få dessa att ange folk. Ung Vänster avslöjade det hela, träffade Säpo ändå, för att sen ta avstånd från Säpos agerande. Hur gjorde de andra ungdomsförbunden? Om detta vet jag inget.

Säpo har också kontaktat fler personer i den anti-rasistiska rörelsen och bland de autonoma. Säpo har erbjudit folk pengar för att bli tjallare. Jag känner till 4 personer som blivit kontaktade men som enligt egen utsago sagt nej. Men förmodligen har Säpo lyckats skaffa betalda angivare inom dessa rörelser.

Även invandarföreningar vet jag att Säpo kontaktat. Det finns fall där dessa varit positiva till kontakter med Säpo.

Det senaste är att säkerhetspolisen samarbetar med bostadsföretag så att dessa ska ange misstänkta personer bland sina hyresgäster. Anställda i bostadsbolagen har ibland varit anställda av Säpo tidigare. Se bland annat följande artiklar i Dina Pengar, Säpo-samarbete okänt för politiker, Poliser chefer på kritiserat bostadsbolag, i GP, Samarbete okänt för politiker.

Det hela är naturligtvis bedrövligt och borde omedelbart upphöra. Snart är det väls om i DDR att 40% av befolkningen är angivare.

Etiketter: , , ,

2007-03-04

Polisens taktik i Köpenham - totalt misslyckad

Det verkar som polisen i Köpenhamn själva provocerat fram en del av kravallerna. Detta genom att använda en polistaktik som redan 1993 i Danmark visade sig misslyckad och kontraproduktiv. En taktik som sedan även i Göteborg 2001 visade sig kontraproduktiv.

Det handlar om att den danska polisen har agerat så kallat proaktivt. Denna innebär att om polisen tror att det ska bli problem eller bråk senare så ingriper dom för säkerhets skull direkt så att dom ska kunna förhindra de bråk som eventuellt skulle kunna uppstå senare. Vad som då händer är att polisen ger sig på en mängd människor som inte haft en tanke på att ställa till oreda, men i och med att polisen ger sig på dem så skapas bråk och oreda. En totalt misslyckad taktik således. Den skapar mer problem än den löser när den används mot ungdomar som inte är kriminella så som i Köpenhamn. Däremot kan den säkert fungera mot kriminella gäng och polisen som nu är polismästare i Köpenhamn, Per Larsen, har just den bakgrunden.

Att betrakta och hantera icke-kriminella ungdomar och politiska aktivister som om de vore gangsters är aldrig en bra lösning. Det skapar mer problem än det löser. Bl.a. därför har det gått som det gått i Köpenhamn denna gång, bland annat därför gick det som det gick i Göteborg 2001.

Läs mer:
Texter om Göteborg 2001 (även polisens material)
Dialog eller konfrontation - om polisers och demonstranters interaktion på gatan (uppsats, 2006)

Etiketter: , , , , ,

2007-02-05

Vissa saker vill Lars Danielsson inte prata om

Lars Danielsson pratar ibland om hur han inte hanterade Tsunami-katastrofen. Han slirar sig fram med olika lögner (som det ser ut i all fall). Men tänk om det inte är lögner. Han kanske satt nån annan stans än på regeringskansliet under annandagen. Han kanske satt hos Försvarsstaben. För han var ju förmodligen MUST:s man i den socialdemokratiska regeringen. Och på kansliet jobbar han ju kvar ännu och anser att han mycket väl kan tjäna den nya borgerliga regeringen. Denna är emellertid inte lika övertygad om Lars Danielssons förtjänster.

Han pratar gärna om hur han förföljts av media. Men käre Lars, om man inte ljuger så mycket (eller i alla fall inte avslöjar hela sanningen) får man nog finna sig i att media jagar på.

Om andra saker vill han inte prata alls. Sådana saker som att han gav MUST fria händer i Göteborg 2001. Fria händer att spana på svenskar (vilket är förbjudet enligt lag, fast det vill man ju ändra nu), att bistå amerikanerna med det de behövde etc. Det vill Lars Danielsson inte ens kommentera. Han vill inte kommentera varför han godkände falska hotbildsrapporter som producerats av amerikanska DIA. Han vill inte yppa en enda kommentar om detta, trots att amerikanska agenter pekat ut honom som den ansvarige i regeringen. Jag tycker det hela verkar skumt.

Anders_S

Etiketter: , ,

2007-01-31

Integriteten hotas - IB legaliseras

Under 70-talet rullade journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt på tidningen FIB/kulturfront upp en härva av olaglig underrättesleverksamhet och åsiktsregistrering i Sverige, den s.k. IB-affären. De inblandade i den olagliga verksamhet fick inga straff. Det fick däremot avslöjarna Guillou och Bratt. Det hela har också undersökts av säkerhetstjänstkommissionen som skrivit ett antal rapporter, IB del 1, IB del 2, IB del 3 och om övervakningen av Palestinarörelsen inklusive det amerikanska spåret samt den s.k. sjukhusaffären.

I mostats till vad många tror lades emellertid inte IB ner efter att det avslöjades. Istället döptes verksamheten om och den heter nu KSI, Kontoret för särskild inhämtning. Och man har fortsatt samma verksamhet som tidigare, som en del av MUST, Militärens underättelse och säkerhetstjänst. I alla förslag på ökad kontroll och integritetshotande åtgärder som lagts fram av Bodström och nu även av den borgerliga regeringen finns också förslag om att legalisera hela KSI:s verksamhet och att tillåta det som KSI än så länge gör olagligt. Istället för att stoppa olagligheter väljer borgarna alltså istället att legalisera verksamheten. Läs mer, Integriteten hotas, Klart för avlyssning, Säpo totalsågar underrättelseförslag

Anders_S

Etiketter: , ,

2006-11-10

Polisens nya taktik och nya kulor

MR-dagarna i Malmö 23-24 november

Demonstrationerna i Göteborg 2001 i samband med EU-toppmötet och president Bush besök har lett till att polisen infört en ny särskild taktik vid demonstrationer. Men vad syftar den till? Dialog eller effektivare våld? Svenska Röda korset har protesterat mot att polisen infört expanderande kulor, en ammunition som förbjöds på 1800-talet i krig på grund av överdrivet våld och onödigt lidande.

Medverkande: Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt, representant från Rikspolisstyrelsen, Olof Kleberg, Rikspolisstyrelsens etiska råd, Jörgen Johansson, riksdagsman, Christina Ulfsparre, Svenska Röda Korset och Anders Svensson som skrivit mycket om Göteborgsdemonstrationerna.

Plats: Malmö Högskola
Tid: Fredag 24 november klockan 11.00

Hela programmet

Läs mer: MR-dagarna

Etiketter: , , ,

2006-08-30

Nej till Bodströms STASI-Sverige!

Justitieminister Thomas Bodström har sedan några år tillbaka lyckats åsidosätta FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna med vänsterpartiets och miljöpartiets tysta samtycke. Med det har han blivit ett stort hot mot flera av våra demokratiska friheter.

SÄPO uppmanas idag till att skapa angivarnätverk, man raggar ungdomar som ska ange politiskt aktiva människor. Ungdomsförbunden uppmanas att ange ”misstänkta”. All kommunikation, e-post såväl som telefoni och webbsurfande vill Bodström registrera.

Enligt regeringen är det inte bara rimligt att vi inom en snar framtid ska börja tillåta hemlig avlyssning, utan också att polisen utan brottsmisstanke ska kunna genomföra husrannsakan och genomsöka medborgarnas datorer. Staten vet alltid vad du gör, ingen går att lita på. Det är ett sådant samhälle som Bodström vill ha. Ett storebrorssamhälle, ett 1984, något som mest liknar STASI:s DDR.

Bodströms terroristnoja innebär att IB-affärer och annat är glömt. Återigen planerar regeringen att avlyssna sina medborgare utan brottsmisstanke. Men denna gång med stöd av lagen.

Övervakning vid misstanke om brott, är väl tänkbart, men inte en slentrianmässig övervakning av samtliga medborgare.

Anders_S

Etiketter: , , ,

2006-06-20

Dialog eller konfrontation på gatan

Jag har skrivit en uppsats för en kurs på universitetet om interaktionen mellan polis och demonstranter på gatan.

Läs hela uppsatsen, Dialog eller konfrontation

Slutsatser

Eftersom demonstranter vill förändra samhället och polisens uppgift är att bevara det bestående så kan inte konfrontationer alltid undvikas, men man kan troligen minska de sammanstötningar som beror på missförstånd och fördomar genom en fungerande dialog.

Dialogen kan underlätta för demonstranter att få fram sitt budskap genom att konfrontation med polisen undviks. Detta kan vara viktigt då annars konfrontationen kan skymma själva demonstrationens eller aktionens budskap. Att slippa bli misshandlad av polisen är också en viktig anledning till att försöka ha dialog. En anledning som i den konkreta situationen ofta kan vara den viktigaste. Polisen å sin sida kan vara intresserad av dialog just för att försöka undvika skador och stress i arbetet.

Missuppfattningar, fördomar och felaktiga hotbilder liksom förhastade slutsatser är anledningar till att poliser lätt hamnar i konfrontation med demonstranter. (Oskarsson 2005, Waddington 1999). När det gäller att undvika konfrontation måste härvidlag ställas högre krav på polisen och enskilda poliser än på demonstranter. Polisen måste arbeta för att få bort fördomar etc ur sin egen organisation. Något som kan vara svårt då det tycks genomsyra hela poliskulturen. (Granér 2004) Detta kan förmodligen bara undanröjas genom en bättre polisutbildning och vidareutbildning av alla poliser i tjänst. Inte heller är lagstiftningen till någon större hjälp för att underlätta en dialog på gatan. Istället är det tvärtom, genom att lagstiftningen och speciellt ordningslagen öppnar upp för godtycke från polisens sida i den konkreta situationen på gatan, försämras möjligheterna för en dialog. Den nya paragrafen om maskeringsförbudet har ytterligare ökat möjligheten till godtycke från polisens sida och gjort det än svårare.

Tillståndskravet i OL skapar problem som om det tas bort skulle underlätta för poliser att betrakta alla demonstrationer som likvärdiga. Vilket avskaffar eventuella problem polisen kan ha i förhållande till icke-tillståndsgivna demonstrationer. Istället för tillstånd kan en anmälningsplikt av västtysk modell införas. Problemet som följer med att ansvarig samordnare kan straffas för beteendet hos grupper av demonstranter försvinner emellertid inte. Genom förhandlingar kan det dock klargöras hur mycket den ansvarige eller de ansvariga kan svara för alla deltagare. Även detta problem borde dock gå att lösa i lagstiftningen så att en lösning via dialog direkt på gatan inte behövs. Det är möjligt att PL 13§ faktiskt räcker när det gäller detta och att hela den paragrafen i OL kan strykas. Detta borde vara tillräckligt sett ur samhällets krav på ingripanden mot ordningstörningar. Paragrafen om maskeringsförbud borde dessutom omedelbart tas bort igen.

Genom att öppenheten minskat i samhället och ordning och säkerhet blivit prioriterat kommer en dialog att bli en form av substitut för ett öppet samhälle. Ett dåligt substitut, men kanske kan dialogen användas för att driva tillbaka ordningspolitiken genom att på gatan få polisen att låta bli ingripanden mot och inskränkningar i demonstrationsfriheten.


För att en dialog överhuvudtaget ska fungera krävs också en grundläggande respekt för den som förhandlingar ska ske med. Poliser som är kända för att tappa humöret och disciplinen (Gunilla Guvå, Polisens arbete i samband med demonstrationer som övergått till kravaller, FOG-rapport nr 55, 2005) ska inte arbeta i samband med demonstrationer där de kan bli provocerade.

En väl utbildad polis som kan ändra sig och backa från den väg och metod han påbörjat krävs förmodligen för att en dialog och förhandling på gatan ska fungera. Polisen måste vara beredd på att de som är med i en demonstration inte alltid accepterar att polisen har någon form av auktoritet över dem. Polisen måste kunna svälja sin stolthet och kunna gå ifrån sin vana vid att bestämma. Det krävs flexibilitet, öppenhet och konstruktivitet av de poliser som är inblandade i en dialog med demonstranter på gatan. Finns inte detta kommer dialogen att i många fall misslyckas. Dialogen måste också vara förankrad hela vägen från polisen på gatan till de högsta befälen och i alla olika delar av poliskåren för att den ska kunna vara användbar.

Demonstranternas förhandlare måste vara personer som valts eller utsetts till sitt uppdrag på ett sådant sätt att det accepterats av alla grupper som ingår i den aktuella demonstrationens arrangörskrets. Helst ska denna person/dessa personer också ha förtroende i grupper utanför den kärna av grupper som arrangerar demonstrationen.

Exempel från Göteborg visar att det genom förhandlingar och dialog är möjligt att genomföra protester som kanske går utanför det som man normalt brukar anse som acceptabelt. En del demonstrationsarrangörer har insett detta och försöker använda dialogen på detta sätt. Men konfrontationer kan ändå uppstå och en dialog kan då kanske hjälpa till för att begränsa mängden av och styrkan i konfrontationer mellan polis och demonstranter.

För att det ska gå att ha en framgångsrik dialog på gatan under en längre tid krävs emellertid omfattande omskolning av polisen, att lagar görs om. Annars kommer det embryo till fungerande dialog som finns i Göteborg inte att kunna utvecklas vidare eller spridas till andra orter. Polisens nya taktik utgör härvidlag ingen förändring när det gäller detta. Det är bra att dialog ingår i den, men flera av de andra ingående delarna försvårar snarare än förenklar en dialog på gatan.

Läs hela uppsatsen, Dialog eller konfrontation

Anders_S

Etiketter: , , , ,

2006-01-12

Visst ljuger snuten!

Förresten, inte bara ljuger så där som vi alla gör, lite små vita lögner för att livet ska bli lättare. Nej, poliser ljuger ofta medvetet och planerat. De ljuger regelmässigt, förfalskar bevis och hittar på rakt ur luften. Antingen för att sätta dit folk de tycker är skummisar, eller för att skydda kollegor.

Detta är inget jag påstår rakt ut i tomma luften. Det är mina erfarenheter som har visat mig att det är på det viset. När jag var tonåring såg jag poliser ljuga för att sätta fast småkriminella kompisar. I rättegångar där jag själv varit åtalad för våldsamt motstånd har jag hört och sett poliser ljuga hejdlöst. Nu senast har jag sett det i en rad av rättegångar efter de s.k. Göteborgskravallerna.

Under Göteborgsrättegångarna har polisen använt förfalskade filmer som bevis, vid ett flertal tillfällen har poliser hittat på människor och handlingar ur tomma luften. Man har berättat om saker som aldrig hänt och saker som hänt har man förnekat. I alla rättegångar om Hvitfeldtska har en kommissarie Göran Nordenstam envetet ljugit. Vi har varit flera som vittnat om samma sak. Hans version har skiljt sig markant från den vi andra berättat. Antingen har han eller jag och Hans Abrahamsson ljugit. Jag vet att det inte är jag och inte heller Hans, då vi två berättar samma historia. Återstår bara att Nordenstam har ljugit, ja faktiskt begått mened. Rättens ledamöter och domare har låtsats som det regnar. Ingenting har hänt, ingen utredning om mened startats, ingenting.

Alla de poliser som åtalades och frikändes för övergreppen vid Schillerska gymnasiet ljög. De visste mycket väl vem och vilka poliser som slagit på liggande personer, de visste vilka poliser som yttrat kränkande ord. Med allra största sannolikhet var det några av de åtalade som stått för dom grövsta orden och övergreppen. När de satt där och ljög i rättssalen satt deras kompisar och kollegor på åhörarplats och flinade, ja småskrattade. Eftersom poliserna var åtalade var det inte mened, men ska verkligen poliser ljuga och smita från ansvar på ett sånt flagrant sätt. Är det verkligen en sån poliskår vi vill ha?

I samband med att aktivister blev skjutna har alla poliser i den aktuella gruppen på 5 stycken sagt att de skjutit, två har sagt att de skjutit den svårast skadade. Minst två av dessa poliser ljuger. Man kan på bilder, filmer och från vittnesmål lätt avgöra vilken polis som skjutit och svårt skadat den aktuelle aktivisten. Den andre kan omöjligen ha skjutit honom och det är lätt att se. En annan av de fem har aldrig ett skjutvapen i handen överhuvudtaget. Så han kan inte ha skjutit ett skott. Inte heller kan han ha uppfattat situationen som så hotfull som han sagt i förhören. I rättegången mot den svårt skottskadade aktivisten har också en förfalskad film använts som bevis.

I en annan rättegång berättade en polis om ett möte. En film visade att inget av det han sa var sant. Inget åtal för mened ändå. I ett annat fall pekas en viss aktivist ut av poliser. Filmer visar att utpekandet är felaktigt. Inget har hänt med dessa poliser heller. Så fortsatte det, i rättegång efter rättegång, i utredning efter utredning. Det är alltså inga misstag när en del poliser ljuger, det är ofta planerat och medvetet. Det är inga olycksfall i arbetet, det är inga tillfälligheter. Nej, de ljuger uppenbart medvetet, regelmässigt och beräknande. Kanske också på ren slentrian. Det är inte en sån poliskår vi vill ha. En sån poliskår brukar kallas korrupt och det krävs politiska krafttag för att åtgärda saken. Därför är det bra att JK tagit tag i detta.

Anders_S

PS. Jag tror mig veta att flertalet poliser inte ljuger. Att majoriteten är ärliga. Men tyvärr har jag alltför ofta sett motsatsen. DS.

Etiketter: ,

2005-08-17

Polisen mördar i London

- Bodströms politik kan ge samma resultat i Sverige

Justitieminister Thomas Bodström är ansvarig för en förändring av lagarna i Sverige. De förändringar som kommit till stånd under senare år har lett till ett allt hårdare och rättsosäkrare klimat i Sverige. Terroristlagstiftningen leder till nyckfulla och orättvisa rättegångar. Polisens nya ammunition leder till fler dödsskjutningar och precis som polisen mördat en helt oskyldig person i London är det stor risk att nåt liknande händer i Sverige. Kombinationen av lagar som är godtyckliga och tyngre beväpnad polis har lett till mord i London. Så kan det också bli i Sverige. Godtyckliga lagar som kan användas lite hur som helst av en tungt beväpnad svensk polis med rasistiska tendenser är inte det bästa för att förbättra rättsäkerheten i Sverige.

Hårdare tag är inte rätt väg att gå. Hårdare tag leder inte till minskad brottslighet, snarare tvärtom. Bodström är inne på fel väg - en farlig väg för demokratin.

Anders_S

Läs mer:
Dödsskjutning i London polismisstag
Thomas Dödgrävaren
Terror och tystnad
Talande tystnad
Svenska Shora arresterades i Israel - med Säpos hjälp?

Etiketter: ,