Utvecklingsbolagen – 1960-talets riskkapitalbolag

Del 1 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 1 av 10 i serien UtvecklingsbolagenUtvecklingsbolagen kan sägas ha varit en särskild form av investmentbolag med inriktning på utveckling av familjeföretag som hade svårt att få tillräckligt med kapital. De startade i allmänhet under 1960-talet och har till stor Läs mer…

Advertisements

Investment AB Promotion – Handelsbanken

Del 2 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 2 av 10 i serien UtvecklingsbolagenInvestment AB Promotion grundades år 1962 på initiativ av Svenska Handelsbanken. Det gjordes genom att bolaget AR Bildt & Co ombildades till investmentbolag och bytte namn. Vid grundandet kontrollerade AB Industrivärden 28% av rösterna Läs mer…

Incentive AB – Wallenbergs utvecklingsbolag

Del 3 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 3 av 10 i serien UtvecklingsbolagenAB Incentive bildades 1961 och förvandlades året efter till ett utvecklingsbolag. Från start kontrollerade familjen Wallenberg bolaget. 1966 kontrollerade man 18% av rösterna, huvudsakligen via personligt ägande och Marianne & Marcus Wallenbergs stiftelse. Efter Läs mer…

Hexagon – småbankernas utvecklingsbolag

Del 4 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 4 av 10 i serien UtvecklingsbolagenInitiativet till att bilda Hexagon kom från 5 av de små regionala bankerna, Östergötlands Enskilda Bank, Wermlands Enskilda Bank, Uplandsbanken, Skaraborgs Enskilda Bank och Smålands Bank. Bolaget bildades 1965 och personer med intressen i Läs mer…

AB Företagsfinans – ett annorlunda utvecklingsbolag

Del 5 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 5 av 10 i serien UtvecklingsbolagenFöretagsfinans bildades 1964 som ett dotterbolag till AB Custos som från start ägde 72% av aktierna och rösterna i företaget. Företagsfinans var följaktligen ett företag som stod nära Skandinaviska Banken. Bolaget hade delvis en Läs mer…

Sponsor AB – kopplat till Götabanken

Del 6 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 6 av 10 i serien UtvecklingsbolagenSponsor AB var ett utvecklingsbolag som bildades av Göteborgs Bank (senare Götabanken) år 1964. Bolaget fick en aktieägarkrets som var närstående till banken. Ägarna i banken var dock inte ägare i Sponsor AB i Läs mer…

Utvecklings AB Tulwe – Sundsvallsbanken

Del 7 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 7 av 10 i serien UtvecklingsbolagenUtvecklings AB Tulwe grundades 1965 på initiativ av Sundsvallsbanken. Inslaget av gemensamma ägare med banken var svagt, men Sundsvallsbankens pensionstiftelse var från början den störste ägaren i Tulwe med 6,6% av rösterna i bolaget. Läs mer…

Coronaverken – som ett utvecklingsbolag

Del 8 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 8 av 10 i serien UtvecklingsbolagenCoronaverken grundades 1918 i Göteborg som en tvättmaskinstillverkare. I den första styrelsen för bolaget ingick C.R. Tellander, J.T. Sandberg och Sigurd Larsson. Tellander hade 1907 också startat Värmelednings AB Celsius, J.T. Sandberg som hade Läs mer…

Investment AB Skansen Lejonet – utvecklingsbolag i Göteborg

Del 9 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 9 av 10 i serien UtvecklingsbolagenInvestment AB Skansen Lejonet grundades i syfte att medverka i strukturrationaliseringar inom västsveriges näringsliv. Bolaget grundades i Göteborg av kapitalintressen som återfanns inom kretsen kring Skandinaviska Banken. Ingen dominerande ägare fanns i bolaget utan Läs mer…

AB Sydinvest – utvecklingsbolaget i Skåne

Del 10 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 10 av 10 i serien UtvecklingsbolagenSydinvest grundades 1966 med Skånska Banken som initiativtagare genom att AB Liljedahlska Läderfabriken ändrade namn till AB Sydinvest. Ägare i det nybildade utvecklingsbolaget blev de 5 intressenterbolag som familjen Roos (var tidigare ägare av Läs mer…