Google
 

2007-09-25

Sossepolitiker samma fifflare som borgarna?

Vi har sett en lång rad av borgerliga ministrar (och numer en del före detta ministrar) som har fuskat och fifflat. Dte är svartbyggen, skattesmitning, svarta anställningar, fuskexamina osv. Men en del ledande socialdemokrater är bara marginellt bättre. Som Göran Persson som tar ut fullt avgångsvederlag fast han har bra betalt som konsult. Eller som Sven-Erik Österberg, tidigare minister, som är expert på att åka taxi. De har väl formellt inte begått brott såsom en del borgerliga ministrar och exministrar. Men likafullt är Österbergs och Perssons agerande i samma klass. Littorins fuskexamen är ju inte heller nåt brott.

Det är beklagligt att ett fåtal ministrar och exministrar, både ur allianspartierna och från socialdemokratin, beter sig på ett sätt som kan få människor att fatta avsmak för politiken. Dessa politiker förstör så mycket av det som majoriteten av svenska politiker står för. För de flesta svenska politiker är inga fifflare och fuskare (fast man undrar över moderaterna ibland). Politiker som Littorin, Björling, Stegö-Chilò, Persson och Österberg är sådan som skapar det som brukar kalls politikerförakt. Till demokratins förfång.

Borgarmedia: SVT, SVD
Bloggat: Jinge, Kulturbloggen
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-19

Göran Skytte galen?

Eller är det bara elitens arrogans som ger sig till känna? Göran Skytte kan inte förstå varför folk är missnöjda med den borgerliga regeringen. Men det är klart, i sin upphöjda position märker han inte av nedskärningarna för vanligt folk. Försämringarna av a-kassan, sjukkassan med mera. Inte hlelr norerar han hur överklassen generellt gynnats av alliansregeringen genom skattesänkningar och annat.

Att de rika ska gynnas är väl bara självklart för Skytte. Det är ju i den gruppen man kan se om det går bra i samhället. Har de rika mer pengar att spendera på Stureplans fashionabla krogar så måste det ju bara gå bra för landet. Eller hur?

Göran Skytte är bara traditionellt överklassblind. Elitblind. Saknar förmåga att se bortom den egna gruppens privilegier och förmåner.

Bloggat: Kulturbloggen, Röda raketer, Vänstra Stranden, Guero, Badlands Hyena, Eva-Lenas blogg
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-13

Gärna kommunala nyval

Men inte påd et sätt som de borgerliga politikerna tänker sig. De vill att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse (lite oklart här) ska kunna utlysa kommunala nyval. Eller vill dom att den antionella regringens ska göra det? Det senare kan ju vara katastrofalt för kommunledningar som försöker att inte följa nyliberala påbud om nedskärningar och social nedrustning som kommer från den nationella överheten. En sådan ordning försämrar demokratin och minskar folkets inflytande. Det förstnämnda fungerar ju å andra sidan inte speciellt bra. Majoriteten i en kommun vill ju sällan utlysa nyval. Och skulle inte löst problemet i Sundbyberg som jag ser det. Om det nu är ett problem.

Nej ska man ha kommunala nyval ska det vara något som förstärker demokratin. Som gör det möjligt för medborgarna att ta större del i styret av kommunerna. Ett regelverk som gör det möjligt för folkopinioner att tvinga fram nyval och folkomröstningar är det som krävs. Sådant kan utformas som att det krävs 2/3-dels majoritet bland röstberättigade medborgare för att ett nyval ska vara aktuellt. De som vill driva frågan om nyval får själva samla in namn för att få stöd för kravet. Den här typen av möjlighet att tvinga fram nyval eller folkomröstning finns i en del länder redan, exempelvis Uruguay.

För övrigt andas hela förslaget från borgerliga politiker ett visst mått av desperation. Är det så att man är rädda för fler avhopp på samma sätt som i Sundbyberg?

Borgarmedia: SVD
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: ,

2007-08-12

De snackar om samma väljare

Men de företräder dem inte.

Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin försöker båda ge sken av att företräda de fattiga i Sverige, kvinnorna i den offentliga vården och arbetarklassen, skriver Henrik Brors i en kommentar i DN. Det är lika mycket bullshit som moderaternas snack om att vara det "nya arbetarpartiet". Henrik Brors "analys" är ytterligare ett försök att vilseleda folk för att försöka få dem att tror på att moderaterna gynnar dem. Det är ingen analys. Det är propaganda.

Verkligheten är en annan. Moderaterna och alliansregeringen har gång på gång visat att de gynnar de rika på de fattigas bekostnad. Henrik Brors skönmålning kan inte ändra på detta. De väldigt omtalade skattesänkningarna finansieras ju med nedskärningar bland de som har det sämst. Fredrik Reinfeldt, hela alliansregeringen och borgerlig media talar med kluven tunga. De ljuger oss rakt upp i ansiktet. Jag skäms när en tidigare medlem i samma parti som jag är med i, Socialistiska Partiet, skriver sådant som Henrik Brors gör.

Borgarmedia: SVD, DN, SR,
Bloggat: Yrsa funderar, KAS/Bloggarna, Alliansfritt Sverige
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-11

Utanförskapet

I Göteborgs-Posten skriver Abraham Staifo en krönika om integrationspolitiken. Dvs om hur vi tar hand om alla som kommit till Sverige som invandrare och flyktingar. Krönikan handlar också om den i mitt tycke rätt misslyckade ministern Nyamko Sabuni. Enligt Staifo är det utanförskapet som är invandrarnas och flyktingarnas största problem. Han har bara delvis rätt.

Utanförskapet är ett problem för de invandrare som hamnar i den svenska arbetarklassen socialt. Den är inget som helst problem för de som tillhör den svenska överklassen och bara ett marginellt problem för de invandrare som finns i medelklassen. Denna distinktion är viktig. Ty rent generellt finns det ett utanförskap i arbetarklassen. Det finns även i den vita arbetarklassen. Ett närbesläktat begrepp är alienation. Ett modeord på 70-talet, som användes flitigt när man beskrev situationen i förorterna. Samma förorter, samma beskrivningar, samma problem, samma konstiga rapportering som nu, men med i huvudsak svenska och finska invånare.

Utanförskapet i den vita arbetarklassen är som jag ser det orsaken till att röstandet på Sverigedemokraterna har ökat. Något som är väl så allvarligt som att andra grupper inom arbetarklassen inte deltar i val. Och som vänstern inte kan hindra genom att koncentrera sig på identitetspolitik. Något som vänstern gjort alltför mycket under 90-talet och början av det nya århundradet. Istället måste vänstern fokusera på de sociala rättvisefrågorna, frågor som förenar arbetarklassmänniskor, oavsett ursprung.

Just det har vänstern i Norge misslyckats med, med läskiga resultat som följd. Fremskrittspartiet är största parti och rasismen i samhället tar sig mycket obehagliga uttryck. Den norska författaren Anne Holt är en av de som reagerat mycket skarpt på det inträffade. Så här skriver hon bland annat:
- Från att ha bott i ett land som i alla fall inte accepterade öppen rasism bor jag nu i ett land där det nästan är politiskt korrekt att vara kritisk till invandring
Hela hennes artikel finns i norska Aftenposten.

Ett annat land där samhället inte kunnat hålla rasismen stången är Danmark.Vi i Sverige får inte gör samma misstag som där. Vi måste mota olle i grind. Sverigedemokraterna får inte betraktas som rumsrena. De ska inte bjudas in i det offentliga samtalet. Och vi inom vänstern måste tala om klass, välfärd och arbetares rättigheter. Det får inte var som med SSU-ordföranden och hennes motkandidat. Ingen klasspolitik alls. Då riskerar vi en dansk eller norsk utveckling.

Borgarmedia: SVD1
Bloggat: Slutstadium, Guero
Annat om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-08-09

Sosse eller moderat - spelar ingen roll?

Jag anser att det finns en viss skillnad på om socialdemokraterna eller moderaterna regerar Sverige. Men skillnaden handlar mer om takten i de nyliberala refomerna än om politikens innehåll. Jag tycker bägge partierna främst gynnar borgarklassen, de rika, företagen och företagsägarna. På arbetarklassens, de fattigas bekostnad. När socialdemokraterna regerar går de arbetarfientliga åtgärderna bara i en långsammare takt. Men politikens grundtema är detsamma. Arbetarna ska klämmas åt. Borgarna ska komma undan.

Avhoppet från moderaterna till sossarna i Sundbyberg bekräftar min uppfattning om att det bara är små politiska skillnader mellan partierna. I de flesta frågor är man i själva verket överens. Avhopparna redovisar egentligen inte ett enda ideologiskt politiskt skäl till att byta parti. Det handlar bara om praktiska saker. Man vill ha en fungerande maktstruktur i kommunen för att kunna genomföra ett antal besvärliga beslut i den närmaste framtiden. Nu tenderar visserligen kommunalpolitik att vara mindre ideologisk och mer praktisk än rikspolitik, men jag tycker ändå att min uppfattning stärks av det som inträffat i Sundbyberg.

Sosse eller moderat spelar ingen roll. Det är makten i sig som verkar viktig för våra politiker. Riktning på politiken och ideologi spelar ingen roll när de väljer parti. Därför att partierna har samma grundläggade riktning, ideologi och politik.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3
Bloggat: Sjölander, Promemorian, Käringen mot Strömmen, Peter Karlberg, Jinge
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: ,

Fackföreningsfientliga centern

Centerpartiet hotar med inskränkningar i föreningsrätten för att bekämpa facket. De vill ha inskränkningar i rätten att organisera fackföreningar, rätten att skriva avtal och rätten att vara medlem i fackföreningar. Samt försämringar av anställningstrygghet och försämringar av de försäkringar som alla Sveriges arbetare har på jobbet.

Centerns förslag innebär att man totalt gör upp med den "svenska modellen". Snacket om att man vill bevara kollektivavtalen som kommer ur Maud Olofssons mun är bara munväder. Ingenting annat. Man vill inte bevara kollektivavtalen. Hela förslaget syftar till att röja undan fackens förhandlings- och kollektivavtalsmodell som den idag ser ut i Sverige. Det handlar om att göra sig av med den "svenska modellen"

En sådan politik innebär försämringar för all arbetare och fattiga i Sverige. Det bruna centerpartiet vill ha ett rått klassamhälle där de rika bestämmer, där företagsägarna bestämmer.

Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, SVD1, SVD2
Bloggat: Jinge, Alliansfritt Sverige, Röda Raketer
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , ,

Folkomrösta?

Folkpartiets Cecilia Malmström vill folkomrösta om euron (om EMU). Det har vi reden gjort. Majoriteten av folket röstade nej. Att nu folkomrösta igen, väldigt kort tid efter att vi röstat nej anser jag vara fel. För att inte säga odemokratiskt.

Istället borde vi folkomrösta om EU:s nya grundlag. Det är betydligt aktuellare. Och viktigare just nu. I det perspektivet är det bra att folkpartiet verkar positivt inställda till folkomröstningar.

Eller har jag fel? Är inte folkpartiet positiva till folkomröstningar? Handlar det kanske istället om att folkpartiet har svårt att acceptera det förra demokratiska folkomröstningsresultatet. För de vill vara med i EMU. I så fal är Cecilia Malmströms utspel inget annat än demokratiförakt.

För att Cecilia Malmström ska var trovärdig i sitt krav på en folkomröstning om EMU, vill jag se att hon kräver en folkomröstning om konstitutionen.

Borgarmedia: SVT, DN
Bloggat: Alliansfritt Sverige, Guero
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-06

Privatisering av universiteten?

Den ny chefen på Högskoleverket, Anders Flodström har uttalat sig för färre universitet i Sverige. För att höja kvaliteten är de skäl han uppger. Jag vet inte hur det är med den saken. Men det är inte bara färre universitet han förslår. Det han faktiskt föreslår är att vi ska ha färre universitet/högskolor som drivs av staten. De andra ska vara oberoende. De ska inte avskaffas. De ska inte drivas av staten. Alltså ska de privatiseras. Det är den enda slutsats jag kan dra. Även om han inte säger det rent ut.

Marknaden ska in i det högre utbildningsväsendet också. Med ökande segregering som följd. För så är det ju i USA, som Flodström hela tiden tar som exempel. Och sen kanske det blir som i USA, du får jobb på grund av vilken högskola du gått på. Inte utifrån vilken utbildning du har. Ökad segregering. Svårare för arbetare att få ett bra jobb.

Det hela ligger helt i linje med Leijonborgs förslag om examenspremie. En sak som gynnar den som inte behöver jobba för att finansiera sina studier. Klassorättvisan ska breda ut sig. Det verkar vara meningen och konsekvensen med dessa förslag.

Bloggat: Petter Partikulärt, Alliansfritt Sverige
Borgarmedia: DN, SVD1, SVD2, AB, SVT
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-04

SSU-skandalen

Åny o har fusk avslöjats i en svensk ungdomsorganisation. Det är ju inte direkt något nytt. För länge sen avsljöjades upprepat fusk i fler borgerliga ungdomsorganisationer. Vad jag minns rensade dessa då upp i medlemsregister och tog tag i problematiken. Fusket fortsatte dock i SSU och Ung Vänster, vilket avslöjades för några år sen. Ung Vänster förlorade sitt statliga bidrag då de inte kunde redovisa ett korrekt medlemsantal. Så vitt jag kan bedöma är det uppenbart att både SSU och Ung Vänster redovisat/redovisar uppblåsta medlemssiffror.

Några exempel: Ung Vänster har i långa tider redovisat lokalorganisationer på små orter där ingen hört talas om dem osv. SSU i Göteborg är i praktiken osynliga utanför fackföreningsrörelsen och där är de bara en skugga av sitt forna jag. Jag tror att Ung Vänster i realiteten inte har fler än någonstans kring 5 000 medlemmar. SSU har väl förmodligen fler medlemamr än Ung Vänster (men det gäller knappast i Göteborg).

Men nu till det aktuella fusket som enligt Politikerbloggen handlar om fusk med studiecirklar. Sådant fusk tror jag faktiskt att nästan alla svenska föreningar någon gång ägnat sig åt. Så ur den synpunkten är väl inte SSU värre än andra. Det speciella med avslöjandet i SSU är väl att det hela är en del av maktkampen inom förbundet. Enligt Stig-Björn Ljunggren som intervjuas i SVD är det mellan två olika högerkandidater som striden utspelas.

Man frågar sig då vad som är de politisk skillnaderna. Jag har läst och läst men inte kunnat hitta nån egentlig åsiktsskillnad i någon väsentlig fråga. Det hela verkar vara ett utslag av den sjuka som drabbat stora delar av socialdemokratin. Istället för klassbaserad välfärdspolitik med sakfrågor som grund har politiken för sossarna förvandlats till individbaserad postmodern identitetspolitik.

Läs exempelvis varför Laila Naraghi kandiderar till SSU-ordförande. Inte ett enda ord om arbetarklass eller arbetare. Inte ett ord om solidaritet mellan människor från samma klass. Inte ett ord om rättvisa. Däremot gott om identitetspolitiska trossatser. Det är inte bättre hos den andra kandidaten, Jytte Guteland. Inget om arbetarklass, rättvisa och solidaritet där heller.

SSU:s officiella kommentar
Borgarmedia: SVD1, SVD2, EX, DN, SVT, Metro
Annan media: AiP
Bloggat: Politikerbloggen1, Politikerbloggen2, Laila Naraghi1, Politikerbloggen3, Peter Hultqvist, Jytte Guteland, Laila Naraghi2, Thomas Hartman
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-07-27

Demokrati och Venezuela

Reglbundet återkommer i media artiklar som fösöker förklara Venzuela som odemkratisk. Nu är det GP som slagit till. Rubriken på deras artikel är Chávez vill ha makten på livstid.

Den rubriken är ju en klar överdrift. Han vill kunna bli omvald för mer än två perioder. Vilket inte är detsamma som att vilja bli vald på livstid. Men det kan ju innebära att han väljs igen och igen så att han till slut sitter på livstid. Jag tycker det är mer demokratiskt med begränsat antal ämbetsperioder och begränsat antal år som man får sitta på förtroendeposter i samhälle och organisationer. Men alla tycker inte så. Det finns mängder med länder i världen där statsöverhuvuden kan väljas om hur många gånger som helst. Jag har aldrig sett någon kritik av detta från borgerligt håll för något annat land än Venezuela.

Att ge
Chávez möjligheten att ställa upp fler gånger i Venezuelas presidentval kräver ändring av konstitutionen. För att få en sån ändring godkänd krävs både beslut i parlamentet och en folkomröstning. Det kommer att ske och det är inte alls säkert att han får sin vilja igenom.

Men en sak kan vi konstatera, Venezuela är mer demokratiskt än EU. När Chávez vill ändra grundlagen får medborgarna folkomrösta. När makthavarna i Europa vill ändra grundlagen får vi medborgare inte uttala oss alls. Var finns kritiken mot detta odemokratiska förfarande i borgarmedia?

Och var finns kritiken mot de länder (ex. Sverige, Storbitannien) där statsöverhuvudet inte väljs alls, utan sitter på livstid utan val. Länder där man får sin post för att ens pappa eller mamma hade samma post. Är inte det systemet mer odemokratiskt än det system Chávez vill ha?

Presidenten i Venezuela vill också ha möjlighet att styra genom dekret. Det har också kritiserats av borgerliga media. Men dekretstyre finns i en mängd länder, exempelvis Frankrike. Var finns borgarmedias kritik mot detta? Varför skulle det vara mer odemokratiskt om den möjligheten fanns i Venezuela än när den finns i Frankrike? Personligen tycker jag, till skillnad från borgarmedia, det är odemokratiskt i bägge fallen

Den sista punkt som borgarmedia brukar kritisera är Chávez vilja att slå samman alla vänsterpartier till ett parti. Genom försåtligt skrivande vill man få det att se ut som om Chávez vill införa enpartisystem. Det är ju inte sant. Han vill ju inte införliva de borgerliga partierna med det nya vänsterpartiet. Inte heller kommer alla existerande vänsterpartier tvingas gå med. Det finns de som väljer att stå utanför. Jag kan inte se något odemokratiskt med detta på något sätt. Om det är odemokratiskt så finns det finns ju länder som i så fall är mer odemokratiska och det gäller alla länder med vad som i praktiken är tvåpartisystem (USA, Storbritannien). Jag har aldrig sett nån borgerlig kritik av detta. Men jag har sett försvar av det samma från borgare.

Företeelser som finns i länder som borgarmedia tycker är bra godkänns oavsett om de är demokratiska eller inte. När det gäller länder som ifrågasätter hela den existerande världsordningen får borgarmedia fnatt och kritiserar saker somde i de flesta fall inte skulle höja på ögonbrynen för. Lite konsekvens om jag får be. Och lite mindre ideologisk blindhet.

Bloggat: Världen enligt Johan
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-26

Svenska Dagbladet trampar över

ledarplats säger SVD precis samma som fascisterna i Demokratisk Allians (DA) sa på 70-talet. För det som uttrycks i SVD:s ledare är samma sak, bara i lite finare ordalag. Så här kunde det låta då.
"Bomba araberna till stenåldern" (på 70-talet var det visserligen "gulingarna", istället för araberna eller muslimerna, med syftning på kriget i Vietnam).
"Asfaltera hela skiten"
osv
Och även nu (om vi översätter SVD:s fikonspråk)

Ledaren visar upp sitt koloniala förakt på allra tydligaste sätt. Den är ett uttryck för just precis det som Håkan Blomqvist beskrivit i sitt utmärkta inlägg, Klappa muslimerna på huvudet?

För SVD tycks det inte spela någon roll att terrordåden efter 2001 varit många fler än innan. Det spelar ingen roll att befolkningarna i Libanon, Palestina, Irak och Afghanistan drabbats hårdare av våld och terror än tidigare. Att miljontals tvingats på flykt. "Det är ju bara muslimer som drabbats" är vad tidningen faktiskt uttrycker. Sånt människoförakt. Sån arrogans. Sånt översitteri.

När det gäller den citerade opinionsundersökningen vet vi ju sen länge att opinionsundersökningar tenderar att ge de svar som de frågande vill ha. Å andra sidan är det kanske inte så underligt att befolkningen i Libanon och Irak i mindre utsträckning stöder terrordåd nu. Det är ju faktiskt de som blir utsatta för terrordåd. Inte vi västerlänningar.

Ledaren i SVD bortser från det och därför är den bara ytterligare ett islamofobiskt, människoföraktande och kolonialistiskt övergrepp och övertramp.

Läs också: Borgare och terrorism, Mellanöstern, Religion
Bloggat: Esbati, Jinge, Guero

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

Cykelsporten -dopingsporten

Dopingskandalerna i Tour de France är bara det yttersta beviset på hur kapitalismens mekanismer penetrerar allt fler av samhällets områden. Idrotten har under mitt 50-åriga liv blivit alltmer vinstfixerad (och då menar jag ekonomiskt vinst), allt mer indragen i kapitalismens behov av profiter, i kapitalackumulationens ekorrhjul. Det kan inte heller vara på annat sätt i ett kapitalistiskt samhälle. Det betyder också att man tar till alla medel som finns för att tjäna pengar. Däribland doping. Det är så att säga inbyggt i kommersialismen och kapitalismen. Och precis som med allting annat så är det svårt att med övervakning och repressiva åtgärder förhindra det hela.

Nu säger jag inte att ett socialistiskt system (och nej, öststaterna var inte socialism) automatiskt skulle ta bort doping. Men med minskade profitintressen blir det enklare att bekämpa doping. Att hålla borta onyttiga metoder och onyttiga medel blir enklare i ett samhälle som inte primärt styrs av profitbegäret, av behovet av kapitalackumulation.

Cykelsporten är lika med dopingsporten. Det kanske bara är ett bevis på att cykelsporten i mångt och mycket varit mer kommersialiserad under längre tid än många andra sporter. Men det finns ingenting som säger att doping inte förekommer i andra sporter. Förmodligen är det så att graden av profitbegär, varufiering och marknadsfixering avgör hur mycket doping det förekommer. Mer doping ju mer profitbegäret styr idrotten i fråga. Och ju mer pengar i idrotten, ju svårare att hitta dopingen.

Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, SVD3, AB, EX,
Bloggat: Signerat Kjellberg, Jinge, Tommys tankar
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , ,

Etiketter: ,

USA är inget sekulärt land

Det värsta man kan vara i USA är ateist. Det är till och med värre än att vara muslim. Nej, man ska vara kristen på något sätt. Detta får de flesta amerikanska presidentkandidater att tävla om att vara mest troende och mest kristen. Att religioenens pelar så stor betydelse trots att USA fomellt ska vara ett sekulärt land innebär dock att det dock inte är det i praktiken.

Och är det inte extremt irriterande med alla amerikanska idrottstjärnor som varje gång de vinner något bedyrar att det är gud som väglett dem till seger. Är det måhända gud som tillverkar alla dopingmedel? Eller vad menar de? Hycklande och underligt är det i alla fall.

Den som jag ser det extrema religiositeten i USA är en starkt bidragande faktor till det konservativa klimat som finns i landet kring många frågor. Och en väldig kontrast till situtaionen i Europa. Exempelvis visade en undersökning av elever i 9:e klass i Göteborg, som Göteborgs-Posten gjorde nyligen, att 50% uppgav att de inte trodde på någon form av gud. Nu är Sverige visserligen extremt i Europa. Jag läste en undersökning på 90-talet som visade att 40% av svenskarna var ateister. Dubbelt så mycket som i landet med näst störst andel ateister, Danmark.

Andra bloggar om: , ,
Technorati: , ,

Etiketter: , ,

2007-07-25

Ut ur Afghanistan - skär ner på försvaret

Det finns ingen anledning för Sverige att delta i olika imperialistiska ockupationsprojekt runtomkring i världen. Det finns ingen anledning till att vi ska vara inblandade i krig. Det finns ingen anledning att vi inte ska skära ner på försvaret. Vi ska inte delta i amerikanska imperialistiska äventyr.

Så skär gärna ner på försvaret. Dra bort de svenska trupperna från Afghanistan. Skicka inga trupper till Tchad. Lugna inte ner ÖB Håkan Syrén.

Om det finns en motsättning inom regeringen tycker jag att finansministern har rätt när han föreslår nedskärningar inom försvaret. Gör inte heller som sossarna säger. Inga mer pengar till krigsprojekt. Inga mer pengar till imperialistiska militäräventyr som det i Afghanistan. Säg nej till internationella insatser i USA:s tjänst. Att avstå från sådant är halva den besparing som Anders Borg föreslår.

Att avskaffa värnplikten som den ser ut idag kan jag också tänka mig. Istället kan någon typ av samhällstjänst införas. Något som vi alla skulle tjäna på i form av bättre service på olika välfärdsinrättningar. Det finns emellertid problem med detta. De demokratiska problem som följer med att ha en yrkesarmé. Fast vi har väl redan de problemen.

Bloggat: Alliansfritt Sverige,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-24

Lägg ner insatsförsvaret

I dagens SVD publiceras en helt förutsägbar debattartikel från ÖB Håkan Syrén. Där han argumenterar mot nedskärningar inom försvaret. Bland annat därför att:
Resurserna, i synnerhet personellt, men även materiellt, är hårt ansträngda av de växande anspråken på internationella insatser.
Det omnämda problemet är lätt att lösa. Sverige ska låta bli att delta i imperialismens olika ockupationer. Sverige ut ur Afghanistan.

Självklart ska vi ska vi skära ner på försvaret. Insatsförsvaret behövs inte. Det är ju till för offensiva aktioner i främmande länder. Lägg ner det.

Försvarsminister Mikael Odenberg är överens med ÖB , men Anders Borg vill skära ner. Frågan är vem som får sin vilja fram. Och vill Borg skära ner genom att lämna Afghanistan? Det tror jag inte. Men det vore det rätta.

Borgarmedia: E24, SVD
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: ,

Etiketter: , ,

Vänstern i det turkiska valet

Turkiet har en extrem hög gräns för att komma in i parlamentet. 10%, att jämföra med Sveriges 4% och Danmarks 2%. Detta gör det extra svårt att komma in i det turkiska parlamentet och partierna väljer då speciella strategier för att komma in. Det har i detta turkiska val inneburit att man ställt upp som oberoende kandidater. På detta sätt har ÖDP (Freedom and Solidarity Party) kommit in i det turkiska parlamentet. ÖDP innehåller Socialistiska Partiets turkiska kamrater. Som helhet är dock den turkiska vänstern mycket svag.

Andra partier som kommit in i Turkiets parlament på detta sätt är Democratic Left Party (DSP), Democratic Society Party (DTP) och Grand Unity Party (BBP). DTP är ett kurdiskt parti.

Parlamentet domineras totalt av borgerliga, nyliberala och nationalistiska partier. AKP som vann valet är att jämföra med västeuropeiska kristdemokrater. Ett nyliberalt konservativt parti med en delvis religiös framtoning. De andra partierna är CHP, som allmänt anses representera den turkiska militären, MHP som är ett extremnationalistiskt parti. Dessa tre partier var de enda som tog sig över 10%-spärren. Bisarrt är också att CHP är med i socialdemokraternas internationella organisation, socialistinternationalen.

Borgarmedia: SVD1, DN1, DN2, DN3, GP, SVD2, DN4, DN5, SVD3,
Läs mer: Kurdish Info, Today's Zaman1, Today's Zaman2
Andra bloggar om: , ,

Etiketter: ,

Friskare av privat sjukvård? Skitsnack!

En ledare i SVD påstår på fullt allvar att fler privata företag inom sjukvården leder till bättre sjukvård. När undersökningar visar att det är tvärtom.

Halland som tas som exempel i slutet, i förbigående, är inget bra exempel. Hallänningarna har alltid varit friskare, oavsett hur sjukvården varit organiserad. Så det exemplet säger ingenting.

Folk i USA är inte friskare än i Sverige. Utan de är sjukare. De dör dessutom tidigare då många fattiga i USA aldrig får någon bra sjukvård överhuvudtaget. I USA är sjukvården totalprivatiserad. Friskare med större andel privat sjukvård? Inte en chans.

Borgarmedia: SVD,
Bloggat: Kaj Raving, Tomas i Blomstermåla
Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

Våldet! Ökar det verkligen?

Det är sommar. Återigen fylls tidningarna med diverse artiklar om våld. Våldet ökar. Det dödliga våldet ökar. Gatuvåldet ökar! Osv. Det mesta i artiklarna är osant. Det är bedrövligt att en sån journalist som den erfarne Peter Linné i Gp kan skriva sån smörja som han gjort om det dödliga våldet.

Våldet ökar inte. Antalet anmälda våldsfall ökar. Det är inte samma sak som att våldet ökar. Man vet att antalet falska anmälningar ökar (försäkringsbedrägier etc), attanmälningsbenägenheten ökar. Men det finns inga belägg för att den egentliga våldsbrottsligheten faktiskt ökar.

Ta det dödliga våldet som exempel. Det har inte ökat sen 1970-talet. Utom i anmälningstatistiken. Nuförtiden redovisar BRå omkring 250 fall va dödligt våld varje år. Men enligt en egen rapport som BRÅ gjort är antalet verkliga fall bara 100 per år. Enorma felaktigheter i statistiken alltså. Använder man statistiken som underlag för satsningar på olika typer av polisverksamhet så kommer man ofelbart att hamna fel. BRÅ själva skriver så här om sin statistik kring mord:
”De brott som anmäls till polisen och som polisen redovisar till BRÅ är en överskattning av det faktiska antalet fall av dödligt våld. Till exempel finns där fall som efter polisutredning visar sig vara exempelvis naturlig död, självmord eller olyckor. För att få en bra bild av det dödliga våldet måste man i stället göra specialstudier, där varje enskilt fall jämförs med Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Dessa specialstudier visar att under de senaste 30 åren har det i Sverige varje år i genomsnitt begåtts cirka 100 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Det dödliga våldet har således inte ökat sedan år 1975.”
Att som borgarmedia gör, hela tiden skriva om att våld ökar, trots att det inte är så, handlar om politisk propaganda. Det handlar om att skapa rädsla hos människor. Rädsla och otrygghet gör att människor får svårare att kämpa för förbättringar i samhället. Rädsla och otrygghet garanterar profiten för privata säkerhetsföretag. Rädsla och otrygghet gynnar framväxten av högerextrema populistpartier. Borgarmedias felaktiga och sneda rapportering bidrar till rädslan och otryggheten. Därför måste borgarmedias falska nyheter om våldsökning etc bekämpas.

Läs mer: BRÅ1, BRÅ2, BRÅ3.
Läs också: Ingen ökning av knvibrott, Hatbrotten ökar inte, Många fel i brottsstatistiken, Ingen ökning av narkotikabrotten, Ökar våldet i samhället?, Övervakning och våld
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-19

Minskade försvarsutgifter är bra

Bo Pellnäs kritiserade igår, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, den svenska regeringens nedkärningar av försvarsbudgeten. Han gör en stor affär av att Putin bryter det s.k. CFE-avtalet och menar att detta skapar säkerhetspolitiska problem i Sverige. Delvis kan han ha rätt, men han överdriver betydelsen av CFE-avtalet. Detta eftersom inget NATO-land skrivit på CFE-avtalet. Att Ryssland då bryter avtalet saknar ju faktiskt all betydelse. För det fanns i praktiken inget avtal. Den säkerhetspolitiska läget förändras alltså inte nämnvärt av just detta. Däremot har han rätt i att utvecklingen i Ryssland mot en allt extremare nationalism kan skapa en viss oro.

Pellnäs kritiserar också att regeringen tycks anse att Sverige försvaras bäst i Afghanistan. Detta har han helt rätt i. Nedskärningar inom försvaret måste leda till ett tillbakadragande från Afghanistan. Det finns ingen vettig anledning till att Sverige deltar i USA.s och västvärldens ockupation av Afghanistan.

Det finns heller ingen anledning att som Pellnäs gör, överdriva hotet från Ryssland. En vettig politik är därför nedskärningar i försvaret och ett tillbakadragande av svensk trupp från Afghanistan.

Borgarmedia: SVD1, SVD2
Läs mer om Afghanistan
Bloggat: Badlands Hyena
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-18

Arbetskraftsinvandring - varför inte?

Borgarregeringen har kommit med ett förslag som i grunden är bra. Arbetskraftsinvandring ska underlättas. Det finns emellertid ett antal fällor här. Eller det kanske är saker som borgarna inte vill tänka på eller försöka åtgärda.

Problemen kommenteras av vänsterpartiets riksdagsman Kalle Larsson. Borgarregeringen anser att många som söker asyl egentligen kommer av ekonomiska skäl. För detta finns inga som helst belägg och det är förmodligen mycket ovanligt. Vill en irakier flytta för att tjäna mer pengar är det nog lättare att åka till Dubai eller Abu Dhabi. Att regeringen ser så på asylsökande är för att de har en alldeles för hård och felaktig asylpolitik. Vidare pekar Larsson på följande problem i förslaget:
- det löser inte situationen för de papperslösa som redan idag befinner sig här. De omfattas inte alls av förslaget, trots att det enda rätta vore att ge dom uppehållstillstånd direkt.

- man tar bort såväl AMS som fackets inflytande när det gäller direktrekryterad arbetskraft, och därmed blir det betydligt svårare att kontrollera att villkor och löner verkligen står i överensstämmelse med andras på en svenska arbetmarknaden.

- regeringen föreslår att den som fått avslag på sin asylansökan under vissa omständigheter istället skall få söka som arbetskraft. Det kan låta som en god idé - man får ju två chanser! - men är ett hot mot rätten till asyl. För i takt med att politiken hårdnar kommer vi allt oftare att få höra att "det löser sig nog ändå, han kan ju alltid söka som arbetskraft". Men vad skall den göra som är för gammal att söka arbete, eller inte förmår göra det på grund av de upplevelser man bär med sig? Vilka löner och villkor är den som annars sänds tillbaka till krig och förödelse beredd att acceptera för att få stanna?

Det första problemet rör inte så många människor och är som Kalle Larsson skriver, mycket lätt att ordna.

Det andra problemet måste som jag ser det hanteras av aktiva och alerta fackföreningar. Exakt samma argument fanns mot arbetskraftsinvandringen på 50- och 60-talen. Då var det inget problem för facket att hantera det hela.

Det sistnämnda problemet är det som verkligen är besvärligt. Så för att jag ska anse att regeringens förslag som helhet är bra krävs det nog att man i förslaget också bakar in åtgärder som syftar till en generös och riktig asylpolitik.

Problemet med inskränkningar i asylrätten som Larsson skriver om kommenteras också av Alliansfritt Sverige.

Borgarmedia: DN1, SR
Bloggat: HBT-sossen, Esbati
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-13

Imperialismens intriger

Andreas Malm avslöjar i Aftonbladet hur imperialismens intriger leder till lidande för civilbefolkningen i Libanon. I detta fall framförallt den palestinska befolkningen i flyktinglägret Nahr Al-Bared i staden Tripoli i norra Libanon.

Malm jämför situationen med läget i Jenin på Västbanken för 5 år sen och konstaterar att denna gång är omvärlden totalt tyst inför palestiniernas lidande. Lidande på grund av en misslyckad imperialistisk agenda.

Bloggat: Ryan Ghadban, Paolo Pissofi
Andra bloggar om: , , ,
Technorati: , , ,

Etiketter: , ,

Har Bush verkligen alla hjärnceller på rätt plats?

Ja, man kan ju undra. När han säger att USA kan vinna kriget i Irak. Vad tänker karln? Eller vad tänker karln med? Det finns bara ett sätt för USA att vinna kriget i Irak. Att utrota och köra bort hela Iraks befolkning. Jag tvivlar på att USA vill göra det. Alltså, de kan inte vinna kriget i Irak. De har redan förlorat det i själva verket. De största förlorarna på kriget är dock inte USA, utan civilbefolkningen i Irak. De har visserligen blivit av med en diktator, men istället fått ett land där det inte går att leva ett normalt liv.

Hittills är USA och Bush förlorare på fler än ett sätt. Förutom misslyckandet på plats så ökar ju också terrorismen i världen som en följd av USA:s invasioner i Afghanistan och Irak. Tvärtemot vad man hävdade och hävdar för att motivera invasionerna och ockupationerna av de två länderna. Al-Qaida (om det finns något sånt) är i själva verket starkare nu än innan USA:s invasioner och ockupationer. Detta enligt CIA.

Den amerikanska kongressen verkar heller inte speciellt imponerad av Bush Irak-politik och har gått emot denne och krävt att reträtt ska inledas i höst.

Borgarmedia: SVD1, DN1, DN2, DN3
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , ,

Hycklarna Schlingmann och Borg

De flesta människor i Sverige anser att borgarregeringen företräder de rika, borgarklassen. Detta kommenterar Per Schlingmann:
- Om det skrämmer mig är väl att ta i, men hela vårt arbete för att minska utanförskapet är en stor social reform och det är väl tydligt att väljarna inte riktigt ännu har uppfattat det så, säger moderaternas partisekreterare Per Schlingmann.
Vilket hyckleri. Majoriteten av deras förslag ökar ju utanförskapet, fattigdomen och utslagningen. Det gäller skol- och utbildningspolitiken, bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken liksom politiken kring lag och ordning.

Uppmuntrande är att det svenska folket är mer intresserat av demokrati- och jämlikhetsfrågor nu än de varit tidigare. Något som bådar gott inför framtiden. Tyvärr är detta resultatet av borgarregeringens politik som ju är en klasspolitik som gynnar överklassen.

Det gäller även finanspolitiken, även om det är bra att de skär ner på försvaret. I den frågan vill jag dock se att nedskärningarna resulterar i ett tillbakadragande från Afghanistan. Kom dock ihåg,de flesta nedskärningar kommer att drabba arbetarklassen och fattiga. Och mer nedskärningar har aviserats av finansminister Anders Borg. En man som är expert på att tala med kluven tunga. Och att hetsa mot arbetarklassen och kräva återhållsamhet med lönerna. När får vi se honom kräva det av direktörer och ministrar?

Allt deras snack om att gynna arbetarna är bara snack. Det svenska folket vet vilka borgarregeringen egentligen gynnar. De rika, borgarklassen, eliten, överklassen. Det är för dem borgarna regerar.

Läs mer: Social rättvisa, Social välfärd, Regeringen, Flyktingpolitik, Arbetslöshet
Borgarmedia: DN1, DN2, AB, SVD1, DN3, SVD2, SR1,
Bloggat: Alliansfritt Sverige, Monica Green, Kulturbloggen,
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: ,

2007-07-12

Utbildning en klassfråga

Det har det i och för sig alltid varit. Arbetarklassens barn har alltid sökt sig till universitetet i mindre utsträckning än medelklassens och överklassens barn Men det blir nu sämre och sämre, ty ekonomin för studenter blir sämre. Bidragsnivåerna och lånenivåerna har blivit lägre i förhållade till kostnadsnivåerna i samhället. Ett hjärta rött skriver:

I en tid när livslångt lärande och goda utbildningsmöjligheter borde vara ledord underminerar regeringen Reinfeldt möjligheten till både komvuxstudier, fortbildning och högskolestudier för väldigt många människor. Regeringen visar tydligt på punkt efter punkt att de i framtiden vill se högre studier som ett privilegium enbart för de välbeställda.

Men varför ska vi bry oss – numera finns ju alltid möjligheten att få ett vitt subventionerat pigjobb och hjälpa den högutbildade överklassen med att skrubba deras toaletter och passa deras avkommor, medan dessa unika människor ägnar sig åt sina extremt viktiga arbetsuppgifter (styrelsemöte, subventionerad golfrunda, subventionerad segling, styrelsemöte, subventionerad golfrunda osv.).

Andra bloggare som skriver bra är Fredrik Legnemark, Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige igen och HBT-sossen

Borgarmedia: DN1, Sydsvenskan, DN2, DN3, AB, Dina Pengar
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

Övervakning förhindrar inga brott

Eller rättare sagt, det förhindrar inga grövre brott. Möjligtvis, möjligtvis kan det hjälpa till att få fast brottslingarna efteråt. Men inte ens det är vetenskapligt belagt. Det enda som man vet är att mindre brott som exempelvis klotter minskar genom övervakning. Därför är Ilmar Reepalus och Torkil Strandbergs förslag om mer övervakning ett slag i luften. Effekterna av fler övervakningskameror motiverar inte de inskränkningar i den personliga integriteten som det skulle innebära.

I Storbritannien har man övervakningskameror överallt. Brottsligheten där är högre än i Sverige och man lyckas inte förhindra terrordåd eller försök till terrordåd genom övervakningskameror. Att öka antalet övervakningskameror är alltså en meningslös åtgärd med allvarliga integritetskränkande effekter. Därför ska vi inte ha fler kameror som kan se allt vad vi gör. I fall där man gripit och fällt terrorister för planering av dåd, har kameror spelta i stort sett ingen roll, se SVD och DN.

Ilmar Reepalu uppreppar i artikeln samma falska argument som man hör överallt i media. Att brottsligheten ökar. Som jag sagt tidigare: Brottsligheten ökar inte. Statistiken är antalet anmälda brott och ökningen av dessa beror på ökad anmälningsbenägenhet, ändrad lagstiftning, falska anmälningar och ändrade arbetsmetoder hos polisen. Argumenten för ökad bevakning är alltså totalt felaktiga genom att de grundas på felaktiga premisser.

Att det finns ett brett folkligt stöd behöver inte vara ett argument, men kan naturligtvis vara det. Men inte i detta fall. Detta eftersom det folkliga stödet grundar sig på samma felaktiga premisser som Reepalu drar upp i sin artikel. Det är dessa felaktiga uppfattningar om en ökad brottslighet som behöver bekämpas. Inte en icke-existerande ökning av brottsligheten. Och det är dags att politiker och journalister lär sig tolka statistik.

Borgarmedia: DN
Läs också: Ingen ökning av knivbrott
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , ,

Konsekvensen av privatskolor

Som jag ser det överväger de negativa konsekvenserna av att ha privatskolor. Segregationen ökar. Vinstdrivande skolor vill inte ha "problemelever" och säger nej till dessa. Detta, tillsammans med andra saker leder till att privata skolor får mer resurser och mer motiverade elever. Med bättre resultat för privatskolorna som följd och sen ytterligare ökad segregation då det blir svårare att komma in osv. En negativ cirkel har skapats genom en dålig politik.

Det finns ju också privatskolor som inte är drivna av företag som vill göra profit. Ofta är dessa skolor drivna av någon from av religiöst samfund. Vilket öppnar upp för att fundamentalister att öppna friskolor och att skolledare kan försvara en barbarisk rättskipning, s.k. sharialagar. Nu ska man dock ha klart för sig att den skolledarens tolkning av sharia inte är densamma som majoriteten av muslimer gör.

Problemet för skolan är inte i första hand fundamentalismen i sig (som dock är ett problem) utan att vi ger fundamentalister möjlighet att driva skolor. Det är en konsekvens av att vi har privatskolor. Att avskaffa privatskolor är ett bra sätt att motarbeta fundamentalisters möjligheter till inflytande. Ett bra sätt att motarbeta ökad segregation. Lika skola för alla måste vara målet. En jämlik skola. Lika bra för alla oavsett klasstillhörighet. Och det får vi inte genom att gynna privatskolor.

Borgarmedia: DN, AB, SR
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Sossarna och EU

Två socialdemokrater skriver en utmärkt debattartikel i dagen SVD om EU och borgarregeringens och socialdemokraternas undfallenhet mot dåliga beslut. Om att det nya fördraget är detsamma som den grundlag som fransmän och holländare röstade nej till.
Det nya fördraget är i princip samma förslag som den grundlag holländare och fransmän röstade nej till 2005. Man har gjort förändringar i symbolfrågor, men huvudriktningen är densamma. Överförandet av mer makt till ett oreformerat EU – som holländarna röstade nej till – är kvar i fördraget.

Högerpolitikens befästande i texten – som fransmännen röstade nej till – är kvar i fördraget. Fördraget urholkar vår militära alliansfrihet ytterligare, ger ingen verklig ökning av de nationella parlamentens makt och ger oss inget undantag från EMU.
Det två, Anna Hedh och Peter Gustavsson kräver att socialdemokraterna ändrar sin inställning i EU-frågan och i frågan om folkomröstning.
I höstens förhandlingar kan Sverige kräva undantag från EU-lagstiftningen på områden som arbetsrätt, alkoholpolitik, EMU och EU-försvaret. Med tanke på att Danmark redan har liknande undantag är dessa krav inte alls orimliga.

Nästa val i Sverige är valet till EU-parlamentet 2009. Om socialdemokratin framstår som en hejarklack till regeringen riskerar vi att återigen ett nederlag i stil med de tre tidigare EU-valen där partiet fått resultat mellan 25 och 28 procent.
Att socialdemokratin har varit och är sådana stora EU-kramare tycker jag borde få en del vänstersossar att fundera. För jag tror inte socialdemokratin kommer att ändra inställning, detta trots att en majoritet av sossarnas väljare är emot EU. Trots att det finns en mängd interna kritiker som kräver förändringar.
Socialdemokratin kan välja att sluta upp bakom regeringen och motsätta sig folkomröstning. Detta stärker intrycket av att de ledande partierna gör upp över folkets huvuden och är receptet för ett svagt resultat i EU-parlamentsvalet. Alternativt driver vi socialdemokrater kravet på att folket ska få säga sitt, och låter regeringen stå med hundhuvudet för att de inte tillåter en folkomröstning om det fördrag de förhandlat fram.
Precis som de två författarna skriver innebär de svenska politikernas inställning, borgarregeringens såväl som socialdemokraternas, att man skapar en klyfta mellan politiker och väljare. Man skapar en mer utbrett missnöje med hur "demokratin" fungerar. Något som leder till lägre valdeltagande, mer misstroende mot politiken och så vidare i en ond cirkel. Att genomföra en folkomröstning kring det nya fördraget är något som skulle motverka ett ökande politikerförakt. En nog så bra anledning att ha en folkomröstning.

Läs mer: Självklart ska vi folkomrösta, Folkomröstning - Ja tack, Utan medborgarna, Nej till EU-fördraget
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-11

Ingen ökning av knivbrott, däremot nya arbetsmetoder

Ibland blir man trött på rubriksättare. I SVD står det "Knivbrotten ökar kraftigt" som rubrik på en artikel. Läser man artikeln så är det dock klart att det är anmälningarna av knivbrott (innehav av kniv på allmän plats) som ökat och att detta beror på att polisen förändrat sina arbetsmetoder. Arbetsmetoderna har ändrats av lite olika skäl, men både de poliser som intervjuas och Leif GW Persson är överens om att det inte finns någon egentlig ökning av knivbrott.

Det är då skamligt att tidningen genom sin rubriksättning får det att verka så. Det är sådant som bidrar till den falska bild som folk i Sverige har av att brottsligheten ökar. Något som inte är sant. I själva verket har brottsligheten i Sverige inte ökat på 30 år. Det som ser ut som en ökning i officiell statistik beror i huvudsak på felaktiga anmälningar, förändrad lagstiftning (saker som förr inte var brott är numera brott) och ökad anmälningsbenägenhet.

Läs också: Hatbrotten ökar inte, Många fel i brottsstatistiken, Ingen ökning av narkotikabrotten, Ökar våldet i samhället?
Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , , ,

Identitetspolitik och Mona Sahlin

Flera socialdemokrater i bloggvärlden har kritiserat Mona Sahlins tal i Almedalen. Däribland Enn Kokk som bland annat skriver:
För det första fanns de sedvanliga identitetspolitiska signalorden i hennes anförande; Katrine Kielos har tidigare på ett mycket skärpt sätt kritiserat henne för detta. Problemet med detta är inte att det skulle vara fel att slåss för undertryckta eller marginaliserade gruppers rättigheter - självfallet inte! - utan att hon noggrant undviker att tala om den grundläggande konflikten i samhället, klasskonflikten.
Katrine Kielos har själv skrivit i Expressen och verkar tycka det var blahablaha. Men de flesta skjuter in sig på Sahlins tal om en ungdomspanel. Helt riktigt kritiseras detta och istället föreslår man att socialdemokraterna borde förankra sin politik i folkrörelser.

Men detta kommer inte att ske. Det är lika bra att vänstern inom socialdemokratin inser det och lämnar partiet. Ty den svenska socialdemokratin har för evigt slagit in på en väg som för den bort från folkrörelserna, bort från arbetarklassen. Det bästa är att istället bilda nytt parti på samma sätt som i Tyskland.

Bland de som kritiserar Mona Sahlin återfinns Peter Karlberg, Åsa Petersen och Marta Axner. Den sistnämnda lyfter fram Sahlins ungdomspanel som en eventuell misstroendeförklaring av SSU, medan de två förstnämnda är tveksamma till ungdomspanel och talar sig varma för en folkrörelseförankring.

Mona Sahlins och socialdemokraternas politik är ingen politik för jämlikhet. Det är ingen politik som vill få bort klassklyftorna. Det är en politik för individualistiska medelklassmänniskor och inget för arbetarklassen.

Borgarmedia: EX, DN1, DN2, SVD1, SVD2, AB, SR
Bloggat: Kajsa Borgnäs på Almedalsbloggen, Kajsa Borgnäs, Enn Kokk, Markus Blomberg, Kajsa Borgnäs igen
Läs kritik av identitetspolitik och skriverier om vänstern.
Min tidigare kritik av socialdemokratin och Mona Sahlin.
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

Alldeles för svårt att strejka redan idag

Wanja Lundby Wedin kan tänka sig att tillmötesgå arbetsgivarna, storföretagen i deras krav på ännu fler inskränkningar i strejkrätten. På något annat sätt kan jag inte tolka hennes uttalanden i dagens DN. Idag är det otroligt svårt att strejka i Sverige, inte lätt som borgerliga företrädare hävdar. Sen länge har därför också de flesta strejker i Sverige varit s.k. vilda strejker. Dvs strejker som inte godkänts av facket. Olagliga strejker.

Detta beror på att det bara är de högsta fackföreningsledningarna som kan besluta som strejker. På lokal nivå går det inte. I praktiken har därför LO sen länge tagit ifrån den svenska arbetarklassen det bästa vapnet man har. Det är inte fler inskränkningar i strejkrätten vi behöver.

Istället behöver vi en demokratisk kontroll över strejkrätten och fackliga avtal. En demokratisk medlemskontroll. Alla avtalsförslag som förhandlats fram borde, som i många andra länder, underställas medlemsomröstning. Beslut om strejk och andra stridsåtgärder bör också tas genom medlemsomröstningar. Det bör dessutom vara möjligt att besluta om strejk på lokal nivå. Inget av detta behöver leda till fler strejker, men det leder defintivt till en mer demokratisk och mer medlemskontrollerad fackförening. Och en bättre sits för arbetarna i förhandlingar med företagen.

Efter artikeln i DN kan man också, som en annan bloggare gör, ställa sig frågan Vilka företräder LO?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

Privatiseringar och nedskärningar orsaker till försämring

Patientsäkerheten i Sverige har försämrats de senaste åren skrivs i SVD idag. Det kan ha orsakat upp till 3000 dödsfall. Uppgiften kommer från ett seminarium ordnat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) under Almedalsveckan. Mycket fokus läggs i artikeln vid rapporteringssystem och liknande för att komma åt problemet. Men inget skrivs om det som är den troliga orsaken till försämringen av patientsäkerheten.

Nämligen de nedskärningar som gått hand i hand med försämringarna av säkerheten. Ideologin styr både SKL:s rapportering och tidningarnas. Därför står inget om det uppenbara faktum att försämringar leder till just försämringar. Nedskärningar innebär automatiskt försämringar. Det verkar ju ganska uppenbart för även den mest oinsatte. Nu bekräftas detta av den rapport som SKL presenterade i Almedalen.

Den bästa åtgärden vore naturligvis att vi återställde vården till det skick den befann sig innan nedskärningarna. Samtidigt är det naturligtvis ingen fel på en förbättring av rapportering och uppföljning. Men den viktigaste åtgärden är naturligtvis en återställare till en allmän, god och bra vård för alla.

Vid sidan av nedskärningar innebär även privatiseringar en försämring av sjukvården. Undersökningar från USA visar på en dyrare sjukvård, en ojämlik sjukvård och en ineffektivare vård.

Läs mer om sjukvård.
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-10

Åsa Linderborg- skitbra

Det enda sommarprogram jag lovade mig själv att garanterat lyssna på var Åsa Linderborgs. Idag sändes det. Bara så bra. Som förväntat. Lyssna själv.

Bloggat: Esbati, Enn Kokk, Frihet och framsteg, Hanna Löfqvist
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

Bilindustrin och klimathotet

Bilindustrin skickar Göran Persson till Almedalen för att bedriva lobbyverksamhet (läs påtryckningar) för bilismen. En bilism som är det i Sverige som svarar för den största delen av våra koldioxidutsläpp. Han snackar om att vi är så beroende av bilindustrin och att det är ett problem. Det är klart att det är ett problem. Fråga er själva varför Göteborg har den uslaste kollektivtrafiken bland Nordens 5 storstäder. Det är bilindustrins fel. Så det är ett problem. Bilindustrin förhindrar vettiga satsningar på mer miljövänlig transportteknik och vettig stadsplanering. Något Persson försöker dölja och släta över när han är i Almedalen på reklamresa för bilismen och bilindustrin.

Att satsa på etanol är inget alternativ. Etanoltillverkningen leder till ett jordbruk i Brasilien med rena slavförhållanden. Dessutom till en omfattande miljöförstöring genom att skogar tas bort för att ge plats åt odling av grödor för framställning av etanol. Så etanoltillverkningen ger i stort sett ingen förbättring vad det gäller koldioxidutsläppen. Därför är det inget alternativ.

Att vi är så beroende av bilindustrin försämrar Sveriges möjligheter att statsa på alternativ till bilismen och på ett transportsnålare samhälle. Så samtidigt med att vi satsar på en vettig kollektivtrafik måste vi också satsa på att i Sverige producera andra typer av fordon än bilar. Som tåg och spårvagnar. Så att vi kan bli mindre beroende av bilindustrin.

Läs mer: Kollektivtrafik, Växthuseffekten, Stadsplanering
Borgarmedia: GP1, DN1, DN2, AB1, AB2, AB3, AB4
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

Sossarna övergav arbetarna för länge sen

En del kommentarer efter Mona Sahlins tal i Almedalen tyder på att författarna tror att socialdemokraterna kommer att föra en arbetarvänlig politik. Det kommer de inte. Det har de inte gjort sen 1970-talet. Och knappt då. Men idag är socialdemokratin helt inriktad på att föra en politik som gynnar storkapitalet. Precis som borgarregeringen. Men införandet av nyliberala idéer gick lite långsammare när sossarna regerade. Men det var lik förbannat en nyliberal politik.

Privatiseringen av skolorna har sossarna varit för, liksom dcen fördyrande avregleringen av elmarknaden, privatisering av sjukvård (med vissa undantag), utförsäljning av gemensamt ägda företag (ex Telia), privatisering av busstrafik, järnvägstrafik, telefoni osv. Andra saker där socialdemokraterna gått i spetsen för försämringar för vanliga arbetare och fattiga är exempelvis pensionerna och flyktingpolitiken. Sammanfattningsvis - en nyliberal politik. Så den som tror att det kommer att bli bättre med en socialdemokratisk regering har kapitalt fel.

Inte heller är miljöpartiet mycket bättre. De har stött den socialdemokratiska politiken när det gäller allt det ovanstående. Dessutom har de istället för en storsatsning på de kollektiva kommunikationerna runt storstäderna drivit igenom det puckade bygget av nya järnvägar i Norrland. Miljöpartiet är inget parti för arbetarklassen, det är ett parti för den postmoderna individualistiska eliten. Ibland gör de bra saker, oftast tyvärr dåliga. Dessutom dras de med samma sak som sossarna, att säga en sak och mena nåt annat. Miljöpartiet är inget alternativ för den svenska arbetarklassen.

Vänsterpartiet har varit snäppet bättre. Men inte mycket. De har på lokalt plan , på flera orter, varit för och dessutom ibland drivit igenom privatiseringar. Privatisering av skolor och sjukvård. För att vänsterpartiet ska betraktas som arbetarvänligt måste nog en svängning åt vänster ske. Och partiet måste sluta snegla på regeringstaburetter.

Och hur var det med Mona Sahlins tal. Innehöll det egentligen något av värde. Inte alls! Det var mycket snack och lite verkstad. Eventuellt kommer subventioner till bostadsbyggande att återinföras om sossarna vinner nästa val. Det var väl ungefär allt med reellt innehåll. Majoriteten av det borgarregeringen rivit ner kommer att bli kvar nedrivet efter en eventuell sosseseger i nästa val. För att det ska ske något bra krävs det nåt annat än en sosseseger i nästa val. Det krävs folklig mobilisering. Det räcker inte med att ett tal är elegant och elakt. Att något låter bra innebär inte att det är bra. Det måste finnas innehåll också. Det räcker inte att säga det folk förväntar sig att höra. Det krävs mer.

Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, AB, SR
Bloggat: Ett hjärta rött
Läs mer: Privatisering, Sjukvård och skola
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

Idiotlagstiftning

Är det inte istället dags att de stora företagen förändrar sitt sätt att sälja och tänka. Det är ju där det egentliga problemet finns. Inte hos allmänheten som laddar ner. Förändrar sig inte bolagen kommer de att dö sotdöden ändå. Alldeles oavsett ny propaganda mot nedladdning och fildelning. Alldeles oavsett ny korkad lagstiftning som inte fungerar i praktiken. Som inte kommer att leda nån vart. Mer än möjligtvis till minskat förtroende för lagarna. Resultatet av den nya föreslagna lagstiftningen kan alltså bli motsatsen till den tänkta. Mer förakt för lagstiftningen och mer nerladdning.

Den nya lagstiftningen kommer också att skapa en hel del andra problem, vilket Piratbyrån beskriver så här:
- Det kan hända att oskyldiga drabbas. Vi har sett hur det ser ut i andra länder med liknande lagar. Där skickar upphovsrättsorganisationer ut brev till dem som fildelat och säger att de ska stämmas på pengar. De skriver "Nu ska vi stämma er och vi har bevis". Många blir rädda och betalar utan att det blir en rättslig process.
Bloggat: Jinge, Beta Alfa, Webbsnack
Borgarmedia: DN1, SVD1, IDG1, SVD2, SVD3, AB
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , ,

Självklart ska vi folkomrösta

Alla medborgare i EU borde få få folkomrösta. Alla länder som är medlemmar i EU borde ordna folkomröstningar om det nya EU-fördraget.

En ny SIFO-undersökning visar att 67% av befolkningen vill rösta om EU-fördraget. Endast 29% proccent tycker att riksdagen kan bestämma om fördraget. 51% anser attd et nya frödraget är ett dåligt förslag och endast 30% tycker att det är bra.

När så många vill ha en folkomröstning är det enda demokratiskt vettiga att ordna en folkomröstning. Att vägra är att begränsa demokratin, att begränsa folkets inflytande på politiska beslut. At vi har en s.k. representativ demokrati förändra inte detta. Det mest demokratiska när det gäller så här viktiga saker är en folkomröstning. Att inte genomföra en sådan sänker förtroendet för de svenska politikerna och den svenska demokratin till än lägre nivåer än vad det är idag.

Läs mer: Ett argument jag inte förstår, EU-byråkraterna slår till, Folkomröstning - Ja tack, Utan medborgarna, Nej till EU:s grundlag
Borgarmedia: DN1, SVD, DN2, DN3
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , ,

Svenska Wikipedia suger

Det är väl bra att Wikipedia växer. Användarnas uppslagsverk och så där. Men det behövs nog nån form av kontroll. Svenska Wikipedia har en klar slagsida åt höger. Kontroversiella händelser och personer i modern tid beskrivs ofta felaktigt och med en klar slagsida åt höger. Även engelska wikipedia dras med samma problem, fast kanske i mindre omfattning. Försöker man ändra till en mer korrekt och neutral beskrivning så ändras det hela snabbt tillbaks.

Själv har jag kommmit i kontakt med detta när det gäller Göteborgshändelserna 2001. Som beskrivs på två ställen för närvarande, här och här. För närvarande ser det dock ut som om de båda versionerna av händelseförloppet närmat sig varandra. En del sakfel kvarstår dock. Som att det var DIA som samarbetade med svenska militären och vilket Hans Abrahamssons bok handlar om, inte Secret Service, som det står i en av artiklarna. Istället är det ju Secret Service som gett information om amerikanernas inblandning. Men kanske håller det just nu på att ske en förbättring och kvalitetshöjning av artiklarna på Wikipedia. Vi får hoppas det. För idén är bra.

Andra bloggar om: , ,
Technorati: , ,

Etiketter: ,

2007-07-09

Ekdal - okunnig som få?

Niklas Ekdal har skrivit en ledare i DN, Platta skattens teori som kritisera hårt och skarpt av Erik Svensson på bloggen Biology and Politics.

Ledaren handlar om skatter och Ekdal menar bl.a. att progressiva skatter på nationell nivå idag inte längre fungerar. Han har en poäng där tycker jag, det är problem när kapitalet har fri rörlighet att ha olika höga skatter och olika skattesystem i olika länder. Men det ska inte lösas genom att försämra för världens arbetare. Istället måste det ju lösas med en internationell omfördelning av pengar genom progressiva skatter på internationell nivå. Detta kanske blir svårt i ett kapitalistiskt system, men är ändå den enda acceptabla lösningen. Krävs det ett annat ekonomiskt system för att genomföra en sådan ordning, ja då får väl jordens fattiga och arbetare gör revolution och införa det.

I slutet av av artikeln försöker Ekdal ge en förklaring till varför omfördelande skatter är så populära i Sverige, men inte i USA. Det beror på att USA aldrig haft ett feodalsystem säger han. Det som invandrade dit har alltid varit fria fortsätter han. Därför finner de sig inte i statliga skatter. Sånt otroligt trams. Så okunnig att han inte känner till att en stor del av USA:s befolkning varit förslavad kan han väl ändå inte vara. Ett slaveri och en efterföljande apartheidstat, som först upplöstes på 1960-talet, och vars konsekvenser USA fortfarande lever med. Konsekvenser som skapat enorma problem med rasism, fattigdom och utslagning för delar av USA:s befolkning. Detta låtsas Niklas Ekdal som om det inte finns. USA tycks honom problemfritt. En lögnare är nog vad han är. Inte okunnig. För så okunnig kan man ju inte vara. Eller?

Och hur är det med feodalismen i Sverige. Ett kännetecken på Sveriges historia är ju just bristen på ett utbyggt feodalsystem. Istället har vi haft fria bönder som allierat sig med staten (tidigare kungen) för att slå mot landets elit (adeln). Senare förvandlades detta till att arbetarna och staten förenade sig mot borgarklassen. I Sverige genom att borgarklassen tvingades till en kompromiss, om att dela resurser och makt. Detta gjorde borgarna delvis för att undvika en revolution i rysk skala. Solidariska omfördelande skatter och bidrag infördes genom demokratiska beslut. Införandet av olika solidariska system som de borgerliga partierna i stort sett alltid var emot.

Förklaringen till att svenskar är positiva till solidariska skattesystem med progressiva skatter etc är alltså inte att svenskarna varit ofria, utan tvärtom. Det är för att svenskarna (bönderna/arbetarna/de fattiga) varit fria och krävt rättvisa. Det är anledningen till att svenskar är positiva till solidaritet, gemensamt ägd egendom (statlig, kooperativ) , inte för att vi skulle varit förtryckta i ett feodalsystem. För det påståendet är falskt och tyder förmodligen på en viss okunnighet om Sveriges historia hos Ekdal.

Frihet skapar krav på rättvisa, trygghet och solidaritet. Trygghet, solidaritet och jämlikhet skapar mer frihet. Låt inte de borgerliga partierna förstöra detta. Den borgerliga regeringen inskränker dock idag människors frihet på en mängd sätt. Att ta bort den lilla progressiviteten som finns i skattesystemet skulle inskränka friheten ännu mer. Det är det borgarna och Ekdal vill. Inskränka friheten för fattiga, för arbetare, för vanligt folk.

Borgarmedia: DN,
Läs mer: Åsa Linderborg i Aftonbladet
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

Förakt för vanligt folk

Att som Bo Dahlbom i SVD gör, föraktfullt uttala att "Semester är en 1900-tals-idé" är verkligen att uttrycka förakt för de människor som arbetar på alla Sveriges industrier, sjukhus, affärer och restauranger. Ett förakt för alla som har vanliga jobb. Förakt för de människor som behöver semester för att kunna stå ut med sitt själsdödande eller kroppsförstörande jobb.

Bo Dahlbom uttrycker elitens förakt för de människor som producerar de värden som vi alla lever på och av. Han är föraktfull mot bilarbetarna vid bandet som gjort bilen han kör runt i, han är föraktfull mot butiksbiträdet som hanterar varorna han köper. Han är visar ett grovt förakt mot de människor som ska ta hand om honom när han blir gammal. En sån nonchalans, en sån elitism, en sån okunnighet om vanliga människors villkor. Bedrövligt. Förskräckligt.

Mer i borgarmedia: SVD1, SVD2,
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: ,

Höjning av bensinpriset - kanske inte det rätta

Jag är inte så säker på att en höjning av bensinpriset är den bästa åtgärden när det gäller att minska bilismen. Helt klart är dock att bilismen måste minskas. En höjning av bensinpriset kommer att slå förhållandevis hårdare mot landsbygden än mot städerna. Men det är i städerna som bilismen är störst och det är där den i första hand borde minskas. I städerna finns också stora möjligheter att konstruera effektiva kollektiva transportmöjligheter, något som är mycket dyrare och svårare i glest bebyggda trakter.

Därför tror jag att en kombination av åtgärder mot bilism och för en utbyggnad av kollektivtrafiken i städerna är bättre än en höjning av bensinpriset. De åtgärder jag kan tänka mig är följande:

Trängselavgifter i alla storstäder (Gbg, Malmö, Sthlm)
Begränsning av bilism genom avstängning för bilar av vissa områden i stadskärnor
Borttagande av reseavdragen
Utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik (spårvagnar, tunnelbana, pendeltåg)
Förbud mot shoppingcenter ute på landet i olika vägkorsningar.
Bensinsnålare bilar
Mer biogasbilar (etanolbilar är jag däremot tveksam till, då det visat sig medföra stora negativa miljökonsekvenser i ex. Brasilien)

Läs också: Klimathotet - en utmaning för vänstern, Klimathotet - vad kan du göra, Göteborg och klimathotet
Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, DN3, SVD3, SVD4, SVD5
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-07-08

Bra

Bra att de flesta partier vill fixa till migrationsverkets dumheter.

Citat:
- Jag är bekymrad över att man har intagit den här ställningen för det är ju ett markant avsteg från den hållning som vi tidigare har haft till Irak. Vi politiker kan inte förändra den här situationen annat än genom en lagändring, säger Göte Wahlström, styrelseledamot i Migrationsverket och socialdemokraternas talesman i asylfrågor.
TT har varit i kontakt med samtliga riksdagspartiers talespersoner i flykting- och asylfrågor. Och förutom moderaterna och socialdemokraterna är också miljöpartiet och vänsterpartiet öppna för en lagändring där tolkningen av begreppet väpnad konflikt blir mer långtgående än i dag.

- Vi kan inte skicka tillbaka folk till ett land i fullständigt kaos, säger Bodil Ceballos (mp).
Centerpartiet är dock ute och cyklar som vanligt, Federley mest.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1
Andra bloggar om: ,

Etiketter: ,

2007-07-06

Javisst ska vi värna vissa värden

Vi ska värna trygghet, anställningstrygghet och trygghet på andra sätt. Alla barn ska ha rätt till en skola av god kvalitet. Alla människor ska kunna arbeta. Bra daghem ska vi värna om. Bra för alla. Vi ska värna om solidaritet och gemenskap. Alla människors lika rättigheter. Mer demokrati som omfattar alla samhällets områden, även ekonomin och storföretagen. Värna om religionsfriheten - vilket kräver ett sekulärt samhälle. Värna om yttrandefriheten. Jämställdheten. Jämlikheten. Vi ska värna om välfärden. En välfärd för alla, inte bara för de rika. Det finns många värden att värna om. Liberalerna hjälper oss inte med detta.

Därför säger vi nej till liberalerna. De talar med kluven tunga eller ljuger rakt upp och ner.
Därför ska vi säga nej till privatskolor och privatdaghem. Det ökar segregationen, utanförskapet och otryggheten.
Därför säger vi nej till försämringar av arbetsrätten. Det ökar otryggheten, slår mot solidaritet och gemenskap.
Därför ska vi säga nej till arbetarfientliga rasistpartier. Framgångar för såna partier motverkar trygghet, solidaritet och gemenskap.
Därför säger vi nej till borgarregeringens bostadspolitik. Den ökar ojämlikheten, utanförskapet och segregationen.
Därför säger vi nej till försämringar i a-kassan. Det leder till ökad utslagning och segregation
Därför säger vi nej till borgarnas övervakningspolitik i namn av "kamp mot terrorn"
Därför säger vi nej till regeringens sjukvårdspolitik. Den försämrar för vanligt folk och skapar ojämlikhet.
Därför säger vi nej till den ruttna flyktingpolitiken. Den skapar otrygghet och utanförskap.

Liberalerna och borgarna är bara ute för att skapa en grundotrygghet bland arbetare och fattiga. De vill bara värna om "värdet" i att rika har det bra. Att de som redan har ska ha mer. Att borgarklassen ska gynnas. Det är de "värden" som liberalerna och borgarregeringen vill värna om.

Mer i borgarmedia: SVD, DN, AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Två av tre säger nej till Sverigedemokraterna

Det är riktigt att som LO säger, att uppmärksamma Sveriges arbetare på SD:s arbetarfientliga politik. Men vi ska inte ta debatten med dem. Vi ska debattera de intressanta frågorna, utan att göra saker som kan få folk att uppleva SD som rumsrena. Även i fortsättningen ska alltså Sverigedemokraterna bojkottas så mycket det går. Isoleras och framställas som det de är, ett arbetarfientligt parti med en politik som gynnar de rika i samhället.
–Som facklig organisation ska vi även granska vad sd står för. De vill ändra MBL och lagen om anställningsskyddet så att turordningsreglerna försvinner. De vill ge arbetsgivarna fullständig uppsägningsrätt. Det måste vi lyfta upp på bordet, säger Anders Ferbe.
(citat från artikel i SVD)

Och vi ska komma ihåg. Två tredjedelar av svenska folket vill absolut inte se Sverigedemokraterna i riksdagen. Och 80% kan inte tänka sig att rösta på dem eller nåt liknande parti. Och slutligen, under 4% kan tänka sig att rösta på dem enligt de senaste opinionsundersökningarna.

Läs mer: Konservativ familjepolitik, Nationalism - inget bra sätt att bekämpa Sverigedemokraterna, Invandring, attityder och rasism, Sverigedemokrater och rasism bekämpas i vardagen, Varför har så många fel om Sverigedemokraterna?, Xenofobi och rasism
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Problem med verkligheten?

Det verkar som den svenska överklassen och byråkratin har en begränsad fattningsförmåga. Man kan nog säga ett de har perceptionsstörningar. Frågan är om det finns en diagnos för detta, så vi kan få dem inspärrade på nån institution eller i alla fall få fram särskilda resurser för att hantera deras problem.

Det är inte konstigt att man funderar när man läser att migrationsöverdomstolen (full med överklass och byråkrati i form av domare) säger:
"Det råder inte inre väpnad konflikt i Irak"
Inte väpnad konflikt i Irak! Det måste föreligga störningar i de sinnen som hanterar verkligheten hos dessa domare. Eller hur kan man bli så blind? Folk dör varje dag i Irak på grund av USA:s krigföring, olika motståndsgruppers attacker eller terrordåd. Föreligger ingen konflikt. Helt otroligt korkat. Vad är det för fel med människorna som sitter i migrationsöverdomstolen?

Och vad är det för fel med tjänstemännen i byråkratin som säger så här (från DN):
Men varje dag kan man följa hur människor dör och lemlästas i Bagdad. Hur kan det då vara rätt att skicka dem tillbaka?

Mitt uppdrag är att följa lagen i ljuset av Migrationsöverdomstolens praxis.

Men är det inte stötande?

Jag har en personlig uppfattning men jag har att hålla mig till regelverket, sedan får andra instanser göra en bedömning om det var riktigt.
Man gör saker som uppenbart är fel, men säger att man inte har nåt ansvar. Utan det är Migrationsöverdomstolen som har ansvar. Nån annan. En domstol med uppenbar svårighet att förstå verkligheten. Och varifrån känner jag igen tjänstemannens sätt att resonera? Javisst ja, Nürnberg-rättegångarna.

Borgarmedia: DN, SVD, SVT
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , ,

Ideologisk attack på a-kassan

Borgarregeringen vill slå mot fackföreningarna. Det är det verkliga skälet bakom förändringarna i A-kassa. Själva systemet behövde ingen reformering. Det var/är självfinansierat och klarade sig bra. Men regeringen vill försvaga facket. Vågar inte gå till direktangrepp utan försöker via attacker på a-kassa komma åt facket.

Konsekvenserna blir allt tydligare. Folk med dålig ekonomi gå ur a-kassan. De fack som organiserar branscher där folk tjänar dåligt behöver då höja avgiften till a-kassan ytterligare och en ond cirkel är igång.

Borgarregeringens politik drabbar återigen de som har sämst resurser i samhället. Det handlar inte om att måna om folk, jo möjligtvis om de redan rika. Det handlar om att regeringen för en klasspolitik, en överklasspolitik som slår mot arbetare och fattiga. Som slår mot arbetares organisering. En borgarpolitik som slår mot gemenskap och solidaritet.

Mer i borgarmedia: SVD, SR, Sydsvenskan
Bloggat: Ett hjärta rött, Alliansfritt Sverige
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-04

Mer perspektiv på terrorism

Grotthögern som Esbati kallar dem, har svårt att skilja på person, organisation, politisk riktning och mycket annat i den verkliga världen. I deras egen värld är det enkelt. Det finns dom själva och en massa andra. De andra är ondskefulla och har fel. I allt. Antingen är de islamister med mål att mörda alla västerlänningar, eller så är de korkade vänsterextremister som urskuldar islamister och därför kommer att bli mördade själva. Själva är de ofelbara och har rätt i allt.

Fast de har uppenbart ingen humor och eventuellt en viss brist på förstånd misstänker jag. Svårt att tolka fakta och dra slutsatser har de helt klart.

Ali Esbati är på inget sätt hela vänstern. Han försvarar inte terrorism eller islamism. Hela vänstern har aldrig stött Sovjetkommunismen. Esbatis parti gjorde det en gång i tiden. Men som sagt, varken Ali eller hans parti är hela vänstern. Och vad som gjordes en gång måste väl vara utan betydelse nu. Sovjetkommunismen är ju tack och lov död. Om vi inte kan gå vidare måste vi ju konstatera att borgarna har större problem. De var väldigt länge positiva till Hitlers regim. Skulle det göra dem till nazister idag? Till diktaturkramare? Naturligvis inte. Samma resonemang måste ju gälla fär vänsterpartiet.

Nej, grotthögern visar ånyo sin brist på kunskap om vänstern. Sin brist på analysförmåga och sin brist på proportioner. Lite statistik:

Antal dödade i trafiken 1998 - 2007 (t.o.m maj 2007): 4871 (Källa: NTF)
Antal mördade de senaste 10 åren: 1000 (Källa: BRÅ)
Antal dödade i arbetsplatsolyckor 1997-2006: 504 (Källa: Arbetsmiljöverket)
Antal dödade i terroristdåd de senaste 10 åren: 0

Statistiken gäller Sverige, men jag är säker på att proportionerna är de samma i resten av Europa. Basala fakta. Men jag tvivlar på att grotthögern kan ta in detta. Vad är det vi borde lägga krutet på egentligen om vi vill rädda människor? Terroristbekämpning? Tror inte det.

Läs också: Borgare och terrorism, Frihetens verkliga fiender, Därför är USA det största hotet och problemet, Lite perspektiv på terrorism
Lektion om vänsterextremism för okunniga och om extremism
Bloggat: Esbati, Opassande,
Borgarmedia: SVD, EX,
Grotthögern: Johan Ingerö, Lilla Torg Liberalerna
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Bostadssegregation och fräcka hus

En debattartikel i dagens SVD, Integrationens blinda fläck, tar upp brister i den nuvarande regeringens integrationspolitik. Jag tycker kritiken brister på många punkter och regeringens politik är betydligt svagare och sämre än vad artikelförfattaren anser.

Kärnan i artikelns kritik av regeringens politik är att det inte räcker med arbetsmarknadspolitik för att få bort utanförskap. Det behövs också åtgärder för att bli av med det segregerade boendet.

Men debattören misslyckas helt med att peka på vad borgarregeringen gjort för fel i bostadspolitiken. Istället tar han en rad utländska exempel på vad som kan göras. Men inget av det kan genomföras när man har en regering som tagit bort subventioner för bostadsbyggande, vill privatisera det mesta, förvandla till bostadsrätter och som vill ha marknadshyror. Kritiserar man inte dessa inslag i regeringens politik så blir kritiken meningslös. I själva verket är det så att den borgerliga regeringens politik leder till ökad segregation och sämre boende. Något som debattören inte tycks ha förstått.

Kommunerna å sin sida verkar mer intresserade av att bygga fräcka hus och "synas på kartan" än att ta itu med segregationsproblem. Så länge det är så ser jag ingen lösning på det segregerade boendet. Jag har inget emot fräcka hus och höghusområden a la Manhattan. Men de sakerna löser inte bostadsproblemen och segregationen. För mycket fokus på sådant gör att man glömmer bort de verkliga problemen på bostadsmarknaden. Problem som borgarregeringen förvärrar med den förda politiken.

Tidigare inlägg: Byggande och bostadspolitik, Bostadsbristens Göteborg, Endast sociala åtgärder kan minska brottslighet, Bygg fler bostäder för vanligt folk
Borgarmedia: SVD1, E24, SVD2, DN1, DN2, DN3, SVD3, DN4, DN5, SVD4
Bloggat: Jonas Morian, Bloggvänstern Stockholm, Bloggen Bent
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

Borgare och terrorism

Svenska Dagbladet försöker förklara hur terrorism fungerar.

Deras förklaring bygger på att man påstår att tre saker är myter. Det som skulle vara myter är följande:

1. Terrorismens huvudorsak är fattigdom och förtryck.
2. Kriget mot terrorismen är verkningslöst.
3. Islam har inget med terrorismen att göra.

Låt oss granska deras argument för att detta skulle vara myter. Det första är enligt SVD en myt därför att det är rika och välutbildade som begår terrordåden. Istället är det en ideologisk fråga. Det finns fler fel med detta resonemang. Men också ett rätt. Det är en ideologisk fråga. Fattigdom och förtryck skapar underlag för en ideologi som förskönar och rättfärdigar terrordåd. Därför kan även rika, som blir anhängare av denna ideologi, begå terrorhandlingar. Dessutom begås inte majoriteten av terrordåd av rika eller medelklassmänniskor. Majoriteten terrordåd äger rum i Mellanöstern, främst i Irak. Dessa begås säkerligen av i huvudsak förtryckta och fattiga. Att ta läkarna som gripits för de senaste totalt misslyckade försöken till terrordåd som typexempel på terrorism och som utgångspunkt för resonemanget är alltså totalt fel och SVD hamnar därför också fel i sitt resonemang.

Den andra myten enligt SVD är att kampen mot terrorism lönat sig då terrordåden blivit svårare att genomföra i Europa. Snacka om enögdhet. Antalet terroristdåd i världen har ökat på grund av "kriget mot terrorn". Inte minskat. Min slutsats är att kampen mot terrorismen misslyckats kapitalt. För det är väl inte bara europeer och amerikaner som räknas som människor och offer? Något som tycks vara SVD:s utgångspunkt i känd gammal unken kolonial och rasistisk stil.

Den tredje myten som SVD hävdar finns är ett påfund i SVD:s ledarskribents underliga hjärnvindlingar. Jag vet ingen som påstår nåt sånt. Det som jag och många andra säger är att terrorism inte är inbyggt i islam. Att det är en extrem tolkning av islam som får sådana konsekvenser. En tolkning av islam som västvärlden bidragit till genom sitt stöd till Israel, genom sitt kolonialism och förtryck mot människor av arabiskt ursprung. Det är också stöd från västvärlden som delvis byggt upp de fundamentalistiska rörelserna, exempelvis Al-Qaida, Talibanerna och Hamas. Ett stöd som skapades för att destabilisera vänsterkrafter och andra stormakters (Sovjet) ockupationsaktiviteter. Sen har västvärldens projekt vänt sina vapen mot de som hjälpt till att skapa dem.

SVD:s argument för att de tre sakerna skulle vara myter är mycket svaga och osanna. En av de s.k. myterna är ett rent påhitt utan verklighetsförankring. Så kan det går när man sitter på en instängd ledarredaktion utan verklighetskontakt.

Och för att slippa en del mindre intelligenta kommentarer: Jag tar avstånd från terrorism. Det är ingen politisk metod som jag stöder. Men jag tar också avstånd från västvärldens krigföring i och ockupation av Irak och Afghanistan. Även från Israels ockupation av palestinskt territorium tar jag avstånd liksom från västvärldens stöd till Israel. Jag tar också avstånd från borgerliga tidningars och västvärldspolitikers försök att utmåla islam som blodtörstigare än andra religioner. För det är helt enkelt inte sant. Och slutligen tar jag avstånd från alla religioner. Ty de är vidskepelse. Men det är okej för mig om andra inte tycker så (om religion alltså).

Mer i borgarmedia: SVD, DN1, DN2, DN3, GP
Bloggat: Esbati
Andra bloggar om: , , , , , ,
Technorati: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

Vad blev egentligen bättre med nya a-kassan?

Borgarregeringen minskade det statliga stödet till a-kassan med resultatet att många lämnade a-kassan. Detta har fått regeringen att lägga sitt förslag om obligatorisk a-kassa.

Vidare har kraven för att få a-kassa skärpts. Har man bara jobbat 6 månader de sista 12 månaderna så får man bara 50% a-kassa eller ännu lägre om jag förstått saken rätt. Detta innebär naturligtvis vissa ekonomiska problem för en del grupper.

De nya reglerna innebär att man måste var beredd att flytta. I mitt fall innebär den regeln att jag knappast kan få nån a-kassa. Jag har absolut ingen lust att flytta från min sambo för att arbeta i Stockholm. Att dagpendla Göteborg-Stockholm låter sig knappast göras. Alltså får jag skita i att försöka få ut a-kassa.

Jag misstänker att regeringen också trott att det skulle spara lite pengar om man minskade statsbidraget till a-kassan. Men det var fel. Det visar sig att statskassan förlorar på det hela.

Så vem tjänar på alla de nya reglerna för a-kassan. Staten - Nej, Den arbetslöse - Nej. I slutändan är det bara storföretagen som tjänar på det hela. Och det var/är väl antagligen regeringens mål med förändringarna.

En del dårar i det underliga partiet centern vill dock gå ännu längre med försämringarna för vanligt folk och arbetare.

Läs mer: Internationalen1, Internationalen2
Mer i borgarmedia: SVD1
Bloggat: Trotten, Alliansfritt Sverige
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , ,

2007-07-03

En ny modern demokratisk vänster, del 7

I det förra inlägget i min serie om den svenska vänstern skrev jag om organisatoriska förhållanden. Om hur tendenser/fraktioner är en nödvändig ingrediens i ett sånt parti. Jag gav en mängd exempel på hur detta skulle kunna fungera och lovade återkomma med fler synpunkter på saker som är viktiga för den interna demokratin i ett parti.

En sådan sak är de anställdas och förtroendevaldas ersättningar. Både Enhedslisten i Danmark och holländska SP har begränsningar av hur mycket folk kan tjäna. Det uttrycks ofta som att folka ska tjäna en genomsnittlig arbetarlön eller nåt liknande. Detta tycker jag är en bra bestämmelse och bör gälla alla förtroendevalda i olika parlamentariska funktioner, alla förtroendevalda heltidspolitiker inom partiet och alla anställda.

Vidare bör minoriteter i form av organiserade tendenser/fraktioner ha stöd i stadgarna för sin verksamhet, så att onödiga uteslutningar och sådant kan undvikas. Dessutom underlättas interna diskussioner och onödiga missuppfattningar och motsättningar kan undanröjas genom att ingen behöver arbeta i hemlighet. För fraktioner finns alltid i alla partier. Problemet är när det finns en massa hemlighetsmakeri. Det är en styrka för demokratin i ett parti att garantera minoriteter vissa rättigheter som just varande minoriteter. Så här står det exempelvis i Socialistiska Partiets stadgar:

8.6 Socialistiska Partiet och Ungsocialisterna erkänner rätten till tendens- och fraktionsbildning på en uttalad plattform. Detta innebär att varje medlem har rätt att inom partiets diskussionsforum, organisera en opinion i olika frågor. Rätten till tendensbildning innebär även skyldighet att hålla tendensarbetet inom organisationen, att bedriva det öppet under den nationella ledningens insyn.
8.7 En tendens eller fraktion som omfattar minst 5 procent av partiets medlemmar garanteras automatiskt rätten till inledningar på de möten och sammandragningar på riks-, regional och avdelningsnivå. Innefattar tendensen ungsocialister har den automatiskt rätt att hålla inledningar på Ungsocialisternas nationella sammankomster.
8.8 En tendens som i en avdelning omfattar minst 10 procent av avdelningens medlemmar garanteras automatiskt inledningsrätt på de avdelningsmöten och sammandragningar som avdelningen har under diskussionsperioden. Innefattar tendensen ungsocialister har den automatiskt rätt att hålla inledningar på Ungsocialisternas lokalgruppsmöten.
8.9 När tendenser och fraktioner förekommer vid val av delegater till kongress sker en nationell utjämning av delegaterna som garanterar respektive tendens proportionell representation på kongressen.
8.10 En tendens som omfattar minst 10 procent av partiets medlemmar eller det antal kongressdelegater som svarar mot denna procentsats ska representeras i partiets ledande
organ – partistyrelsen.

Den sista saken jag ska beröra är rotation. Detta är bra då det motverkar maktklickar, att enskilda personer blir för betydande samt byråkratisering. Enhedslisten i Danmark har bestämmelser kring detta som i korthet går ut på att ingen person kan inneha en central förtroendepost i partiet, en parlamentsplats (vara heltidspolitiker) för partiet eller vara anställd längre än sammanlagt 7 år i följd. I praktiken blir därmed alla anställningar förordnanden på max 7 år. Vanligt är att man bara förordnar på två år. Jag tycker detta är en bra ordning och tror att det är ett måste för ett modernt och demokratiskt vänsterparti.

Efter detta är det nog om den interna demokratin och nästa inlägg kommer att handla om flerpartisystem och enpartisystem.

Intressant?
Läs mer om en ny vänster: Breda vänsterpartier, Esbati i Flamman för några år sen,
Bloggat: Biology and Politics, Strötankar och sentenser1, Strötankar och sentenser2
Tidigare inlägg: Del1, Del2, Del3, Del4, Del5, Del6
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

En gudi behaglig gärning

Det ser som om kristdemokraterna är på väg att splittras. Det vore bra. Bra för Sverige. Bra för Sveriges arbetare. Abortmotståndarna startar kanske eget. KD åker ur riksdagen. Riksdagen blir av med sitt enda trosbaserade parti. Arbetarklassen i Sverige blir av med ett nyliberalt högerparti. Vi behöver inte fyra sådana partier. Miljön i Sverige världen vinner för vi blir av med ett parti som vill sänka bensinskatten. Det ser faktiskt ut som ett win-win-läge. Alla vinner om KD åker ur riksdagen. En gudi behaglig gärning är det om abortmotståndarna fixar till ett eget parti.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2, DN3, SVD3, AB
Andra bloggar om: , , ,
Technorati: , , ,

Etiketter: ,

Grundotrygghet

Två centerpartister kommer med ett förment radikalt krav på DN:s debattsida. Det är det andra korkade utspelet från centern på kort tid. Eller kanske vi bör säga det tredje. Först hade vi ett korkat förslag om CSN, sen hade vi ökade reseavdrag, vilket med tanke på klimathotet och växthuseffekten framstår som oerhört ointelligent. Och nu har vi förslaget om förändrade trygghetssystem för medborgarna i Sverige.

Som jag ser det kommer det senaste idiotiska förslaget leda till följande situation. Arbetare, fattiga och utslagna i Sverige får en ekonomisk situation vid arbetslöshet och sjukdom som innebär att man inte kan försörja sig. De som har råd , borgarklassen (de rika) främst, men även de med starka fackföreningar (läs metallarbetare) kommer att skaffa privata försäkringar. Och drabbas inte av det nya systemet. Känns systemet igen? Javisst, det är så det fungerar i USA.

Avskaffad trygghet för fattiga och arbetare. Det är alltså helt kort vad centerns två företrädare föreslår i debattartikeln i DN. Men de kallar det för grundtrygghet. Hyckleri är vad det är. Grundotrygghet för vanligt folk är vad det kommer att innebära.

Borgarmedia: GP, DN1, SVD, DN2
Bloggat: Hanna Löfqvist, Badlands Hyena, Henrik Sjöholm, Pooma, Livet enligt mig
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-07-02

Därför är USA det största hotet och problemet

En viktig anledning är att USA varit inblandat i fler statskupper och krig än något annat land sen andra världskriget. Man har fixat politiska mord, militärkupper, invasioner, krig i en takt som slår alla andra. På det sättet är man också ansvariga för en otrolig massa människors död.

Kupper uppbackade av USA efter 2:a världskriget.
Interventioner och startade krig med USA inblandat
USA:s veton i FN
Amerikanska företags inblandning

Oavsett eventuella enskilda sakfel i listorna så är det hela ändå överväldigande och svar nog på frågan om varför svenskar är skeptiska till USA:s politik. Det orättvisa, dåliga sjukvårdssystemet spelar säkert en viss roll, liksom fackföreningsfientligheten och den överdrivna religiositeten. Det finns en del saker som sagt. En del saker som definitivt ger anledning att betrakta USA som ett problem och som ett hot mot freden i världen.

Det jag kunnat kolla i listorna är korrekt. Visia brister syns dock direkt. Krig som varat länge representerars ofta av bara ett årtal. Jag tar dock inte ansvar för något annat material som finns att läsa på den sajt jag länkar till. Det kan ju vara bra, men kan ju också vara en galen konspirationsteoretikers verk.

Om ett USA-företags framfart i världen: Bananer i uniform, Förtjusande brevväxling med Chiquita, Något är ruttet, Storföretag skräms tydligen av bloggar, Chiquita erkänner utbetalningar till terrorgrupper, Chiquita erkänner terrorpengar, Chiquita stäms för 173 mord, Chiquitita tell me the truth, Yes we have no bananas, Chiquitas blodiga bananer, Banana Shit, Bananbiffen fortsätter
Om ett av de värsta massmorden i modern tid: Indonesien 1965, Hur väst stödde massakern på en miljon människor
Mer läsning: Vietnamkriget

Mer i borgarmedia: DN, SVD,
Bloggat: Henrik Sjöholm, Blogge Bloggelito
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , ,

2007-07-01

Lite perspektiv på terrorism

Nu när Storbritannien tycks upprört över några av dem mest misslyckade och klantiga terrordåden nånsin kanske det kan vara lite bra med eftertanke och fundera över terrorismen i Europa som ju inte alls är tillnärmelsevis lika omfattande som på 70- och 80-talen. Dessutom tycker jag man ska fundera på olika säkerhetstjänsters eventuella inblandning med tanke på CIA:s planer att mörda Castro. Ett terroristdåd. Att säkerhetstjänster och underrättelsetjänster finansierar terroriströrelser är ju ett välkänt faktum, exempelvis CIA:s stöd till Talibanerna för att kämpa mot Sovjet i Afghanistan. Direkt inblandning förekommer också, exempelvis vid Europas fjärde värsta terrordåd (exkl det gamla Sovjet-området) i modern tid, sprängningen av järnvägsstationen i Bologna.

Två av de värsta terrordåden i modern tid i Europa tycks de flesta anse att en stat gjort sig skyldig till. Så även här har underättelse- och säkerhetstjänster varit inblandade. Det gäller bombningen av två flygplan i slutet av 80-talet, dels PanAm Flight 103 som störtade i Lockerbie, dels UTA Flight UT 772. Det senare störtade visserligen i Afrika men var på väg till Frankrike så jag tar med det bland europeiska terrordåd. Det finns fler av samma karaktär, med både europeiska och länder utanför Europa inblandade.

De värsta terrordåden i modern tid i Europa är:

Lockerbie, 1988, 270 döda, inblandning från Libyens säkerhetstjänst
Madrid, 2004, 191 döda, troligen islamister, men förmodligen inte Al-Qaida
UTA Flight UT-772, 1989, 170 döda, inblandning från Libyens säkerhetstjänst
Bologna, 1980, 85 döda, inblandning från Italiensk säkerhetstjänst, fascister.
Egypt Air Flight 648, 1985, 60 döda, troligen Abu Nidal
London, 2005, 56 döda, islamister, trol. Al-Qaida-koppling
Swissair Flight 330, 1970, 38 döda, PFLP
UVF Bombings in Dublin and Monaghan, 1974, 35 döda, UVF (fascister)
Omagh Bombing, 1998, 29 döda, Real IRA (utbrytning ur IRA, vänsternationalister)
JAT Flight 364, 1972, 27 döda, Ustasja (fascister)

Noterbart är att de mest kända europeiska terroristorganisationerna, RAF, ETA och IRA inte står bakom ett enda av de tio värsta terrordåden. I minst tre är olika länders säkerhetstjänster inblandade. Det kan var fallet även i UVF-bombningen 1974. Två attentat har vänsterkopplingar, Swissair 1970 och Omagh 1998, tre har kopplingar till extremhöger och två till islamister (Libyen kan inte räknas dit, den libyska formen av islam är totalt motsatt fundamentalismen hos Al-Qaida etc.). Vart Abu Nidal ska räknas vet jag inte riktigt.

Terrorismen i Europa var betydligt värre på 70- och 80-talen. Många fler bombdåd, mord etc. Men oftast inte så många dödade (det dog ju faktiskt ingen i Sbr nu heller). IRA brukade exempelvis varna innan så att civilpersoner kunde komma undan. Säkerhets- och underrättelsetjänster är ibland inblandade, direkt eller indirekt. Detta avslöjas oftast genom att de saboterar utredningarna efteråt. Det har förekommit fall där bevis fabricerats och oskyldiga dömts till långa fängelsestraff.

Borgarmedia om CIA: SVD1, SVD2, DN1, EX1, EX2, EX3, DN2
Borgarmedia om bomberna i Storbritannien: SVD1, SVD2, SVD3, DN1, DN2, DN3, DN4, AB, EX1, EX2
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-06-30

Obligatorisk a-kassa - vad vill egentligen borgarna?

Borgarregeringen fortsätter sin arbetarfientliga och fackföreningsfientliga politik. I tidningarna, i deras retorik framstår det ibland som om de är anhängare av den svenska modellen. Inget kan vara felaktigare.De är anhängare av den amerikanska modellen. De vill skapa ett samhälle där den enskilde arbetaren är helt utlämnad till sin arbetsgivare. Ett samhälle där arbetarnas kollektiva försvarsorganisationer, fackföreningarna försvagats och förminskats.

De har god hjälp i detta av socialdemokraterna som delvis förstört facket, gjort det odemokratiskt, byråkratiskt och delvis till en del av det socialdemokratiska partiet. En utveckling som med rätta fått många arbetare att vara missnöjda med facket.

Detta utnyttjar naturligtvis borgarregeringen i sin offensiv mot fackföreningarna. Första steget i försöken att minska det svenska fackets inflytande var borgarregeringens minskning av det statliga bidraget till a-kassorna. Något som tvingade a-kassorna att höja avgifterna. En åtgärd som regringen hoppades skulle leda till avhopp från facket. Vilket det också delvis gjorde. Men i många fall blev det bara avhopp från a-kassa, men inte från facket.

Nu kommer nästa steg. Bluffminister Sven-Otto Littorin föreslår nu en obligatorisk a-kassa som staten betalar. Och använder det faktum att många lämnat a-kassan som argument för detta. Alltså, först drar regeringen bort stora delar av den statliga finansieringen av a-kassan. Sen vill de införa en helt statlig a-kassa. Jag kan inte se nån ekonomisk vits med detta. Enbart en ideologisk. Man vill minska fackets roll i det svenska samhället. Först försämrar man villkoren för enkilda arbetare, sen utnyttjar man detta faktum. Jag kan bara se att det är ideologiska intressen som lett regeringen att agera som den gör.

Sammanlagt kommer den förda politiken leda till att facket förlorar en femtedel av medlemmarna. Det tror i alla fall Arbetslivsinstitutet. Det är i själva verket detta som är borgarregeringens mål med den förda politiken kring a-kassorna. Meningen är att försvaga facket.

Borgarmedia: E24_1, DN, SVD1, SVD2, SR, TV4, E24_2, E24_3
Läs mer: Dagens Arbete, Jonas Morian, Erik Laakso, Signerat Kjellberg, LO kommenterar, LO om den borgerliga regeringen, Socialistiska Partiet om facket, Luciano Astudillo
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , ,

En ny modern demokratisk vänster, del 6

Med anledning av mina återkommande inlägg om hur en ny modern vänster kan vara organiserad på ett djupt demokratiskt vis så har jag använt exempel från utlandet. Jag har mötts av en del ifrågasättanden av hur detta kan fungera i Sverige. Av typen, vi kan inte bara importera en modell från utlandet! Vad går man egentligen med i? Tendensen, fraktionen, partiet eller vad?

I detta inlägg ska jag försöka svara på dessa frågor och ange hur det skulle kunna fungera. Försst, jag har ingen förståelse för argumentet att vi inte skulle kunna hämta idéer från andra länder och importera dem till Sverige. Så annorlunda är inte partistrukturen i Sverige. Därför kommer jag även nu att använda mig av utländska exempel (Jag kan ju inte använda inhemska exempel, då modellen aldrig prövats här).

Det finns utlandet flera olika modeller på hur det fungerar. Vi har först det franska LCR som är Socialistiska Partiets systerorganisation och medlem i Fjärde Internationalen (FI). I LCR finns det permanent organiserade fraktioner med egna tidningar etc. Det förekommer dessutom fraktioner som är med i andra internationella vänstersammanslutningar, som inte är överens med Fjärde Internationalen. Exempelvis Socialisme par en bas som också är med i engelska SWP:s international IS-Tendency (IST). För det mesta är det så att en person går med i LCR, men det förekommer, framförallt när det gäller de tendenser/fraktioner som tillhör andra internationella organisationer (internationaler) att en person går med där först, för att sen bli medlem i LCR. Detta senare är något ganska nytt i LCR:s fall. Det har i Frankrike förekommit diskussioner om ett bredare vänsterparti, men dessa samtal har än så länge varit fruktlösa.

I England är SWP med i organisationen RESPECT. I huvudsak fungerar RESPECT som en slags organisationskartell, vilket i detta fall innebär att alla medlemmar i SWP , Socialist Resistance eller nån annan medlemsorganisation automatiskt blir medlemmar i RESPECT också. Men det finns också enskilda medlemmar i RESPECT. Rösträtten i RESPECT följer med en persons enskilda medlemsskap. Men man kan inte vara medlem i SWP utan att också samtidigt vara medlem i RESPECT. För att komplicera det hela lite kan jag också nämna att de flesta, men inte alla, medlemmarna i Socialist Resistance är medlemmar i ISG, Fjärde Internationalens engelska sektion.

Ett annat parti som också startade som en partikoalition är Enhedslisten i Danmark. I detta fall en ren koalition mellan SAP, DKP och VS utan enskilda medlemmar till en början. Så småningom övergick organisationen gradvis till att bli en ren medlemsorganisation och är idag en av de viktigaste och starkaste vänsterorganisationerna i Europa. VS är upplöst som enskild organisation. Idag fungerar det så att man är med i Enhedslisten och dessutom kan vara med i exempelvis SAP (FI) och IS (IST). De flesta går med som enskilda medlemmar i Enhedslisten. Men det förekommer säkert att en och annan först går med i IS eller nån annan av de mindre organisationer som arbetar inom Enhedslisten.

Som ni nu kanske sett innefattar dessa samarbeten ofta medlemsorgansiationer i Fjärde Internationalen och IS Tendency. Dessutom ingår i stort sett alltid det gamla kommunistpartiet, både motsvarigheter till svenska SKP och Vänsterpartiet.

Så är det också i Tyskland. Där är det i praktiken så att det gamla östtyska kommunistpartiet, som blivit PDS i sig upptagit de som bildade WASG och bildat Die Linke. Bland dessa återfinns små vänstergrupper som SAV (systerparti till svenska Rättvisepartiet), Linksruck (IST) och ISL (FI). I praktiken fungerar det så att man är medlem i Die Linke och eventuellt en annan grupp. Det hela är ju alldeles nytt så medlemmar har kommit med på olika sätt. Det förekommer också att en person är medlem i någon av de små vänstergrupperna utan att vara med i Die Linke. En del medlemmar kan också vara med i oppositionella nätverk inom Die Linke, såsom NLO. Många av dessa är också medlemmar i någon av de små vänstergrupperna.

Även i holländska SP fungerar det på liknande sätt. En person kan var medlem i det stora partiet och dessutom vara medlem i en mindre grupp som Fjärde Internationalens holländska sektion SAP. Det hela är dock lite problematiskt då SP med sitt maoistiska ursprung inte formellt tillåter detta, utan snarare tvärtom. Än så länge förbjuder man fraktioner/tendenser formellt, om än inte i realiteten.

Hur kan man då eventuellt göra i Sverige. Ja, i praktiken är väl det enklaste att ha en modell där medlemmar i de små vänstergrupperna tillåts vara med i Vänsterpartiet. Samtidigt som de behåller sina separata organisationer och tidningar. Man ska alltså kunna vara medlem i Vänsterpartiet och en annan organsiation samtidigt. Det är väl också lämpligt i så fall att de grupper som idag använder ordet parti i sitt namn ändrar detta, exempelvis kan Socialistiska Partiet bli Socialististiskt Perspektiv. Svårare än så behöver det inte vara. Men vi behöver prata om det mellan grupperna. Det behöver göras gemensamt och på ett organiserat sätt. Det andra alternativet är ju en organisationskartell, men det det kan ju vara en del problem med det om man tänker på vänsterpartiets storlek i förhållande till de andra grupperna.

I nästa inlägg ska jag skriva lite om hur anställningar kan organiseras och hur lönerna bör vara i ett nytt modernt demokratiskt vänsterparti. Lite om hur stadgar kan se ut osv.

Läs mer:
Europeisk debatt om breda vänsterpartier.
Enhedslisten
Bloggat: Frihet och Framsteg, Trotten,
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-29

En ny vänster, del 5

Jinge har skrivit en analys av den socialdemokratiska idédebatten där han konstaterar:
Idag står inte frågan längre och stampar kring hur partiet ska komma tillbaka, nu handlar det uteslutande OM partiet ska förmå att återgå till en traditionell socialdemokratisk politik. Själv tror jag inte att det längre finns några möjligheter. Det är alldeles för många borgare i partiet idag så om en demokratisk socialist höjer rösten så blir vederbörande direkt utfrusen. Något som vi faktiskt också har sett exempel på.
Jag håller med. Och med ett Vänsterparti som ständig svansar efter socialdemokratin blir det inte bättre för den svenska arbetarklassen.

Det behövs alltså en ny vänster i Sverige. En vänster som företräder arbetarklassens intressen. I en sådan vänster hoppas jag att socialdemokratins oppostionella, socialdemokratins vänster kan var med. Då tänker jag på många fackliga kämpar, men också intellektuella som Katrine Kielos och Göran Greider. När ska de inse verkligheten och sluta hoppas på en förändring inom socialdemokratin. På samma sätt som många fackliga och andra socialdemokrater i Tyskland gjort. Däribland en tidigare partiledare, Oscar Lafontaine.

I Tyskland deltog dessa vänstersocialdemokrater i bildandet av partiet WASG. I den grupperingen kom också större delen av Tysklands småvänstergrupper att ingå. Och nu har partiet slagits ihop med det mycket större vänsterpartiet PDS till PDS-Linke. Låt oss göra på samma sätt i Sverige, bilda ett nytt vänsterparti, där vänsterpartiet kan utgöra kärnan och vänstersocialdemokrater vara med. Där också extremvänstern får plats, exempelvis mitt eget parti Socialistiska Partiet. På det sättet kan vi skapa ett slagkraftig alternativ för atbetarklassen inför framtiden.

Ett sådant nytt parti måste vara demokratiskt på så sätt att man i praktiken och helst också i stadgarna tillåter fraktioner/tendenser att finnas. Grupperingar som kan ha egna tidningar och webbsajter. På det sättet fungerar det i franska LCR, holländska SP (som jag vet att en del ledande figurer i Vänsterpartiet är insnöade på), i engelska RESPECT, tyska PDS-Linke, portugisiska BE, danska Enhedslisten och många andra partier.

Med ett parti baserat på en politik för social rättvisa, en politik för de fattiga, en politik för arbetarklassen och för jämlikhet kan vi åstadkomma något. Är det också demokratiskt på det sätt som jag skisserat ovan kan vi åstadkomma ännu mer. Det behövs mer på det organisatoriska planet för att skapa ett modernt vänsterparti men det kommer jag in på i nästa inlägg. Tills vidare kan ni läsa en del annat i ämnet.

Europeisk debatt om breda vänsterpartier.
Katrine Kielos om identitetspolitik nr1, nr2 och kritik av Mona Sahlin
Mina tidigare inlägg om en ny vänster: Del1, Del2, Del3, Del4, Organisationer inom organisationer, Dags för ett bredare vänstersamarbete
Mitt eget om Klass, Postmodernism och Identitetspolitik
Bloggar: SVD:s ledarblogg, Biology & Politics, Erik Laakso, Jonas Morian, Stormklockan, Esbati
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

Om 10 år finns det kåkstäder igen

För hundra år sen fanns det mycket slum i Sverige. Många kåkstäder i utkanten av våra städer. Ja, till och med för 60 år sen fanns det gott om slum i Sverige, t.om. rena kåkstäder fanns kvar, exempelvis Nilssons Berg i Göteborg. Vi är snart där igen om den borgerliga regeringen får fortsätta på den väg de slagit in på när det gäller bostadspolitiken.

Mycket av allmännyttan ska säljas ut. Det mesta ska göras om till bostadsrätter och nu ska hyrorna i hyresrätter chockhöjas, mest i attraktiva lägen. Vad blir följden av detta? Jo, ökad segregation, de rika tar över de centrala delarna av alla städer. Fattiga får flytta till förorterna, men där kommer det främst att finnas bostadsrätter. Vad återstår då? För den som inte har råd? För den som inte hör till de välbeställda? För den som inte hör till de grupper som borgarna värnar om?

Och hur står det till med den ansvarige ministern, Mats Odell. Ska inte han vara kristen? Men hans kristendom innebär väl inget annat än att bara de rika ska få komma till himlen. Fast den himlen tänker Mats Odell skapa här och nu. Odell har övertagit Guds-rollen.

De som är arbetare och fattiga ska trängas ut i det kalla helvetet istället. För ett kallt helvete lär arbetarklass och fattiga få bo i. Det lär ju bli gamla arbetsvagnar, taskiga husvagnar, kåkar av bräder och plast etc för alla som inte kan betala marknadshyror, har råd med bostadsrätt eller villa. Odell kommer att bli känd som slumministern. Mannen som återförde slummen till Sverige. Det är helt enkelt för jävligt.

Det är detta som återstår. Eftersom inga nya billiga hyreslägenheter kommer att byggas. Inga hyresrätter kommer att byggas alls. Det är inte lönsamt för byggbolagen att bygga bostäder för fattiga. Det krävs subventioner för det. Borgarregeringen har tagit bort alla subventioner till byggande. Alltså inga nybyggda billiga hyresrätter.

Snacket om att det till och med kan bli hyressänkningar i förorter är bara skitsnack. Det råder extrem brist på bostäder (det egentliga behovet i Göteborg är 10 000 till 30 000 nya bostäder omedelbart). Utan subventioner byggs inga nya hyresbostäder. Det betyder att de allra fattigaste också trängs ut från förorterna. Till gatan. Till kåkstäder. Till tomma industrilokaler.

Det är vad som kommer att hända om borgarregeringen får fortsätta. Mats Odell - slumministern.

Borgarmedia: DN, SVD, E24,
Bloggat: Jinge, Motvallsbloggen, Käringen mot Strömmen, Thomas Hartman
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-28

Religiösa fundamentalister startar skola

Nu ser vi ett av problemen med att ha privatskolor. Religiösa fundamentalister som Plymouthbröderna tillåts att starta skolor. Får de driva skola får ju all möjliga religiösa fanatiker göra det. Jag anser att ingen av dem skulle ha rätt att starta en skola.

En not om privatskolor: Jag kallar dem privatskolor då de är privat ägda. Jag vägrar använda ordet friskolor då det implikerar att de skulle vara fria på något sätt. Privatskolor är inte fria. Ordet friskola är egentligen en förkortning på fristående skola, vilket ju är korrekt, men hur många uppfattar det så. Alltså, privatskola var ordet.

En annan allvarlig konsekvens av privata skolor är att den sociala segregreringen ökar. Överklassen har väl alltid gått i sina egna skolor, men ingen annan. Privatskolorna leder nu också till att medelklassen har sina egna privata skolor och arbetarklassen får nöja sig med kommunala skolor med sämre resurser än de privata.

Konsekvensen av religiösa privatskolor är också att segregeringen ökar. Man behöver bara konfronteras med de människor som har samma tro i skolan. Den splittring och segregering som privatskolorna leder till kommer att skapa ett otryggare samhälle med mer motsättningar. Sätt stopp för detta vansinne innan det är för sent.

Men det hela kanske passar borgarregringens skolpolitik perfekt. En politik för att bevara klassamhället. En skolpolitik för att befästa klassamhället.

Bloggat: I hell-mans värld
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, SVD1, SVD2, AB1, AB2, AB3
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

Konsekvenserna av växthuseffekten

Vår tids stora utmaning utropar några debattörer i SVD. Det har de förmodligen rätt i. Och jag har skrivit att det också är en utmaning för vänstern. Det myckna regnandet i Småland är av många ansett som en konsekvens av klimatförändringarna. Men det tror jag inte är alldeles säkert. Klart är att översvämningarna inte enbart beror på klimatförändringar.

En orsak är också bristande underhåll av dammar. Något som beror på avreglering av elmarknaden och på avindustrialisering av landsbygden. Profithunger hos kraftföretag gör att man drar in på underhåll med försämring av skicket på dammar och andra anläggningar som konsekvens. Dammar som förr användes för sågverk, kvarnar och liknande sköts inte längre med förfall som följd.

En annan orsak är kalhyggen. Även stormarna som fällt stora mängder skog bidrar till fler översvämningar. Kala områden ökar nämligen ytavrinningen med överbelastning av dammar och åar som följd. Ytterligare saker som förvärrar läget är den utdikning av våtmarker som förekommit i Sverige i stor skala de senaste hundra åren. Något som också ökar ytavrinningen och belastningen på vattendragen.

Strömavbrottet i New York skylls också på klimatförändringarna. Men även här så är en bidragande orsak den vinstmaximerande kraftindustrin i USA. Elnäten är inte utbyggda för att kunna hantera maxbelastning. Att göra det minskar vinsten för företagen. Inte heller sköts underhållet som det ska.

Några som försöker slå mynt av klimathotet är Banverket som helt riktigt säger att vi måste satsa på spårbunden kollektivtrafik, inte på flyg, inte på bussar. Därför tycker man att man borde ha mer anslag, inte mindre. Annars blir viktiga infrastrukturprojekt aldrig av, eller väldigt försenade. Vägverket å sin sida vill hellre underhålla de vägar som finns än att bygga nya.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, AB1, AB2, DN1, DN2, EX1, EX2
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-27

Bilden av den arge muslimen

Borgarmedia visar så fort det finns nån anledning till protester från muslimer upp bilder på samma person om och om igen. Det är vad Gudmundson konstaterar i en ledare i SVD. Så här skiver han bland annat:
I själva verket slås man av tanken att nyhetsbyråerna aktivt söker upp samma extremistgäng varje gång dramaturgin kräver arga muslimer. Och att vi aldrig får veta vad de andra muslimerna tycker.
Så kan det väl vara. Men det kan ju också vara så att bilderna på personen togs vid ett enda tillfälle och så återanvänds bilderna när man behöver dem. För att visa på "den typiske muslimen" som är förbannad på väst. Ett behov som finns hos regeringar och borgerlig media i väst. För att på så sätt hos breda folkmassor försöka motivera "kriget mot terrorismen". Men lättja och vinstbegär spelar säkert också en roll. Det är ju enklare att bara plocka upp en bild på en arg ung muslim ur arkivet än att kontakta/skicka ut nån fotograf vid varje tillfälle. Billigare också. Så vi får se bilder på samma person om och om igen i makthavarnas borgerliga media. En kombination av politisk agenda, lättja och profitbegär leder till att media blir lögnhalsar.

Bra av Gudmundson att att upp detta. Han varnar för den växande fundamentalismen bland muslimer. Han har ju rätt, det är ett problem. Men för oss i väst är ljugande media ett större problem. Genom att ljuga med bilder som de gör bidrar ju media till demonisering av muslimer. Något som innebär att uppmuntra till rasism och främlingsfientlighet. Det är ett större problem för oss än islamsk fundamentalism.

Gudmundson hänvisar på sin blogg till ledaren i DN och det finns där ett stort antal kommentarer. Flera som går ut på att vänstern också har bilden av "den arge fundamentalistiske muslimen" som sinnebilden för muslimer. Men att vänstern inte tar avstånd utan ursäktar. De har rejält fel. Jag har sagt det förut. Det finns ingen Hizbollah-vänster!

Bloggat: Jinge, Bloggen Bent, Schlaug, Snapped Shot, Luciano Astudillo
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , , , ,

Etiketter: , ,

Centralbyråkraterna i EU slår till

De arbetarfientliga byråkratena i EU-kommissionen har gett ut en bok om arbetsrätt. Där pläderar man för en ny modern arbetsrätt. Dvs en arbetsrätt som gör det sämre för arbetarna och bättre för arbetsgivarna. Man vill att det ska vara lättare att sparka folk. Nyckelord är sånt som "flexibel arbetsmarknad" och "ökad anpassbarhet". Mikael Nyberg förklarar i Aftonbladet hur det ligger till:
Ett angivet skäl är ”kortare investeringsperspektiv hos företagen”, alltså det jäkt efter snabb avkastning som avregleringarna av finansmarknaderna bidragit till. Ett annat skäl är ”nya styrningsmetoder som just-in-time management”.
//
Alla komponenter ska vara färdiga just-in-time, det vill säga just som de ska komma till användning i nästa led. Det tvingar med automatik de anställda att göra sitt yttersta. Alla måste arbeta felfritt, och alla tvingas följa den takt som hela kedjan håller.

Denna press förstärks av en annan huvudprincip i ”just-in-time management”: den planerade underbemanningen. Genom att försätta produktionen i ett permanent kristillstånd förvissar sig företagen om en fortgående förtätning av arbetet. En efter en elimineras stunderna av andhämtning och vila. Bilarbetare i USA kallar det ”management-by-stress”.
Men det finns ett problem med detta nya produktionssystem. Det är känsligt för störningar. För att minska störningarna måste man ha en stor del tillfällig arbetskraft som får jobba när det behövs men inte annars. Man vill inte ha personal som håller ihop. Därför skapar man lönesplittring och gör allt för att det ska bli lättare att sparka folk. Den svenska borgarregeringens åtgärder kring arbetsmarknaden är precis det som EU vill att man ska göra för att luckra upp regleringarna och tryggheten.

Andra bloggar om: , , ,
Technorati: , ,

Etiketter: , ,

En krigsförbrytare som fredsmäklare?

Tony Blair ska bli fredsmäklare utropas det i tidningarna. Otroligt. En krigsförbrytare och lögnare. En man som dragit in Storbritannien i krig med hjälp av lögner. En liten man från ett litet land som velat vara lika stor som den amerikanske presidenten. En man i praktiken skyldig till folkmord. Det är obegripligt hur han ska kunna vara till nån nytta i Mellanöstern som fredsmäklare. Om jag var arab skulle jag inte lita på ett ord som den mannen yttrade. Bocken blir trädgårdsmästare skriver Jinge, Tony Blair till Mellanöstern som Bushs springpojke betyder mer krig och mer elände. Vem talar för palestinierna? skriver Det Progressiva USA och Galenskapen fortsätter som Yabosid uttrycker det.

Det är i och för sig inte första gången som krigsförbrytare försöker bli/blir fredsmäklare. Ett av de kändaste exemplen är Henry Kissinger, en av de ansvariga för Vietnamkriget. Han fick till och med Nobels fredspris 1973. Visserligen tillsammans med Vietnams fredsförhandlare, men ändå. Ett pris som faktiskt då och då ges till krigsförbrytare och ibland även till kända terrorister som Menachem Begin.

Borgarmedia: DN, SVD, SVD2, SVD3
Andra bloggar om: , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , ,

Etiketter: , , , ,

Folkomröstning om EU-fördraget - Ja tack

Ali Esbati har skrivit ett långt inlägg med samma konstaterande som jag gjorde i mitt första inlägg om det "nya" EU-fördraget. Det är samma förslag som det grundlagsförslag som fransmännen och holländarna förkastade i folkomröstningar. Så här skiver Esbati bland annat:
Det nya förslaget är i princip detsamma som det gamla; ni vet det som under märkliga former framarbetades av en grupp huvudsakligen bestående av äldre herrar (konventets medelålder var nästan 70), ledda av en riktigt gammal högerstöt, Frankrikes ex-president Valéry Giscard d’Estaing, prackades på motsträviga européer med grandiosa kampanjer samt sändes ut i rymden, för att därefter förkastas i folkomröstningar i Holland och Frankrike.
Ali Esbati argumenterar också mot en EU-stat. Där är jag inte riktig med honom. För mig är det innehållet i en EU-stat som är det viktiga, inte förekomsten i sig. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig en EU-stat med ett demokratiskt funktionssätt. En EU-stat som inte per automatik och via lagstiftning är nyliberalt. Jag förkastar alltså det nuvarande EU på grund av innehållet, men inte tanken på en europeisk stat i sig. Jag har alltså inget principiellt emot det som Esbati kallar överstatlighet och jag kan kalla en större internationell gemenskap. Det är innehållet i det fördrag som nu föreslås som är problemet. Däribland det som Esbati kallar marknadsfundamentalism:
Marknaden är vägen, sanningen och livet. Nationella lagar som tillkommit eller planeras för att uppfylla regionalpolitiska mål, jämlikhetssträvanden, miljömål, konsumentskydd, hälsomål (alkoholpolitik! Se nedan) prövas mot marknadens ”frihet”. Offentlig upphandling, statliga monopol, arbetarskydd, nationell reglering av tjänstemarknaden – allt blir föremål för kontinuerliga angrepp av det nyliberalt uppskruvade maskineriet. De institutioner som inspirerades av nyliberalismens framstötar under 1980-talets slut och 1990-talets början, blir fortsatt viktiga för unionens funktionssätt och upphöjs till konstitutionella element.
Jag ser det som självklart att Europas befolkningar borde få möjlighet att säga sitt om det nya fördraget(grundlagen) i folkomröstningar. Så om inte borgarregringen vill ornda en folkomröstnign frå vi genom politisk kampanjer försöka driva igenom att det blir av. Det är upp till oss att göra detta. Dags att sätta igång med opinionsarbetet för en folkomröstning kring det nya EU-fördraget. Eller ska vi säga omröstning om det gamla förslaget till EU-grundlag som ju bara fått nytt namn. Och som Jens Holm skriver, majoriteten i Sverige vill ha en folkomröstning. Han baserar sig på en opinionsundersökning beställd av vänsterpartiet. Och enligt SOM-institutet tror svenskarna att vi kan påverka Europa mer. Så låt oss då göra det genom att få folkomrösta.

Borgarmedia: DN1, SVD1, AB1, DN2, AB2, SVD2,
Bloggare: Pelaseyed, Hanna Löfqvist1, Hanna Löfqvist2, Peter Gustavsson,
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , ,

Göteborg, Göteborg

I Göteborg görs cirka 30% av arbetsresorna med kollektivtrafiken. I stockholm görs 60% av motsvarande resor med kollektiva färdmedel. Detta beror på flera saker. Kollektivtrafiken i Stockholm är snabbare och mer utbyggd. Bostadsområden i Göteborg ligger i större utsträckning där det inte finns någon effektiv (dvs spårbunden) kollektivtrafik

I Stockholm finns pendeltåg på alla järnvägslinjer som går ut från stan. Även på enkelspåriga sådana som Saltsjöbanan och Roslagsbanan. I Göteborg finns pendeltåg endast på två järnvägslinjer ut från stan . På de resterande tre finns det inte. En av dss har knappast utrymme för pendeltågstrafik utan utbyggnad, det är järnvägen i Götaälvdalen, den gamla Bergslagsbanan. Där pågår utbyggnad till dubbelspår. På de andra två, Bohusbanan och Borsåbanan (Kust till Kust), skulle pendeltågstrafik kunna startas nu. Om de hade modern tåglednings- och säkerhetsteknik. Det har Boråsbanan men inte Bohusbanan. På Bohusbanan kan trafik sättas igång så fort ombyggnaden till modern teknikstandard gjorts klar. Kapacitetsproblem på Göteborgs Central kan lösas genom att dessa pendeltåg tills vidare inte går dit. Det kräver dock en ny station i Gamlestaden. Något jag redan skrivit om tidigare. Jag har också skrivit om utbyggnad av spårvägstrafiken.

Ett annat sätt att öka kollektivtrafikåkandet i Göteborg är att förtäta staden. Göteborg är idag en mycket glest bebyggd stad. Det finns gott om centrala områden med bra kommunikationer som kan bebyggas med bostäder och kontor. Längs med Mölndalsvägen kan det byggas massor. Där finns gott om tomma tomter, dåligt utnyttjade gamla industriområden etc. Det ligger väldigt centralt. Det är för mig oförståeligt att inget byggs där. Runtomkring Backaplan kan mängder av bostäder bygas i ett precis likadant slags område som kring Mölndalsvägen. Mängder med tomma tomter osv i Kvillebäckens gamla industriområde. De delar av Frihamnen som ligegr nära Backaplan och spårvägen kan bebyggas omedelbart. Områdena är centrala med goda kommunikationer. Men ändå byggs ingenting. Det är knepigt. Ett tredje område med samma karaktär är området kring spårvagnshållplatsen Gamlestadstorg.

De flesta miljonprogramsområden i Göteborg kan också förtätas ordentligt då de flesta av dem har bra kollektiva transportmöjligheter. Detta gäller också vissa centrala områden av miljonprogramkaraktär som Guldheden och Nordostpassagen i Olivedal. Många förorter har också en för liten befolkning och servicen i dessa skulle må bra av en förtätning med fler bostäder och arbetsplatser. Exempelvis har både Hammarkullen och Bergsjön bra kommunikationer och något för liten befolkning. De kan alltså med fördel förtätas och byggas ut. Läs mer om stadsplanering.

Göteborg

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-26

Har en svunnen tid kommit åter?

Akuhujan skriver fint om sin mormor och pekar på tecknen av att det råa klassamhälle som vi alla trott var borta för evigt från Sverige nu är på väg tillbaka med den borgerliga regeringen som spjutspets och motor i denna negativa samhällsutveckling.

Men som Akuhujan också skriver är det inte lika allvarligt idag som på hans mormors tid. Eller på min fars tid. Men nog är vi på väg åt det hållet. Skattesänkningar för de rika, tiggare är tillbaks på gatorna och de fattigas kvinnor ska läras att passa upp på de rika.

Min far växte upp i 30-talets och 40-talets Göteborg, i en miljö där de flesta grannar talade jiddisch och den ortodoxa synagogan låg snett över gatan. Svenska var följaktligen inget språk han behövde förrän han började i skolan. Hemma pratades det ju engelska, eftersom det var farmor som var hemma och tog hand om barnen (om nån överhuvudtaget var hemma). Farfar var ju sjöman och borta för det mesta. Vad jag förstår hände det att min far ibland fick tigga för att de skulle ha tillräckligt med mat. Det kan verka otroligt för oss idag, det var ju bara 70 år sen, men så var det. På ett kort, när familjen flyttat till en bättre bostad med WC och badrum ute i Majorna i ett s.k. solgårdshus (barnrikehus), har min far i stort sett inte ett enda helt klädesplagg. Så det är uppenbart att de var väldigt fattiga. Vi är inte tillbaka i det samhälle min far växte upp i. Inte än.

Min far och hans uppväxtförhållanden får mig att tänka på en annan bloggartikel jag läste av Syrran. Den handlar om Att vara svensk - och inte . Hon kommenterar där Fredrik Lindströms program Världens modernaste land. Jag tycker hon drar alldeles för stora växlar på vissa företeelser i programmet. Och direkt felaktigt och osmart är det att jämföra Fredrik Lindström med Sverigedemokrater. En dröm om ett paradisland med röda stugor behöver väl inte heller vara fel? Det landet har ju aldrig funnits. På "de röda stugornas tid" i verkligheten var stugorna grå, folk svalt och utvandrade till andra sidan jordklotet. Det var ju dessutom långt innan man försökte skapa folkhemmet. Folkhemmet i sig var ju mer långa grå hyreslängor i utkanten av stan dit folk tvingades flytta för att få en modern bostad.

Men, för sjutton, vi kan väl få drömma om något annat. En annan värld. Där alla har det bra. Där klassamhället försvunnit. Och de som bor på landet bor i röda stugor av trä. I alla fall i Skandinavien (de röda trästugorna alltså). Vad är problemet med det? Vad gör det om nån tror att det var så eng ång i tiden? Inte ett skit. Bara han inte tror att det var så på grund av att det då inte fanns några invandrare. Utan det var så att för att vi alla var jämlikar. En osann verklighet, javisst. Men skadar den?

Sen är det ju inte heller så att tolkningsföreträdet kan ligga hos den enskilde individen. Det är omöjligt. För att kunna ha ett fungerande samhälle behövs en del generaliseringar. Om jag ser en snubbe som uppenbarligen har somaliska föräldrar så måste jag ju kunna säga detta också. Jag måste kunna definiera honom i förhållande till mig och andra. Även om han anser sig vara svensk och definierar sig själv på ett helt annat sätt än vad jag gör. Eller att folk som inte vet vad jag heter ofta uppfattar mig som invandrare. Bara därför jag pratar högt, viftar och pekar. Vad skulle det vara för fel med det? Det är ju bara om jag eller somaliern förtrycks eller diskrimineras på grund av detta som det hela blir felaktigt.

Så vad fan. Min far var en engelsk- och jiddischtalande svensk (han lever, men kan inte jiddisch) och jag är en svensktalande jugge. Eller? Och det råa klassamhället är på väg tillbaks. Jag heter Anders Svensson och jag är inte som "oss".

Vi tillhör alla olika grupper i samhället. Grupper är någonting som finns. Det kan vara klass. Man kan tillhöra arbetarklassen utan att definiera sig själv som arbetare. Menar Syrran att personen inte är arbetare om personen ifråga inte definierar sig som arbetare? Det är ju konsekvensen av påståndet att bara individen själv får definiera sig själv. Det hela blir i slutändan bara ren individualistisk identitetspolitik. Jag har svårt att tro att det är detta som Syrran menar.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Idioter till journalister?

Eller är det rubriksättarna? Vem ska man skylla på? Att de aldrig lär sig.

Det finns inga olagliga demonstrationer. Det finns otillåtna demonstrationer. Det är demonstrationer som man inte sökt eller inte fått demonstrationstillstånd för. Vilket inte innebär att de är olagliga. De kan eventuellt bryta mot nån lag. Det är i så fall den som är ansvarig anordnare som kan bryta mot lagen. Inte demonstrationen som således inte är olaglig. Det där kan tyckas vara en hårfin skillnad, men det är så vi måste se det i ett demokratiskt och öppet samhälle.

Så finns det demonstrationer som polisen upplöst på plats. Det gör inte heller demonstrationen olaglig, för den finns inte mer. Även här är det den ansvarige anordnaren som är den som kan begå ett brott, som kan bryta mot nån lag. Inte demonstrationen som sådan. Är jag petig? Javisst! Men det är viktigt att vara korrekt i sådana här sammanhang

Om det begås olagliga handlingar i samband med en demonstration gör inte heller detta själva demonstrationen olaglig.

När ska journalisterna lära sig den lagstiftning de skriver om? När ska de lära sig att uttrycka sig korrekt? Eller är journalistkåren obildbar?

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , ,

Lite mer om en ny svensk vänster, del 3

I mitt förra inlägg skissade jag lite på vad som behövs för att en ny svensk vänster ska kunna ta form. Jag listade där ett antal punkter som är viktiga för att en svensk modern vänster ska kunna företräda en hållbar politik. Men jag skrev inte om det absoluta grundkravet. Det kanske kändes för självklart. Men jag ändrade mig och här kommer det nu.

Grunden för ett nytt parti måste var de sociala rättvisefrågorna. Jämlikheten mellan olika sociala grupper i samhället. En politik som baseras på klass. Dett innebär inte att att andra former av underordning får negligeras. Jag tror inte att kvinnoförtryck, rasism osv skulle försvinna om klassamhället försvann. Orsaken till andra typer av underordning är alltså inte primärt klassamhället. Men jag tror att om klassklyftor tillåts är det enklare för ett samhälle att också tillåta andra typer av förtryck. Systemen hänger ihop och överlappar. En ny politik får baseras på arbetarklassens intressen helt enkelt. Då måste naturligtvis arbetarklass definieras. För arbetarklassen innefattar definitivt inte bara den klassiske svenske industriarbetaren. En skiss på hur arbetarklassen kan definieras har jag skrivit tidigare, Arbetarklass, vad är det?

Mer kanske inte behöver sägas om detta, men intressant i detta sammanhang är också de artiklar jag skrivit om identitetspolitik. Katrine Kielos har också skrivit flera artiklar på samma tema. Nu senast en kommentar till en artikel av Åsa Petersen. Kielos argumenterar för en ändring av socialdemokratins politik. Artikeln är dock läsvärd för hela vänstern, vilket ockås Esbati upptäckt. Jonas Morian har också skrivit ett inlägg kring debatten Petersen och Kielos. Dessutom har Enn Kokk och Markus Blomberg kommenterat, Klassförtryck kontra statusförtryck resp. Katrine Kielos och Åsa Petersen i (s)-märkt framtidsdebatt.

Jag ser att Åsa Petersen använder Iris Marion Young för att försvara sin position. Men allt jag läst av Young utgör ett försvar av Katrine Kielos position som jag förstår det i alla fall. Om detta tänker jag återkomma nån annan gång liksom till Judith Butler som Kielos och Petersen också berör.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-25

När andra bloggare inte läser ordentligt - CSN igen

Fick en kommentar på mitt förra inlägg som menade att jag inte läst centerns förslag om CSN ordentligt. Ett antal bloggare är inne på samma spår, däribland Magnus Andersson och Henrik Malmqvist. Grejen är den att jag gjort det, läst artikeln ordentligt alltså, men jag litar inte på affärsbankerna. Vilket jag också skrev i mitt inlägg:
Jag tror inte det blir annorlunda för ungdomar som vill studera men kommer från enkla förhållanden. Banken kommer i många fall inte att vilja låna ut pengar i ett sånt läge. Eller om du har en sjukdom av nåt slag. Då kanske du dör imorgon. Inga pengar i lån från den bank som vill vinstmaximera. Och det vill de väl alla.

Det spelar i det perspektivet ingen roll att centern säger att staten ska garantera återbetalningen. Villan garanterar ju i pensionärens fall. Ändå får många inget lån.
Det verkar som det är mina kritiker som inte läser ordentligt. Jag har förstått förslaget. Men de har inte förstått vad jag skrivit. Andra som varken litar på bankerna eller borgarpartierna är Jinge, Annica Tiger, Kamrat Felix, och Leva, lära, dö.

Borgarmedia: DN, SVD
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , ,

Om du är fattig kan du inte studera

Det är väl en kort sammanfattning av hur jag tror att centerns förslag att lägga ner CSN kommer att fungera. Jag tror nämligen inte att affärsbankerna vill låna ut pengar till nån de inte tror kan betala tillbaks.

Det gäller ju idag för pensionärer. Många banker lånar inte ut pengar till äldre. Detta trots att de ofta har hus som säkerhet. Det hjälper inte. Bankerna vill inte låna ut ändå.

Jag tror inte det blir annorlunda för ungdomar som vill studera men kommer från enkla förhållanden. Banken kommer i många fall inte att vilja låna ut pengar i ett sånt läge. Eller om du har en sjukdom av nåt slag. Då kanske du dör imorgon. Inga pengar i lån från den bank som vill vinstmaximera. Och det vill de väl alla.

Det spelar i det perspektivet ingen roll att centern säger att staten ska garantera återbetalningen. Villan garanterar ju i pensionärens fall. Ändå får många inget lån.

Centerns förslag blir sålunda ytterligare ett i den långa raden av förslag från borgarna som missgynnar arbetare och fattiga.

Borgarmedia: DN, SVD
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , ,

Pomovänstern igen

Jimmy Sand har skrivit ett alldeles utmärkt inlägg på sin blogg, Pomovänster del 2, med anledning av min serie på 6 inlägg om Postmodernism och Pomovänster. Han både kritiserar och håller med mig på många för mig väsentliga punkter. På en punkt klargör också Jimmy sin syn på Gramsci och det kan konstateras att vi inte alls är oense på den punkten som jag trodde.

Framförallt håller Jimmy inte med om min koppling mellan strukturalismen (Althusser) och de postmoderna tänkarna. Inte heller håller han med om kritiken mot Foucault. Båda dessa saker ämnar jag återkomma till. Det kan ju vara så att jag har fel.

Han aviserar också ytterligare ett inlägg med anledning av mina inlägg. Jag väntar med att ha några mer omfattande synpunkter tills det inlägget är klart.

Bloggare som kommenterar: Frihet och Sanning, dialektiken (som citerar nåt Jimmy och jag är överens om, för att sen ta det som en utgångspunkt för att inte hålla med om nåt jag skrivit (eller ?), intressant) En bris av frisk luft (som kallar mig idiot, å andra sidan verkar bloggaren tycka att alla som använder ordet postmodern är idioter, så det ska väl inte tas så allvarligt.)

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

Rena politiska propagandan

Återigen en opinionsundersökning. Denna gång skriker rubrikerna ut att socialdemokraterna backar. Nyligen gick socialdemokraterna framåt i en undersökning och då var rubrikerna att Vänsterpartiet skulle hamna utanför riksdagen. Det är bara att konstatera - opinionsundersökningarna används som politisk propaganda. De beställs väl troligen i det syftet från början. Det är inga opinionsundersökningar. Det är delar av den borgerliga propagandan som försöker förminska dominansen för socialdemokraterna och deras stödpartier.

Ali Esbati skriver intressant om detta:
Fram till valet kommer det att kunna upp och ner massvis med gånger för enskilda partier. Sånt är föränderligt. Att DN är en kampanjtidning för borgarna är dock ett mycket stabilt faktum.

Analysmannen på DN börjar för övrigt jobba upp stilen igen. Det är en distinkt stil; att presentera det man vill ska hända, som något som, efter en ”analys”, bedöms kunna ske, underförstått måste ske.
Trots överläget i opinionen anser jag ändå att vänstern måste diskutera hur vi ska kämpa mot privatiseringar, försämringar för arbetare och fattiga etc. Att vänta på regeringsskifte löser ingenting. Socialdemokratena kommer om de vinner nästa val inte att återställa det som borgarregeringen förstört. Inte heller kommer socialdemokraterna att föra en politik som skiljer sig speciellt mycket från borgarregeringens. Även socialdemokraterna är för privatiseringar och har i regeringsställning försämrat en massa saker för vanligt folk.

Arbetare och vanligt folk i Sverige kan inte sätta sin lit till ett regeringsskifte. Vi måste börja kämpa för våra rättigheter. Det finns inget av de stora etablerade partierna som kommer att skapa förbättringar för arbetarklassen frivilligt.

Inte ens vänsterpartiet? Eller? Hur ser vänsterpartiet på stöd till en nyliberal socialdemokratisk regering? Är det viktigt att få sitta vid maktens taburetter? Eller säger man som danska Enhedslisten: Vi stöder bildandet av en socialdemokratisk regering, men kommer att rösta emot alla förslag till nedskärningar och försämringar för vanligt folk. Rösta mot alla förslag till privatiseringar och stöd till krig i främmande land. Ja, hur ställer sig vänsterpartiet?

Läs mer om regeringsfrågan
Borgarmedia: DN, SVD
Andra bloggar: Josefin Brink, Thomas Hartman, LOKE
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

Sverige behöver en ny vänster, del2

Sveriges vänster är idag splittrad på ett antal partier och mindre grupperingar. Dessutom tillkommer den autonoma/anarkistiska/syndikalistiska miljön som idag kanske är den största vänstermiljön utanför socialdemokratin. En socialdemokrati som jag brukar hävda inte tillhör vänstern. Det hävdar jag nu också, men det finns många inom socialdemokratin som tillhör vänstern. Dessa borde inse verkligheten på samma sätt som många gjort i Tyskland (Lafontaine, WASG, PDS/Linke) och delta i bildandet av ett nytt brett antikapitalistiskt vänsterparti i Sverige. Den anarkistiska/autonoma miljön kan lämnas utanför diskussionen då de knappast är intresserade av ett nytt parti.

Nyckeln till ett nytt brett vänsterparti i Sverige finns förmodligen hos vänsterpartiet. Något jag skrivit om tidigare, Organisationer inom organisationer och Dags för ett bredare vänstersamarbete. Ett sådant samarbete kan dock inte enbart byggas upp med hjälp av organisatoriska överväganden. Det måste finnas politiska teorier, överväganden och ståndpunkter också. Låt mig skissa på vad ett nytt bredare parti skulle kunna behöva för ingredienser. Allt behövs dock inte för att ett nytt parti ska kunna bildas. Men en del behövs absolut, synen på den interna demokratin och synen på demokrati i stort.

1. Synen på demokrati internt i partiet. Om det handlar mitt ovanstånde inlägg, Organisationer inom organisationer. Kort uttryckt behövs det garanterade rättigheter för organiserade minoriteter. I vänsterspråkbruk kallas detta tendens/fraktionsfrihet. Den "demokratiska centralismen" som den oftast uppfattas (som diktatorisk centralism) bör förkastas.

2. Synen på demokrati i stort. Enpartisystem måste förkastas. Alla områden i samhället ska underställas demokratiska belsut fattade av valda församlingar. Även inom den ekonomiska sektorn, företagssektorn. Uttryck som "proletariatets diktatur" bör inte användas. Och den innebörd, partidiktatur, detta uttryck gavs i stalinismens Sovjet måste förkastas.

3. En modern uppfattning om kapitalismens utveckling behövs. Vad som skrevs för 100 år sen kanske inte alltid har giltighet idag. Detta finns, men används för lite inom den svenska vänstern. Här kan Ernest Mandel och hans efterföljare ge oss en bra grund att stå på.

4. En modern uppfattning om imperialismen. Lenin duger inte längre. De postmoderna marxisterna (ex. Antonio Negri, Michael Hardt) har inte heller kunnat erbjuda någonting. Andreas Malm har dock utvecklat en intresant modern teori om imperialismen, baserad på Antonio Gramsci och Ernest Mandel.

5. En modern syn på vad ett modernt socialistiskt samhälle innebär på det ekonomiska planet. Med hänsyn tagen till att allt omöjligen låter sig planeras centralt. Med möjlighet till småföretagande och närvaron av marknadskrafter på de områden där detta är effektivare än planering.

6. En politik som tar hänsyn till miljön och undviker miljöförstöring. En politik där användning av olja etc begränsas.

7. En vettig syn på regeringsfrågan i ett kapitalistiskt samhälle

8. En socialistisk feministisk politik, något jag tidigare skrivit om, Klasskamp och feminism

9 En syn på invandring och flyktingpolitik som är human och inkluderande.

Jag kommer säkert på mer saker vad det lider och skriver om det då. Alla ovanstående punkter kommer jag att försöka behandla i olika delar av denna serie av artiklar om den svenska vänstern.

Kring några av de ovan listade punkterna finns det samlingar av material att läsa och här kommer länkar till en del av detta:

Om vänsterpartiet
Socialdemokratin
Breda vänsterpartier
Arbetarstater
Förändra utan att ta makten?
Imperialism
Plan eller marknad
Invandrings- och flyktingpolitik
Ernest Mandel
Catherine Samary
Robert Went

Intressant?
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-24

Tre liberala musketörer avslöjade Littorin

Det visar sig att bakom bloggen Friktion som avslöjade Sven-Otto Littorins bluffexamen döljer sig tre liberala bloggare. Något som avslöjas av Magasinet Neo. Alla tre har sen kommenterat andra bloggars inlägg om Littorin, skrivit på sina egna bloggar etc. Jag tycker inte just det spelar nån större roll, men betraktar det ändå som en smula underligt att de först skriver anonymt på bloggen Friktion och sen själva kommenterar den nyheten utan att tala om att det var dom. Det är inget vidare agerande faktiskt. Å andra sidan, att försvara Littorin och bara skylla på avslöjarna som en del moderata bloggare gör tycker jag är ett förfarande helt utan täckning och heder. Sven-Otto Littorin for ju med osanning. Det gjorde tyvärr avslöjarna också. Men det gör inte Littorin mindre skyldig. Deep Edition skriver mycket bra om de två avslöjandena:
PR lever under samma logik som sporter som spelar mot två mål: anfall och kontring. Avslöjandet av Littorins falska MBA-examen handlade om anfall - få av oss trodde annat än att det fanns en politisk agenda bakom det avslöjandet. Självklart har man väntat på kontringen - från moderaternas spinndoktorer. Den kommer nu. För det vore iofs lite roande att säga att Wennblad på Neo inte förstått hela PR-logiken i avslöjanden men snälla nån: det vet han.
//
Och självklart - det är ett problem i att Friktion skrivs av anonyma skribenter. De kallar sig dock en ledarsida - och ledarsidor har sällan personligt underskrivna texter. Men visst - den anonymitetsdiskussion som Skugges avhopp startade är antagligen mer intressant utifrån detta än när det gäller kommentarer i bloggar. Samtidigt är frågan: blir ett avslöjande mindre intressant om källan har en egen agenda? Innebar Borelius handlande en lägre omoral bara för att källan var en av socialdemokraterna anställd pressmänniska? Är Littorins idoga försök att förklara sin falska MBA-examen vettigare på grund av att avslöjandet kom från politiska motståndare?
Min slutsats av avslöjandet av vilka som låg bakom Littorin-gate är; Det var ett bra avslöjande, Littorin var skyldig, men avslöjarna var också borgare. Att de inte i första skedet framträdde med namn ser jag som ett tecken på att man inte kan lita på borgare. Dom är falska och försöker föra folk bakom ljuset. Alltså - lita aldrig på en borgerlig företrädare. De ljuger, uppträder med falska förespeglingar och använder sig av falska meriter. Såväl ministrar som journalister och bloggare har det visat sig. Och splittringen i borgerligheten kanske är större än vi tror, något som Peter Karlberg funderar över bland en del andra funderingar kring Littorin-fallet.

Borgarmedia: EX
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , ,

Utan medborgarna

Man kan noga säga att ledarna för de borgerliga europeiska regeringarna skiter i sina medborgare. Detta eftersom de nu kommit överens om ett nytt EU-fördrag som i många hänseenden förändrar maktförhållanden inom EU, inom EU:s medlemsländer och mellan EU:s länder. Man kommer överens om i grunden samma förslag som medborgarna i Frankrike och Nederländerna sagt nej till i folkomröstningar. Men döper om det från grundlag till fördrag för att försöka lura folk.

Makthavarna beslutar om ny grundlag, nytt fördrag, utan att vilja ha nya folkomröstningar. Utan att medborgarna får säga sitt.Det är förakt för medborgarna och demokratin som återigen lyser igenom de mäktigas fasad. Medborgarna kan man inte lita på. De gör inte som makten, den ekonomisk makten vill. Då skiter vi i medborgarna säger Europas politiska ledare. Vi gör som storföretagen vill. Medborgarna är bara till besvär. Därför ingen folkomröstning.

Dett enda rätta vore folkomröstning i hela Europa. Men så blir det inte. Makten gör upp över medborgarnas huvud. Ingen demokrati här inte. Enda undantaget tycks bli Irland. Där blir det nog folkomröstning. Men vi andra vill också vara med och tycka. Att kräva folkomröstning som svenska vänsterpartiet och miljöpartiet gör tycker jag är ett måste. I alla länder. Även i Sverige. Låt oss tvinga fram en omröstning. Låt oss tvinga borgarna att visa respekt för demokrati.

Mer i borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, AB1, DN3, SVD5, EX1, EX2, AB2, SR1, SR2, GP
Bloggare: Jinge1, Jinge2, LilaRöda Sidan, Pooma, Hanna Löfqvist
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: ,

Varför ljuger borgarministrarna?

Inte vet jag. Men att de ljuger är helt klart. Det konstiga är ju att de ljuger hela tiden. Om allt möjligt. Även när det verkar helt oförståeligt. Främst verkar det vara moderater som ljuger. Kan det bero på att de är sämre utbildade än andra? Att de uppfostrats på fel sätt? Att de gått i privatskolor?Att kulturen inom moderaterna är att man ska ta sig fram på vilket sätt som helst? Trampa på andra, ljuga osv. Ändamålet helgar medlen. En slags moderat stalinism kanske? Lite svårt att förstå är det.

Nu senast är det Carl Bildt (igen kanske någon utropar). Det är en gåta hur karln kan klara sig inom den internationella diplomatin. En opålitlig lögnhals ser det ju ibland ut som om han är? Men skenet kanske bedrar. Han är ju adlig och står väl förmodligen över sådant som lögner, sanning, konsekvens och pålitlighet. Det räcker med att man är adlig så har man rätt att göra vad som helst, när som helst och hur som helt? Eller har jag missuppfattat nåt? Och hur kan olika makthavare i olika konflikter lita på Bildt? Eller gick det åt helvete i Jugoslavien för att Bildt inte gick att lita på?

Den här gången har Bildt ljugit inför Konstitutionsutskottet. Det han ljugit om verkar inte alltför allvarligt. Men varför då ljuga? Varför inte säga som det är och stå för det. Jag förstår inte! Patologiskt ljugande? Inlärt ljugande? Socialt ljugande? Överklassljugande? Överklassarrogans? Vad handlar det om? I vilket fall som helst verkar det lite osäkert att ha en utrikesminister som ljuger för mycket, kanske är skyldig till hets mot folkgrupp och gör tvivelaktiga ekonomiska affärer.

Borgarmedia: DN1, EX, SR, SVD,
Bloggaren Jinge har skrivit mycket om Bildt: Jinge1, Jinge2, Jinge3, Jinge4, Jinge5
Andra bloggare: I hell-mans värld, Alliansfritt Sverige, Alter Ego
Andra bloggar om: , , ,
Technorati: , , ,

Etiketter: , ,

Xenofobi och rasism

Jag har just läst en bok om nazism. Nazism i dagens Tyskland, USA och Sverige. En bok som heter Brunt! Med Mats Deland och Charles Westin som redaktörer.

Anna-Lena Lodenius har tidigare kritiserat boken för att AFA får vara med. Det är ingen kritik jag delar. Jag kan inte se något problem med att AFA får vara med i boken. Kapitlet som AFA-Doku skrivit fyller väl sin plats. Om det har jag argumenterat i anslutning till Lodenius artikel.

Jag har andra invändningar mot boken. Jag begriper inte varför kapitel 2 är med i boken överhuvudtaget. Kapitlet handlar om homofobi inom reggae-musiken och om hip-hop-kulturen. Jag ser inte riktigt sambandet med de andra artiklarna om nazismen. Kapitlet fungerar inte heller ihop med andra. Det borde inte ha tagits med.

Absolut intressantast är artiklarna om nazismen i Tyskland. Som bland annat visar de obefintliga effekterna av det förbud man haft i Tyskland när det gäller den extrema nazismen. Den visar ett känt fenomen, man kan inte förbjuda åsikter. De tar sig fram på ett eller annat sätt ändå. Förbjuder man en organisation dyker den upp under annat namn. Förbjuder man ett sätt att yttra sig så omformuleras åsikten, men den är ändå densamma. Detta visar att nazism och rasism måste bekämpas med ett öppet samhälle. Med upplysning mot, med aktioner mot och genom att vanligt folk agerar mot nazism och rasism. Inte med förbud. Genom att de saker som får människor att söka sig till odemokratiska och rasistiska lösningar elimineras.

Nu ser jag inte den öppna nazismen som något större problem i det svenska samhället. Genom våldsamheten hos anhängarna till denna ideologi så är den dock ett problem för enskilda individer i det svenska samhället. För enskilda invandrare, för enskilda homosexuella. Våldet mot människor som tillhör vissa grupper är ett problem, men det innebär ingen fara för vårt öppna samhälle.

Inte heller anser jag, vilket redaktörerna av boken gör, att nazismen vuxit de senaste årtiondet i Sverige. Min uppfattning är att den öppna nazismen inte har vuxit. Numerären när det gäller personer in nazistiska grupper verkar vara oförändrad. Antalet deltagare i nazistiska marscher har minskat de senaste åren osv. Detta beror kanske främst på sammanbrottet för ND, men AFA-Doku har i sin artikel i boken lite andra uppfattningar om vad nedgången av marschernas deltagarantal beror på. De menar att det beror på ideologiska och organisatoriska splittringar i den den nazistiska miljön. I så fall är ju sammanbrottet för ND vara en del av detta som jag ser det.

En större fara än den öppna nazismen och rasismen är främlingsfientligheten, xenofobin, som färmst manifesteras hos Sverigedemokraterna. Det SD står för är också rasism. På ett försåtligt sätt kamouflerad som en slags kulturalsim. Olika kulturer ska inte och kan inte fungera bra ihop är resonemanget som denna typ av högerpopulistiska och rasistiska partier för fram. Detta är en större fara för det öppna samhället. Det räcker med att se på det avskräckande danska exemplet hur det blir när sådana uppfattningar får fotfäste i en regering.

Även i Sverige har vi exempel på hur illa det kan gå. I början av 90-talet fick ett populistiskt och rasistiskt extremhögerparti ett visst inflytande i svnsk politik. För första gången behandlades ett sådant parti som rumsrent av andra svenska partier. Och de kom in i riksdagen. Vi fick också en våldsvåg i samhället riktad mot invandrare, med Lasermannen som det mest extrema exemplet på detta våld. I Ordfront nr 4/2002 säger författaren Gellert Tamas, som skrivit boken Lasermannen, följande:
När Ny demokrati gick ut och hetsade mot invandrare borde de ha förstått att det fanns de som faktiskt lyssnade på vad de sa. Jag tror att det finns en koppling mellan att Ny Demokrati kom in i riksdagen och att antalet attentat mot invandrare ökade under den här tiden.
Jag tycker dessa exempel visar på en sak jag tidigare hävdat. Accepterar vi Sverigedemokratern som ett parti som alla andra kommer främlingfientliga och rasistiska åsikter att få större inflytande i samhället. Därför ska alla sådan partier frysas ut så långt det går. Både nazistiska och högerpopulistiska rasister. Inga sådana partier ska behandlas som rumsrena.

Boken är dock väl värd att läsa trots mina smärre invändningar och jag tror att den fungerar som en bra kartläggning av hur de mest extrema nazistgrupperna fungerar.

Läs mina tidigare inlägg om Sverigedemokraterna.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , ,

2007-06-21

Ytterligare en minister har problem

Efter att Sven-Otto Littorin fått löpa ett slags skriftligt gatlopp i bloggvärlden och senare lite grann i media är det dags för näste minister. Nu är det utrikesminister Carl Bildt. Själva sinnebilden för en tvål. Han har klarat sig undan flera skandaler tidigare. Denna gång ska han utredas för hets mot folkgrupp. En åklagare i Malmö har startat en förundersökning för att se om han begått brott. En utrikesminister som blir fälld för ett sånt brott kan som jag ser det inte längre vara utrikesminister. Knappt heller om han bara är misstänkt.

Det är verkligen ingen bra vecka för den borgerliga regeringen. En bluffminister och en brottsminister. Inte heller en bra vecka för moderaterna. Men en framgångsrik vecka för bloggosfären.

Denna utredning kommer efter att bloggaren Jinge flera gånger uppmärksammat att Carl Bildt hade rasistiska kommentarer på sin blogg. Utan att Bildt tog bort dem.

Borgarmedia: SVD, AB, DN, EX, SR
Bloggar: Carl Bildt
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Åter till fallet Louise

Nu avgår politikerna i Vetlandas socialnämnd. Det är inte mer än rätt. De har misskött sitt uppdrag och vägrats ansvarsfrihet. Politiker som inte sköter sitt jobb ska inte sitta kvar.

I Aftonbladet kommenterar Janne Josefsson det hela så här:
– De hade inget val. Det var en sådan förödande kritik som riktades mot socialnämnden. Jag har aldrig sett en revisionsrapport som kritiserade en kommunal enhet på det sättet, säger Janne Josefsson till aftonbladet.se.
Han anser att samtliga inblandade borde ha lämnat sina platser när fallet uppdagades.
– Jag förstår inte att de tog så lätt på det från början. De inser nog inte vad som har hänt. Nu går hela nämnden, det visar bara att det finns fog för den enorma kritiken.
Josefsson har naturligtvis rätt. De borde ha avgått för länge sen. Att det dröjt så här länge visar på dubbelmoral och bristande ansvarstagande.

Mer i borgarmedia: DN, SVD
Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

Ödesdigra misstag?

För mig verkar det som om polisledningen i Nyköping begått ett antal missatg. Något som tillsammans med en våldsam och hatisk person lett till att en polisman blivit dödad. Den lokala polisledningen visste på förhand att den person man skulle hämta var en farlig person, som hotat poliser och som tidigare mördat. Det verkar trots detts om om man inte använt någon form av insatsstyrka utan bara vanliga lokala poliser. Som dessutom verkar ha saknat skyddsväst (eller så har den dödade polisen blivit skjuten på väldigt nära håll). Polisens presstalesman i Södermanland säger i GP:
- Det är riktigt. Den här personen är känd av oss och betraktas som mycket instabil. Dessutom har han tydligt uttryckt ett hat mot just poliser, konstaterar Lars Franzell, presstalesman för polismyndigheten i Södermanland.
Polisfackets Jan Karlsen är upprörd över det inträffade och tycker att poliser borde erkännas som brottsofer. Detta är jag lite tveksam till. När man tar ett jobb som polis vet man ju att det kan vara farligt. Att man kan bli dödad eller allvarligt skada. Det är liksom en en del av själva arbetet, tyvärr. Men naturligtvis måste vi se allvarligt på när poliser blir mördade och hotade och inte bagatellisera våldet i samhället. En lokal facklig företrädare säger en sak i GP som förstärker mitt intryck av att den lokala polisledningen gjort ödesdigra misstag:
- Hur det har gått till vet jag inte. Man visste att den person som skulle gripas var av den kaliber att det behövdes en insatsstyrka med väpnad polis i skyddsutrustning, utbildade för uppgiften. Man visste att det kunde bli farligt, säger Skog till GP.
Ytterligare ett tragiskt dödsfall inom polisen, denna gång kanske delvis orsakat av misstag inom den lokala polisledningen. För skickade de dit poliser utan den personliga skyddsutrustning som behövs i såna här fall är det ett allvarligt misstag. Dessutom, att inte skicka dit de poliser som är specialutbildade för denna typ av ingripanden, verkar ju väldigt konstigt. Tyngre vapen som det ofta argumenteras för i samband med sånt här hade knappast hjälpt. När mannen till slut greps, så skedde det utan hjälp av grova vapen.

Mer i borgarmedia: GP1, GP2, SVD1, SVD2, SVD3, AB1, EX1, EX2
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Vad är det för fel med den svenska vänstern? Del 1

Jinge undrar varför den svenska vänstern inte ordnar protester utanför riksdagen mot utförsäljningen av statliga företag. Var är den svenska vänstern? utropar han.

Jinge räknar den officiella socialdemokratin som vänster. Det gör inte jag. Socialdemokratin gör inget, därför att de i princip inte har något emot en utförsäljning av statliga företaget. När de luftar protester är det som jag ser det bara ett spel för gallerierna. Ett spel som behövs eftersom en majoritet av svenskarna är mot utförsäljningar av statliga företag. 49% är mot och 28% för utförsäljning enligt en SIFO-undersökning. Socialdemokraterna vill allra minst skapa en opposition på gatorna mot privatiseringar och utförsäljningar. För en sån opinion kan tvinga dem att återförstatliga efter nästa val. Det vill man inte. Bättre att det inte finns nån stark opinion utanför parlamentet tycker de svenska socialdemokraterna. Inte heller anser sossarna att det är så man gör politik idag. Nej, för sossarna är politik nåt som utspelar sig innanför maktens väggar. Bortanför folkets insyn och kontroll.

Vänsterpartiet organiserar inga protester av flera anledningar. Dels vill man hålla sig väl med sossarna. Då kan man inte ordna folkliga opinioner som socialdemokraterna helst vill slippa. Dels vet inte vänsterpartiet längre hur man gör för att ordna folkliga protester på gatan. Inte längre hur man bedriver utomparlamentarisk politisk aktivitet. Alla deras aktiva medlemamr är på ett eller annat sätt uppknutna till politiska uppdrag inom byråkrati och parlamentarisk apparat. För byråkrati och parlament kan folkliga opinioner som uttrycks på gatan vara jobbiga. Bäst att låta bli.

Resten av vänstern, SP, RS, KP och de autonoma/anarkistiska nätverken, är för liten för att på allvar kan ordna några större politiska manifestationer annat än under speciella omständigheter.

Det finns dock vissa hoppfulla tecken inom vänstern på en ny och bred organisering med samarbete över politiska gränser, exempelvis Nätverket för Gemensam Välfärd. Ett samarbete med radikala fackföreningar, fackföreningsföreträdare, aktionsgrupper, extremvänstergrupper och andra.

Till ovanstående problem kommer att det inom den svenska vänstern länge funnits en upptagenhet med identitetspolitik, något som lett till att man slutat diskutera sociala rättvisefrågor. Klasspolitiken har ställts på undantag i två årtionden. Orsaken till detta är i min mening bl.a. en för stor tro på postmoderna teorier.

Dessutom är den svenska vänsterns svaga styrkor idag splittrade på för många organisationer. En ny bredare vänsterorganisation behöver skapas. En som tillåter organiserade fraktioner/tendenser.

Mer i borgarmedia: SVD,
Bloggosfären: Käringen mot Strömmen, LOKE, Alliansfritt Sverige, Jonas Morian om identitetspolitik.
Intressant?
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-20

Vad är det för fel med Fredrik och Sven-Otto?

Fredrik Reinfeldt förklarar att han är nöjd med Sven -Otto Littorins förklaringar i DN:
Fråga: Men han har angivit meriter som är tvivelaktiga?
Svar: - Han har angivit hur han uppfattar att det gick till. Det viktiga är att han får svara för sig, eftersom jag inte känner sakförhållandena, men jag känner mig nöjd med att han har gjort det.
Finns det nån som kan förklara för mig vad Reinfeldt menar? För det enda jag förstå är att Reinfeldt inte säger etts kit. Han försvarar sin kompis och regeringskollega genom att inte säga nånting. Genom att snacka skit.

Vad säger då Sven-Otto Littorin? Jo, enligt SR säger han så här:
– Jag ville passa på när jag ändå var där att göra något annat. Via en kamrat fick jag kontakt med det här distansuniversitetet. Jag fick en studieplan, jag fick inlämningsuppgifter och jag fick litteraturlistor. Jag levererade mina inlämningsuppgifter och min mastersuppsats. Jag hade ingen anledning vid det tillfället att tro att det var något annat än något högst seriöst, eftersom jag hade den här studieplanen, handledaren och kontakten och levererade min 123-sidiga uppsats, säger Sven Otto Littorin.
Dvs han säger att han gjorde en uppsats på 132 sidor som gav honom en examen. En mastersexamen. Men han köpte den på ett bluffuniversitet.

Alltså. Sven-Otto Littorin har ingen examen alls. Ingen godkänd examen. Han fortsätter ljuga om detta. Fredrik Reinfeldt skiter i om han har en minister som ljuger. En minister som gjort allt för att sätta åt folk som han kallar fuskare. Folk som är arbetslösa och beroende av a-kassa.

Vi har alltså en minister som köpt en examen av ett universitet som inte kan ge nån examen. En bluffminister. Det är det ena felet. Blir då inte en statsminister som försvarar en bluffminister också en bluffminister. Där har vid det andra felet Kanske kan vi som Jinge föreslår byta Littorin mot en dator. Det kanske vore bäst för alla. Lika bar att byta utReinfeldt också. När vi ändå håller på.

I borgarmedia: EX, SVD
Bloggar: Friktion1, Friktion2, Luciano Astudillo, KAS/Bloggarna, Alliansfritt Sverige
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Vad är det för fel med FN?

Maciej Zaremba har i DN gjort en serie om Kosovo och FN:s närvaro där. Han har rapporterat en del hårresande fakta om FN. Ett aber finns dock, han är inte helt pålitlig som rapportör, vilket jag skrivit om tidigare, Maciej Zaremba ute på korståg igen. Att Jan Eliasson instämmer i kritiken av FN ökar dock trovärdigheten i Zarembas artikelserie om Kosovo. Den oförbätterlige Carl Bildt försöker dock skylla på de lokala förhållandena. Rasism kommer alltså ur Bildts mun. Det beror på folket i Kososvo. Västvärlden kan väl inte vara korrumperad tycks han mena. Eliasson menar att det däremot är byråkratin inom FN-organisationen som är grunden till problemen.

I första delen av artikelserien, Välkommen till Unmikistan!, skriver Zaremba bland annat:
"När FN landade för snart åtta år sedan välkomnades vi som befriare. Sedan dess har svenskar sårats och dött för denna mission. Över åtta skattemiljarder (största biståndet per capita någonsin) har vi spenderat för säkerhet, rättsstat, flyktinghjälp, utbildning och ekonomisk utveckling. Men nu händer det alltså att vi får spottloskor på oss eller bilen saboterad. I oktober fann vi en toalettstol utanför Unmikhuset, med förslaget att kacka i porslinet i stället för i landet. "Det enda sättet att hålla Kosovo rent är att sparka ut er", hälsade Albin Kurti."
I FN och de sju rövarna skriver han om konsekvenserna för vanliga inånare i Kosovo av byråkratin inom FN och immuniteten för FN-personalen. Det är precis om om det hela blir en slags jättelikt Moment 22. Nästa artikel, I Kosovo står FN över lagen, beskriver hur FN könsdiskriminerar:
"Oerfarna män fick stanna, meriterade kvinnor fick gå. Så fann nitton kvinnor vid Unmik Railways att de blivit diskriminerade. Se upp Sida, här kommer kvittot på biståndsinsatsen: De slår sig samman och kräver att få uppsägningarna prövade i domstol.

Det får de inte. De får veta att hade de diskriminerats av ett privat företag kunde domstolen behandla deras klagan. Men dessvärre lyder järnvägen under FN: "Unmik Railways" heter det. Och FN, upplyser domstolen, åtnjuter rättslig immunitet i Kosovo. Så det beslutet kan inte ifrågasättas. Det är oåterkalleligt."
I Mandom, Mod och landstingstossor frågar sig Zaremba om "poliser från diktaturer lära ut lag och ordning?" I övrigt är artikeln främst en hyllning till de "goda" svenska FN-soldaterna som gjorde det rätt. Det tror jag också att de gjorde. Men med tanke på Zarembas personliga historia kanske han överdriver en del. Mannen har trots allt en begränsad trovärdighet. En del verkar helt osannolikt. De svenska trupperna verkar bete sig betydligt bättre än den svenska polisen brukar göra mot svenska vänsterdemonstranter. Kan det vara möjligt? Kan det verkligen avar så att de svenska soldaterna är de enda som inte är korrumperade? Det måste vara svensk chauvinism i spel här eller?

I mitten kommer en viktig kritik av FN-systemets konsekvenser. Fullt av personer utan rätt kompetens på alla möjliga poster. Personer från hela världen, personer som säkert är kompetenta inom sitt område, men inte på det som de är satta att sköta i Kosovo. Att skylla sådant på lokala förhålladen som Carl Bildt gör är rasistiskt. FN:s guvernör i Kosovo, Joachim Rücker anklagar istället Zaremba för rasism samt svepande och tendentiöst skriveri. Den kritiken ligger det säkert en del i. Nog brukar Zaremba var svepande och tendentiös. Nog kan hyllningen av svenskarna och kritiken av personal från Asien och Afrika tolkas som rasism. Zaremba svarar och kallar FN-styret i Kosovo för "ett bisarrt statskick".

Sammantaget blir det hela ändå en viktig kritik av FN som understryker några saker. FN är en otymplig byråkrati. I sådana brukar korruption breda ut sig. FN är odemokratiskt. Zaremba föreslår inga lösningar. Men det kan jag göra. FN måste demokratiseras. Vetot för vissa länder i säkerhetsrådet måste tas bort. Frågan är om inte säkerhetsrådet ska tas bort i nuvarande form och ersättas av nån slags regering istället. Demokratiskt utsedd. Utan permanenta ledamöter. Alla FN-organ där rösträtten är efter hur mycket pengar man har bör tas bort. Säkert kan man gör mycket mer, men central är en demokratisering av FN. FN måste förmodligen också lämna Kosovo. I själva verket skulle man nog aldrig ha invaderat (en invasion som Zaremba faktiskt stödde).

Läs mer i borgarmedia: DN
Läs mer på bloggar: Biology and Politics, om att Zaremba faller på eget grepp då han faktiskt kritiserar sig själv och sin egen inställning, Jonas Mosskin som litar på Zaremba, Carl Bildt som försvarar FN, Balkanpress kritiserar Zaremba
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-19

Vad är det för fel med borgarregeringen?

Förutom att den först hade en kulturminister som vägrade betala licens till det bolag hon skulle basa över? Förutom att den i början hade en handelsminister som inte tyckte det var viktigt att betala för allas vår välfärd. Förutom att vi har en utrikesminister, Carl Bildt, som stöder en kuppregering i Palestina, som accepterar brott på sin blogg, sysslar med tvivelaktiga ekonomiska affärer och stöder militärdiktaturer. Förutom att vi har en arbetsmarknadsminister som ljuger om sina meriter. Och en skolminister utan erfarenhet från skolan.

Ja, utöver såna småsaker har vi en borgerlig regering som konsekvent gynnar de rika. Som ständigt kommer med nya planer på att försämra för vanligt folk, för fattiga, för arbetare. Nya skattesänkningar är på gång igen. Skattesänkningar som urholkar statens finanser, något som drabbar fattiga värst. Så här skiver Selig.se om detta:
– Visst vore det roligt att betala mindre skatt. — Det enda problematiska råkar dock vara att skattesänkningarna måste finansieras på något sätt och att alliansens ambition hittills har varit att sänka skatten för att istället (och på annat håll) införa platta avgifter — ett enkelt och mycket effektivt sätt att förbättra situationen för höginkomsttagare — samtidigt som man förvärrar för alla vars platta avgift i praktiken blir högre än skattelättnaderna.
Det verkar dock som statsministern själv börjar fundera kring den gode Sven-Otto Littorin. Ministern som tappat minnet. Ministern som inte minns om hur, när, var och vad han gjorde när han tog "examen" på bluffuniversitetet Fairfax.

Mer i borgarmedia om ministertveksamheter: EX, AB, DN, SVT
Mer i bloggosfären om ministertveksamheter: Joel Malmqvist, Jonas Morian, Thomas Hartman, Jinge.
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

Vad är det för fel med kollektivtrafiken i Göteborg?

Många, några listar jag här nedanför, annat kan du läsa i ett tidigare inlägg.

1. Den är för långsam
2. Det är för mycket busar och för få spårvagnslinjer
3. Den är ineffektiv (hänger ihop med punkt 2)
4. Vissa busslinjer (ex 16, 40, 42, 45, 48) är totalt överlastade vid vissa tider (hänger hop med punkt 2)
5. Politikerna som bestämmer satsar för lite på den.

Visserligen har politikerna en vision, K2020. Man har ett högt mål när det gäller att öka kollektivtrafikåkandet. Men jag tror det kommer att misslyckas. Därför att man inte satsar tillräckligt mycket. Därför att borgarregeringen drar in pengar till satsningar. Därför att Västlänken blir försenad, vilket man visserligen kan göra något åt. Men för sådan alternativa och snabbare lösningar visar politikerna noll intresse. Inte heller planeras nån större utbyggnad av spårvägen. Sammantaget anser jag att detta innebär att det mål man har i K202o på fördubblat resandeantal till år 202o inte kan nås.

Det behövs en större satsning på utbyggand av spårvägstrafiken än vad man beslutat om. I första hand kan man göra följande:

Utbyggnad av spårväg till Backa liksom utbyggnad till Eriksberg via Lindholmen. Gamla linjen till Bräcke från Eketrägatan på Hisingen bör återuppbyggas och en förlängning av den kan byggas i kanten av Krokängsparken och ner till Eriksberg.

Spårvägen i Angered borde byggas ut till Rannebergen och Lövgärdet.

Lätt kan spårvägen också byggas ut längs med gamla Säröbanan. Man kan anlägga spårväg på gamla Västgötabanan från Hjällbo via Olofstorp och Gråbo till Sjövik. Lätt gjort om man bara bitvis låter den vara dubbelspårig. Med lite vilja är det inte omöjligt att bygga ut spårvägen i Göteborg.

Läs mer om spårvägsutbyggnad.
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Vad är det för fel med identitetspolitik?

En massa säger jag. Identitetspolitik eller livsstilspolitik är motsatsen till en politik inriktad på social rättvisa och jämlikhet. Motsatsen till klasspolitik. Läs vad jag tidigare skrivit om identitetspolitik. Fadern till identitetspolitiken anser jag att postmodernismen är och det har jag också skrivit en del om. Identitetspolitik är för mig borgerligt och individualistiskt och innebär ett samhälle som är sämre för arbetarklassen och sämre för de fattiga. Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt och de flesta ledande politiker omfattar identitetspolitiska tankegångar. Något som leder till att de alla för eller är för en politik som gynnar de rika, borgarklassen.

En av medlemmarna i redaktionen för Tidskriften Röda Rummet tipsade mig om en liten artikel i Svenska Dagbladet som också tog upp ämnet, Upplivande utmaning av mångfalden, i vilken den amerikanske författaren Walter Benn Michaels ifrågasätter mångkultur, mångfaldskultur och identitetspolitik.
Ju mer uppmärksamhet för mångfaldsfrågorna, desto mindre fokus på fattigdomen och de enorma löne­skillnaderna.
// Särskilt kritisk är Michaels mot liberalerna och vänstern som han menar förvandlat klasskampen till kulturkamp. Genom sin fixering vid identitetspolitiken undviker de klassfrågorna och går därmed den reaktionära högerns ärenden.
Erik Åsard som skrivit artikeln efterfrågar en politik i Sverige som kombinerar "ekonomisk tillväxt, rättvis fördelning och ökad integration". Personligen anser jag att det finns ett parti som presenterat en sån politik och det är Socialistiska Partiet. Jag kanske också ska nämna att jag inte är överens med alla tankegångar som verkar finnas i boken, men tycker ändå den verkar intressant.

Katrine Kielos har precis skrivit en intressant recension av en bok, Bögjävlar, som verkar kritisera identitetspolitiken och dess konsekvenser för den svenska gaykulturen. I Aftonbladet i mars i år gav sig Belinda Olsson på identitetspolitikens konsekvenser (som jag tolkar det) för den svenska feminismen, Bang är knädjupt i gnällträsket. Det verkar dock som om det kritiserade numret inte står att återfinna i någon form på Bangs hemsida. Endast en av artiklarna undgår Olssons kritik:
En av få som klarar att lyfta en viktig diskussion om klass är Susanna Alakoski. Utan gnäll, utan att fastna i klyschor eller det totalt självupptagna, skriver hon i samma nummer om hur klassamhället fortfarande slår ner många människor och skapar fruktansvärda underlägen och klyftor.
En läsare av min blogg blev upprörd när hon i mitt första inlägg om postmodernismen läste ett citat där en person ansåg att nazismen och politiken som fördes i den tidens Tyskland var den slutgiltiga formen av identitetspolitik. Hon blev så upprörd att hon inte ens kommenterade det hela på min blogg utan skrev en kommentar hos Mr Brown istället.

Den citerade personen är dock inte ensam om att identifiera identitetspolitik och dess konsekvenser med rasism. På nätet hittade jag en D-uppsats vid Luleå Tekniska Universitet som gör detsamma, Folkmordet i Rwanda - en ny form av identitetspolitik? av Helen Harby.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

Vad är det för fel med att använda kattpäls?

Det kan jag faktiskt inte förstå. Vi använder ju skinn, päls och hudar från kor och många andra djur. Det finns väl ingen principiell skillnad mellan dess djur och katter eller hundar.

Handel med pälsar och skinn kan knappast heller vara grym som det står i ingressen till denna artikel i Aftonbladet. Det måste vara omöjligt att vara grym mot ett dött ting som jag ser det.

Däremot kan jag inse det kloka i att försöka tvinga Kina och andra länder som föder upp katter och hundar för skinnproduktion att stoppa djurplågeriet vid denna uppfödning. Men att förbjuda användandet av skinn från katt och hund förstår jag inte riktigt vitsen med. Om vi tillåter användning av skinn och päls från andra djur måste vi väl också tillåta det från katt och hund.

Dessutom tycker jag att det är en obetydlig fråga av mindre vikt som EU inte borde ägna nån större tid åt, än mindre vänsterpartiet. Det vore bättre om EU och europaaktiva politiker lade ner betydligt större resurser på att stoppa trafficking, handel med mänskliga organ, onödiga krig som det i Irak och Israels övergrepp i Palestina. Saker som orsakar ett enormt stort mänskligt lidande. För mig är i alla fall människor viktigare än djur. Vänsterpolitiker borde ägna sig åt sociala rättvisefrågor i första hand, inte djurrätt och identitetspolitik.

Mer i borgarmedia: SVT
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-18

Littorins examen värdelös?

Vanliga media har idag varit lite slöa med att uppmärksamma Sven-Otto Littorins examen från ett skumt amerikanskt universitet, känt för att sälja examensbevis. Idag har universitetet i fråga, Fairfax University ingen rätt att utfärde examina.

Detta rapporterar några stora media nu på kvällen, Expressen, SVT, AB, SVD. En halv dag efter att bloggare rapporterat om det hela. Den blogg som kom med avslöjandet var Friktion.

Det är väl inte så att Littorin diskvalificeras som minister bara för att han har en skum examen. Men det som är oroande är ju att karln verkar ha trott att den var helt okej. Eller så har han bar tagit med den i sin CV utan att tänka på konsekvenserna. I bägge fallen framstår han ju faktiskt som lite mindre begåvad. Eller slarvig. Eller förvirrad?

Mitt tidigare inlägg om det hela.
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

Den borgerliga regeringen - ett skämt?

Ja, så skulle man kunna se det, om inte politiken de för har så allvarliga konsekvenser för vanligt folk , för arbetare i Sverige. För ministrar ljuger och fuskar på löpande band verkar det som.

Vi fick först en kulturminister som inte visste nåt om kultur, en minister som skulle vara högsta höns över ett statligt TV-bolag som hon vägrade betala licens till. En fuskminister som följaktligen tvingades avgå. Sen hade vi en handelsminister från överklassen som hade diverse skumma och mystiska affärer för sig. Avgång även där.

Nu har vi en minister som av allt att döma ljuger om sina akademiska meriter. Det ser ut som om Sven-Otto Littorin faktiskt köpt sin MBA-examen från ett amerikanskt bluffuniversitet. Det är en blogg vid namn Friktion som avslöjar det hela. En koll på det uppgivna universitets hemsida tycks bekräfta Friktions påståenden. Fairfax University listar inga fakultetsmedlemmar och är väldigt svävande på de flesta områden.

En del liberala bloggar som Gudmundson och Politikerbloggen hoppas dock att det finns bra förklaringar och att Friktions uppgifter inte stämmer. Eller att Littorin utsatts för ett bedrägeri. Den möjligheten finns förstås, men borde han själv inte ha förstått det. Det räcker ju med att kolla runt lite på Fairfax hemsida för att man ska misstänka att nåt är skumt.

Mer bloggkommentarer: sänd mina rötter regn, Alliansfritt Sverige, Se till vänster, där går en arab
Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

Jinge tipsar om bra film - Sicko

Michael Moores nya film är tydligen riktigt bra. I alla fall om man ska tro bloggaren Jinge som skiver ett bra inlägg om Sicko, Michael Moore och sjukvårdssystem. Ett amerikanskt sjukvårdssystem som orsakar kortare medellivslängd för amerikaner än för européer. För de fattiga är det ännu värre, svarta i USA har kortare medellivslängd än befolkningen i Indiens Kerala (Amartya Sen, Utveckling som frihet)

Ett amerikanskt sjukvårdssystem som den borgerliga regeringen drömmer om att införa i Sverige. Ett sjukvårdssystem som gynnar de rika och missgynnar de fattiga. Helt i den borgerliga regeringens normala banor alltså. Den omvända Robin-Hood-politiken.

Så här skriver Jinge bland annat:
"Många har genom åren idylliserat USA som frihetens stamort på jorden. I USA saknar 50 miljoner människor sjukförsäkring, 18 000 dör årligen som en direkt följd av detta. Amerikanen dör i genomsnitt tre år före européerna, så stor är skillnaden. När det gäller svenskarna så är skillnaden antagligen ännu större. I mer begripliga siffror så dör FEMTIO amerikaner varje dag till följd av frånvaron av sjukförsäkring."
Läs mer: Nätverket för Gemensam Välfärd, Socialistiska Partiet
Borgarmedia: SVD, DN, GP
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Inte så bra som förväntat för Sarkozy

Den förväntade jordskredsgerna för Sarkozys UMP uteblev. Istället skaffade sig alliansen Socialistpartiet/Kommunistpartiet nya platser i parlamentet. Sarkozy har dock en stor majoritet, vilket inte bådar gott för den franska arbetarklassen.

Det faktum att kommunistpartiet bara får 18 mandat kommenteras av vänsterpartisten Hanna Löfqvist och DN. Men ingen nämner att kommunistpartiet kanske inte skulle fått ett enda mandat om de inte samarbetat med socialistpartiet. Socialistpartiet ger i princip ett antal platser till kommunistpartiet. Franska kommmunistpartiets saga kanske närmar sig sitt slut. Vilket inte är mer än rätt för att parti som längre än andra försvarade stalinismen, för ett parti som försökte bli rasister för att stoppa Le Pen. Ett parti som inte på länge har haft en arbetarvänlig politik. Det mest inflytelserika franska vänsterpartiet har idag istället blivit LCR.

Andra bloggar om: , , ,
Technorati: , , ,
Läs mer: Le Monde, SVD

Etiketter: , , ,

2007-06-17

Israel utnyttjar läget

Fröst sapar Israel, genom sin ockupation, tillsammans med omvärldens bojkott av den palestinska regeringen, ett läge av inbördeskrig. Den bojkottade regeringen i Palestina var helt legitimt vald i demokratiska val. Men omvärlden ville inte godkänna det val som det palestinska folket gjorde. Bojkott blev svaret. Detta ledde som vi sett så småningom till inbördesstrider mellan olika palestinska grupper.

Inbördeskriget i Palestina har nu lett till en defacto-splittring av den palestinska staten i två, en del, Gazaremsan, kontrollerad av den i demokratiskt val valda regeringen. En annan del, Västbanken, kontrolleras av den kraft i Palestina som världskapitalet, USA och Israel vill se vid makten, Fatah med president Abbas i spetsen.

Nu har ånyo Israel gett sig in i Gaza med pansarvagnar för att försöka utnyttja situationen. Världskapitalet med USA i spetsen, och med Israel som vakthund i Mellanöstern, visar att man vill bestämma hur palestinierna ska ha det. Helt utanför alla former av demokratiskt och folkligt inflytande.

Läs mer: DN1, DN2, DN3, SVD1, SVD2, SVD3, Jinge, Trotten, Frasses blogg
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Pomovänster - nej tack, del 5

Efter att ha behandlat makten i ett antal inlägg är det nu dags för postmodernismens och poststrukturalismens syn på på förnuftet. Så här skriver Richard Wolin en artikel i tidskriften Axess:
"På de avslutande sidorna av Vansinnets historia hyllade Foucault ”icke-förnuftets suveräna verksamhet” som aldrig kan reduceras till rubbningar som kan ”botas”. Foucaults kontrast mellan den moderna vetenskapliga världsåskådningens exkluderande praktik, vars uppkomst sammanföll med Descartes Avhandling om metoden, och ”vansinnets” ickekonformistiska potential i dess egenskap av ”annat” än förnuft, bidrog till att omformulera den teoretiska agendan för en hel generation franska intellektuella.

Inte ens Derrida, som formulerade en kraftfull kritik av Foucaults resonemang, var i grunden oense med den senares centrala påstående att förnuftet i grund och botten är en mekanism för förtryck som opererar genom exklusioner, tvång och förbud. Derridas egna anklagelser mot ”logocentrismen” eller förnuftets tyranni förmedlar en likartad grundtanke: ända sedan Platons tid har det västerländska tänkandet gett uttryck för en systematisk ofördragsamhet mot skillnader, mot det som är annorlunda och heterogent. Efter de prejudikat som etablerats av Nietzsche och Heidegger framträdde dekonstruktionen för att störta och montera ned förnuftets föregivet livsförnekande, förutfattade meningar med dess allomfattande ambitioner.

På ett liknande sätt blev Jean-François Lyotard beryktad för sitt kontroversiella jämställande av ”samtycke” med ”terror”. Föreställningen om en frivillig, rationell överenskommelse är en fantasi, hävdar Lyotard. Under fernissan av ömsesidighet döljer sig makten. Detta vitt spridda tvivel om möjligheterna att lösa tvister genom språket är ännu ett av poststrukturalismens kännetecken."
Jag håller med om ovanstårende och menar att i en användbar och vettig socialism och vänster måste förnuftet ha en plats. Stöd för detta kan man hitta hos en annan modern tänkare, nämligen Jürgen Habermas. Varför ska vi i vänstern använda oss av de problematiska tankegångarna hos postmodernister, när det finns bättre verktyg för att förklara verkligheten och visa på vad vi behöver göra. Det finns ingen anledning alls , menar jag, utan postmodernsimen (inkl senmodernismen, poststrukturalismen etc) ska förkastas. Ska klasskamp, klassbegrepp och maktens erövrande sättas på tapeten igen behöver vi andra verktyg och filosofier än postmodernismen.

En annan kritiker av postmodernismen är Philippe Corcuff som lutar sig på bland annat Maurice Merleau-Ponty, en existentialist som tog en annan väg än Jean-Paul Sartre. Dessa brukar föras till det som kallas den franska marxismen (till vilken även såna som Daniel Bensaïd och Pierre Bourdieu hör). Han menar att postmodernismen visar på en uppgivenhet och bäddar för en mörk framtid. Jag har tyvärr bara hittat texter av honom på franska och min förståelse av det språket är inte tillräckligt bra för att jag ska kunna förstå mycket mer än det jag skrev ovan. En som också inspirerats av Merleu-Ponty är den amerikanska feministen Iris Marion Young föras. Hennes utkast till en teori som kan hantera klass, könsmotsättningar rasism i en enhet, utan att hemfalla åt individualism och identitetspolitik har jag skrivit om tidigare.

Nu har jag också antytt var jag vill att vänstern ska hämta sina teorier, istället för från postmodernismen. Mer om detta ska jag skriva senare.

Intressant?
I DN om Derrida, Habermas och 11 september 2001, även i SVD (en fråga där bägge verkar ha hamnat helt fel.)
Om postmodernism, Derrida och Habermas med mera på olika bloggar: strötankar och sentenser om Rorty och tidskriften Fronesis, Prometheus, Ge oss ett val, om Nancy Fraser (nämns av Richard Wolin) och hennes kritik av Judith Butler, som Richard Wolin nämner i sin artikel.
I DN om det nummer av Axess där kritiken av postmodernismen finns.
Andra bloggar om: , , , , , , ,
Läs mina tidigare inlägg om postmodernism och vänstern.

Etiketter: , , , , , , ,

Sverige är i krig

Sverige är sedan några år tillbaka i krig för första gången på tvåhundra år. Detta faktum, som är ganska uppseendeväckande när man tänker efter, uppmärksammas egentligen väldigt lite. Men det händer ibland. I Aftonbladet skrev miljöpartisten Gustav Fridolin nyligen en debattartikel, Det är ett krig som vi deltar i. En av anledningarna som angavs för USA:s angrepp på och ockupation av (tillsammans med allierade) Afghanistan var att kvinnorna skulle få det bättre än under talibanerna. Inte mycket har förbättrats för kvinnorna, det kan vi se i dagens Göteborgs-Posten.

Egentligen uppmärksammas kriget i Afghanistan, som Sverige deltar i på USA:s sida, huvudsakligen när svenskar dödas eller nästan dödas. Men det är ju problemet, det värsta med ockupationen av Afghanistan är detsamma som med Irak-ockupationen. Under förevändning av att skapa demokrati, besegra terrorismen och göra det bättre för kvinnorna har ett land kastats ner i fortsatt anarki, kaos och förtryck, nu under en ockupationsmakt. Det afghanska folket är det som lider mest, inte ockupationssoldaterna. Det går inte att införa demokrati med hjälp av gevärspipan, med hjälp av krig.

Läs mer: Ut ur Aghanistan.nu, Socialistiska Partiet
Mer i borgarmedia: GP1, GP2, DN1, DN2, SVD1, SVD2
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , , ,

Media -borgarregeringens propagandaministrar

Opinionsundersökningarna duggar tätt. Efter den mycket kommenterade undersökningen som placerade vänsterpartiet utanför riksdagen har det kommit ytterligare två, dels SCB:s, där vänsterpartiet hamnade på mer normala 5% och nu ytterligare en undersökning som presenteras i DN. I den är både vänsterpartiet och kristdemokraterna nära 4%-gränsen. Miljöpartiet uppvisar fortsatt goda siffror. SVD försöker nedvärdera SCB:s stora undersökning och framhäva den nya som bättre och adekvatare. I ett försök att påverka opinionen i borgerlig riktning får man förmoda. Enligt rececptet, framgång föder framgång , motgång resulterar i mer motgång.

Ett annat försök att titta på opinionen gör DN i en artikel om partiföreträdares synlighet i media. Precis som om synligheten i media skulle avspegla nån form av folklig opinion. Synligheten i media avspeglar ju snarast tidningarnas vilja att ge stöd till och uppmärksamma vissa politiska riktningar.

Alltså, media gynnar de borgerliga partierna på ett högst uppseendeväckande sätt. Det är en medveten handling från media att försöka styra opinionen i riktning bort från missnöje med borgarregeringen till stöd för densamma. Media utgör på så sätt en borgerlighetens och nyliberalismens propagandaapparat. Ett slags borgerlighetens propagandaministerium.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-16

Pomovänster - nej tack, del 4

Jag har ägnat tre inlägg åt postmoderna teorier, dess syn på makten och hur postmoderna teorier letat sig in i vänstern. Jag menar att det inte är bra för vänstern att använda sig av postmoderna teorier för att försöka förklara vad vi ska göra åt orättvisorna i världen. Däremot kan man använda begreppet postmodernt samhälle om det nuvarande stadiet av det kapitalistiska samhället. Även om jag kanske föredrar det av Ernest Mandel myntade uttrycket Senkapitalism istället. Men det behöver inte betyda att vänstern ska bli postmodern och anamma postmoderna teorier för att förändra världen.

När Blair utformade sin sorts socialdemokrati baserades mycket av tankegångarna på den postmoderne tänkaren Anthony Giddens. På samma sätt har Michel Foucault influerat svensk socialdemokrati, exempelvis kring tidskriften/tankesmedjan Arena. Den moderna svenska socialdemokratin med Mona Sahlin i spetsen har tagit intryck från denna tankesmedja och från den engelska blairismen. Postmodernismen blir alltså ett sätt att fomulera en politik som bevarar det existerande politiska/ekonomiska systemet. Ett sätt att konstruera en politik med utgångspunkt i att det inte finns någon grupp som har makten i samhället. Finns ingen grupp som har makten behöver man inte kämpa för att fördela makten eller ta ifrån makthavarna makten. Det blir helt meningslöst att göra motstånd och klassamhället förnekas eller förklaras som betydelselöst.

Kvar blir då enbart identitetspolitik baserad på den individualism som finns i det nuvarande stadiet av kapitalismen. En sådan politik baserad på individualism, mångfald av identiteter, där varje människa är en fritt seglande enhet som väljer och vrakar bland olika möjligheter för individen kommer aldrig att kunna leda till en förändring av samhället.

När delar av den intellektuella vänstern också hemfaller åt sådana teorier kommer de också att finna att de blir försvarare av det existerande och inte kommer att kunna formulera något alternativ till den socialdemokrati vi har idag. De missar därmed också chansen att formulera ett kraftfullt alternativ till nyleninisters (gamla maoister, stalinister etc) teorier. Det är inte bra för vänstern. Därför måste vi säga nej till postmodernismen. Nej till Pomovänstern.

Stöd för denna inställning har jag hämtat hos en rad källor och författare, däribland;
Richard Wolin som visar på varför vänstern inte kan/borde/ska vara postmodern i sin artikel "Frigörelsen förvandlas till förtryck - från Spengler till Derrida". Andreas Malm visar hur oanvändbar postmodernismen är för att beskiva vad som händer i världen (i sin specifika allians med den autonoma marxismen) när han kritiserar Hardt/Negris Imperiet. Katrine Kielos har flera gånger kritiserat identitetspolitiken hos socialdemokratin och jag har kritiserat den mer allmänt.

När man förnekar att makten finns någonstans och säger att den finns överallt så förnekar man också möjligheten att göra något åt situationen. Möjligheten att förbättra samhället inför framtiden. Möjligheten att göra uppror mot makten. Det är inte bra för de fattiga, det är inte bar för arbetarklassen. Därför hör postmodernismen inte hemma i vänstern. Därför ska vi säga nej till Pomovänstern.

Läs mer: Jimmy Sand skriver om Pomovänster, Mr Brown också. Alex Callinicos har skrivit kritik, Toni Negri in Perspective. Följande debatter har också bäring på det som jag skrivit om i mina hittills fyra (inkl. denna) artiklar om postmodernism; Förändra världen utan att ta makten, Debatt om imperialism, Strategi för vänstern. Bland deltagarna i debatterna märks Andreas Malm, Ulf Karlström, Charles Post, Claudio Katz, Antoine Artous, Alex Callinicos, John Holloway, Daniel Bensaïd, Hilary Wainwright, Phil Hearse, François Sabado och François Duval.

Mina tidigare tre artiklar:
Postmodernismen - inget för vänstern, del 1
Postmodernismen - inget för vänstern, del 2
Postmodernismen - inget för vänstern, del 3

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

På franska om Vaxholmsfallet

Jag har skrivit en artikel i fransk tidningen Rouge om Vaxholmsfallet, Contre le dumping social. Att de tror att jag finns i Oslo har förklaring i att norska delen av Fjärde Internationalen också brukar representeras av en person som heter Anders på internationella möten. En del har inte riktigt klart för sig vem av oss som är vem. Eller/och vilket land som är vilket.

Ett tidigare inlägg om Vaxholmsfallet: Facket vinner Vaxholmsmål.
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

Mer till de rika - mindre till de fattiga

Den borgerliga regeringen verkar fast inriktad på en politik som går ut på att slå mot de fattigaste och gynna de rikaste. Skatter som fastighetsskatten och förmögenhetskatten som i huvudsak berör rika tas bort.

Medan man slår hårt mot de allra fattigaste, människor som är sjuka ofta (arbetare är oftare sjuka än vad borgare är), mot folk som är förtidspensionärer, arbetslösa osv. Avgifter för försäkringar som fattiga behöver höjs (ex. arbetslöshetsförsäkringen), rättigheter till försäkringar minskas eller så minskas möjligheter till att få ut på försäkringarna (ex. sjukförsäkringen). Ett förakt för de missgynnade i samhället avspeglar sig tydligt i den borgerliga regeringens politik. Åt de som redan har ska vara givet säger man klart och tydligt. Åt de som inget har, ännu mindre.

Vanligt folk, fattiga och arbetare borde dock inte vänta till nästa val med att protestera mot borgarregeringen. Protester borde börja nu.

Borgarmedia: DN, SVD,
Bloggare: Jinge, Annica Tiger, Jessika, Livet efter, jj.n
Läs mer om social välfärd och rättvisa hos Socialistiska Partiet.
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-15

Våra "underbetalda" direktörer!

Josefin Brink har skrivit ett underbart inlägg på sin blogg där den stenrika och inte direkt lågavlönade sommarprataren Michael Treschow tas ner på jorden.
"Ulf Elving frågade Michael vad han skulle göra med de 7 000 kronor som han får i arvode för sitt sommarprogram. Då svarade Michael att han ska ge dem till någon välgörenhet, för "sånt är kul, tycker jag".

Ja, visst är det kul! Världen är ju full av hjälplösa människor som hänger runt på soptippar utan skor och med flugor i ögonen. De blir säkert hur tacksamma som helst för Michaels bidrag. De kan bygga en by av konservburkar och kanske ha råd med lim att sätta ihop dem med. Eller tejp. Ja, definitivt tejp. Det sitter bättre."

Läs hela inlägget på hennes blogg. Det är skitbra och dessutom roligt. Esbati tipsade om detta fina blogginlägg.

Treschow kommenterar det faktum att han fått en arvodesökning på 25% bara för styrlseuppdraget i Ericsson, vilket blir nätta 750 000 kronor i ökning av arvodet, med följande ord:
"Är det något som är ett problem i sammanhanget så är det att de stora svenskbaserade företagen har en för låg nivå på styrelsearvodena, vilket leder till svårigheter att rekrytera de internationella toppkrafter som styrelsearbetet i en globaliserad ekonomi kräver"
Tänk vad synd det kan vara om toppdirektörer som får mer i arvodesökning för ett av sina många uppdrag än vad de flesta människor tjänar på ett år.

Treschow ärjag inte så intresserad av att lyssna på, däremot Åsa Linderborg, Göran Lambertz (han och jag delar ju vissa åsikter om polisen), Gustav Fridolin (trots att han är miljöpartist) och Martin Kellerman. Sen är det säkert nån mer som överraskar. Läs också den fina artikeln om Åsa Linderborg i LO-tidningen. En artikel Ali Esbati också tipsade om.

Läs debatten om giriga direktörer för ett halvt år sen i Dagens PS och SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6.
Och om alla sommarpratare: SR, AB, DN, SVD
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , , ,