Trygga anställningar är bra även för arbetslösa

Trygga anställningar eller otrygga anställning har i sig ingen betydelse för arbetslöshet eller arbetslösa. Antalet arbetstillfällen ökar inte bara för att det finns många visstidsanställda, många bemanningsanställda osv. Vad som däremot händer är att folk blir oroligare och sjukare när Läs mer…

Advertisements

Privatisering ger fler döda arbetare på järnvägen

Det dör fler och fler arbetare inom den svenska järnvägstrafiken. Grundorsaken är privatiseringen och vinststyrningen: Enligt Janne Rudén, ordförande för Seko, beror ökningen av olyckor på de höga kraven på en konkurrensutsatt marknad där entreprenörer och underentreprenörer tävlar om kontrakten. Läs mer…

Gästarbetare utan säkerhet på jobbet

Med hjälp av uthyrningsföretag, privata arbetsförmedlingar, inhyrning av personal, underleverantörer i flera led osv så kringgår svenska företag i exempelvis byggbranschen fackliga avtal såväl som lagar. Arbetsplatserna blir svårkontrollerade, ingen vet vem som är ansvarig och ingen tar ansvar. Företagen Läs mer…

Svenska arbetsplatser allt farligare

Den nedmontering av arbetsmiljö- och arbetarskyddsarbetet som den borgerliga regeringen och dess ansvarige minister Sven-Otto Littorin inlett har snabbt fått konsekvenser. LO kritiserar därför regeringen hårt i en debattartikel i Aftonbladet: Arbetsmiljöarbetet för LO-förbundens medlemmar har försämrats och många löntagares Läs mer…