Google
 

2007-10-24

Bra med trängselavgift

Svenska Dagbladets rubriksättare verkar ha en dålig dag. På en artikel som klart visar de positiva effekterna av trängselavgifterna sätter man rubriken"Miljöeffekten ännu svag av trängselskatten".

Biltrafiken har minskat med 15-20% på grund av trängselavgiften i Stockholm. Detta måste betraktas som ett bra resultat. Och som ett miljövänligt resultat. För att man ska uppnå en ännu rejälare minskning av biltrafiken i Stockholm och andra storstäder behövs komplement till trängselavgifter och bilism.

Det bästa komplementet till trängselavgifter är utbyggd spårbunden kollektivtrafik. Sådana satsningar måste öka.

Ett annat komplement är att bygga staden tätare så att kollektivtrafiken kan utnyttjas bättre. Nya bostadsområden ska alltså byggas där det redan finns kollektivtrafik som är spårbunden. Eller där man lätt kan bygga ut spårbunden kollektivtrafik.

Vad som inte behövs är däremot fler biltrafikleder. All sådan utbyggnad borde stoppas. Den borgerliga alliansen gör helt fel när man i Stockholm satsar på nya biltrafikleder. Det är en miljöfientlig politik.

Borgarmedia: SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-10-12

Miljöpartiet förvirrar

I ska har naturligtvis Miljöpartiet rätt. Flyget är en stor miljöbov och det är vansinnigt att flygbränsle inte kan beskattas. Naturligtvis krävs det en utbyggnad av järnvägen i Sverige. Och det är naturligtvis onödigt att flyga Göteborg-Stockholm.

Men vad Miljöpartiet samtidigt glömmer och det är detta som förvirrar är att majoriteten av utsläppen av växthusgaser i Sverige inte kommer från flyget. De kommer från bilismen i storstäderna. Det är alltså denna som i först hand måste minskas. Det är i storstadsområdena som åtgärder främst ska sättas in.

Då är det väldigt svårförståeligt att Miljöpartiet tvingat igenom stora investeringar på en järnväg i Norrland som inte behövs. Den förbättrar inte läget när det gäller klimathotet. Ytterligare en sak som gör mig förvirrad om vad Mp egentligen vill.

När det gäller järnvägarna i Göteborgsområdet kan en första utbyggnadsetapp på Götalandsbanan kombineras med en utbyggnad av västra stambanan. Och Lerums kommuns invändningar kan lätt kringgås. Detta genom att bygga dubbelspår Göteborg-Landvetter flygplats-Borås-Herrljunga. Då ökas kapaciteten på västra stambanan, vi får en snabb förbindelse till Borås och till Landvetters flygplats (ja, flyg komer att behöva även i framtiden, men bör beskattas hårdare och endast för längre distanser).

Trängselavgifter bör naturligtvis också införas i Göteborg. Liksom en utbyggnad av spårvägen. Vad som inte behövs däremot är en utbyggnad av vägnätet för ökad biltrafik.

Ett annat inlägg om miljöpartiets förvirrande logik.
Borgarmedia: GP1, GP2, SVD
Bloggat: Arbetarens klimatblogg
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-10-04

Varför händer inget i Göteborg?

I hela Europa byggs spårvägar ut. Nu även i Stockholm, där en mängd nya linjer planeras enligt DN. Vilket naturligtvis är jättebra. Och det är bara att gratulera stockholmarna.

Men i Göteborg byggs det inte ut. Det enda som finns planerat är en förlängning av linje 5 till Östra sjukhuset. Vilket innebär några hundra meter spår över Munkebäckstorg så att 5:an kan forstätta från sin ändhållplats via 1:ans spår till Östra Sjukhuset. Men till de ställen där behovet är som störst kommer ingenting att byggas de närmsta 20 åren. Det är till Backa (som lovades spårvagn redan på 60-talet) och till Norra Älvstranden.

Naturligtvis behövs mycket mer spårväg i Göteborg än det jag nämnt ovanför att kunna minska biltrafiken. Utbyggnaden av 5:ans linje betyder i stort sett ingenting. Kombinerat med en sån utbyggnad bör också trängselavgifter införas i Göteborg.

Att inget händer i Göteborg tror jag beror på att staden är helt beoende av två stora förtag inom bilbranschen. Detta tillsammans med politiker som sitter i deras knän bäddar för att satsningar på bilism alltid tycks gå före satsning på en fungerande, effektiv och vettig kollektivtrafik. Dvs en spårbunden kollektivtrafik.

Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-09-04

Minskade utsläpp kräver ändrad stadsplanering

Vetsnkapliga rådet för klimatfrågor har kommit med en rapport som föreslår 20-25-procentiga minskningar av utsläppen av växthusgaser fram till år 2050. Enda möjligheten att upp nå ett sånt mål i Sverige är att minska biltrafiken. Vilket innebär att minska biltrafiken i storstäderna. Det kräver en förändrad stadsplanering, en rejäl utbyggnad av kollektivtrafiken och begränsningar av bilismen i storstäderna.

Vad som krävs är alltså:
 • Trängselavgifter i de tre största städerna.
 • Stopp för utbyggnad av biltrafikleder
 • Förtätning av våra städers innerområden där det finns bra kollektivtrafik
 • Ingen utbyggnad av bostadsområden, köpcentrum eller industriområden där det inte finns spårbunden kollektivtrafik
 • Rejäl utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i våra stadsområden
Däremot vänder jag mig mot bensinprishöjning därför att detta kommer att slå mot den landsbygdsbefolkning som behöver använda bilen. Trängselavgifter är bättre.

Borgarmedia: DN1,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-08-29

Män och överklass stora miljöbovar

Män är en större belastning för miljön än kvinnor skriver SVD idag. Det är i alla fall ingen nyhet för mig. Att det är i huvudsak män som kör majoriteten alla bensinslukande bilar i trafiken är väl nåt som alla vet. Men kön är bara en aspekt av det hela.

Det är i själva verket så att alla överordnade grupper och klasser är en större belastning för miljön och klimatet än underordnade.

Av det följer att:
 • Överklassen är en större miljöbov än arbetarklassen
 • Män som grupp är en större miljöbov än kvinnor som grupp
 • Infödda svenskar som grupp en större miljöbov än invandrare
 • Invånare i Sverige en större miljöbov än invånare i Kenya
Det är liksom kapitalismens konsekvenser. Vissa grupper av människor har mer resurser att använda. Och de använder dem ofta på ett miljöovänligt sätt.

Att åtgärda detta i ett kapitalistiskt samhälle är faktiskt inte lätt. De flesta åtgärder riskerar att ha en negativ fördelningspolitisk effekt. Så är det exempelvis med trängselavgiften i Stockholm. I förhållande till resurser slår avgiften hårdare mot arbetare och fattiga. Det enda som kan jämna ut detta förhållande är mer jämlik resursfördelning. Lägre inkomstskillnader i första hand.

Det är ofta också så att klimatförsämring och miljöförstöring drabbar fattiga och underordnade grupper av människor hårdare än vad de drabbar rika. Det är arbetare och fattiga som har sina bostäder nära fabriker, på översvämningsdrabbad mark osv. Och precis som i New Orleans är det fattiga som drabbas hårdast av naturkatastrofer som delvis orsakats av miljöförstöring.

Läs mer: Fattiga får inte plats i det nya New Orleans, Kampen om New Orleans, Miljö och klimat
Borgarmedia: DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , ,
--------------------------------------------------------------------------------------
I bloggosfären skriver för övrigt Syrran intressant om gud och ateism, Jinge om DN och dess USA-vänlighet, och Ett härta rött om vad man får läsa i fängelset.

Etiketter: , ,

2007-08-16

Fler trafikleder- varför?

Målet måste ju vara att minska biltrafiken. Framförallt på grund av klimatet, men också av andra miljöskäl. Bilism är resursslöseri av stora mått. Frihet, javisst. Och det är ju också där som svårigheten ligger när vi vill minska bilismen.

Länstyrelsen i Stockholms län säger nu ja till en ny förbifart runt Stockholm. Det kan man tycka är vettigt då trafiken på Essingeleden är totalt igenkorkad vid vissa tider. Men det är i själva verket kontraproduktivt. Och om det inte är det så är det onödigt. Kontraproduktivt därför att det medför ökad biltrafik och därmed försämrad miljö och ökande klimathot. Onödigt, för om vi lyckas minska biltrafiken trots att en ny motorväg byggts så kommer den nya vägen ju inte att behövas.

Istället borde man satsa på en utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Pengar till det kan man ta från trängselavgifterna, istället för att som nu låta dessa finansiera en ökad bilism. Heder åt de två partier som går emot den nya förbifarten.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-08-02

Trängselskatter - en bra grej

Det finns flera fördelar med trängselskatt. Också kallat trängselavgifter eller biltullar. Här är några saker som är bra med trängselskatter.
 • Det blir färre bilar och därmed bättre miljö i den stad som har trängselavgifter.
 • Bilåkandet minskar och därmed minskar klimatpåverkan.
 • Fler åker kollektivt vilket ger mer pengar till kollektivtrafiken och därmed en snabbare och bättre utbyggnad.
Som jag ser det borde dock också själva inkomsterna från trängselavgifterna användas tills satsningar på kollektivtrafik. Inte på nya vägar. Nya vägar innebär ju ökad bilism. Och det är problematiskt ur lokalmiljösynpunkt och ur klimatsynpunkt. Bilismen borde på alla sätt som står till buds, minskas.

Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SVD1, SVD2, SVD3
Andra bloggar om: , , , , , ,

Övrigt i bloggosfären: Jinge kommenterar Gudmundsson, Alliansfritt Sverige om den schizofrena regeringen Reinfeldt, Esbati kommenterar USA:s roll i Mellanöstern, Approximation skriver bra om skolan och Biology and Politics bra om Irak

Etiketter: , , , ,

2007-07-09

Höjning av bensinpriset - kanske inte det rätta

Jag är inte så säker på att en höjning av bensinpriset är den bästa åtgärden när det gäller att minska bilismen. Helt klart är dock att bilismen måste minskas. En höjning av bensinpriset kommer att slå förhållandevis hårdare mot landsbygden än mot städerna. Men det är i städerna som bilismen är störst och det är där den i första hand borde minskas. I städerna finns också stora möjligheter att konstruera effektiva kollektiva transportmöjligheter, något som är mycket dyrare och svårare i glest bebyggda trakter.

Därför tror jag att en kombination av åtgärder mot bilism och för en utbyggnad av kollektivtrafiken i städerna är bättre än en höjning av bensinpriset. De åtgärder jag kan tänka mig är följande:

Trängselavgifter i alla storstäder (Gbg, Malmö, Sthlm)
Begränsning av bilism genom avstängning för bilar av vissa områden i stadskärnor
Borttagande av reseavdragen
Utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik (spårvagnar, tunnelbana, pendeltåg)
Förbud mot shoppingcenter ute på landet i olika vägkorsningar.
Bensinsnålare bilar
Mer biogasbilar (etanolbilar är jag däremot tveksam till, då det visat sig medföra stora negativa miljökonsekvenser i ex. Brasilien)

Läs också: Klimathotet - en utmaning för vänstern, Klimathotet - vad kan du göra, Göteborg och klimathotet
Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, DN3, SVD3, SVD4, SVD5
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: , , , ,

Etiketter: , , , , ,

2007-06-26

Klimathotet - en utmaning för vänstern, del 4

Det växande problemet med växthuseffekten presenterar några problem för en klassmässigt baserad vänster. Hur ska vi kunna inför en politik som adresserar klimatproblemen och som inte har några negativa fördelningsmässiga konsekvenser. Jag har i ett par inlägg skissat på hur en sån politik skulle kunna se ut, Klimathotet - vad kan du göra? och Göteborg och klimathotet.

För Sveriges del handlar det väldigt mycket om våra städer, om vi ska kunna minska användningen av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar om stadsplanering. Städerna måste byggas tätare. Det handlar om kollektivtrafik som måste byggas ut rejält. Det handlar om att begränsa bilismen, genom exempelvis Trängselavgifter. Det handlar om att vi måste skapa ett transportsnålare samhälle. Det handlar om att fjärrvärmeverk som bränner fossila bränslen måste ersättas med värmepumpar och värmeväxling.

Detta därför att de alternativa lösningar som finns på energiproduktion och bränsleproduktion inte kan erbjuda hållbara alternativ, något som Miljöförbundet Jordens Vänner skriver om i dagens GP med anledning av etanol som alternativt bränsle. I en intern diskussion i mitt parti förkastas också solceller som ett gångbart alternativ i stor skala. Så här skriver dbr:
Solceller kommer att utvecklas, och kommer att fungera bra i mindre och lokala tillämpningar. Men, för att få ut hög effekt per ytenhet ur en solcell krävs väldigt speciella material (indium, gallium) som det råder brist på i jordskorpan. Även mindre effektiva solceller använder bristmaterial. Och det blir stora transportproblem av elen från Sahara… En kraftig utbyggnad av solenergi (även solvärme, inte bara el) är bra och nödvändig, liksom av vindenergi, men enligt de prognoser jag sett från Energimyndigheten kommer de inte att klara av att kompensera ens de mer modesta sparkrav på fossila bränslen som Sverige och EU har satt upp, utan att det blir rejäl energibrist. I summa: de som studerar hela energisystem är klart mindre optimistiska än de forskare som utvecklar olika energialternativ.

Vi bör alltså inte sätta allt för stor tilltro till alternativen när vi formulerar vår politik, utan faktiskt skissera var och hur vi föreställer oss att vi bör spara energi.
Trängselavgifter som jag är anhängare av har en del negativa fördelningseffekter som vänstern måste kunna hantera. Samma sak med mitt förslag att ta bort alla reseavdrag för biltransporter till och från arbetet. Dessa förslag innebär att rika kan fortsätta köra bil, men inte fattiga. Dvs en fördelningspolitisk effekt som gynnar de rika. Alltså måste fattiga och arbetare på något sätt kompenseras. Riktigt hur vet jag inte just nu. Men en lösning måste funderas ut. För förslagen om att ta bort reseavdrag och införa trängselavgifter i de större städerna tror jag är nödvändiga .

Borgarmedia: GP1, GP2, GP3, DN1, DN2, SVD1, SVD2, SVD3
Läs mer: Jinge, Arbetarens klimatblogg
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , ,

2007-06-11

När får vi biltullar i Göteborg?

Den första augusti återinförs biltullar i Stockholm. Hur länge dröjer det innan Göteborg får tummen ur och följer efter?
Detta skriver Signerat Kjellberg i ett mycket läsvärt inlägg om New Yorks trafikpolitik och om den diskussion som förs där om att utvidga biltullarna så att de gäller för all trafik till och från Manhattan.

Manhattan är redan en av världens miljövänligaste stadsmiljöer. Detta för att det är tättbebyggt, man kan gå enkelt till det mesta. Om det är för långt att gå kan man åka med den suveräna tunnelbanan som har både lokaltåg och expresståg (enda tunnelbanan i världen som har detta). Därför går, cyklar eller kollektivåker de flesta Manhattanbor till jobbet varje dag. Att ta bilen skulle bara göra det krångligt. Det räcker med alla som kommer in från omkringliggande delar av New York och från förorterna för att trafiken på vissa gator ska kännas tung. Trots det upplever man att vissa delar av staden har väldigt lite biltrafik med tanke på hur stor den är.

Nu tänker man göra New York och Manhattan ännu mer miljövänligt.

Läs några tidigare inlägg om biltullar, trängselavgifter och kollektivtrafik:
Göteborg och klimathotet
Trängselskatt framgångsrikt
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2007-05-16

Göteborg och klimathotet - vad kan göras?

Skrev tidigare en artikel om vad som borde göras med anledning av växthuseffekten. Nu vill jag konkretisera det hela och vad det skulle betyda i Göteborg.

De punkter jag tog upp var följande:

1. Ta bort reseavdragen
2. Inför biltullar (trängselavgifter) i alla större städer
3. Inga nya motorvägsbyggen i och kring storstäderna
4. Rejäl utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i storstäderna
5. Förtäta storstäderna

Konsekvenserna lokalt i Göteborg skulle bli:

1. Leder till ökad efterfrågan på kollektivtrafik för att pendla in och ut ur staden. Leder också till ökad efterfrågan på bostäder i närheten av arbetsplatserna och i centrala delar av Göteborg. För en ny bilistpolitik.

2. Samma som för ett, samt skapar ökad efterfrågan på kollektivtrafik i området innanför tullarna. Läs hur man kan göra detta i Göteborg och en internationell jämförelse. Pengarna som kommer in ska dock användas för att bygga ut kollektivtrafiken, inte till att bygga ut bilismen.

3. Samma som för två och ett. Stoppa alltså alla vansinnigheter med nya biltunnlar genom stan, Partihallsförbindelsen kan jag dock tänka mig att den byggs.

4. Löser de problem som uppstår som en följd av alternativ 1-3. Läs gärna mina tidigare artiklar om hur man löser detta i Göteborg. Det enda jag inte skrivit ordentligt om ännu är införande av expresslinjer på spårvägen. Jag återkommer i det ämnet.

För en bättre kollektivtrafik i Göteborg I
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg II
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg III
Kollektivtrafik är en rättighet!
För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IV
Kollektivtrafiken i Göteborg - varför en massa problem?
Snabbare utbyggnad av pendeltågstrafiken i Göteborg behövs
Skippa fyrspårsutbyggnaden genom Lerum
I Stockholm satsar man på spårvagn (Läs gärna: DN1, DN2)
Privat finansiering?

5. Förbättrar utnyttjandegraden av kollektivtrafiken och gör det lättare att gå eller cykla till jobbet. Löser problem som uppstår i samband med alt. 1 -3. En föräandring av svensk stadsplanering krävs naturligtvis också. Läs mer i ämnet:

Bygg fler bostäder för vanligt folk!
För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg I
För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg II
Förtäta och fräscha upp längs med Mölndalsån

Förutom Mölndalsåns dalgång (Getebergsäng, Almedal, Elisedal, Krokslätt, Sörgården, Lackarebäck och Kallebäck) som jag berör i mitt ovanstående inlägg finns stora möjligheter till förtätning i Bruså, Fredriksdal, Mossen, Toltorpsdalen, Johanneberg, Guldheden, Stampen, Gamlestaden och på Gårda. Dessutom finns mindre möjligheter i Annedal, Änggården, Kommendantsängen, Olivedal och Masthugget. Om det ämnar jag återkomma.

Jag tycker också att man mycket väl kan bygga skyskrapor i Göteborg och att man kan avsätta området längs med Mölndalsvägen och Mölndalsån till den typen av byggen. En som inte håller med mig om detta är Kamrat Felix. Mölndals kommun är redan inne på den linjen. Och efetrsom man ska muddra Mölndalsån tycker jag man kan påbörja arbetena med en uppfräschning i samband med det.

Läs mer, GP1, Gp2, GP3, GP4, Aftonbladet, DN3.

Tack till min bror Albert för goda diskussioner och samtal om stadsplanering, bilism, bostadsbyggande.

Jag har placerat min blogg i Göteborg på bloggkartan.se

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , , , ,

2007-05-15

Klimathotet - vad kan du göra?

Ja, det är ungefär så som de borgerliga tidningarna har formulerat det i alla skriverier sen IPCC:s rapport om växthuseffekten kom tidigare i år. Men vad vi som enskilda individer kan tänkas göra förändra inte speciellt mycket. Att vi använder energisnåla lampor etc minskar bara växthuseffekten marginellt. Naturligtvis ska vi göra det ändå, alla måste göra sitt som jag ser det.

Det är bilismen som är den stora boven i Sverige och för att ändra på bilanvändningen krävs politiska beslut. Politiska beslut som faktiskt måste innebära inskränkningar i "den fria marknaden". Det finns ingen möjlighet att vi kan stoppa uppvärmningen av jorden med hjälp av marknadskrafter och kapitalism. Kapitalistiska företags måttstock och drivkraft är vinst.

Ska vi stoppa växthuseffekten krävs beslut som kommer att minska vinsten för många stora och mäktiga företag i oljeindustrin och bilindustrin. De företagen kommer inte frivilligt att anpassa sig till åtgärder som begränsar utsläppen av koldioxid. I själva verket förnekar de ofta själva växthusffekten, precis som Lundin Oil gör, så att de ska kunna behålla sina profiter. Därför behövs det politiska beslut. Politiska beslut som kan vara obekväma för många fler än storföretagen i bil- och oljebranscherna. För att vi i Sverige ska kunna minska våra utsläpp krävs nämligen en begränsning av bilismen.

För att bilismen ska kunna begränsas i Sverige krävs ganska omfattande insatser och beslut. Dessa beslut kan vara:

1. Ta bort reseavdragen
2. Inför biltullar (trängselavgifter) i alla större städer
3. Inga nya motorvägsbyggen i och kring storstäderna
4. Rejäl utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i storstäderna
5. Förtäta storstäderna

Förtätning av storstäderna gör det lättare att gå eller cykla till jobbet. Allting blir närmare helt enkelt. Dessutom blir det lättare att bygga ut och använda kollektivtrafiken. För att lyckas med förtätning i Sverige måste den stadsplanering som används i Sverige förändras. Funktionsseparerade områden måste tas bort så mycket det går och inga nya sådana skapa. Köpcentra utanför städerna, som kräver att man har bil, förbjudas. Pengarna som sparas för det allmänna när reseavdragen tas bort och de pengar som kommer in från trängselavgifter ska användas till en utbyggnad av kolllektivtrafiken.

Läs gärna den bok av Gunnar Falkemark som omnämns i Dalarnas Tidningar och hans debattartikel i GP.

Läs mer i: Dala-demokraten, E24.se1, E24.se2, E24.se3, SVD1, SVD2, DN1, DN2, DN3, Aftonbladet, Arbetarens klimatblogg.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , , , , , ,

2006-01-17

Trängselskatt framgångsrikt

Så långt verkar försökte med trängselskatt i Stockholm väldigt framgångsrikt. 30% minskning av trafiken, bilköerna borta i Stockholms innerstad. Kollektivtrafiken svalde utan problem det ökande resandet. Stockholmarna och och miljön gör stora vinster. Inte nog med detta. Trängselskatten fungerar delvis skatteutjämnande. Folk från grannkommuner som inte är med och betalar Stockholms gatuunderhåll etc via skattsedeln, tvingas nu betala för de gator de utnyttjar. Detta är mycket bra.

En permanentning av biltullarna i Stockholm borde följa som ett tåg på posten och en utvidgning av biltullar (trängselskatter) till Göteborg och Malmö borde också vara självklart. Emellertid kan det bli problem i Göteborg där kollektivtrafiken i jämförelse med Stockholm är usel. För att det ska gå att genomföra på ett vettigt sätt krävs också en omedelbar utbyggnad av kollektivtrafiken i Göteborg.

Spårvägen bör byggas ut till Askim och Sisjön i söder, till Rannebregen, Lövgärdet och Gårdsten i Angered, till Backa på Hisingen och den gamla linjen till Bräcke bör återskapas och förlängas till Eriksberg och Färjenäs (Norra Älvstranden). Spårvagn till Tuve vore heller inte fel. Kringen, spårvagnsringen runt Göteborg som är färdig om några år bör kompletteras med fler lösningar som gör att spårvagnstrafiken genom centrala Göteborg snabbas upp.

Pendeltåg måste snarast införas på alla järnvägslinjer runt Göteborg, inklusive hamnbanan (Norra Älvstranden) ut till Volvo. Detta betyder dubbelspår överallt, även på Bohusbanan och Boråsbanan. För att pendeltågen ska kunna byggas ut på detta sätt krävs att Västlänken byggs i tunnel under Göteborg med förlängning vidare till Hisingen. Godstrafiken på hamnbanan flyttas ut från tättbebyggt område och når hamnarna norrifrån förbi Volvofabrikerna iställer för som nu genom bostadsområden på Norra Älvstranden.

På längre sikt får nya bostadområden i Göteborg fbara byggas där det redan finns en effektiv spårbunden kollektivtrafik. Att bygga fler områden som Askim, Torslanda och Eklanda by i Mölndal bör förhindras. Detta är en viktig åtgärd i ett paket för att förbättra kollektivtrafikens funktion i Göteborg.

Anders_S

Etiketter: , , ,

2005-05-24

Sverige utan biltullar - ett efterblivet land

New York har haft biltullar i minst 50 år. Och modern teknik som gör att man bara kan köra igenom vägtullarna har använts i mer än 10 år. London har infört biltullar med framgång, Oslo har ett system som fungerar sen länge. Tekniken finns och en mängd av världens städer har med framgång använt biltullar som ett system för att begränsa trafiken i innerstäderna och för att finansiera investeringar i infrastruktur och kommunikation. Det känns som om Sverige ligger på efterkälken, som om Sverige var kusinen från landet. Här ska det testas. Här ska det provas. Sånt trams. All teknik finns redan och testning i stor skala har gjorts i hela världen. Det fungerar.

Det är dags för Sverige att satsa, inför biltullar i de tre största stadsområdena omedelbart. Bygg ut spårvägen i Stockholm och Göteborg. Det finns ingen anledning att Sverige ska vara ett u-land på trafikpolitikens område. Det är dags att politikerna slutar lyssna på bilindustrilobbyn. Satsa istället på spårbunden trafik i storstadsområdena.

Anders_S

Etiketter: , ,