Emissionsbolag – tidiga riskkapitalbolag

Del 1 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 1 av 10 i serien EmissionsbolagRiskkapitalbolag i olika former har funnits länge. Tidigast  i form av enskilda kapitalister och deras företag såsom handelshus och handelsbolag och så kallade emissionsbolag. AB Investor betraktades om ett emissionsföretag när det grundades år Läs mer…

Advertisements

Albert Söderberg & Co

Del 2 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 2 av 10 i serien EmissionsbolagAlbert Söderberg & Co AB var ett så kallat emissionsbolag, ett riskkapitalbolag verksamt i början av 1900-talet. 1911 övertog Söderberg & Co ägandet av Wargöns AB från en annan riskkapitalist, William Olsson. Ledande personer Läs mer…

AB Axel Christiernsson

Del 3 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 3 av 10 i serien EmissionsbolagAB Axel Christiernsson är ett grosshandelsföretag grundat 1888 av Axel Abraham Christiernsson som på 1890-talet blev delägare i massafabriken Rydö AB som utvecklats i samband med anläggandet av Hylte bruk som stod färdigt 1907. Läs mer…

Centralgruppens Emissions AB

Del 4 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 4 av 10 i serien EmissionsbolagCentralgruppens Emission AB var Skandinaviska Kredits emissionsbolag efter fusionen med Sveriges Privata Centralbank 1917. Det var denna bank, ett samarbete mellan en rad så kallade olika banker, som startat Centralgruppens Emissions AB 1915: Tillsammans Läs mer…

Svenska Emissions AB

Del 5 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 5 av 10 i serien EmissionsbolagDet största riskkapitalbolaget på 1910-talet var Svenska Emissions AB. Ett av två riskkapitalbolag ägda av Svenska Handelsbanken. Svenska Emissions AB var också det första av den tidens riskkapitalbolag: I mars 1907, när diskussionens vågor Läs mer…

Finansinstitutet Svenska Värden

Del 6 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 6 av 10 i serien EmissionsbolagEmissionsbolaget AB Finansinstitutet bildades 1916. Grundarna hade som plan att bilda tre bolag, ett emissionsinstitut, ett förvaltningbolag och en bank. Så gjorde också, banken fick namnet Industribanken och förvaltningsbolaget hette AB Värdeförvaltning. Banken grundades Läs mer…

AB Emissionsinstitutet

Del 7 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 7 av 10 i serien EmissionsbolagFöretag grundat på initiativ av häradshövding Marcus Wallenberg år 1914. Denne hade redan tidigare startat förvaltning och emissionsbolag, AB Providentia (inte att förväxla med ett mer sentida Förvaltnings AB Providentia) år 1899 och AB Läs mer…

Industriemission

Del 8 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 8 av 10 i serien EmissionsbolagIndustriemisssions AB var från början ett oberoende så kallat emissionsföretag i början av 1900-talet. Ett av Sveriges tidiga riskkapitalbolag. Sådana hade det i allmänhet mycket svårt och hade ständiga kapitalproblem. För att få tillgång till bankkrediter i Läs mer…

AB Handion

Del 9 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 9 av 10 i serien EmissionsbolagEtt av många emissionsbolag som bildades av bankerna på 1920-talet. Bolaget bildades av Handelsbanken. 1920 hade Handion tillgångar på 25 miljoner, huvudsakligen i olika aktier. AB Handion övertog senare också en del tillgångar i Läs mer…

AB Diligentia

Del 10 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 10 av 10 i serien EmissionsbolagDiligentia grundades ursprungligen som ett emissionsbolag, dåtidens riskkapitalbolag, i början av 1900-talet. Företaget grundades av Stockholms Enskilda Bank och förblev intill 1972 ett dotterbolag till banken. Det året delades aktierna i AB Diligentia, som Läs mer…