Skeppsbroadeln

Del 1 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 1 av 17 i serien SkeppsbroadelnSkeppsbroadeln är ett sammanfattande namn på de affärs- och handelsmän som verkade i Stockholm på 1700-talet och som dominerade den svenska jänrexporten. I motsats till sin motsvarigheter i Göteborg kom emellertid skepssbroadeln inte att Läs mer…

Advertisements

Kierman och Duwall

Del 2 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 2 av 17 i serien SkeppsbroadelnGustaf Kierman (1702-66) var en av 1700-talets mer inflytelserika politiker och affärsmän. Han härstammade från Askersund och blev borgare i Stockholm år 1728.  Han grundade en firma och blev grosshandlare och järnexportör: Som framgångsrik Läs mer…

Plomgren – korrupta handelsmän och politiker

Del 3 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 3 av 17 i serien SkeppsbroadelnBorgaren och linkrämaren Anders Plomgren (-1714) och Margareta L’Eclaire fick två framgångsrika söner, Anders Plomgren (1700-66) och Thomas Plomgren (1702-54). Anders Plomgren den yngre erhöll tillsammans med Carl Broman d,y. (1703-84) från det Grillska Läs mer…

Tottie – skeppsbroadel av skotskt ursprung

Del 4 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 4 av 17 i serien SkeppsbroadelnThomas Tottie, född 1664 i Jedburgh i Skottland invandrade till Stockholm 1688. Först arbetade han som tobaksspinnare hos Jacob Johansson Hoving men startade snart en egen tobaksfirma. Han dog 1724. Han hade sammanlagt 14 Läs mer…

Jennings och Finlay

Del 5 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 5 av 17 i serien SkeppsbroadelnRobert Finlay (1719-1785) föddes i Dublin som son till en bankir av skotsk härkomst. Han flyttade 1744 till Stockholm där han blev grosshandlare. 1751 gifte han sig med en dotter till den rike köpmannen Läs mer…

Clason – handelsmän och bruksägare

Del 6 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 6 av 17 i serien SkeppsbroadelnJohan Clason (1667-1747) slog sig ned i Stockholm och grundade ett rikt och betydande köpmanshus. Han var från Forsmark och enligt traditionen så var familjenamnet från början De Fer eller Le Fer. Han bedrev Läs mer…

Küsel – rik köpmanssläkt i Stockholm

Del 7 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 7 av 17 i serien SkeppsbroadelnSimon Fredrik Küsel (1669-1742) föddes i Lübeck och invandrade på 1690-talet till Stockholm. 1723 köpte han det Keithska huset på Baggensgatan 27. I sitt första äktenskap med Christina Margareta Claesdtr Albrecht, (1688-1722), dotter till handelsmannen Läs mer…

Hebbe – rik grosshandlarfamilj i Stockholm

Del 8 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 8 av 17 i serien SkeppsbroadelnChristian Hebbe d.ä. (1698-1762)invandrade från Greifswald till Stockholm på 1710-talet. Hans far Erdman Hebbe, var skomakarålderman i Greifswald och tillhörde en gammal siebenbürgsk adelssläkt som blivit protestanter.  Till Stockholm kom han för att arbeta Läs mer…

Pauli – klädestillverkare och skeppsbroadel

Del 9 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 9 av 17 i serien SkeppsbroadelnNiclas Pauli (1649-1710) invandrade från Schleswig till Stockholm och köpte år 1678 en malmgård på Södermalm som kom att kallas Paulis malmgård. Han ägde ett klädesföretag med färgeri och ylleväveri. Han var gift med Läs mer…

Björkman – inte som skeppsbroadeln men ändå samma skrot och korn

Del 10 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 10 av 17 i serien SkeppsbroadelnMedan de traditionella handelshusen ägda av skeppsbroadelns familjer oftast var organiserade som rena handelshus och med olika bruk och egendomar som de enskilda delägarnas privata egendomar så organiserade Bengt Magnus Björkman (1745-1824) sitt företagsimperium Läs mer…

Wahrendorff – bruksägare och handelsmän

Del 11 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 11 av 17 i serien SkeppsbroadelnJoachim Daniel Wahrendorff från vad som anses (på mycket tveksamma grunder om jag förstått rätt) vara en riksadlig tysk ätt flyttade till Sverige vid mitten av 1700-talet. År 1795 köpte han Taxinge slott (Näsby) Läs mer…

Bohnstedt – Riddarhyttan

Del 12 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 12 av 17 i serien SkeppsbroadelnCarl Fredrik Bohnstedt (1776-1838) föddes och dog i Stralsund. Han var dock under den aktiva delen av sitt liv grosshandlare i Stockholm och tillhörde den så kallade skeppsbroadeln. I likhet med andra grosshandlare med Läs mer…

Wegelin – grosshandlare och bruksägare

Del 13 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 13 av 17 i serien SkeppsbroadelnJohan Wegelin (1711-1788) föddes i Riga som son till Anton Wegelin och Elisabeth Sticht. Han flytade som vuxen till Stockholm där han först var körsnär, senare grosshandlare.  Han köpte Uttersbergs bruk och Skärviken år Läs mer…

Beskow – grosshandlare och författare

Del 14 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 14 av 17 i serien SkeppsbroadelnBernhard Beskow (1762-1820) var handelsman i Stockholm. Han flyttade till Stockholm från Stralsund, där fadern Arendt Beskow var skräddarmästare, i slutet av 1700-talet tillsammans med sina bror Johan Jacob Beskow (1753-95) och Henric Nicolaus Läs mer…

Moll – grosshandlare och finansmän

Del 15 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 15 av 17 i serien SkeppsbroadelnLäkaren Johan Julius Moll som föddes 1721 i Holland och dog blott 31-årig i Wachenheim i Rheinpfalz, Tyskland. Hans änka Charlotta Sophia Pfarr (1731-1801) flyttade med den späde sonen Johan Adam till släktingar i Läs mer…

Schmidt – grosshandlarfamilj i Stockholm

Del 16 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 16 av 17 i serien SkeppsbroadelnDe tyska handelsfamiljerna bland den så kallade skeppsbroadeln är ofta lite mindre kända än de franska (hugenotterna, Bedoire, Lefebure etc) och skotska (ex. Tottie, Jennings). Kanske för att de inte var lika slösaktiga och Läs mer…

Toutin – ytterligare en hugenottfamilj

Del 17 av 17 i serien Skeppsbroadeln

Del 17 av 17 i serien SkeppsbroadelnValentin (ev. Jean) Toutin (1619-79)  föddes i Frankrike och flyttade 1660 till Sverige och Stockholm. Han var gift med Gertrud Uttenhofen. Sonen Isaac Toutin d.ä. (1676-1747) var sidenfabrikör i Stockholm och gift två gånger. Läs mer…