Stadsplaner är bra, men…

I Göteborgs-Posten har Adam Cwejman skrivit en artikel som kan kallas en lovsång till stadsplaner. I grunden har han rätt, men stadsplaner är faktiskt inte bara av godo. När de läggs ut i trakter där bebyggelse saknas är de i allmänhet inte så problematiska, men där bebyggelse finns kan … Läs mer

Nedre Johanneberg

Nedre Johanneberg är att av Göteborgs allra finaste stadsområden. Byggt på grunden av en stadsplan signerad Albert Lilienberg. En fantastisk stadsplan som resulterat en väldigt snygg och trevlig stadsdel. Den vettiga vägen för att ta sig till området och för att uppleva alla dessa … Läs mer