Dragsmarks kloster och klosteregendom

Del 1 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 1 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarDragsmarks kloster på Bokenäset grundades troligen vid mitten av 1200-talet under kung Håkon Håkonsson beskydd och var ett premonstratenskloster. Det grundades av folk från Børglum kloster på Nordjylland och fick namnet Läs mer…

Advertisements

Sundsby säteri – Margareta Hvitfeldts arvegods

Del 2 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 2 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarSundsby säteri har anor från 1300-talet och ligger på ön Mjörn i Tjörns kommun. Godset omfattade på 1600-talet säteriet på Mjörn och två större gårdar, så kallade avelsgårdar, Åker och Djuphult Läs mer…

Ströms säteri – Krummedike, Bildt, Ascheberg, Macklean och Bennet

Del 3 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 3 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarGodset, som omnämnes åtminstone så tidigt som på 1400-talet (år 1499), då  Knut Knutsson (Baad) som också ägde Morlanda, sålde gården till Henrik Krummedike som vid tidpunkten var hövitsman på Bohus och Läs mer…

Morlanda – familjen Bildt

Del 4 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 4 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarMorlanda säteri är en gård med en lång historia. Den förste kände ägaren, Jon Reidarsson Darre levde i slutet av 1300-talet. 1430, efter Jon Reidarsson Darres död var godset ett av Läs mer…

Åby säteri i Tossene socken – från storgods till djurpark

Del 5 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 5 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarÅby säteri i Tossene socken har en lång historia. Bevarade brev från 1307 visar att Norges kung Håkon Magnusson vistades här vid den tiden. Under 1400-, 1500- och 1600-talen var släkterna Läs mer…

Holma säteri – gammalt säteri som blev fideikommiss för köpmannafamilj

Del 6 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 6 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarHolma säteri i Brastads socken är känt sen 1400-talet, eventuellt tidigare, och har varit ägt av flera danska adelsätter, däribland Friis. Sålunda var det år 1494 ägt av Henrik Friis och Läs mer…

Röe – en gång en befäst stormannagård

Del 7 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 7 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar1440 ägdes Röe gård i Bro socken av Erik Björnsson, lagman i Viken. Han kan ha varit den som byggde den befästa gårdsbyggnaden. Därefter ärvdes den av hans änka Lucie Pedersdotter Oxe, Läs mer…

Vese Säteri – Brun, Bagge, Måneskiöld och Strömstierna

Del 8 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 8 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar1317 omtalas Vese säteri för första gången då kung Haakon Magnusson i december det året skänkte ca 100 hektar av Veses jord till Sankt Michaels kapell i Tönsberg för att få Läs mer…

Brogårdarna – Broberg

Del 9 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 9 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarI slutet 1200-talet beboddes med all sannolikhet Broberg av lendermannen Ulfhedin Björnsson. Gården kan ha tillhört hans släkt en tid och på gården fanns ett försvarstorn, den så kallade kastalen i Läs mer…

Dynge hus – Gullmarsbergs säteri

Del 10 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 10 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarDynge hus, troligen en medltida borganläggning, invid Dyngekilen (Gullmarsvik) i Skredsviks socken nämns redan på 1100-talet och ska enligt sägnen ha rustats upp av Håkon Håkonsson under 1200-talet. 1307 nämns det Läs mer…

Torreby – från adelsgods till golfklubb

Del 11 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 11 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarTorreby på Tungenäset i Foss socken omnämndes i skriftliga källor år 1317 för första gången.  Kung Håkan Magnusson skänkte då ett halvt markabol jord i Torreby. På 1580-talet kom Torreby i Läs mer…

Kåröd säteri – Stillingsön

Del 12 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 12 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar1532 fick stormannen Simon Eriksson frälsebrev för Kåröds gård i Myckleby socken på Orust. Frälsebrevet, som är egenhändigt undertecknat av Kristian (Tyrann), innebar att gården befriades från skatt. Trots att Kristian Läs mer…

Röstorp – frälsegård i Västerlanda

Del 13 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Del 13 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdarRöstorp i Västerlanda socken var förmodligen redan 1528 en frälsegård och ägdes i slutet av 1500-talet förmodligen av Esbjörn (Esben) Andersson. Med tiden ägde han också del i Ströms säteri. Hans Läs mer…