Vilka är det som stöder SD?

Svaret är ganska enkelt. Män. Unga män. Småborgare, dvs småbönder, hantverkare och liknande. Ofta boende i gamla bruksområden, ofta på landet. Inte i de centrala jordbruksbygderna utan ofta i gränstrakterna mellan jordbruksområden och skogsområden. Småbrukare, mångsysslare. Arbetare utan framtidshopp. Det Läs mer…

Advertisements

Barnfattigdomen ökar i takt med ökade klassklyftor

I dag publiceras Rädda Barnens årliga barnfattigdomsrapport, ”Barnfattigdomen i Sverige 2012”. Den visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248 000 barn, eller 13 procent, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s Läs mer…

Prospektering efter ädelmetaller i Bergslagen

Del 9 av 9 i serien Gruvindustrin idag

Del 9 av 9 i serien Gruvindustrin idagDet är inte bara i Västerbotten man letar efter guldmalm. Det gör man även i andra delar av Sverige, I Bergslagen såväl som i Norrbotten. Ofta letar man också efter andra malmer som Läs mer…

Fler finansfamiljer under kapitalismens framväxttid

Del 1 av 11 i serien Fler före detta finansfamiljer

Del 1 av 11 i serien Fler före detta finansfamiljerNär den moderna svensk kapitalismen växte fram 1800-talet kom viss städer att spela en avgörande rolll för detta. Det var främst i dessa städer som företag startades, kapital kunde uppbringa och Läs mer…

Petré – Hofors, Hammarby och konkurs

Del 10 av 10 i serien De misslyckade kapitalisterna

Del 10 av 10 i serien De misslyckade kapitalisternaÅr 1680 tog affärsmannen Robert Petré (1614-1690) från Montrose i Skottland över Hofors bruk. Redan 1638 var han borgare och affärsman i Stockholm och han grundade Brattfors bruk i Ockelbo. Från Robert Läs mer…

Stockholm-Westerås-Bergslagens Järnväg – stockholmarnas svar på BJ

Del 4 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 4 av 18 i serien Sveriges järnvägarNär beslutet blev att bygga västra stambanan söder om Mälaren och att denna inte skulle gå till varken Örebro eller Västerås, bstämde sig Västerås stad för att ta inititaiv till att bygga en Läs mer…

Bergslagernas Järnvägar AB – en gång Sveriges största privata järnväg

Del 2 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 2 av 18 i serien Sveriges järnvägarUnder 1870-talet byggdes järnvägen Göteborg-Kil-Falun, en sträcka på totalt 478 km. Koncessionen beviljades 1871 och de personer till vilken denna lämnades var främst knutna till järnhanteringen i Dalsland, Värmland och Dalarna. Det var Läs mer…