Bredband – en nödvändighet för onlinetjänster

Mobilt bredband eller fast bredband via det fasta telenätet eller fiber är nödvändigt för att vi ska kunna se strömmad TV och film eller lyssna på strömmad musik och radio eller poddkanaler. Därför är de tjänstelevererande bredbandsbolagen idag också en Läs mer…

Advertisements

Svenska staten förbereder filtrering av internet

Svenska staten är på väg att för första gången tvinga operatörerna till filtrering av internet. Det menar i alla fall Jon Karlung, VD i IT-företaget Bahnhof. Den nya spelutredningen handlar officiellt om att regeringen ”vill införa en licens för att Läs mer…

Allt fler internetoperatörer slutar lagra data

Efter att EU-domstolen förklarat datalagringsdirektivet för ogiltigt avbröt operatören Bahnhof omedelbart all lagring av trafikdata. Efter att Post och Telestyrelsen (PTS) meddelat att det var okej för svenska operatörer att sluta lagra data så har ytterligare två operatörer upphört med lagring. Läs mer…

EU:s datalagringsdirektiv är ogiltigt

EU-domstolen har ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv för att det innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter, utan att detta intrång begränsas till vad som är strängt nödvändigt. Datalagringsdirektivet är det som Läs mer…

Lexbase nerstängt efter hackerattacker

Den tveksamma databastjänsten Lexbase som tillhandahåller domar och identiteten på dömda och åtalade mot betalning har stängts ner på grund av säkerhetsproblem. Sajten har sen den lanserades utsatts för en mängd hackerattacker, allt fler eftersom, som lett till att uppgifter Läs mer…

Tele 2 gör som Bahnhof – trotsar Ipred

Tele 2 trotsar också Ipred-lagen och piratjägarna. Man tänker inte spara uppgifter om användarna och ip-nummer. Det betyder att man då inte har något att lämna ut till Antipiratbyrån och andra privatpolisorganisationer som ju tilldelats en tveksam makt. Det är Läs mer…

Den korrumperade domaren Tomas Norström – TPB och Bahnhof

Domaren i målet mot The Pirate Bay har ju visat sig vara medlem i en förening för att bevara upphovsrätten. Andra medlemmar i den aktuella föreningen, Svenska föreningen för upphovsrätt, är Antipiratbyråns Henrik Pontén och målsägarbiträdena i målet, Peter Danowsky Läs mer…