Halstensen

Del 1 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 1 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktFamiljen Halstensen äger fiskeriföretagen Gardar AS och  K. Halstensen AS i Bekkjarvik som driver tre större fiskebåtar, kombinerade trålaren och snörpvadsbåten H 26AV Manon på 1 793 ton, snörpvadsbåten H Läs mer…

Advertisements

Olsen Gruppen

Del 2 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 2 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktFörutom K. Halstensen finns även ett annat av Norges större fiskeriföretag i den lilla orten Bekkjarvik. Det är Olsen Gruppen AS som äger och driver fyra fiskebåtar, snörpvadsbåten H 181AV Läs mer…

Liegruppen

Del 3 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 3 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktLiegruppen AS ägs av familjen Lie genom en räcka olika holdingbolag. Gruppen är ett konglomerat med en mångskiftande verksamhet. Man bedriver exempelvis bilförsäljning, fritids- och sportverksamhet, bokföringsbyrå, fastighetsägande, fartygsuthyrning och Läs mer…

Hansen Dahl

Del 4 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 4 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktHansen Dahl-koncernen består av två moderbolag, Hansen Dahl Fiskeri AS (HDF) og Hansen Dahl Eiendom AS (HDE), som båda ägs av familjen Dahl via holdingbolag. Företaget grundades 1991 och drev mellan Läs mer…

Ytterstad

Del 5 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 5 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktYtterstad-koncernen består av Ytterstad Fiskeriselskap AS med dotterbolag. Familjen Ytterstad äger företaget via holdingbolaget Ytterstad Holding AS. Företaget har sina rötter så långt tillbaka som 1907: I 1905 startet Marelius Läs mer…

Teige

Del 6 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 6 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktFamiljen Teige äger Teigenes AS som i sin tur äger den stora snörpvadsbåten M 1HØ Teigenes på 2 883 ton brutto. Tidigare drev man också båten Sjøbris via bolaget Teigebris KS. Läs mer…

Sørheim

Del 7 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 7 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktSørheim Holding AS är moderbolag i en fiskerikoncern som ägs av familjen Sørheim. Verksamheten startade för cirka 50 år sen: På 1950 og –60-tallet fantes flere store fiskebåtrederier i Meløy. Läs mer…

Sævik – Kings Bay, Kings Cross

Del 8 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 8 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktDet verkar finnas några olika grenar av familjen Sævik inom det norska fisket. Dels har vi de tre bröder Sævik, Petter Jon Sævik, Bjørn Sævik och Johnny Sævik som äger Läs mer…

Ulsund

Del 9 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 9 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktIvan Ulsund AS har funnits sen 1939. Företaget har ägnat sig åt fiske såväl som fraktfart. Man har genom åren ägt sammanlagt 29 olika fiskebåtar, som mest 4 samtidigt. Ägare Läs mer…

Dønna Havfiske

Del 10 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 10 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktDønna Invest AS ägs av Jonny Berfjord, Arnt Inge Aaker, Geir Ove Aaker via ett holdingbolag. Bolaget har dotterbolaget Dønna Havfiske AS som äger snörpvadsbåtarna N 300DA Åkerøy på 1 Läs mer…

Peter Hepsø Rederi AS

Del 11 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 11 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktPeter Hepsø Rederi AS fyllde år 2007 90 år då företaget startade 1917. Då var det dock inget aktiebolag. Men det året beställde bröderna Peter Hepsø och Meier Hepsø sin Läs mer…

Mælingen

Del 12 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 12 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktFamiljen Mælingen är huvudägare i två fiskeriföretag av större betydelse, Gerda Marie AS och Havglans AS. Tre personer som sannolikt är syskon, Lars Johan Mælingen, Ingunn Ada Mælingen Austevoll och Läs mer…

Lyng – Torbas, Ringbas

Del 13 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 13 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktMajoriteten i fiskeriföretaget Torbas AS ägs familjen Lyng medan Hans Magnus Drønen och familjen Kvalsvik är minoritetsägare. Agnar Lyng är chef för företaget verksamhet och han leder också andra företags Läs mer…

Østervold

Del 14 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 14 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktHarald Østervold äger H. Østervold AS tillsammans med sin familj. Familjen kontrollerar också Ocean Pearl KS med flera företag. Ocean Pearl AS kontrolleras tillsammans med andra släktingar, däribland Olav Østervold Läs mer…

Nygård och Opstad

Del 15 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 15 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktFamiljen Nygård äger Nybo Holding AS som äger snörpvadsbåten M 56MD Nybo på 2 142 ton. Två av sönerna i till Arnt Inge Nygård äger Mariehamn Kystfiske AS som äger Läs mer…

Brennholm och Havdrøn

Del 16 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 16 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktBrennholm är ett fiskeriföretag som startades 1970 av Lars-Einar Sandtorv som PR Brennholm. Hans bror var då delägare och de startade också ett annat företag, PR Havdrøn. 1994 delade de Läs mer…

Dyrøy Endre AS

Del 17 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 17 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktFiskeriföretaget Dyrøy Endre AS ägs av familjen Lokøy och chef för verksamheten är Jonny Lokøy. Familjen äger också en del andra företag, exempelvis Marin Link AS och Partrederiet Eigun ANS. Läs mer…

Gjendemsjø – Inger Hildur

Del 18 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 18 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktFamiljen Gjendemsjø äger inte det företag som bär deras namn, Gjendemsjø Fisk AS. Det företaget ägs istället av två medlemmar i familjen Longva. Det fiskeriföretag som familjen Gjendemsjø äger är Läs mer…

Leine – Leinebjørn

Del 19 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 19 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktFamiljen Leine har ägt fiskebåtar med namnet Leinebjörn sen 1901. Numera äger man dem via Leinebjørn AS.  Den senaste båten levererades i år och har numret M 6HØ och samma Läs mer…

Vardberg

Del 20 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 - Pelagiskt

Del 20 av 22 i serien Norska fiskeriföretag 2 – PelagisktVardberg AS ägs i huvudsak av familjen Matre via ett antal holdingbolag. Minoritetsägare är bland annat familjerna Habbestad och Berge. I styrelsen för bolaget sitter Noralf Matre, Erik Mauritzen, Arne Läs mer…