Få mördare återfaller i brottslighet

Andelen dömda brottslingar som efter avtjänat straff återfaller i brott har de senaste åren inte ökat alls. Andelen har heller inte minskat. För de som dömts till livstids fängelse för mord är återfallen mycket få, 80% återfaller aldrig i brott. Det är en lägre återfallsandel än … Läs mer

Få dömda återfaller i brott

Av det antal människor som döms för brott varje år återfaller de allra flesta inte i brott. Det beror på att de flesta som döms för brott inte är vad vi skulle kalla för brottslingar. Bland de som dömts till fängelse har andelen som återfallit i brott minskat. Statistiken från … Läs mer