Rädda snutar skjuter

Om det någon gång är viktigt att inte raljera och ta till yviga gester så är det när människor dött, men när en autistisk ung man med Downs syndrom skjuts till döds av polisen en ljus sommarmorgon, på grund av att Läs mer…

Advertisements

Skolan inte tillgänglig för elever med autism

Hälften av elever med autism har skolfrånvaro som följd av brister i stöd och anpassning, visar Autism- och Aspergerförbundets medlemsenkät. 51 procent av alla elever med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan enligt Läs mer…

Inte fler med autismspektrumstörningar men fler upptäcks

Antalet diagnoser om autismspektrumstörningar har det senaste decenniet ökat kraftigt. Men symtomen har inte blivit vanligare i befolkningen, utan ökningen beror sannolikt på breddade diagnoskriterier, att fler söker hjälp och en ökad kunskap hos professionen. Antalet diagnoser för autismspektrumstörning har Läs mer…

Forskning som hjälper personer med autism att kommunicera

Personer med autism har begränsad förmåga till socialt samspel. En studie visar att datoriserade träningsprogram kan hjälpa personer med autismspektrumtillstånd att tolka ansiktsuttryck och känna igen känslor. Övningarna skapar förändringar både på beteendet och skapar funktionsförändringar i centrala delar av Läs mer…

Dundermedicinen kaffe

Kaffe är ett bra medel mot cancer, mot prostatacancer, bröstcancer och hudcancer: I den nya amerikanska studien som har publicerats i Journal of the National Cancer Institute, fick nästan 450.000 ljushyade amerikaner svara på frågor om sitt kaffedrickande. Sen följde forskarna dem Läs mer…

Ibland händer mirakel: vad transrörelsen kan lära av bokstavsbarnen

Jag vill först tacka tidningen Internationalen för en bra debattartikel av Roya Hakimnia och Arash Hakimnia i nr 46/2014. Särskilt uppskattar jag att de vill skapa breda allianser utan att dissa själva begreppet intersektionalitet (dvs. analys av samverkan mellan olika Läs mer…

Många störda och udda kvinnor i TV-deckare

Antalet kvinnor med uppenbara diagnoser som asperger i moderna och populära TV-serier, filmer och böcker tycks vara ovanligt många. De återfinns till exempel i Millennium-trilogin samt TV-serierna Bones och Bron.   Men även kvinnor som är socialt störda på grund Läs mer…

Vaccin ger inte autism

Den studie som år 1998 påstod att barn kunde få autism av trippelvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund är enligt brittiska tidskriften British Medical Journal (BMJ) en ren förfalskning gjord på beställning från en advokatbyrå som ville inleda rättsprocesser Läs mer…