Handelshus och handelsmän i 1700-talets Göteborg

Del 1 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 1 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg1700-talets Göteborg var en stad i ekonomisk medgång. Först på grund av kaperiverksamhet och handel med olika typer av varor i början av 1700-talet, sedan med Ostindiska kompaniets verksamhet Läs mer…

Advertisements

Wohlfahrt – kopparslagare och grosshandlare

Del 2 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 2 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgCaspar Wohlfahrt (1640-1702) flyttade in till Göteborg kring år 1670 där han blev kopparslagare. Han var gift med Karin Sigfridsdotter och de fick sonen Bernhard Wohlfahrt (1673-1743). Sonen var Läs mer…

Damm – tobaksfabrikörer

Del 3 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 3 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgAndreas Damm (1704-64) anhöll 1730 om tillstånd att få inrätta tobaksspinneri i Göteborg. Såväl magistraten som borgerskapet protesterade mot detta. Kommerskollegium tog en annan ställning, ”att ingen må betagas Läs mer…

Hall – från Ostindiska till konkurs

Del 4 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 4 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgBenjamin Hall (-1748) flyttade på 1730-talet till Göteborg och gifte sig med Cornelia Åkesson (1716-78). De fick barnen John Hall d.ä. (1735-1802) och Cornelia Hall (1739-91). 1735 fick Benjamin Läs mer…

Coopman – tidiga företagare i Göteborg

Del 5 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 5 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgHans Coopman (1663-1748) var son till Peter Coopman och Maria Jürgensson. Han var gift med Anna Magdalen Lauterbach (-1739), dotter till Jacob Lauterbach och Anna von Berck. Han var Läs mer…

Busck – handelsmän och rådmän

Del 6 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 6 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgHans Hansson Busck (-1720) var rådman i Kungälv och gift med Barbara Holst. Han flyttade till Göteborg år 1701 och blev där handlande. Han är lite känd för den Läs mer…

Williamsson – bryggare och handelsmän

Del 7 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 7 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgAlexander Williamsson I (-1729) blev 1701 handlare i Göteborg. Ett par år senare köpte han en tomt vid hörnet Kronhusgatan och Östra Hamnen (dagens Östra Hamgatan). Där startade han Läs mer…

Malm – grosshandlarfamiljen

Del 8 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 8 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgJonas Malm (1745-1808) var grosshandlare och skeppsredare i Göteborg och son till Jonas Malm (1706-83) och Britta Liungwall. Hans bror Alexander Malm (1748-1801) var riksdagsman 1796. Från 1794 var Läs mer…

Björnberg – brännvin, spannmålshandel och kontinentalblockad

Del 9 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 9 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgNiklas Björnberg (1758-1829) drev en omfattande spannmålshandel i Göteborg i förening med arrendering av kronobränneri. Han övertog en liten spannmålsrörelse från sin far Anders Björnberg (1716-83) och utvidgade denna Läs mer…

Amija, von Saveland och Stierncrona

Del 10 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 10 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgDen förste mannen med namnet David Amija, son till Johan Amija (-1641) som flyttade från Lübeck till Göteborg år 1626, i Göteborg levde mellan 1616-74. Den förste David Amija Läs mer…

Valck, von Minden och Thornton

Del 11 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 11 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgJohan Sibrantsson Valck (Jan Sybrant, -1648) och hans hustru  Anna Clausen (Anneken Claes, 1608-84) flyttade till Göteborg 1637. Vid mannens död gifte Anna Clausen om sig med skepparen Truls Läs mer…

Brittiska handelshus och handelsmän i 1700-talets Göteborg

Del 12 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 12 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgDetta är främst om mer kortvariga brittiska handelshus och mindre kända handelsfamiljer om vilka jag tidigare inte skrivit några egentliga inlägg i mina serier om 1700-talet Sverige med speciellt Läs mer…

De rikaste i Göteborg på 1700-talet

Del 13 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 13 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgDe taxeringslängder och skattetabeller som jag sett i böcker och på nätet visar ganska bra i vilka familjer man kan hitta de rikaste i staden Göteborg under 1700-talet. De Läs mer…

Carl Söderström – en 1700-talsfifflare

Del 14 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 14 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgCarl Söderström var en handelsman som användes som agent av flera göteborgs- och stockholmsfirmor på 1700-talet. Som agent agerade han på olika firmors vägnar som uppköpare av järn från Läs mer…

Kvinnliga företagare på 1700-talet

Del 15 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 15 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgKvinnliga företagare var relativt ovanligt på 1700-talet, men inte helt ovanligt. Intressant är att de tycks ha varit vanligare i Göteborg än i andra större köpmansstäder i Sverige. Speciellt Läs mer…

Handelshusen i Göteborg och herrnhutarna

Del 16 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 16 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgPå 1790-talet och i början av 1800-talet gick en lång rad handelshus i Göteborg i konkurs. Det hade dels med olika krig att göra, dels berodde det på att Läs mer…

Beyer (Beijer) och Wengren

Del 17 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 17 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgGabriel Fredrik Beyer (1705-82) föddes i Vänersborg som son till Gabriel Andersson Beyer (-1705) och Elisabeth Svensdotter Wallman. Modern gifte senare om sig med den rike handelsmannen Nils Olof Läs mer…