Google
 

2007-10-31

Segregation - skolans betydelse

De svenska privatskolorna är en grundfaktor i den ökande segregerering och det ökande utanförskap vi ser i Sverige. Överklassen väljer att skicka sina barn till skolor med nästan bara överklassbarn. Arbetarklassen väljer inte alls och blir kvar i de kommunala skolorna. Religiösa sekter skapar egna skolor så att barnen kan indoktrineras ordentligt. En förutsättning för att detta ska lyckas är ju att barnen inte träffar människor med andra versioner av verkligheten.

När rika bara träffar rika, muslimer bara muslimer och kristna bara kristna ökar dessutom främlingskapet. Det annorlunda blir det avvikande. Det avvikande blir det farliga. Denna utveckling, som tydligt finns i smahället, stärks av privatskolornas existens. Segregationen och upplsittringen av smahället ökar. Något som skapar ökande motsättningar och risk för mer våld. Rädsla för det avvikande är dessutom en faktor som gynnar högerextrema partier. Partier som skulle accelerera utvecklingen mot ökad segregation om de fick mer makt.

Skolminister Jan Björklund, en anhängare av privatskolor, vill dessutom understryka klasskillnader och religionsskillnader genom att vara för att införa skoluniformer (i alla fall klädregler). Då kan man ju redan på gatan se vilka som är överklass och vilka som är arbetarklass, vilka som är kristna och vilka som är asatroende. Något som garanterat bidrar till att öka motsättningarna mellan olika grupper i smahället. Något som ökar främlingsskap och segregation. Det ligger förstås i linje med regeringens övriga politik, så Björklund är säkert inte ute och snackar i nattmössan.

Det enda vettiga för att hindra en ökad segregation och för att skapa mer gemenskap är att återföra skolorna i offentlig ägo.

Intressant?
Bloggat: Kaj Raving, Kärlek och socialism, Badlands Hyena, Alliansfritt Sverige
Borgarmedia: AB1, HD, Sydsvenskan1, Sydsvenskan2, AB2, AB3
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-10-15

Betyder inget - Livets ord om ny skolordning

Jag skrev tidigare att regeringen kommit med ett bra förslag kring religiösa skolor. Och kring religion i skolan överhuvudtaget. Men förmodligen är det inte tillräckligt. Det räcker inte för att stoppa olika sektskolor. Det krävs förmodligen rejälare åtgärder för att få bukt med fundamentalister som Livets Ord och Plymouthbröderna.

Det krävs, vilket jag också skrivit tidigare, antagligen åtgärder mot den segregation som privata skolor (oavsett finansieringsform) innebär i sig. Både religiös, social och klassmässig segregation är nämligen följden av det skolsystem vi just nu har i Sverige. Ett skolsystem som verkar försvaras av i stort sett alla stora partier. Följden av det hela är att vi får skilda utbildningsvägar för överklass respektive arbetarklass. Bättre undervisning i överklassens skolor och sämre i arbetarklassens skolor. Det är det långsiktiga resultatet av det system vi har i dagens Sverige.

Förutom att hantera religiösa skolor måste ju också samhället lära sig hantera andra yttringar av fanatisk kristendom på extremhögerkanten. Såsom när nazister häromsistens förstörde en konstutställning i Lund. Eller som när kristna fundamentalister hotar skolpersonal.

Borgarmedia: AB, Dagen, SR, DN
Bloggat: Trotten, Slutstadium
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: ,

Bra förslag från regeringen

När den borgerliga regeringen nu stoppar religiösa inslag i skolundervisningen är dte bra. Det är bar att olika religiösa toksekter av kristen, muslimsk eller någon annan religiös övertygelse inte får driva skolor på sina villkor. Vidare är det bra att regeringen möjliggör att skolor kan stängas snabbt.

Jag hoppas den borgerliga regeringen fortsätter med att förbjuda klassegregerade skolor också. Liksom skolor som är segregerade efter religiös tillhörighet. Men det kräver antagligen att alla privat drivna skolor återigen måste kommunaliseras eller förstatligas. Det kanske inte den nuvarande regeringen vill.

Men det är nödvändigt om alla ska få en likvärdig skola. Om alla elever ska få likvärdig chans i framtidens samhälle.

Bloggat: Erik Laakso, Jinge
Borgarmedia: SVD, Dagen
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-11

Förbud mot religiösa friskolor?

Eller i alla fall stopp för statliga bidrag som Marita Ulvskog föreslår i en intervju i SVD. Eftersom skolminister Jan Björklund tidigare varit inne på samma linje är detta kanske något som kan tänkas bli verklighet. Inte mig emot, men...

Vi vet ju sen tidigare att kontroll knappast räcker för att se till att privatägda skolor sköter sig enligt riktlinjerna. Jag tror inte heller stopp för statligt stöd till religiösa privatskolor räcker. Det är ju inga som helst problem att starta en skola med nåt annat uttalat syfte och i regi av någon biorganisation till en kyrka, församling, moské eller liknande. Den typen av åtgärder fungerar helt enkelt inte.

Kanske är inte heller de religiösa skolorna de som bidrar mest till segregationen. Det är snarare den uppdelning på klass, som blivit en följd av den snabba framväxten av allt fler privatägda skolor, som är det större problemet. Detta kan inte lösas på nåt enkelt sätt med kontroll etc över privatskolorna. Den enda lösningen på det problemet är såvitt jag kan se, införande av en enhetskola igen. I allmän ägo.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-31

Socialdemokrater diskuterar förnyelse

Bengt Silfverstrand ifrågasätter privatiseringen av skolan på sin blogg och undrar vad Johan Lundberg, Jonas Morian och Niklas Nordström menar med förnyelse. Han ställer upp fyra frågor som han ber de andra svara på.

Jonas Morian svarar, Socialdemokratisk utveckling och förnyelse. Men i hans svar finns ingen förnyelse. Det är istället samma socialdemokratiska politik som vi sett de senaste årtiondena. En nyliberal politik som skiljer sig från alliansens endast i hastigheten på nedrivningen av de sociala välfärdssystemen. Han menar exempelvis att ägarformen av skolorna inte spelar någon roll. När man vet att privata skolor leder till ökad segregation. Tillsyn räcker inte för att motarbeta detta. Emellertid öppnar han upp för en mer modern invandringspolitik, vilket är bra.

Erik Laakso lägger sig också i debatten och tar i stort sett samma ställningstaganden som Jonas Morian. En linje som jag tycker för socialdemokratena mer åt höger, vilket är olyckligt för den svenska arbetarklassen som ju ännu vänder sig främst mot socialdemokratin för att få stöd för sina intressen. Den politik som Laakso och Morian företräder tycker jag är en politik som istället gynnar den svenska medelklassen och överklassen.

Just skolfrågan är en fråga som socialdemokraterna i alla fall tar på allvar. Man har öppnat upp för ett rådslag om detta på sin hemsida. Och också publicerat ett diskussionsmaterial. En socialdemokratisk bloggare som antagit förslaget till rådslag och som också vill för ut det på bloggar är Marta Axner som skrivit ett mycket intressant inlägg om förskolan med tonvikt på jämställdhet. Slutsatserna är sådana jag kan skriva under på. Förekomsten av rådslaget kommenterar Jonas Morian också och han hänvisar också till Marta Axners intressanta artikel.

Emellertid är det si och så med den öppna diskusionen menar Peter Karlberg som inte hittar nån diskussion på socialdemokraterna hemsida och det retar upp honom. Han har själv redan tidigare skrivit om en del frågeställningar när det gäller skolan i inlägget Morgondagens skola. Som kanske inte ger så många svar, men sätter in det hela i lite perspektiv.

Peter Andersson som också kommenterar Nordströms krönika i GP menar att socialdemokraterna förnyelse går sakta. Han ifrågasätter i ett tidigare inlägg om socialdemokratisk förnyelse alltid måste gå åt höger på det sätt som jag upplever att Jonas Morian och Erik Laakso föreslår. Peter Anderson backar upp Bengt Silfverstrand och håller inte med Johan Lundberg i sitt läsvärda inlägg. En annan som backar upp Silfverstrand är Andreas Lundgren som menar att förnyelse är bra om den leder till ökad jämlikhet och minskade klyftor. Dessutom ifrågasätter han Anthony Giddens, mannen bakom "tredje vägen" och Tony Blair. En ideolog som jag kritiserat. Och Marianne Alnebratt menar i en krönika i GP att socialdemokraterna faktiskt inte driver nån opposition.

Andra inlägg som är läsvärda i sammanhanget är Johan Sjölanders Vinner alliansen valet 2010 och Socialdemokratisk skolpolitik under förvandling, Markus Blombergs inlägg om skolan i Finland. och Peter Karlberg om debatten Morian-Nordström-Lundberg-Silfverstrand.

Läs mer om om min och mitt partis, Socialistiska Partiets syn på skolan och den gemensamma välfärden: Friskolorna är problemet, Skolpolitik, Sjukvård, skola, omsorg

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-27

Marknaden inte bra för skolan

I ett kapitalistiskat system och med marknaden som dominerande faktor inom skolväsendet är det självklart att vinsten blir det viktiga. Kapitalistiska företag har som mål att göra så stor vinst som möjligt. Det är liksom själva grejen. Självklart blir det då även så när det gäller privatägda skolor (s.k. fristående skolor). Ett företags mål är att maximera vinsten, oavsett vilken verksamhet som finns inom företaget.

Det säger sig självt att detta kan bli negativt för en del verksamheter då väldigt lite pengar kommer att återinvesteras i verksamheten. Skolan är ett typexempel på en verksamhet där vinstmaximering kan leda till problem. Nu är kanske inte detta det viktigaste problemet med privatskolorna, men det bidrar till de problem som är allvarligast. Nämligen segregation och bättre utbildning till de som redan har det bra förspänt.

Privatägda skolor kan neka undervisning för elever som kräver mycket resurser. Detta är ett sätt att öka profiten i verksamheten genom att man då kan ha färre anställda. Segregationen ökar som en följd av sådana beslut. Den allmänna skolan kommer då att ha en högre andel elever som är resurskrävande och därför får den kommunala skolan sämre ekonomiska förutsättningar. Vilket i sin tur leder till sämre undervisning och att de bästa pedagogerna söker sig till privata skolor som kan betala mer. Osv i en ond cirkel. Enda sättet att komma ur denna onda cirkel är att återkommunalisera eller återförstatliga hela skolväsendet.

Läs mer: Friskolorna är problemet, Skolsegregationen
Bloggat: Sjölander
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-22

Häpnadsväckande dumt!

En man som heter Richard Swartz skriver på fullt allvar i dagens SVD att
"Likaså är det osant att vi tog skada av att luggas eller stå i skamvrå. Istället gjorde det oss till robusta och godmodiga medborgare."
Så otroligt dumt och korkat. Richard Swartz anser att man inte tog skada av det. Jag kan upplysa Swartz om att vetenskapen vet att man tar skada av sånt. I själva verket kan man kalla det mobbning, psykisk och fysisk misshandel från skolans och lärarens sida. Jag vet att sånt dessutom kan orsaka att man blir mobbad av andra elever.

Och argumentet för betyg är sannerligen inte intelligent:
Betyg följde oss från termin till termin. Utan dem hade våra fäder inte kunnat ge oss en extra slant till jul eller dra in veckopengen.
Det som slår mig med häpnad är bara inte mannens urusla artikel som saknar all form av logik, koppling till vetenskap och moderna teorier om lärande, utan också SVD:s redaktion som verkar ta in vad skit som helst från tyckare utan den mest grundläggande kunskap om ämnet de skriver om.

Häpnadsväckande! Och vad händer egentligen på SVD?

Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-21

Ibland är borgarregeringen nästan normal

Ibland gör och säger alliansregeringen bra saker. Det gäller även de mest puckade ministrarna som Jan Björklund. När han vill stoppa religiösa fundamentalistiska friskolor så är han ju rätt ute. En annan sak är ju att hans förslag till åtgärder inte kommer att hjälpa. Det är hela friskolesystemet som måste åtgärdas.

Finansminister Anders Borg har också lagt fram ett vettigt förslag, nedskärning i försvaret. Han kan få lite hjälp av mig på hur man kan göra det: Dra bort trupperna från Afghanistan. Lägg ner insatsförsvaret.

Nu är också Fredrik Reinfeldt ute och säger nåt bra. Han syns ju så sällan i media, så han var väl tvungen att yttra sig om något. Och att säga något som går stick i stäv med allt som borgarregeringen tidigare gjort och sagt får ju uppmärksamhet. Ingen mer karensdag är hans budskap. Lite tveksam är han allt. Men låt oss se det positivt ändå. Men han kanske ändå borde fundera mer på vilka åtgärder man bör ta till för att fixa till alla dumheter som högerregeringen gjort för att straffa fattiga, arbetslösa och sjuka.

Borgarmedia: AB1, AB2, DN
Bloggat: Jag älskar Sverige
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-08-19

Finland vs Sverige

Den bästa skolan i OECD-länderna finns i Finland. Åsa Linderborg tar i en bra artikel i Aftonbladet upp detta och orsakerna till att skolan i Finland är bäst. Bland orsakerna återfinns enligt rapporten om skolorna:
  1. Man skiljer inte låg- och högpresterande elever åt, elitundervisning finns inte. Däremot finns det gott om specialpedagoger för dem som riskerar att halka efter.
  2. Grupparbeten är prioriterade, inte katederundervisning.
  3. Mobbning och andra problem ska inte lösas med repressiva åtgärder.
  4. Man storsatsar på skolbiblioteken och skolhälsovården.
D.v.s. totala motsatsen till det som Jan Björklund vill införa.

Varför är det så? Den grundläggande skillnaden mellan det finska skolsystemet och det svenska är att det saknas privatskolor med offentlig finansiering i Finland. Det finns stor anledning att tro att det är en viktig orsak till att Finland har den bästa skolan.

Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, Sydsvenskan,
Bloggat: Esbati, Peter Karlberg, Röda raketer, Intisbloggen, Tysta tankar
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-18

Missgrepp i skolpolitiken

En ledare i DN kritiserar den kommunalisering av skolan som genomfördes när Göran Persson var skolminister:
Kommunaliseringen av skolan var Perssons pyrrhusseger. Den genomfördes i strid mot en stor del av lärarkåren och orsakade stor bitterhet. Den dränerade Skol-Sverige på kraft.
Ledaren har helt rätt. Kommunaliseringen var ett missgrepp som medförde problem, både med ekonomi och pedagogik. Men lika dåligt har varit de ständiga omorgansieringar som inneburit att en reform inte hunnit sätta sig och prövas innan det varit dags för nästa förändring. Något som ledaren i DN också kritiserar.

Det DN inte kririserar är det andra stora missgreppet inom skolpolitiken, privatiseringen, skapandet av fristående skolor. Ett missgrepp som lett/leder till ökad segregation, svårare för fattiga att komma upp sig i samhället osv. Ett minst lika allvarligt missgrepp som kommunaliseringen.

En sak som däremot är bra är den läroplan som finns. Det är en modern och bra läroplan som ser till hela människan. Problemet är att den inte följs. Den bär stora likheter med den skolsyn som finns i italienska Reggio Emilia. En fortsättning på den vägen är bra mycket bättre än att anamma Jan Björklunds grumliga tankar.

Både kommunaliseringen och privatiseringen har haft samma konsekvenser. Minskad likvärdighet, ökad segregation och ibland sämre kvalitet. Och i motsats till DN är jag övertygad om att ett gemnsamt samhälleligt ägande av skolväsendet via staten skulle innebära en förbättring.

Bloggat: Mullvaden, Röda Raketer
Andra bloggar om: , , , , , ,
----------------------------------------------------------------
Annat intressant att läsa är Jinge om flyktingpolitiken, Hillevi Larsson om Stureplan och klanen Schulman, Erik Svensson om grundlagsförändringar i Venezuela och Colombia

Etiketter: ,

2007-08-05

Inkompetent rektor på sektskola?

Den fundamentalistiska kristna sekten Plymouthbröderna som fått öppna en skola anställde en rektor som inte tillhörde sekten för att få tillstånd att öppna skolan. Nu visar det sig att den rektorn tidigare fått sparken från ett annat jobb för att han inte uppfyllde de krav man kan ställa på en rektor.

Galen sekt använder sig av galen rektor eller hur man ska uttrycka det.

Inte speciellt förvånande är det heller att bara sektens egna barn valt sektens egen skola. Är det nån som hört talas om segregation? För det är det det hela handlar om. En sekt som vill isolera sina barn från resten av världen. Jag tycker inte det är något som samhället borde acceptera.

Borgarmedia: SR1, Norrköpings Tidningar, Nyheter från Söderköping, SR2
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-04

Homofobisk skola anmäls

Andreasgymnasiet anmäls till Homo. Helt riktigt. Kan inte skolverket se till att även privatägda skolor följer läroplanen får man försöka åtgärda det hela på annat sätt. I väntan på att skolan i Sverige återkommunaliseras eller förstatligas. Så vi slipper skolor drivna av religiösa fundamentalister.

I andra sammanhang tar ju myndigheterna i med hårdhandskarna. så man undrar ju varför det inte kan ske inom skolväsendet också. Kanske beror det på ideologisk blockering. Privatskolor ska försvaras till varje pris. Eller?

Andra bloggar om: , , ,
------------------------------------------------------------------
Jinge om Nato-bomber, Slutstadium om homofobi, Esbati om polisövergrepp, Hanna Löfqvist om samma sak

Etiketter: ,

2007-08-03

Religion är ett problem

Läser i DN om den religiösa privatskolan (friskolan) Andreasgymnasiet och dess fördomsfulla undervisning. En skola som så uppenbart i sin undervisning bryter mot svensk lagstiftning borde omedelbart stängas. Så ser det dock inte ut att bli. Myndigheterna verkar sakna möjligheter att stänga skolan. Men i så fall borde väl skolan gå att åtala?

Som jag ser det är emellertid problemet större än så. Religiösa sekter startar skolor med målsättningen att sprida sina inskränkta åsikter. Att tro (Som Skolverket och andra myndigheter verkar göra) att de då ska följa den svenska läroplanen och de svenska lagarna är bara naivt. Taget tillsammans med den svenska lagstiftningen kring skolfrågor innebär detta att privatskole(friskole)reformen öppnat upp för diverse sekter att driva skolor på sitt eget sätt. I en marknadsanpassad skola (vilket privatskolereformen innebär) är det dock svårt att stoppa någon som vill starta undervisning, vilket klart har visat sig då fundamentalistsekter som Plymouthbröderna kan starta en skola. Därför bör hela skolsystemet återkommunaliseras alternativt förstatligas.

Det är inte bara i skolväsendet som religion kan vara problematiskt. Jag anser att det inte är en slump att fall med misskötsel av barn tycks vara vanligare i Småland. Jag tror att det har med religion och konservativ familjesyn att göra. En av de som agerat i fallet Louise, inte på för de barn som utsatts för övergrepp, utan för att angripa den som avslöjat övergreppen är Lars Adaktusson. Nu har denne också agerat i en fråga där en person med hans religion och tro har absolut noll trovärdighet, frågan om prostitution.

Jag tycker inte det finns någon anledning för media att släppa fram religiösa dårfinkar eller myndigheter i Sverige att finansiera religiösa dårfinkars skolor. Att de gör det beror bara på att man vill driva samhället i en konservativ riktning. Vilket skulle vara en farlig utveckling. Det räcker med att se på USA för att förstå vad det innebär om religiösa fundamentalister får inflytande.

Borgarmedia: SVD
Bloggat: Jinge, Kamferdroppar
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , ,

2007-07-12

Utbildning en klassfråga

Det har det i och för sig alltid varit. Arbetarklassens barn har alltid sökt sig till universitetet i mindre utsträckning än medelklassens och överklassens barn Men det blir nu sämre och sämre, ty ekonomin för studenter blir sämre. Bidragsnivåerna och lånenivåerna har blivit lägre i förhållade till kostnadsnivåerna i samhället. Ett hjärta rött skriver:

I en tid när livslångt lärande och goda utbildningsmöjligheter borde vara ledord underminerar regeringen Reinfeldt möjligheten till både komvuxstudier, fortbildning och högskolestudier för väldigt många människor. Regeringen visar tydligt på punkt efter punkt att de i framtiden vill se högre studier som ett privilegium enbart för de välbeställda.

Men varför ska vi bry oss – numera finns ju alltid möjligheten att få ett vitt subventionerat pigjobb och hjälpa den högutbildade överklassen med att skrubba deras toaletter och passa deras avkommor, medan dessa unika människor ägnar sig åt sina extremt viktiga arbetsuppgifter (styrelsemöte, subventionerad golfrunda, subventionerad segling, styrelsemöte, subventionerad golfrunda osv.).

Andra bloggare som skriver bra är Fredrik Legnemark, Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige igen och HBT-sossen

Borgarmedia: DN1, Sydsvenskan, DN2, DN3, AB, Dina Pengar
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

Konsekvensen av privatskolor

Som jag ser det överväger de negativa konsekvenserna av att ha privatskolor. Segregationen ökar. Vinstdrivande skolor vill inte ha "problemelever" och säger nej till dessa. Detta, tillsammans med andra saker leder till att privata skolor får mer resurser och mer motiverade elever. Med bättre resultat för privatskolorna som följd och sen ytterligare ökad segregation då det blir svårare att komma in osv. En negativ cirkel har skapats genom en dålig politik.

Det finns ju också privatskolor som inte är drivna av företag som vill göra profit. Ofta är dessa skolor drivna av någon from av religiöst samfund. Vilket öppnar upp för att fundamentalister att öppna friskolor och att skolledare kan försvara en barbarisk rättskipning, s.k. sharialagar. Nu ska man dock ha klart för sig att den skolledarens tolkning av sharia inte är densamma som majoriteten av muslimer gör.

Problemet för skolan är inte i första hand fundamentalismen i sig (som dock är ett problem) utan att vi ger fundamentalister möjlighet att driva skolor. Det är en konsekvens av att vi har privatskolor. Att avskaffa privatskolor är ett bra sätt att motarbeta fundamentalisters möjligheter till inflytande. Ett bra sätt att motarbeta ökad segregation. Lika skola för alla måste vara målet. En jämlik skola. Lika bra för alla oavsett klasstillhörighet. Och det får vi inte genom att gynna privatskolor.

Borgarmedia: DN, AB, SR
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-06

Javisst ska vi värna vissa värden

Vi ska värna trygghet, anställningstrygghet och trygghet på andra sätt. Alla barn ska ha rätt till en skola av god kvalitet. Alla människor ska kunna arbeta. Bra daghem ska vi värna om. Bra för alla. Vi ska värna om solidaritet och gemenskap. Alla människors lika rättigheter. Mer demokrati som omfattar alla samhällets områden, även ekonomin och storföretagen. Värna om religionsfriheten - vilket kräver ett sekulärt samhälle. Värna om yttrandefriheten. Jämställdheten. Jämlikheten. Vi ska värna om välfärden. En välfärd för alla, inte bara för de rika. Det finns många värden att värna om. Liberalerna hjälper oss inte med detta.

Därför säger vi nej till liberalerna. De talar med kluven tunga eller ljuger rakt upp och ner.
Därför ska vi säga nej till privatskolor och privatdaghem. Det ökar segregationen, utanförskapet och otryggheten.
Därför säger vi nej till försämringar av arbetsrätten. Det ökar otryggheten, slår mot solidaritet och gemenskap.
Därför ska vi säga nej till arbetarfientliga rasistpartier. Framgångar för såna partier motverkar trygghet, solidaritet och gemenskap.
Därför säger vi nej till borgarregeringens bostadspolitik. Den ökar ojämlikheten, utanförskapet och segregationen.
Därför säger vi nej till försämringar i a-kassan. Det leder till ökad utslagning och segregation
Därför säger vi nej till borgarnas övervakningspolitik i namn av "kamp mot terrorn"
Därför säger vi nej till regeringens sjukvårdspolitik. Den försämrar för vanligt folk och skapar ojämlikhet.
Därför säger vi nej till den ruttna flyktingpolitiken. Den skapar otrygghet och utanförskap.

Liberalerna och borgarna är bara ute för att skapa en grundotrygghet bland arbetare och fattiga. De vill bara värna om "värdet" i att rika har det bra. Att de som redan har ska ha mer. Att borgarklassen ska gynnas. Det är de "värden" som liberalerna och borgarregeringen vill värna om.

Mer i borgarmedia: SVD, DN, AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2007-06-28

Religiösa fundamentalister startar skola

Nu ser vi ett av problemen med att ha privatskolor. Religiösa fundamentalister som Plymouthbröderna tillåts att starta skolor. Får de driva skola får ju all möjliga religiösa fanatiker göra det. Jag anser att ingen av dem skulle ha rätt att starta en skola.

En not om privatskolor: Jag kallar dem privatskolor då de är privat ägda. Jag vägrar använda ordet friskolor då det implikerar att de skulle vara fria på något sätt. Privatskolor är inte fria. Ordet friskola är egentligen en förkortning på fristående skola, vilket ju är korrekt, men hur många uppfattar det så. Alltså, privatskola var ordet.

En annan allvarlig konsekvens av privata skolor är att den sociala segregreringen ökar. Överklassen har väl alltid gått i sina egna skolor, men ingen annan. Privatskolorna leder nu också till att medelklassen har sina egna privata skolor och arbetarklassen får nöja sig med kommunala skolor med sämre resurser än de privata.

Konsekvensen av religiösa privatskolor är också att segregeringen ökar. Man behöver bara konfronteras med de människor som har samma tro i skolan. Den splittring och segregering som privatskolorna leder till kommer att skapa ett otryggare samhälle med mer motsättningar. Sätt stopp för detta vansinne innan det är för sent.

Men det hela kanske passar borgarregringens skolpolitik perfekt. En politik för att bevara klassamhället. En skolpolitik för att befästa klassamhället.

Bloggat: I hell-mans värld
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, SVD1, SVD2, AB1, AB2, AB3
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-12

Demokratisk rättighet att demonstrera

- Att lärare, som ska fostra våra barn uppför sig på det här sättet och sätter sig över demokratiska spelregler, sa Axén Olin och skakade på huvudet.
Kristina Axén Olin som säger så i dagens DN är i själva verket den som sätter sig över de demokratiska spelreglerna när hon ifrågasätter medborgarnas rätt att protestera och demonstrera. Man kan tycka att det är olämpligt, att som lärarna i Stockholm gjorde, protestera inne på ett kommunfullmäktigemöte. Men det är inte första gången det görs och knappast sista heller. Dte måste anses vara ett fullt acceptabelt inslag i ett demokratiskt land att medborgare på detta sätt uttrycker sitt missnöje.

Att en ledande politiker som Kritsina Axén Olin uttrycker tveksamheter vad det gäller en av de grundläggande rättigheterna i ett demokratiskt samhälle, demonstrationsfriheten, är däremot inte okej. Det visar på en problematisk inställning till demokrati. När Stockholmspolitikerna sen skickar en stor mängd poliser på fredligt protesterande lärare har det faktiskt gått för långt.
- Vi ser detta som en våldsam överreaktion av en mycket pressad politisk majoritet i Stockholms stadshus. Det hade varit mycket bättre om ansvariga politiker kommit ut till demonstrationen en liten stund och pratat med oss. Det gjorde bara en enda av dem, Roger Mogert (s), och han tillhör ju inte majoriteten, säger Lisbeth Wållberg, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.
Grundorsaken till protesten är desutom något som vi alla borde protestera mot. En ständig försämring av skolan för arbetarklass och fattiga. Försämring av lärarnas arbetsvillkor och löner som leder till en sämre skola.

Jinge kommenterar det hela på sin blogg, det gör Leva, lära, dö och Marcusen också.
Läs mer hos Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet
Borgarmedia: DN, SVD1, SVD2, Aftonbladet
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,