Vänsterpartiet och sopstrejken

Sophämtarnas strejk i Stockholm har satt frågor som berör många arbetsplatser i blixtbelysning. Det ovanliga med sophämtarna är inte att de utsatts för försämringar – krav på mer arbete och sämre villkor är något som väldigt många av oss ställs Läs mer…

Advertisements

Arbetsdomstolen – en klassdomstol

”Stiften I denna lag svära vi att aldrig lyda den!” Så löd orden när LO och svensk fackföreningsrörelse utlyste en dags politiskt storstrejk mot ”tukthuslagen”, det vill säga den lag som i våra dagar användes mot Stockholms sopåkare. Det var Läs mer…

Slå tillbaka bolagstyranni, klassdomstol och strejkbryteri

Allt stöd åt sopåkarna – slå tillbaka bolagstyranni, klassdomstol och strejkbryteri Strejken bland Stockholms sopåkare mot lönesänkningar har utvecklats till naket klasstyranni från bolaget och med uppmaning till strejkbryteri från Stockholms ”röd-grön-rosa” styrda kommuns sida. När detta skrivs på onsdagen Läs mer…

Domänskojarföretaget NDH Sweden AB

Del 5 av 9 i serien Internetbedrägerier

Del 5 av 9 i serien InternetbedrägerierEtt företag i Malmö med namnet NDH Sweden AB är för närvarande det enda kända domänskojarföretaget i Sverige. Man bedriver också verksamhet mot norska kunder. Det handlar enligt den organisation som har hand om Läs mer…

Liselotte Lööf backar om lönesänkningar

Företaget Liselotte Lööf AB som ägs av Liselotte Lööf backar nu när det gäller den lönesänkning man genomförde efter att man övertagit ansvaret för soptömingen inom vissa omrdåen i Stockholm. Detta efter att problemen med att hämta sopor i Stockholm Läs mer…

Sopbergen växer i Stockholm

I Stockholm växer sopbergen. Förmodligen är detta ett resulttat av den orättvisa dom i Arbetdsdomstolen som gav arbetsgivaren rätt att ensidigt sänka lönerna under gällande avtal. Den dom som i ett svep sänkte lönerna för en grupp arbetar på sopföretaget Läs mer…

Lönesänkning genom privatisering

Arbetsdomstolen har genom sin dom om sopåkarna i Stockholm just godkänt att lönerna får sänkas vid en privatisering och/eller en ny upphandling. Detta öppnar uppe för lönedumpning och en nedåtgående spiral för arbetares löner. Löner kan enligt AD:s dom sänkas Läs mer…

Orimlig Lavaldom i Arbetsdomstolen

Idag har Arbetsdomstolen (AD) meddelat dom i Lavalmålet. Enligt AD:s dom ska Byggnads betala skadestånd med anledning av konflikten i Vaxholm. Domen är med tanke på det som hänt tidigare orimlig. Konflikten har tidigare bedömts som en laglig konflikt av Läs mer…