Befolkningen ökar men brottsligheten ökar inte

Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (?2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60 400 Läs mer…

Advertisements

Att det inte skulle finns gängkriminalitet i norra Sverige är nog inte sant

DN hävdar att bara för att det inte finns några områden som kallas för ”utsatta områden” i Norrland så finns det ingen gängkriminalitet. Det är naturligtvis ett helt befängt påstående. Antalet anmälda brott i de nordliga länen/regionerna är visserligen mindre än Läs mer…

Antalet anmälda brott säger ingenting om brottsutvecklingen

Alla de som försöker hävda att brottsligheten ökar använder sig av siffror som inte går att använda för att visa på hur stor brottsligheten är eller hur den utvecklas. De använder sig av antalet anmälda brott. När det gäller antalet Läs mer…

Antalet anmälda brott ökade något år 2014

Den siste mars publicerades den slutgiltiga statistiken över anmälda brott år 2014. Antalet anmälda brott ökade med 3% från 2013 till 2014 vilket i praktiken inte är någon ökning alls. Denna siffra säger dessutom väldigt lite om den verkliga brottsligheten Läs mer…

Minskat antal anmälda brott

Brottsligheten i Sverige har minskat under lång tid, sen mitten av 1990-talet. Detta gäller även våldsbrottsligheten som varit stabil fram till för 10-talet år sen varefter den började minska. Sådant syns i skolundersökningar och trygghetsundersökningar (NTU). Däremot har det inte Läs mer…

Minskad brottslighet och fler anmälda brott

Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de har utsatts för brott. För vissa brottstyper är anmälningsbenägenheten dock fortfarande mycket låg. Endast vart femte sexualbrott uppges vara polisanmält. Det visar en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet Läs mer…

Färre lagförda brottslingar under 2011

Under 2011 anmäldes det något fler brott än under 2010. Samtidigt har dock antalet lagförda brottslingar minskat. År 2011 fattades 136 000 lagföringsbeslut, det är 1 procent eller 1 800 färre lagföringsbeslut jämfört med 2010. Domsluten minskade till 73 700 beslut (-1 procent) och Läs mer…

Färre uppklarade brott – men det säger inget om polisens effektivitet

Polisen har fått större anslag men klarar upp färre brott. Lägst uppklarningsprocent är det för inbrott och stölder. Detta har dock mycket lite med polisens effektivitet att göra överhuvudtaget. Uppklarningsprocenten säger ofta mer om vilka brott polisen ägnar sig åt Läs mer…

Behövs det verkligen fler poliser? Är polisen ineffektiv?

Eller ska man ska man kanske fråga om det behövs en effektivare polis. Om man ställer den senare så bör man kanske fundera på hur man mäter polisens effektivitet egentligen. Är ett generellt mått på uppklarandeprocent en bra mätare? Är Läs mer…

Sverige har en mycket bra brottsstatistik

Statistiken över brottsligheten i Sverige är mycket bra och mycket tillförlitlig. Vi har flera typer av statistik. Dels statistik som kommer från polisen, anmälningsstatistiken. Siffror som alltså redovisar antalet anmälda brott och inta antalet verkliga brott. I de flesta fall Läs mer…

Ökning av anmälda brott betyder inte en ökning av antalet brott

Den kopplingen gör dock Nalin Pekgul när hon menar att insatserna mot våldtäkter måste öka. Men hon har helt fel. Att antalet anmälda våldtäkter ökar betyder inte att antalet våldtäkter ökar. Huvudanledningarna till att de anmälda våldtäkterna ökar är två, Läs mer…

Polisens effektivitet har inget samband med uppklarningsprocenten

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har gett ut en rapport om polisens effektivitet. Idag mäts polisens effektivitet oftast i förhållande till antalet anmälda brott. Problemet med detta är enligt rapporten flera: Metoden att mäta effekterna av polisens brottsförebyggande Läs mer…