Bankväsendet – Stockholms Enskilda Bank

Del 1 av 24 i serien Bankerna

Del 1 av 24 i serien BankernaAndré Oskar Wallenberg föddes 1816 och dog 70 år senare, 1886. Han var son till en biskop i Linköping. 1856 deltog han i ett konsortium som bildade Stockholms Enskilda Bank. Han var VD i Läs mer…

Advertisements

Bankväsendet – Göteborgs Enskilda Bank (Götabanken)

Del 2 av 24 i serien Bankerna

Del 2 av 24 i serien Bankerna1848 grundades Göteborgs Privat Bank i Göteborg av en skara göteborgska köpmän och särskilt var familjerna Dickson och Kjellberg väl företrädda. I den första styrelsen ingick Isaac Leman, F. Willerding, W. Barkow, A.Fröding och Läs mer…

Bankväsendet – Skandinaviska Kredit (Skandinaviska Banken)

Del 3 av 24 i serien Bankerna

Del 3 av 24 i serien BankernaUnder våren 1863 hölls ett nordiskt nationalekonomiskt möte i Göteborg. På det mötet och i en mindre krets lade den danske finansmannnen C.F. Tietgen fram en plan på ett skandinaviskt-internationellt finansinstitut med säte i Läs mer…

Handelsbanken – banken som rundat kriserna

Del 4 av 24 i serien Bankerna

Del 4 av 24 i serien BankernaBanken som rundat kriserna i modern tid ska tilläggas. För så har det inte alltid varit i Handelsbankens historia. Stockholms Handelsbank startades år 1871 av sex missnöjda styrelseledamöter i Stockholms Enskilda Bank. Den ledande Läs mer…

HQ Bank – en modern investmentbank

Del 5 av 24 i serien Bankerna

Del 5 av 24 i serien BankernaUrsprungligen var HQ Bank en fondkommissionärsfirma som startades av Sven Hagströmer år 1981. 9 år senare blev Mats Qviberg delägare och företaget fick namnet Hagströmer & Qviberg AB. Bankverksamhet med inriktning på rika privatkunder Läs mer…

Avanza Bank – Sveriges största nätmäklare

Del 6 av 24 i serien Bankerna

Del 6 av 24 i serien Bankerna1999 bildas HQ.SE inom Hagströmer & Qviberg-koncernen och bedrivs redan från början i två affärsområden, nätmäklaren HQ.SE Fondkommission och fondförvaltaren HQ.SE Fonder. VD:n till det nya bolaget hämtades från AB Custos som kontrollerades av Läs mer…

Carnegie – fondkommissionär och investmentbank

Del 7 av 24 i serien Bankerna

Del 7 av 24 i serien Bankerna  Ursprunget till dagens investmentbank Carnegie är det sockerbruk som grundades i början av 1800-talet av den till Sverige invandrade David Carnegie Sr. Företaget D. Carnegie & Co kom relativt snart i händerna på Läs mer…

Bankirfirman Öhman – en av de äldsta

Del 8 av 24 i serien Bankerna

Del 8 av 24 i serien BankernaÅr 1906 bildades Bankirfirman Öhman Jr av Emric Öhman. Till en början sysslade man främst med fastighetsaffärer, men 1911 erhöll firman medlemsskap på Stockholms Fondbörs: – Emrics familj drev en spannmålsfirma och ägde även Läs mer…

Nordnet – en av de första nätmäklarna

Del 9 av 24 i serien Bankerna

Del 9 av 24 i serien BankernaNordnet, en nätmäklarverksamhet, grundades 1996 som ett dotterbolag inom Öhmans, börsnoterades 2000 och numera äger Öhmans 31 % av företaget och familjen Dinkelspiel cirka 20%. Nordnet är idag en av de större aktörerna på Läs mer…

Alfred Berg – arvtagare till Sveriges första börsmäklare

Del 10 av 24 i serien Bankerna

Del 10 av 24 i serien Bankerna1863 öppnade Stockholms fondbörs för första gången. Handeln sköttes av ett antal stadsmäklare. Den viktigaste av dess var C. G. Hierzéel. Under fondbörsens fem första år svarade Hierzéel för 92 procent av börsomsättningen, som Läs mer…

Erik Penser Bank – Pensers comeback

Del 11 av 24 i serien Bankerna

Del 11 av 24 i serien BankernaEfter att Erik Penser förlorat sitt stora företagsimperium som han byggde upp med hjälp av diverse spekulativa metoder på 1970- och 1980-talen så startade han 1984 en mindre fondkommissionärsfirma, Erik Penser Fondkommission AB som Läs mer…

Sundsvallsbanken – träpatronernas bank

Del 12 av 24 i serien Bankerna

Del 12 av 24 i serien BankernaSundsvalls Enskilda Bank grundades 1864. Redan 1869 övertog man en en annann bank, nämligen  Filialbanken i Östersund. Därefter följde en rad övertaganden under åren, 1875 övertogs delar av Filialbanken i Sundsvall, 1911 AB Sollefteå Läs mer…

Östergötlands Enskilda Bank

Del 13 av 24 i serien Bankerna

Del 13 av 24 i serien BankernaÖst-Götha Bank (även kallad Öst-Götha Privatbank) bildades 1837 i Linköping. En av grundarna var André Oscar Wallenberg från familjen Wallenberg. En annan var biskop Johan Jacob Hedrén som också blev bankens förste direktör. Bankens Läs mer…

Skaraborgs Enskilda Bank – västgötaböndernas bank

Del 14 av 24 i serien Bankerna

Del 14 av 24 i serien BankernaSkaraborgsbanken bildades som Skaraborgs Läns Enskilda Bank år 1864 och bytte 42 år senare (1906) namn till Skaraborgs Enskilda Bank. 1873 övertog man rörelsen från den samma år nerlagda Skaraborgs Läns Filialbank (startad 1853), Läs mer…

Wermlands Enskilda Bank – Karlstadsbanken

Del 15 av 24 i serien Bankerna

Del 15 av 24 i serien BankernaBanken grundades 1832 i Karlstad under namnet Wermlands Provincial-Bank som Sveriges i turordningen andra privatbank (Skånska privatbanken i Ystad hade grundats året innan). Namnet ändrades 1857 till Wermlands Enskilda Bank. Banken blev dominerande i Läs mer…

Uplandsbanken

Del 16 av 24 i serien Bankerna

Del 16 av 24 i serien BankernaBank som grundades som Upplands Enskilda Bank år 1864 och som under åren kom att överta en rad andra banker i Uppland och Bergslagen. År 1911 övertogs Lagunda och Hagunda Härads Sparbank, 1913 Folkärna Läs mer…

Smålands Bank

Del 17 av 24 i serien Bankerna

Del 17 av 24 i serien BankernaStartade 1837 som Smålands Privatbank och ändrade namnet till Smålands Enskilda Bank år 1847. 1934 blev banken aktiebolag under namnet AB Smålands Bank. 1889 övertog man Oskarshamns Enskilda Bank, 1916 AB Varbergs Bank och Läs mer…

Bohusbanken – sveriges minsta affärsbank under 1900-talet

Del 18 av 24 i serien Bankerna

Del 18 av 24 i serien BankernaBohusbanken grundades 1919 i Göteborg och hade ända till 1979 bara ett kontor. I Göteborg. Banken kom tidigt i familjen Wallenbergs händer och var specialinriktad på rika personer samt medelstora företag som kunder. För Läs mer…

Sydsvenska Kredit – Skånska Banken

Del 19 av 24 i serien Bankerna

Del 19 av 24 i serien Bankerna1896 startades Sydsvenska Kredit AB i Malmö som en bank med lite mer frihet än de hårt reglerade Enskilda bankerna där de dominerande i Skåne var Skånes Enskilda Bank, ursprungligen med huvudkontor i Ystad, Läs mer…

Jämtlands Folkbank – Matteus – Kaupthing – Ålandsbanken

Del 20 av 24 i serien Bankerna

Del 20 av 24 i serien BankernaJämtlands Folkbank var vid sidan av Bohusbanken en av de två små miniaffärsbankerna som fanns i  Sverige så sent som fram på 1980-talet. Banken grundades 1879 med jämtländska affärsmän och markägare som intressenter. Från Läs mer…