Kutterfisch

Del 8 av 8 i serien Mindre europeiska fiskerinationer

Del 8 av 8 i serien Mindre europeiska fiskerinationerKutterfisch är ett tyskt fiskeriföretag som bedriver fiske och köper upp fisk från oberoende fiskeriföretag. Verksamheten har två delar, Kutterfisch Zentrale Gmbh i Cuxhaven och Kutter und Küstenfisch Rügen Gmbh i Sassnitz. Läs mer…

Advertisements

Roliz och NBAMR

Del 28 av 29 i serien Ryska fiskeriföretag

Del 28 av 29 i serien Ryska fiskeriföretagJSC Roliz är ett företag som ingår i Fisheries Holding Karat (Karat Group). Något som innebär att Vitalij Orlov och sannolikt också Magnus Roth är delägare i företaget. Sannolikt är det via företaget Läs mer…

Högberg – Sveas räddare

Del 8 av 13 i serien Finansfamiljer från Stockholm

Del 8 av 13 i serien Finansfamiljer från Stockholm1871 tog fyra grosshandlare i Stockholm initiativ till att bilda ett rederi som skulle komma att få namnet Rederi AB Svea.  Verksamheten startade med två segelfartyg, men snart beställde man de första Läs mer…