Google
 

2007-10-19

Frågorna - Plan B

Frågorna i Kebnekaisegruppens och CINT:s undersökning. Jag har stuvat om ordningen i grupperna lite i förhållande till den ordning de redovisas i boken Plan B. Men grupperna är de samma som i boken.

De som ligger till grund för Fölster och kompanis påstående för att svenska folket "anpassar sig till systemet" och fuskar. Med andelen som svarat ja. Alla frågor i grupp 1 till 3 inleds med "Har du vid något tillfälle de senaste fem åren..." .

Frågorna i grupp 1.

...av kostnadskäl renoverat ditt boende själv istället för att anlita hantverkare? 56,40%
...skaffat dig boende genom att använda egna eller närståendes kontakter? 12,80%
...bott i andra hand utan giltigt andrahandskontrakt och/eller värdens vetskap? 4,30%

Inget av ovanstående beteenden kan på något sätt anses vara fel som jag ser det. När det gäller följande två påståenden vet jag inte om de ska anses vara fel eller inte:

...skaffat dig boende genom att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt/villa med prissänkning? 1%
...skaffat dig boende genom att byta in din bostadsrätt/villa mot en hyresrättoch därför gått ner i pris? 1%

Och följande tre frågor avser beteenden som jag anser vara felaktiga och två av dem är vad jag skulle kalla fusk (de två sista).

...hyrt ut ett boende utan tillstånd från din hyresvärd? 1,90%
...hyrt ut ett boende utan att skatta för de inkomster över 10 000 kronor som det gett dig? 2,30%
...skaffat dig ett boende genom att köpa hyresrätt svart eller lagt pengar emellan? 0,90%

37,5% har svarat att de inte gjort något av ovanstående.

Frågorna i grupp 2.

...tagit ut kompledigt istället för att sjukskriva dig för att slippa karensdag? 26,10%
...fått a-kassa trots att du kunnat arbeta? 2,40%

Ovanstående är ju inte på något sätt fusk. Den senare frågan är ju lite svår att förstå då alla som uppbär a-kassa måste vara i ett skick så att man kan arbeta. Annars står man inte till arbetsmarknadens förfogande och får ingen a-kassa. Nästa fråga gäller ett beteende som är en slags fusk. Men som jag ser det av inte speciellt allvarlig karaktär. Det kostar inte heller några allmäna medel, om du inte är offentliganställd förstås.

...använt arbetstid över en timme på en vecka för privata ärenden (surfat privat, semester på företagsresan, shoppat på arbetstid)? 36,80%

Sen till några beteenden som jag tycker är fusk (alla skulle kanske inte dela min uppfattning).

...fått sjukpenning trots att du kunnat arbeta? 2,10%
...planerat dina arbets- och arbetslöshetsperioder på ett sådant sätt att du kunnat få ut mer a-kassa än annars? 2,10%
...planerat dina sjukdomsperioder på ett sådant sätt så att du kunnat få ut mer sjukpenning än annars? 1,20%
...överdrivit eller hittat på symtom för att en läkare ska sjukskriva dig? 2%
...begärt VAB (ersättning för vård av barn) utan att ditt barn varit sjukt? 1,40%
...begärt VAB fast det är du själv som varit sjuk? 1,30%

När det gäller frågorna i grupp två har 49,10% svarat att de inte gjort något av det som det frågats om.

Frågorna i grupp 3.

Först den enda i gruppen som inte kan anses var fusk eller anpassning till några system.

...haft ett extra arbete (ej svartarbete) vid sidan av ditt ordinarie för att höja din levnadsstandard? 23,70%

Och sen till de sex frågor som definitivt är fusk.

..haft ett extra arbete svart (dvs utan att betala erforderlig skatt) vid sidan av det ordinarie för att höja din levnadsstandard? 10,50%
...i regel så arbetar jag svart (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 0,40%
...anlitat svart hantverkshjälp (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 17,30%
...anlitat svart städhjälp (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 4,80%
...anlitat svart fönsterputsare (dvs utan att betala erforderlig skatt)? 2,40%
...anlitat svart barnpassning (dvs utan att betala erforderlig skatt)?? 2,10%

Noterbart att det enligt undersökningen är vanligare att anlita svarta tjänster i Stockholm än i övriga landet. Något som tyder på att det, i motsats till vad Fölster och kompani påstår i sin debattartikel, tycks vara vanligare att eliten gör detta.

I denna grupp av frågor har 56,10% svarat att inte gjort något av det som det frågas efter.

Frågorna i grupp 4.

Desa frågor är av annan än de tidigare. Den första frågan är: Vad gör du om du får en oväntad tandläkarkostand på 10 000 kronor.
På det svarar 63,50% att de betalar själv, 7,60% att de lånar av anhörig/bekant, 10,50% att de lånar från bank eller annan kreditgivare, 15,50% att de avstår från att gå till tandläkare och 2,90% svarar "på annat sätt".

Den andra frågan är: Har du vid något tillfälle de senaste fem åren skaffat dig eller någon anhörig eller bekant sjukvård/omsorg genom kontakter i stället för att gå den vanliga vägen?
Påd en frågan svarar 18,70% ja ochh 81,30% nej.

Den tredje och sista frågan är: Har du vid något tillfälle de senaste fem åren hjälpt till att vårda en eller bekant som är/varit så sjuk att hon eller han enligt din bedömning borde ha fått hjälp genom någon av landstingets vårdenheter?
Svaren på den frågan är 15% Ja och 85% nej.

Avslutning

Sammantaget menar Fölster, Bergström och de andra författarna i boken att undersökningen visar att systemen inte fungerar. Välfärden fungerar inte och därför bör den avskaffas och privatiseras tycker de. Jag ska utveckla detta mer i ett annat inlägg, men kan konstatera att undersökningen (om man överhuvudtaget kan använda dess data) visar att välfärden faktiskt fungerar. Liksom att en överväldigande del av den svenska befolkningen inte fuskar, inte har fuskat och förmodligen inte kommer att fuska. Och att de som fuskar mest med de saker som faktiskt är fusk och skattesmiteri är stockholmarna. Precis motsatsen till vad som påstås i debattartikeln i DN.

Visst finns det brister, men dessa kan åtgärdas genom att återställa välfärden till 70-talets nivå. Bort med karensdagen så försvinner fusk med VAB. Så slipper folk ta kompledigt när de egentligen är sjuka. Bättre för samhället och bättre för människorna. Höj arbetares löner och sänk elitens löner så utjämnas de olikheter som speglar sig i att eliten köper svarta tjänster och vård utomlands. Liksom att folk måste jobba dubbelt. Svartjobbet minskar liksom köp av svarta tjänster. Återställare är alltså den bäst medicinen för att råda bot på de problem (ändå relativt små) som de senaste 25 årens nedskärningar skapat.

Läs också:
Gänget som ljuger
Stefan Fölsters lögner
Lögnare - Magnus Andersson, CUF
Ja, uppenbarligen
Tror de på sig själva?

Intressant?
Media: DN, SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om EU (en annan fråga som har med social välfärd att göra) i bloggosfären: Aron Etzler, Peter Gustavsson, Lasses blogg . Det var de vanliga länkarna till vänsterbloggar. Nu också en annan blogg som skriver intressant om EU-omröstning, Bloggen Bent.

Etiketter: , , , ,

2007-10-18

Stefan Fölsters lögner

Inte nog med att Stefan Fölsters och Fredrik Bergströms artikel i DN präglades av att de och Svenskt Näringsliv har en politisk agenda. Den är dessutom full med lögner.

Den "opinionsundersökning" som Fölster hänvisar till (och som jag fått tillgång till) saknar så vitt jag kan bedöma vetenskaplig relevans. Den representerar inte ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen. Utan representerar ett slumpmässigt urval av CINT:s respondenter och är en webbenkät. Inte på något sätt kan den sägas vara vetenskaplig och resultaten måste sägas vara oanvändbara. Det bryr sig inte Fölster och hans kompisar i den så kallade Kebnekaisegruppen om. De drar vittgående slutsatser ur materialet ändå och har skrivit en bok som ska komma ut, Plan B, där deras politiska agenda framgår väldigt klart.

Inte heller har de fog för sina påståenden i DN-artikeln , såna påståenden som att 95% utnyttjat Plan B. Man kan inte dra sådanan slutsatser ur materialet. Vad Fölster och hans vänner gjort är att i sann propagandistisk anda lagt ihop alla som svarat ja på något eller några påståenden som Fölster et consortes anser ingår i Plan B-beteende.

Det mest betydande Plan B-beteendet är att folk själva bygger ut och om sina hus. Det är enligt Stefan Fölster och kompani att "anpassa sig till systemet", "att göra saker som inte systemet är till för". 56,4% har gjort detta. På de flesta frågor i undersökningen är det 1-2% som svarar att gjort det som man frågar efter.

Andra "fuskbeteenden" är att folk bott i andra hand utan giltigt kontrakt (4,3%), skaffat sig boende genom att untyttja kontakter (12,8%), att ta ut kompledigt istället för att sjukskriva sig (26,1%) och använt arbetsid för privata ärenden (surfat, semester på företagsresan eller konferensen, handlat på arbetstid, totalt 36,8%)

2,4%% medger att de fått a-kassa fast de kunnat arbeta (vad som nu menas med det, alla som är arbetslösa kan väl arbeta) och 2,1% säger att de fått sjukpenning de senaste 5 åren trots att kunnat arbeta.

Jag vet inte, men för mig verkar resultatet från Fölster och hans kompisar undersökning peka i motsatt riktning mot vad de hävdar i sin debattartikel. Svenska folket ser ut att vara väldigt ärliga. Max 10% har så vitt jag kan se fuskat på något sätt.

För att ta ut kompledigt är ju inte fusk. Det är ju ledighet jag arbetat in. Dvs tar jag kompledigt istället för sjukförsäkring sparar jag pengar för arbetsgivaren och samhället. Det är min egen ledighet jag använder för att betala sjukfrånvaron. Annars skulle jag ju tagit ut kompledigheten när jag var frisk. Att kalla sånt för fusk är lögn och föraktfullt.

Att bygga om sitt hus är väl inte att utnyttja systemet. Det påståendet är så otroligt dumt att jag inte förstår hur Stefan Fölster, Fredrik Bergström et consortes kan med att säga så. Vilket förakt för den svenska historein, vilket förakt för egnahemsrörelsen, vilket förakt för de bönder och arbetare i Sverige som i hundratals år byggt sina egna hus. Det är inget fusk. Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv och de andra i Kebnekaisegruppen far med lögner och förakt.

Att bo olagligt i andra hand på grund av att det inte finns tillräckligt med bostäder betraktar Svenskt Näringsliv också som fusk. Att utnyttja systemet på ett icke-tillbörligt sätt. Men herregud! Vilket förakt för människor som kämpar för att kunna hitta nånstans att bo.

När jag läser deras bok (som jag tänker återkomma till) så är det framförallt det jag slås av. Deras förakt för vanligt folk, för vanligt folks villkor. För de ansträngningar vanligt folk måste göra för att klara sig i det moderna kapitalistiska samhället.

Mina tidigare artiklar i ämnet; ett, två, tre

Intressant?
Borgarmedia: DN, SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter:

Lögnaren - Magnus Andersson, CUF

Mitt inlägg om Svenskt Näringslivs senaste propagandainsats har föranlett en del kommentarer, både på min blogg och på en del andra bloggar. Även sådana som inte håller med mig. En sådan är Magnus Andersson, ordförande i CUF. Och han verkar vara ha vissa problem med verkligheten och sanningen. Fast förmodligen är det lättförklarligt. Han känner inte till levnadsvillkoren för vanligt folk helt enkelt. Eftersom han lever i en annan värld.

När jag skriver följande i mitt tidigare inlägg:
Alla andra har uppgivit att de utnyttjat kontakter och liknande för att få vård snabbare eller få ett jobb etc. Och vad det är för fel med det förstår jag inte, på arbetsförmedlingar uppmanas vi att använda kontakter för att få jobb.
felciterar karln mig så här:
"Alla andra har uppgivit att de utnyttjat kontakter och liknande för att få vård snabbare eller få ett jobb etc. Och vad det är för fel med det förstår jag inte"
Han är alltså precis lika oärlig och ohederlig som Svenskt Näringsliv och Stefan Fölster. Sysslar med propaganda, citerar fel med flit och är allmänt okunnig om vanligt folks levnadsvillkor. Förmodligen är väl också den organisation, CUF, som Andersson företräder precis lika ohederlig som han själv. Och då förstår man varför det går så illa som det gör för alliansregeringen. Ohederlighet lönar sig inte.

Att utnyttja kontakter för vanligt folk är sånt som att min far fixade mitt första arbete på en av fabrikerna i Stenungsund. Jag känner en läkare som kan skriva ut recept om jag skulle vilja det. Istället för att belasta vårdcentralen. Sparar alltså pengar åt samhället. Vad är problemet med det?Knappast fusk heller. Jo, enligt Svenskt Näringsliv, CUF, Magnus Andersson och Stefan Fölster är det också fusk. Obegripligt. Genom kontakter har jag hjälpt släktingar att få jobb. Jag kan inte se problem med det.

Så länge det inte handlar om maktpositioner i samhället. Maktpositioner som borde och enligt min åsikt ska utses på demokratisk väg. Och höga chefsposter är också maktpositioner som borde utses på demokratisk väg. Det är alltså inte okej när Wallenberg plockar ut en annan Wallenberg till direktör. Eller att en Stenbeck ärver sin direktörspost.

Bloggat: Ett hjärta rött, Teflonminne
Borgarmedia: Sydsvenskan, DN1, SVD, DN2
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter:

2007-10-17

Ja, uppenbarligen

- tror de på sig själva. De borgerliga progagandamakarna verkar faktiskt tro på sig själva. Självaste propagandaministern Per G utgår från att 95% av av svenska folket fuskar. Har han läst undersökningen? Förmodligen inte. Utan han ingår som en del i samma propagandakampanj som Stefan Fölster och Fredrik Bergström.

Men han har en poäng sin sitt inlägg. Systemen går naturligtvis att utforma så att man inte behöver försöka maximera nyttan av de betalningar man gjort till systemen via skatten. Om systemen utformas generöst och inkluderande. Om folk inte hela tiden drabbas av försämringar i systemen osv så behöver de inte göra krångliga och jobbiga saker för att ha råd och möjlighet att använda systemen när barnen är sjuka, man själv är sjuk eller man är arbetslös. Ju mer rigida regler, ju mer innovativa och företagssamma måste folk bli. För att kunna använda de rättigheter vi faktiskt betalt för. De rättigheter vi jobbat ihop till. Som borgarregeringen försöker ta ifrån oss.

Det är liksom en ond cirkel:
  • Regeringar försämrar
  • Folk blir innovativa för att kringgå försämringarna
  • Borgarmedias propagandaministrar och de rikas organisationer anklagar oss vanliga människor för fusk.
  • Regeringar försämrar igen
Enda vägen att komma ur en sådan ond cirkel är att sluta skära ner och återställa välfärdssystemen så att man inte behöver vara så innovativ och företagsam för att kunna utnyttja sina rättigheter.

Men kom ihåg, att vara innovativ är inte att fuska. Att vara företagssam är inte att fuska. Men när ledande politiker, som borde veta bättre, vägrar betala avgifter, skatter och bygger svart. Då är det medvetet fusk. Det är inte innovativt. Det är ansvarslöst och faktiskt brottsligt.

Och de flest svenskar fuskar faktiskt inte. Borgarnas propagandaapparat ljuger. Och en del av det som av folk själva anser vara fusk är knappast fusk det heller. Tro aldrig på propaganda från Svenskt Näringsliv.

Bloggat: Ung Vänster-bloggen, Claes Krantz
Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

Tror de på sig själva?

Svenskt Näringsliv har producerat en rapport om svenska folkets fusk. Det är en undersökning som uppenbarligen skräddarsytts för att få ett i förväg bestämt resultat. Och den presenteras i en av regeringsalliansens propagandamegafoner med den fantastiska rubriken att 95% procent av svenskarna kringgår systemet i ett försök att antyda att så stor andel fuskar. I den andra propagandamegafonen sägs det att 95% fuskar. Nån sån siffra finns inte i rapporten en gång.

Hur står det egentligen till med fusket hos den svenska befolkningen. Ja vi har säkert lite till mans handlat på betald arbetstid (hu så hemskt!), tjuvåkt i kollektivtrafiken etc. Men det är faktiskt bara 16% procent som säger att de fuskat på något sätt. Alla andra har uppgivit att de utnyttjat kontakter och liknande för att få vård snabbare eller få ett jobb etc. Och vad det är för fel med det förstår jag inte, på arbetsförmedlingar uppmanas vi att använda kontakter för att få jobb.

Ett typexempel på sånt är när jag fick en korsbandsskada i en fotbollsmatch. Jag blev sjukskriven från mitt jobb som reparatör. Arbetsgivaren vill ha mig i arbete så fort som möjligt och skickade mig till en privat läkare som skrev en remiss och vips blev jag undersökt på Sahlgrenska och fick snart en tid för operation. Jag fick en ortos (stavas det så) coch kunde börja jobba när jag fått den. Sen fick jag en operation efter tre månader istället för efter ett år. Jag gick alltså före i kön. Vad jag förstår var det äldre personer som drabbades och fick stå längre i kö pga av detta. Men för samhällsekonomin var det en vinst. Jag behövde inte utnyttja smahällets resurser utan kunde snabbt komma tillbaks i arbete.

Så när Svenskt Näringsliv, deras profeter och deras propgandamegafon säger att sånt kostar samhället pengar har de förmodligen helt fel. Det kan lika gärna spara pengar för samhället.

Och förresten så är det väl kanske trygghetsystemens dåliga status och dåliga funktion som gör att systemen behöver kringgås. Systemens nedmontering gör att de inte riktigt fungerar som det är tänkt och därför måste vanligt folk ta till diverse åtgärder för att ändå få nytta av de system vi betalat för i alla de år vi arbetat. Nedmonteringen av välfärden tvingar oss alltså till en mängd innovativa lösninagr. Vi är ju ett företagsamt och innovativt folk. Det kan inte Svenskt Näringsliv ändra på. Även om de skulle vilja.

Varför ska man inte lägga upp sin föräldraledighet på ett smart sätt? Vad är felet med det? Jag förstår inte? Att rika betalar för sjukvård utomlands. Menar verkligen Svenskt Näringsliv att det är fusk? Jag gillar inte de ojämlikheter i samhället som möjliggör för rika att få gräddfiler, helt klart. Men fusk? Att utnyttja systemen? Fölster och Bergström pratar i nattmössan.

Sen kan jag inte heller se varför man inte skulle få stämpla när man är i ett annat land, exempelvis Danmark. Vi lever ju i en integrerad europeisk arbetsmarknad. Och man kan väl inte vara förbjuden att resa bara för att man är arbetslös. För att hälsa på släktingar etc. Som ju mycket väl kan leva i andra länder. Man står ju till arbetsmarknadens förfogande ändå. Internet finns ju. Något som herrar Fölster och Bergstörm måste ha glömt bort.

Hela rapporten och debattartikeln i DN är ett sammelsurium av antydningar, förutfattade meningar, insinuationer, underliga och förvirrade slustatser samt ren falskhet. Inget att ta på allvar. Det är en politisk propagandaprodukt avsedd att dölja överhetens medvetna fuskande. Man påstrå också rent ut att eliten inte fuskar. Erafrnheten av den borgerliga regringen visar att detta påstående är hur fel som helst. Troligen är det väl snarare så att eliten fiuskar mest. Därför att det är eliten som har möjligheterna.

Sammantaget är rapporten alltså en falsk, felaktig och lögnaktig propgandaprodukt från Svensk Näringsliv.

Bloggat: Badlands Hyena, Opassande
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-08-21

Intressant om välfärdsstaten

Senaste Forskning och Framsteg handlar om folkhemmet, den svenska välfärdsstaten. Där finns en artikel, Arbete som rättighet eller plikt, om den dubbla synen på arbetet, både rättighet och en plikt. En syn som skiljt Sverige från exempelvis Storbritannien.

Artikeln nämner också det som kanske är det mest känntecknande för Sveriges som välfärdsstat jämfört med andra länder i Västeuropa. Tryggheten som det grundläggande. Utan trygghet, ingen frihet som jag har skrivit några gånger.

Skillnaden mellan den borgerliga liberala synen på arbete och den socialistiska uttrycker artikeln, är att liberalerna, inklusive Tony Blair och Anthony Giddens, säger att utan skyldigheter ( dvs marknadsberoende arbete) - inga rättigheter, medan välfärdsstaten säger att alla har samma rättigheter oavsett om man kan klara av samma skyldigheter. Oavsett om man kan ta samma ansvar. Liberalismen är således i mitt tycke inhuman. För mig är det de sociala rättigheterna som skapar förutsättningar för produktivitet och deltagande i samhället och arbetslivet. Inte tvärtom.

Fär mig betyder detta att liberalerna, från socialdemokratin och högerut bara vill gynna de redan starka. Medan jag som socialist och anhängare av trygghet för alla även månar om de svaga, fattiga och sjuka.

De andra artiklarna finns också på nätet, men kräver att man är prenumerant och registrerad på hemsidan. De är alla väldigt intressanta.

Tema: Folkhemmet på gott och ont
När vi fick lära oss ta av oss skorna
Hembesök i dag
Välfärdsmodeller
Lycksalighetens land

Det som Jörgen Norberg skrivit om i SVD är exempel på liberalismens inhumana ansikte och på just det som konstateras i FOF:s artikel. Fast han själv verkar luta mer åt högerextrema lösningar. Han inser inte att det är liberalismens smutsiga ansike som skapar de problem han beskriver. Istället uttrycker han samma fördomar och fixa idéer som folk med borgerliga åsikter alltid haft.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter:

Ibland är borgarregeringen nästan normal

Ibland gör och säger alliansregeringen bra saker. Det gäller även de mest puckade ministrarna som Jan Björklund. När han vill stoppa religiösa fundamentalistiska friskolor så är han ju rätt ute. En annan sak är ju att hans förslag till åtgärder inte kommer att hjälpa. Det är hela friskolesystemet som måste åtgärdas.

Finansminister Anders Borg har också lagt fram ett vettigt förslag, nedskärning i försvaret. Han kan få lite hjälp av mig på hur man kan göra det: Dra bort trupperna från Afghanistan. Lägg ner insatsförsvaret.

Nu är också Fredrik Reinfeldt ute och säger nåt bra. Han syns ju så sällan i media, så han var väl tvungen att yttra sig om något. Och att säga något som går stick i stäv med allt som borgarregeringen tidigare gjort och sagt får ju uppmärksamhet. Ingen mer karensdag är hans budskap. Lite tveksam är han allt. Men låt oss se det positivt ändå. Men han kanske ändå borde fundera mer på vilka åtgärder man bör ta till för att fixa till alla dumheter som högerregeringen gjort för att straffa fattiga, arbetslösa och sjuka.

Borgarmedia: AB1, AB2, DN
Bloggat: Jag älskar Sverige
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-31

Betraktelser

Det har gått två dagar utan att jag skrivit något. Inte för att det har saknats några nyheter värda att skriva om - Ingmar Bergman, gisslandraman, parkeringsplatser som försvinner. Angående parkeringarna: Vi kanske får reell minskad biltrafik i Stockholm med både biltullar och minskade parkeringsplatser utanför zonen. Det vore säkert bra för miljön och för de stressade stockholmarna också. Bostäder går före parkering för de bilburna. Om det bara vore så att hyrestaket fanns kvar, i alla fall. Men som artikeln nu skriver är det knappast för de som behöver bostad som det byggs. Snarare fler attraktiva lägenheter som man skall tjäna pengar på.

Vad är det med denna pengahysteri? I mitt förra inlägg skrev jag lite om skräckens propaganda ( ett ämne jag tänker ta upp fler gånger ) och nu tänkte jag tala lite om pengahysteri. Den enorma press vi har idag av att skaffa ett jobb för att tjäna pengar, så vi kan göra av med dem och bidra till karusellen. Alla miljösatsningar som varvas på TV och i tidningar misslyckas med att nämna några viktiga saker, eller tar i alla fall inte upp dem som potentiella lösningar. De ifrågasätter aldrig vår konsumption.

Konsumption leder till ökad ekonomisk rörlighet vilket leder till fler jobb. Konsumption stärker ekonomin. Etc etc. Mantran som vi hört i evighet, samtidigt som någon försiktigt viskar: "Vi kan inte ha kvar vår nuvarande levnadstandard, världen håller inte för det.. "

Jag vill konsumera mindre, klara mig på färre timmars arbete. På så sätt kan någon annan arbeta på ett jobb där jag vanligtvis skulle jobbat 100%. Jag klarar mig på 50%. Jag vill ha 6 timmars arbetsdag och betala mycket skatt, för jag klarar mig med mindre pengar än de flesta. Staten får gärna använda pengarna, så länge det används till allmännyttan. Så som drägliga bostäder för alla.

Låt det vara en uppmaning, inte bara för ens egen ekonomi: Konsumera mindre. Klara dig med mindre pengar. Drömmen är inte att vara miljonär, jag tror inte de är lyckligare än vad en person som har mycket fritid och tid för kärlek är, bara för sina pengars skull. Trygghet och tid för oss själva, det behöver vi alla och det kan vi få. Varför är det så viktigt att skatten skall vara så låg, ur ett privat perspektiv? Varför vill vi inte låta de fattiga få lite av våra pengar, vi behöver väl dem inte så jädra mycket?

Jag är, som ungdom, stolt över att aldrig ha tagit eller ens funderat på att arbeta svart för att få mer pengar eller för att få ett jobb. Jag är stolt över min låga konsumption och jag ser fram emot att arbeta kommunalt och betala skatt. Jag klarar mig med mindre.

Gör du?

-Z

Lite andra bloggbetraktelser: Alliansfritt Sverige skriver om moderaterna och trängselskatt. Jinge tar upp Palestina i ett väldigt bra inlägg.

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-11

Sossarna har övergett arbetarklassen 2

I dagens SVD konstaterar kristdemokraten Ella Bohlin att socialdemokraterna övergett klasspolitiken till förmån för identitetspolitik. Något som vi inom extremvänstern sagt länge. Socialdemokraterna har övergivit en politik för social rättvisa och välfärd för alla till förmån för en nyliberal politik som gynnar de rika, borgarklassen.

Bohlin har naturligtvis rätt om socialdemokraternas politik under Mona Sahlin. Grunden i den socialdemokratiska politiken av idag är densamma som grunden hos de borgerliga partierna. Enda skillnaden är som jag har skrivit förut, hastigheten i de nyliberala kontrarefomerna.

Det behövs därför att ett nytt arbetarparti skapas , ett parti som är för en politik för jämlikhet och social välfärd. En politik baserad på alla människors lika värde och rättigheter. För frihet kan bara människor som är trygga uppleva. Trygghet är det som kan skapa fria människor i alla samhällsklasser. Trygghet skapas genom en politik för jämlikhet, rättvisa och social välfärd. Den nyliberala politiken leder visserligen också till frihet, men bara för de priviligierade, för de rika, för borgarklassen, för överklassen, för eliten. Och den leder inte till trygghet för majoriteten av befolkningen.

Ett sådant nytt parti som jag är ute efter har jag skrivit om i en rad inlägg. Det senaste finns att läsa här.

Borgarmedia: DN
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

Privatiseringar och nedskärningar orsaker till försämring

Patientsäkerheten i Sverige har försämrats de senaste åren skrivs i SVD idag. Det kan ha orsakat upp till 3000 dödsfall. Uppgiften kommer från ett seminarium ordnat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) under Almedalsveckan. Mycket fokus läggs i artikeln vid rapporteringssystem och liknande för att komma åt problemet. Men inget skrivs om det som är den troliga orsaken till försämringen av patientsäkerheten.

Nämligen de nedskärningar som gått hand i hand med försämringarna av säkerheten. Ideologin styr både SKL:s rapportering och tidningarnas. Därför står inget om det uppenbara faktum att försämringar leder till just försämringar. Nedskärningar innebär automatiskt försämringar. Det verkar ju ganska uppenbart för även den mest oinsatte. Nu bekräftas detta av den rapport som SKL presenterade i Almedalen.

Den bästa åtgärden vore naturligvis att vi återställde vården till det skick den befann sig innan nedskärningarna. Samtidigt är det naturligtvis ingen fel på en förbättring av rapportering och uppföljning. Men den viktigaste åtgärden är naturligtvis en återställare till en allmän, god och bra vård för alla.

Vid sidan av nedskärningar innebär även privatiseringar en försämring av sjukvården. Undersökningar från USA visar på en dyrare sjukvård, en ojämlik sjukvård och en ineffektivare vård.

Läs mer om sjukvård.
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-07-06

Javisst ska vi värna vissa värden

Vi ska värna trygghet, anställningstrygghet och trygghet på andra sätt. Alla barn ska ha rätt till en skola av god kvalitet. Alla människor ska kunna arbeta. Bra daghem ska vi värna om. Bra för alla. Vi ska värna om solidaritet och gemenskap. Alla människors lika rättigheter. Mer demokrati som omfattar alla samhällets områden, även ekonomin och storföretagen. Värna om religionsfriheten - vilket kräver ett sekulärt samhälle. Värna om yttrandefriheten. Jämställdheten. Jämlikheten. Vi ska värna om välfärden. En välfärd för alla, inte bara för de rika. Det finns många värden att värna om. Liberalerna hjälper oss inte med detta.

Därför säger vi nej till liberalerna. De talar med kluven tunga eller ljuger rakt upp och ner.
Därför ska vi säga nej till privatskolor och privatdaghem. Det ökar segregationen, utanförskapet och otryggheten.
Därför säger vi nej till försämringar av arbetsrätten. Det ökar otryggheten, slår mot solidaritet och gemenskap.
Därför ska vi säga nej till arbetarfientliga rasistpartier. Framgångar för såna partier motverkar trygghet, solidaritet och gemenskap.
Därför säger vi nej till borgarregeringens bostadspolitik. Den ökar ojämlikheten, utanförskapet och segregationen.
Därför säger vi nej till försämringar i a-kassan. Det leder till ökad utslagning och segregation
Därför säger vi nej till borgarnas övervakningspolitik i namn av "kamp mot terrorn"
Därför säger vi nej till regeringens sjukvårdspolitik. Den försämrar för vanligt folk och skapar ojämlikhet.
Därför säger vi nej till den ruttna flyktingpolitiken. Den skapar otrygghet och utanförskap.

Liberalerna och borgarna är bara ute för att skapa en grundotrygghet bland arbetare och fattiga. De vill bara värna om "värdet" i att rika har det bra. Att de som redan har ska ha mer. Att borgarklassen ska gynnas. Det är de "värden" som liberalerna och borgarregeringen vill värna om.

Mer i borgarmedia: SVD, DN, AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2007-07-04

Bostadssegregation och fräcka hus

En debattartikel i dagens SVD, Integrationens blinda fläck, tar upp brister i den nuvarande regeringens integrationspolitik. Jag tycker kritiken brister på många punkter och regeringens politik är betydligt svagare och sämre än vad artikelförfattaren anser.

Kärnan i artikelns kritik av regeringens politik är att det inte räcker med arbetsmarknadspolitik för att få bort utanförskap. Det behövs också åtgärder för att bli av med det segregerade boendet.

Men debattören misslyckas helt med att peka på vad borgarregeringen gjort för fel i bostadspolitiken. Istället tar han en rad utländska exempel på vad som kan göras. Men inget av det kan genomföras när man har en regering som tagit bort subventioner för bostadsbyggande, vill privatisera det mesta, förvandla till bostadsrätter och som vill ha marknadshyror. Kritiserar man inte dessa inslag i regeringens politik så blir kritiken meningslös. I själva verket är det så att den borgerliga regeringens politik leder till ökad segregation och sämre boende. Något som debattören inte tycks ha förstått.

Kommunerna å sin sida verkar mer intresserade av att bygga fräcka hus och "synas på kartan" än att ta itu med segregationsproblem. Så länge det är så ser jag ingen lösning på det segregerade boendet. Jag har inget emot fräcka hus och höghusområden a la Manhattan. Men de sakerna löser inte bostadsproblemen och segregationen. För mycket fokus på sådant gör att man glömmer bort de verkliga problemen på bostadsmarknaden. Problem som borgarregeringen förvärrar med den förda politiken.

Tidigare inlägg: Byggande och bostadspolitik, Bostadsbristens Göteborg, Endast sociala åtgärder kan minska brottslighet, Bygg fler bostäder för vanligt folk
Borgarmedia: SVD1, E24, SVD2, DN1, DN2, DN3, SVD3, DN4, DN5, SVD4
Bloggat: Jonas Morian, Bloggvänstern Stockholm, Bloggen Bent
Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , ,

2007-06-25

Rena politiska propagandan

Återigen en opinionsundersökning. Denna gång skriker rubrikerna ut att socialdemokraterna backar. Nyligen gick socialdemokraterna framåt i en undersökning och då var rubrikerna att Vänsterpartiet skulle hamna utanför riksdagen. Det är bara att konstatera - opinionsundersökningarna används som politisk propaganda. De beställs väl troligen i det syftet från början. Det är inga opinionsundersökningar. Det är delar av den borgerliga propagandan som försöker förminska dominansen för socialdemokraterna och deras stödpartier.

Ali Esbati skriver intressant om detta:
Fram till valet kommer det att kunna upp och ner massvis med gånger för enskilda partier. Sånt är föränderligt. Att DN är en kampanjtidning för borgarna är dock ett mycket stabilt faktum.

Analysmannen på DN börjar för övrigt jobba upp stilen igen. Det är en distinkt stil; att presentera det man vill ska hända, som något som, efter en ”analys”, bedöms kunna ske, underförstått måste ske.
Trots överläget i opinionen anser jag ändå att vänstern måste diskutera hur vi ska kämpa mot privatiseringar, försämringar för arbetare och fattiga etc. Att vänta på regeringsskifte löser ingenting. Socialdemokratena kommer om de vinner nästa val inte att återställa det som borgarregeringen förstört. Inte heller kommer socialdemokraterna att föra en politik som skiljer sig speciellt mycket från borgarregeringens. Även socialdemokraterna är för privatiseringar och har i regeringsställning försämrat en massa saker för vanligt folk.

Arbetare och vanligt folk i Sverige kan inte sätta sin lit till ett regeringsskifte. Vi måste börja kämpa för våra rättigheter. Det finns inget av de stora etablerade partierna som kommer att skapa förbättringar för arbetarklassen frivilligt.

Inte ens vänsterpartiet? Eller? Hur ser vänsterpartiet på stöd till en nyliberal socialdemokratisk regering? Är det viktigt att få sitta vid maktens taburetter? Eller säger man som danska Enhedslisten: Vi stöder bildandet av en socialdemokratisk regering, men kommer att rösta emot alla förslag till nedskärningar och försämringar för vanligt folk. Rösta mot alla förslag till privatiseringar och stöd till krig i främmande land. Ja, hur ställer sig vänsterpartiet?

Läs mer om regeringsfrågan
Borgarmedia: DN, SVD
Andra bloggar: Josefin Brink, Thomas Hartman, LOKE
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-16

Mer till de rika - mindre till de fattiga

Den borgerliga regeringen verkar fast inriktad på en politik som går ut på att slå mot de fattigaste och gynna de rikaste. Skatter som fastighetsskatten och förmögenhetskatten som i huvudsak berör rika tas bort.

Medan man slår hårt mot de allra fattigaste, människor som är sjuka ofta (arbetare är oftare sjuka än vad borgare är), mot folk som är förtidspensionärer, arbetslösa osv. Avgifter för försäkringar som fattiga behöver höjs (ex. arbetslöshetsförsäkringen), rättigheter till försäkringar minskas eller så minskas möjligheter till att få ut på försäkringarna (ex. sjukförsäkringen). Ett förakt för de missgynnade i samhället avspeglar sig tydligt i den borgerliga regeringens politik. Åt de som redan har ska vara givet säger man klart och tydligt. Åt de som inget har, ännu mindre.

Vanligt folk, fattiga och arbetare borde dock inte vänta till nästa val med att protestera mot borgarregeringen. Protester borde börja nu.

Borgarmedia: DN, SVD,
Bloggare: Jinge, Annica Tiger, Jessika, Livet efter, jj.n
Läs mer om social välfärd och rättvisa hos Socialistiska Partiet.
Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , ,