Västervik – viktig handelsstad på 1700-talet

Del 1 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-talet

Del 1 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-taletVarvsverksamheten var den helt dominerande dominerande industrin i Västervik från 1560-talet och fram till 1680. Under den tiden byggdes 72 örlogsfartyg och 402 handelsfartyg, av vilka många var bestyckade. Under samma Läs mer…

Advertisements

Tenger – grosshandlare i Västervik

Del 2 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-talet

Del 2 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-taletMagnus Andersson Tenger (1710-1777) var framgångsrik grosshandlare, redare och varvsägare i Västervik. Han var gift med Brita Nilsdotter (1718-1800) och han anlade Altona-varvet. Av sönerna överlevde endast några till vuxen ålder. Läs mer…

Engeström – Västervik, Visby, Kalmar och Malmö

Del 3 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-talet

Del 3 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-taletJonas Åkesson (1656-1708) hade med sin hustru Maria Saur (från handelsfamilj i Kalmar) tio barn vilka nådde vuxen ålder och antog namnet Engeström. Bland sönerna blev Lars Engeström (1698-1766) borgmästare i Läs mer…

Hanqvist från Västervik

Del 4 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-talet

Del 4 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-taletOlof Persson Hanqvist (-1730) var handelsman i Västervik. Han var gift med Mari Maechel från en annan framstående borgarfamilj i Västervik, dotter till Anders Maechel och Helena Larsdotter. Sonen Peter Hanqvist Läs mer…

Egge

Del 5 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-talet

Del 5 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-taletJohan Egge (1727-1811) föddes i Schweiz och invandrade till Västervik där han var källarmästare och handelsman. Han var gift med Lucia Apiarie (1734-1807), dotter till rådmannen Reinhold Apiarius och Catharina Hansdotter Läs mer…

Hultman från Västervik

Del 6 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-talet

Del 6 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-taletHans Hultman (1711-76) var gift med Anna Margareta Holm (1721-95), dotter till politieborgmästaren och handelsmannen Olof Holm (1675-1738). 1764 startade Hans Hultman Gunnebo bruk för att tillverka, spik, band och bultar Läs mer…