Grevar och baroner får stora bidrag

Del 1 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 1 av 27 i serien Stora svenska jordbrukAtt läsa listor från olika år över de största mottagarna av EU:s gårdsstöd är som att läsa den svenska adelskalendern. Allra mest får Thure-Gabriel Gyllenkrok som äger godsen Svenstorp och Björnstorp och Läs mer…

Advertisements

Stora svenska jordbruk – Högestad och Christinehof

Del 2 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 2 av 27 i serien Stora svenska jordbrukFlertalet stora svenska jordbruk ligger i Skåne, många ligger i Västergötland och Östergötland, några i Halland och några få i Mälardalen och kring Stockholm. Ett av de största är Högestad & Christinehof Läs mer…

Stora svenska jordbruk – KC Ranch

Del 3 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 3 av 27 i serien Stora svenska jordbrukKC Ranch i Torna-Hällestad i Lunds kommun är ett skånskt jordbruksföretag inriktat på extensiv boskapsskötsel och köttproduktion. Bolaget äger inte marken själva utan deras boskap betar på Fortifikationsverkets mark, närmare bestämt Revingehed. Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Svedberga Lantbruks AB

Del 4 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 4 av 27 i serien Stora svenska jordbrukEn av Sveriges största mottagare av gårdsstöd är Svedberga Lantbruks AB. Bolaget och gården ägs av de danska bröderna Steffen Olsen-Kludt och Morten Olsen-Kludt sen år 2001. De köpte då gården från Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Barsebäck

Del 5 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 5 av 27 i serien Stora svenska jordbrukBarsebäck är ett gods invid Öresund, nära Löddeköpinge. Det är ett av Sveriges större jordbruk och ofta också en av de större bidragstagarna från EU. Barsebäcks gård drivs i form av ett Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Trolleholm

Del 6 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 6 av 27 i serien Stora svenska jordbrukTrolleholm som ligger strax utanför Lund, i Svalövs Kommun, ägs av familjen Bonde sen lång tid tillbaka. Den gren som äger Trolleholm bär på grund av ägandet tillnamnet Trolle och heter följaktligen Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Övedskloster

Del 7 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 7 av 27 i serien Stora svenska jordbrukÖvedskloster i Sjöbo kommun är ett av relativt få svenska gods som fortfarande är fideikommiss. En medeltida kvarleva till ägandeform där fidekommissarien förvaltar godset för familjen. Fidekommissarien är bara en person och Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Wapnö

Del 9 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 9 av 27 i serien Stora svenska jordbrukWapnö i Halland är Sveriges största mjölkgård. Man har under många år uppburit bidrag från EU för sin verksamhet. Wapnö ägs av familjen Stael von Holstein, närmare bestämt Erica Stael von Holstein Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Trollenäs

Del 10 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 10 av 27 i serien Stora svenska jordbrukTrollenäs i Eslövs kommun är ytterligare ett av alla de skånska storjordbruk som delvis lever på bidrag från EU. Ulf Trolle är sedan 1973 VD i Trollenäs Gods AB med ett jordinnehav Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Hviderup

Del 11 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 11 av 27 i serien Stora svenska jordbrukOlika grenar av familjen Ramel och nära släktingar till dem med andra namn äger en mängd gods i Skåne. Övedskloster är ett av godsen. Hviderup som jag här ska skriva om ett Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Skabernäs

Del 12 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 12 av 27 i serien Stora svenska jordbrukSkabernäs HB är ett jordbuksbolag som skapades av Skabersjö Gods AB och Näsbyholms Fideikommiss AB år 2006. 2011 gick även Börringekloster AB med i samarbetet i handelsbolaget Skabernäs. Totalt har de tre Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Vadsbo

Del 13 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 13 av 27 i serien Stora svenska jordbrukVadsbo Växtodling AB är ett företag med 9 ägare mellan Mariestad och Töreboda som driver ett ekologiskt jordbruk med odling av raps, vete, bönor och havre. Det är ett av Sveriges största Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Jordberga

Del 14 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 14 av 27 i serien Stora svenska jordbrukOtto von Arnold-Grön är ägare till AB Jordberga Gård och sitter också i styrelsen för Sannarp AB liksom för Söderslätts Spannmålsgrupp ek.för. I den styrelsen sitter också Peder Thott (Skabersjö), Dick von Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Trolle-Ljungby

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbrukTrollegodsen i Skåne hör alla till de stora godsen och jordbruksföretagen i Sverige. De är alla också stora mottagare av bidrag från EU i form av gårdsstöd. Det arealmässigt största godset som Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Björnstorp och Svenstorp

Del 16 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 16 av 27 i serien Stora svenska jordbrukFamiljen Gyllenkroks skånska storgods Björnstorp och Svenstorp har år efter år hört till de största bidragstagarna i Sverige. Det är också två av Sveriges få kvarvarande fideikommiss (20 stycken finns det). Svenstorps Läs mer…

Svenska jordbruk – Västraby Gård AB

Del 18 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 18 av 27 i serien Stora svenska jordbrukVästraby Gård AB i Kattarp öster om Helsingborg inklusive en mängd andra företag med verksamhet på gårdens marker och däromkring ägs av Jan Barchan. Ett av dessa företag är Västraby Gård Energi Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Sjöö

Del 19 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 19 av 27 i serien Stora svenska jordbrukSjöö gods i Holms socken i Enköpings kommun, invid Örsundsbro, är ett av Sveriges större jordbruk och en av de större mottagarna av gårdsstöd från EU. Godset är den största EU-bidragstagaren i Läs mer…

Svenska jordbruk – Otterslätten

Del 20 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 20 av 27 i serien Stora svenska jordbrukOtterslätten Lantbruk AB är ett av Sverige stora lantbruk. Det ligger i Hova i Västergötland och ägs av familjen Krijger. Bolaget har under flera år varit en stor mottagare av stöd från Läs mer…