S:t Petersburgsvenskarna – Nobel, Odhner med flera

Del 1 av 7 i serien S:t Petersburgsvenskarna

Del 1 av 7 i serien S:t PetersburgsvenskarnaEn grupp svenska kapitalister och forna finansfamiljer grundlade sin förmögenhet och hade sin verksamhet i Ryssland innan den ryska revolutionen. De flesta av dessa bodde också i Ryssland och då främst i S:t Läs mer…

Advertisements

Littorin – direktörer och godsägare

Del 2 av 7 i serien S:t Petersburgsvenskarna

Del 2 av 7 i serien S:t PetersburgsvenskarnaSven Littorin (1796-1869) etablerade sig som grosshandlare i Kristianstad 1828. Han handlade främst med spannmål och brännvin. Det senare var en mycket lönsam verksamhet och firman växte sig stor med rederiverksamhet och lagerlokaler Läs mer…

Odhner – räknemaskintillverkare i S:t Petersburg och Göteborg

Del 3 av 7 i serien S:t Petersburgsvenskarna

Del 3 av 7 i serien S:t PetersburgsvenskarnaPehr Odhner (1790-1857) var präst. En av hans söner var Theophil Dynamiel Odhner (1816-1863) och denne var far till grundaren av företaget Original-Odhner, Willgodt Odhner (1845-1905). I sitt andra äktenskap fick Pehr Odhner Läs mer…

Lidvall – från Liden till S:t Petersburg och Stockholm

Del 4 av 7 i serien S:t Petersburgsvenskarna

Del 4 av 7 i serien S:t PetersburgsvenskarnaJon Petter Lidvall (1827–1886) föddes i Lidens socken i Indalsälvens dalgång och utvandrade till S:t Petersburg från Gävle år 1856. Till S:t Petersburg kom han dock först efter en tid i Finland och Läs mer…

Hagelin – olja och kryptering

Del 5 av 7 i serien S:t Petersburgsvenskarna

Del 5 av 7 i serien S:t PetersburgsvenskarnaAdolph Hagelin (1823—1905), farbror till Karl Wilhelm Hagelin (1860—1955), var grosshandlare i New York och han bror Wilhelm Hagelin (1828—1901) var ångbåtsmaskinist på Volga i Ryssland. Karl Wilhelm Hagelin var direktör i Bröderna Läs mer…

Nobel, del 1 – Rysslands och Sveriges svar på Rockefeller

Del 6 av 7 i serien S:t Petersburgsvenskarna

Del 6 av 7 i serien S:t PetersburgsvenskarnaFamiljen Nobel var och är en svensk familj som gjorde sig en förmögenhet i oljeindustrin, med den förknippad verksamhet och dessutom inom vapen- och sprängämnesindustrin. Immanuel Nobel (1801-1872) flyttade år 1837 till Åbo Läs mer…

Nobel, del 2 – dynamit

Del 7 av 7 i serien S:t Petersburgsvenskarna

Del 7 av 7 i serien S:t PetersburgsvenskarnaAlfred Nobel flyttade 1863 till Sverige år 1863 för att exploatera sina patent kring nitroglycerin och kontrollerad sprängning av och med hjälp av detta högexplosiva ämne. 1864 bildades därför bolaget AB Nitroglycerin för Läs mer…