Miljonprogrammets bygg- och fastighetsbolag

Del 1 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 1 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagMiljonprogrammet syftade till att bygga en miljon bostäder åt det svenska folket. Bostadsbristen på 1950-talet skulle lösas pch på 1960- och 1970-talen byggdes e flest av de områden som vi idag kallar miljonprogramförorter. Läs mer…

Advertisements

Skånska Cementgjuteriet till Skanska

Del 2 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 2 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagStörsta byggbolaget idag och största byggbolaget på miljonprogrammets tid är och var Skånska Cementgjuteriet, idag med det internationaliserade namnet Skanska. AB Skånska Cementgjuteriet grundades 1887 för att tillverka betongprodukter. Snart började företaget även Läs mer…

BPA och Riksbyggen

Del 3 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 3 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagBPA:s ursprung står att finna i Tyskland och England. Ernst Wigforss med flera socialdemokrater reste i början av 1920-talet på en studieresa till de nämnda länderna för att studera gillessocialismen. Indirekt ledde rapporterna Läs mer…

ABV, Armerad Betong och Balken

Del 4 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 4 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagÅr 1917 startade bergsingenjören Johan Bonthron och civilingenjören Paul Wretlind företaget Bonthron & Wretlind. Företaget bedrev handel med järn, stål, byggnadsmaterial samt maskiner. Verksamheten upphörde år 1922. År 1918 var samma män några Läs mer…

JM och Industrivärden

Del 5 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 5 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagJohn Mattson startade som anställd i Skånska Cementgjuteriet. 1945 bildade han ett egt byggbolag, John Mattson Byggnads AB: Sitt första egna bygge som byggmästare färdigställde han 1945, samma år som han också bildade Läs mer…

Svenska Väg och Nya Asfalt

Del 6 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 6 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagSvenska Väg AB bildades den 1 oktober 1930 då Nya Murbruksfabrikens i Stockholm AB avskiljde den vägbyggnadsavdelning som funnits sedan 1927 i ett separat bolag. Redan 1925 hade dock Nya Murbruksfabriken börjat söka Läs mer…

Svenska Industribyggen AB – SIAB

Del 7 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 7 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagEtt av de större svenska byggföretagen på miljonprogrammets tid var Svenska Industribyggen AB (SIAB). Ett bolag som hade 4 200 anställda år 1972 och med det var Sveriges fjärde största enskilda byggbolag. Balkenkoncernen Läs mer…

Lundbergföretagen – från byggbolag till finansbolag

Del 8 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 8 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagGrunden till Lundbergföretagen lades under andra världskriget. Precis som när det gäller många andra byggbolag (ex. SIAB, JM, Riksbyggen) som blev stora under miljonprogrammet. 1944 grundades Byggnadsfirma L E Lundberg  av Lars Erik Läs mer…

Platzer

Del 9 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 9 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagEn av miljonprogrammets 10 största byggkoncerner var Platzer-gruppen bestående av bland annat Widmark & Platzer, Ilvén & Kjellqvist samt Öberg & Co. Dessa tre företag fusionerade 1969 till Platzer Bygg AB som 1972 Läs mer…

Samuelsson & Bonnier

Del 10 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 10 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagSamuelsson & Bonnier var ett av de tio största byggbolagen under miljonprogrammets tid. Moderbolag i koncernen var bolaget AB Centrumfastigheter. Samuelsson & Bonnier byggde bland annat en av Hötorgsskraporna. 1964 hade koncernen 1 Läs mer…

Hallström & Nisses

Del 11 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 11 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagByggbolag som startades 1929 av byggmästare Anders Nisses tillsammans med Per Hallström. Hallström & Nisses överlevde depressionen med vissa problem och tack vare en hel del jobb i form av beredskapsarbeten för staten. Läs mer…

Paul Anderson Industrier – ByggPaul

Del 12 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 12 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagVarje större svensk stad tycks ha haft eller ha sitt eget bygg- och fastighetsbolag.Det tre största städerna och några fler städer hade och har mer än ett. Norrköping hade och har Lundbergs, Göteborg Läs mer…

Nils P. Lundh

Del 13 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 13 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagByggfirma i Malmö som startades av Nils P. Lundh 1895 och som blev aktiebolag 1935. 1947 var Nils P. Lundh fortfarande VD och huvudägare i firman. 1964 hade AB Nils P. Lundh strax Läs mer…

Geveko

Del 14 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 14 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagGeveko grundades som bygg och anläggningsföretag 1925 av Gunnar Bergendahl. Till en början tillverkade företaget olika typer av asfaltmassor. Företaget växte kraftigt under 1930-talet och var mycket lönsamt. Detta ledde under 1950-talet till Läs mer…

Karl Johanssons – KJ Förvaltning

Del 15 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 15 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagÅr 1920 grundade Karl Johansson ett byggnadsföretag i Uppsala. 1957 omvandlades företaget till aktiebolag och fick namnet Karl Johansson Byggnads AB. Familjeföretaget växte kraftigt under miljonprogrammets årtionden och hade i mitten av 1970-talet Läs mer…

Byggnads AB Konstruktör

Del 16 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 16 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagByggnads AB Konstruktör var ett gävleföretag som grundades 1914. Sannolikt av en grupp byggnadsingenjörer. Från början leddes det av byggnadsingenjören J. F. Hjorth. Kring 1940 hade företaget ungefär 300 anställda. 1972 ägdes Konstruktör Läs mer…

AB Kasper Höglund

Del 17 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 17 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagByggföretaget AB Kasper Höglund grundades redan 1889 av Kasper Höglund och omvandlades till aktiebolag 1910. På Kasper Höglund arbetade Paul Toll som 1908 lämnade företaget för att tillsmmans med Ivar Kreuger bilda Kreuger Läs mer…

Olaus Forsberg & Co

Del 18 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 18 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagOlaus Forsberg grundande 1937 Byggnadsfirman Olaus Forsberg & Co KB. Företaget blev Umeås bidrag till den svenska byggindustrin och byggde många bostäder och andra byggnader i Umeå under miljonprogrammets dagar. 1972 hade företaget Läs mer…

Byggnads AB Harry Karlsson och Folkhem

Del 19 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 19 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagHarry Karlsson startade 1936 en egen byggverksamhet i Lund, Byggnads AB Harry Karlsson. Han var också ägare till H-K Industri AB. Företaget utvecklade, med inspiration från USA, förfabricerade småhus i två delar för Läs mer…

Granit & Beton AB

Del 20 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 20 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag1910 grundades Granit & Beton AB. Bolaget förvärvades senare i sin helhet av Anders Olby som började arbeta i företaget 1923 och som var VD 1926-1963. Under Olbys ledning uppförde företaget en lång Läs mer…