Vänsterpartiet och sopstrejken

Sophämtarnas strejk i Stockholm har satt frågor som berör många arbetsplatser i blixtbelysning. Det ovanliga med sophämtarna är inte att de utsatts för försämringar – krav på mer arbete och sämre villkor är något som väldigt många av oss ställs Läs mer…

Advertisements

Arbetsdomstolen – en klassdomstol

”Stiften I denna lag svära vi att aldrig lyda den!” Så löd orden när LO och svensk fackföreningsrörelse utlyste en dags politiskt storstrejk mot ”tukthuslagen”, det vill säga den lag som i våra dagar användes mot Stockholms sopåkare. Det var Läs mer…

Liselotte Lööf backar om lönesänkningar

Företaget Liselotte Lööf AB som ägs av Liselotte Lööf backar nu när det gäller den lönesänkning man genomförde efter att man övertagit ansvaret för soptömingen inom vissa omrdåen i Stockholm. Detta efter att problemen med att hämta sopor i Stockholm Läs mer…

Lönesänkning genom privatisering

Arbetsdomstolen har genom sin dom om sopåkarna i Stockholm just godkänt att lönerna får sänkas vid en privatisering och/eller en ny upphandling. Detta öppnar uppe för lönedumpning och en nedåtgående spiral för arbetares löner. Löner kan enligt AD:s dom sänkas Läs mer…