Google
 

2007-09-30

Straffa de fattigaste!

Alliansen fortsätter på den inslagna vägen. De människor som har det sämst är de som ska betala de rikas ökade rikedom. I Stockhom slår man till med att försämra socialbidragsnormen.

Samtidigt har alliansens bostadpolitik lett till stor brist på bostäder. Nåt som kan utnyttjas av hyresvärdar som sätter rena fantasipriser när de hyr ut lägenheter till socialförvaltningen i Stockholm. Likadant är det i andra delar av Sverige.

Alliansen har en bostadspolitik som leder till färre bostäder, färre billiga bostäder och på sikt till att folks tvingas leva i husvagnar och kåkstäder.

Där alliansen styr lokalt har man också en socialpolitik som ihop med annat i alliansens politik (försämrade villkor för sjuka och arbetslösa) som kommer att leda till att folk hamnar i riktigt utanförskap. Folk ramlar ur de sociala systemen. Folk som då blir tvungna att tigga, leva på släktingar, jobba svart eller bli kriminella för att överleva.

Det är de alternativ som återstår när man inte längre kan få aktivitetsstöd, a-kassa eller sjukstöd och inte heller kan få ett jobb. Det finns sätt att komma till rätta med problemen. Men alliansens politik leder inte dit.

Alliansen fortsätter att straffa de fattigaste. Otrevligt. Obehagligt. Nästan fascistiskt.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: ,

2007-08-30

Personalbrist? Varför?

Rapporten om hanteringen av fallet Louise från den oberoende utredaren har kommit. Ingen person pekas ut enligt tidningarna. Utan istället hänförs problemet till brist på personal och ledningsproblem.

Men en person pekas ju faktiskt ut. Den ansvarige chefen. Han saknade kompetens för det jobb han hade. Och frågan är ju varför det saknades personal? På det svarar utredaren ingenting vad jag kan se i tidningarna.

Så det kan ju beropå en politisk och religiös kultur där sådana här frågor inte anses viktiga. För det viktiga i den typen av religiösa kretsar som finns i Småland och Vetlanda är ju att värna om familjen. Det är min teori om varför det gick så snett i fallet Louise. Om varför det inte fanns personal och varför man hade en inkompetent chef.

Borgarmedia: DN1, SVD1, SVD2
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter:

2007-08-22

Vilka höga aborttal?

Snacket om höga aborttal från kristna sekterister är bara skitsnack. Det finns ingen anledning till att antalet aborter måste minska. Det är förmodligen ingen skada skedd om så sker, men heller inget problem om det inte sker. Aborttalen i Sverige är nämligen inte speciellt höga.

Jag kan inte förstå argumenten för att aborttalen skulle vara ett problem, Aborter, varför ska de minskas? och inte heller Syrran förstår problemet Men fatta: Höga aborttal är inte ett problem

Mer i kristen borgarmedia: Dagen1, Dagen2, Dagen3

Tips från: Tommy Rydfeldt och Knuff.se
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-07-06

Javisst ska vi värna vissa värden

Vi ska värna trygghet, anställningstrygghet och trygghet på andra sätt. Alla barn ska ha rätt till en skola av god kvalitet. Alla människor ska kunna arbeta. Bra daghem ska vi värna om. Bra för alla. Vi ska värna om solidaritet och gemenskap. Alla människors lika rättigheter. Mer demokrati som omfattar alla samhällets områden, även ekonomin och storföretagen. Värna om religionsfriheten - vilket kräver ett sekulärt samhälle. Värna om yttrandefriheten. Jämställdheten. Jämlikheten. Vi ska värna om välfärden. En välfärd för alla, inte bara för de rika. Det finns många värden att värna om. Liberalerna hjälper oss inte med detta.

Därför säger vi nej till liberalerna. De talar med kluven tunga eller ljuger rakt upp och ner.
Därför ska vi säga nej till privatskolor och privatdaghem. Det ökar segregationen, utanförskapet och otryggheten.
Därför säger vi nej till försämringar av arbetsrätten. Det ökar otryggheten, slår mot solidaritet och gemenskap.
Därför ska vi säga nej till arbetarfientliga rasistpartier. Framgångar för såna partier motverkar trygghet, solidaritet och gemenskap.
Därför säger vi nej till borgarregeringens bostadspolitik. Den ökar ojämlikheten, utanförskapet och segregationen.
Därför säger vi nej till försämringar i a-kassan. Det leder till ökad utslagning och segregation
Därför säger vi nej till borgarnas övervakningspolitik i namn av "kamp mot terrorn"
Därför säger vi nej till regeringens sjukvårdspolitik. Den försämrar för vanligt folk och skapar ojämlikhet.
Därför säger vi nej till den ruttna flyktingpolitiken. Den skapar otrygghet och utanförskap.

Liberalerna och borgarna är bara ute för att skapa en grundotrygghet bland arbetare och fattiga. De vill bara värna om "värdet" i att rika har det bra. Att de som redan har ska ha mer. Att borgarklassen ska gynnas. Det är de "värden" som liberalerna och borgarregeringen vill värna om.

Mer i borgarmedia: SVD, DN, AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2007-06-01

Bra att åklagare granskar "fallet Louise"

Det är bra att åklagaren beslutat sig för att granska Vetlanda kommuns hantering av det s.k. "fallet Louise". Ett fall som TV-programmet Uppdrag Granskning, med sin kontroversielle programledare Janne Josefson, gjorde känt.

Men jag menar att det som måste undersökas är om den här typen av ärenden systematiskt hanteras oansvarigt i det religiösa Småland.

Josefsson behövs, men missar målet i fallet Louise
Adaktusson försvarar övergrepp
Kristna värderingar bakom sociala missförhållanden?

I pressen: DN, SVD
Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , ,

2007-05-29

Endast sociala åtgärder kan minska brottslighet

Polisförbundet har låtit gör en undersökning av framtidens krav på poliser. Man konstaterar att det stora problemet inte är antalet poliser, inte heller utrustningen. Det stora problemet är utbildningen. Det är bra att polisens fackliga organisation, i motsats till politikerna i Sverige, inser att det är utbildningen det hänger på. I DN presenterar polisförbundets ordförande Jan Karlsen utredningen.

Där görs bedömingen att det ökande utanförskapet vi ser i Sverige hos olika grupper är det som kan bidra till en ökad kriminalitet av en sort som polisen med nuvarande utbildning har svårt att rå på.
"I dagens mångkulturella samhälle kan både invandrare och infödda uppleva utanförskap. Kanske för att det jobb man haft har försvunnit, kanske för att man inte lyckas få något av alla de jobb man sökt. Vilken anledningen än är så riskerar känslan av utanförskap att leda till att man blir ett lätt offer för alltifrån olika ungdomsgäng till extremistgrupper, antingen det är invandrarfientliga grupperingar eller till exempel extrem fundamentalism, men även för kriminella gäng som rekryterar ungdomar i marginalen."
Polisförbundet menar att samhället av olika anledningar får ökade klyftor och att detta i sin tur skapar en accelerande utveckling med ökade utanförskap, ökande klyftor osv. Detta kan då leda till olika typer av samhällen eller scenarier.
"Scenarierna, som vi har valt att kalla Folkhemmet, Bullerbyn, Klansamhället och Nattväktarstaten, pekar på att de trender vi ser redan i dag - minskad respekt för auktoriteter, ökade klyftor etc - kan få stor påverkan på hela samhällsbygget. Om klyftorna ökar kommer detta dessutom sannolikt att driva på den minskande respekten för auktoriteter."
För att problemen ska kunna hanteras menar Jan Karlsen och polisen fackliga organisation:
"Ska poliserna på ett professionellt sätt möta människor i utanförskap måste de ha en god förmåga att hantera olika kulturer och bakgrunder. Den alltmer avancerade ekonomiska, IT- och miljöbrottsligheten ställer också höga krav. Utvecklingen förutsätter en gedigen polisutbildning. Med en treårig högskoleutbildning som byggs på med kontinuerlig vidareutbildning finns det stora möjligheter för svensk polis att möta framtiden."
Det är vettigt. Istället för att satsa på grövre beväpning och fler poliser som borgerliga politiker verkar tycka föreslår Polisförbundet bättre utbildning. Något som jag håller med om och har berört i flera tidigare inlägg. Men det krävs mer. Snedrekrytering måste avhjälpas. Det är lättare att hantera folk med olika typer av utanförskap om det finns människor från den aktuella gruppen inom polisen. Från England och USA finns en mängd utredningar och praktiska exempel som visar på detta faktum. Fördomar, rasism, homofobi och andra fördomsfulla attityder som enligt undersökningar finns inom svensk polis måste arbetas bort. Olämpliga poliser måste omskolas eller så får de sluta som poliser.

Dessa saker kan förbättra polisen, men leder inte till nån egentlig minskning av brottsligheten eller förbättring av samhället. För att det ska ske krävs sociala satsningar, såsom socialt bostadbyggande, dvs suventionerat och planerat byggande av hyresrätter, en planering av byggandet för att motverka segregering. Vad som bland annat krävs är:
  • Att politiken tar över från marknaden när det gäller bostäder, då marknaden skapar bostadslöshet och segregation. Samt undermåliga hus, vilket vi sett i tidningar och TV de senaste dagarna.
  • Att arbetstiden förkortas och jobben delas så att arbetslösheten kan minskas. Detta kräver att politiken tar ansvar för arbetsmarknaden och att den inte lämnas åt olika marknadsfunktioner. Ty dessa skapar arbetslöshet, segregation och utanförskap.
  • Att privatiseringen av skolan stoppas och att skolan återförstatligas. Detta eftersom privata skolor skapar segregring, utanförskap och ökade klasskillnader.
  • Att sjukvårdsprivatiseringar stoppas. För dessa skapar i längden stora skillnader i hälsa mellan olika samhällsklasser vilket i sin tur leder till utanförskap och segregering.
Först om en rad sociala åtgärder vidtas kan en eventuell framtida ökning av brottslighet förhindras.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-05-23

Nationalism - inget bra sätt att bekämpa Sverigedemokraterna

Petter Larsson skriver i en krönika i Göteborgs-Posten att retoriken när de borgerliga mainstream-partierna (inklusive sossarna) debatterar mot Sverigedemokraterna går käpprätt åt helvete när man tar till nationalistiska argument. Han menar att detta är förkastligt och felaktigt.
"Men det är att leka med elden. Problemet är att socialdemokratin därmed accepterar en av sd:s grundidéer: att det finns något (en hållning, ett antal värden, en essens) som är svenskt och att detta är bättre än det som är osvenskt. Så normaliseras fiendens språk och tankar.
Risken är att folk går på det - särskilt när det kommer från ett stort parti, som inte kan misstänkas för rasism.

Är det inte just den här typen av klimatpåverkan som är den stora faran med högerpopulismen? Sverigedemokraterna kommer sannolikt inte att bli något betydande parti i väljarsiffror under överskådlig tid - med några få lokala undantag. Men om de tillåts styra det offentliga samtalet, vad vi pratar om och hur vi gör det, så har de redan delvis vunnit."
Jag håller med. Att bekämpa Sverigedemokraterna med deras egna medel innebär ju att deras åsikter vinner, även om de som parti inte vinner.

I stället måste man bekämpa dem på annat sätt. Vi måste ta upp vardagsfrågorna, de sociala rättvisefrågorna och ge andra svar än Sverigedemokraternas papegojliknande upprepande av ett mantra.

Bostadsbrist och bostadssegregation med problem och förfall i en del arbetarklassområden beror på flera saker. Dessa är:

1. Borttagna bostadssubventioner vilket lett till minskat bostadsbyggande och bostadsbrist
2. Ombildning av allt fler hyresrätter till bostadsrätter vilket gör boendet dyrare
3. Arbetslöshet och utanförskap för arbetarklassen som gör folk fattigare vilket elder till ett alltmer segregerat boende

Detta åtgärdas med ett återinförande av bostadssubventioner och byggande av fler hyresrätter. Istället för mer marknad, som bara gynnar de rika, inför vi mer reglering, något som gynnar de fattiga, arbetarklassen. Detta leder till fler byggda hyresrätter och färre bostadsrätter. En politik för full sysselsättning måste återigen införas.

Arbetslöshet, utanförskap, marginalisering, våld slår hårdast mot arbetarklassen. Det finns ett samband mellan dess saker. Arbetslöshet skapar de tre senare. Sammantaget leder de till ökad segregering.

Åtgärdas med en politik för full sysselsättning. Börja med att återanställa 265 000 människor i offentlig sektor. Tidningen ETC tog fram ett förslag inför valet förra året. A-kassan återställs till 100%. Läs ett förslag med finansiering till detta. Att minska löneskillnader är ytterligare en åtgärd som minskar dessa problem. Det kan man gör genom att höja kvinnors löner och genom att höja offentliganställdas löner. Med minskade klyftor i samhället och minskad arbetslöshet minskar också våld och brott.

Arbetarklassen åker mer kollektivtrafik än andra. Att satsa på kollektivtrafiken innebär att man förbättrar för arbetarklassen. Dessutom förbättrar det miljön.

Sjukvården försämras och privatiseras. Privatiseringar leder till en dyrare sjukvård och en segregerad sjukvård. Arbetarklassen får då sämre sjukvård än de rika. Istället ska vi förbättra sjukvården genom att stoppa privatiseringar , göra tandvården fri och förbättra för äldre. Vad ytterligare privatiseringar kan leda till visar Michael Moore i sin senaste film Sicko. Han kritiserar också den svenska regeringen.

Privatiseringen av pensionerna missgynnar arbetarklassen. Pensionssystemet måste alltså förbättras.

De gemensamma egendomar (telefonnätet, järnvägar, busstrafik med mer) som olika borgerliga och socialdemokratiska regeringar försnillat leder till försämringar för de med sämst betalningförmåga, för de som tjänar minst, arbetarklassen. Ta tillbaka dessa egendomar.

Avregleringar har lett till dyrare priser i exempelvis elmarknaden. Inte heller någon annan stans kan man se nåt som gjort det bättre för arbetarklassen med avregleringar. Regleringar kan införas igen för att gynna arbetarklassen.

Den nuvarande borgerliga regeringen har gynnat de rika med diverse skattelättnader. Naturligtvis inför vi dessa skatter igen och minskar på det sätte klyftorna i samhället. Något som leder till minskat utansförskap, minskad segregering etc. När vi ändå håller på ser vi till att skatt på räntor , aktieutdelningar etc får samma reella procentsats som skatt på arbete. Bör leda till en höjning av det förstnämnda och en säkning av skatten på arbete. SItuationen för arbetarklassen förbättras.

För att minska segregeringen inför vi återigen en statlig skola och avslutar det för arbetarklassen farliga exprimentet med alltfler privatskolor (så kallade fristånde skolor).

Det går säkert att forstätta en stund till, men min poäng kanske kommer fram, vi bekämpar Sverigedemokraterna bäst genom att presentera bättre förslag på lösningar av olika problem. De lösningar vi inom vänstern presenterar på sociala problem måste gynna hela arbetarklassen.

Politiken måste utgå från arbetarklassens behov, inte utgå från diverse livstilsfrågor. För då lämnar vi fältet fritt för populister från höger. Vi i vänstern måste tala i ett underifrånperspektiv. Oxh kom ihåg, det är inte Sverigedemokraterna som främst bojkottas av det etablerade. Det är vänstern. Bojkotten mot oss från borgarmedia är klart större och effektivare än något som eventuellt drabbar SD. Det är vi inom vänstern som behandlas illa. Inte SD.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2007-05-22

När blir Mauricio Rojas Sverigedemokrat?

Man kan inte annat än undra. I Mauricio Rojas inlägg i DN ser han kommunister i varje buske. Ja, kommunister har skrivit varenda läromedel, varenda bok och sprider falsk propaganda. Hemlig kommunistpropaganda alltså. Herregud, böckerna beskriver det moderna Sverige som om det skapats av människor i kamp, som ett verk av vanliga männsikor. Men förstås vet Mauricio Rojas bättre. Vanliga människor är oförmögna att skapa någonting. Allt skapas av några få fantastiska män (naturligtvis män, kvinnor verkar inte existera i Rojas artikel).

För mig är Rojas artikel precis samma sak som när Sverigedemokraterna beskriver Sverige som full av smygkommunister som hotar den "svenska kvinnan" och de "svenska familjeidealen".

Mauricio Rojas "undersökning" är i själva verket inget annat än patetisk traditionell antikommunism och förnekande av vanliga människors roll i historien. Han vräker ur sig diverse påståenden som inte beläggs och som troligtvis helt saknar relevans och sanning. Socialpolitik (han menar social välfärdspolitik förstår man) kan inte förändra någonting skriver han. Vad var det då som förändrade Sverige under 1950-talet, 1060-talet och 1970-talet till världens kanske mest jämlika och jämställda land? Men detta är förstå produkten av några enskilda starka män till kapitalister i Mauricio Rojas förvirrade hjärna. Alla inser att karl'n faktiskt är ute och cyklar med sin "undersökning" och sin artikel.

När han skriver att det var män som Johan August Gripenstedt, Gustaf de Laval, Lars Magnus Ericsson eller Nils Gustav Dalén som skapade landet och inte det vanlig arbetande folket visar Mauricio Rojas ett förakt för arbetare och fattiga som i kamp tvingat fram allmän och lika rösträtt, pensioner och mycket annat. Samma förakt som högerpartier och deras medlemmar alltid visat. Vad skulle dessutom de nämnda gubbarnas företag ha varit utan arbetarna?

Och ärligt sagt, vad har LM Ericsson gjort? Han uppfann inte ett skit. Hans företag höll på att gå åt helvete så staten gick in och tog över telefonnäten som bolaget drev. Och sen var det statliga beställningar som garanterade hans företags överlevnad. Att rädda hans företag var dock inte ändamålet med att staten övertog telefonnäten. Nej, att man övertog driften av telefonnäten berodde på att man ville få en utbyggnad till alla delar av landet och se till att alla männsikor, oavsett klass och bostadsort skulle kunna ha telefon. Så länge nätet var i privata händer var det bara lönsamma folkgrupper och orter som fick telefon. Det är så marknadskrafterna fungerar. Mycket ojämlikt och orättvist alltså.

Mauricio Rojas påstår i sin artikel att han presenterar "den vetenskapliga sannaingen". Sånt trams. Han presenterar en ideologisk partsinlaga som i argumentation och blindhet inte står Sverigedemokraterna efter. Snart dags för partibyte igen?

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-04-27

Josefsson behövs, men missar målet i fallet Louise

I Aftonbladet har Håkan Jaensson skrivit en artikel, Fallet Josefsson, som ifrågasätter Janne Josefsson som samhällskritiker. En hel del av kritiken är korrekt men Jeansson missar precis som Josefsson målet.

Josefsson kritiseras i artikeln för att servera enkla lösningar och enkla svar. De ansvariga politikerna ska bort. Ingen egentlig analys görs. Politikerföraktet göds. Kritiken är rätt, men den viktiga kritiken kommer Jaensson aldrig fram till. Den har att göra med det som Josefsson missar och som är den egentliga anledningen till en del av Jaenssons kritik.

Josfesson kritsierar med rätta de sociala myndigheterna och socialpolitikerna i Vetlanda. men han går aldrig bakom individena och försker förstå varför de enskilda handlar som de gör. Ingen djupare analys. Detta gör att vi som ser programmen genetligen inte blir ett dugg klokare. Det enda som händer är att vi blir emotionellt upprörda. Våra känslor kokar. Sånt kan vara bra, men är inte enbart av godo. Det finns stor risk att det politikermissnöje som uppstår i sådana här lägen kanaliseras till stöd för partier som gjort sig till tolkar för politikerförakt och populistiskt missnöje. Ja, Josefsson kan med sina program tyvärr gynna ett sådant parti som Sverigedemokraterna. För att inte ett viktigt avslöjande program som Uppdrag Granskning ska fylla ett sånt negativt syfte måste Josefsson och andra avslöjare gå mycket djupare i olika fall och finna de egentliga, mera djupliggande orsakerna till att det blir så fel som i fallet Louise.

Vad Josefsson inte tittat på och det som jag tror ligger bakom det systematiska fel som finns hos sociala myndigheter i vissa delar av Småland är en kristendom med konservativa familjeideal. Att sådant genomsyrar samhället får myndighetspersoner att värdera Familjen högre än allt annat och därför dra sig för att ingripa mot uppenbara missförhållanden. Familjen är ju alltid det bästa för barnen och finns inte en hel familj så är mamman i alla fall det bästa och finns inte hon så är det pappan. Familjen får alltså alltid en chans till. Missförhållanden i familjen ses som olycksfall i arbetet, tillfälligheter, och inget systematiskt. Alltså behöver myndigheterna inte ingripa. Och Josefsson gör samma fel, han ser missförhållandena som ett utslag för odugliga personer, personer på fel plats och missar därför det systematiska fel som finns i sociala myndigheters hantering i det av den kristna religionen präglade höglandet i Småland.

När Jaensson sen kritiserar Josefsson i sin tur gör han samma fel. Det är bara individer som står i centrum. Han ser inte att Josefsson missar att kritisera ett system som inte fungerar och därför blir hans kritik också alltför upphängd på individer och individuella fel och brister, när han istället borde kritisera ytlighet och peka på det som Josefsson missat. De systematiska fel som beror på en konservativ familjesyn. En unken familjesyn som präglar både kristdemokraterna och sverigedemokraterna. Kritiserar man de grundläggande förhållandena istället för individer så blir programmen inget stöd för obskyra partier som sverigedemokraterna utan en kritik av dem istället. Samtidigt som kritiken av samhällets funktion blir bättre och adekvatare.

Andra bloggar om: , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-04-25

Adaktusson försvarar övergrepp

När Adaktusson angriper Jan Josefsson och Uppdrag Granskning i sina program i TV8 så kan jag inte se det på annat sätt än att Adaktusson försvarar sina religiösa värderingar. Han går in och kritiserar Janne Josefsson därför att det är just kristna religiösa värderingar som är en del av det som lett till de övergrepp som skett i de ärenden som Uppdrag Granskning rapporterat om från Småland. Kristendomens unkna familjeideal sätts före barnens väl och ve. Detta leder ibland till den typen av övergrepp vi sett exempel på i Uppdrag Granskning och andra TV-program de sista åren (ex. Bobby-fallet, Louise-fallet). Det behöver inte vara religiösa, troende människor inblandade direkt, konservativa familjevärderingar genomsyrar ändå delar av Småland. Övergreppen är den yttersta konsekvensen av den konservativa familje- och kvinnosyn som finns inom delar av kristendomen.

Jag ser det som viktigt att Josefsson gör den här typen av program som avslöjandet om fallet Louise innebär. Det hindrar inte att en del personer kan få stora problem efter ett reportage av den typen, något som Hjördis Flodström Nilsson påpekar i en debattartikel i SVD, "Josefsson sprider socialpornografi". Men det handlar ju om myndighetspersoner och deras verksamhet måste ju få granskas. Vad jag kan förstå far heller inte Josefsson och Uppdrag Granskning med några lögner. Artiklarna och Adaktussons program som riktar sig mot Josefsson och Uppdrag Granskning blir därför i slutändan inget annat än försvar för övergrepp som faktiskt har begåtts. Övergrepp som förmodligen har blivit möjliga på grund av kristna konservativa familjevärderingar som präglar stora delar av Småland. Det som inte är förvånande är att det delvis är kristna som står för angreppen på Josefsson.

Andra bloggar om: , , , ,

Göteborg

Etiketter: , , , , ,

2007-04-18

Kristna värderingar bakom sociala missförhållanden?

Både fallet Louise och fallet Bobby har handlat om händelser i bibelbältets Småland. Är det så att såna här missförhållanden och sådan passivitet från myndigheternas sida är vanligare i det området, eller är det bara en tillfällighet att de mest kända fallen av underlåtelse att ingripa mot dåliga familjeförhållanden råkar finnas i bibelbältet.

Jag tror inte det. Jag tror att de stockkonservativa familjevärderingar som finns i vissa kristna sekter och inom de svenska kristdemokraterna påverkar vad som sker. Värderingar där det alltid är bättre att bo med familjen. En inställning som gör att myndigheterna blundar för missförhållanden inom familjen.

Nån borde undersöka detta och om det visar sig vara på det sättet att de krsitna värderingarna är en avgörande faktor för myndigehetrs passivitet så måste inflytandet från kristendomen i Sverige minskas. Tramset om den kristna etiken som en grund för det svenska samhället kan avfärdas. Den kristna etiken leder ju till allvarliga missförhållanden.

Etiketter: , ,