Asylsökande känner sig behandlade som brottslingar

Asylsökande som får avslag känner sig ibland behandlade som kriminella. Det påvisas i forskningsprojektet ”Migrants’ experiences of forced return” där Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson intervjuat migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning. De berättar Läs mer…

Advertisements