Arfwidson

Del 17 av 29 i serien Göteborgs handelshus på 1700-talet

Del 17 av 29 i serien Göteborgs handelshus på 1700-taletFamiljen Arfwidson från Göteborg ska inte förväxlas med skeppsbrofamiljen Arfwedson i Stockholm eller köpmannafamiljen Arfvidsson i Göteborg. Den sistnämnda familjen var ursprungligen från Marstrand. Den här omskrivna familjen Arfwidson härstammar från Läs mer…

Advertisements

Sillimport och sillexport på 1700-talet

Del 6 av 10 i serien Svensk export på 1700-talet

Del 6 av 10 i serien Svensk export på 1700-taletI början av 1700-talet var det sillperiod i Norge med en kraftig ökning av fisket och exporten av sill: Det norska sillfisket utvecklades kraftigt under första delen av 1700-talet och mängde Läs mer…

Åkerman – 1700-talets största trankokare

Del 10 av 26 i serien Sill, sillfiske och sillperioder

Del 10 av 26 i serien Sill, sillfiske och sillperioderErik Helmich Åkerman (1690-1763) var kapten vid Bohusläns regemente. Han var gift med Lena Greta Hasselberg (1717-86). Deras äldste son Christian Helmich Åkerman (1747-18?) blev grosshandlare i Göteborg och ägare till Läs mer…

Åkerman – Gränges, Skandinaviska och SEB

En gren av familjen Åkerman kom under ett antal årtionden (1970- och 1980-talen) att inneha betydelsefulla positioner inom det svenska näringslivet, en annan gren, avlägset släkt med den första kom att inneha en rad poster i det offentliga Sverige. Till Läs mer…

Direktörsfamiljerna

Del 1 av 22 i serien Direktörsfamiljer

Del 1 av 22 i serien DirektörsfamiljerJag har tidigare skrivit om de stora svenska finansfamiljerna, både dagens 15 familjer och dynastier och försvunna storfinansfamiljer. Det handlar om familjer där medlemmarna föds till makt och ägande, där du från början uppfostras Läs mer…