Stiftelser – en juridisk person utan ägare

Del 1 av 9 i serien Stiftelser

Del 1 av 9 i serien StiftelserStiftelse är en speciell juridisk person som saknar fysiska ägare och som finns i ett antal varianter. På Wikipedia beskrivs det så här: Vanliga stiftelser En stiftelse bildas vanligen genom att egendom enligt förordnande Läs mer…

Advertisements

Nobelstiftelsen – förvaltaren av Alfred Nobels efterlämnade förmögenhet

Del 2 av 9 i serien Stiftelser

Del 2 av 9 i serien StiftelserNobelstiftelsen grundades år 1900 som ett resultat av Alfred Nobels testamente. Alfred Nobel hade dött redan 1896 och de fyra åren därefter var fulla av förhandlingar och konflikter. Men år 1900 så grundades stiftelsen Läs mer…

Tryggstiftelsen – Sveriges största stiftelse

Del 3 av 9 i serien Stiftelser

Del 3 av 9 i serien StiftelserTryggstiftelsen är  Sveriges största stiftelse med tillgångar på 150 miljarder. Dessa tillgångar förvaltas av SEB som idag äger försäkringsverksamheten som heter Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Ursprunget till konstruktionen med en stiftelse för att Läs mer…

Crafoordska stiftelsen

Del 4 av 9 i serien Stiftelser

Del 4 av 9 i serien StiftelserCrafoordska stiftelsen bildades 1980 genom en donation på 3 miljoner kronor av Holger Crafoord. Genom ytterligare donationer och värdetillväxt har stiftelsen ökat sin förmögenhet till 1,5 miljarder SEK. Ändamålet med den Crafoordska stiftelsen är: Läs mer…

Göranssonska stiftelserna

Del 5 av 9 i serien Stiftelser

Del 5 av 9 i serien StiftelserDe tre Göranssonska stiftelserna grundades av Göran Fredrik Göransson och ättlingar till Göran Fredrik Göransson, (1819 – 1900). Huvuddelen av förmögenheten i stiftelserna är aktier i Sandvik AB, ett företag som familjen Göransson kontrollerade under mycket Läs mer…

De kungliga stiftelserna

Del 6 av 9 i serien Stiftelser

Del 6 av 9 i serien StiftelserKungliga stiftelser finns av två slag. Det ena slaget är de privata stiftelserna. De är förhållande små. Störst bland dem är Gallierafonden. Det andra slaget är de fonder och stiftelser som hanteras av den Läs mer…

Söderbergstiftelserna

Del 7 av 9 i serien Stiftelser

Del 7 av 9 i serien StiftelserFamiljen Söderberg är en av få svenska finansfamiljer som kan hittas bland de som CH Hermansson på 1960-talet kallade ”de 15 familjerna” och som fortfarande tillhör den svenska finanseliten. De övriga kvarvarande familjerna som Läs mer…

Kempestiftelserna

Del 8 av 9 i serien Stiftelser

Del 8 av 9 i serien StiftelserLotty Bruzelius, dotter till J C Kempe och syster till Seth M Kempe, beslöt 1936 att hennes Mo och Domsjö-aktier skulle användas till att bilda två stiftelser, Stiftelsen J C Kempes Minne, som trädde i Läs mer…

Adlerbertska stiftelserna

Del 9 av 9 i serien Stiftelser

Del 9 av 9 i serien StiftelserDe Adlerbertska stiftelserna är 9 stycken till antalet. Två är mindre och knutna till Chalmers respektive Göteborgs Universitet och en har som ändamål att ge sin avkastning till en av de 6 kvarvarande stiftelserna. Läs mer…