Google
 

2007-10-19

Frågorna - Plan B

Frågorna i Kebnekaisegruppens och CINT:s undersökning. Jag har stuvat om ordningen i grupperna lite i förhållande till den ordning de redovisas i boken Plan B. Men grupperna är de samma som i boken.

De som ligger till grund för Fölster och kompanis påstående för att svenska folket "anpassar sig till systemet" och fuskar. Med andelen som svarat ja. Alla frågor i grupp 1 till 3 inleds med "Har du vid något tillfälle de senaste fem åren..." .

Frågorna i grupp 1.

...av kostnadskäl renoverat ditt boende själv istället för att anlita hantverkare? 56,40%
...skaffat dig boende genom att använda egna eller närståendes kontakter? 12,80%
...bott i andra hand utan giltigt andrahandskontrakt och/eller värdens vetskap? 4,30%

Inget av ovanstående beteenden kan på något sätt anses vara fel som jag ser det. När det gäller följande två påståenden vet jag inte om de ska anses vara fel eller inte:

...skaffat dig boende genom att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt/villa med prissänkning? 1%
...skaffat dig boende genom att byta in din bostadsrätt/villa mot en hyresrättoch därför gått ner i pris? 1%

Och följande tre frågor avser beteenden som jag anser vara felaktiga och två av dem är vad jag skulle kalla fusk (de två sista).

...hyrt ut ett boende utan tillstånd från din hyresvärd? 1,90%
...hyrt ut ett boende utan att skatta för de inkomster över 10 000 kronor som det gett dig? 2,30%
...skaffat dig ett boende genom att köpa hyresrätt svart eller lagt pengar emellan? 0,90%

37,5% har svarat att de inte gjort något av ovanstående.

Frågorna i grupp 2.

...tagit ut kompledigt istället för att sjukskriva dig för att slippa karensdag? 26,10%
...fått a-kassa trots att du kunnat arbeta? 2,40%

Ovanstående är ju inte på något sätt fusk. Den senare frågan är ju lite svår att förstå då alla som uppbär a-kassa måste vara i ett skick så att man kan arbeta. Annars står man inte till arbetsmarknadens förfogande och får ingen a-kassa. Nästa fråga gäller ett beteende som är en slags fusk. Men som jag ser det av inte speciellt allvarlig karaktär. Det kostar inte heller några allmäna medel, om du inte är offentliganställd förstås.

...använt arbetstid över en timme på en vecka för privata ärenden (surfat privat, semester på företagsresan, shoppat på arbetstid)? 36,80%

Sen till några beteenden som jag tycker är fusk (alla skulle kanske inte dela min uppfattning).

...fått sjukpenning trots att du kunnat arbeta? 2,10%
...planerat dina arbets- och arbetslöshetsperioder på ett sådant sätt att du kunnat få ut mer a-kassa än annars? 2,10%
...planerat dina sjukdomsperioder på ett sådant sätt så att du kunnat få ut mer sjukpenning än annars? 1,20%
...överdrivit eller hittat på symtom för att en läkare ska sjukskriva dig? 2%
...begärt VAB (ersättning för vård av barn) utan att ditt barn varit sjukt? 1,40%
...begärt VAB fast det är du själv som varit sjuk? 1,30%

När det gäller frågorna i grupp två har 49,10% svarat att de inte gjort något av det som det frågats om.

Frågorna i grupp 3.

Först den enda i gruppen som inte kan anses var fusk eller anpassning till några system.

...haft ett extra arbete (ej svartarbete) vid sidan av ditt ordinarie för att höja din levnadsstandard? 23,70%

Och sen till de sex frågor som definitivt är fusk.

..haft ett extra arbete svart (dvs utan att betala erforderlig skatt) vid sidan av det ordinarie för att höja din levnadsstandard? 10,50%
...i regel så arbetar jag svart (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 0,40%
...anlitat svart hantverkshjälp (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 17,30%
...anlitat svart städhjälp (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 4,80%
...anlitat svart fönsterputsare (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 2,40%
...anlitat svart barnpassning (dvs utan att betala erforderlig skatt)?? 2,10%

Noterbart att det enligt undersökningen är vanligare att anlita svarta tjänster i Stockholm än i övriga landet. Något som tyder på att det, i motsats till vad Fölster och kompani påstår i sin debattartikel, tycks vara vanligare att eliten gör detta.

I denna grupp av frågor har 56,10% svarat att inte gjort något av det som det frågas efter.

Frågorna i grupp 4.

Desa frågor är av annan än de tidigare. Den första frågan är: Vad gör du om du får en oväntad tandläkarkostand på 10 000 kronor.
På det svarar 63,50% att de betalar själv, 7,60% att de lånar av anhörig/bekant, 10,50% att de lånar från bank eller annan kreditgivare, 15,50% att de avstår från att gå till tandläkare och 2,90% svarar "på annat sätt".

Den andra frågan är: Har du vid något tillfälle de senaste fem åren skaffat dig eller någon anhörig eller bekant sjukvård/omsorg genom kontakter i stället för att gå den vanliga vägen?
Påd en frågan svarar 18,70% ja ochh 81,30% nej.

Den tredje och sista frågan är: Har du vid något tillfälle de senaste fem åren hjälpt till att vårda en eller bekant som är/varit så sjuk att hon eller han enligt din bedömning borde ha fått hjälp genom någon av landstingets vårdenheter?
Svaren på den frågan är 15% Ja och 85% nej.

Avslutning

Sammantaget menar Fölster, Bergström och de andra författarna i boken att undersökningen visar att systemen inte fungerar. Välfärden fungerar inte och därför bör den avskaffas och privatiseras tycker de. Jag ska utveckla detta mer i ett annat inlägg, men kan konstatera att undersökningen (om man överhuvudtaget kan använda dess data) visar att välfärden faktiskt fungerar. Liksom att en överväldigande del av den svenska befolkningen inte fuskar, inte har fuskat och förmodligen inte kommer att fuska. Och att de som fuskar mest med de saker som faktiskt är fusk och skattesmiteri är stockholmarna. Precis motsatsen till vad som påstås i debattartikeln i DN.

Visst finns det brister, men dessa kan åtgärdas genom att återställa välfärden till 70-talets nivå. Bort med karensdagen så försvinner fusk med VAB. Så slipper folk ta kompledigt när de egentligen är sjuka. Bättre för samhället och bättre för människorna. Höj arbetares löner och sänk elitens löner så utjämnas de olikheter som speglar sig i att eliten köper svarta tjänster och vård utomlands. Liksom att folk måste jobba dubbelt. Svartjobbet minskar liksom köp av svarta tjänster. Återställare är alltså den bäst medicinen för att råda bot på de problem (ändå relativt små) som de senaste 25 årens nedskärningar skapat.

Läs också:
Gänget som ljuger
Stefan Fölsters lögner
Lögnare - Magnus Andersson, CUF
Ja, uppenbarligen
Tror de på sig själva?

Intressant?
Media: DN, SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om EU (en annan fråga som har med social välfärd att göra) i bloggosfären: Aron Etzler, Peter Gustavsson, Lasses blogg . Det var de vanliga länkarna till vänsterbloggar. Nu också en annan blogg som skriver intressant om EU-omröstning, Bloggen Bent.

Etiketter: , , , ,

2007-10-05

Rasisten Per Gudmundson

Okej, det är kanske att ta i, men när karln anser att de nio miljoner människor som finns i USA och som inte är amerikanska medborgare inte borde ha rätt till amerikansk sjukvård blir man förbannad. Översatt till Sverige betyder det att Gudmundson anser att omkring en halv miljon människor inte ska ha rätt till allmän sjukvård utan få klara sig bäst de vill. Det kallar jag rasistiskt och främlingsfientligt.

Fast rätt ska vara rätt. Egentligen är det ju inte Per Goebbels, ursäkta Gudmundson, som anser detta, utan en person på tidningen New York Sun. Kanske inte direkt en tidning jag skulle använda som sanningskälla. Men för Gudmundson och SVD tycks den duga. Den är väl bättre än New York Post, men knappast i samma klass som New York Times. Och när Per Goebbels sprider åsikterna vidare blir han samma främlingsfientliga och rasistisk person som mannen i den amerikanska tidningen.

Och merparten av de oförsäkrade i USA är enligt Gudmundson mellan jobb. Jag vet inte vilket USA som Gudmundson anser sig beskriva. Inte är det, det USA jag känner till. Där människor kan få åka till Venezuela för att få sjukvård. Och tjänar man 50 000 dollar om året har man knappast råd med att betala sjukvården ur egen ficka. Definitivt inte i en amerikansk storstad i alla fall. Något som Gudmundson och nån förvirrad medelklassamerikan verkar tro.

Sen tycker Gudmundson också att Michael Moore ljuger om den europeiska sjukvården. Hans bevis för det är den propagandarapport om sjukvård som presenterades häromveckan. Naturligtvis kan inte en politiskt motiverad "rapport" vara bevis för nånting. Per Gudmundson är alltså som vanligt ute och cyklar. Främlingsfientligt, rasistiskt, arbetarfientligt, föraktfullt mot invandrare och fattiga. Samma överklassarrogans igen alltså.

Och som Morian skriver, filmen Sicko handlar inte om de som står utanför det amerikanska sjukvårdssystemet i första hand. Det handlar om folk i systemet och deras problem.

Tidigare inlägg: Sicko, Vill ni verkligen bli som vi amerikaner?
Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, SVD3
Bloggat: Trotten, Jonas Morian, Åsa Petersen
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-04

Vill ni verkligen bli som vi amerikaner?

− Vill ni verkligen bli som vi amerikaner? Göra hälsa till något företag ska tjäna pengar på?
Michael Moore om utvecklingen i Sverige

Med anledning av premiären på Michael Moores film Sicko publicerar jag en flygbladstext från Nätverket för Gemensam Välfärd.

I SVERIGE kan sedan den 1 juli 2007 alla sjukhus, även de största universitetssjukhusen, säljas ut för att drivas med vinstsyfte. Det blir även tillåtet med ”gräddfiler”, dvs att ta emot privatförsäkrade patienter på sjukhus som i övrigt finanseras med offentliga medel. Detta har den borgerliga majoriteten i riksdagen bestämt.

Ännu är det bara ett fåtal sjukhus som sålts ut och den största delen av vården är offentligt finansierad. Men varje del av vården som hamnar i privata händer leder till ökad marknadsanpassning. Redan har 260.000 personer privata sjukförsäkringar, en ökning med 50% på två år. Att man nu släpper in dessa i en ”gräddfil” i den vanliga vården är vad
försäkringsbolagen vill. Pengar kan avgöra vem som får vård. Precis som i USA.

Michael Moore igen:
− ”Sicko” är inte bara en film om att det amerikanska sjukvårdssystemet är dåligt. Den är relevant för människor i andra länder också, i synnerhet ni som haft det så bra. Svenskar, engelsmän, fransmän – ni blir varnade. Försök inte amerikanisera vården!
(Aftonbladet 070521)

Starka och välfinansierade krafter vill ha mer privat sjukvård i Sverige, medan den stora majoritet sällan hörs i debatten. Det är hög tid att vi ändrar på detta.

Mer info och flygblad hos Nätverket Gemensam Välfärd
Ladda hem flygblad

Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2
Bloggat: Sjölander
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-01

Blir svensk sjukvård sämre?

Det kan man tro när man läser i DN att svensk sjukvård tappar i ranking. Men det är inte så enkelt. Rankingen och rapporten har sammanställts av en person med band till Timbro och en gång i tiden viceordförande i Moderata studentförbundet, Johan Hjertqvist.

Det finns alltså en politisk agenda bakom rapporten och rankningen. Därför kan inte placeringen i den totala rankningen på något sätt sägas visa någonting om svensk sjukvård i förhållande till andra länders sjukvård.

När det gäller medicinska resultat så är Sverige totalt överlägset alla andra länder i undersökningen. Däremot är Sverige sämre vad det gäller tillgänglighet än vad många andra länder är.

I den sammanlagda rankningen viktas alltså olika saker och en vårdrankning skapas. Här finns stort utrymme för att manipulera och det kan man nog anta att Johan Hjertqvist gjort, omedvetet eller medvetet. Joakim Hörsing är en som kommenterar detta.

Säkerligen är det heller ingen tillfällighet att undersökningen från bolaget Health consumer powerhouse rankning presenteras dagarna innan Michael Moores film Sicko har premiär.

Det finns ingen alltså anledning att säga att den svenska vården är dålig. Men problemet med tillgängligheten måste lösas. Ingenting tyder på att en utökad privatisering skulle lösa detta.

Själva rapporten finns här.
En annan rapport om sjukvård finns hos Nätverket Gemensam Välfärd.
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter:

2007-09-30

Sicko

Mich Moore


Premiär 5 oktober på Michael Moores nya film om det amerikanska sjukvårdssystemet

Ska enligt många vara hans bästa film hittills, och ett förödande slag mot vinst och privatisering inom sjukvården.

Åtminstone i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping kommer Gemensam Välfärd att dela ut flygblad till besökarna i samband med filmvisningarna. Vill du vara med, skicka ett mail till kontaktpersoner på de olika orterna eller till info@gemensamvalfard.se eller dyk helt enkelt upp på premiären.

Flygbladet uppmanar också folk att gå och se filmen så det kan användas i alla möjliga sammanhang för att få folk att gå och se den.

Ladda hem flygbladet

Det finns ett speciellt, dubbelsidigt blad för Storstockholm med kallelse till en hearing om privatiseringarna inom sjukvården den 4 nov

Flygbladet för Stockholmsområdet

Borgarmedia: DN1, DN2,
Michael Moore på svenska

Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: ,

Liberalerna, yttrandefriheten och sjukvården

Försvara yttrandefriheten utbrister liberalerna och skribenterna på våra borgerliga tidningar titt som tätt när något de gillar inte publiceras. När folk får sparken eller hotas med avsked för att de utnyttjar denna yttrandefrihet säger liberalerna i allmänhet ingenting.

Men ibland avviker borgartidningarna från mönstret och försvarar folk och yttrandefrihet. Denna gång är det DN som försvarar en person som tipsat dem om dåliga förhållanden, och korruption på Maria Beroendecentrum. En privat vårdcentral. Såna problem uppstår när man ska låta marknaden ta hand om vården. För drivkraften för privat företagsamhet är vinst och utdelning. Profit. Den ska vara så hög som möjligt. Drivkraften är inte human vård etc.

Därför kommer en privatisering av vården att leda till fler skandaler. Till fler missförhållanden. Till dyrare och sämre vård.

Så lika lite som liberalerna i verkligheten alltid brukar försvara yttrandefriheten, lika lite verkar de intresserade av en human och vettig sjukvård för alla. För det är nåt som privatiserad vård inte kan erbjuda. Läs mer hos Nätverket för Gemensam Välfärd.

Bloggat: Esbati
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-09-26

Alliansregeringen är sjuk

Om en vecka (5 oktober) har filmen Sicko av Michael Moore premiär i Sverige. En del människor har redan sett den. Det är en svidande uppgörelse med det amerikanske sjukvårdssystemet. Ett system som den svenska alliansregeringen uppenbarligen verkar ha som sin modell för framtiden.

En alliansregering som i takt med nedskärningar för de allra fattigaste blir alltmer impopulär. Med ett parti, krisdemokraterna, utanför riksdagen om opinionsundersökningen varit ett val. Och en ledning för oppositionen med 55,6 mot 39,2 . Tyvärr också en ökning för Sverigedemokraterna, ett annat bluffparti med fejköverfall och extremhögerideologi. Ett parti som i huvudsak står för borgerliga uppfattningar, parat med rasism.

Att regeringens popularitet sjunker ju mer de slaktar välfärden och låter de fattiga betala skattesänkningar för de rika visar att det finns ett stort mått av solidaritet i det svenska samhället. Det är positivt. Låt inte borgarna ta det ifrån oss. Vi har en sjuk regering och en frisk befolkning.

Läs mer: Gemensam Välfärd
Bloggat: Det progressiva USA, Jinge
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-13

Sjukt sjukt om sjukpenning

Regeringens försämring av sjukpenningen kritiseras från många olika håll. Socialdemokraten Tomas Eneroth säger att det är ett svek mot de allra svagaste:
- Vad är tanken med att en cancersjuk ska tvingas lämna sitt jobb efter tre månader och tvingas ut på arbetsmarknaden efter sex månader. Det här är ett svek mot de allra svagaste och ett grovt ingrepp i anställningstryggheten, säger han till SvD.se.
RSMH:s talesman säger att det är ett hårt slag mot deras medlemmar:
- Försämringarna är tänkta att få fler i arbete, det har ju tydligt framgått. Men många av våra medlemmar har inte den möjligheten och får det bara ännu sämre när regeringen drar åt skruvarna, säger Jan-Olof Forsén till SvD.se
Annica Tiger skriver så här:
Nyfriskjobb? Ett hån i ansiktet mot dem som kämpar för att orka igenom i dag, i morgon och övermorgon. När friska människor har svårt att få jobb, trots nystartbidrag hur i sjutton ska nyfriskjobb vara lösningen? Det lär nog bli en kostnad ändå, fast ur en annan del av budgeten - socialförsäkringen. För ingen ska väl bli hemlös bara för att de inte får sjukpenning längre och inte kan betala hyran, trots att de inte är arbetsföra?
Själv har jag skrivit:
Sammantaget blir kontentan av detta att regeringen tänker tvinga fattiga och sjuka att klara sig bäst de vill. Utan ersättningar från staten. Eller med mindre ersättning. Enligt devisen jobba ihjäl dig eller bli tiggare. De pengar man sparar tänker man subventionera de svenska företagen med. Ta från de fattiga och ge till de rika alltså. Ytterligare ett steg mot ett amerikanskt sjukvårdssystem.
Det är helt sjukt hur den borgerliga regeringen vill försämra för de som har det allra sämst. Helt bedrövligt.

Borgarmedia: SVD1, SVD2
Bloggat: KAS, Alltid Rött, Sjölander
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

Kläm åt dom!

Fredrik Reinsvälts regering sänker sjukpenningen för att lösa problemen med utanförskapet i samhället. Jag tycker det verkar lite bakvänt. Man skapar ytterligare svårare villkor för de fattiga i samhället. För arbetarklassen. För hur mycket du är sjuk och hur ofta du är sjuk betingas av klasstillhörighet. Rika är sällan sjuka och nästan aldrig lika allvarligt sjuka som fattiga. Allstå innebär en försämring av sjukförsäkringen att fattiga bestarffas, att arbetare ska få det sämre och svårare. Det kommer inte att minska utanförskapet. Snarare bara få bort det ur statistiken.

Försämringarna försöker Reinsvält och Huskors-Pehrsson dölja med en massa ordbajseri utan innehåll samt en formell ökning av ersättningen vid längre sjukskrivning än 18 månader. Fast det är bara i jämförelse med om man har haft sjuk- eller aktivitetsersättning tidigare. Om man har haft sjukpenning sänks däremot det belopp man får. Sålunda är det hela en försämring av sjukpenningen.

Reinsvält och Huskors-Pehrsson redovisar 9 punkter på "förbättringar" inklusive sänkningen av sjukpenningen. Flertalet av dessa "förbättringar" innebär i verkligheten ingenting om jag fattar rätt. De är till intet förpliktigande. Här är listan:

1. Rehabiliteringskedja - man döper om något som redan finns och som inte fungerar.
2. Sänkt sjukpenning
3. Nyfriskjobb - arbetsgivaren ska få pengar för något som inte ger några nya jobb (precis som för de s.k. nystartsjobben)
4. Förstärkt företagshälsovård - förslaget innebär ingenting. Det är bara tomsnack.
5. Rehabgaranti - företagen ska få mer pengar utan att någon garanti för att folk verkligen rehabiliteras finns.
6. Arbetsförmåga ska bedömas - syftet med detta är att ta bort folk ur systemet med sjukpenning och sjukersättning.
7. Finansiell samordning - snack utan substans igen.
8. Sänkt sjukpenning
9. Ytterligare ett förslag för att få ort folk från ersättningsystemen

Sammantaget blir kontentan av detta att regringen tänker tvinga fattiga ochh sjuka att klara sig bäst de vill. Utan ersättningar från staten. Eller med mindre ersättning. Enligt devisen jobba ihjäl dig eller bli tiggare. De pengar man sparar tänker man subventionera de svenska företagen med. Ta från de fattiga och ge till de rika alltså. Ytterligare ett steg mot ett amerikanskt sjukvårdssystem.

Och mina misstankar om detta förstärks av att Timbro-aposteln Federley säger att syftet inte alls är att klämma åt de fattiga och sjuka. Att ha säger så är ju snarast en bekräftelse på att syftet är att klämma åt sjuka och fattiga.

Regeringen fortsätter alltså sin klasspolitik. Som går ut på att gynna överklassen, de rika. På arbetarklassens, de fattigas bekostnad. Arbetare, fattiga och sjuka ska klämmas åt.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-12

Problem med privatägd sjukvård

Privatägd sjukvård med profitkrav verksamheten leder till en rad problem som är väl kända från USA. Detta påpekar en läkare i ett debattinlägg i SVD, Vinstdriven vård är makarna Reinfeldts religion. Inlägget är ett svar på en debattartikel av Filippa Reinfeldt den 8 september i samma tidning.

Läkaren skriver bland annat:
”Om en mottagning har hög andel patienter med ohälsa och stora behov kommer de att göra många besök och medföra hög ersättning. Vid bättre hälsa blir det färre besök och mindre resurser till mottagningen.”
Påståendena antyder att ­Filippa Reinfeldt inte förstår att prestationsbaserad, efterfrågestyrd vård är kostnadsdrivande och ineffektiv, något som flera undersökningar publicerade i medicinska tidsskrifter visat.
Privatiseringsförespråkare kan, så vitt jag kan finna, inte hänvisa till studier som talar för motsatsen.
Och:
Ansvaret för de mindre lönsamma patienterna med stort vårdbehov och svag röst – till exempel gamla multisjuka eller dementa patienter – överlåts till det allmänna, som aldrig kan undandra sig detta uppdrag.
Sammantaget innebär dett att privatisering i sjukvården leder till bättre men dyrare vård för rika och sämre vård för fattiga. Precis som det alltså är i USA.

Läs mer om konsekvenserna av privatisering i sjukvården.

Bloggat: Peter Andersson, Sjölander, Esbati
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-09-07

Sjukvårdsslakt

I Stockholm kommer vid årskiftet att genomföras en mängd förändringar inom sjukvården. Dessa förändringar innebär enligt SVD att arbetarklassförorters vårdcentraler inte längre kommer att få pengar utifrån de behov de har. Fattigare människor är oftare sjuka och därför behövs mer pengar per capita i arbetarklassförorter än i rika områden.

Men detta tänker de borgerliga partierna ändra på. De rika ska ha ha den bästa vården menar man uppenbarligen. Rika ska alltså gynnas på ytterligare ett sätt. Nu genom bättre sjukvård. Socialdemokraten Ingela Nylund Waltz säger följande till SVD:
–Detta är ren och skär klass­politik. Sjuka och fattiga i de socialt utsatta områdena får betala när alliansen rusar fram med den här reformen. Det är tråkigt och tragiskt.
Hon har rätt. Det är ren och skär klasspolitik. Klasspolitik för att gynna borgarklassen, de rika.

Samma system som ska införas i Stockholm finns sen tidigare i Halland. Men det är en viss skillnad. Halland har inte de stora sociala klyftor som storstadsområdena har. Segregationen är inte lika stor. En vårdcentral i Halmstad innefattar oftast områden med olika social sammansättning. Så är det inte i Stockholm. Därför får systemet svåra konsekvenser för sjukvården i Stockholms fattiga södra delar.

Borgarmedia: SVD, DN
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter:

2007-09-06

Godis skapar överaktiva barn

I skuggan av Mikael Odenbergs avgång kom idag en, som jag ser det, riktigt obehaglig nyhet. Forskare har kunnat konstatera att färgämnen, azofärgämnen, som finns i bland annat godis och läskedryck, skapar överaktiva barn. Forskarna tror också att ett vanligt konserveringsmedel i saft och sylt, natriumbensoat, kan ha samma effekter. Man kan dock konstatera att studien är ganska liten.

Emellertid verkar det som om problematiken faktiskt varit känd ett tag. Det finns godistillverkare som inte använder dessa färgämnen av den anledningen. Men kontentan är att flera livsmedelsföretag medvetet och många föräldrar omedvetet förgiftar barn och skapar problem för dem.

Livsmedelsverket verkar dock inte speciellt bekymrade. Men personligen kan jag inte se någon anledning till att sådana ämnen ska var tillåtna. Det finns ju andra färgämnen man kan använda.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-27

Stympning?

Manlig omskärelse innebär ingen stympning, vilket jag tidigare skrivit om två gånger, dels för att argumentera för att den allmäna vården ska hantera manlig omskärelse. Dels för att hävda att omskärelse ska göras på samtyckande vuxna. Nu blir jag stärkt i min syn av en debattör på SVD:s debattsida. Läkaren Bengt Björkstén för i stort sett fram samma argument som jag fört fram. Han är dock lite oklar på det där med samtyckande vuxna.

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter:

2007-08-22

Att bli inlagd kräver sjukskrivning

Det blir värre och värre på SVD:s sidor. En skribent anser att det är ett alternativ till sjukskrivning att bli inlagd på psykiatrisk klinik för rehabilitering. Men, det krävs ju faktiskt sjukskrivning för att kunna bli inlagd och ha nån försörjning under tiden. I skribentens fall 10 veckors sjukskrivning. Annars blir man ju både av med jobbet (sparken för olovlig frånvaro) och står utan försörjning under tiden.

Det är ju just rehabilitering och fungerande vård vi som vänt oss mot de nya riktlinjerna krävt. Men som sagt, man måste bli sjukskriven för att kunna hamna i ett rehabiliteringsprogram. För skribenten menar väl inte att vi ska ha lön i 10 veckor utan att arbeta. Vilken arbetsgivare vill ha det så? Och vi måste då också ändra de svenska lagarna och avtalen om uppsägning, anställningsskydd osv.

Nån logik borde man kunna begära av folk.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-20

Manlig omskärelse

Jag har tidigare uttryckt att jag är för att den allmänna sjukvården ska ta hand om manlig omskärelse. Den åsikten har jag fortfarande. Efter att ha läst Peter Drotts inlägg i SVD vill jag dock klargöra en punkt. Det är frågan om vem som ska bestämma om omskärelse. Och där menar jag att det är den individ som ska omskäras som måste bestämma. Detta betyder att omskärelse av pojkar knappast är aktuellt inom sjukvården.

Vidare säger Peter Drott att han tvivlar på att omskärelse har effekter på HIV-spridningen. Efter att ha lyssnat på läkare som är ansvariga för HIV-bekämpningen på världsnivå är jag dock av uppfattningen att det har effekt. Drott bestridder egentligen inte heller detta. Han menar dock att resultaten ännu är preliminära och att man bör vänta. Men han tror att livsstilen har större betydelse. Det är möjligt att det är rätt (låter dock lite som de religiösa moralpredikanter som mässar om avhållsamhet som medel mot HIV). Men att ändra livsstil och kulturmönster kan ta lång tid. Att få acceptans för omskärelse verkar, enligt läkarna jag hörde, vara lättare, om än inte helt lätt. Att det har en effekt på HIV-spridningen är nog för att det allmänna ska betala som jag ser det.

Slutligen vill jag bara kommentera det faktum att en del kommentarer på mitt förra inlägg jämställde/jämförde manlig och kvinnlig omskärelse. Det är en enorm skillnad. Kvinnlig omskärelse har stor negativ effekt på kvinnors sexliv. Det handikappar många kvinnor, barnafödande blir svårare osv. Allvarliga effekter. Manlig omskärelse har inga sådana effekter så vitt jag vet. För det är väl ingen här som vill påstå att en tredjedel av New Yorks manliga befolkning har allvarliga problem med sex på grund av att de är omskurna.

Andra bloggar om: , ,

Etiketter:

2007-08-14

Socialstyrelsen backar -regeringen står fast?

Jag har skrivit flera inlägg om de nya riktlinjerna för sjukskrivning från Socialstyrelsen och hävdat att det är regeringen som ligger bakom i själva verket. Liberala kommentatorer har ifrågasatta detta. När nu Socialstyrelsen backar och menar att vi som kritiserar förslaget har missuppfattat så står regeringen fast vid de nya direktiven. Regeringen och socialstyrelsen ger mig alltså helt rätt. Det är regeringen som vill ha de nya riktlinjerna. Det är regeringen som vill att sjuka inte ska sjukskrivas. Citat från SVD:
Människor med klassiska utbrändhetssymton ska få vara sjukskrivna säger projektledare Jan Larsson som anser att de hårt kritiserade riktlinjerna felvinklats.
Jan Larsson är alltså projektledare på Socialstyrelsen. Minister Cristina Husmark Pehrsson säger bl.a. så här till SVD:
De här nya riktlinjerna ska vara ett stöd men det är klart att undantag ska kunna göras
Något jag faktiskt (i motsats till SVD) faktiskt tolkar som att hon också backar lite. Om än inte lika tydligt som Socialstyrelsen.

Och till de som kommenterat och så tvärsäkert vet att jag inte fattar och har fel. Skärp er och sluta underskatta vänsterfolk som mig. Läs på mer innan ni skriver korkade eller dumma saker som kommentarer på min blogg. Läs på mer innan ni skriver att jag har fel. För det är jag som haft/har rätt och ni fel. Det är borgarregeringen som ligger bakom de nya riktlinjerna. Det visar sig tydligt nu när makthavarna börjar backa så smått. Sen kan man ju tycka att de nya riktlinjerna är bra. Det tycker inte jag. Men kom inte och säg att jag inte förstår. Jag förstår uppenbart bättre än vad ni gör. Det verkar det svenska folket också göra. Med tanke på opinionssiffrorna.

Det är borgarregeringen som vill sätta åt sjuka, fattiga och arbetare. Regeringen Reinsvält är därför den mest hatade regeringen sen Hungersköld.

Mina två tidigare inlägg: Nummer1, Nummer2
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, SVD1, SVD2, DN5, DN6, DN7
Bloggat: Kulturbloggen, Jinge, Sjölander
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

Inhumana borgare

Borgarnas lösning på sjukskrivningarna i Sverige är att folk inte ska sjukskrivas alls. Denna linje kritiseras i dagens DN av en läkare. Den läkare som är ansvarig för Socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndrom, Jörgen Herlofson. Han skriver bland annat:
I medier berättar personer med stressrelaterad ohälsa hur de förgäves försökt få lämplig behandling och stöd för att komma tillbaka till arbetet. Det enda de har fått är sjukskrivning. Nu ska de inte ens få det!
Lösningen på problemet med långa sjukskrivningar och utmattningssyndrom borde vara motsatsen till borgarregeringens recept. Man borde satsa på en bättre förebyggande vård och bättre arbetssituation och arbetsmiljö så att folk inte behöver bli sjukskrivna för stress och utmattning. Dessutom borde man satsa på rehabiliteringsvård så att folk snabbare kan komma tillbaks i arbete. Istället säger borgarna bara att sjuka personer inte längre får sjukskrivas.

Herlofson menar att regeringens attityd är inhuman och att det finns en ideologi som bara anser att teknologiskt behandlingsbara sjukdomar är de enda som räknas. Ett resultat av en rent biologistisk syn på människan. Samma biologistiska ideologi som lett till backlash inom andra områden, exempelvis för kampen för jämställdhet, leder nu ockås till problem inom vården.

Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, SVD1, SVD2
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , , , , ,
-----------------------------------------------------------
Läs också Alis Esbatis "Terroristen som neutraliserades", Hanna Löfqvists "Övergrepp" och Katrine Kielos om mediefeminismen

Etiketter: ,

2007-08-11

Stor upprördhet över regeringsförslag

Mängder med människor har reagerat starkt på regeringen utspel om att man ska minska sjukskrivningarna genom att inte sjukskriva personer som är sjuka. Jinge skriver bra om detta på sin blogg, Regeringen Utbränd – Diskussion. Citat:
I vart fall så ska sjukskrivningstiden för utmattningssyndrom dras ner på ett ytterst drastiskt sätt. Detta har lett till massiva protester från människor över hela landet. Socialstyrelsen medger nämligen själva att de inte har några medicinska fakta att stödja ett sådant beslut på.
Det finns alltså ingen medicinsk forskning som kan motivera förslaget anser de som ställt förslaget. Det är följaktligen bara en politisk åtgärd riktad mot de som redan har det dåligt. Alliansregeringen, den mest hatade regeringen sen Hungersköld (statsminister under den svenska revolutionen 1917), gör allt för att gynna de rika på de fattigas bekostnad.

Borgarmedia: Dagen, EX, AB, Sydsvenskan, SVD, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5
Bloggat: LOKE, Jinge, Bloggaden, HBT-sossen, Hillevis(s), Ett hjärta rött, Alter Ego, KAS/Bloggarna
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-10

Omskärelse och landstingen

Det är helt klart positivt om landstingen och våra allmänna sjukhus (så länge vi nu får behålla dessa) tar hand om omskärelse av pojkar/män.
En tredjedel av omkring 3 000 omskärelser årligen på pojkar sker i den offentliga vården. Klåpare utför många av de övriga ingreppen under tvivelaktiga hygieniska omständigheter, utan smärtlindring och med risk för framtida skada. Därför är det bäst om landstingen blir skyldiga att erbjuda omskärelse av pojkar, sade Socialstyrelsen i mars i år.
Om det offentliga tar ansvar för omskärelsen så slipper vi alltså att ett stort antal pojkar omskärs under tvivelaktiga förhållanden. Dessutom får vi ytterligare en vinst. Omskärelse innebär att smittspridning av HIV och andra könssjukdomar minskar. Näst efter kondom är det nämligen det bästa sättet att minska spridningen av just HIV.

Som jag ser det är det alltså övervägande fördelar med förslaget. Minskad spridning av HIV och färre skadade av dåligt genomförda omskärelser.

Media: DN, SVD
Andra bloggar om: , ,

Etiketter:

Sjuk? Ja! - Ingen sjukskrivning!

I DN presenteras regeringens metod för att få bukt med sjukskrivningarna. Går den ut på att folk ska bli friskare? Nej. Går den ut på att göra jobben mindre stressiga och mindre slitsamma? Svar nej.

Regeringens recept är att man inte ska bli sjukskriven när man är sjuk. Då ska man nämligen jobba. Enligt regeringen och socialstyrelsen är det bäst.

De kanske räknar med att folk då blir så sjuka att de dör i förtid. Då löser man flera problem. Sjukskrivningsantalet går ner och antalet pensionärer minskar. Två flugor i en smäll. Win-win-situation skulle kanske regeringen kalla det.

Nu kanske jag inte ska vara så totalt negativ. Det kan finnas en viss vits i att man blir sjukskriven för kortare perioder än vad som ibland är fallet idag. Helt klart.

Men det är liksom grundinställningen hos borgarna jag är negativ till. Att folk inte skulle vara sjuka när de är sjuka. Det är en människoföraktande attityd.

Borgarmedia: DN1, DN2, SVD
Bloggat: Jordränta
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: ,

2007-07-24

Friskare av privat sjukvård? Skitsnack!

En ledare i SVD påstår på fullt allvar att fler privata företag inom sjukvården leder till bättre sjukvård. När undersökningar visar att det är tvärtom.

Halland som tas som exempel i slutet, i förbigående, är inget bra exempel. Hallänningarna har alltid varit friskare, oavsett hur sjukvården varit organiserad. Så det exemplet säger ingenting.

Folk i USA är inte friskare än i Sverige. Utan de är sjukare. De dör dessutom tidigare då många fattiga i USA aldrig får någon bra sjukvård överhuvudtaget. I USA är sjukvården totalprivatiserad. Friskare med större andel privat sjukvård? Inte en chans.

Borgarmedia: SVD,
Bloggat: Kaj Raving, Tomas i Blomstermåla
Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

2007-07-11

Privatiseringar och nedskärningar orsaker till försämring

Patientsäkerheten i Sverige har försämrats de senaste åren skrivs i SVD idag. Det kan ha orsakat upp till 3000 dödsfall. Uppgiften kommer från ett seminarium ordnat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) under Almedalsveckan. Mycket fokus läggs i artikeln vid rapporteringssystem och liknande för att komma åt problemet. Men inget skrivs om det som är den troliga orsaken till försämringen av patientsäkerheten.

Nämligen de nedskärningar som gått hand i hand med försämringarna av säkerheten. Ideologin styr både SKL:s rapportering och tidningarnas. Därför står inget om det uppenbara faktum att försämringar leder till just försämringar. Nedskärningar innebär automatiskt försämringar. Det verkar ju ganska uppenbart för även den mest oinsatte. Nu bekräftas detta av den rapport som SKL presenterade i Almedalen.

Den bästa åtgärden vore naturligvis att vi återställde vården till det skick den befann sig innan nedskärningarna. Samtidigt är det naturligtvis ingen fel på en förbättring av rapportering och uppföljning. Men den viktigaste åtgärden är naturligtvis en återställare till en allmän, god och bra vård för alla.

Vid sidan av nedskärningar innebär även privatiseringar en försämring av sjukvården. Undersökningar från USA visar på en dyrare sjukvård, en ojämlik sjukvård och en ineffektivare vård.

Läs mer om sjukvård.
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-18

Jinge tipsar om bra film - Sicko

Michael Moores nya film är tydligen riktigt bra. I alla fall om man ska tro bloggaren Jinge som skiver ett bra inlägg om Sicko, Michael Moore och sjukvårdssystem. Ett amerikanskt sjukvårdssystem som orsakar kortare medellivslängd för amerikaner än för européer. För de fattiga är det ännu värre, svarta i USA har kortare medellivslängd än befolkningen i Indiens Kerala (Amartya Sen, Utveckling som frihet)

Ett amerikanskt sjukvårdssystem som den borgerliga regeringen drömmer om att införa i Sverige. Ett sjukvårdssystem som gynnar de rika och missgynnar de fattiga. Helt i den borgerliga regeringens normala banor alltså. Den omvända Robin-Hood-politiken.

Så här skriver Jinge bland annat:
"Många har genom åren idylliserat USA som frihetens stamort på jorden. I USA saknar 50 miljoner människor sjukförsäkring, 18 000 dör årligen som en direkt följd av detta. Amerikanen dör i genomsnitt tre år före européerna, så stor är skillnaden. När det gäller svenskarna så är skillnaden antagligen ännu större. I mer begripliga siffror så dör FEMTIO amerikaner varje dag till följd av frånvaron av sjukförsäkring."
Läs mer: Nätverket för Gemensam Välfärd, Socialistiska Partiet
Borgarmedia: SVD, DN, GP
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-05-31

Sverigedemokraternas arbetarfientliga politik

I tidningen Internationalen gör man en genomgång av Sverigedemokraternas ekonomiska politik och av deras arbetsmarknadspolitik. Kort sagt är politiken mycket arbetarfientlig, mycket fientlig mot alla fattiga.

Sverigedemokraterna vill:

Ta bort medbestämmandelagen (MBL)
Försämra lagen om anställningsskydd (LAS)
Sänka arbetsgivaravgifterna
Inte ha nån fastighetsskatt
Privatisera mer inom offentlig sektor (sjukvård, skolor etc)

Kort sagt en politik i samma linje som borgarregeringens, en politik som gynnar de rika och missgynnar alla arbetare och fattiga.

Tidningen har också en kortare artikel om deras konservativa familjepolitik som jag också berört tidigare.

En arbetarvänlig politik presenterar jag i artikeln Nationalism - inget bra sätt att bekämpa Sverigedemokraterna

Andra bloggar om: , , , , , ,

Technorati: , , ,

Etiketter: , , , , , ,

Invandring, attityder och rasism

En undersökning har idag presenterats av Intergrationsverket. Detta är ett viktigt faktum. Integrationsverket ska läggas ner. De har alltså intresse av att visa att de behövs. Därför beställer man en undersökning. Och icke-förvånande visar denna (enligt samma Integrationsverk) att främlingsfientligheten ökar.

Men det är ett problem med undersökningen. Man jämför med år 2005. År 2005 pågick i Sverige en stor kampanj för flyktingars rättigheter. Denna kampanj medförde att främlingsfientlighet och rasism i Sverige minskade. Had undersökningen tagit nåt år innan 2005 är det inte säkert att någon förändring alls hade kunnat påvisas.

Under väldigt lång tid har andelen presumtiva väljare på främlingsfientliga partier legat runt 25% i Sverige. Men antalet röster på såna partier har aldrig varit höga. Därför att sociala välfärdsfrågor alltid varit viktigare för fattiga väljare i Sverige. Och därför att de högerextrema partierna aldrig lyckats framställa sig som rumsrena. Undersökningen visar som jag ser det inget nytt och faktiskt inte heller nån avgörande förändring i svensk opinion. Den visar däremot på ett problem som funnits mycket länge.

Dessutom gör undersökningen ingen skillnad på flyktingar och invandrare (i alla fall inte i de redovisningar och artiklar som jag sett). Detta innebär att siffran på andelen som kan tänka sig att invandrare ska få åka hem när det inte finns tillräckligt med arbete blir väldigt konstig. Hur hade siffran blivit om frågan bara gällt flyktingar, eller bara gällt arbetskraftsinvandrare?

Man bör också uppmärksamma att omkring 80% av den svenska befolkningen inte har några rasistiska eller främlingsfientliga åsikter. En otrolig majoritet faktiskt. Helt unik i Europa vad jag vet.

Grunderna till problemet är att arbetarpartierna i Sverige övergett de social välfärdsfrågorna och arbetarklasspolitiken. Socialdemokraterna har med vänsterpartiets (oftast, men inte alltid) stöd lämnat över många välfärdsfrågor till marknadskrafterna. Det gör att politiken innehåll blir urvattnat och enbart kommer att handla om livsstilsfrågor, identitetspolitik. Vilket i sin tur fjärmar arbetarklassen från politiken. När politiken inte längre erbjuder möjligheter till ett bättre liv, varför bry sig? Att politiken lämnat välfärdsfrågorna innebär att partier som tar upp dessa frågor, oavsett vilka lösningar de presenterar kommer att få röster och ökat stöd. Om de lyckas framställa sig som rumsrena alltså.

Sverigedemokraterna är inte rumsrena och ska inte behandlas så. De ska behandlas som paria. De ska inte ha någon offentlighet. Men de frågor som människor upplever viktiga, sjukvård, arbete, bostäder etc måste diskuteras. Det viktigaste är inte vilken mat vi äter, vilken kultur vi konsumerar eller vad vi väljer att köpa för de pengar vi eventuellt får över. Det viktiga är om vi kan få ett jobb, skaffa en bostad, ha tillgång till billig och bra sjukvård osv.
  • För fler arbeten - återanställ alla som fått sluta inom offentlig sektor. Förkorta arbetstiden.
  • För fler bostäder - återinför en reglerad bostadmarknad med byggandfe av subventionerade hyresrätter.
  • För en billig och bra sjukvård för alla - stoppa privatiseringen
  • För en lika skola för alla - stoppa privatiseringen och återförstatliga skolan
  • För en bra miljö - satsa på kollektivtrafik
Sverigedemokraterna bekämpas bäst om vi driver dessa frågor i vår vardag och om politiken tar tillbaka dessa frågor från marknadskrafterna. Det är detta som krävs av arbetarpartierna i Sverige för att rasism ska kunna bekämpas. Detta måste göras så vi slipper en dansk eller norsk utveckling.

Tillbaks till en politik som gynnar alla arbetare och fattiga, en politik som gynnar undertryckta. Det är vad som krävs.

Intressant?
Källor och mer läsning: DN, Esbati, Astudillo, Robsten, SVD1, SVD2, FRP-koden1, FRP-koden2.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2007-05-24

Michael Moore delar ut kängor åt höger

Michael Moore ångar på nere i Cannes. Efter att kritiserat den borgerliga svenska regringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen för att de vill privatisera sjukvården ger han sig nu på Australiens reaktionära premiärminister Johan Howard och brittiske Tony Blair. Utan dem hade det inte blivit nåt angrepp på Irak och en efterföljande krigskatastrof menar han.

- Ni borde ha stoppat honom, utbister den korpulente amerikanske filmaren.

Men det kanske värsta för borgarna världen över är att han i sin film Sicko visar på att Cuba har en sjukvård som kan ta hand om vanligt folk. I motsats till den privata amerikanska.

Tycka vad man vill om Michael Moore, men han har förmåga att ta sig fram i rampljuset, säga bra saker och få uppmärksamhet. Han är en slags internationell Janne Josefsson, eller ska vi säga tvärtom, Josefsson är en svensk variant av Michael Moore.

När Moores nya film kommer till Sverige ska jag absolut se den. Men innan dess tycker jag vi alla ska börja arbeta för att stoppa privatiseringar och nedskärningar. Gå med i Nätverket för Gemensam Välfärd. Bilda en lokalgrupp där du bor. Sätt igång och protestera. Låt inte borgarna förstöra den svenska sjukvården. Låt inte borgarna skapa en sjukvård där främst de rika får en bra vård. Låt inte borgarna skapa en dyrare och ineffektivare sjukvård.

Läs mer: Sjukvård, skola, omsorg, Privatiseringar

Källor: DN1, DN2, DN3, SVD1, SVD2, Aftonbladet1, Aftonbladet2, Aftonbladet3

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,