Google
 

2007-10-24

Bra med trängselavgift

Svenska Dagbladets rubriksättare verkar ha en dålig dag. På en artikel som klart visar de positiva effekterna av trängselavgifterna sätter man rubriken"Miljöeffekten ännu svag av trängselskatten".

Biltrafiken har minskat med 15-20% på grund av trängselavgiften i Stockholm. Detta måste betraktas som ett bra resultat. Och som ett miljövänligt resultat. För att man ska uppnå en ännu rejälare minskning av biltrafiken i Stockholm och andra storstäder behövs komplement till trängselavgifter och bilism.

Det bästa komplementet till trängselavgifter är utbyggd spårbunden kollektivtrafik. Sådana satsningar måste öka.

Ett annat komplement är att bygga staden tätare så att kollektivtrafiken kan utnyttjas bättre. Nya bostadsområden ska alltså byggas där det redan finns kollektivtrafik som är spårbunden. Eller där man lätt kan bygga ut spårbunden kollektivtrafik.

Vad som inte behövs är däremot fler biltrafikleder. All sådan utbyggnad borde stoppas. Den borgerliga alliansen gör helt fel när man i Stockholm satsar på nya biltrafikleder. Det är en miljöfientlig politik.

Borgarmedia: SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , ,

2007-08-16

Fler trafikleder- varför?

Målet måste ju vara att minska biltrafiken. Framförallt på grund av klimatet, men också av andra miljöskäl. Bilism är resursslöseri av stora mått. Frihet, javisst. Och det är ju också där som svårigheten ligger när vi vill minska bilismen.

Länstyrelsen i Stockholms län säger nu ja till en ny förbifart runt Stockholm. Det kan man tycka är vettigt då trafiken på Essingeleden är totalt igenkorkad vid vissa tider. Men det är i själva verket kontraproduktivt. Och om det inte är det så är det onödigt. Kontraproduktivt därför att det medför ökad biltrafik och därmed försämrad miljö och ökande klimathot. Onödigt, för om vi lyckas minska biltrafiken trots att en ny motorväg byggts så kommer den nya vägen ju inte att behövas.

Istället borde man satsa på en utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Pengar till det kan man ta från trängselavgifterna, istället för att som nu låta dessa finansiera en ökad bilism. Heder åt de två partier som går emot den nya förbifarten.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , ,

2007-08-02

Trängselskatter - en bra grej

Det finns flera fördelar med trängselskatt. Också kallat trängselavgifter eller biltullar. Här är några saker som är bra med trängselskatter.
  • Det blir färre bilar och därmed bättre miljö i den stad som har trängselavgifter.
  • Bilåkandet minskar och därmed minskar klimatpåverkan.
  • Fler åker kollektivt vilket ger mer pengar till kollektivtrafiken och därmed en snabbare och bättre utbyggnad.
Som jag ser det borde dock också själva inkomsterna från trängselavgifterna användas tills satsningar på kollektivtrafik. Inte på nya vägar. Nya vägar innebär ju ökad bilism. Och det är problematiskt ur lokalmiljösynpunkt och ur klimatsynpunkt. Bilismen borde på alla sätt som står till buds, minskas.

Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SVD1, SVD2, SVD3
Andra bloggar om: , , , , , ,

Övrigt i bloggosfären: Jinge kommenterar Gudmundsson, Alliansfritt Sverige om den schizofrena regeringen Reinfeldt, Esbati kommenterar USA:s roll i Mellanöstern, Approximation skriver bra om skolan och Biology and Politics bra om Irak

Etiketter: , , , ,

2007-07-31

Betraktelser

Det har gått två dagar utan att jag skrivit något. Inte för att det har saknats några nyheter värda att skriva om - Ingmar Bergman, gisslandraman, parkeringsplatser som försvinner. Angående parkeringarna: Vi kanske får reell minskad biltrafik i Stockholm med både biltullar och minskade parkeringsplatser utanför zonen. Det vore säkert bra för miljön och för de stressade stockholmarna också. Bostäder går före parkering för de bilburna. Om det bara vore så att hyrestaket fanns kvar, i alla fall. Men som artikeln nu skriver är det knappast för de som behöver bostad som det byggs. Snarare fler attraktiva lägenheter som man skall tjäna pengar på.

Vad är det med denna pengahysteri? I mitt förra inlägg skrev jag lite om skräckens propaganda ( ett ämne jag tänker ta upp fler gånger ) och nu tänkte jag tala lite om pengahysteri. Den enorma press vi har idag av att skaffa ett jobb för att tjäna pengar, så vi kan göra av med dem och bidra till karusellen. Alla miljösatsningar som varvas på TV och i tidningar misslyckas med att nämna några viktiga saker, eller tar i alla fall inte upp dem som potentiella lösningar. De ifrågasätter aldrig vår konsumption.

Konsumption leder till ökad ekonomisk rörlighet vilket leder till fler jobb. Konsumption stärker ekonomin. Etc etc. Mantran som vi hört i evighet, samtidigt som någon försiktigt viskar: "Vi kan inte ha kvar vår nuvarande levnadstandard, världen håller inte för det.. "

Jag vill konsumera mindre, klara mig på färre timmars arbete. På så sätt kan någon annan arbeta på ett jobb där jag vanligtvis skulle jobbat 100%. Jag klarar mig på 50%. Jag vill ha 6 timmars arbetsdag och betala mycket skatt, för jag klarar mig med mindre pengar än de flesta. Staten får gärna använda pengarna, så länge det används till allmännyttan. Så som drägliga bostäder för alla.

Låt det vara en uppmaning, inte bara för ens egen ekonomi: Konsumera mindre. Klara dig med mindre pengar. Drömmen är inte att vara miljonär, jag tror inte de är lyckligare än vad en person som har mycket fritid och tid för kärlek är, bara för sina pengars skull. Trygghet och tid för oss själva, det behöver vi alla och det kan vi få. Varför är det så viktigt att skatten skall vara så låg, ur ett privat perspektiv? Varför vill vi inte låta de fattiga få lite av våra pengar, vi behöver väl dem inte så jädra mycket?

Jag är, som ungdom, stolt över att aldrig ha tagit eller ens funderat på att arbeta svart för att få mer pengar eller för att få ett jobb. Jag är stolt över min låga konsumption och jag ser fram emot att arbeta kommunalt och betala skatt. Jag klarar mig med mindre.

Gör du?

-Z

Lite andra bloggbetraktelser: Alliansfritt Sverige skriver om moderaterna och trängselskatt. Jinge tar upp Palestina i ett väldigt bra inlägg.

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter: , , , ,

2007-06-26

Klimathotet - en utmaning för vänstern, del 4

Det växande problemet med växthuseffekten presenterar några problem för en klassmässigt baserad vänster. Hur ska vi kunna inför en politik som adresserar klimatproblemen och som inte har några negativa fördelningsmässiga konsekvenser. Jag har i ett par inlägg skissat på hur en sån politik skulle kunna se ut, Klimathotet - vad kan du göra? och Göteborg och klimathotet.

För Sveriges del handlar det väldigt mycket om våra städer, om vi ska kunna minska användningen av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar om stadsplanering. Städerna måste byggas tätare. Det handlar om kollektivtrafik som måste byggas ut rejält. Det handlar om att begränsa bilismen, genom exempelvis Trängselavgifter. Det handlar om att vi måste skapa ett transportsnålare samhälle. Det handlar om att fjärrvärmeverk som bränner fossila bränslen måste ersättas med värmepumpar och värmeväxling.

Detta därför att de alternativa lösningar som finns på energiproduktion och bränsleproduktion inte kan erbjuda hållbara alternativ, något som Miljöförbundet Jordens Vänner skriver om i dagens GP med anledning av etanol som alternativt bränsle. I en intern diskussion i mitt parti förkastas också solceller som ett gångbart alternativ i stor skala. Så här skriver dbr:
Solceller kommer att utvecklas, och kommer att fungera bra i mindre och lokala tillämpningar. Men, för att få ut hög effekt per ytenhet ur en solcell krävs väldigt speciella material (indium, gallium) som det råder brist på i jordskorpan. Även mindre effektiva solceller använder bristmaterial. Och det blir stora transportproblem av elen från Sahara… En kraftig utbyggnad av solenergi (även solvärme, inte bara el) är bra och nödvändig, liksom av vindenergi, men enligt de prognoser jag sett från Energimyndigheten kommer de inte att klara av att kompensera ens de mer modesta sparkrav på fossila bränslen som Sverige och EU har satt upp, utan att det blir rejäl energibrist. I summa: de som studerar hela energisystem är klart mindre optimistiska än de forskare som utvecklar olika energialternativ.

Vi bör alltså inte sätta allt för stor tilltro till alternativen när vi formulerar vår politik, utan faktiskt skissera var och hur vi föreställer oss att vi bör spara energi.
Trängselavgifter som jag är anhängare av har en del negativa fördelningseffekter som vänstern måste kunna hantera. Samma sak med mitt förslag att ta bort alla reseavdrag för biltransporter till och från arbetet. Dessa förslag innebär att rika kan fortsätta köra bil, men inte fattiga. Dvs en fördelningspolitisk effekt som gynnar de rika. Alltså måste fattiga och arbetare på något sätt kompenseras. Riktigt hur vet jag inte just nu. Men en lösning måste funderas ut. För förslagen om att ta bort reseavdrag och införa trängselavgifter i de större städerna tror jag är nödvändiga .

Borgarmedia: GP1, GP2, GP3, DN1, DN2, SVD1, SVD2, SVD3
Läs mer: Jinge, Arbetarens klimatblogg
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: , , , , , , ,

2007-06-11

När får vi biltullar i Göteborg?

Den första augusti återinförs biltullar i Stockholm. Hur länge dröjer det innan Göteborg får tummen ur och följer efter?
Detta skriver Signerat Kjellberg i ett mycket läsvärt inlägg om New Yorks trafikpolitik och om den diskussion som förs där om att utvidga biltullarna så att de gäller för all trafik till och från Manhattan.

Manhattan är redan en av världens miljövänligaste stadsmiljöer. Detta för att det är tättbebyggt, man kan gå enkelt till det mesta. Om det är för långt att gå kan man åka med den suveräna tunnelbanan som har både lokaltåg och expresståg (enda tunnelbanan i världen som har detta). Därför går, cyklar eller kollektivåker de flesta Manhattanbor till jobbet varje dag. Att ta bilen skulle bara göra det krångligt. Det räcker med alla som kommer in från omkringliggande delar av New York och från förorterna för att trafiken på vissa gator ska kännas tung. Trots det upplever man att vissa delar av staden har väldigt lite biltrafik med tanke på hur stor den är.

Nu tänker man göra New York och Manhattan ännu mer miljövänligt.

Läs några tidigare inlägg om biltullar, trängselavgifter och kollektivtrafik:
Göteborg och klimathotet
Trängselskatt framgångsrikt
Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , , , , ,

2006-01-17

Trängselskatt framgångsrikt

Så långt verkar försökte med trängselskatt i Stockholm väldigt framgångsrikt. 30% minskning av trafiken, bilköerna borta i Stockholms innerstad. Kollektivtrafiken svalde utan problem det ökande resandet. Stockholmarna och och miljön gör stora vinster. Inte nog med detta. Trängselskatten fungerar delvis skatteutjämnande. Folk från grannkommuner som inte är med och betalar Stockholms gatuunderhåll etc via skattsedeln, tvingas nu betala för de gator de utnyttjar. Detta är mycket bra.

En permanentning av biltullarna i Stockholm borde följa som ett tåg på posten och en utvidgning av biltullar (trängselskatter) till Göteborg och Malmö borde också vara självklart. Emellertid kan det bli problem i Göteborg där kollektivtrafiken i jämförelse med Stockholm är usel. För att det ska gå att genomföra på ett vettigt sätt krävs också en omedelbar utbyggnad av kollektivtrafiken i Göteborg.

Spårvägen bör byggas ut till Askim och Sisjön i söder, till Rannebregen, Lövgärdet och Gårdsten i Angered, till Backa på Hisingen och den gamla linjen till Bräcke bör återskapas och förlängas till Eriksberg och Färjenäs (Norra Älvstranden). Spårvagn till Tuve vore heller inte fel. Kringen, spårvagnsringen runt Göteborg som är färdig om några år bör kompletteras med fler lösningar som gör att spårvagnstrafiken genom centrala Göteborg snabbas upp.

Pendeltåg måste snarast införas på alla järnvägslinjer runt Göteborg, inklusive hamnbanan (Norra Älvstranden) ut till Volvo. Detta betyder dubbelspår överallt, även på Bohusbanan och Boråsbanan. För att pendeltågen ska kunna byggas ut på detta sätt krävs att Västlänken byggs i tunnel under Göteborg med förlängning vidare till Hisingen. Godstrafiken på hamnbanan flyttas ut från tättbebyggt område och når hamnarna norrifrån förbi Volvofabrikerna iställer för som nu genom bostadsområden på Norra Älvstranden.

På längre sikt får nya bostadområden i Göteborg fbara byggas där det redan finns en effektiv spårbunden kollektivtrafik. Att bygga fler områden som Askim, Torslanda och Eklanda by i Mölndal bör förhindras. Detta är en viktig åtgärd i ett paket för att förbättra kollektivtrafikens funktion i Göteborg.

Anders_S

Etiketter: , , ,